Carrière in Limburg

Geautomatiseerd vacatures beheren op Carrière in Limburg én Carrière in Brabant

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Carrière in Limburg én Carrière in Brabant.

Laatste vacatures

Waarnemend Diëtist Anna Ouderenzorg

Je stelt, op verwijzing, een dieetbehandelplan op en geeft voedings- en dieetadviezen aan cliënten en bewoners, en begeleidt en motiveert ze bij de uitvoering hiervan. Daarnaast informeer en instrueer je medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling en verzorging van cliënten. Je geeft voorlichting over voeding aan medewerkers en diverse cliëntgroepen. Je neemt op indicatie deel aan het multidisciplinair overleg.

Je gaat voor de periode van 1 april tot en met 15 juli 2024 werken in het team Diëtetiek van de Anna Zorggroep. Dit team bestaat uit 8 allround diëtisten, die zowel klinisch als poliklinisch werkzaam zijn in ziekenhuiszorg, revalidatiezorg, ouderenzorg en eerste lijn. Je zult ingezet worden bij Anna Ouderenzorg op revalidatie, verblijf en eerste lijn.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


07-12-2023 Anna Zorggroep
Kinderarts 2.4 fte

In verband met introductie van gezond roosteren gaan wij onze formatie uitbreiden met 2 kinderartsen. Tevens zoeken wij een vervanger in verband met het vertrek van 1 collega.

Ruimte in formatie: 2.4 FTE.
Locatie: Geldrop Anna ziekenhuis.
Contractvorm: Conform AMS.

Wat ga je doen?
Je wordt als kinderarts deel van de vakgroep kindergeneeskunde in het Anna ziekenhuis. Wij beoefenen kindergeneeskunde in de volle breedte. Daaronder vallen de kinderdagbehandeling, kinderafdeling, couveuse afdeling, verloskamers en de SEH.
Je werkt nauw samen met andere specialisten in ons ziekenhuis, huisartsen, en andere zorgpartners in de regio zoals Herlaarhof. Een deel van onze vakgroep werkt in de derde lijn, Kempenhaeghe, Kidz & Co, Berkenschutse en Metabletica, in de eerste lijn. Ook hierin zijn voor nieuwe collega’s mogelijkheden. Daarnaast krijg je van ons de mogelijkheid om verpleegkundigen, co-assistenten en semi-artsen op te leiden en te begeleiden.

Ben jij of word je binnenkort geregistreerd als kinderarts? Wil je het vak graag in de volle breedte uitoefenen in een werkomgeving waar samenwerking in kindgerichte zorg voorop staat? Ook dan gaan we graag met jou in gesprek!

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


07-12-2023 Anna Zorggroep
SEH verpleegkundige in opleiding

  • Je zorgt voor de opvang, begeleiding en behandeling van patiënten en familie op de spoedeisende hulp (SEH).
  • Je informeert en assisteert de behandelend arts bij onderzoeken en verrichtingen.
  • Je verricht verpleegkundige handelingen volgens de richtlijnen van de SEH.
  • Daarnaast verzorg je ook administratieve taken zoals de patiëntenregistratie, rapportage, overdracht aan derden en het aanleggen van het patiëntendossier.
  • Je werkt eerst een aantal maanden voor als verpleegkundige op de SEH. Daarna begint de opleiding tot SEH verpleegkundige, welke een looptijd van 19 maanden heeft.

Onze SEH
Op de SEH proberen we bij patiënten met een (sub)acute zorgvraag, in een zo kort mogelijke tijd, te komen tot een diagnose. Daarbij stellen we de eerste noodzakelijke therapie in. Zo kunnen we directe- en indirecte gevolgen van letsel of ziekte voorkomen of zoveel mogelijk beperken.

De activiteiten op de SEH zijn speciaal afgestemd op ontvangst, onderzoek, beoordeling, eerste behandeling, begeleiding, informatie, overdracht en zorg voor patiënten. Ook als er niet direct een acuut karakter aanwezig is.

De SEH is samen met de gipsverbandmeesters, team SEH-artsen en arts assistenten organisatorisch één afdeling, met twee werkplekken. De afdeling beschikt over 8 algemene behandelkamers (waarvan er 1 gebruikt wordt als kinderkamer, 1 als gipskamer, 1 als acute kamer en 1 als triagekamer) en 1 bucky kamer.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


07-12-2023 Anna Zorggroep
Afdelingsmanager Orthopedisch Centrum Anna

Sport en bewegen is een belangrijk speerpunt van de Anna Zorggroep. We streven voortdurend naar beweegzorg, sportzorg en (sport)medische begeleiding van het hoogste niveau en onderscheiden ons als innovatieve zorgverlener, die altijd een stap extra zet voor onze patiënten en onze partners.

In het speerpunt Sport en bewegen kennen we 2 bijzondere expertisecentra:

  • ‘Orthopedisch Centrum Anna’ (Geldrop), gespecialiseerd in beweegzorg en
  • ‘Medisch Sportgezondheidscentrum TopSupport’ (Eindhoven), gespecialiseerd in de sportzorg.

Voor het ‘Orthopedisch Centrum Anna’, zijn wij op zoek naar een energieke en enthousiaste leidinggevende, met een bijzondere passie voor sport- en beweegzorg.

Wat ga je doen?
Je bent integraal verantwoordelijk voor alle onderdelen van het centrum, te weten: de polikliniek orthopedie, de sport & beweegkliniek en de (poli)klinische fysiotherapie.

We zien binnen deze functie de volgende aandachtsgebieden:

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


07-12-2023 Anna Zorggroep
Manager OK

Je bent verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering van de OK.
De OK bestaat uit de volgende teams: OK chirurgie & logistiek, OK Anesthesie & recovery, CSA en POS/bureau opname. Daarmee geeft je direct leiding aan ongeveer 6 fte, waaronder 2 afdelingsmanagers en een aantal staffunctionarissen en indirect aan ± 120 fte. Het operatiecomplex bestaat uit 7 operatiekamers, 2 poliklinische behandelkamers en een oogkamer.

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en dienstverlening, het personeels- en capaciteitsmanagement, het budget en de gemaakte afspraken in het jaarplan. Daarbij draag je zorg voor alle processen binnen de afdeling en werk je nauw samen met de afdelingsmanagers en de medisch managers (een afvaardiging vanuit de medisch specialisten, vanuit de principes van duaal management).

De komende periode liggen er uitdagingen op procesoptimalisatie en capaciteitsmanagement binnen de afdeling. Je draagt hiermee bij aan de organisatieontwikkeling van de afdeling. Daarnaast ben je in staat beleid te ontwikkelen, participeer je in afdelingsoverstijgende taken en geef je (mede) leiding aan projecten.

Je ontwikkelt goede samenwerkingsrelaties in het ziekenhuis zodat efficiënte zorgprocessen worden gerealiseerd. Je kijkt ‘breder’ dan de eigen afdeling en brengt mensen met elkaar in contact. Je legt ook contacten buiten het ziekenhuis en geeft de lopende samenwerking in regionaal verband verder vorm.

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


06-12-2023 Anna Zorggroep