Logo Mondriaan

Vacatures geplaatst door Mondriaan

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Mondriaan.

Laatste vacatures

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij FACT Kerkrade

Past deze functie bij jou?
Het FACT-team richt zich op patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), waaronder psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en/of verslavingsproblematiek. We bieden kleinschalige, multidisciplinaire en intensieve zorg in de wijk. De behandeling is flexibel in intensiteit, assertief en outreachend.

Kenmerkend voor de zorg die wij leveren is dat deze flexibel en dynamisch is en aansluit bij de zorgbehoefte van mensen met EPA, ongeacht hun verblijfslocatie. Het eigen sociale netwerk en de netwerkpartners van een patiënt worden zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken. Het multidisciplinaire behandelteam binnen FACT-team Kerkrade werkt intensief samen om de behandeling van de patiënt optimaal vorm te geven.

Als SPV’er werk je in een betrokken team waarbij je met een eigen caseload aan de slag gaat. Je werkt in nauw overleg met de patiënt, het patiëntsysteem en met de regiebehandelaar/ andere behandelaren van het FACT team.

Jij bent heel goed in staat om zelfstandig te werken, je schakelt snel, bent flexibel, kunt goed omgaan met stress. Een actieve houding en een flinke ambitie is jou niet vreemd. En out-of-the-box denken en handelen? Dat doe je van nature.

We verwachten van jou dat je in ieder geval op vrijdag werkt, je kunt zelf kiezen welke andere dag je vrij wilt.

Dit neem je mee

 • Je hebt een afgeronde post hbo-diploma tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het FACT-concept als zorgmodel evenals ervaring met de complexe volwassen psychiatrische doelgroep;
 • Je beschikt over een grote mate van flexibiliteit, improvisatie- en relativeringsvermogen;
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en bent in het bezit van een rijbewijs B.

Wat wij bieden
Geschikte kandidaten krijgen bij Mondriaan direct een vast contract. Het salaris bedraagt minimaal €3.471,-- en maximaal €5.230,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (FWG 60 - CAO GGZ, kernfunctie transmuraal werker 1). Per 1 januari 2024 vindt er een CAO-verhoging van de salarissen plaats, je salaris wordt dan minimaal €3.541,-- en maximaal €5.335,-- bruto per maand. Verder kun je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, Mondriaan Benefits en veel leer- en ontwikkelmogelijkheden. Bekijk alle voordelen van Mondriaan als werkgever.

Wij zijn Mondriaan
Wij zijn er voor alle Zuid-Limburgers. Samen met een breed netwerk, werken we aan een mentaal gezondere samenleving. We bieden preventie, ondersteuning, begeleiding en behandeling. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Hiermee vergroten we de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die onze hulp vragen. We innoveren onze zorgverlening, investeren in onze professionele ontwikkeling en delen onze kennis en kunde. Meer informatie vind je op de Mondriaan website.

Heb je interesse?
Voor vragen of meer informatie over de functie kun je contact opnemen met N. Curfs, teamcoach FACT Kerkrade, bereikbaar op het nummer 06-575 77 126 en via het secretariaat 088-5067490 of met E. Wever, RVE manager bedrijfsvoering, bereikbaar op het nummer 06-500 668 89.

Solliciteren kan tot 8 januari 2024.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor het aanvragen hiervan zijn uiteraard voor onze rekening. Daarnaast kunnen referenties opgevraagd worden.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

0 sollicitaties
0 views


08-12-2023 Mondriaan
GZ-psycholoog poli Kind & Jeugd

Een plek waar vakkennis en specialisme een belangrijk element vormen en zo de gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren borgen. Maar ook een plek met een collegiale werksfeer waarin medewerkers op elkaar kunnen bouwen. Wil jij met ons kennismaken of vrijblijvend een gesprek aangaan?

Past deze functie bij jou?
Het poli team Kind & Jeugd van Mondriaan is gericht op kinderen (en hun gezin) met psychische problemen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. We hebben op dit moment volop aandacht voor innovatie en ontwikkeling, om zo de kwaliteit van de zorg voor de kinderen en hun systemen te verbeteren. Binnen ons team hechten we veel waarde aan collegialiteit en een goede samenwerking.

Voor onze poli Kind & Jeugd zoeken wij een enthousiaste en gedreven GZ-psycholoog die zich graag samen met ons wil inzetten om kwaliteitsvolle zorg te bieden. Je hebt grote affiniteit met de doelgroep 4 tot 18-jarigen en ervaring in het omgaan met cliënten met meervoudig complexe problematiek. Werkervaring met trauma en/of eetproblematiek is een grote pré. Daarnaast bestaan je taken uit het verrichten van intakes, diagnostiek, indicatiestelling en overige behandelingen binnen de poli. Je staat samen met een multidisciplinair team (kind- en jeugdpsychiater, klinisch psycholoog, GZ- psycholoog, master psycholoog, maatschappelijk werker, systeembehandelaar en transmuraal behandelaar) voor de gespecialiseerde GGZ-behandeling voor kinderen-jeugdigen en hun gezinnen in hun sociale context.

Wat neem je mee?

 • Afgeronde academische opleiding tot GZ-psycholoog;
 • Je werkt zelfstandig, neemt verantwoordelijkheid op maar maakt tegelijkertijd deel uit van een multidisciplinair team met deskundige collega’s waarmee jij graag samenwerkt en met wie je jouw kennis en vaardigheden wil delen via werkbegeleiding en/of supervisie;
 • Je hebt een cliëntgerichte houding en ziet uitdagingen in de ontwikkelingen die zich momenteel afspelen in het werkveld;
 • Tenslotte beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Wat wij bieden
Geschikte kandidaten krijgen bij Mondriaan direct een vast contract (met uitzondering van de tijdelijke vacature die ziet op het vervangen van een zwangerschapsverlof). Het salaris bedraagt minimaal €4.027,-- en maximaal €6.141,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (FWG 65 - CAO GGZ, kernfunctie GZ psycholoog). Per 1 januari 2024 vindt er een CAO-verhoging van de salarissen plaats, het salaris bedraagt dan minimaal €4.108,-- en maximaal €6.264,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Verder kun je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, Mondriaan Benefits en veel leer- en ontwikkelmogelijkheden. Bekijk alle voordelen van Mondriaan als werkgever.

Maar er is meer!

 • We bieden extra ondersteuning om de administratieve lastendruk zo laag mogelijk te houden;
 • Om onze organisatie goed te leren kennen, krijg je gedurende de eerste weken een inwerkprogramma en ondersteuning van een mentor;
 • Werk je graag een aantal uur per week op een andere afdeling? Die mogelijkheid bieden wij je;
 • Binnen ons brede zorgaanbod heb je de mogelijkheden om je te specialiseren. Of om juist een brede diversiteit aan problematieken te behandelen en daarbinnen ook je eigen expertisegebied te ontwikkelen;
 • Binnen de productietijd is er ruimte voor persoonlijke aandacht, naast de productietijd is er ruimte voor verdieping, verbreding en zorginnovatie;
 • We hebben veel opleidingsmogelijkheden in huis, denk aan behandelmethodieken of de postmaster opleidingen tot klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut;
 • Op het gebied van zorginnovatie krijg je de mogelijkheid om mee te denken over nieuwe methoden en behandelingen zoals Positieve Gezondheid, de nieuwe GGZ en draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek van ons kenniscentrum;
 • Daarnaast coach je SPV-en en basispsychologen en geef je input voor beleidszaken.

Wij zijn Mondriaan
Wij zijn er voor alle Zuid-Limburgers. Samen met een breed netwerk, werken we aan een mentaal gezondere samenleving. We bieden preventie, ondersteuning, begeleiding en behandeling. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Hiermee vergroten we de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die onze hulp vragen. We innoveren onze zorgverlening, investeren in onze professionele ontwikkeling en delen onze kennis en kunde. Meer informatie vind je op de Mondriaan website.

Heb je interesse?
Voor vragen of meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Esther Feron (Klinisch psycholoog/psychotherapeut, manager zorg) bereikbaar op het nummer: 06-50191951 of met Ralf Jetten (manager bedrijfsvoering poli Kind & Jeugd), bereikbaar op het nummer: 06-14640034.

Ook als je laagdrempelig kennis wilt maken, nodigen we je uit om contact op te nemen en gaan we graag het gesprek met je aan.

Solliciteren kan tot 8 januari 2024.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor het aanvragen hiervan zijn uiteraard voor onze rekening. Daarnaast kunnen referenties opgevraagd worden.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

0 sollicitaties
2 views


08-12-2023 Mondriaan
Juridisch adviseur Gezondheidsrecht

Past deze functie bij jou?
Als Juridisch adviseur geef je – samen met de collega juridisch adviseur (contractenrecht, ondernemingsrecht) – advies op strategisch/tactisch niveau. Je adviseert en ondersteunt de RVB, de geneesheer directeur (GD) en het management ten aanzien van beleidsontwikkeling en uitvoering. Dit doe je zowel vanuit je vakgebied als vakgebied overstijgend, gevraagd en ongevraagd, ad-hoc of periodiek. De focus ligt op het brede terrein van gezondheidsrecht maar je bent ook inzetbaar voor overige juridische vraagstukken, zoals governance, aansprakelijkheid en medezeggenschap.

Jouw rol is veelzijdig: Je vertaalt juridische en politieke ontwikkelingen naar consequenties voor de organisatie en je toetst bedrijfsdocumenten en procedures aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor de organisatie op het gebied van onder meer aansprakelijkheid en behandel je juridische casuïstiek op patiëntniveau. De werkzaamheden hebben veelal een eigen taakstellend karakter en kenmerken zich door het oplossen van complexe vraagstukken waarbij het accent ligt op probleemoriëntatie, analyse en advisering.

De ondersteuning van de raad van bestuur richt zich op:

 • Governance kwesties, advisering inzake governance code;
 • Advisering over samenwerkingsverbanden - mededinging, governance, taken en bevoegdheden van betrokken behandelaren;
 • Advisering impact van nieuwe wetgeving op de organisatie;
 • Aansprakelijkstellingen zowel door Mondriaan als afhandelen aansprakelijkstellingen Mondriaan door derden;
 • Advisering rondom onderzoek en melding van incidenten;
 • Advisering juridische aspecten rondom medezeggenschap (cliëntenraad en ondernemingsraad);

Ter ondersteuning van de geneesheer-directeur:

 • Adviseer je in juridische kwesties die voortvloeien uit o.a. de Wvggz, WGBO, Wkkgz, Wet BIG, Jeugdwet en WMO;
 • Beantwoord je vragen vanuit de organisatie over de toepassing van genoemde wetten;
 • Beoordeel je mede de protocollen en richtlijnen die vallen binnen het toezicht van de GD (professioneel statuut, protocollen in kader primair zorgproces, patiënten rechten e.d.);
 • Ondersteun je de medewerkers en de GD bij gerechtelijke procedures in kader van Wvggz, WGBO en Wet BIG;
 • Stel je oordelen op voor de raad van bestuur met betrekking tot klachten op grond van de Wkkgz

Dit neem je mee
Je bent analytisch sterk, proactief en je hebt gevoel voor politieke verhoudingen. Je hebt enkele jaren relevante werkervaring als bedrijfsjurist, bij voorkeur binnen een zorgorganisatie. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de juridische aspecten rondom het primaire proces van de zorgverlening, zowel binnen de ggz/gezondheidszorg (o.a. Wvggz, WGBO, Wkkgz) maar ook met betrekking tot de hieraan gerelateerde wetgeving (o.a. Jeugdwet, Wet forensische zorg, Wet Langdurig zorg, WMO, Zorgverzekeringswet). Je hebt een afgeronde Master Nederlands Recht, bij voorkeur met de specialisatie gezondheidsrecht.

Wat wij bieden
Geschikte kandidaten krijgen bij Mondriaan direct een vast contract. Het salaris bedraagt minimaal €4.108,-- en maximaal €6.264,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (FWG 65 - CAO GGZ, kernfunctie stafadviseur 1). Verder kun je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, Mondriaan Benefits en veel leer- en ontwikkelmogelijkheden. Bekijk alle voordelen van Mondriaan als werkgever.

Wij zijn Mondriaan
Wij zijn er voor alle Zuid-Limburgers. Samen met een breed netwerk, werken we aan een mentaal gezondere samenleving. We bieden preventie, ondersteuning, begeleiding en behandeling. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Hiermee vergroten we de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die onze hulp vragen. We innoveren onze zorgverlening, investeren in onze professionele ontwikkeling en delen onze kennis en kunde. Meer informatie vind je op de Mondriaan website.

Heb je interesse?
Voor vragen of meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marita van Daal, secretaris Raad van Bestuur, bereikbaar op het nummer: 088-5068487. Solliciteren kan tot 31 december 2023.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor het aanvragen hiervan zijn uiteraard voor onze rekening. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden.

2 sollicitaties
10 views


06-12-2023 Mondriaan
Functioneel Applicatiebeheerder

Ik hoor je al denken: “Dit ben ik!”. Daar zijn wij natuurlijk heel blij om.

Laten wij je daarom NOG een aantal redenen geven om niet langer te wachten en direct te solliciteren:

Het avontuur - Bij Mondriaan kom je terecht in een boeiende wereld vol uitdagingen en kansen. Met applicaties in de domeinen Zorg en Bedrijfsvoering die naar de cloud migreren en nieuwe innovaties op de horizon, is dit jouw kans om deel uit te maken van een spannend avontuur.

De groei - Bij Mondriaan zorgen we ervoor dat je niet in het diepe wordt gegooid. In de eerste periode krijg je een buddy die je meeneemt in onze systemen, en we bieden volop mogelijkheden voor leren en ontwikkelen. We delen onze kennis en expertise om jou te helpen groeien en slagen.

De toekomst - Onze afdeling is bezig met een transformatie richting een I&A-regie organisatie, en jij gaat een cruciale rol spelen in deze ontwikkeling. Hier krijg je de kans om waarde toe te voegen aan de zorg en jezelf voortdurend te ontwikkelen.

Het team - Ons team is een professioneel en open team, die altijd in beweging is. Hier is ruimte voor vernieuwing, zelfexpressie en persoonlijke groei. We zijn een team dat eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap en ondernemerschap omarmt, en we weten dat plezier in je werk vanzelfsprekend is!

Past deze functie bij jou?
Bij Mondriaan krijg je toegang tot een intrigerend en veelzijdig applicatielandschap. Onze teamleden binnen Functioneel Applicatiebeheer dragen verantwoordelijkheid voor het beheer van alle applicaties die door onze Mondriaan medewerkers worden gebruikt. Dit is meer dan alleen technologie; het gaat ook om het begrijpen van de behoeften van eindgebruikers en het vertalen ervan naar concrete applicatiewijzigingen. Als functioneel applicatiebeheerder speel je een sleutelrol in het ondersteunen van interne klanten, het samenwerken met I&A-collega's en leveranciers, en het bijdragen aan de doorontwikkeling van informatiesystemen.

Onze organisatie evolueert naar een ICT-regie organisatie, waarbij functioneel beheer ervoor zorgt dat de gebruikersorganisatie optimaal gebruik kan maken van beschikbare functionaliteiten. Dit vereist inhoudelijke betrokkenheid en de bereidheid om te blijven groeien. Kennisdeling en samenwerking staan centraal in ons DNA.

Wat ga je doen?

 • Samen met je I&A collega's, zorg je ervoor dat bestaande applicaties optimaal functioneren en ondersteun je bij de implementatie van nieuwe applicaties;
 • Je speelt een actieve rol in het oplossen van incidenten en problemen en ondersteunt key users bij veranderingen;
 • Je bent het aanspreekpunt voor gebruikers van onze informatiesystemen en vertaalt hun wensen naar concrete wijzigingen;
 • Je duikt in de systemen om incidenten op te lossen, en je draagt ook de verantwoordelijkheid voor het uitwerken van wijzigingsverzoeken;
 • Je draagt bij aan een efficiënte verwerking van personeelsmutaties en optimaliseert dit proces;
 • Je houdt de voortgang van uitbestede werkzaamheden in de gaten en houdt key users op de hoogte van de voortgang;
 • Naast je rol in functioneel applicatiebeheer, denk je actief mee over de toekomst van de afdeling.

Wat zeggen onze medewerkers?
“Na 15 jaar gewerkt te hebben binnen de Social Media branche, begon ik in december 2022 aan mijn avontuur bij Mondriaan. Ik kwam bij Mondriaan binnen zonder ook maar enige ervaring als Functioneel applicatiebeheerder. Wat me opviel was de bereidheid van mijn collega's om kennis te delen en me te begeleiden. Bij Mondriaan is de insteek simpel: zolang je de wil hebt om te leren, wordt er tijd in je gestoken. Het is een plek waar groei wordt aangemoedigd en waar iedereen een rol speelt in het streven naar verbetering binnen de zorg. Ik heb in ieder geval geen moment spijt gehad van de overstap die ik gemaakt heb. De dagen vliegen voorbij en zijn nooit hetzelfde! “

Dit neem je mee

 • Ervaring met regie-organisatie en ketenregie is een plus;
 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding in een ICT-gerelateerd vakgebied met de nadruk op applicatiebeheer/functioneel beheer of enkele jaren werkervaring op dit gebied;
 • Je denkt procesmatig en hebt affiniteit met bedrijfsprocessen;
 • Ervaring (op het niveau van key user) met het inzetten en/of beheren van informatiesystemen;
 • Je hebt interesse in het testen van software;
 • Je begrijpt de impact van systemen op gebruikers en de zorg;
 • Je hebt een klantgerichte en servicegerichte instelling; Je bent doortastend, resultaatgericht, een kartrekker (met bijbehorende overtuigingskracht) en beschikt over doorzettingsvermogen en geduld.

Wat wij bieden
Geschikte kandidaten krijgen bij Mondriaan direct een vast contract. Het salaris bedraagt minimaal €2.677,-- en maximaal €4.180,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (FWG 50 - CAO GGZ, kernfunctie I&A beheerder 2) of minimaal €3.016,-- en maximaal €4.692,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (FWG 55 - CAO GGZ, kernfunctie I&A beheerder 1) .

Verder kun je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, Mondriaan Benefits en veel leer- en ontwikkelmogelijkheden. Bekijk alle voordelen van Mondriaan als werkgever.

Wij zijn Mondriaan
Wij zijn er voor alle Zuid-Limburgers. Samen met een breed netwerk, werken we aan een mentaal gezondere samenleving. We bieden preventie, ondersteuning, begeleiding en behandeling. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Hiermee vergroten we de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die onze hulp vragen. We innoveren onze zorgverlening, investeren in onze professionele ontwikkeling en delen onze kennis en kunde. Meer informatie vind je op de Mondriaan website.

Heb je interesse?
Is je interesse gewekt? Wil je meer weten over de functie of heb je vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Jacqueline Vossen, onze teamleider van het FAB-team/Functioneel Applicatiebeheer of Jean-Pierre Bessems, onze Functioneel Applicatiebeheerder. Ze staan voor je klaar en beantwoorden graag al je vragen. Ze zijn bereikbaar op de volgende nummers:
Jacqueline Vossen 06-50161541
Jean-Pierre Bessems 06-55857451

En als je gewoon gezellig een kopje koffie wilt drinken om meer te weten te komen, dan ben je ook van harte welkom!

Wacht niet te lang!
Stuur vóór 20 december 2023 je reactie via de sollicitatiebutton. De eerste gesprekken vinden plaats op 21 december 2023. Mocht je uitgenodigd worden, dan kan je een telefoontje van ons verwachten. We kunnen niet wachten om je te ontmoeten!

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor het aanvragen hiervan zijn uiteraard voor onze rekening. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden.

4 sollicitaties
23 views


06-12-2023 Mondriaan
Manager Zorg bij Kind & Jeugd

Aan jou de uitdaging om, samen met de verschillende teams, op een innovatieve manier vorm en invulling te geven aan ons bestaande behandelaanbod. Word je al enthousiast? Laat het ons weten, we maken graag kennis met je!

Werken bij Mondriaan Kind & Jeugd
Mondriaan K&J bestaat uit een polikliniek, een kliniek, een outreachend- en een crisis-aanbod. We bieden zorg aan kinderen en jeugdigen met complexe, ernstige en/of zeldzame psychische aandoeningen en hun systeem. Vaak is er sprake van complexe co-morbiditeit van psychische aandoeningen, verslaving, orthopsychiatrie of een combinatie met een somatische aandoening. De behandeling kent een oplossings- en samenwerkingsgerichte aanpak; zo kort als mogelijk, zo intensief als nodig.

Vanuit de transformatie van de jeugdzorg werken we meer en meer wijkgericht en bieden we daar waar nodig gespecialiseerde GGZ-zorg, zowel in een licht behandelaanbod (korte, klachtgerichte modules) als in een zwaar behandelaanbod (inzicht gevende therapieën). Dit doen we in nauwe samenwerking met het veld/sociaal domein en ketenpartners in onze regio. Vanuit meerdere aanbestedingen bieden wij in diverse samenwerkingen integrale zorg en ontwikkelen we met ketenpartners toekomstbestendige en duurzame zorg.

Past deze functie bij jou?
Je gaat in een gecombineerde functie van zorgmanager en (regie)behandelaar de toekomst van de jeugdzorg op een innovatieve manier toekomstbestendig maken. Dit doe je met een geïntegreerd management- en directieteam die zowel intern inhoudelijke ontwikkelingen vormgeven als met andere instanties in diverse jeugdzorgnetwerken fungeren (Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg en Jong EN Sterk). Je gaat op diverse fronten uitdagingen aan om de doelstelling “elke jongere krijgt tijdig de juiste zorg op de juiste plek” te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opzet van geïntegreerd aanbod behandeling-begeleiding-ketenzorg waarbij continuïteit gewaarborgd wordt, leren van leeftijdsgenoten in groepsaanbod, systemische benadering in de thuissituatie en online behandelaanbod.

Als manager werk je in een MT-team nauw samen met je collega-zorgmanager, 2 fulltime RVE-managers en directie. Je hebt een belangrijke taak in de doorontwikkeling van de ambulante dienstverlening en de poli en het groepsgericht werken in de wijk. Je bent betrokken bij de poli, de deeltijdbehandeling, het daghospitaal en JenS, verdeeld over de locaties Heerlen en Maastricht.

Dit neem je mee

 • Afgeronde academische opleiding tot (kinder- en jeugd)psychiater, klinisch psycholoog, GZ psycholoog of verpleegkundig specialist;
 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg en het jeugdzorglandschap van Zuid-Limburg of je bent in staat om je hier snel in te verdiepen;
 • Je hebt bij voorkeur brede ervaring binnen diverse sectoren van de kinder- en jeugdpsychiatrie en je hebt grote affiniteit met de verschillende doelgroepen;
 • Je bent in staat om met alle disciplines (intern en extern) samen te werken. Het onderhouden van contacten is een tweede natuur;
 • Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met management, je bent in staat leiding te nemen en anderen te motiveren in jouw koers mee te gaan en actief bij te dragen;
 • Je toont initiatief en beschikt over een positieve werkhouding;
 • In je attitude en handelingsrepertoire borg je een goede balans tussen zorgvuldigheid en pragmatische voortvarendheid;
 • Communicatief ben je sterk, je hebt tact en weet hoe je mensen meekrijgt.

Wat wij bieden
Geschikte kandidaten krijgen bij Mondriaan direct een vast contract als behandelaar / zorgprofessional. Voor de rol als zorgmanager geldt dat de aanstelling in eerste instantie voor een jaar is, met uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris bedraagt minimaal €4.027,-- en maximaal €6141,-- (FWG 65 - CAO GGZ) of een beroepsgebonden FWG-indeling. ). Per 1 januari 2024 vindt er een CAO-verhoging van de salarissen plaats, het salaris wordt dan minimaal €4.108,-- en maximaal €6.264,-- bruto per maand. Als manager Zorg ontvang je naast jouw taken als behandelaar een maandelijkse toeslag van 5% over je volledige salaris, voor zolang als je deze rol hebt. Deze bedragen zijn bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur. Verder kun je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, Mondriaan Benefits en veel leer- en ontwikkelmogelijkheden. Bekijk alle voordelen van Mondriaan als werkgever.

Wij zijn Mondriaan
Wij zijn er voor alle Zuid-Limburgers. Samen met een breed netwerk, werken we aan een mentaal gezondere samenleving. We bieden preventie, ondersteuning, begeleiding en behandeling. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Hiermee vergroten we de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die onze hulp vragen. We innoveren onze zorgverlening, investeren in onze professionele ontwikkeling en delen onze kennis en kunde. Meer informatie vind je op de Mondriaan website.

Is je interesse gewekt?
Voor vragen of meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rosy Ghijsens, zorgdirecteur Kind & Jeugd, bereikbaar via het secretariaat, Marijke Bosch-Groenewoud, op het nummer: 088-5068481.

Heb je interesse, solliciteer dan vóór 4 januari 2024.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor het aanvragen hiervan zijn uiteraard voor onze rekening. Daarnaast kunnen referenties opgevraagd worden.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

1 sollicitatie
51 views


04-12-2023 Mondriaan