Vacatures geplaatst door GGz Centraal

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor GGz Centraal.

Laatste vacatures

Anios kliniek Kinder- en jeugdpsychiatrie MetMaya Jeugdhulp

Voor wie jij er bent? Jongeren in de leeftijd van voornamelijk 6 tot 18 jaar met complexe psychiatrische problematiek. Wij werken in gebiedsteams. De behandeling is individueel en systeemgericht met als doel de situatie van kind en gezin zo snel mogelijk te stabiliseren. Kortom, je bent er als ANIOS een centrale speler:

 • te fungeren als eerste aanspreekpunt voor verwijzers en toe te zien op het juiste verloop van zorgtrajecten
 • een regisserende rol te vervullen bij de aanmelding, coördinatie en opname - en ontslaggesprekken
 • de kwaliteit en voortgang van behandelingen te bewaken
 • vanuit multidisciplinaire samenwerking de activiteiten te faciliteren
 • samen met de psychiater of klinisch psycholoog verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud van het behandelplan
 • doen van diagnostische gesprekken
 • op indicatie kortdurende behandelingen als farmacotherapie en CGT uit te voeren

Jouw nieuwe collega’s van de gebiedsteams wachten al op je. Met jou zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, zorgen dat elk kind en jeugdige de hulp krijgt die het nodig heeft. Daarnaast coördineer je de zorg in overleg met externe betrokkenen, zoals bijvoorbeeld scholen en andere zorgaanbieders.

Binnen het multidisciplinair team met professionals met GGZ ervaring en jeugdzorg ervaring werk je nauw samen. Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg. Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Deskundig, innovatief, open en collegiaal. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
4 views


21-05-2024 GGz Centraal
Anios kliniek Kinder- en jeugdpsychiatrie MetMaya Jeugdhulp

Voor wie jij er bent? Jongeren in de leeftijd van voornamelijk 6 tot 18 jaar met complexe psychiatrische problematiek. Wij werken in gebiedsteams. De behandeling is individueel en systeemgericht met als doel de situatie van kind en gezin zo snel mogelijk te stabiliseren. Kortom, je bent er als ANIOS een centrale speler:

 • te fungeren als eerste aanspreekpunt voor verwijzers en toe te zien op het juiste verloop van zorgtrajecten
 • een regisserende rol te vervullen bij de aanmelding, coördinatie en opname - en ontslaggesprekken
 • de kwaliteit en voortgang van behandelingen te bewaken
 • vanuit multidisciplinaire samenwerking de activiteiten te faciliteren
 • samen met de psychiater of klinisch psycholoog verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud van het behandelplan
 • doen van diagnostische gesprekken
 • op indicatie kortdurende behandelingen als farmacotherapie en CGT uit te voeren

Jouw nieuwe collega’s van de gebiedsteams wachten al op je. Met jou zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, zorgen dat elk kind en jeugdige de hulp krijgt die het nodig heeft. Daarnaast coördineer je de zorg in overleg met externe betrokkenen, zoals bijvoorbeeld scholen en andere zorgaanbieders.

Binnen het multidisciplinair team met professionals met GGZ ervaring en jeugdzorg ervaring werk je nauw samen. Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg. Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Deskundig, innovatief, open en collegiaal. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
0 views


21-05-2024 GGz Centraal
Business controller

Onze resultaatsverantwoordelijke zorgeenheden (RVZe’s) zijn gevestigd in de regio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Veluwe & Veluwe Vallei en Eemland.
Vanuit het team business controllers ondersteunen en adviseren we de directie en het management van de RVZe’s op financieel en bedrijfsmatig vlak. Op dit moment ligt de grootste behoefte bij RVZe Flevoland.

Er wordt een beroep gedaan op je vermogen om organisatorische of zorginhoudelijke ontwikkelingen/processen zodanig te doorgronden dat je deze kunt vertalen naar financiële/bedrijfsmatige consequenties. Je bent is staat om de ‘systeemwereld’ van bekostiging en contracten met financiers te verbinden met de bedoeling van ons bedrijf en om samen met de directie, bedrijfsvoerders en teamleiders van de RVZe te werken aan de gestelde doelen/targets en het financieel mogelijk maken van toekomstige ontwikkelingen. Je werkt daarbij intensief samen met het management van een RVZe, maar ook de collega’s van de ondersteunende diensten.

Als business controller ben je er door:

 • het opstellen van de begroting en het in de diverse managementrapportages voor jouw RVZe rapporteren over de relevante ontwikkelingen, risico’s en indicatoren op het gebied van klant, kwaliteit, formatie, productie- en kostenontwikkeling en deze bespreekbaar maken op diverse niveaus binnen de RVZe.
 • het samen met de directie inrichten van een effectieve en efficiënte P&C-cyclus.
 • het duiden van huidige en toekomstige financiële resultaten, opstellen van business cases, doorrekenen van voorliggende bedrijfseconomische vraagstukken.
 • het gevraagd en ongevraagd geven van advies op het gebied van veranderende wet- en regelgeving, contracten of bedrijfskundige vraagstukken.

Je maakt onderdeel uit van het team business controllers binnen de afdeling Planning & Control van GGz Centraal, een afdeling binnen het vakcentrum Financiën Administratie Informatievoorziening (FAI).
Met 12 andere professionals vorm je het team Planning & Control. Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Ambitieus, ervaren, collegiaal; elkaar helpen/meedenken is erg relevant. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

De afdeling Planning & Control vervult een cruciale rol binnen het financiële beheer van GGz Centraal. Naast 5 business controllers bestaat de afdeling P&C uit 3 medewerkers planning & control / controllers en het team informatievoorziening (5 informatie/BI-specialisten + teamleider).

0 sollicitaties
5 views


21-05-2024 GGz Centraal
Business controller

Onze resultaatsverantwoordelijke zorgeenheden (RVZe’s) zijn gevestigd in de regio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Veluwe & Veluwe Vallei en Eemland.
Vanuit het team business controllers ondersteunen en adviseren we de directie en het management van de RVZe’s op financieel en bedrijfsmatig vlak. Op dit moment ligt de grootste behoefte bij RVZe Flevoland.

Er wordt een beroep gedaan op je vermogen om organisatorische of zorginhoudelijke ontwikkelingen/processen zodanig te doorgronden dat je deze kunt vertalen naar financiële/bedrijfsmatige consequenties. Je bent is staat om de ‘systeemwereld’ van bekostiging en contracten met financiers te verbinden met de bedoeling van ons bedrijf en om samen met de directie, bedrijfsvoerders en teamleiders van de RVZe te werken aan de gestelde doelen/targets en het financieel mogelijk maken van toekomstige ontwikkelingen. Je werkt daarbij intensief samen met het management van een RVZe, maar ook de collega’s van de ondersteunende diensten.

Als business controller ben je er door:

 • het opstellen van de begroting en het in de diverse managementrapportages voor jouw RVZe rapporteren over de relevante ontwikkelingen, risico’s en indicatoren op het gebied van klant, kwaliteit, formatie, productie- en kostenontwikkeling en deze bespreekbaar maken op diverse niveaus binnen de RVZe.
 • het samen met de directie inrichten van een effectieve en efficiënte P&C-cyclus.
 • het duiden van huidige en toekomstige financiële resultaten, opstellen van business cases, doorrekenen van voorliggende bedrijfseconomische vraagstukken.
 • het gevraagd en ongevraagd geven van advies op het gebied van veranderende wet- en regelgeving, contracten of bedrijfskundige vraagstukken.

Je maakt onderdeel uit van het team business controllers binnen de afdeling Planning & Control van GGz Centraal, een afdeling binnen het vakcentrum Financiën Administratie Informatievoorziening (FAI).
Met 12 andere professionals vorm je het team Planning & Control. Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Ambitieus, ervaren, collegiaal; elkaar helpen/meedenken is erg relevant. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

De afdeling Planning & Control vervult een cruciale rol binnen het financiële beheer van GGz Centraal. Naast 5 business controllers bestaat de afdeling P&C uit 3 medewerkers planning & control / controllers en het team informatievoorziening (5 informatie/BI-specialisten + teamleider).

0 sollicitaties
0 views


21-05-2024 GGz Centraal
Ambulant Begeleider Noord-Veluwe

Voor wie jij er bent? Thuiswonende cliënten met psychische klachten in de regio Noord-Veluwe. Jij ondersteunt 8 tot 15 cliënten in hun hulpvraag. Dit kan op verschillende vlakken zijn; bijvoorbeeld financieel, huishoudelijk, werk gerelateerd of in het aanleren van vaardigheden. Kortom, je bent er als ambulant begeleider door:

 • samen met cliënten een begeleidingsplan op te stellen.
 • cliënten te helpen doelstellingen te formuleren en te realiseren, gericht op herstel.
 • intensief samen te werken met (interne) vakteams en externe betrokkenen zoals behandelaren, huisartsen en praktijkondersteuners.

Jouw nieuwe collega’s van team ambulante begeleiding wachten al op je. Met jou als ambulant begeleider zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, het ondersteunen van cliënten in hun thuissituatie.

Waarom het mooi werk is
Zoals een collega het verwoordt: "Het werk als ambulant begeleider geeft mij veel voldoening. Het bieden van zorg en ondersteuning bij mensen thuis is veelomvattend en je werkt met diverse organisaties en disciplines samen. De zelfstandigheid die je hebt in het ambulante werk, vraagt aan de ene kant veel van je maar het biedt ook ruimte voor creativiteit en improvisatie. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden binnen het team om jezelf door te ontwikkelen, waardoor ik scherp blijf en na kan denken over de ontwikkeling van het ambulante werk."

Ons team
Het team bestaat uit begeleiders die zowel generiek als op specifieke doelgroepen worden ingezet. Het team Ambulante Begeleiding Noord-Veluwe, biedt ambulante begeleiding aan een doelgroep (jong)volwassen- en oudere cliënten met (complexe) psychiatrische problematiek. Het gaat om cliënten met enkelvoudige problematiek, als ook om cliënten met dubbel- en triple diagnose (psychiatrie/verslaving/LVG). Een deel van de cliënten die in begeleiding is, heeft te maken met een autisme spectrum stoornis.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? We zijn een bevlogen team van medewerkers met veel verschillende specialismen. Door intensief met elkaar samen te werken vullen we elkaar aan en bieden we nog meer kwaliteit voor de kwetsbare cliënten die we ondersteunen.

0 sollicitaties
5 views


21-05-2024 GGz Centraal