Vacatures geplaatst door GGz Centraal

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor GGz Centraal.

Laatste vacatures

Verpleegkundige Gebiedsteam

Wat maakt het werken in ons gebiedsteam ideaal? De afwisseling!

Als verpleegkundige verleen je zorg aan volwassenen met een diversiteit aan psychiatrische aandoeningen. Denk aan: angst- en stemmingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek trauma, schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen en comorbide problematiek.
Je werkt vraag gestuurd en patiëntgericht. De relatie tussen jou en de patiënt levert de grootste bijdrage aan de behandeling. Daarnaast neem je plaats als co-therapeut in tijdens groepstraining, bijvoorbeeld een COMET training.

Kortom, je bent er als verpleegkundige door:

 • herstelgerichte patiëntenzorg te bieden. Je werkt poliklinisch en, waar nodig ga je op huisbezoek. Hierdoor leer je in een snel tempo een groot scala aan psychiatrische ziektebeelden kennen en herkennen.
 • coördinerend te werken. Door jouw intensieve verpleging, begeleiding en behandeling help jij jouw patiënten op weg naar herstel. Je hebt nauw contact met zijn/haar systeem en coördineer jij de daarmee samenhangende zorgvragen en/ of zorgverlening.
 • een belangrijke partner te zijn in de verbinding tussen patiëntgebied/netwerkpartners en het team.

Je werkt in een enthousiast team van een collega regieverpleegkundige, SPV, GZ psycholoog, klinisch psycholoog, basispsychologen, psychiater, arts, IPS-trajectbegeleider en maatschappelijk werker.
We houden van korte lijnen en regelmatig intercollegiaal overleg. De ontwikkelingen van het team en van
het individu krijgen dan ook volop aandacht.

Vanuit ons enthousiaste en multidisciplinaire gebiedsteam behandelen wij alle voorkomende specialistische GGz behandelvragen binnen ons werkgebied

Wil jij je verder ontwikkelen naar Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige? Dan helpen wij je hier graag bij!
Hoe je het team het beste kunt omschrijven? Een groep van hoog specialistische behandelaren die veel compassie heeft met de doelgroep, eerlijke feedback kan geven aan elkaar, kritische vragen aan elkaar durven te stellen, en naast de serieuze kant van het werk ook samen lol kunnen maken.
En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 GGz Centraal
Verpleegkundige Gebiedsteam

Wat maakt het werken in ons gebiedsteam ideaal? De afwisseling!

Als verpleegkundige verleen je zorg aan volwassenen met een diversiteit aan psychiatrische aandoeningen. Denk aan: angst- en stemmingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek trauma, schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen en comorbide problematiek.
Je werkt vraag gestuurd en patiëntgericht. De relatie tussen jou en de patiënt levert de grootste bijdrage aan de behandeling. Daarnaast neem je plaats als co-therapeut in tijdens groepstraining, bijvoorbeeld een COMET training.

Kortom, je bent er als verpleegkundige door:

 • herstelgerichte patiëntenzorg te bieden. Je werkt poliklinisch en, waar nodig ga je op huisbezoek. Hierdoor leer je in een snel tempo een groot scala aan psychiatrische ziektebeelden kennen en herkennen.
 • coördinerend te werken. Door jouw intensieve verpleging, begeleiding en behandeling help jij jouw patiënten op weg naar herstel. Je hebt nauw contact met zijn/haar systeem en coördineer jij de daarmee samenhangende zorgvragen en/ of zorgverlening.
 • een belangrijke partner te zijn in de verbinding tussen patiëntgebied/netwerkpartners en het team.

Je werkt in een enthousiast team van een collega regieverpleegkundige, SPV, GZ psycholoog, klinisch psycholoog, basispsychologen, psychiater, arts, IPS-trajectbegeleider en maatschappelijk werker.
We houden van korte lijnen en regelmatig intercollegiaal overleg. De ontwikkelingen van het team en van
het individu krijgen dan ook volop aandacht.

Vanuit ons enthousiaste en multidisciplinaire gebiedsteam behandelen wij alle voorkomende specialistische GGz behandelvragen binnen ons werkgebied

Wil jij je verder ontwikkelen naar Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige? Dan helpen wij je hier graag bij!
Hoe je het team het beste kunt omschrijven? Een groep van hoog specialistische behandelaren die veel compassie heeft met de doelgroep, eerlijke feedback kan geven aan elkaar, kritische vragen aan elkaar durven te stellen, en naast de serieuze kant van het werk ook samen lol kunnen maken.
En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 GGz Centraal
ANIOS Gebiedsteam Almere

Je werkt vraag gestuurd en patiëntgericht. De relatie tussen jou en de patiënt levert de grootste bijdrage aan de behandeling. Patiënten worden voor behandeling en/of diagnostiek verwezen door huisartsen in onze regio.

Als ANIOS verleen je zorg aan volwassenen met een diversiteit aan psychiatrische aandoeningen. Denk aan: angst- en stemmingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen en co morbide problematiek.

Binnen onze groeiende shared caseload vervul je als arts - onder supervisie van onze psychiater - de volgende taken:

 • Het zelfstandig uitvoeren van behandelingen of in een shared case-load.
 • Intakes doen om samen met de patiënt, de naastbetrokkenen en eventueel andere hulpverleners tot een behandelovereenkomst te komen.
 • Uitvoering geven (onder supervisie) aan farmacotherapeutische behandelingen, zowel op kantoor als outreachend.
 • Meedraaien in crisisdiensten in de regio. Dit zijn ongeveer 2 tot 3 diensten in de maand. In de avonden en/of weekenden.

Deze baan geeft jou de ultieme mogelijkheid te werken binnen de specialistische GGz. Je werkt in een enthousiast team van een collega regieverpleegkundige, SPV, GZ psycholoog, klinisch psycholoog, basispsychologen, psychiater, arts, IPS-trajectbegeleider en maatschappelijk werker.

We houden van korte lijnen en regelmatig intercollegiaal overleg. De ontwikkelingen van het team en van het individu krijgen dan ook volop aandacht.

Hoe je het team het beste kunt omschrijven? Een groep van hoog specialistische behandelaren die veel compassie hebben met de doelgroep, eerlijke feedback kunnen geven aan elkaar, kritische vragen aan elkaar durven te stellen en naast de serieuze kant van het werk ook samen lol kunnen maken.

En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

Meer weten over hoe het is om te werken in een gebiedsteam? Klik dan hier.

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 GGz Centraal
ANIOS Gebiedsteam Almere

Je werkt vraag gestuurd en patiëntgericht. De relatie tussen jou en de patiënt levert de grootste bijdrage aan de behandeling. Patiënten worden voor behandeling en/of diagnostiek verwezen door huisartsen in onze regio.

Als ANIOS verleen je zorg aan volwassenen met een diversiteit aan psychiatrische aandoeningen. Denk aan: angst- en stemmingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen en co morbide problematiek.

Binnen onze groeiende shared caseload vervul je als arts - onder supervisie van onze psychiater - de volgende taken:

 • Het zelfstandig uitvoeren van behandelingen of in een shared case-load.
 • Intakes doen om samen met de patiënt, de naastbetrokkenen en eventueel andere hulpverleners tot een behandelovereenkomst te komen.
 • Uitvoering geven (onder supervisie) aan farmacotherapeutische behandelingen, zowel op kantoor als outreachend.
 • Meedraaien in crisisdiensten in de regio. Dit zijn ongeveer 2 tot 3 diensten in de maand. In de avonden en/of weekenden.

Deze baan geeft jou de ultieme mogelijkheid te werken binnen de specialistische GGz. Je werkt in een enthousiast team van een collega regieverpleegkundige, SPV, GZ psycholoog, klinisch psycholoog, basispsychologen, psychiater, arts, IPS-trajectbegeleider en maatschappelijk werker.

We houden van korte lijnen en regelmatig intercollegiaal overleg. De ontwikkelingen van het team en van het individu krijgen dan ook volop aandacht.

Hoe je het team het beste kunt omschrijven? Een groep van hoog specialistische behandelaren die veel compassie hebben met de doelgroep, eerlijke feedback kunnen geven aan elkaar, kritische vragen aan elkaar durven te stellen en naast de serieuze kant van het werk ook samen lol kunnen maken.

En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

Meer weten over hoe het is om te werken in een gebiedsteam? Klik dan hier.

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 GGz Centraal
Verpleegkundig Specialist Polikliniek aandachtsgebied bipolair

Voor wie jij er bent? Patiënten met diverse psychiatrische problematiek. Van zowel angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en trauma gerelateerde problematiek. Jouw expertise zal vooral gericht zijn op patiënten met een bipolaire stoornis. Wij richten ons op de ambulante behandeling van volwassenen. Binnen de polikliniek werken wij vanuit de visie positieve gezondheid. Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte of klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal. De nadruk ligt steeds meer op gezond blijven, goed blijven functioneren en het leren omgaan met ziekte en beperkingen gericht op zelfregie.

Het behandelaanbod op de poli is vooral groepsgericht. Hoewel bipolaire stoornissen ook individuele behandelnig van belang is. Daarnaast richt je je op de behandeling van laagcomplexe protocollaire medische zorg (je kan daarbij denken aan CGT, schematherapie, ACT en de positieve gezondheidsgroep en farmacotherapie).

Samen met je collega's in het behandelteam denk je actief mee aan manieren om de zorg voor onze doelgroep de komende jaren te verbeteren en bij te dragen aan deskundigheidsbevordering van zowel patiënt, zijn/ haar netwerk en het team. Ook heb je een fair aandeel in het draaien van crisisdiensten. Kortom, je bent er als verpleegkundig specialist door:

 • het doen van intakes en somatisch onderzoek.
 • het stellen van een diagonse, bepalen van de indicaties en samen met de patiënt en medebehandelaar het behandelplan vaststellen. Aansluitend zorg je voor continuïteit en de uitvoering daarvan.
 • binnen het behandelplan medicamenteuze controles te verrichten en de daarbij behorende (somatische) onderzoeken. Je bent alert op veranderingen in de situatie en onderneemt daarin de benodigde acties.
 • een voortrekkersrol te vervullen in de ontwikkeling van het Verpleegkundig Specialistisch vakgebied en draagt dit uit binnen de organisatie.
 • het vertegenwoordigen van het vakgebied bij in- en externe contacten.

Jouw nieuwe collega’s van de polikliniek in Harderwijk wachten al op je. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team dat bestaat uit psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen, sociaal- psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen en verschillende collega's in opleiding.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Gericht op innovatie, betrokken en samenwerken vanuit een sterk gevoel van gelijkwaardigheid, want behandelen doe je samen. We hebben een open en collegiale cultuur, waar we intensief met elkaar samenwerken. Er is ruimte voor persoonlijke groei en inbreng. Het doel is het behandelprogramma verder ontwikkelen en/ of te verbreden.

Wil jij je kennis en ervaring inzetten om de ambulante zorg door te ontwikkelen en met ons mee te bouwen? Dan spreken we je graag!

0 sollicitaties
4 views


28-05-2024 GGz Centraal