Logo Sevagram

Vacatures geplaatst door Sevagram

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Sevagram.

Laatste vacatures

Verzorgende IG Elfershof

 • Je helpt bewoners bij ADL-activiteiten;
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor een aantal bewoners en hun familie;
 • Je weet wat er speelt en speelt daar zelf zo goed mogelijk op in;
 • Je vindt het leuk om bewoners te helpen hun zaken weer zelf op te pakken.

0 sollicitaties
1 view


07-12-2023 Sevagram
Helpende (plus) Elfershof

 • Je verricht (vraaggericht) ADL- werkzaamheden;
 • Je ondersteunt bij licht huishoudelijke taken;
 • Je assisteert verzorgenden bij eenvoudige verpleegtechnische handelingen;
 • Je signaleert en rapporteert veranderingen rondom de gezondheid en het welbevinden van de bewoners;
 • Je helpt de bewoners bij de eetmomenten;
 • Je stimuleert de zelfredzaamheid van de bewoners.

0 sollicitaties
5 views


07-12-2023 Sevagram
(Persoonlijk) Begeleider bij Elfershof in Heerlen

Je inleven in de wensen en behoeften van de bewoner. Dat kan jij als geen ander. Vanuit hier onderneem jij al het mogelijke om een optimaal welzijn en welbevinden voor de bewoner te creëren. Dit doe je voor bewoners met een psychiatrische stoornis specifiek gaat het om geronto-psychiatrische aandoeningen in combinatie met somatische en/of psycho-geriatrische aandoeningen.

Als begeleider vraagt het werken met deze bewoners de nodige mensenkennis. Je voelt goed aan welke benadering en welk activiteit op een bepaald moment de juiste is. Jij maakt er jouw missie van om deze begeleiding elke dag opnieuw zo persoonlijk mogelijk te maken.

Doordat iedere bewoner een specifieke zorgvraag heeft, vergt dit van jou de nodige flexibiliteit en creativiteit om mee te groeien met de nieuwste ontwikkelingen en oplossingen te vinden voor de (vaak) multi-complexe problematiek van de bewoners.

2 sollicitaties
15 views


07-12-2023 Sevagram
Programma manager Duurzaamheid

De focus ligt op uitvoering geven aan het duurzaamheidsbeleid en het programmaplan middels sturing op het Programma Duurzaamheid.

Je leidt het programma door aansluiting in MT’s, Green Team, Green Deal Duurzame Zorg (GGDZ), Milieu Thermometer Zorg (MTZ), Milieu Platform Zorg (MPZ- landelijk en regionaal) als ook in de Ondernemingsraad en Centrale Cliënten Raad.

Tevens zorg je voor de regie rapportage richting stuurgroep (Raad van Bestuur, Directeur Bedrijfsvoering, Manager Facilitair Bedrijf, Directeur HR en Directeur Zorg) op alle “GROTICK” beheeraspecten en adviseer je over de mogelijke effecten zodat ze blijven bijdragen aan de gestelde doelen.

Doelstelling van de functie:
Het Programma Duurzaamheid dient in lijn te zijn met Planetree en is gekoppeld aan Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ).

De GDDZ doelen 2023 t/m 2026 zijn:

 • Meer inzetten op mobiliteit (in samenwerking met HR);
 • Vergroten van de bewustwording en kennis;
 • 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 en klimaatneutraal in 2050;
 • 50% minder primair grondstoffengebruik in 2023 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050;
 • Verminderen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).
 • Deze Sevagram brede aanpak wordt bereikt met behulp van de Milieuthermometer Zorg (MTZ) en biedt mogelijkheden om te certificeren.

De Programmanager fungeert als liaison binnen de organisatie en zorgt ervoor dat doelen en inspanningen gemanaged worden.

Belangrijke onderdelen van het programmaplan zijn:

 • Planetree is de rode draad in de huidige en toekomstige werkwijze van Sevagram;
 • “Goed is Goed”. De MTZ kent drie ambitieniveaus brons, zilver en goud. Voor Sevagram betekent dit dat MTZ niveau Brons het eerste doel is;
 • Certificering is geen doel op zich. Er wordt gehandeld in de geest van MTZ niveau Brons, waar de aandacht uitgaat naar implementatie en borging;
 • De organisatie van het Programma Duurzaamheid bestaat uit een stuurgroep, werkgroep en de Green Community/Green Team;
 • De aanpak is “Aantoonbaar Impact maken op duurzaamheid”, “Top Down” sturen op de te behalen doelen, smart gemaakt met normen en bijsturend op effecten;
 • De aanpak is pragmatisch “Bottom up” met het Green Team aan de slag, aansprekend en verbindend. Gericht op bewustwording en het creëren van draagvlak.

Taken specifiek behorende bij de functie:

 • Waarborgen van de kwaliteit en samenhang;
 • Volgen van de voortgang van de ontwikkelingen;
 • Zorgen voor een realistische planning en sturen op realisatie van de (deel)resultaten;
 • Meedenken in de budgetronde aangaande duurzaamheid;
 • Draagvlak creëren en enthousiasmeren van de organisatie;
 • Agenderen van onderwerpen en zorgen dat alle betrokken expertises aan tafel zitten en adviseren over timing;
 • Zorgdragen voor de coördinatie en bundeling van de (personele) inzet;
 • Zorgdragen voor de bijbehorende communicatie over de voortgang van de projecten en borgen van de medewerkersparticipatie. Aandacht voor de zachte kant van veranderen als cruciaal onderdeel van de totale organisatieontwikkeling.
 • Positionering

De Programmamanager Duurzaamheid ontvangt hiërarchisch leiding van de Manager Facilitair Bedrijf en geeft functioneel sturing aan projectleiders en projectmedewerkers.

Je vervult de rol van aanjager en ambassadeur en zoekt actief de verbinding op dwars door de organisatie. Denk aan verbinding met de Stuurgroep, collega Programmamanagers, het Directieteam (Raad van Bestuur en Directeuren), (lijn)managers en stafmedewerkers van de ondersteunende diensten (Kwaliteit en Veiligheid, HR, Innovatie, Bedrijfsvoering, Communicatie en Planetree).

In deze rol is je blik nadrukkelijk “naar buiten” gericht. Welke ontwikkelingen zijn er? Welke verbindingen en samenwerkingsverbanden zijn er mogelijk?

Op het gebied van Duurzaamheid heeft Sevagram een eerste start gemaakt. Er ligt een basis en deze dient verder uitgewerkt en geoptimaliseerd te worden waarna concrete acties dienen te worden vastgesteld die tot leven worden gebracht in de organisatie.

4 sollicitaties
65 views


01-12-2023 Sevagram
Locatieplanner 24-28 uur per week

Als locatieplanner bij Sevagram heb jij een belangrijke spilfunctie binnen de organisatie. Je bent zowel onderdeel van het planbureau als de rots in de branding van jouw locatie(s). Iedere dag opnieuw zet jij je in om een optimale planning voor de verschillende locaties te realiseren. Jij hebt hierbij een flexibele werkplek waarbij je afwisselend op de locatie(s) of het planbureau werkzaam bent. Thuis werken behoort ook tot de mogelijkheden

In jouw rol als planner ondersteun je vanuit een helicopterview o.a. de teammanager in het vormgeven van een operationeel rooster. Je hebt een adviserende rol ten aanzien van de dagbezetting, de arbeidstijdenwet en cao VVT. Je verwerkt het operationele rooster in het roostersysteem en zorgt voor toelichting over dit rooster binnen het team. Je hebt een controlerende functie ten aanzien van de gegevens die noodzakelijk en relevant zijn voor een juiste salarisverwerking. Nieuwe medewerkers geef jij uitleg over het roostersysteem “SDB en/of NEDAP” zodat zij hier meteen goed mee aan de slag kunnen. Dit is een kleine greep uit de veelzijdige functie die jij als planner hebt.

4 sollicitaties
63 views


01-12-2023 Sevagram