Logo Techniekwerkt

Geautomatiseerd vacatures beheren op Techniekwerkt

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Techniekwerkt.

Laatste vacatures

BBL Automonteur

Jij bent het type dat het liefst onder de motorkap te vinden is. Hard werken is aan jou wel besteed, maar lol maken met je collega’s hoort er ook bij. Je vindt het belangrijk om een gezellige werkplek te hebben, waar je kan groeien en kunt werken aan auto’s van absolute topmerken. Jij bent een technisch talent en een monteur met passie voor autotechniek!

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-04-2024 Emil Frey Nederland
Teammanager techniek - Haarlem

Je bent meer dan iemand die alleen maar in staat is mensen aan te sturen. Je hebt oog voor de mens en vindt het leuk om met je collega’s bezig te zijn met het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het bouwen aan ons bedrijf. Naast het halen van de uitdagende productiedoelstellingen ben je dagelijks betrokken bij proces- en productinnovaties die het productievolume verhogen of de fabriek klaarstomen voor nieuwe materieel series. Daarnaast spelen er enkele projecten:

 • De modernisering van de afdeling Revisie Loopwerken fase II
 • Bedrijfszekerheid verhogen, prioriteren van knelpunten in de fabriek.

Uiteraard ben je als teammanager techniek van de afdeling Revisie Loopwerken in Haarlem ook verantwoordelijk voor het aansturen van een team met 3 meewerkend teamleiders en ongeveer 25-35 (hoofd)monteurs op de locatie. Je bent verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het productie proces, wegnemen van knelpunten tijdens de productie, kwaliteit van het proces en product, een veilige en opgeruimde werkplek, en resultaten op het gebied van efficiency en kosten. Jouw team werkt in dagdiensten en is verantwoordelijk voor het reviseren van wielstellen van de treinen.

In de functie van manager techniek heb je de volgende taken:

 • Zorgen dat je met jouw team het dagelijks productieresultaten haalt.
 • Sturen op houding, gedrag, samenwerken en werken conform onze werkinstructies.
 • Implementeren en meedenken in projecten ter verbeteringen en veranderingen.
 • Zorgen voor optimale inzetbaarheid van jouw mensen in de diensten: opleiden van mensen, verlofzaken, verzuimmanagement gericht op het behalen van de optimale inzetbaarheidscijfers van het bedrijfsonderdeel.
 • Zorgen dat jouw mensen met hun kwaliteiten optimaal ingezet worden en de groepsdynamiek top is.
 • Overig taken: Aanspreekpunt zijn voor HR gerelateerde onderwerpen voor de medewerkers uit het team en de Teamleiders, voeren van de jaarlijkse beoordelingen en functioneringsgesprekken.

Als teammanager techniek rapporteer je aan de productieleider van het Revisie Loopwerken bedrijf. Je bent ook onderdeel van het MT van dit bedrijfsonderdeel. Je bent samen met dit vooruitstrevende en ambitieuze MT verantwoordelijk voor de besturing van het bedrijf RLW, een serieuze verantwoordelijkheid.

Jouw werkweek
Benieuwd hoe jouw werkweek eruit kan zien als teammanager techniek bij NS? Wij geven je een voorbeeld van jouw toekomstige agenda.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-04-2024 NS
Maintenance Engineer

Onze maintenance engineers werken in de afdeling die verantwoordelijk is voor de instandhoudingsconcepten (onderhoudsboeken) van alle materieelseries van NS. Je zorgt voor het juiste onderhoud aan de trein.

Jij zorgt ervoor dat er een optimale balans is tussen onderhoudskosten, beschikbaarheid en de prestatie van de trein. Daarbij is het vanzelfsprekend dat veiligheid voorop staat. We investeren bewust tijd in de vernieuwing en verbetering van onze methoden en van onze rol als speler in de ketenprocessen en werken daarbij nauw samen andere afdeling binnen NS techniek en de onderhoudsuitvoering.

Dankzij jouw technische kennis en zorgvuldigheid ben jij van onschatbare waarde bij het:

 • Samenwerken met onderhouds- en revisiebedrijven bij invoeren nieuwe onderhoudstaken en oplossen knelpunten in onderhoud.
 • Zorgdragen voor de correcte verwerking van informatie in de documentbeheersystemen en het bewaken van de kwaliteit van de data in het onderhoudssysteem, Maximo.
 • Goede contacten onderhouden met supportafdelingen en andere ketenpartners en met name met de monteurs die het onderhoudsboekje uitvoeren waardoor je eraan bijdraagt dat de monteurs het werk doen zoals in het onderhoudsboekje is bedacht en hun kennis en ervaring benut wordt om het onderhoudsboekje te verbeteren.
 • Kennis uit onderhouds- en revisiebedrijven benutten en dat combineren met analyse van data uit materieel en onderhoud om faalgedrag van het materieel te doorgronden en instandhoudingsconcept daarop af te stemmen.
 • Ontwikkelen en toepassen van methoden om de effectiviteit van instandhoudingsconcepten te verbeteren. Bv. toepassing van data gedreven onderhoud, RCM etc.

Zo werk je met ons aan een zo aangenaam en duurzaam mogelijke reis voor onze reiziger. Elke dag weer. De reis van morgen begint bij jou!

Jouw werkweek
Benieuwd hoe jouw werkweek eruit kan zien als maintenance engineer bij NS? Wij geven je een voorbeeld van jouw toekomstige agenda.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-04-2024 NS
Stagiair - NSTM Engineering

Het hoofddoel van deze stageopdracht is om het Competence Center te professionaliseren door middel van een grondig onderzoek naar de behoeften van de organisatie en het opstellen van een concreet plan voor verbetering. De stagiair zal zich richten op het identificeren van de behoeften van het bedrijf voor de komende periode en het ontwikkelen van een plan dat de kosten en voordelen van de voorgestelde verbeteringen in kaart brengt.

Je gaat als stagiair de huidige werkwijze van het Competence Center analyseren, inclusief de gebruikte testen en proefopstellingen, waarna je door middel van interviews, enquêtes en/of workshops de behoeften van de NSTM in kaart brengt.

Op basis van de verzamelde informatie zal je een concreet plan opstellen voor het professionaliseren van het Competence Center, inclusief kostenraming en verwachte voordelen op lange termijn. Specifiek verwachten we dat:

 • Je gebruikt je onderzoeksvaardigheden om de verschillende behoeftes en specificaties voor het Competence Centre te bepalen binnen zowel de Engineeringsafdeling als de productie. Denk hierbij onder andere aan de benodigde meetapparatuur, voedingsbronnen, meettafels, opleidingen, maar ook het toegangsbeleid tot het Competence Centre.
 • Je maakt en ontwikkelt een voorstel voor de inrichting van het Competence Centre, waarbij je rekening houdt met de van toepassing zijnde veiligheidsprocedures.
 • Vanuit de Productgroep Energievoorziening meng je jezelf in de complexiteit van het ontwerpen van subsystemen van de trein tijdens een Modernisering. Dit speelt zich af binnen een grote organisatie op veel verschillende niveaus van productieomgeving tot kantooromgeving.
 • Je zal gaan werken met diverse management- en productbeheersystemen.
 • Je legt jouw ontwerp voor het Competence Centre vast in een rapportage welke gedeeld kan worden met de verschillende afdelingshoofden, waarop er een keuze gemaakt kan worden om jouw ontwerp te realiseren.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


17-04-2024 NS
Teamleider engineering - Haarlem

De afdeling Engineering is onderdeel van Revisie LoopWerken (RLW). De afdeling is met 12-16 mensen het kenniscentrum binnen NS op het gebied van revisie van draai- en wielstellen. Op basis van onderzoek en productkennis worden adviezen gegeven voor het lange termijn onderhoudsbeleid en de revisie van deze veiligheid kritische onderdelen. De afdeling is opgedeeld in twee disciplines te weten; engineering en productie engineering. Engineering heeft een focus op het product, terwijl bij productie engineering de focus op de inrichting en optimalisatie van het productieproces ligt.

De groepsleider (teammanager) engineering heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • Leidinggeven aan en coördineren van de inzet van 12-16 medewerkers (vast en extern): senior engineers, proces engineers, productie engineers en constructeurs) in het engineeringsproces van revisie of wijzigingen en daaraan gerelateerde processen. Sturen op houding, gedrag en samenwerken. Zorgen dat jouw mensen met hun kwaliteiten optimaal ingezet worden en de groepsdynamiek optimaal is.
 • Zorgen voor optimale inzetbaarheid van jouw mensen in de diensten: opleiden van mensen, verlofzaken, verzuimmanagement gericht op het behalen van de optimale inzetbaarheidscijfers van het bedrijfsonderdeel.
 • Afstemming met collega’s elders en interne klanten m.b.t. techniek en samenwerking.
 • Zorgen dat de engineeringsprojecten en diensten tijdig geleverd worden en van de juiste kwaliteit zijn.
 • Actualiseren en verbeteren van engineerings- en productieprocessen.
 • Ontwikkelen van groeps- en afdelingsbeleid, uitvoeren van verbetertrajecten.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren op technische vraagstukken.
 • Technisch ondersteuning bieden aan de productie
 • Overige taken: Aanspreekpunt zijn voor HR gerelateerde onderwerpen voor de medewerkers uit het team en de Teamleiders, voeren van de jaarlijkse beoordelingen en functioneringsgesprekken.

Als Teammanager Engineering rapporteer je aan het hoofd van het Revisie Loopwerken bedrijf. Je bent ook onderdeel van het MT van dit bedrijfsonderdeel. Dit MT is ambitieus en timmert samen met de medewerkers van RLW hard aan de weg. Je bent samen met dit MT verantwoordelijk voor de besturing van het bedrijf RLW, het enige loopwerkbedrijf van de NS, een serieuze verantwoordelijkheid.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


16-04-2024 NS