Logo Werken in West-Brabant

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in West-Brabant

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in West-Brabant.

Laatste vacatures

Afstudeer stagiair juridisch

AI, Algoritmes, LLM, ChatGPT. De wereld verandert en onze veiligheidsregio verandert hierin mee. In maart 2024 is er de AI Act aangenomen. Dit is een Europese Verordening, welke rechtstreekse werking voor Nederland heeft. Als afstudeeronderzoek wil de veiligheidsregio graag weten wat deze nieuwe verordening inhoudt en wat het voor gevolgen met zich meebrengt voor de organisatie. Daarbij is de organisatie geholpen aan een concreet verbeterplan, zodat we ook aan deze verordening voldoen. Wij zijn op zoek naar een afstudeer stagiair die kan starten na de zomervakantie 2024. De datum is in overleg met jou.

0 sollicitaties
0 views


15-04-2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Medewerker adresonderzoek

Je hebt een belangrijke stem in het bijwerken van de BRP. Hierbij zorg je voor maatwerk en een nauwkeurige registratie van je bevindingen en de genomen acties. Een goed geordend dossier is jouw geheime wapen! Je werkt het grootste deel van de tijd in de backoffice. Ongeveer een dag per week werk je aan de balie. In jouw dagelijks werk doe je bijvoorbeeld het volgende:

 • Je verwerkt verhuizingen en eerste inschrijvingen van inwoners in de BRP.
 • Je neemt aanvragen voor een briefadres in behandeling.
 • Je start een onderzoek als je een signaal ontvangt over de bewoning van een adres. Hierbij kun je online opzoek gaan naar informatie maar je hebt ook contact met inwoners en instanties. Hierna neem je een juridisch gemotiveerd besluit over de inschrijving van personen in de BRP.
 • Je levert maatwerk in complexe situaties en zorgt voor draagvlak bij alle partijen.

77 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


09-04-2024 Gemeente Breda
Ontkleurd projectleider

Als (ontkleurd) projectleider ben je werkzaam voor het district De Baronie. Je fungeert als kartrekker van de voorbereidings- en uitvoeringsfase in de integrale aanpak van een project en casuïstiek. Een project kan een bovenlokale en complexe casus, een integrale thematische actie of een thematische aanpak zijn, waarvoor de districtelijke stuurploeg opdracht heeft gegeven. De verwachting is dat je 50% van je tijd bezig bent met een thematische aanpak en 50% als ontkleurd projectleider op casuïstiek.

Als (ontkleurd) projectleider stuur je de integrale partners aan op, slimme interventies van zowel strafrechtelijke, bestuurlijke, fiscale of privaatrechtelijke aard. Je bent als projectleider ontkleurd, dat wil zeggen een integrale doelstelling staat voorop: je handelt vanuit een helicopterview, los van de individuele belangen van de verschillende partners. . Hierbij trek je nauw op met de Districtelijk programmamanager, Accountmanager en Intelligence specialist van district De Baronie van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, en met de gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie, Belastingdienst en de andere integrale partners.

De ontkleurd projectleider wordt te werk gesteld bij één van de partners, in dit geval bij de afdeling Veiligheid van de gemeente Breda.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


08-04-2024 Gemeente Breda
Medewerker Planning en Paraatheid

Bureau Paraatheid zorgt voor de dienstroosters van de beroepsdiensten in Midden- en West-Brabant in zowel 24-uurs dienst als in de dagdienst. In geval van onderbezetting en/of onvoldoende paraatheid zorgt de planner voor oplossingen, waar nodig in overleg met afdelingshoofd Brandweerzorg of de ploegleiders van de diverse ploegen. Ontzettend belangrijk dus! Doordat je tijdig zorgt voor voldoende paraatheid en het rooster op orde hebt geef je onze repressieve collega’s alle ruimte om zich te kunnen focussen op het vergroten van de veiligheid in onze regio.

Het verwerken van opleidingen, verlof en andere mutaties behoren tot de hoofdwerkzaamheden van de functie. Daarbij is steeds oog voor de wettelijke regels aangaande roostering (ATW/ATB) en signaleren we overtredingen hierop.

Daarnaast zijn er ook nog de andere werkzaamheden:

 • Ondersteunt en faciliteert de meldkamer en de calamiteit coördinator met werkzaamheden in het roosterprogramma;
 • Verzorgt de roosters voor alle piketten in Midden West Brabant;
 • Denkt mee over de paraatheid in de gehele veiligheidsregio. Daarbij is aandacht voor FLO, 2e loopbaan en andere rooster beïnvloedende factoren;
 • Functioneel beheer van het roosterprogramma (gebruikersaccounts aanmaken, gebruikers ondersteunen, verbeteringen doorvoeren, inrichten van de roosteromgeving, etc.);
 • Inplannen van keuringen voor piketfunctionarissen;
 • Voorkomende administratieve werkzaamheden.

13 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


05-04-2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Administratief medewerker Adviescommissie Omgevingskwaliteit Breda

 • Je organiseert alle administratieve activiteiten rondom de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Breda.
 • Je plant de vergadering van de commissie 1 keer per 2 weken op dinsdag.
 • Je notuleert bij de vergaderingen van de commissie en maakt hier een verslag van.
 • Je beheert de agenda van de commissie, maakt afspraken en regelt vergaderruimten.
 • Je houdt de administratie bij in verschillende zaaksystemen zoals IBabs.
 • Je onderhoudt effectieve communicatie met zowel interne als externe betrokkenen.

Je ondersteunt, indien mogelijk, de drie verbonden teamleiders binnen het onderdeel Leefomgeving met administratieve taken.

15 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


04-04-2024 Gemeente Breda