Logo Werken in West-Brabant

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in West-Brabant

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in West-Brabant.

Laatste vacatures

Medewerker Risk Factory

Voordat we je vertellen wat je gaat doen, wil je misschien wel weten wat de Risk Factory nu eigenlijk is.

Wat is de Risk Factory?

In de Risk Factory worden werken we aan bewustwording van de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Dit doen we door het nabootsen van praktijksituaties. We richting ons op basisschoolleerlingen en op korte termijn willen we ons ook gaan inzetten voor senioren. De bezoekers leren op interactieve wijze hoe ze in verschillende situaties moeten handelen. Daarbij kun je denken aan brandgevaar, risico’s van internetgebruik, verkeersveiligheid, het effect van pesten en groepsdruk, 112 bellen en hygiëne. De Risk Factory bevindt zich op een unieke locatie, namelijk de Dongecentrale in Geertruidenberg.

De Risk Factory is een initiatief van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en wordt mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking met diverse partners, zoals de GGD, politie, brandweer, het waterschap, de ambulancedienst en de Provincie Noord-Brabant. Het concept is samengesteld in samenwerking met gemeenten, docenten en schoolbesturen. Zo zorgen wij ervoor dat de activiteiten aansluiten bij de kerndoelen van het primair onderwijs en van gemeenten. Risk Factory Midden- en West-Brabant is de derde in Nederland. In Twente en Venlo gingen ze ons voor.

Wat ga jij doen bij de Risk Factory?

Als rechterhand van de coördinator van de Risk Factory draag je bij aan twee belangrijke pijlers: het operationeel draaien van de Risk Factory en de bedrijfsvoering. Concreet betekent dit het volgende:

 • Zodra de deuren van de Risk Factory opengaan draag jij bij aan de unieke ervaring van de bezoekers. Samen met de coördinator zorg je voor een goede ontvangst en dat de begeleiders van de Risk Factory weten wat hen te doen staat. Mocht een van de begeleiders onverhoopt niet aanwezig zijn, dan kun je diens rol overnemen.
 • Je zorgt ervoor dat de reserveringen van de scholen, inclusief het vervoer van en naar de Risk Factory, zijn geregeld en administratief vastgelegd. Ook draag je bij aan het binden en boeien van de begeleiders. Je draagt dus in belangrijke mate bij aan de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • Je zet de Risk Factory communicatief en marketinggericht in de markt. Dat doe je in nauwe samenspraak met de communicatie collega’s van de Veiligheidsregio en de partners van de Risk Factory. Je geeft uitvoering aan communicatieactiviteiten die bijdragen aan de bekendheid van de Risk Factory. Van input voor de social media kanalen van de VRMWB en nieuwsbrieven tot het ontvangen en te woord staan van partners en andere belanghebbende partijen.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


19-04-2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Teamleider Parkeren

 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing, persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling van een jong team van professionals.
 • Je geeft op inspirerende en mensgerichte wijze leiding aan de medewerkers.
 • Je zoekt voortdurend naar verbetermogelijkheden in de optimalisering van processen en de inzet van medewerkers, zodat de werkzaamheden van het team efficiënt worden uitgevoerd.
 • Je draagt bij aan een fijne en positieve werksfeer.
 • Je stimuleert en coacht medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling. 
 • Je zorgt ervoor dat afgesproken resultaten worden behaald.
 • Je onderhoudt contacten met de diverse gemeentelijke afdelingen, stedelijke partners én de verantwoordelijk bestuurders.

4 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


18-04-2024 Gemeente Breda
Afstudeer stagiair juridisch

AI, Algoritmes, LLM, ChatGPT. De wereld verandert en onze veiligheidsregio verandert hierin mee. In maart 2024 is er de AI Act aangenomen. Dit is een Europese Verordening, welke rechtstreekse werking voor Nederland heeft. Als afstudeeronderzoek wil de veiligheidsregio graag weten wat deze nieuwe verordening inhoudt en wat het voor gevolgen met zich meebrengt voor de organisatie. Daarbij is de organisatie geholpen aan een concreet verbeterplan, zodat we ook aan deze verordening voldoen. Wij zijn op zoek naar een afstudeer stagiair die kan starten na de zomervakantie 2024. De datum is in overleg met jou.

0 sollicitaties
0 views


15-04-2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Medewerker adresonderzoek

Je hebt een belangrijke stem in het bijwerken van de BRP. Hierbij zorg je voor maatwerk en een nauwkeurige registratie van je bevindingen en de genomen acties. Een goed geordend dossier is jouw geheime wapen! Je werkt het grootste deel van de tijd in de backoffice. Ongeveer een dag per week werk je aan de balie. In jouw dagelijks werk doe je bijvoorbeeld het volgende:

 • Je verwerkt verhuizingen en eerste inschrijvingen van inwoners in de BRP.
 • Je neemt aanvragen voor een briefadres in behandeling.
 • Je start een onderzoek als je een signaal ontvangt over de bewoning van een adres. Hierbij kun je online opzoek gaan naar informatie maar je hebt ook contact met inwoners en instanties. Hierna neem je een juridisch gemotiveerd besluit over de inschrijving van personen in de BRP.
 • Je levert maatwerk in complexe situaties en zorgt voor draagvlak bij alle partijen.

92 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


09-04-2024 Gemeente Breda
Ontkleurd projectleider

Als (ontkleurd) projectleider ben je werkzaam voor het district De Baronie. Je fungeert als kartrekker van de voorbereidings- en uitvoeringsfase in de integrale aanpak van een project en casuïstiek. Een project kan een bovenlokale en complexe casus, een integrale thematische actie of een thematische aanpak zijn, waarvoor de districtelijke stuurploeg opdracht heeft gegeven. De verwachting is dat je 50% van je tijd bezig bent met een thematische aanpak en 50% als ontkleurd projectleider op casuïstiek.

Als (ontkleurd) projectleider stuur je de integrale partners aan op, slimme interventies van zowel strafrechtelijke, bestuurlijke, fiscale of privaatrechtelijke aard. Je bent als projectleider ontkleurd, dat wil zeggen een integrale doelstelling staat voorop: je handelt vanuit een helicopterview, los van de individuele belangen van de verschillende partners. . Hierbij trek je nauw op met de Districtelijk programmamanager, Accountmanager en Intelligence specialist van district De Baronie van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, en met de gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie, Belastingdienst en de andere integrale partners.

De ontkleurd projectleider wordt te werk gesteld bij één van de partners, in dit geval bij de afdeling Veiligheid van de gemeente Breda.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


08-04-2024 Gemeente Breda