Logo Werken in West-Brabant

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in West-Brabant

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in West-Brabant.

Laatste vacatures

Afdelingshoofd Brandweerzorg District Markiezaten

De afdeling Brandweerzorg van het district Markiezaten is verantwoordelijk voor incidentbestrijding, vakbekwaamheid en operationele informatievoorziening binnen het district. Als afdelingshoofd maak je deel uit van het districtsteam Markiezaten. De afdeling werkt nauw samen met de afdelingen Brandweerzorg en Techniek, Facilitair en Logistiek van de andere twee districten en met de centrale vakafdelingen. De afdeling bestaat uit drie beroepsbrandweerposten en 22 vrijwillige brandweerposten, een team vakbekwaamheid district (6 fte) een team Informatie, Onderzoek en Analyse (2fte), een team Administratieve Ondersteuning (4,5 fte) en het Roosterbureau. Je wordt ondersteund door twee adviseurs brandweerzorg. Kom jij dit team versterken?

Als afdelingshoofd geef jij leiding aan het brede taakgebied van brandweerzorg, aan mensen met passie voor het vak en het hart op de tong. Je stelt prioriteiten om naast de dagdagelijkse zorg voor paraatheid, bij te dragen aan het ontwikkelen en uitvoeren van het jaarplan. Je inspireert mensen om mee te gaan in ontwikkelingen, geeft en wekt vertrouwen, maar stelt ook kaders en grenzen.

 • Samen met jouw collega afdelingshoofden Brandweerzorg en de adviseurs Brandweerzorg ontwikkel je pro-actief voorstellen voor het verbeteren en uniformeren van werkprocessen van brandweerzorg. Je draagt zorg voor de implementatie van beleid binnen het district Markiezaten op het gebied van repressie, vakbekwaamheid en informatie, onderzoek en analyse, samen met de centrale vakafdelingen.
 • Je ontwikkelt voorstellen voor het efficiënt roosteren van de 24-uursdienst en dagdienst repressie. Je bent voorzitter van de roostercommissie.
 • Je stimuleert de samenwerking met de afdeling Techniek, Facilitair en Logistiek en het uitvoeren van onderhoud in eigen beheer met de inzet van medewerkers uit de 24-uursdienst.
 • Je haalt het beste uit je afdeling, hebt continue aandacht voor de ontwikkeling van het vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling van de collega’s. Je bent op de juiste momenten nabij en in goed contact met je ploegleiders en postcommandanten. Je faciliteert, coacht en ondersteunt hen in hun rol als leidinggevende. Jouw collega’s zijn 365 dagen per jaar aan het werk, dat vraagt geregeld aandacht en inzet buiten de reguliere werktijden.
 • Je stimuleert eigenaarschap en integraal samenwerken, legt vertrouwen zo laag mogelijk en geeft ruimte aan teamleden.
 • Je vertaalt in- en externe ontwikkelingen, draagt zorg voor de producten voor de (financiële en personele) planning en control cyclus.
 • Je draagt bij aan ontwikkeling van het vakgebied, zowel regionaal als landelijk en onderhoudt een relevant netwerk binnen en buiten de organisatie.
 • Het heeft onze voorkeur dat je een operationele (piket)functie uitoefent binnen de organisatie.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-07-2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Beleidsadviseur Erfgoed

Jij zorgt met jouw collega's voor het opstellen van eigen beleidsproducten. Het team staat komend jaar voor een mooie uitdaging waarbij de erfgoedvisie weer wordt herijkt. Je vertaalt enerzijds internationale en landelijke (wettelijke) ontwikkelingen en hanteert anderzijds de specifieke Bredase situatie als belangrijke voedingsbron.

 • Je neemt, samen met je collega’s, de verantwoordelijkheid voor het beschermen, behouden en positioneren van het erfgoed.
 • Je bent een belangrijke gesprekspartner voor collega’s in het ruimtelijke domein. Binnen de gemeente werken we veel samen en proberen we in een zo vroeg mogelijk stadium met de verschillende disciplines bij elkaar te zitten.
 • Je bepaalt in samenspraak de cultuurhistorische context van (onderdelen van) een ontwikkel locatie en adviseert hoe we hier zo goed mogelijk mee omgaan.
 • Je levert een bijdrage aan de erfgoededucatie, denkt mee over de veiligheid van erfgoed en subsidies.
 • Je zorgt voor verbinding voor externe partners in het werkveld zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Bredaas museum.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-07-2024 Gemeente Breda
Matcher/administratief medewerker

Als matcher voer je je werkzaamheden uit binnen het team WSP Breda. Je verdeelt je tijd met het spreken van kandidaten en het verwerken van administratieve taken. Het geeft je een kick om in een korte tijd kandidaten goed te screenen alvorens je de kwalitatieve keuze maakt wat de vervolgstappen zijn naar betaald werk.

Om de werkgeversadviseur te voorzien van juiste kandidaten is een speciaal proces ontwikkeld. Het zogeheten Meet & Match-centrum wordt dagelijks bemand door matchers die zorgdragen voor een kwalitatieve screening van kandidaten op; persoonlijke achtergrond, competentieniveau en sectorale interesses. Op basis van dit ‘beeld’ geschiedt de toeleiding naar een van de werkgeversadviseurs.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het behoud van social return contracten. Je beoordeelt de social return inspanning van de bedrijven door te kijken of de juiste match is gemaakt op het gebied van maatschappelijke meerwaarde van de stad.

8 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


17-07-2024 Gemeente Breda
Afdelingshoofd WMO

In deze veelzijdige functie geef je vorm aan de maatschappelijke ondersteuning in Breda. Dit doe je door voortdurend te zoeken naar kansen en nieuwe oplossingen om zo hulpvragen te voorkomen en gezondheid te bevorderen. De samenwerking met en tussen maatschappelijke partners, zorgaanbieders en ondernemers is hierbij onmisbaar. Uiteraard blijven we als gemeente daarnaast onvoorwaardelijk klaarstaan voor de mensen die ons nodig hebben. Dit vraagt om een gestroomlijnde manier van werken. Iets waar we de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd hebben. Met succes. Nu is het aan jou om die lijn door te trekken met een duidelijke visie en een focus op verbinding, vernieuwing en integratie.

 • Je maakt onderdeel uit van het MT Sociaal Domein waarin je samen met de directeur en de afdelingshoofden Werk, Participatie, Sociaal Beleid en Jeugd sturing geeft aan het sociaal domein in Breda.
 • Je stuurt de vier teamleiders aan binnen de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning, die samen verantwoordelijk zijn voor zo’n 120 medewerkers.
 • Je creëert samenhang en verbinding tussen alle partijen die betrokken zijn bij n maatschappelijke ondersteuning.
 • Je vindt de juiste balans tussen een krachtige en betrouwbare overheid voor hen die dat nodig hebben, en een overheid die zich terugtrekt daar waar mensen het zelf en met elkaar kunnen oplossen.
 • Je draagt bij aan de strategische doelen binnen het sociale werkveld.
 • Je versterkt samen met partners in de stad de veerkracht van kwetsbare inwoners.
 • Je zoekt naar nieuwe kansen en mogelijkheden om ook in de toekomst Bredanaars te kunnen blijven ondersteunen.
 • Je waakt over een gezonde financiële huishouding binnen Maatschappelijke Ondersteuning en brengt het meerjarenperspectief in balans.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


17-07-2024 Gemeente Breda
Facilitair gebouwbeheerder Riethil

Voor onze locatie Riethil ben je verantwoordelijk voor een passende en kwalitatief goede huisvesting van onze collega’s. Hierbij zorg je voor de bouwkundige en installatietechnische aspecten en ben je belangrijke in onze huisvestingsprojecten. Het opstellen van een plan van aanpak, programma van eisen of planningen is voor jou geen probleem.

 • Je bent verantwoordelijk voor het technisch gebruikersbeheer. Dat doe je met geautomatiseerde systemen zoals klimaatbeheersing- en gebouwbeheersysteem waaronder beveiliging, camera en toegangssysteem en verschillende meld- en sleutelsystemen.
 • Je coördineert onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden van zowel onze technische collega’s als externe partijen. Je maakt bestekken, zet opdrachten uit en begeleidt externe partijen die werkzaamheden komen verrichten.
 • Je zorgt voor een adequate afhandeling van meldingen (o.a. via Topdesk en Planon) van onze gebruikers en adviseert en rapporteert de teamleiders van Facilitair over allerlei onderwerpen binnen jouw werkgebied.
 • Je bent betrokken bij inkooptrajecten, waaronder ook aanbestedingen, en levert een bijdrage aan het opstellen van de uitvraag en/of de beoordeling van de inschrijvingen.
 • Je draait mee binnen de piketdienst van het team Gebouwenbeheer waarbij je buiten de reguliere werktijden gebeld kunt worden vanwege storingen en meldingen etc.
 • Je bent onderdeel van de BHV-organisatie en vervult hierin bijvoorbeeld de rol van Opgeleid Persoon of plaatsvervangend hoofd BHV.

4 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


17-07-2024 Gemeente Breda