Logo Maastricht UMC+

Vacatures geplaatst door Maastricht UMC+

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Maastricht UMC+.

Laatste vacatures

Secretaresse Management Servicebedrijf Personeel & Organisatie

Gezocht: kampioen plannen en organiseren!

Het servicebedrijf P&O is op zoek naar een energieke, secretariële professional.
Jouw taken:

 • ondersteunen van de MT-leden en de consultants en waar nodig ook de directeur P&O
 • aanspreekpunt voor het servicebedrijf P&O en het managementteam van P&O
 • ondersteuning van de officemanager
 • behandelen van telefoon- en mailverkeer
 • bewaken van meerdere agenda’s
 • plannen, organiseren en notuleren van vergaderingen/overleggen en het bewaken en uitzetten van de daaruit voortvloeiende actiepunten
 • aanbrengen van structuur, verbetering en efficiency.

0 sollicitaties
3 views


29-05-2024 Maastricht UMC+
Zorg-assistent Spoedeisende Hulp

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) melden zich dagelijks tientallen patiënten met zeer uiteenlopende klachten; van langer bestaande klachten tot zeer spoedeisende klachten. Als Zorg-assistent SEH assisteer je de SEH verpleegkundigen en doktersassistenten in hun dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor draag je je steentje bij en heeft de verpleegkundige en doktersassistent meer tijd en ruimte voor zijn of haar kerntaken. Uiteraard zal je bij de start een goede begeleiding krijgen door middel van een inwerkprogramma, uitgebreide training met bijbehorende certificeren die voor de rest van jouw carrière van pas komen!

In jouw functie van zorg assistent zal je met name ingezet worden op 4 onderdelen, te weten:

 1. Ondersteuning bij de logistiek & zorg: verpleegkundige ondersteunen bij zorghandelingen aan het bed bij (stabiele) patiënten, transporten van patiënten naar functieonderzoeken. Hulp bij mobiliseren in-uit auto/naar toilet.
 2. Ondersteuning bij het huishouden: afdelingsvoorraad bijvullen, houdt behandelkamers en gebruikte materialen schoon en op orde.
 3. Administratieve taken; controleren van de NAW gegevens en contactgegevens van een patiënt, screening op MRSA/BRMO van patiënten die per ambulance binnen gekomen zijn.
 4. Gastvrijheid; verleent service aan patiënten en familie door te informeren, aanbieden van eten & drinken, praatje maken of mentale steun bieden. Begeleiden/ ophalen van zorgmaterialen voor thuis (bv. krukken, rolstoel).

0 sollicitaties
15 views


29-05-2024 Maastricht UMC+
Fellow Oncologische Chirurgie

Wij zijn op zoek naar een jonge klare chirurg met aangetoonde affiniteit in de Oncologische Chirurgie, blijkend uit een afgeronde differentiatie dan wel werkervaring elders.
Dit fellowship is een uitgelezen mogelijkheid om u verder te verdiepen in de Oncologische Chirurgie. Tot het pallet behoren mamma, weke delen tumoren, schildklieren, melanomen en abdominale gastrointestinale (colorectale) tumoren. Je werkt samen met de oncologische en colorectale chirurgen.
Als onderdeel van de functie verricht je ook beperkt werkzaamheden in de Annadalkliniek in Maastricht, voor de niet-complexe chirurgische zorg. Ervaring in endoscopische algemene chirurgie komt hierbij van pas.

0 sollicitaties
3 views


28-05-2024 Maastricht UMC+
Stafmedewerker Documentmanagement

Als stafmedewerker documentmanagement ga je ondersteuning bieden bij redactionele taken m.b.t. het documentmanagement. Je bent daarin verantwoordelijk voor het begeleiden van iedere MUMC-medewerker bij het aanmaken, controleren en beheren van de protocollen in Zenya/Odin. Je geeft advies over o.a. de opzet en lay-out van documenten door middel van het bewaken van de kwaliteitseisen conform de relevante wet- en regelgeving en je beheert deze binnen het softwarepakket Zenya. Je bent belast met het verwerken van aanvragen voor nieuwe documenten tot en met de publicatie in het juiste portaal, tevens bewaak jij hierin de hanteerbaarheid van de portalen en de voortgang.

0 sollicitaties
20 views


28-05-2024 Maastricht UMC+
Applicatiespecialist Datamanagementsystemen

Als Applicatiespecialist data opslag en uitwisseling ga je in een enthousiast specialistisch team meehelpen met het ontwikkelen en uitbouwen van dataplatformen en interne/externe uitwisselingssystemen van het MUMC+. Deze platformen en systemen bestaan op dit moment uit: het VNA (Vendor Neutral Archive) met viewer voor het opslaan en bekijken van beelden (bijvoorbeeld radiologiebeelden), XDS en TWIIN voor uitwisseling tussen zorginstellingen van beelddata en documenten. Op dit moment worden deze platformen uitgebreid met ons nieuwe Enterprise Data en Content Management Systeem: OnBase. OnBase wordt in eerste instantie ingezet voor de opslag en uitwisseling van medische documenten en in de komende jaren wordt dit uitgebreid naar niet-medische documenten plus tooling voor het ontwikkelen van specifieke workflows. OpenEHR en FHIR voor de opslag en uitwisseling van gestructureerde data tussen zorginstellingen en de patiënt, completeren het pallet van systemen en standaarden waar je bij Dataopslag en -Uitwisseling mee te maken krijgt.

De komende periode worden grote stappen gezet in de digitale beschikbaarheid en uitwisseling van informatie. Als Applicatiespecialist data opslag en uitwisseling, ben je de expert van de applicaties die dit mogelijk maken en betrokken bij de bijbehorende werkprocessen. Je zorgt voor het continu verbeteren van de dienstverlening en het adviseren over nieuwe functionaliteiten. Uiteraard zijn dit geen statische systemen en processen; waardoor er ook ontwikkelwerkzaamheden bij komen kijken voor de verdere uitbreiding van onze dienstverlening.
Je hoofdaandachtsgebied is ons nieuwe DMS: OnBase. Hierin slaan we patiënt-gerelateerde Beelden en documenten op en die vervolgens via ons elektronisch patiëntendossier ontsloten worden en uitgewisseld worden met andere zorgverleners d.m.v. internationale uitwisselstandaarden als XDS en FHIR.
Je bent de linking pin tussen de zorg en IT organisatie waarbij jij de specialist bent van de (on)mogelijkheden van de applicaties die je ondersteunt. Daarmee werk je dus samen met de ‘functionele kant’ (o.a. zorgverleners en ondersteuners), de ‘technische kant’ (o.a. database beheer, netwerkbeheer, serverbeheer) maar ook de organisatorische kant (Informatiemanagers, Enterprise Architecten, medische managers).

Dit betekent dat je o.a. zorgdraagt voor:

 • Ontwerpen van nieuwe functionaliteiten (niveau Solution Architect)
 • Realiseren (Bouwen, implementeren en testen) van nieuwe of gewijzigde functionaliteiten;
 • Analyseren en oplossen van complexe storingen, al dan niet met de hulp van de leverancier;
 • Ondersteunen en adviseren van gebruikers en proceseigenaren met betrekking tot de werking en functionele mogelijkheden van systemen;
 • Ondersteunen van het management bij het opstellen van jaarplannen en vervangingsplannen;
 • Afstemmen en overleggen met IT architecten en specialistische medische afdelingen met betrekking tot inzet van nieuwe functionaliteiten;
 • Afstemmen met Informatie Management inzake nieuwe functionaliteiten en prioriteren;
 • Participeren in- en coördineren van projecten. Het volgen van nieuwe ontwikkelingen binnen je aandachtsgebied en hierover adviseren.

0 sollicitaties
16 views


28-05-2024 Maastricht UMC+