Logo Zorgbanen

Geautomatiseerd vacatures beheren op Zorgbanen

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Zorgbanen.

Laatste vacatures

Nachtwaker

Jij bent in de nacht verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op de locatie, zorgt ervoor dat de rust op de afdeling wordt bewaakt en je steekt ook lekker je handen uit de mouwen. Hier en daar leeg je een prullenbak of je haalt een doekje over een tafel. Je biedt een luisterend oor aan bewoners die behoefte hebben aan een praatje. Soms is het nodig om de-escalerend te handelen, dan blijf jij rustig en zorg je voor een veilige situatie. Daarnaast is het bieden van persoonlijke zorg soms ook nodig, denk hierbij aan delen van medicatie of het verzorgen van ADL taken.

Uiteraard vind jij het geen probleem om in de nacht te werken. Sterker nog: in de nacht functioneer jij op je best! Jij staat stevig in je schoenen, biedt graag een luisterend oor en komt warm over, maar je bent ook professioneel en weet afstand te bewaren en grenzen aan te geven.

1 sollicitatie
2 views


08-12-2023 Leger des Heils
Begeleider Avond- en Nachtdienst

In de functie van begeleider Avond- en Nachtdienst kom je in aanraking met 18+ inwoners van Almere met psychische- en/of psychosociale problemen. De diensten zijn als volgt:

  • Vanaf 19.00 tot 01.00 (avonddienst)

Binnen de Avond- en Nachtdienst ben je bereikbaar en worden inwoners in de gelegenheid gesteld om te ventileren, zodat opbouwende spanning gereduceerd wordt. Indien nodig verleen je onplanbare zorg op afroep. Hierbij bewaak je het welbevinden van de inwoners, signaleer je bijzonderheden en onderneem je zonodig actie. Tevens leg je bezoeken af op de verschillende woonlocaties.

  • Vanaf 00.00 tot 08.00 (slaapdienst vanuit huis, mits je in Almere woont)

Binnen deze tijden ben je vanuit huis telefonisch bereikbaar, maar ben je ook fysiek oproepbaar bij een crisis.

1 sollicitatie
2 views


08-12-2023 Leger des Heils
Nachtbegeleider

De nachtbegeleiders bij De Saffier zijn ondersteunend aan het begeleidingsteam en werken in de nacht van 22.45 tot 07.45 uur. Als nachtbegeleider ben je verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op de locatie. Iedere bewoner heeft zijn eigen appartement. Jij bent verantwoordelijk voor de algemene ruimtes in het pand. Daarnaast kun je bewoners aanspreken wanneer ze overlast veroorzaken voor de buurt of medebewoners. Lichte onderhouds- of schoonmaaktaken horen er ook bij. Bij aanvang van de dienst krijg je een overdracht van een woonbegeleider over de stand van zaken rondom de cliënten en in overleg assisteer je bij het uitvoeren van taken. Je rapporteert observaties in het rapportagesysteem. Bij alarmmeldingen (zoals voor brand) weet je adequaat te handelen. In de ochtend draag je over aan de dienstdoende woonbegeleider. Lastige situaties kun je de vaak zelf oplossen. Je kan telefonisch advies of overleg vragen met een bereikbaarheidsdienst.

1 sollicitatie
2 views


08-12-2023 Leger des Heils
Woonbegeleider Beschermd Wonen

Jij en jouw werk als woonbegeleider doen ertoe! Samen met je collega’s zorg je voor een gestructureerde dag met en voor onze deelnemers. Samen werk je aan stabilisering van hun leven, vanuit de visie van herstelgericht werken en op basis van een persoonlijk begeleidingsplan. Dit doe je in overleg met de trajectmanager en de gedragswetenschapper en andere betrokkenen. Je stimuleert de deelnemers tot deelname aan de dagelijkse activiteiten die zijn afgestemd op persoonlijke ambities en mogelijkheden.

Als woonbegeleider speel jij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de deelnemers. Belangrijke waarden daarbij zijn werken vanuit gelijkwaardigheid en betrouwbaar en betrokken zijn. We geloven er namelijk in dat jij met jouw specifieke talenten de ander kunt helpen. Daarom is iedereen bezig met reflectie en streven we naar een grote mate van zelfkennis om de deelnemers centraal te kunnen stellen. We faciliteren hierin met trainingen en coaching.

Als woonbegeleider werk je volgens een rooster in onregelmatige diensten (07.00 - 15.15 en 15.00 - 23.15) waaronder ook weekenddiensten.

1 sollicitatie
3 views


08-12-2023 Leger des Heils
Persoonlijk Begeleider Domus+

Je bent verantwoordelijke voor de trajecten van onze bewoners. Je schrijft zorgplannen en hebt de regie in handen. Je zorgt ervoor dat het team van woonbegeleiders de zorgplannen nastreeft om onze deelnemers vooruit te helpen. Ook stimuleer je de bewoners tot deelname aan de dagelijkse activiteiten die zijn afgestemd op persoonlijke ambities en mogelijkheden. We maken afspraken over middelen gebruik, hierbij is herstelgericht werken en het zoeken naar de mens achter de problematiek van essentieel belang. Jij weet dat jij de spil bent in het gedrag van de bewoner en hiermee zijn/haar gedrag kan beïnvloeden. Belangrijke waarden die we daarbij hebben zijn samenwerken met de bewoners en daarin betrouwbaar en betrokken zijn.

Je draait mee in een divers en groeiend team en samen ben je telkens op zoek naar manieren om aan te sluiten bij de bewoners in de problematiek die zij hebben. Je werkt samen met ketenpartners in de begeleiding van de bewoners om de zorg vorm te geven. Hierbij krijg je ondersteuning van een gedragswetenschapper, trajectmanager en activering coach die ook op de afdeling werkzaam zijn.

Je hebt een uitvoerende en signalerende rol en stelt je hierin proactief op. In het vormgeven en monitoren van de trajecten werk je samen met vaste koppelbegeleiders. Om de trajecten die je uitzet goed te kunnen uitzetten en monitoren draai je deels mee in onregelmatige diensten.

1 sollicitatie
2 views


08-12-2023 Leger des Heils