Logo Gemeente Koggenland

Vacatures geplaatst door Gemeente Koggenland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Koggenland.

Laatste vacatures

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

Tussen Hoorn en Heerhugowaard, op korte reistijd van de Randstad en dicht bij de snelweg, ligt een groene uitgestrekte polder: welkom in gemeente Koggenland! Kenmerkend voor gemeente Koggenland zijn de typische Westfriese dorpen, de nuchtere mentaliteit en de gemoedelijke sfeer. De gemeente heeft ruim 23.500 inwoners. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de ruimte krijgen om hun ideeën ten aanzien van hun leef- en werkomgeving te kunnen uiten en verder te kunnen ontplooien.

Bestuur en organisatie
De gemeenteraad bestaat uit 19 raadsleden, verdeeld over 5 partijen. Het college wordt gevormd door een coalitie van VVD en Gemeentebelangen Koggenland (GBK). Het college laat zich kenmerken door: open, informeel en ambitieus.

De organisatie bestaat uit de afdelingen Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Bestuur, waarbij iedere afdeling de focus heeft op zijn eigen klant. Deze structuur sluit aan bij onze missie, visie en organisatiedoelen. De organisatie heeft 230 medewerkers die zich onderscheiden als ondernemende collega’s die kwaliteit en samenwerking hoog in het vaandel hebben staan en kansen weten te benutten. Wij vinden het belangrijk te streven naar resultaten waar we trots op kunnen zijn. Er heerst een informele sfeer en de lijnen zijn kort.

De organisatie wordt aangestuurd door de Algemeen directeur/gemeentesecretaris. Deze geeft direct leiding aan drie afdelingshoofden en de concerncontroller (per 1/1/2024). Samen vormen zij het Directie Management Team (DMT). De afdelingen bestaan uit verschillende teams die worden aangestuurd door teamleiders. Het DMT en de teamleiders vormen samen het Groot Management Team (GMT).

Opgaven en rolinvulling
De samenleving verandert en opgaven voor gemeenten worden steeds groter en complexer. Daarom is er de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie, om deze toekomstbestendig en schaalbaar te maken zodat we mee kunnen groeien met de ontwikkelingen. Met name een kleine gemeente als Koggenland vraagt om leiderschap en visie van de Algemeen directeur/-gemeentesecretaris.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

 • Algemeen directeur van de organisatie

Als algemeen directeur ben je eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en het bereiken van de doelstellingen. Dit doe je met charisma en bezieling. Je bent zichtbaar en aanspreekbaar en weet collega’s op een natuurlijke wijze te inspireren om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

 • Doorontwikkeling ambtelijke organisatie

Samen met het DMT, GMT en HR, zet je in op verdere professionalisering van de organisatie. Hierin ben jij een boegbeeld; je committeert je aan de koers die is ingezet en zet je in voor de realisatie ervan. Je zorgt dat de basis op orde is en stuurt op meer rolduidelijkheid, resultaatgerichtheid, eigenaarschap en politieke sensitiviteit. Je stimuleert en stuurt op integraliteit en samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie. Je daagt mensen uit over grenzen heen te kijken, elkaar op te zoeken en samen mee te bewegen met de veranderende samenleving.

 • Verbinden bestuur en ambtelijke organisatie

Als eerste adviseur en ondersteuner van het college ligt het accent op de advies- en verbindingsrol, integrale toetsing van adviezen en een effectief besluitvormingsproces. Je vormt een belangrijke, verbindende schakel tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Samen met de afdelingshoofden zoek je naar een goede balans tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Continue aandacht voor een goed samenspel tussen college en organisatie is hiervoor van belang. Evenals helder opdrachtgever- en opdrachtnemerschap met bijbehorende duidelijke verwachtingen, prioritering, randvoorwaarden, communicatie en resultaatafspraken. Je beschikt over een gepast kritische opbouwende houding naar zowel college als organisatie.

 • Verstevigen samenwerking in de driehoek en in de regio

Samen met de burgemeester en de griffier zorg je voor een constructief driehoeksoverleg, zodat informatie-uitwisseling optimaal is en uitvoering van bestuurlijke besluiten zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd. Jij pakt een proactieve rol richting andere gemeenten, de provincie en maatschappelijke partners. Gemeente overstijgende bestuurlijke opgaven zijn bijvoorbeeld verduurzaming, woningbouw en de opvang van vluchtelingen.

 • WOR bestuurder

Tot slot vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Als WOR-bestuurder ben je goed en constructief in verbinding met de OR; je zorgt ervoor dat zij een actieve inbreng kunnen leveren. Aantrekkelijk werkgeverschap is een belangrijk thema voor de organisatie, ook vanwege de krappe arbeidsmarkt. Je hebt daarom bijzondere aandacht voor het vinden en behouden van medewerkers.

Wat heb je in huis?
Naast een academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een politiek- bestuurlijke context. Daarnaast heb je ervaring met organisatieontwikkelings- en veranderingstrajecten en aantoonbare affiniteit met bedrijfsvoeringsprocessen. Je bent bekend met projectmatig werken. De match met persoonlijkheid is nadrukkelijk van belang. Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel naar voren:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij leidinggevenden en medewerkers.
 • Je draagt bij aan een lerende organisatie waarin ‘fouten maken mag’.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en weet te balanceren tussen de politiek-bestuurlijke dynamiek en de actualiteit van alle dag.
 • Als proactieve sparringpartner van het college sta je stevig in je schoenen en ben je doortastend. Je biedt comfort en bent samenwerkingsgericht. Humor en relativeringsvermogen mogen hierin niet ontbreken.
 • Je bent resultaatgericht en besluitvaardig, zakelijk wanneer nodig en komt je afspraken na. Als anderen dat niet doen spreek je hen hierop aan. Tegelijkertijd heb je oog voor de mens en sta je naast medewerkers als dat nodig is.
 • Je denkt en handelt strategisch, maar ook realistisch en pragmatisch vanuit de houding om ‘zaken mogelijk te maken’.

Wat hebben wij jou te bieden?
Een motiverende en dynamische werkomgeving waarin jij het verschil kunt maken. Wij hebben een informele, professionele en familiaire cultuur waar hard werken en een goede sfeer hand in hand gaan. Aandacht hebben voor elkaar, persoonlijk contact en korte lijnen met onze collega’s, inwoners en ondernemers vinden wij belangrijk. Naast een prettige werkomgeving bieden wij je ook:

 • een dynamische functie voor 36 uur per week in een professioneel Directie Management Team (DMT);
 • afhankelijk van de opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 5.625,- en maximaal € 7.659,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week, salarisschaal 14. De salarisschaal is gebaseerd op het huidige inwonertal van Koggenland waarbij aangetekend wordt dat Koggenland een groeiende gemeente is en groei in salaris verwacht wordt .
 • aanvullend een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%, opgebouwd uit vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Je kunt het IKB flexibel inzetten voor aankoop van verlofdagen of maandelijks uit laten betalen. De keuze is aan jou;
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband;
 • de mogelijkheid om hybride te werken met een thuiswerkvergoeding;
 • opleiding en ontwikkeling o.a. verzorgd door de Westfriesland Academie;
 • vele activiteiten vanuit onze actieve personeelsvereniging.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Monique Bonsen, Burgemeester, bereikbaar via (0229) 54 83 95. Voor meer informatie over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Dirk Lemmen, HR adviseur a.i., telefoonnummer 06 22 11 45 38.

Solliciteren
Word jij enthousiast van deze functie? Reageer dan tot en met zondag 31 december 2023 op de vacature via www.werkeninnoordnollandnoord.nl.

Je hebt een gesprek met een selectiecommissie en een adviescommissie. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 9 en 11 januari 2024. De 2e gespreksronde staat gepland op woensdag 24 januari 2024. Daarnaast maakt een ontwikkelassessment onderdeel uit van de procedure.

0 sollicitaties
72 views


27-11-2023 Gemeente Koggenland
Afdelingshoofd Bestuur

Tussen Hoorn en Heerhugowaard, op korte reistijd van de Randstad en dicht bij de snelweg, ligt een groene uitgestrekte polder: welkom in gemeente Koggenland!

Kenmerkend voor gemeente Koggenland zijn de typische Westfriese dorpen, de nuchtere mentaliteit en de gemoedelijke sfeer. De gemeente heeft ruim 23.500 inwoners. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de ruimte krijgen om hun ideeën ten aanzien van hun leef- en werkomgeving te kunnen uiten en verder te kunnen ontplooien.

Ben jij een ervaren manager met een stevige persoonlijkheid? Heb je ruime ervaring binnen een gemeentelijke context en de sensitiviteit voor politieke en bestuurlijke kwesties? En verbind je met een gezonde dosis humor mensen en partijen aan elkaar? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Waar kom je te werken?
Als afdelingshoofd ben je eindverantwoordelijk voor de afdeling Bestuur. De afdeling wordt gevormd door de teams Bestuursondersteuning (bestuursadviseurs en -secretariaat), Projectmanagement, Beleid en Vastgoed & Woningbedrijf. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het realiseren van de ambtelijke en bestuurlijke doelstellingen op strategisch en tactisch niveau in zowel het ruimtelijk als sociaal domein en op het gebied van openbare orde en veiligheid. Daarnaast geeft de afdeling invulling aan operationele taken zoals het verhuren en onderhouden van het gemeentelijke vastgoed en het gemeentelijk woningbedrijf en het administratief ondersteunen van het college. We staan voor integrale samenwerking binnen onze afdeling en binnen de organisatie én met onze externe samenwerkingspartners. Als afdeling zijn we dienstverlenend aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad.

Onze organisatie kent korte lijnen. We schakelen snel, werken prettig met elkaar samen, helpen elkaar en onze deuren staan open voor een praatje of advies. Bij Gemeente Koggenland zorgen wij ervoor dat jij je snel thuis voelt. Dat vinden wij belangrijk. Naast het werk maken we tijd voor ontspanning; we kennen een actieve personeelsvereniging, onze medewerkers mogen gratis zwemmen en binnen team beleid organiseren we regelmatig leuke dingen om je collega’s op een andere manier te leren kennen.

Benieuwd naar onze missie en visie 2021- 2024? Of wil je meer weten over Koggenland? Kijk dan op onze website www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie.

Wat ga je doen?
Als afdelingshoofd maak je onderdeel uit het van het Directie Managementteam (DMT) en ben je direct leidinggevende voor de drie teamleiders binnen jouw afdeling. Het team Bestuursondersteuning wordt rechtstreeks door jou aangestuurd. Samen met de teamleiders en collega’s van de afdeling Bestuur ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de bestuurlijke en ambtelijke doelstellingen en het uitvoering geven aan de missie en visie van de organisatie. Je borgt de integraliteit door het verbinden van de aandachtsgebieden van jouw afdeling binnen de stafoverleggen en binnen de rest van de organisatie.

Je houdt je verder bezig met:

 • Sturen op de informatiestromen richting Gemeenteraad, Griffie en College (procesmanager);
 • Sturen op uitvoeringsplannen en bewaken van de integraliteit (belangen afwegen, beleidsvelden combineren, (inwoner) participatie) (procesmanager);
 • Als lijnmanager verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid naar de teamleiders en medewerkers op de afdeling;
 • Ambtelijk opdrachtgever projecten vanuit de afdeling bestuur en vanuit de regio Westfriesland;
 • Realiseren en prioriteren van het collegeprogramma op strategisch en tactisch niveau;
 • Vertalen van strategische plannen naar concrete (tactische) uitvoeringsplannen;
 • Medeverantwoordelijk voor organisatieontwikkelingen en -vraagstukkenvoor korte, middellange en lange termijn op strategisch en tactisch niveau;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van het afdelingsplan (vertaling naar beleidsontwikkeling, voorbereiding en uitvoering binnen de afdeling Bestuur);
 • Sturen en adviseren op vraagstukken vanuit en aan de afdeling;
 • Integraal toetsen van management- en bestuursadviezen;
 • Prioriteren en vertalen van management- en bestuursbesluiten naar organisatiedoelen, projecten en programma’s;
 • (innovatief) doorontwikkelen van de afdeling
 • Bewaken van de planning & control van de afdeling;
 • Bewaken en bevorderen van de kwaliteit en tijdigheid van processen en indien van toepassing ook de kwantiteit;
 • Prioriteren en bewaken van de uitvoering en coördinatie van de afdeling;
 • Initiëren, regisseren en bewaken van de inrichting en oplevering van complexe programma’s en projecten.

Kortom: een functie die ertoe doet en waarin jij een belangrijk verschil kunt maken!

Wie ben jij
Je bent een ervaren leidinggevende met visie op beleidsprocessen en projectmanagement binnen het politiek-bestuurlijke speelveld. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en past je stijl situationeel aan. Je bent servicegericht en een verbinder in de samenwerking. Je weet als geen ander hoe belangrijk het samenspel tussen jouw afdeling en het bestuur, de andere afdelingen en externe partijen is en weet jouw medewerkers en de organisatie daarin met veel enthousiasme en humor mee te nemen. Je kunt goed omgaan met verschillende belangen in een politiek-bestuurlijke context en bent een strategisch gesprekspartner voor de teamleiders, afdelingshoofden, algemeen directeur/gemeentesecretaris en het bestuur. Om uitvoering te geven aan de opgaves behorend bij deze functie ben je daarnaast analytisch, creatief, flexibel en stressbestendig. Als boegbeeld van de afdeling Bestuur straal je rust en vertrouwen uit.

Competenties

 • Strategisch denken;
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • Situationeel en coachend leiderschap;
 • Groepsgericht leidinggeven;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Politieke sensitiviteit

Wat heb je in huis?

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol;
 • Je hebt kennis van en ervaring met het gemeentelijk besluitvormingsproces;
 • Je draagt bij aan een lerende organisatie waarin ‘fouten maken mag’;
 • Je bent resultaatgericht en besluitvaardig, zakelijk wanneer nodig en komt je afspraken na. Als anderen dat niet doen spreek je hen hierop aan. Tegelijkertijd heb je oog voor de mens en sta je naast medewerkers als dat nodig is;
 • Je denkt en handelt strategisch, maar ook realistisch en pragmatisch vanuit de houding om ‘zaken mogelijk te maken’.

Wij bieden

 • Een dynamische functie voor 36 uur per week;
 • Afhankelijk van de opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 6.993,- bruto per maand, salarisschaal 13;
 • Naast je salaris een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%. In dit IKB zit o.a. je vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Je kunt het IKB ook gebruiken om extra verlofdagen te kopen. De keuze is aan jou;
 • Een laptop en mobiele telefoon in bruikleen;
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Ontwikkeling en scholing verzorgd door de Westfriesland Academie;
 • De mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk (hybride) te werken;
 • Een actieve personeelsvereniging.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de inhoud van de functie, onze organisatie of heb je vragen over de procedure? Daarvoor kun je contact opnemen met Sabine van Geffen, Algemeen directeur/gemeentesecretaris, via telefoonnummer 06 2569 7243.

Solliciteren
Hebben wij je enthousiast gemaakt? Solliciteer dan op deze vacature. De 1ste selectiegesprekken vinden al plaats op vrijdagochtend 1 december 2023. Noteer deze datum alvast in je agenda. Geselecteerde kandidaten kunnen op dinsdag 28 november een uitnodiging tegemoet zien. Reageer daarom snel als je geïnteresseerd bent. De 2e gespreksronde vind plaats in week 50.

Mocht je deze vacature pas later lezen, schroom dan niet om alsnog te reageren. Wellicht kunnen we je sollicitatie nog inpassen in de procedure. Daarom zien we ook na 28 november nog graag een reactie van je tegemoet.

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

6 sollicitaties
90 views


17-11-2023 Gemeente Koggenland
Twee leden voor de commissie bezwaarschriften Opmeer-Koggenland

Over de commissie

In de gemeenten functioneert een gezamenlijke onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Deze adviseert over bezwaarschriften die op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij de bestuursorganen worden ingediend. De commissie adviseert op diverse gemeentelijke beleidsterreinen met uitzondering van Belastingzaken, personele aangelegenheden en een groot deel van de Participatiewet.

De commissie bestaat uit een voorzitter en vier externe leden en wordt ondersteund door een secretaris. De externe leden mogen niet in dienst zijn van de gemeente Koggenland of Opmeer of deel uitmaken van de bestuursorganen van beide gemeenten. Een lid treedt indien nodig op als plaatsvervangend voorzitter van de commissie.

Er wordt gemiddeld twaalf keer per jaar vergaderd, meestal op dinsdagmiddag. De commissie vergadert zowel fysiek als digitaal. Per vergadering kunnen meerdere bezwaarschriften worden behandeld. Het horen en adviseren vindt plaats door de voorzitter en twee leden. De tijdsbesteding per vergadering bedraagt gemiddeld 3 uur exclusief voorbereidingstijd.

Wat ga je doen?
De taken bestaan uit het vooraf bestuderen van de op het bezwaarschrift betrekking hebbende stukken, het deelnemen aan de hoorzittingen van de commissie, de beraadslagingen en het formuleren van het advies. De voorzitter draagt de eindverantwoordelijkheid voor het verslag van de hoorzitting en het advies aan het bestuursorgaan.

Onze ideale kandidaat:

 • beschikt over minimaal een afgeronde Hbo-opleiding en heeft kennis en ervaring met de Algemene wet bestuursrecht;
 • heeft ruime kennis op het gebied van de Omgevingswet en andere door de gemeente uit te voeren wetgeving;
 • is in staat om een onafhankelijk advies te geven om de besluitvorming zo goed mogelijk te maken;
 • heeft affiniteit met de afweging van belangen tussen het bestuur en de burger en denkt oplossingsgericht;
 • beschikt naast goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden over empatisch vermogen;
 • is in staat om complexe juridische zaken op doortastende wijze af te handelen.

Ervaring met mediation en woonachtig zijn in de omgeving is een pré.

Wij bieden
Benoeming voor een periode van vier jaar. De vergoeding bedraagt per vergadering € 62,-- per advies over een bestreden besluit inclusief voorbereiding en advisering. Reiskosten worden vergoed overeenkomstig artikel 3.1, eerste lid van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Wil je meer informatie?
Neem contact op met de secretaris van de commissie voor Koggenland, Rita Pitstra via telefoon 0229-548391 of per e-mail: r.pitstra@koggenland.nl of met Els Bruijn via telefoon 0226-363333 per e-mail ebruijn@opmeer.nl

Wil je meer weten over onze organisatie? Kijk dan op www.koggenland.nl. en www.opmeer.nl

Belangstelling?
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving, dan ontvangen we graag uiterlijk op 5 januari 2024 jouw motivatiebrief en CV.

De gesprekken vinden plaats in week 4.

4 sollicitaties
93 views


17-11-2023 Gemeente Koggenland
Beleidsadviseur Energie

Tussen Hoorn en Heerhugowaard, op korte reistijd van de Randstad en dicht bij de A7, ligt een groen, uitgestrekt landschap: welkom in gemeente Koggenland!

Wat ga je doen?
Duurzaamheid is een van de belangrijkste speerpunten binnen onze gemeente wat verder is uitgewerkt in ambities en doelstellingen in ons college uitvoeringsprogramma. Samen met de beleidsadviseurs klimaat, warmte en natuur & milieu draag jij bij aan het realiseren hiervan.

Jij bent onze expert op het gebied van energie en duurzaamheid. Vanuit het klimaatakkoord is de doorontwikkeling van de regionale energiestrategie en de implementatie daarvan, een van de belangrijkste werkzaamheden waar jij mee bezig gaat. Je draagt bij aan duurzame energie opwek en gebruik van duurzame energiebronnen in onze gemeente. Het is jouw missie om bij te dragen aan de energie-infrastructuur, de energietransitie te versnelling en creatief te anticiperen op ontwikkelingen zoals de gevolgen van netcongestie.

Om te slagen in jouw missie en de uitvoering van werkzaamheden, leg je logischerwijs verbindingen met relevante thema’s als openbare ruimte, natuur & milieu, ruimtelijke ordening, gezondheid, wonen, economie. Een beter en schoner klimaat bereiken we samen daarom vertegenwoordig jij Koggenland in regionale samenwerkingsverbanden.

Verder:

 • Adviseer en informeer je het college, management en de organisatie over jouw vakgebied;
 • Vertaal je ontwikkelingen en trends in jouw vakgebied naar concrete adviezen;
 • Stel je college- en raadsvoorstellen op en zorg je voor de besluitvorming daarover;
 • Voer jij regie bij het herzien van integrale beleidsstukken met een belangrijke link naar jouw vakgebied;
 • Lever je input aan de jaarlijkse Planning & Control documenten.

Kortom: een functie die ertoe doet en waar jij het verschil kunt maken!

Wie ben jij
We hoeven jou niets te vertellen over het belang van een schoon en gezond klimaat. Het is jouw intrinsieke motivatie om hier écht aan bij te dragen. Met jouw enthousiasme, gedrevenheid en instelling weet je het beste uit jezelf, je collega’s en je omgeving te halen, een echte teamspeler dus. Je denkt in kansen en mogelijkheden. Knelpunten zijn er om opgelost te worden.

Je bent omgevingsbewust, ziet de relaties met andere beleidsterreinen en handelt hier proactief naar. Je vindt het prettig om ruimte te krijgen voor eigen interpretatie, bent creatief in het zoeken naar oplossingen maar je kunt ook volgens vastgestelde kaders en protocollen werken als dat moet. Een bestuurlijke context voelt voor jou vertrouwd wat we zien aan de manier waarop je samenwerkt, adviseert en handelt.

Wat heb je in huis?

 • Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in het vakgebied duurzaamheid;
 • Kennis en ervaring van het gemeentelijk besluitvormingsproces en energietransitie is een pre;
 • Klantgerichtheid en dienstverlening heb je hoog in het vaandel staan;
 • Je werkt resultaatgericht, kunt goed plannen en organiseren en hebt ervaring met projectmatig werken.

Waar kom je te werken?
Als beleidsadviseur Energie maak je onderdeel uit van Team Beleid, een team van 23 enthousiaste en betrokken collega’s. Binnen dit team trekken de beleidsmakers vanuit het sociaal-, fysiek- en veiligheidsdomein met elkaar op. Samen staan we voor integrale samenwerking binnen ons team én met onze collega’s in de uitvoering.

Met de teams Bestuursadvies, Projectmanagement, Bestuursondersteuning en Vastgoed&Woningbedrijf vormen we afdeling bestuur. Samen zijn we verantwoordelijk voor het realiseren van de ambtelijke en bestuurlijke doelstellingen op strategisch en tactisch niveau. Als afdeling zijn we dienstverlenend aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. Onze organisatie kent korte lijnen. We schakelen snel, werken prettig met elkaar samen, helpen elkaar en onze deuren staan open voor een praatje of advies.

Bij Gemeente Koggenland zorgen wij ervoor dat jij je snel thuis voelt. Dat vinden wij belangrijk. Naast het werk maken we tijd voor ontspanning; we kennen een actieve personeelsvereniging, onze medewerkers mogen gratis zwemmen en binnen team beleid organiseren we regelmatig leuke dingen om je collega’s op een andere manier te leren kennen.

Benieuwd naar onze missie en visie 2021- 2024 of wil je meer weten over Koggenland? Kijk dan op onze website www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie.

Wij bieden

 • Een dynamische functie voor maximaal 32 uur per week in een team van enthousiaste, deskundige en betrokken collega’s;
 • Afhankelijk van de opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 3.396,- en maximaal € 5.009,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week, salarisschaal 10;
 • Naast je salaris een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%. In dit IKB zit o.a. je vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Je kunt het IKB ook gebruiken om extra verlofdagen te kopen. De keuze is aan jou;
 • Een laptop en mobiele telefoon in bruikleen;
 • Een arbeidsovereenkomst met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Ontwikkeling en scholing verzorgd door de Westfriesland Academie;
 • De mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk (hybride) te werken.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de inhoud van de functie of vragen over de procedure, kun je contact opnemen met Marloes Smit, teamleider Beleid, via telefoonnummer 06 2963 8388.

Solliciteren?
Hebben wij je enthousiast gemaakt? Solliciteer dan snel op deze vacature. Spreekt jouw motivatie en CV ons aan dan wachten we niet op een sluitingsdatum maar gaan we graag gelijk met je in gesprek!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

6 sollicitaties
54 views


14-11-2023 Gemeente Koggenland
Ondersteuner Sociaal Domein

Wat ga je doen?

Als ondersteuner Sociaal Domein maak je onderdeel uit van de backoffice van het Zorgteam. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig en juist (administratief) afhandelen van aanvragen met betrekking WMO en Jeugdzorg door het compleet maken van de dossiers en het opstellen van beschikkingen, rapportages en correspondentie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verwerken van de besluiten.

Je verzamelt en beheert de digitale gegevens die nodig zijn voor de kwartaalrapportages van het operationeel beleid. Je ondersteunt hiermee de kwaliteitsmedewerkers bij het aanleveren van de juiste rapportages voor bijvoorbeeld de interne controles. Je hebt zicht op de wachttijden zowel intern als regionaal en geeft een signaal af aan het kwaliteitsteam wanneer zorgaanbieders niet binnen de gestelde termijnen zorg kunnen leveren.

Verder:

 • Verricht je samen met collega’s de balie- en telefoondienst, waarbij je klanten voorlichting en informatie geeft over de regelingen binnen het Sociaal Domein.
 • Beheer je de mailbox van het Zorgteam.
 • Boek je aanvragen in, beoordeel je crisissituaties en indien noodzakelijk verwijs je door.
 • Onderhoud je contacten met de aanvragers, casemanagers van het Zorgteam of met andere instanties in relatie tot ingediende aanvragen.

Over het team
Het Zorgteam is een integraal team dat inwoners ondersteunt bij vragen op het gebied van welzijn en zorg. De wetgeving die wordt uitgevoerd is de Wmo, Jeugdzorg, wet gemeentelijke schuldhulpverlening, gehandicaptenparkeerkaarten, Participatiewet, onderdeel bijzondere bijstand en lokaal minimabeleid zoals het Koggenfonds en het Kinder-koggenfonds.

Wie ben jij?
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent dienstverlenend en vindt het fijn om samen te werken naar een kwalitatief goed eindresultaat. Daarnaast heb je een gezonde dosis humor en ben je stressbestendig.

Wat heb je in huis?

 • Je beschikt over een afgeronde Mbo-opleiding, bijvoorbeeld Juridische Dienstverlening, administratief medewerker of een vergelijkbare opleiding.
 • Je beschikt over aanvullende trainingen, zoals gesprekstechnieken en omgaan met weerstand.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en de richtlijnen in het kader van de WMO, Jeugdzorg en het gemeentelijk beleid.
 • Je beschikt over minimaal twee jaar werkervaring binnen het vakgebied.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart en de ontwikkelingen binnen het sociale domein.

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Wij hebben een informele, professionele en familiaire cultuur waar hard werken en een goede sfeer hand in hand gaan. Aandacht hebben voor elkaar, persoonlijk contact en korte lijnen met onze collega’s, inwoners en ondernemers vinden wij belangrijk. Naast een prettige werkomgeving bieden wij je ook:
 • Een dynamische functie voor 28 uur per week in een hecht en professioneel team.
 • Afhankelijk van de opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 2.878,- en maximaal € 4.052,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week, salarisschaal 8.
 • Aanvullend een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%, opgebouwd uit vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Je kunt het IKB flexibel inzetten voor aankoop van verlofdagen of maandelijks uit laten betalen. De keuze is aan jou.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • De mogelijkheid om hybride te werken met een thuiswerkvergoeding.
 • Ontwikkeling en scholing verzorgd door de Westfriesland Academie.
 • Vele activiteiten vanuit onze personeelsvereniging.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Marit Gieling, Teamleider Zorgteam, via telefoon (0229) 54 84 00. Heb je vragen over de procedure? Neem dan telefonisch of via WhatsApp contact op met Nadine Koning, HR adviseur, bereikbaar via 06 5016 4619. Wil je meer weten over Koggenland? Kijk dan op onze website www.koggenland.nl.

Hebben wij jouw interesse gewekt?
Solliciteer dan snel op deze vacature. Spreekt jouw motivatie en CV ons aan dan wachten we niet op een sluitingsdatum maar gaan we graag gelijk met je in gesprek! De kans is dan ook aanwezig dat de vacature tussentijds wordt gepauzeerd en mogelijk zelfs is ingevuld vóór de sluitingsdatum.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

14 sollicitaties
604 views


14-11-2023 Gemeente Koggenland