Logo Gemeente Schagen

Vacatures geplaatst door Gemeente Schagen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Schagen.

Laatste vacatures

Wijkteamconsulent leerplicht en RMC

Als leerplichtambtenaar maak je deel uit van ons wijkteam en lever je een belangrijke bijdrage aan het toekomstperspectief van kinderen en jongeren uit gemeente Schagen. Je hebt een toezichthoudende rol waarmee je kinderen en jongeren stimuleert om hun schooltijd te doorlopen en een startkwalificatie te behalen.

Wat ga je doen?

 • Je houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Je ziet erop toe dat leerplichtige kinderen van 5 tot en met 18 jaar ingeschreven staan op school, de school bezoeken en optimaal gebruik maken van hun recht op onderwijs. Dat betekent dat je ook meldingen van schoolverzuim, beroepen op vrijstelling en verlofaanvragen behandelt;
 • Je voert begeleidingsgesprekken waarin je jongeren, ouders en scholen adviseert en stimuleert zich aan de wet te houden. Je signaleert knelpunten, probeert belemmeringen van schoolverzuim weg te nemen. Als het nodig is, treed je handhavend op;
 • Je verwijst ouders of jongeren door naar hulpverlening als de situatie daarom vraagt. Denk hierbij aan persoonlijke en maatschappelijke problemen (schulden, huisvesting- of gezondheid);
 • Het voorkomen van verzuim en schooluitval is een gezamenlijke regionale verantwoordelijkheid van leerplicht, doorstroompunt en onderwijs. Er is een nauwe samenwerking binnen de regio. Je sluit aan bij verschillende regionale activiteiten en overleggen. Daarnaast werk je nauw samen met diverse partners uit de keten
 • Binnen het wijkteam wordt integraal gewerkt. Je stemt waar nodig af met collega’s van WMO, Doorstroompunt, Jeugd, Inburgering, participatie en Schuldhulpverlening. Daarnaast pak je soms ook taken op van je collega consulenten van het doorstroompunt.

Goed om te weten voor de functie is dat wij 2 mensen zoeken voor 28 uur.

Wat vragen wij?

 • Heb jij ervaring als leerplichtambtenaar en een boa bevoegdheid domein 3? Dan zien we graag jouw sollicitatie!

Wat bieden wij?

 • Een salaris tussen de €3.317 en €4.752 bruto per maand op basis van 36 uur (Schaal 9 cao Gemeenten)
 • Individueel keuzebudget van 17,05%: jij bepaalt of je dit budget maandelijks of jaarlijks laat uitbetalen of besteedt aan extra vrije dagen;
 • 194,4 verlofuren per jaar op basis van een fulltimecontract van 36 uur;
 • Budget voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling!

Goed om te weten is dat wij tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat jij vrij bent om vanuit huis, gemeentehuis of een andere locatie te werken. Wil je een keer iets in de avond afmaken zodat je de volgende dag eerder naar huis wilt? Geen probleem! In afstemming met jouw team bepaal jij hoe je je werkdag inricht.

Wij houden ons selectieproces zo inclusief mogelijk. Het is daarom mogelijk om te solliciteren met de naam; Sollicitant gemeente Schagen. Een foto of je naam op je CV kun je in dat geval ook weglaten.

De eerste gesprekken voeren wij op 4 juli. Als het gevoel van beide kanten nog steeds positief is, nodigen we jou graag uit voor een tweede gesprek, waar wij iets meer de diepte ingaan over de functie. Dit gesprek vindt plaats op 11 juli.

Interesse? Solliciteer dan t/m 26 juni.

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Kirsten van Bakel op telefoonnummer (06) 13 30 55 07.

1 sollicitatie
123 views


10-06-2024 Gemeente Schagen
Medewerker Griffie

Wat ga je doen?
Als medewerker griffie ben je onderdeel van de griffie van de gemeente Schagen. Een klein team van vier personen dat de gemeenteraad ondersteunt bij al haar taken. Jij verleent onder andere ondersteuning bij het opstellen van de conceptagenda’s en verricht ondersteunende en administratief-organisatorische werkzaamheden. Als medewerker griffie help je mee bij de voorbereiding en afhandeling van raadsvergaderingen. Je maakt korte verslagen van vergaderingen, en organiseert en faciliteert activiteiten van de raad.

Je beheert ook de website van de gemeenteraad, raadzaamschagen.nl en je plaatst eventueel berichten op onze intranetpagina van de griffie. Je vindt het leuk om ook de zichtbaarheid te vergroten van de raad in Schagen. Verder vind jij het geen enkel probleem om de raadsleden te adviseren over de inzet van communicatie tools om onder andere op de juiste manier de mensen te bereiken. Denk hierbij aan social media, onze eigen website en andere gemeentelijke publicaties.

Je zal ook aansluiten in de avond bij raadsvergaderingen (1x per zes weken) of soms bij informatieavonden. Deze dagen stem je af met je directe collega’s.

Wat vragen wij?

 • Beschikbaarheid tussen de 26 en 32 uur;
 • Beschikbaarheid in de avonden.

Wat bieden wij?

 • Een salaris tussen de € 3014,- en € 4244,- bpm (Schaal 8 CAO Gemeenten);
 • Individueel keuzebudget van 17,05%: jij bepaalt of je dit budget maandelijks of jaarlijks laat uitbetalen of besteedt aan extra vrije dagen;
 • 194,4 verlofuren per jaar op basis van een fulltimecontract van 36 uur;
 • Budget voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling!

Goed om te weten is dat wij plaats en tijd onafhankelijk werken. Dit betekent dat jij vrij bent om vanuit huis, gemeentehuis of een andere locatie te werken. Wil je een keer iets in de avond afmaken zodat je de volgende dag eerder naar huis kunt? Geen probleem! Zolang je dit afstemt met je team.

Wij houden ons selectieproces zo inclusief mogelijk en daarom vragen wij jou te solliciteren met de naam; Sollicitant Gemeente Schagen. Een foto op je CV is ook niet noodzakelijk.

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 18 of 19 juni. Mocht het gevoel van beide kanten nog steeds positief zijn zouden wij jou graag uitnodigen voor een 2e gesprek waarbij dan ook de voorzitter van de werkgeverscommissie aanwezig is. Deze zal plaatsvinden op 24 juni.

Interesse? Solliciteer dan t/m 10 juni 2024

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Gert Meijer op telefoonnummer; 0224-210642.

4 sollicitaties
158 views


28-05-2024 Gemeente Schagen
Strategisch adviseur mobiliteit en economie

Schagen groeit! We zijn een gemeente die in ontwikkeling is - zowel in het centrum als aan de randen. Door de toegenomen vraag naar woningen, sportvoorzieningen en bijvoorbeeld bedrijven, is meer ruimte nodig. Dat brengt ook vraagstukken zoals mobiliteit met zich mee: hoe houden we de gemeente goed bereikbaar én leefbaar? En hoe dragen we bij aan de (economische) aantrekkelijkheid van Schagen, met oog voor veiligheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie? Als strategisch adviseur mobiliteit en economie maak jij hierin het verschil!

Met jouw strategische inzichten en integrale werkwijze, zorg je ervoor dat er in een vroeg stadium rekening wordt gehouden met de thema’s mobiliteit, economie, en duurzaamheid bij gebiedsontwikkeling.

Binnen het taakveld Economische zaken werk je samen met collega’s die zich bezig houden beleid voor recreatie en toerisme, economische zaken en bedrijfscontacten. Daarnaast heb je ook nauw contact met het taakveld Wonen, die verantwoordelijk zijn voor het beleid op dit vlak.

oe houd je de stad leefbaar en gezond? Hoe zorg je ervoor dat meer mensen de bus of tram nemen wanneer er geen plek is voor nóg meer auto’s?

Wat ga je doen?

 • Adviseren wethouder en college over lokale en regionale vraagstukken op het gebied van Economie, Wonen en mobiliteit. Dit doe je in afstemming met externe partijen zoals de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, gemeenten en woningcorporaties;
 • Opstellen en evalueren toekomstbestendig beleid over mobiliteit en economie;
 • Je draagt zorg voor de taak verdeling binnen de taakvelden en bent een sterkte sparringpartner op inhoud voor je collega’s uit de taakvelden Economie, wonen en bereikbaarheid;
 • Vergroten en bijdragen van bekendheid en belangstelling voor Energy & Health Campus Petten;
 • Je werkt mee aan de gezamenlijke realisatie van de woondeal Noord Holland Noord van ruim 40.000 woningen in de regio.

Wat bieden wij?

 • Een salaris tussen de €5.008 en €6.777 bruto per maand op basis van 36 uur (schaal 12 cao Gemeenten);
 • Individueel keuzebudget van 17,05%: jij bepaalt of je dit budget maandelijks of jaarlijks laat uitbetalen of besteedt aan extra vrije dagen;
 • 194,4 verlofuren per jaar op basis van 36 uur;
 • Budget voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling!

Goed om te weten is dat wij tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat jij vrij bent om vanuit huis, gemeentehuis of een andere locatie te werken. Wil je een keer iets in de avond afmaken zodat je de volgende dag eerder naar huis wilt? Geen probleem! In afstemming met jouw team bepaal jij hoe je je werkdag inricht.

Wij houden ons selectieproces zo inclusief mogelijk en daarom vragen wij jou te solliciteren met de naam; Sollicitant Gemeente Schagen. Een foto op je CV is ook niet noodzakelijk.

De eerste gesprekken voeren wij op 10 juni. Als het gevoel van beide kanten nog steeds positief is, nodigen we jou graag uit voor een tweede gesprek, waar wij iets meer de diepte ingaan over de functie. Dit gesprek vindt plaats op 17 juni.

Interesse? Solliciteer dan t/m 30 mei!

Wil je meer weten over de inhoud van de vacature dan kan je contact opnemen met Olaf Bovenkamp, teamleider a.i. ruimtelijke ontwikkeling, 06 41 51 70 02.

15 sollicitaties
53 views


16-05-2024 Gemeente Schagen
Locatiebeheerder project Oekraine

Wat ga je doen?
Als locatiebeheerder van het project Oekraïne bij de gemeente Schagen heb jij een ontzettend grote diversiteit aan taken waar jij verantwoordelijk voor bent. Denk bijvoorbeeld aan;

 • Het beheer van vastgoed voor de huisvesting van de oekraiense mensen;
 • Waarbij in juni/juli de oplevering van 45 woningen en toezien op bekleding en inrichting van de woningen;
 • Begeleiden bij het in gebruik nemen van de woning en vertrek. Denk daarbij aan ondertekening van gebruiksovereenkomst, sleuteloverdracht, paspoort en IND-brief controleren.

Dit zijn meer de technische vraagstukken waar jij je mee bezig houdt. Verder ben je veel in contact met de nieuwe buurtbewoners om eventueel vragen te beantwoorden over diezelfde technische vraagstukken en ben je ook bemiddelaar bij overlast in de buurt. Je gaat in gesprek met de mensen indien nodig en kan eventueel doorverwijzen naar het zorgaanbod, denk hierbij aan; welzijnswerk, wijkteamconsulent en andere zorg.
Je doet dit allemaal om ervoor te zorgen dat de nieuwe bewoners zich welkom voelen en ze te helpen om ook zelf dingen op te lossen.

Verder ben je ook in staat bij gastgezinnen van oekraieners langs te gaan om onder andere te controleren of de woonruimte veilig genoeg is. Al je werkzaamheden doe je in samenwerking met het gemeentelijke projectteam Oekraine.

Goed om te weten is dat dit een tijdelijke functie is voor gedurende een jaar.

Wat vragen wij?

 • Je kunt je goed verstaanbaar maken in het engels of een andere relevante taal;
 • Ervaring met kwetsbare doelgroepen.

Wat bieden wij?

 • Een salaris tussen de €3317,- en €4752,- bruto per maand op basis van 36 uur (Schaal 9 Cao Gemeenten)
 • Individueel keuzebudget van 17,05%: jij bepaalt of je dit budget maandelijks of jaarlijks laat uitbetalen of besteedt aan extra vrije dagen;
 • 194,4 verlofuren per jaar op basis van een fulltimecontract van 36 uur;
 • Budget voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling!

Goed om te weten is dat wij tijd- en plaats onafhankelijk werken. Dit betekent dat jij vrij bent om vanuit huis, gemeentehuis of een andere locatie te werken. Wil je een keer iets in de avond afmaken zodat je de volgende dag eerder naar huis wilt? Geen probleem! In afstemming met jouw team bepaal jij hoe je je werkdag inricht.

Wij houden ons selectieproces zo inclusief mogelijk. Het is daarom mogelijk om te solliciteren met de naam; Sollicitant gemeente Schagen. Een foto of je naam op je CV kun je in dat geval ook weglaten.

De eerste gesprekken voeren wij op 21 mei. Als het gevoel van beide kanten nog steeds positief is, nodigen we jou graag uit voor een tweede gesprek, waar wij iets meer de diepte ingaan over de functie. Dit gesprek vindt plaats op 23 mei.

Interesse? Solliciteer dan t/m 13 mei.

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Olaf Bovenkamp op telefoonnummer; 06 41 51 70 02

11 sollicitaties
189 views


25-04-2024 Gemeente Schagen
Consulent Toegang

Wat ga je doen?
Als Consulent Toegang werk je integraal, heb je een brede kijk op het sociaal werkveld en kijk je naar alle aspecten van het leven van inwoners. Je luistert actief naar de behoeften van inwoners en helpt hen om hun vraag helder te formuleren en je inventariseert informatie op verschillende leefgebieden. Je werkt samen met verschillende specialisten in het sociaal domein zoals bijvoorbeeld jeugdzorg, WMO, Schuldhulpverlening, leerplicht en organisaties uit het voorliggend veld. Daarnaast geef je advies over mogelijke oplossingen, zoals het benutten van eigen kracht, het sociale netwerk, bestaande voorzieningen of hulp uit het voorliggend veld.

Op een normale werkdag doe je bijvoorbeeld;

 • Hulpvragen van inwoners concretiseren;
 • Je neemt deel aan de dagelijkse telefonische bureaudiensten en inloopspreekuren;
 • Je verzorgt het intakegesprek;
 • Je beoordeelt enkelvoudige aanvragen en verzoeken aan de hand van beleid en regelgeving;
 • Overleg voeren met andere specialisaties en organisaties uit het voorliggend veld om input te geven en op te halen als vertegenwoordiger van het team Toegang.

Je bent onderdeel van het team Toegang en werkt nauw samen met de partners in het voorliggende veld en met de wijkteamconsulenten. Ook werk je samen met de kwaliteitsmedewerkers. Het team wordt gecoördineerd door de seniorkwaliteitsmedewerker. In de gemeente Schagen hebben we en werken we met de integrale verordening.

Wat vragen wij?

 • Beschikbaarheid vanaf 24 tot 36 uur;
 • In ieder geval beschikbaar op ma t/m woe;
 • Je hebt kennis van meerdere werkgebieden; Wmo, Jeugd, Schuldhulpverlening, Inburgering en Participatiewet of je bent in staat om deze kennis je snel eigen te maken.

Wat bieden wij?

 • Een salaris tussen de €3317,- en €4752,- bruto per maand op basis van 36 uur (Schaal 9 Cao Gemeenten)
 • Individueel keuzebudget van 17,05%: jij bepaalt of je dit budget maandelijks of jaarlijks laat uitbetalen of besteedt aan extra vrije dagen;
 • 194,4 verlofuren per jaar op basis van een fulltimecontract van 36 uur;
 • Budget voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling!

Goed om te weten is dat wij tijd- en plaats onafhankelijk werken. Dit betekent dat jij vrij bent om vanuit huis, gemeentehuis of een andere locatie te werken. Wil je een keer iets in de avond afmaken zodat je de volgende dag eerder naar huis wilt? Geen probleem! In afstemming met jouw team bepaal jij hoe je je werkdag inricht.

De eerste gesprekken voeren wij op 15 mei. Als het gevoel van beide kanten nog steeds positief is, nodigen we jou graag uit voor een tweede gesprek, waar wij iets meer de diepte ingaan over de functie. Wij zouden dit graag verbinden aan een meeloopmoment. Dit zal zijn op 21 mei.

Interesse? Solliciteer dan t/m 13 mei.

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Samantha Moojen, teamleider kwaliteit, ondersteuning & toegang telefoonnummer; 06 38 72 24 67

11 sollicitaties
249 views


24-04-2024 Gemeente Schagen