Logo Komwerkeninzorgenwelzijn.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Komwerkeninzorgenwelzijn.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Komwerkeninzorgenwelzijn.nl.

Laatste vacatures

Woonbegeleider | Amersfoort

Als woonbegeleider zorg jij voor de dagelijkse begeleiding aan deelnemers. Dat betekent dat jij zorgt voor rust en structuur, maar ook voor gezelligheid. Je werkt mee aan de begeleidingsplannen en de doelen die de deelnemers stellen. Je bent de vaste begeleider van een aantal deelnemers en in samenwerking met de Persoonlijk Begeleider (die inhoudelijk verantwoordelijk is voor de plannen) werk je samen met hen aan hun doelen. Jouw input is nodig om goede zorg te kunnen leveren. Je voert plangerichte acties uit om zo doelmatig bij te dragen aan het herstel van de deelnemer. Hierbij sta je naast de deelnemer en luister je naar zijn/haar wensen. Je begeleid de deelnemers bij het invullen en volgen van hun dagprogramma en je zorgt voor een prettige leefomgeving.

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 Leger des Heils
Verzorgende IG Somatiek

Op afdeling Somatiek in verpleeghuis Buitenhaeghe wonen 24 bewoners met een WLZ-indicatie en krijgen daarom 24-uurs zorg, voornamelijk gericht op somatische aandoeningen. Daarnaast hebben sommige bewoners te maken met psychische of verslavingsproblematiek. Als verzorgende IG weet jij verbinding te leggen en zorg je ervoor dat bewoners zich gehoord en gezien voelen.

Wat je doet als verzorgende IG:

 • Jij maakt elke dag het verschil voor onze bewoners! Je ondersteunt hen bij de alledaagse dingen en zorgt voor een prettige sfeer.
 • Naast de ADL- zorg verricht verpleegtechnische handelingen volgens een persoonlijk zorg plan.
 • Er zijn er mogelijkheden om door te groeien in de taak van persoonlijk begeleider. Dit houdt in dat je voor ongeveer 3 bewoners een aanspreekpunt bent voor familieleden en zorgverleners.
 • Je maakt deel uit van ons team van verpleegkundigen, verzorgenden, helpende, welzijnswerkers en woonondersteuners. Je werkt nauw samen met verschillende disciplines.

Bekijk dit filmpje voor meer informatie over de afdeling!

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 Leger des Heils
Activeringscoach Tilburg (tijdelijke vervanging)

Als activeringscoach in onze domus in Tilburg werk je nauw samen met onze deelnemers (zoals wij onze cliënten noemen) die hun plek in de maatschappij nog niet hebben gevonden. Vaak gaat het om mensen die kampen met verslaving, sociaal isolement of andere uitdagingen. Jij weet de juiste snaar te raken en ontdekt op creatieve wijze wat nodig is om deze mensen in beweging te krijgen.

Je levert maatwerk en stemt je aanpak af op de unieke behoeften en voorkeuren van elke deelnemer. Activering gebeurt voornamelijk in en rondom de woonvoorziening, met als doel activiteiten te vinden die bij hen passen en hen verder helpen. Deze activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die later van pas kunnen komen bij het vinden van vrijwilligerswerk en/of betaald werk. De focus ligt op activering op locatie, maar ook activiteiten die verbinding leggen in de wijk zijn onderdeel van je werk.

Voorbeelden van laagdrempelige activiteiten waarmee jij de deelnemers kunt activeren zijn:

 • Wandelen
 • Knutselen, tekenen of schilderen
 • Muziek maken
 • Sporten
 • Huishoudelijke werkzaamheden
 • Tuinieren

Met jouw inzet zorg je ervoor dat de deelnemers stap voor stap vooruitgang boeken, hun zelfvertrouwen vergroten en uiteindelijk beter kunnen deelnemen aan de maatschappij. Door jouw begeleiding help je hen op weg naar een meer verbonden en vervullend leven.

0 sollicitaties
0 views


27-05-2024 Leger des Heils
Woonbegeleider Oekraïense opvang

Als woonbegeleider binnen onze opvang voor vluchtelingen krijg je een mooie verantwoordelijkheid die volledig om “mensen” draait.

De mensen die in de opvang verblijven zijn al geruime tijd in Nederland. Aan jou de bijzondere taak om bij te dragen aan de zelfredzaamheid van deze mensen.

Als woonbegeleider ga je in Hilversum op verschillende opvanglocaties aan de slag. Voor de Oekraïense bewoners ben jij het eerste aanspreekpunt. Mensen kunnen bij jou terecht voor vragen, informatie of een persoonlijk gesprek. Je observeert en signaleert wensen en behoeften en biedt daarnaast ook praktische ondersteuning, bijvoorbeeld bij het openen van een bankrekening, een afspraak maken bij de huisarts, het opstellen van een CV of simpelweg een luisterend oor bieden. Als je ziet dat mensen specialistische zorg nodig hebben, dan verwijs je hen in overleg met de afdelingsmanager door naar gespecialiseerde zorg.

Natuurlijk rapporteer je ook dagelijks de voortgang en bijzonderheden. Uiteindelijk draait het namelijk om stapjes maken richting zelfredzaamheid, een plekje vinden in de maatschappij. Dit alles hoef je niet alleen te doen. Je werkt nauw samen met vaste collega-woonbegeleiders, de afdelingsmanager en een aantal vrijwilligers.

0 sollicitaties
0 views


27-05-2024 Leger des Heils
Verpleegkundige PG

Afdeling PG1 in verpleeghuis Buitenhaeghe is een gesloten afdeling waar 26 ouderen wonen met psychogeriatrische en somatische zorgvragen. Daarnaast kampen sommige bewoners met psychiatrische en gedragsproblematiek en hebben zij in het verleden te maken gehad met een verslaving. Wij bieden een veilige omgeving en richten de zorg in op de wensen en behoeften van onze bewoners. Hierbij staat persoonlijk contact en professionele zorg voorop.

Wat je doet als verpleegkundige:

 • Je coördineert de zorg en stelt zorgplannen op. Je verricht verpleegtechnische handelingen en houdt lichamelijke en gedragsveranderingen van de bewoners goed in de gaten.
 • Je werkt verantwoordelijke verpleegkundige diensten. Dit houdt in dat je directe collega's aanstuurt en dat ook andere afdelingen een beroep kunnen doen op jouw expertise en advies.
 • Als verpleegkundige ben je persoonlijk begeleider (EVV) van een aantal bewoners op de afdeling. Dit betekend dat je contacten onderhoud met familieleden en andere zorgverleners of instanties van de bewoner.
 • Je maakt deel uit van ons team van verpleegkundigen, verzorgenden, helpende, welzijnswerkers en woonondersteuners. Daarnaast begeleiden we samen leerlingen en stagiairs op de afdeling.

0 sollicitaties
0 views


27-05-2024 Leger des Heils