Logo Hoogheemraadschap van Delfland

Vacatures geplaatst door Hoogheemraadschap van Delfland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hoogheemraadschap van Delfland.

Laatste vacatures

Privacy Officer

Je voert zelfstandig en in goede samenwerking met je collega's alle verschillende werkzaamheden uit die horen bij de rol van privacy officer. Zoals het uitvoeren van DPIA's, het beheren van het Information Security Management System en het bijhouden van het verwerkingenregister. Het adviseren van het management en je collega’s over de wijze waarop optimaal en verantwoord van informatie gebruik kan worden gemaakt. Het beoordelen van overeenkomsten met externe verwerkers van persoonsgegevens en zorgen dat daarin de juiste bepalingen zijn opgenomen. Het leveren van een bijdrage aan de afhandeling van datalekken en je werkt mee aan alle acties die verband houden met inzageverzoeken, wijzigingen of verwijderingen van persoonsegevens etc.

0 sollicitaties
0 views


14-06-2024 Hoogheemraadschap van Delfland
Adviseur Waterkwaliteit

Als adviseur draag je bij aan projecten voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit doe je onder meer door monitoring, data- en systeemanalyse, onderzoek, toetsing en rapportage. Jouw focus ligt op stoffen en stofgedrag, maar je begrijpt ook hoe die stoffen doorwerken op de aquatisch ecologie.

De ene dag presenteer je in een werkgroep jouw advies voor de monitoring van microverontreinigingen, de andere dag reken je aan de nutriëntenlast op een watergang en dan weer analyseer je een grote dataset bestrijdingsmiddelen en overleg je met het lab over de onderzoeksopzet en nieuwe meetmethoden. Je bent dus breed inzetbaar en hebt afwisselend en uitdagend werk.

2 sollicitaties
0 views


11-06-2024 Hoogheemraadschap van Delfland
Adviseur gegevensbeheer

Als adviseur gegevensbeheer werk je aan actuele, betrouwbare en complete gegevens voor de dijken, duinen en watergangen in Delfland. Je voorziet je collega’s van verschillende afdelingen van de gegevens en gegevensbeheerproducten die zij nodig hebben. Zo kunnen zij hun werk goed doen en werken jullie samen aan een veilig, droog en schoon gebied om in te wonen, werken en te recreëren.

Daarnaast:

 • Zorg je in brede zin voor het actueel houden van gegevens van waterkeringen en oppervlaktewateren en het beschikbaar stellen ervan, bijvoorbeeld via Geoweb en dashboards;
 • Vertaal je vragen van collega’s in actuele en bruikbare gegevensbeheerproducten, waarbij je het traject begeleidt van idee tot realisatie;
 • Bedenk en implementeer je slimme oplossingen om het gegevensbeheer naar een hoger niveau te tillen, bijvoorbeeld door werkprocessen en kwaliteitscontroles te automatiseren m.b.v. scripts;
 • Controleer en begeleid je het invoerwerk van collega’s en adviesbureau’s;
 • Zorg je voor een goede overdracht van gegevens naar andere partijen, zoals Rijkswaterstaat en adviesbureaus;
 • Adviseer en ondersteun je verschillende projecten en processen.

0 sollicitaties
0 views


11-06-2024 Hoogheemraadschap van Delfland
Adviseur Waterhuishouding

Als (senior) adviseur waterhuishouding reken je aan het watersysteem en voer je modelanalyses uit. Daarmee ga je na hoe het watersysteem erbij staat en welke knelpunten en wateropgaves er zijn in een gebied. Deze vertaal je naar mogelijke oplossingen.

Met jouw kennis over het functioneren van het watersysteem adviseer je collega’s uit de hele organisatie en daarbij heb je vanzelfsprekend oog voor de waterhuishoudkundige zaken, maar ook voor andere belangen, zoals waterkwaliteit, waterveiligheid, biodiversiteit en duurzaamheid. Zo draag je bij aan integrale en breed gedragen oplossingen voor het watersysteem.

Ten slotte begeleid je als projectleider ook watersysteemanalyses en adviesklussen die door ingenieursbureaus worden uitgevoerd.

0 sollicitaties
0 views


11-06-2024 Hoogheemraadschap van Delfland
Contractadviseur

Wat het werk van contractadviseur bijzonder maakt is dat je van begin tot einde betrokken bent in het contractproces. Je ziet dus concrete resultaten van je voorbereidend werk! Tot je werkveld behoren taken zoals het opstellen van geïntegreerde contracten en het begeleiden van de aanbesteding en uitvoering. Je maakt onderdeel uit van het Integraal projectmanagement team (IPM*) dat verantwoordelijk is voor een cluster van projecten in de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Dit betreft zowel technische projecten in ons watersysteem, waterketen en binnen waterveiligheid (zoals persleidingen en rioolgemalen) als ook duurzaamheidsprojecten. Hiermee draag je bij aan schoon water, een van de primaire taken van ons waterschap, en daarbij een energie neutraal en circulair Delfland.

De volgende taken en verantwoordelijkheden horen bij de functie van contractadviseur:

 • Als Contractadviseur vertaal je de eisen en wensen naar eenduidige contractvoorwaarden en -specificaties in de vorm van aanbestedings- en contractdocumenten. Je zorgt voor kwalitatief goed beheersbare overeenkomsten.
 • Je bewaakt de voortgang binnen de overeenkomsten en kunt goed met zowel teamleden als met opdrachtnemers spreken zorgt voor afstemming in verwachtingen.
 • Je bewaakt de prestaties van opdrachtnemers en durft hen aan te spreken bij uitblijven hiervan.
 • Je bent betrokken bij het contractmanagement van meerdere projecten tegelijkertijd, zowel met aannemers als met advies- of ingenieursbureaus.
 • Je legt verbindingen, zowel in je projectteam en in de vakgroep, als met de andere afdelingen binnen en buiten Delfland.
 • Je bent deskundig en zorgvuldig, geeft gevraagd en ongevraagd advies over de voortgang van projecten, voorgenomen aanbestedingen en werkwijzen.

*IPM is een doordachte benadering die helpt bij het effectief beheren en sturen van complexe projecten en programma's. Het model legt de nadruk op verschillende aspecten van projectmanagement, waaronder: projectplanning, risicomanagement en financiële aspecten.

0 sollicitaties
0 views


10-06-2024 Hoogheemraadschap van Delfland