Logo Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Vacatures geplaatst door Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

Laatste vacatures

Junior bestuursadviseur Veiligheidsberaad

De veiligheidsregio’s werken op landelijk niveau samen in het Veiligheidsberaad, de RCDV en verschillende vakraden. Het Veiligheidsberaad wordt – evenals de RCDV en de vakraden- vanuit ons team ondersteund door adviseurs/secretarissen. Jij ondersteunt, samen met je collega’s, de bestuurlijke samenwerking binnen deze overlegstructuur van de veiligheidsregio’s met adviezen en analyses. Dit doe je als adviseur van een bestuurlijk portefeuillehouder en als secretaris van bestuurlijke overleggen, uiteraard in nauwe samenwerking met collega’s. Je werkt vanuit het team Ondersteuning Veiligheidsberaad en RCDV van het Veiligheidsregio Dienstencentrum (VDC).

 • Je ondersteunt bestuurlijk portefeuillehouders (leden Veiligheidsberaad) op diverse dossiers. Denk hierbij aan brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en Informatievoorziening. Dit doe je samen met een ervaren collega op de “tandem”. Zie voor een compleet overzicht van portefeuilles en actuele thema’s uit de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad: www.veiligheidsberaad.nl
 • Je schrijft (opleg)notities en adviezen ten behoeve van vergaderingen en zorgt voor vastlegging van besluiten.
 • Je bereidt vergaderingen voor, draagt zorg voor verslagen en monitort acties.
 • Je werkt zelfstandig maar altijd samen binnen de gehele adviesketen die door ons team wordt ondersteund.
 • Je brengt alle belangen en perspectieven in kaart gegeven de politiek-bestuurlijke context, en onderhoudt een optimale informatiepositie.
 • Je houdt zicht op relevante landelijke ontwikkelingen met gevoel voor hoofd- en bijzaken.
 • Je onderhoudt een netwerk met belangrijke (samenwerkings-)partners op rijks- en regionaal niveau en stemt de inhoud van de adviezen waar nodig met hen af.

0 sollicitaties
0 views


18-07-2024 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Junior bestuursadviseur Veiligheidsberaad

De veiligheidsregio’s werken op landelijk niveau samen in het Veiligheidsberaad, de RCDV en verschillende vakraden. Het Veiligheidsberaad wordt – evenals de RCDV en de vakraden- vanuit ons team ondersteund door adviseurs/secretarissen. Jij ondersteunt, samen met je collega’s, de bestuurlijke samenwerking binnen deze overlegstructuur van de veiligheidsregio’s met adviezen en analyses. Dit doe je als adviseur van een bestuurlijk portefeuillehouder en als secretaris van bestuurlijke overleggen, uiteraard in nauwe samenwerking met collega’s. Je werkt vanuit het team Ondersteuning Veiligheidsberaad en RCDV van het Veiligheidsregio Dienstencentrum (VDC).

 • Je ondersteunt bestuurlijk portefeuillehouders (leden Veiligheidsberaad) op diverse dossiers. Denk hierbij aan brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en Informatievoorziening. Dit doe je samen met een ervaren collega op de “tandem”. Zie voor een compleet overzicht van portefeuilles en actuele thema’s uit de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad: www.veiligheidsberaad.nl
 • Je schrijft (opleg)notities en adviezen ten behoeve van vergaderingen en zorgt voor vastlegging van besluiten.
 • Je bereidt vergaderingen voor, draagt zorg voor verslagen en monitort acties.
 • Je werkt zelfstandig maar altijd samen binnen de gehele adviesketen die door ons team wordt ondersteund.
 • Je brengt alle belangen en perspectieven in kaart gegeven de politiek-bestuurlijke context, en onderhoudt een optimale informatiepositie.
 • Je houdt zicht op relevante landelijke ontwikkelingen met gevoel voor hoofd- en bijzaken.
 • Je onderhoudt een netwerk met belangrijke (samenwerkings-)partners op rijks- en regionaal niveau en stemt de inhoud van de adviezen waar nodig met hen af.

0 sollicitaties
0 views


18-07-2024 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Junior bestuursadviseur Veiligheidsberaad

De veiligheidsregio’s werken op landelijk niveau samen in het Veiligheidsberaad, de RCDV en verschillende vakraden. Het Veiligheidsberaad wordt – evenals de RCDV en de vakraden- vanuit ons team ondersteund door adviseurs/secretarissen. Jij ondersteunt, samen met je collega’s, de bestuurlijke samenwerking binnen deze overlegstructuur van de veiligheidsregio’s met adviezen en analyses. Dit doe je als adviseur van een bestuurlijk portefeuillehouder en als secretaris van bestuurlijke overleggen, uiteraard in nauwe samenwerking met collega’s. Je werkt vanuit het team Ondersteuning Veiligheidsberaad en RCDV van het Veiligheidsregio Dienstencentrum (VDC).

 • Je ondersteunt bestuurlijk portefeuillehouders (leden Veiligheidsberaad) op diverse dossiers. Denk hierbij aan brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en Informatievoorziening. Dit doe je samen met een ervaren collega op de “tandem”. Zie voor een compleet overzicht van portefeuilles en actuele thema’s uit de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad: www.veiligheidsberaad.nl
 • Je schrijft (opleg)notities en adviezen ten behoeve van vergaderingen en zorgt voor vastlegging van besluiten.
 • Je bereidt vergaderingen voor, draagt zorg voor verslagen en monitort acties.
 • Je werkt zelfstandig maar altijd samen binnen de gehele adviesketen die door ons team wordt ondersteund.
 • Je brengt alle belangen en perspectieven in kaart gegeven de politiek-bestuurlijke context, en onderhoudt een optimale informatiepositie.
 • Je houdt zicht op relevante landelijke ontwikkelingen met gevoel voor hoofd- en bijzaken.
 • Je onderhoudt een netwerk met belangrijke (samenwerkings-)partners op rijks- en regionaal niveau en stemt de inhoud van de adviezen waar nodig met hen af.

0 sollicitaties
0 views


18-07-2024 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Junior bestuursadviseur Veiligheidsberaad

De veiligheidsregio’s werken op landelijk niveau samen in het Veiligheidsberaad, de RCDV en verschillende vakraden. Het Veiligheidsberaad wordt – evenals de RCDV en de vakraden- vanuit ons team ondersteund door adviseurs/secretarissen. Jij ondersteunt, samen met je collega’s, de bestuurlijke samenwerking binnen deze overlegstructuur van de veiligheidsregio’s met adviezen en analyses. Dit doe je als adviseur van een bestuurlijk portefeuillehouder en als secretaris van bestuurlijke overleggen, uiteraard in nauwe samenwerking met collega’s. Je werkt vanuit het team Ondersteuning Veiligheidsberaad en RCDV van het Veiligheidsregio Dienstencentrum (VDC).

 • Je ondersteunt bestuurlijk portefeuillehouders (leden Veiligheidsberaad) op diverse dossiers. Denk hierbij aan brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en Informatievoorziening. Dit doe je samen met een ervaren collega op de “tandem”. Zie voor een compleet overzicht van portefeuilles en actuele thema’s uit de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad: www.veiligheidsberaad.nl
 • Je schrijft (opleg)notities en adviezen ten behoeve van vergaderingen en zorgt voor vastlegging van besluiten.
 • Je bereidt vergaderingen voor, draagt zorg voor verslagen en monitort acties.
 • Je werkt zelfstandig maar altijd samen binnen de gehele adviesketen die door ons team wordt ondersteund.
 • Je brengt alle belangen en perspectieven in kaart gegeven de politiek-bestuurlijke context, en onderhoudt een optimale informatiepositie.
 • Je houdt zicht op relevante landelijke ontwikkelingen met gevoel voor hoofd- en bijzaken.
 • Je onderhoudt een netwerk met belangrijke (samenwerkings-)partners op rijks- en regionaal niveau en stemt de inhoud van de adviezen waar nodig met hen af.

3 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-07-2024 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Lead DevOps Engineer

Je voert regie over onze hosting en de strategische regie op de doorontwikkeling van ons platform op netwerk en systeemniveau. Ook ben je verantwoordelijk voor het incidentmanagementproces en voor de release cycle van in house developed software. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor het operationaliseren van de BIO en ISO27001.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


25-06-2024 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid