Geautomatiseerd vacatures beheren op Noorderlink

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Noorderlink.

Laatste vacatures

Docent-onderzoeker toegepaste wiskunde en data science

Wil jij je inzetten voor grensverleggend onderwijs en onderzoek, en wil je impact maken op relevante maatschappelijke vraagstukken? Wil je een grondige bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Noord-Nederland én aan de maatschappelijke opdracht van het hbo? Ben je de schakel tussen het onderwijs en het werkveld?

Wie zoeken we
We zoeken een enthousiaste docent-onderzoeker met kennis en expertise op het gebied van toegepaste wiskunde en data science.

Waar ga je aan de slag
Als docent-onderzoeker bij de Academie Technology & Innovation verzorg en ontwikkel je samen met je collega’s actueel onderwijs en praktijkgericht onderzoek.

Je bent voornamelijk betrokken bij het Wiskunde Expertise Centrum (WEC), maar je expertise kan ook gevraagd worden bij de opleiding Toegepaste Wiskunde opleiding van NHL Stenden (Topopleiding in de Keuzegids Hbo 2024).

De ambitie van het Wiskunde Expertise Centrum is het verhogen van wiskundige kennis en vaardigheden bij studenten en docenten in de opleidingen van de academie. Daarmee draagt het WEC bij aan het studiesucces van onze studenten en de zwaartepunten Vital Regions en Smart Sustainable Industries van de hogeschool.

Door onze ambitie te verwezenlijken dragen wij bij aan de volgende doelstellingen:

 • Het verhogen van studierendement;
 • Het verhogen/op peil houden van de instroom van studenten;
 • Het vergemakkelijken van doorstroom van onze studenten naar een universitaire studie;
 • Het verbeteren van wiskundige kennis en expertise in organisaties (werkveld, mbo, vo).

Wat ga je doen
Bij het Wiskunde Expertise Centrum ga je o.a. met de volgende zaken bezighouden:

 • Het ontwikkelen van generieke modules die breed kunnen worden aangeboden aan opleidingen. Denk hierbij onder meer aan statistiek of data science. In een later stadium kunnen deze modules ook aan derde partijen worden aangeboden.
 • Het begeleiden van studenten bij het wegwerken van wiskunde-deficiënties.
 • Het ondersteunen en/of trainen van aankomende studenten ter voorbereiding van de toelatingstoets voor opleidingen in het engineeringdomein.
 • Het aanbieden van workshops voor (wiskunde-)docenten in de academie voor het verhogen/verbreden van wiskundige kennis en vaardigheden. Denk hierbij onder meer aan een of meer workshops op het gebied van data science.
 • Het verzorgen van wiskundeonderwijs voor andere opleidingen in de academie.
 • Het ontwikkelen van modules voor (en adviseren van) bedrijven en organisaties. Denk hierbij aan het belang van data en wat organisaties hiermee kunnen doen ter verbetering van bijvoorbeeld hun primaire proces maar ook de bedrijfsvoering.
 • Het geven van wiskundeonderwijs aan mbo-studenten bij NHL Stenden. (Mbo-studenten kunnen op het mbo kiezen voor een keuzevak.)

Profielschets
Wij zoeken een collega die:

 • Mastergeschoold is in de wiskunde, econometrie, informatica of verwant vakgebied.
 • Vertrouwd is met zowel de theorie in de vorm van toegepaste wiskunde, statistiek, operations research of Artificial Intelligence, als de implementatie hiervan in ICT-toepassingen. Je volgt nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied op de voet.
 • Relevante werkervaring heeft in het hoger onderwijs, bedrijfsleven of een onderzoeksinstelling.
 • Een open houding en professionele instelling heeft en over goede communicatieve vaardigheden beschikt.
 • Een goede verbinder is tussen diverse partijen in het onderwijs en industrie en als teamspeler gericht is op samenwerking.
 • Beschikt over de basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) of bereid is deze te behalen.

Locatie
Standplaats is Leeuwarden.

Wij bieden je
Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 5.936,77 (schaal 11 cao hbo) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. We investeren in je ontwikkeling en faciliteren je bij het behalen van de basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid, als je hier nog niet over beschikt. Het contract is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Over NHL Stenden Hogeschool
Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt!

Reageren
Ben jij die enthousiaste en inspirerende collega die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV (in één bestand) via de sollicitatieknop t.a.v. de heer Gert Flikkema, teamleider bij de Academie Technology & Innovation, onder vermelding van vacaturenummer 3249 ATI.

Procedure
Je kunt tot en met 8 januari 2024 reageren. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 26 januari 2024 en woensdag 31 januari 2024.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern geplaatst, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen met de heer Ali Hussein, projectleider WEC en docent-onderzoeker Toegepaste Wiskunde, telefoonnummer 0610913978.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


08-12-2023 NHL Stenden
Lecturer researcher Electrical engineering

Would you like to make a meaningful contribution to the quality of higher professional education in the northern part of the Netherlands, connecting higher education with the work field?

Who are we looking for
We are looking for an enthusiastic colleague with knowledge and expertise in electrical engineering.

Where will you be working
The electrical engineering department is one of the programmes of the Academy for Technology & Innovation (T&I) of NHL Stenden University. It is a programme with attention for the individual student that has been voted Top Study Programme by the Keuzegids Hbo for 4 years in a row. Together with the team you strive to maintain this position.

What will you be doing
You make students of the study of Electrical Engineering enthusiastic for the profession. They become fascinated because you can explain how they gain knowledge in practice. This makes you capable of guiding students during group and individual projects. You also supervise students during their internship and graduation.

With all your experience in technology, you know better than anyone that education in this sector must be in line with today's professions. Together with the team of eight enthusiastic and committed colleagues, you are therefore constantly developing education. For this, you work together with the business community, the research groups and the students. You will do this at least in the field of Industrial Automation and Smart Industry.

Applicant profile
We are looking for a colleague who:

 • Has an education in Electrical Engineering or another related technical education at a minimum of high professional education level.
 • Has an interest in Industrial Automation and Smart Industry.
 • Possesses a Basic Didactic Skills Qualification or is willing to get this.
 • Enjoys coaching, stimulating and motivating students.
 • Follows new developments in the field closely.
 • Focuses on cooperation as a team player.
 • Can communicate clearly, both orally and on paper.
 • Wants to learn the Dutch language.
 • Goes for results with a proactive attitude.

We offer
A challenging environment with plenty of space for own initiative and personal development.

The salary is based on age and experience, to a maximum € 5.936,77 (scale 11, Collective Labour Agreement for higher education) gross per month for a full-time position, excluding 8% holiday allowance and 8.3% end-of-year bonus.

As an Electrical Engineering lecturer researcher, you will have plenty of space, opportunities and freedom to develop yourself further. We invest in your development and facilitate your acquisition of the basic qualification Didactical Skills, if you do not already have it.

The contract is for the duration of one year with the prospect of a permanent position upon proven suitability.

About NHL Stenden University of Applied Sciences
Inspiring and challenging. Things happen by doing. This is what we believe in at NHL Stenden. We give our students the opportunity to optimally develop their talents. In an exciting learning environment, they themselves direct their education and professional growth. We have strong connections with companies and institutions in the region, but also abroad. As an international multi-campus University of Applied Sciences, we stimulate students to develop new knowledge by looking beyond their own profession and to participate in innovative projects. We create a meeting place where knowledge streams and cultures come together and where we create new connections to the industry. NHL Stenden ambitiously paves the way for knowledge that works!

Respond
Are you the enthusiastic and inspiring colleague that we are looking for? Send your motivation and CV in one document by clicking on the ‘apply’ button to the attention of Jooske Haije, Team leader of the department electrical engineering, stating job posting number 3248 ATI as the subject.

Procedure
You can apply until the 10th of January 2024. The interviews will take place at Thursday afternoon, 18th January 2024.

Questions?
If you would like to find out more about this job, please do not hesitate to contact Harry van der Pol, +31(0)628303930.

Unsolicited services or offers from recruitment agencies are not appreciated.

0 sollicitaties
3 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


07-12-2023 NHL Stenden
Docent Onderzoeker Elektrotechniek

Wil je een grondige bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Noord-Nederland én aan de maatschappelijke opdracht van het hbo? Ben je de schakel tussen het onderwijs en het werkveld?

Wie zoeken we
We zoeken een enthousiaste collega met kennis en expertise op het gebied van Elektrotechniek.

Waar ga je aan de slag
Elektrotechniek is een van de opleidingen van de Academie voor Technology & Innovation (T&I) van NHL Stenden Hogeschool. Het is een opleiding met aandacht voor het individu die 4 jaren op rij is uitgeroepen tot Topopleiding door de Keuzegids Hbo. Samen met het team streef je ernaar om deze positie te behouden.

Wat ga je doen
Je maakt studenten van de opleiding Elektrotechniek enthousiast voor het vak en weet hoe ze kennis op kunnen doen in de praktijk. Daardoor ben je goed in staat om de studenten tijdens groeps- en individuele projecten te begeleiden. Ook begeleid je studenten bij hun stage en afstuderen.

Met al jouw ervaring in de techniek weet je als geen ander dat onderwijs in deze sector goed moet aansluiten op de beroepen van nu. Samen met het team van acht enthousiaste en betrokken collega’s ben je daarom ook steeds bezig het onderwijs verder te ontwikkelen. Je werkt daarvoor samen met het bedrijfsleven, de onderzoeksgroepen en je betrekt ook de studenten daarbij. Eén van de vakgebieden waar je een bijdrage aan gaat geven is het gebied van Industriële Automatisering en Smart Industry.

Profielschets:

 • Je hebt een opleiding in Elektrotechniek of een andere verwante technische opleiding op minimaal hbo-niveau.
 • Industriële automatisering en Smart Industry hebben je interesse.
 • Een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid heb je behaald of ben je bereid om te behalen.
 • Studenten coachen, stimuleren en motiveren voor het vak doe je met plezier.
 • Nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied volg je op de voet.
 • Als teamspeler ben je continu gericht op samenwerking.
 • Je communiceert helder, zowel mondeling als op papier.
 • Met je ondernemende en proactieve instelling ga je voor resultaat.

Wij bieden je
Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 5.936,77 (schaal 11 cao hbo) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. Als docent Elektrotechniek heb je alle ruimte, mogelijkheden en vrijheid om jezelf verder te ontwikkelen. We investeren in je ontwikkeling en faciliteren je bij het behalen van de basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid, indien je hier nog niet over beschikt.

Het contract is voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Over NHL Stenden Hogeschool
Inspirerend en uitdagend. Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt!

Reageren
Ben jij de enthousiaste en inspirerende docent Elektrotechniek die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV, in één document, via de sollicitatieknop t.a.v. Jooske Haije, teamleider Elektrotechniek, onder vermelding bij onderwerp van vacaturenummer 3248 ATI.

Procedure
Je kunt tot en met 10 januari 2024 reageren. De gesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 18 januari 2024.

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen met Harry van der Pol, op telefoonnummer 06-28303930.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

0 sollicitaties
1 view

0 sollicitaties
1 view

2 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


07-12-2023 NHL Stenden
Projectleider C

Projecten die jij leidt, zijn van een beperkte complexiteit maar wel divers van aard. Bijvoorbeeld de renovatie of nieuwbouw van (riool)gemalen en stuwen, baggeren of het aanleggen van vispassages. Afhankelijk van je interesses en ervaring kun je ook worden ingezet voor organisatieprojecten, zoals het implementeren van nieuwe software. Je leidt deze projecten vooral vanuit je projectmanagementvaardigheden en hebt meerdere projecten gelijktijdig in portefeuille. Hierbij:

 • Stuur je een projectteam met inhoudelijk specialisten aan;
 • Vertaal je de projectopdracht naar een helder programma van eisen;
 • Ben je verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van het werk, vanaf de start van het project t/m de overdracht van het resultaat;
 • Zorg je voor passende oplossingen bij knelpunten;
 • Bewaak je de scope van het project, rapporteer je over de voortgang van o.a. planning, budget en risico’s en waar nodig stuur je bij.

0 sollicitaties
96 views


07-12-2023 Vechtstromen
Applicatiespecialist Operationele Techniek (OT)

Het team Techniek en Onderhoud zorgt voor technisch beheer, onderhoud, renovatie, vervanging en nieuwbouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties, stuwen, gemalen, gebouwen en rollend- en varend materieel. Onderdeel van het takenpakket is het beheren en onderhouden van de technische infrastructuur en installaties. Het team staat de komende jaren voor de uitdaging om verder te bouwen aan Procesautomatisering en Operationele Techniek dat staat als een huis. Hierdoor is behoefte aan een applicatiespecialist OT.

Je richt je in deze functie op de ontwikkelingen van PA/OT in zowel watersysteem als waterketen. Je spreekt de taal van procesautomatisering, hebt affiniteit met ICT, maar weet dit ook te vertalen naar collega’s en zorgt voor verbinding tussen verschillende partijen. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • werkt aan de (technische infra) structuur en standaardisatie/harmonisatie van de OT;
 • optreedt als (applicatie)specialist OT bij nieuwbouw, vervanging van en onderhoud aan PLC, SCADA, DCS en telemetriesystemen en met ons team verantwoordelijk bent voor het beheer van OT;
 • samen met de collega’s van procesautomatisering en ICT adviseert en concepten bedenkt / realiseert betreffende (veilige) technische infrastructuur & informatiebeveiliging;
 • deelneemt aan de beheergroep Cluster OT en je er samen met collega’s voor zorgt dat er een gestructureerde (op ITIL gebaseerde) werkwijze ontstaat, volgens de principes van assetmanagement. Hiermee wordt beheer, onderhoud en ontwikkeling geborgd.

1 sollicitatie
62 views


05-12-2023 Vechtstromen