Geautomatiseerd vacatures beheren op Noorderlink

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Noorderlink.

Laatste vacatures

Lerarenopleider Wiskunde

Wil je een grondige bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Noord-Nederland én aan de maatschappelijke opdracht van het hbo? Ben je de schakel tussen het onderwijs en het werkveld?

Wie zoeken we
We zoeken bij voorkeur een ervaren lerarenopleider die mee wil werken aan onze missie en ambitie; wendbare, creatieve en onderzoekende startbekwame professionals af te leveren. Professionals die hun vakkennis en didactische en pedagogische bekwaamheden, samen met collega’s, inzetten om de leerling/student verder te helpen in zijn ontwikkeling als persoon en als burger, en in het behalen van kwalificaties.

Het is onze ambitie om op te leiden voor het ‘onderwijs van de toekomst’, ook al is die ongewis. Wij willen leraren opleiden die zich niet beperken tot het volgen van een door anderen geschreven schoolboek, of door een soms niet-effectieve begrenzing van een schoolvak. We willen de studenten opleiden tot wendbare, vindingrijke professionals met passie voor het vak, die zich in willen zetten voor de ontwikkeling van de leerling, en die vernieuwing kunnen brengen binnen hun school. Zelfverzekerde, bevlogen en zelfregulerende professionals die goed kunnen samenwerken en die op een lerende wijze naar buiten kijken: Naar andere scholen, naar andere landen. Leraren die zich blijven ontwikkelen, die steeds beter willen worden en niet bang zijn te veranderen.

Waar ga je aan de slag
Binnen de Academie VO&MBO staat de ontwikkeling van de student tot leraar van de toekomst centraal. Hiertoe werken de opleidingen binnen het instituut samen aan kwaliteit en innovatief opleiden en professionaliseren van leraren.

De Academie VO&MBO participeert in innovatieve en toekomstgerichte projecten met o.a. het lectoraat Didactiek voor Vak en Beroep. Verschillende collega’s doen ook zelf onderzoek binnen het lectoraat. Daarnaast speelt de academie een actieve rol in het samenwerkingsverband ‘Opleiden in de school’. Binnen de Academie studeren ca. 3.700 studenten en er zijn ongeveer 250 medewerkers werkzaam. De tweedegraads lerarenopleiding bestaat uit negen teams waarbinnen één of meerdere opleidingen zijn ondergebracht.

Bij het team Leraar Wiskunde is de bacheloropleiding Leraar Wiskunde ondergebracht, voor zowel voltijd- als deeltijdstudenten. De voltijdopleiding wordt alleen in Leeuwarden verzorgd, de deeltijdopleiding in zowel Leeuwarden als Groningen. De studentenpopulatie is zeer divers, variërend van een zeventienjarige student die rechtstreeks van de havo komt tot een ervaren docent die al jaren (on)bevoegd lesgeeft. We zijn op zoek naar iemand die het een uitdaging vindt om deze studentenpopulatie op te leiden tot bevoegd docent wiskunde.

Wat ga je doen als lerarenopleider wiskunde

 • Je bent breed inzetbaar voor vakinhoudelijke, vakdidactische en beroepsvoorbereidende onderdelen in de Bachelor leraar Wiskunde.
 • Je begeleidt en beoordeelt onze studenten bij kwalitatief ontwerponderzoek (didactisch ontwerp).
 • Je begeleidt en beoordeelt studenten in het werkveld.
 • Je levert in teamverband een bijdrage aan de kwaliteit van de opleiding.

Profielschets

 • Je hebt een afgeronde Masteropleiding, gericht op de wiskunde.
 • Je hebt ervaring als lerarenopleider wiskunde.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het begeleiden van kandidaten die het ZiB-traject volgen.
 • Naast samenwerkende kwaliteiten heb je ook de eigenschap om zelfstandig je werk in te richten.
 • Je hebt een open, initiatiefrijke, innovatieve, geëngageerde, teamgerichte en professionele instelling.

Wij bieden je
Een baan van betekenis! Werken bij NHL Stenden betekent werken in een uitdagende omgeving waar je iets kunt betekenen voor studenten, de maatschappij en je collega’s. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog hele aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Naast de cao-hbo hebben we een aantal unieke NHL Stenden voorwaarden. Voorwaarden die net even anders zijn. Op onze website lees je hier meer over: De kracht van onze 8 voorwaarden | NHL Stenden.

En verder:

 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal € 5.936,77 (schaal 11 cao hbo) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Het contract is in eerste instantie voor de duur van één jaar.
 • De lesplaats is zowel Leeuwarden als Groningen.

De kracht van NHL Stenden
Onze hogeschool is sterk verankerd in de regio met een ‘global netwerk approach’. Op onze vestigingen en met ons wereldwijde partnernetwerk zijn we altijd op zoek naar vernieuwende methoden en manieren om werkveld, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Studenten, docenten en onderzoekers werken in kleine teams aan real-life vraagstukken en toetsen hun innovatieve ideeën in de praktijk. Ons onderwijs sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Regionaal, nationaal en internationaal.
De toekomst vraagt om ondernemende en vindingrijke professionals, die hun kennis omzetten in innovatieve oplossingen. Die met een doordachte visie verder kijken dan hun eigen vakgebied en durven te doen.
Dat is de kracht van NHL Stenden; in een steeds sneller veranderende wereld maken onze mensen het onmogelijke mogelijk.

Reageren
Voor nadere informatie over de inhoud of het profiel van de functie kun je contact opnemen met Marjon Minderhoud, teamleider Wiskunde, tel.06-28303490.
Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie per e-mail naar vacatures@stenden.com t.a.v. Marjon Minderhoud onder vermelding van vacaturenummer 3344 AVM.

Procedure
Je kunt reageren tot en met dinsdag 11 juni 2024. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 14 juni of dinsdag 18 juni.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
5 views

0 sollicitaties
19 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


28-05-2024 NHL Stenden
Teamleider

Wil jij je inzetten voor grensverleggend onderwijs bij de Academie vo & mbo? Zorg jij ervoor dat het onderwijs aansluit bij de actualiteit? Ben jij de onderwijskundig leider die het verschil gaat maken? Wil je graag een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van je team?

We zullen ons eerst even voorstellen|
Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt!

Binnen de Academie vo & mbo staat de ontwikkeling van de student tot leraar van de toekomst centraal. Hiertoe werken de opleidingen binnen de academie samen aan kwaliteit en innovatief opleiden en professionaliseren van leraren. Dit gebeurt op een activerende, flexibele wijze, met werkplekleren in alle fasen van de opleiding. In nauwe samenwerking met het scholenveld en vooral met onze zes educatieve partnerschappen van opleidingsscholen.

De academie bestaat uit 15 Tweedegraads Lerarenopleidingen (TLO), 3 Kunst en Educatie opleidingen, 7 Educatieve Masters, de Ad Didactisch Educatief Professional en de internationale lerarenopleiding International Teacher Education for Secondary Schools. Contractactiviteiten voor het onderwijs worden verzorgd door het ECNO. Binnen de academie studeren ca. 3.000 studenten (waaronder ongeveer de helft in deeltijd) en er werken ongeveer 250 medewerkers. De academie kent drie locaties: Leeuwarden, Groningen en Meppel.

De Academie vo & mbo participeert in diverse innovatieve en toekomstgerichte projecten, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het lectoraat Didactiek en het InnovationLab. De opleidingen en het lectoraat werken nauw met elkaar samen. Er wordt samen opgeleid met onze opleidingsscholen in Friesland, Groningen en Drenthe. De opleidingen worden gekenmerkt door design based ateliers die met name gericht zijn op didactiek en door flexibel onderwijs gebaseerd op leeruitkomsten. De deeltijdopleidingen zijn flexibel ingericht. De Tweedegraads lerarenopleidingen (TLO) bestaat uit acht onderwijsteams waarbinnen één of meerdere opleidingen zijn ondergebracht. In deze functie val je rechtstreeks onder de academiedirecteur.
Team TLO Geschiedenis bestaat uit 11 gedreven, deskundige en betrokken lerarenopleiders.
Het team past de principes van Design Based Education (DBE) en FO (Flexibel Onderwijs) toe maar verliest daarbij de organiseerbaarheid en toepasbaarheid niet uit het oog. De ambities voor het team liggen onder andere op het opleiden van leraren geschiedenis voor de Noordelijke regio, op studiesucces, én op versterking van de onderlinge samenwerking met andere tweedegraadslerarenopleidingen.

Wie zoeken we
Als teamleider van dit team ga je samen met het team werken aan het realiseren van de strategische doelen en het verder ontwikkelen van Design Based Education (DBE) en Flexibel Onderwijs (FO). Een teamleider die coacht, stuurt, verbindt en faciliteert waar nodig, en die de aanpak afstemt op de fase van organisatie- en teamontwikkeling. Goede en betrokken docenten zijn de sleutel tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek. De teamleider die wij zoeken weet dit als geen ander en draagt er zorg voor dat kwaliteit van onderwijs en onderzoek in zijn team is gewaarborgd.

Je bent als teamleider de verbindende factor tussen jouw (docenten)team en het managementteam van de Academie. Door jouw leiderschap zorg je voor een veilig en prettig werkklimaat en motiveer en stimuleer je de mensen in jouw team om niet alleen zichzelf te laten groeien en hun kwaliteiten optimaal te benutten, maar ook om als team succesvol te zijn en goed kwalitatief onderwijs te verzorgen in verbinding met andere opleidingen binnen de Academie.

Wat ga je doen
Als teamleider geef je leiding aan het Team TLO Geschiedenis. We zoeken een ervaren teamleider die goed kan luisteren, besluiten kan nemen, slagvaardig en pragmatisch in de organisatie staat en een hart voor het docentschap heeft. De teamleider moet communicatief vaardig en sociaal zijn en durven doorpakken daar waar het nodig is. De teamleider moet interesse tonen in het curriculum van de lerarenopleidingen en op de hoogte zijn van wat hier speelt. Als teamleider is het belangrijk dat je de grote lijnen bewaakt, overzicht houdt en oog houdt voor de zaken die moeten worden (door)ontwikkeld en ingezet. Daarbij is het belangrijk dat de teamleider inzicht heeft in wat er in het team speelt. Dit geldt voor de vakinhoud en ook voor de talenten, wensen en behoeftes van de docenten.

Als teamleider van het Team TLO Geschiedenis:

 • Ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de onderwijsactiviteiten van jouw team.
 • Draag je zorg voor het personeels-, kwaliteits-, en middelenmanagement van het team op dusdanige wijze dat de afgesproken doelstellingen kunnen worden behaald.
 • Begeleid, ontwikkel en beoordeel je jouw teamleden (gesprekkencyclus).
 • Draag je actief bij aan de beleidsontwikkeling en adviseer je over het meerjarenbeleid.
 • Vertaal je hogeschool- en academieontwikkelingen naar het eigen team en curriculum, in samenhang en afstemming met de andere teams van de Academie.
 • Neem je deel aan het managementoverleg en ben je de schakel naar en van jouw team. Je kunt in het MT een rol krijgen die je uitoefent ten behoeve van alle MT leden/teams.
 • Beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen, humor en zelfreflectie en je weet dit in goede balans te brengen en te houden met het resultaatgericht werken.
 • Ben je overtuigd van de kracht van de verschillen binnen een team, stimuleer je de uitwisseling van verschillende perspectieven op vraagstukken, bewaak je de integraliteit en zorg je dat iedereen zich gehoord voelt en weet.
 • Stimuleer en ondersteun je de verbinding en samenwerking tussen teams binnen de Academie.

Profielschets
Onze ideale kandidaat heeft:

 • Een afgeronde masteropleiding en ervaring binnen het hbo.
 • Ruime ervaring als opleidingsmanager/teamleider.
 • Een sterke persoonlijkheid, empathie en kunde om mensen en organisaties naar het volgende niveau te brengen.
 • Gevoel voor de juiste balans tussen sturen (kaders stellen, resultaten/output benoemen, grenzen aangeven) en ruimte geven (delegeren, loslaten) en stemt dit af op de behoeften van het team en de te behalen doelstellingen.
 • Een neus voor hogeschoolbrede en academiebrede ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar het eigen team.
 • Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, personeelsbeleid en het organiseren van onderwijs.
 • Affiniteit met en/of ervaring in het tweedegraadsgebied
 • Het gedachtegoed van NHL Stenden hogeschool en in het bijzonder onze visie op dienend leiderschap hoog in het vaandel staan en is ondernemend, verbindend en vindingrijk.

Dit krijg je van ons
Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 6.698,86 (schaal 12) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. Naast de cao-hbo hebben we een aantal unieke NHL Stenden voorwaarden. Voorwaarden die net even anders zijn. Op onze website lees je hier meer over: De kracht van onze 8 voorwaarden | NHL Stenden.
De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.
Ingangsdatum: 1 augustus 2024.
De functie maakt onderdeel uit van het leidinggevend kader van de hogeschool. Flexibiliteit van teamleiders binnen de functie, maar ook tussen functies is normaal en daar wordt vanuit het HRM-beleid ook actief op gestuurd. Als teamleider maak je onderdeel uit van het NHL Stenden leiderschapsprogramma voor teamleiders.

Reageren
Ben jij helemaal enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en wil jij werken bij onze hogeschool? Twijfel dan niet en solliciteer bij ons als Teamleider TLO Geschiedenis. Dit kan via onderstaande button. Je stuurt dan je motivatie en CV t.a.v. Simon Rozendal, directeur Academie vo & mbo, onder vermelding van vacaturenummer AVM 3342.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen met Simon Rozendal, directeur Academie vo & mbo, tel nr. 06-28303654.

Procedure
Je kunt tot en met woensdag 12 juni 2024 reageren. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 25. De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij gebleken geschiktheid voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
96 views

1 sollicitatie
454 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


27-05-2024 NHL Stenden
Medewerker Communicatie (concept & strategie)

Wil je een grondige bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Noord-Nederland én aan de maatschappelijke opdracht van het hbo? Ben je de schakel tussen het onderwijs en het werkveld?

Wie zoeken we
We zoeken een pittige enthousiaste collega met kennis en expertise op het gebied van Communicatie (concept & strategie)

Waar ga je aan de slag
Voor het Center for Entrepreneurship zijn wij op zoek naar een ondersteunende communicatiemedewerker die multi-inzetbaar is. Van social media tot strategisch meedenken, als collega vervul jij ondersteunende activiteiten maar natuurlijk is jouw eigen inbreng ook zeer welkom. Het Center for Entrepreneurship is een community voor ondernemende studenten die een eigen onderneming hebben of willen opzetten. Wij bieden ze een werkplek, workshops, leerprogramma’s en (netwerk) borrels. Het is een community waarin studenten elkaar helpen en versterken. Daarnaast werken we veel samen met partners uit het werkveld.

Wat ga je doen
Je denkt mee over de marketing en communicatiestrategie om het Center for Entrepreneurship nog beter op de kaart te zetten. Ook help je mee in de uitvoering van de plannen. Zo ontwikkel je bijvoorbeeld de planning en promotiekracht voor al onze socialmediakanalen. Je weet hoe je met de juiste vormgeving en boodschap verschillende doelgroepen kunt bereiken en hoe dit zo krachtig en bestendig mogelijk kan worden gedaan.

Profielschets:
Je voelt je verbonden met de generatie Z doelgroep die ingeschreven staan bij NHL Stenden Hogeschool en je hebt of volgt een relevante HBO opleiding zoals Communicatie, Creative Business of Communicatie & Multimedia Design.

Daarnaast ben jij iemand die:

 • Zelfstandig kan werken en een professionele mening heeft.
 • Creatief is en snel kan schakelen zonder de doelen uit het oog te verliezen.
 • Op de hoogte is van de laatste social media trends. Ook ben je in staat om onze social mediakanalen

(Instagram, Facebook, LinkedIn) te beheren. Je vindt het leuk om mee te denken over mogelijkheden om in de toekomst ook andere social media kanalen in te zetten.

 • De hand niet omdraait voor het schrijven en redigeren van tekst.
 • Leergierig en nauwkeurig is.
 • De Nederlandse en Engelse taal uitstekend beheerst.
 • Ervaring heeft met Canva of het Adobe pakket (Indesign, Illustrator en Photoshop etc.). Dit is een harde eis.
 • Misschien wel overweegt om een stageperiode bij het CfE in te vullen, daarover kan ook gesproken worden.

Wij bieden je
Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 3.309,49 (schaal 6 cao hbo) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. Het contract is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

De kracht van NHL Stenden
Onze hogeschool is sterk verankerd in de regio met een ‘global netwerk approach’. Op onze vestigingen en met ons wereldwijde partnernetwerk zijn we altijd op zoek naar vernieuwende methoden en manieren om werkveld, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Studenten, docenten en onderzoekers werken in kleine teams aan real-life vraagstukken en toetsen hun innovatieve ideeën in de praktijk. Ons onderwijs sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Regionaal, nationaal en internationaal. De toekomst vraagt om ondernemende en vindingrijke professionals, die hun kennis omzetten in innovatieve oplossingen. Die met een doordachte visie verder kijken dan hun eigen vakgebied en durven te doen. Dat is de kracht van NHL Stenden; in een steeds sneller veranderende wereld maken onze mensen het onmogelijke mogelijk.

Reageren
Ben jij de enthousiaste en inspirerende collega die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV (in één document) via de sollicitatieknop t.a.v. Nandy Warnar, onder vermelding bij onderwerp van vacaturenummer 3339 AMCO.

Procedur
Je kunt tot 13 juni reageren. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 19 juni.

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen met Nandy Warnar, telnr. 06 823 317 97

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
148 views

6 sollicitaties
229 views

2 sollicitaties
0 views


24-05-2024 NHL Stenden
Solution Architect ICT (Data & Analytics)

Digitale rijbewijzen, tol- en vrachtwagenheffing door kentekenherkenning, de toelating van autonoom rijdende voertuigen op de openbare weg. Dit soort innovaties kunnen we bij de RDW alleen mogelijk maken met een betrouwbaar, veilig en up-to-date ICT-landschap. Daar zorg jij als solution architect vanuit Groningen mede voor! Een baan vol uitdagingen, impact en veel afwisseling.

Interessant aan deze baan volgens Teammanager Eddie
Als je gedreven bent om samen met stakeholders en collega-architecten geweldige resultaten te behalen en als het delen van ideeën in je DNA zit, dan ben je hier absoluut op de juiste plek!

Lees de verhalen van andere RDW’ers >

Werken aan de mobiliteit van morgen
De continuïteit van de IT is cruciaal voor de RDW dienstverlening. Het is jouw rol om vanuit architectuur richting te geven aan de structurele veranderingen binnen het ICT-landschap met als doel deze dienstverlening nu en in de toekomst te waarborgen. Om dit te bereiken werk je samen met je collega (solution) architecten en verschillende stakeholders binnen en buiten ICT, waarbij je jouw expertise en overzicht inzet om de gezamenlijke doelen te bereiken. Je begrijpt dat architectuur veelal gaat over schakelen in communicatiestijlen, samenwerken, verbinden en nieuwsgierig zijn naar de nieuwste technologieën.

De functie van Solution Architect is generiek en breed inzetbaar waarbij we als team resultaten willen behalen. We zoeken nu een Solution Architect met primair de focus op data- en analytics vraagstukken. Op termijn raak je ook bij andere verandertrajecten binnen ons ICT-landschap betrokken. Kortom; je hebt een afwisselende, verantwoordelijke baan waarin jij impact maakt op een RDW die klaar is voor de toekomst.

Hoe jouw werk er in de praktijk uitziet? Bekijk de video!

Dit is jouw thuisbasis
Samen met 12 adviseurs en 30 architecten vorm jij de afdeling Advies en Architectuur binnen de divisie ICT. Daarnaast werk je samen met collega’s van verschillende DevOps-teams die vragen hebben met betrekking tot informatievoorziening of hun data veilig willen opslaan en ontsluiten. Om jou een goede start te geven, volg je een onboardingsprogramma en diverse trainingen en koppelen we je aan een buddy die jou wegwijs maakt binnen de RDW.

Sfeer proeven?
De sfeer op ons kantoor proeven? Je bent welkom voor een kop koffie of thee! Bel Eddie Sillius, teammanager Architectuur via 06 - 22 39 02 33 en we maken een afspraak.

Zo helpen wij jou graag op weg
Bij de RDW werk je met ruim 2.000 collega’s aan veilige en duurzame mobiliteit in Nederland en daarbuiten. Hier sta je vooraan bij slimme oplossingen en technologische innovaties in de automotive. Daardoor is óók jouw werk voortdurend in beweging. Om dat zo goed mogelijk en met plezier te doen, geven we je ruim baan voor jouw ontwikkeling. Bijvoorbeeld met interne stages en toegang tot ons leerplein. Daarnaast helpen we je vooruit met de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Salaris tussen € 4.008,- en € 6.106,- bruto per maand (op basis van fulltime)
 • 8% vakantiegeld en een dertiende maand
 • Goede werk-privébalans: 36 uur is fulltime en je kunt deels thuis en 4 x 9 uur werken
 • Je krijgt een budget om een thuiswerkplek in te richten en een thuiswerkvergoeding
 • Een fijne werkomgeving waarin je je eigen route mag uitstippelen en collega’s met je meedenken
 • Pensioenregeling via het ABP: wij betalen 70% van de premie
 • 6 weken verlof per jaar
 • Bijdrage aan je reiskosten voor woon-werkverkeer en volledige ov-vergoeding
 • Telefoon en laptop

Zo breng jij ons verder
Nieuwsgierigheid is voor ons belangrijk. Blijven leren en jezelf verder ontwikkelen, dat is jouw doel. Reflecteren op eigen handelen en aanspreken doe je van nature. Voor feedback van anderen sta je altijd open. Je toont initiatief, houdt goed overzicht en vindt het leuk om te werken in een organisatie waar inhoud, verbinding en samenwerken belangrijk zijn.

Verder neem je mee:

 • Hbo-niveau
 • Beheerervaring met meta-datamanagement, data-kwaliteit en data-lineage
 • Je kunt solution- en platformarchitecturen opstellen waaronder data & analytics platformen
 • Ervaring met Cloud infrastructuur van Microsoft Azure, netwerken en integratie
 • Ervaring met de Microsoft Dataplatform technologie zowel on premises als Cloud
 • Ervaring binnen traditionele database-omgevingen (SQL, ETL, datawarehouse, datamodellering)
 • Bekend met NORA architectuur principes en deze kunnen toepassen

Word onze nieuwe solution architect D&A
Werk jij met ons mee aan de mobiliteit van morgen? We zijn benieuwd naar je en verwelkomen je graag. Solliciteer voor 5 juni 2024 via de button op deze pagina. Bij vragen over de vacature kun je terecht bij Eddie Sillius, teammanager Architectuur via 06 - 22 39 02 33 of esillius@rdw.nl Tot snel!

Goed om te weten
Je krijgt binnen enkele werkdagen na het sluiten van de vacature een reactie op je sollicitatie. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken: een sollicitatiegesprek en een gesprek waarin je je toekomstige collega’s leert kennen. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor intermediairs en adviseurs: we verzorgen de werving graag zelf. Aanbiedingen op onze vacatures worden niet gewaardeerd. Flex vacatures vervullen we in samenwerking met onze vaste leveranciers.

0 sollicitaties
27 views


23-05-2024 RDW
Functioneel beheerder Inspire

Stel je voor … miljoenen Nederlanders die een brief op de deurmat vinden die jij hebt ontwikkeld! Yep, zo groot is de reikwijdte van jouw werk als functioneel beheerder Inspire in Veendam. Een job waarin je als ervaren Inspire-ontwikkelaar volop uitdaging vindt door boeiende ontwikkelingen. Of waarin je juist als junior de rol van functioneel beheerder, de omgeving van Inspire, de wereld van ICT én de RDW leert kennen.

Interessant aan deze baan volgens functioneel beheerder Inspire Veronika
“We staan aan de start van een interessante ontwikkeling. De ambitie is om van Inspire een centraal outputmanagementsysteem te maken, waarbij alle correspondentie van de hele RDW via dit systeem loopt. Je kunt je voorstellen hoeveel templates we daarvoor moeten ontwikkelen. Voor ons als team is er dan ook volop ruimte om te vernieuwen en mee te denken over de meest logische aanpak.”

Lees de verhalen van andere RDW’ers >

Werken aan de mobiliteit van morgen
Een brief waarin Nederlanders een herinnering krijgen van hun apk-keuring of het verlopen van hun rijbewijs. Maar ook brieven namens het CBR, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of autofabrikanten. Jaarlijks verstuurt de RDW ruim 20 miljoen brieven, die worden ontwikkeld in het programma Inspire. Jij en je collega’s zorgen dat alle geautomatiseerde brieven voldoen aan de geldende huisstijl en schrijfwijzer. Maar bijvoorbeeld ook dat de naw-gegevens van de ontvanger automatisch worden gekoppeld.

Hiervoor bouw en onderhoud je slimme templates en beheer je datasets in Inspire. Hoe krijg ik het kenteken netjes en leesbaar in deze brief? En welk script kan ik maken om dit vlot voor elkaar te krijgen? Dit soort vraagstukken zijn elke dag weer de uitdaging die jouw werk zo leuk maken! Regelmatig ga je in gesprek met onze backoffices, die je hun wensen voor de brieven vertellen. Daarbij geef jij advies over de optimale inrichting. Bovendien krijg je veel ruimte om mee te denken over hoe we Inspire efficiënter kunnen inzetten. Denk aan het ontwikkelen van automatiseringsprocessen. Of het opzetten van een archiefsysteem, zodat burgers eenvoudig alle correspondentie met de RDW kunnen inzien.

Hoe jouw werk er in de praktijk uitziet? Bekijk de video!

Dit is jouw thuisbasis
Samen met 2 functioneel beheerders en 2 redacteuren vorm jij team Brieven en Mailingen binnen onze unit i-Dee. Met alle collega’s van deze afdeling ga jij voor efficiënte en toegankelijke dienstverleningscommunicatie, die aansluit bij de behoeften van onze klanten. Jouw collega’s zijn betrokken en staan klaar om je wegwijs te maken binnen onze organisatie. Extra fijn? Je kunt deels thuiswerken en je werktijden flexibel indelen.

Sfeer proeven?
Help jij met ons iedereen veilig en vertrouwd op weg? En spreekt deze functie je aan? Lees dan snel verder wat we jou te bieden hebben en solliciteer!

Zo helpen wij jou graag op weg
Bij de RDW werk je met ruim 2.000 collega’s aan veilige en duurzame mobiliteit in Nederland en daarbuiten. Hier sta je vooraan bij slimme oplossingen en technologische innovaties in de automotive. Daardoor is óók jouw werk voortdurend in beweging. Om dat zo goed mogelijk en met plezier te doen, geven we je ruim baan voor jouw ontwikkeling. Bijvoorbeeld met interne stages en toegang tot ons leerplein. Daarnaast helpen we je vooruit met de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Salaris tussen € 3.467,- en € 4.847,- bruto per maand (op basis van fulltime).
 • 8% vakantiegeld en een dertiende maand.
 • Goede werk-privébalans: 36 uur is fulltime en je kunt deels thuis en 4 x 9 uur werken. Je krijgt een budget om een thuiswerkplek in te richten en een thuiswerkvergoeding.
 • Een fijne werkomgeving waarin je je eigen route mag uitstippelen en collega’s met je meedenken.
 • Pensioenregeling via het ABP: wij betalen 70% van de premie.
 • 6 weken verlof per jaar.
 • Bijdrage aan je reiskosten voor woon-werkverkeer en volledige ov-vergoeding.
 • Telefoon en laptop.

Zo breng jij ons verder
Met je sterke analytische skills kun je informatie snel doorgronden en weet je de wensen uit de business te vertalen naar technische functionaliteiten. Bovendien neem je het initiatief als je ruimte ziet voor verbeteringen. Je werkt graag zelfstandig, en legt tegelijkertijd makkelijk contact met anderen. Daarbij weet je jouw adviezen overtuigend over te brengen en durf je kritisch door te vragen om de juiste informatie op te halen.

Verder neem je mee:

 • Hbo-niveau.
 • Bij voorkeur ervaring met programmeren of Inspire. Heb je dit nog niet? Dan kun je een cursus volgen om de beginselen onder de knie te krijgen.

Word onze nieuwe functioneel beheerder Inspire
Werk jij met ons mee aan de mobiliteit van morgen? We zijn benieuwd naar je en verwelkomen je graag. Solliciteer voor 6 juni 2024 via de button op deze pagina. Bij vragen over de vacature kun je terecht bij Rogier ter Wee, unitmanager i-Dee, via 06 – 18 39 08 58 of rterwee@rdw.nl. Tot snel!

Goed om te weten

 • Je krijgt binnen enkele werkdagen na het sluiten van de vacature een reactie op je sollicitatie.
 • De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken: een sollicitatiegesprek en een tweede gesprek waarin je je toekomstige collega’s leert kennen.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • De gesprekken zullen plaatsvinden op 11 juni in Veendam.

Voor intermediairs en adviseurs: we verzorgen de werving graag zelf. Aanbiedingen op onze vacatures worden niet gewaardeerd. Flex vacatures vervullen we in samenwerking met onze vaste leveranciers.

4 sollicitaties
145 views


22-05-2024 RDW