Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid.

Laatste vacatures

Recruiter externe inhuur

Als recruiter externe inhuur maak je onderdeel uit van het recruitment team. Dit team bestaat naast jou uit een recruitment coördinator, een medewerker externe inhuur, twee recruitment adviseurs en twee ondersteunende medewerkers. Jij bent het aanspreekpunt voor alle externe inhuur. Jouw doelstelling is enerzijds de juiste kandidaat matchen en anderzijds er samen met de betrokken inkoopadviseur de kwaliteit binnen het inhuurproces te borgen en ervoor te zorgen dat er rechtmatig wordt ingehuurd. Je bent hierbij verantwoordelijk voor inhuur van: uitzendkrachten, externen via het DAS, w&s van externen via overige bureaus.

Verder vallen onder jouw verantwoordelijkheden:

 • Het begeleiden van inhuurtrajecten van begin tot eind. Dit begint met het opstellen van de uitvraag waarbij je de vacaturehouder adviseert. . Bij een DAS-uitvraag werk je samen met inkoop. Je bewaakt de termijnen nauwlettend, geeft terugkoppelingen en stemt eventuele bijzonderheden af met inkoop. Na het sluiten van de uitvraag voer je samen met de vacaturehouder de selectie uit.
 • Jouw verantwoordelijkheid omvat ook het vergroten van onze zichtbaarheid op de markt en het promoten van onze openstaande posities. Jij initieert marketingcampagnes en houdt onze werken-bij-pagina actueel met externe opdrachten.
 • Je bent het aanspreekpunt tussen het bureau en de vacaturehouder. Zodra kandidaten worden aangeboden, zorg jij voor snelheid in het proces, geef je goede terugkoppelingen aan het bureau en neem je deel aan de matchgesprekken en arbeidsvoorwaardengesprekken bij een werving & selectieprocedure.

Voor het aannemen van uitzendkrachten, gedetacheerden en DAS-medewerkers werken we nauw samen met externe bureaus. Het onderhouden van goede relaties is dus cruciaal. Jij bent gericht op klanttevredenheid en stuurt op passende (prijs)afspraken. Daarnaast heb je een controlerende rol bij de tariefstelling en zorg je ervoor dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd waar nodig.

0 sollicitaties
0 views


28-11-2023 Hoogheemraadschap van Delfland
Sociaal werker 1.Hoorn Gebiedsteam Kersenboogerd/ Blokker

Wat ga je doen?

Als sociaal werker activeer en ondersteun je bewoners, gemeenten en betrokken instanties bij het aanpakken van individuele, sociale en fysieke vragen. De sociaal werker kent de sociale kaart van Hoorn en zet in op het versterken van de eigen kracht, het initiatief van bewoners en zorgt dat er verbindingen tussen bewoners onderling en bewoners en instanties tot stand komen met als doel het vergroten van de zelf- én samenredzaamheid van bewoners.

Verder:

 • Deel je actief je kennis en deskundigheid met teamgenoten.
 • Maak je gebruik van het registratiesysteem Mens Centraal.
 • Herken je problematische schuldsituaties en werk je volgens de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Stel je ondersteuningsarrangementen samen en schakel je professionele zorg in om de inzet van zwaardere hulp en terugvallen te voorkomen.

Sociaal, creatief en een echte zelfmanager
Je hebt kennis van het nieuwe welzijnswerk waarbij het activeren van bewoners centraal staat. Je bent daarbij resultaat- en klantgericht. Ook heb je kennis van groepsdynamiek, de sociale kaart van Hoorn en van maatschappelijke ontwikkelingen. Je denkt graag buiten de kaders om creatieve ideeën te ontwikkelen en te blijven vernieuwen. Je kunt goed tegen stress en bent een zelfmanager: je stelt prioriteiten en neemt initiatief.

Verder:

 • Heb je een afgeronde HBO-opleiding.
 • Heb je 3-5 jaar werkervaring in het sociaal domein en ervaring met maatschappelijk werk / multi problematiek.
 • Heb je ervaring in het sociaal domein met bent bekend met de brede taak vanuit de WMO.
 • Vind je het geen punt om incidenteel onregelmatig te werken (’s avonds en in het weekend) afhankelijk van buurtactiviteiten en bijeenkomsten.

Ook de ruimte voor jezelf
Je gaat werken in het gebiedsteam Kersenboogerd/ Blokker van 1.Hoorn. De gebiedsteams organiseren ondersteuning en zorg, liefst zo dicht mogelijk bij huis, voor alle inwoners die dat nodig hebben. Bij 1.Hoorn kan iedereen, jong en oud, terecht voor zorg en ondersteuning op het gebied van welzijn, opvoeding, WMO, jeugdhulp, financiën, werk en inkomen. Hiermee dragen we bij aan een levendige en leefbare stad waarin iedereen zich thuis voelt. Het beleid is gericht op het faciliteren en stimuleren van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers, instellingen en bedrijven. Je hebt veel invloed op je eigen agenda. Bij de gemeente Hoorn heb je flexibele werktijden en kun je ook vanuit huis of op andere plaatsen werken. Ruimte voor ontwikkeling, eigen initiatief en zelfstandigheid vinden we ook heel belangrijk. Daarom kun je via onze eigen West-Friesland Academie trainingen en cursussen volgen.

Wat bieden wij jou?

 • Een functie voor 24 – 32 uur.
 • Je ontvangt, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 4537,-bruto per maand (functieschaal 9) bij een fulltime dienstverband (36 uur).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Hiermee kun je trainingen volgen, extra vrije dagen opnemen of dit laten uitbetalen.
 • Een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per dag.
 • Reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer of volledige OV-vergoeding.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar, maar het doel is dat we je, na goed functioneren, een overeenkomst bieden voor onbepaalde tijd.
 • Je ontvangt een laptop en smartphone om hybride te kunnen werken.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden om tijd- en plaats onafhankelijk te werken wat je werk-privé balans ten goede komt.
 • Goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden via de Westfriesland Academie.

Bel de manager voor meer informatie of solliciteer direct.
Reageer vóór 13 december met jouw motivatie en cv via onderstaand formulier. (werkeninnoordhollandnoord.nl).

Voor algemene informatie over 1.Hoorn verwijzen we je naar de website www.1.hoorn.nl

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Christina Dikkerboom, teamleider 1.Hoorn via telefoonnummer 06-50182624.

Save the date!
Zijn wij enthousiast geworden over jouw kandidatuur? Wij nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek op het stadhuis op 18 december. We vinden het fijn als je daarmee rekening wilt houden in je agenda.

Ben je benieuwd naar gemeente Hoorn als werkgever? Bekijk het magazine op www.hoorn.nl/vacatures of kijk op www.werkeninnoordhollandnoord.nl

0 sollicitaties
0 views


28-11-2023 Gemeente Hoorn
Consulent Sociaal Domein expertise Inburgering

Help jij onze nieuwste inwoners graag goed op weg? Heb je affiniteit met diverse culturen, combineer jij empathie met een zakelijke insteek en denk je in mogelijkheden in plaats van problemen? Dan zijn wij op zoek naar jou voor onze vacature van consulent sociaal domein expertise inburgering!

Wat ga je doen?
Je voert de integrale regie op het inburgeringstraject, waarbij je enerzijds het belang van de nieuwe inwoner voorop stelt en je je anderzijds beweegt binnen de kaders van de Wet Inburgering 2021. Binnen deze kaders ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van de nieuwe inwoner naar de arbeidsmarkt.

Je werkt intensief samen met je collega’s inburgering en inkomen. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het gehele inburgeringstraject van een inburgeraar. Behalve met je collega’s binnen de gemeente werk je ook veel samen met onze samenwerkingspartners zoals Vluchtelingenwerk, NL-training, het Werkgeversservicepunt en andere relevante maatschappelijke partijen.

Je taken zien als volgt uit:
Je beschikt over een eigen caseload, waarbij je regie voert op het gehele inburgeringstraject. Daaronder wordt o.a. verstaan;

 • Je voert gesprekken met inburgeraars;
 • Je verstrekt informatie aan inburgeraars over wet- en regelgeving, wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de procedures;
 • Je beoordeelt het recht op (bijzondere) bijstand waarbij zowel wet- en regelgeving als de persoonlijke situatie mee worden gewogen;
 • Je beoordeelt alle leefgebieden ten behoeve van het vaststellen van het inburgeringstraject;
 • Je draagt zorg voor geactualiseerde en complete dossiers en juiste verwerking in de daarvoor bestemde systemen;
 • Je signaleert mogelijke belemmerende factoren gedurende het inburgeringstraject en acteert hierop adequaat;
 • Je bepaalt samen met de inburgeraar het te volgen taaltraject en maakt afspraken over het tijdspad. Deze afspraken leg je vast in een Plan Inburgering en Participatie (PIP);
 • Je bewaakt de resultaten van het PIP en stuurt zo nodig bij;
 • Je houdt regie op de trajecten die door andere partijen inhoudelijk worden uitgevoerd bijvoorbeeld Maatschappelijke begeleiding, Participatie en Taalonderwijs;
 • Je toetst (in het kader van kennisoverdracht en - ontwikkeling) collegiaal het PIP, rapportages en beschikkingen;
 • Je begeleidt, motiveert en stimuleert cliënten in hun traject naar de arbeidsmarkt;
 • Je inventariseert mogelijke belemmeringen in de toestroom naar de arbeidsmarkt en doet een passend aanbod om de deze weg te nemen;
 • Je werkt nauw samen met de werkgeversadviseurs van het WSP en consulenten inburgering inkomen;
 • Je bent alert op signalen van fraude en ander onrechtmatig gebruik van en beroep op verstrekte/ te verstrekken middelen en legt verbanden wat ten goede komt aan de integrale dienstverlening aan de cliënt;
 • Je denkt mee over oplossingen en doet voorstellen voor gesignaleerde verbeterpunten rondom de nieuwe wet.

Het team inburgering heeft de ambitie zich door te ontwikkelen naar een team met integrale consulenten inburgering die zowel aanspreekpunt zijn voor inburgering, inkomen als participatie/werk. In de tijd kan het takenpakket hierop mee ontwikkelen.

Wat breng je mee?

 • HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld; HBO-SJD;
 • 1 – 3 jaar relevante werkervaring;
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met de doelgroep Inburgeraars;
 • Goede beheersing van gesprektechnieken;.
 • Kennis van de huidige wet inburgering, werkwijze DUO en overige maatschappelijke partners;
 • Gedegen kennis van de Wet inburgering 2021, Participatiewet, IOAW, IOAZ, BRP en de Awb;
 • Een grondhouding die kijkt naar wat de cliënt nodig heeft, maar wel met permanente aandacht voor de vereisten die zijn vastgelegd in de Wet Inburgering 2021;
 • Het spreken van meerdere talen is een plus.

Daarnaast ben je:

 • Verbindend;
 • Doortastend;
 • Proactief én
 • Beschik je over een probleem oplossend vermogen.

Dit bieden wij:
Gouda is van oudsher de stad van kaas en stroopwafels. Smaakvol en divers! Een leuke, middelgrote stad met grootstedelijke uitdagingen; want Gouda ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Daarom zijn we ook zoek naar #smaakmakers, want jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken! Welke smaak voeg jij toe aan Gouda?

Wat bieden wij naast smaak?

 • Als je werk het toelaat behoort hybride werken tot de mogelijkheden, waarbij we een goede werk-privé balans centraal stellen;
 • Ons Huis van de Stad met #smaakvol bedrijfsrestaurant en pal naast het treinstation;
 • Goede ICT voorzieningen met o.a. een keuze in smartphones die je voor werk en privé mag gebruiken;
 • Een duurzame reiskostenvergoeding waarbij we stimuleren om op een duurzame manier naar kantoor te reizen;
 • Platte organisatie met veel ruimte voor eigen inbreng;
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 %, inzetbaar voor bijvoorbeeld een opleiding, extra salaris of verlof;
 • Een eigen ontwikkelbudget om jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren/vorm te geven;
 • Groot aanbod op het gebied van jouw ontwikkeling en vitaliteit via de GoudAcademie, zoals opleidingen, (online)trainingen, e-learnings, webinars, masterclasses en e-books;
 • < 35 jaar? Sluit je aan bij ‘Jong Goud’ voor persoonlijke ontwikkeling en netwerkborrels.

Wil je graag sfeerproeven? Kijk dan op www.werkenvoorgouda.nl

Salaris en contract
Het gaat om een functie voor 28-36 uur, waarbij we altijd met een contract voor een jaar starten. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en betreft maximaal € 4.537 ,-- bruto per maand op basis van 36 uur per week (schaal 9).

Voor een uitgebreide toelichting op ons ruime aanbod arbeidsvoorwaarden klik hier. Wil je graag sfeerproeven? Kijk dan op www.werkenvoorgouda.nl

Enthousiast?
Wil je ook als #smaakmaker bij ons aan de slag? Solliciteer dan meteen via de button of het onderstaande sollicitatieformulier. Dit kan tot en met 7 januari 2024. De gesprekken worden ingepland in week 2 en 3 in 2024.

Heb je vragen over de functie, wil je eens bellen of koffie drinken met een toekomstige collega? Neem dan contact op met Marjo van Loon, senior afdeling Zorg en ondersteuning, via telefoonnummer 06-43385375. Voor meer informatie over het werken bij de gemeente Gouda of de wervingsprocedure kun je contact opnemen met Janine van der Vlist, recruiter afdeling HRM, via 0182-588739.

Sollicitatieprocedure:

Na de sluitingstermijn van de vacature krijg je zo snel mogelijk een reactie op jouw sollicitatie. Na een eerste selectie benaderen we de kandidaten voor een sollicitatiegesprek. We houden maximaal 3 sollicitatiegesprekken, deze gesprekken kunnen zowel fysiek als via Teams plaatsvinden. Eventueel maken we gebruik van een referentieonderzoek en/of (online) assessment. Ben jij onze #smaakmaker, dan krijg je nog een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek. Van al onze nieuwe collega’s vragen we een verklaring omtrent gedrag (VOG).

0 sollicitaties
0 views


28-11-2023 Gemeente Gouda
Toezichthouder onderhoud watersystemen en -keringen

Je bent de technisch onderlegde persoon die toezicht houdt op de onderhoudsbestekken voor dijken en watergangen. Je denkt mee met de gebiedsbeheerder en de aannemer en je zorgt ervoor dat het onderhoudswerk goed en ordentelijk gebeurt. Je voelt je verantwoordelijk voor ons gebied en de inwoners daarvan. Je bent technisch goed onderlegd en praktisch ingesteld, je werkt zelfstandig en begeleidt het onderhoud tot een goed eind. Je zorgt dat je communicatie en logboeken goed op orde zijn, zodat de financiele afhandeling als een zonnetje kan verlopen.

Daarnaast ga je:

 • Zelfstandig werken in jouw eigen prachtige omgeving met leuke collega's;
 • Samenwerken, je begrijpt de verschillende belangen en je werkt samen om samen goed voor ons gebied en de inwoners te zorgen; De uitvoering van onderhoud begeleiden volgens bestekken en zorgen dat dit ordentelijk verloopt;
 • Meelezen in offertes en contracten;
 • De gebiedsbeheerders begeleiden in het globaal controleren op onderhoudswerk en zorgt ervoor dat je de informatie op orde hebt voor jouw logboeken;
 • Nauwgezet je logboeken bijhouden en je zorgt ervoor dat financiele afhandeling soepel kan verlopen op basis van jouw gegevens;
 • Praktisch omgevingsmanagement waar dat nodig is voor het onderhoudswerk;
 • Zelf inspecteren/meten van de waterkeringen en watergangen (reguliere inspecties en extreme weersomstandigheden), de informatie uit de inspectie is input voor de onderhoudsbestekken;
 • Gebiedschouw en begeleiden bij inspecties door adviesbureaus (bijvoorbeeld nestinventarisaties, boominspecties)
 • Toezien op de ecologische werkprotocollen;
 • Zelfstandig calamiteit onderhoud oppakken;
 • Vakopleidingen volgen om je kennis up-to-date te houden;
 • Deelnemen aan 24-uurs piketdienst, storingsdienst, inzet bij calamiteiten.

0 sollicitaties
0 views


28-11-2023 Hoogheemraadschap van Delfland
Coördinator Digitale Economie

Dit ga je doen
Digitalisering verandert ons werk, verdienmodellen en hoe we (samen)leven. Het gebruik en de beschikbaarheid van technologie is bepalend voor onze concurrentiepositie en onze manier van werken. De provincie Zuid-Holland zet zich in om de digitale economie te stimuleren en om de regio als innovatieve digitale regio te profileren. We vinden het belangrijk dat de digitale transitie een inclusieve transitie is waarbij iedereen kan meekomen, ook mensen en ondernemers voor wie digitalisering niet vanzelfsprekend is. We hebben hierbij aandacht voor de ethische vraagstukken rondom digitalisering en zetten ons in om de cyberweerbaarheid van de sectoren te vergroten. Met bijzondere aandacht voor een van de grootste uitdagingen van dit decennium: het tekort aan arbeidskrachten in alle sectoren.

Op basis van de in het coalitieakkoord geformuleerde ambities op het onderwerp is er de afgelopen periode hard gewerkt aan de opzet van een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Als coördinator van het team Digitale Economie geef je sturing aan het team en zorg je voor het behalen van de geformuleerde doelstellingen en ambities en de uitvoering van het programma. Je werkt hierbij samen met diverse belanghebbenden, waaronder collega overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties, maar ook werk je nauw samen met je collega's binnen de provincie die zich richten op de economische sectoren en transities.

Het team Digitale Economie is een klein team van enthousiaste en gedreven professionals. Als coördinator van dit team help je de teamleden om zo goed mogelijk hun werk te kunnen doen maar ben je er zelf ook niet vies van om zelf je handen uit de mouwen te steken. Als team organiseren we veel evenementen, kennissessies en netwerkbijeenkomsten en staan we in het hart van ontwikkelingen in onze provincie.

Hier ga jij je onder andere mee bezig houden:

 • Inhoudelijke sturing aan het team en coördinatie over de voortgang en ambities van het programma;
 • Afstemming met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever;
 • Opstellen voortgangsrapportages en verantwoording naar Provinciale Staten;
 • Samen met de Economic Board Zuid-Holland doorontwikkelen van de de Regionale digitaliseringsagenda als onderdeel van de groeiagenda;
 • Vertegenwoordiger van de provincie in diverse regionale en landelijke afstemmingsoverleggen;
 • Inhoudelijke trekker van 1 of 2 ambities of onderwerpen in het programma;
 • Zorgdragen voor het teamgevoel en het coachen van de andere teamleden.

Dit maakt de functie interessant

 • Je draagt direct bij aan een maatschappelijk relevant thema en maakt daarbij het verschil;
 • Je werkt samen met innovatieve partners die impact willen maken;
 • Je werkt in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving en hebt veelvuldig overleg met bestuurders;
 • Je ontwikkelt een uitgebreid netwerk zowel binnen als buiten de provincie;
 • Je hebt volop ruimte voor eigen input en persoonlijke ontwikkeling en je kunt oefenen met (functioneel) leidinggeven;
 • Je komt te werken in een leuk team ambitieuze professionals met aandacht voor mens en inhoud, als coördinator Digitale Economie ben jij de verbindende kracht die mensen weet te boeien en inspireren.

Dit is jouw profiel
Als coördinator Digitale Economie ben jij de verbindende kracht die mensen weet te boeien en inspireren.

Jouw profiel omvat:

 • Creatieve Aanjager: Je bent de katalysator van innovatie, communicatief sterk en altijd op zoek naar vernieuwing;
 • Strategisch Tacticus: Een meester in strategie en executie, jouw doortastendheid is ongeëvenaard;
 • Bestuurlijke Sensitiviteit: Je bent de vertrouwde gespreks- en sparringpartner voor het bestuur, met het vermogen om hun drijfveren te doorgronden;
 • Kennis en Ervaring: Je benut de expertise in je team en organisatie optimaal, en je weet complexe programma's te ontwikkelen en leiden;
 • Resultaatgedreven: Met een bewezen trackrecord in het behalen van meetbare doelen ben je altijd gefocust op resultaten;
 • Uitstekend Communicator: Je blinkt uit in communicatie en weet effectief samen te werken met diverse stakeholders;
 • Analytische Wijsheid: Je kunt data en onderzoek inzetten om weloverwogen beslissingen te nemen;
 • Persoonlijk Leiderschap: Reflectief en proactief, je toont leiderschap op een betrokken en ondernemende manier.

Verder neem je het volgende mee:

 • Universitair werk- en denkniveau;
 • Minimaal 7 jaar relevante ervaring;
 • Politiek bestuurlijke gevoeligheid;
 • Passie voor technologische ontwikkelingen en digitalisering;
 • Ervaring met complexe programma-ontwikkeling;
 • Analytisch denkvermogen en data-gedreven besluitvorming;
 • Sterk persoonlijk leiderschap.

Dit bieden we

 • Salarisniveau: Salarisschaal 13
 • Maandsalaris exclusief IKB: min. € 4.838 - max. € 6.854
 • Jaarsalaris inclusief IKB: min. € 71.055 - max. € 100.660
 • Een jaarlijkse salarisverhoging van 3% tot aan het einde van je schaal
 • Dienstverband: Tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast
 • Minimum aantal uur: 36

Daarnaast krijg je:

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kun je onder andere inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris;
 • De mogelijkheid om thuis je werkplek goed in te richten. Denk aan een bureau, beeldscherm en andere voorzieningen;
 • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie;
 • De ruimte om je werkweek flexibel in te delen. Samen met je collega’s bepaal je waar je werkt. Deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Dat geeft een goede werk- privébalans;
 • Bij ons is een fulltime werkweek 36 uur. Wil je meer werken? Dat kan in overleg, met een maximum van 40 uur. Je bouwt dan wekelijks extra verlof op.

Er zijn nog veel meer interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Hier vertellen we je er graag meer over.

Hier ga je werken
Binnen het economisch domein werken verschillende opgaveteams aan het stimuleren van de brede welvaart. Het gaat ons er niet alleen om dat ons bruto nationaal product groter wordt of dat er meer mensen aan het werk komen, we willen dat doen binnen de grenzen van duurzaamheid, klimaatneutraliteit, gezondheid en veiligheid. Om dat te realiseren, zijn we ervan overtuigd dat we moeten versnellen in de energietransitie, de circulaire transitie en de digitale transitie, terwijl we in het oog houden dat er voldoende werk blijft voor allerlei opleidingsniveaus. We willen voldoende ruimte voor economische ontwikkeling, samen slimme innovaties bevorderen en er zijn voor alle ondernemers in Zuid-Holland. Brede welvaart voor iedereen.

Je wordt geplaatst binnen het professionele team strategie en coördinatie. In dit team zitten alle strategen en coördinatoren van het economisch domein. Met elkaar ontwikkelen we ons vak.

Vanuit je professionele team word je ingezet bij het opgaveteam Digitale Economie. Hier heerst een leuke, open sfeer en er is veel inhoudelijke kennis aanwezig.

We bieden je een omgeving die altijd in beweging is en een leuk team van zeer gemotiveerde, resultaatgerichte en gezellige collega’s. We geven je de kans om je te ontwikkelen, te groeien en continu te blijven leren. We voeren ons werk uit conform volgens de provinciale sturingsfilosofie, dus met uitgestoken hand, nadenkend hoe we waarde kunnen toevoegen en met oog voor maatwerk.

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Dimitrie Morrison, opdrachtgever digitale economie, op het nummer 06-22290569.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kun je met corporate recruiter Luis Zaagmans bellen op het nummer 06-41492247.

Je hoeft niet te wachten met solliciteren tot de sluitingsdatum, wanneer wij een match zien plannen wij al eerder een gesprek in. Bij voldoende passende sollicitanten kan de vacature eerder worden gesloten.

Als interne medewerker blijft je rechtspositie ongewijzigd.

Over de provincie
De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden. Ook hechten we veel waarde aan diversiteit en inclusie. We streven naar een organisatie waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of arbeidsvermogen. Om die reden moedigen we iedereen aan te solliciteren die zich kan identificeren met het vacatureprofiel hierboven.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


28-11-2023 Provincie Zuid-Holland