Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur Mobiliteit

36 uur per week
Vind jij het belangrijk om de fysieke leefomgeving voor inwoners duurzaam te verbeteren en heb je gevoel bij de thema’s bereikbaarheid en verkeersveiligheid? Dan zoeken wij jou!

Als beleidsadviseur Fysieke Leefomgeving/Mobiliteit draag je bij aan de leefbaarheid, de duurzame verbetering van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het parkeerbeleid in de gemeente Velsen. We zoeken 2 beleidsadviseurs.

Wat ga je doen?
Als beleidsadviseur Fysieke Leefomgeving/Mobiliteit werk je mee aan de opgave die er ligt voor de fysieke leefomgeving van Velsen en kijkt daarbij breder dan alleen mobiliteit. Je werkt onder andere mee aan het uitvoeren van de speerpunten uit de Mobiliteitsagenda Velsen. Je stelt adviezen op en je denkt mee over verdere ontwikkeling van het duurzame mobiliteitsbeleid van de gemeente. Daarbij leg je natuurlijk de verbinding met andere opgaven en beleidsterreinen. Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor. Ook neem je deel aan regionale overleggen over bereikbaarheid en mobiliteit.

Je geeft verkeerskundig advies op ruimtelijke plannen aan de hand van het gemeentelijk beleid en landelijke richtlijnen. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van infrastructuur en gebiedsontwikkelingen.

Daar breng je je kennis in en denk je breed mee over de vraagstukken die voorliggen. Je neemt deel aan project- en werkgroepen, soms als deelnemer en soms als projectleider. Ook organiseer je participatie en treed je regelmatig in overleg met bewoners, bedrijven en betrokken organisaties.

Een belangrijk onderdeel van de functie van Beleidsadviseur Fysieke Leefomgeving/Mobiliteit is het parkeerdossier. Enerzijds is parkeren een belangrijke factor bij de grote opgaven van de gemeente Velsen: de woningbouwopgave, de mobiliteitstransitie, de kwaliteit van de openbare ruimte en een gezonde en leefbare stad. Jij staat hiervoor aan de lat. Een uitdagende opdracht, aangezien parkeren volop in de schijnwerpers staat. Anderzijds bestaat deze functie ook uit het toetsen en schrijven van advies bij aanvragen met betrekking tot parkeren in ruimtelijke plannen. Je staat collega's bij met deskundig advies over parkeervraagstukken in relatie tot deze adviezen.

Behalve het parkeerdossier is uiteraard duurzame mobiliteit een belangrijk onderwerp in deze functie: “schone’ mobiliteit als belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen. Dit is meer dan alleen elektrisch autorijden. Het omvat de transitie naar uitstootvrije mobiliteit van personen en goederen, zoals ook de uitbreiding van laadinfrastructuur, schone logistiek en de inzet op uitbreiding van het aantal deelauto’s. Jij werkt als beleidsadviseur mee aan de opgaven voor de verduurzaming van mobiliteit.

De twee nieuwe beleidsadviseurs gaan zich bezighouden met beide thema’s. Hierdoor kun je met elkaar de werkzaamheden verdelen (afhankelijk van jullie achtergrond en interesse) en samen het beleid op het gebied van duurzame mobiliteit voor de gemeente Velsen verder vormgeven!

Hoe ga je dit doen?
Als Beleidsadviseur Fysieke Leefomgeving/Mobiliteit zoek je actief de samenwerking op met je collega’s van andere beleidsdisciplines en de uitvoering. Met jouw inhoudelijke kennis adviseer jij de organisatie en het bestuur over (duurzame) mobiliteitsvraagstukken.

 • je stelt heldere beleidsnotities op en adviseert het college over duurzame mobiliteit en andere verkeerskundige en parkeergerelateerde vraagstukken;
 • je volgt relevante beleidsontwikkelingen en neemt deel aan regionale bijeenkomsten en overleggen;
 • je adviseert bij grote en kleine(re) ontwikkelingen in de gemeente en neemt deel aan projectgroepen;
 • Je toetst en adviseert bij vergunningsaanvragen;
 • je doet voorstellen ter verbetering van parkeer-en verkeerssituaties naar aanleiding van meldingen van inwoners, ondernemers of overleg met handhaving;
 • je denkt actief mee bij de totstandkoming van het ontwerp van de openbare ruimte en de plaats van duurzame mobiliteit en parkeren hierin;
 • je vertegenwoordigt jouw vakgebied tijdens informatieavonden.

De gemeente Velsen heeft een goede dienstverlening en burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Je ziet het samenwerken met inwoners, collega’s en organisaties als vanzelfsprekend. Naast mobiliteitsopgaven kunnen ook andere vraagstukken voorbij komen; je bent dus breed inzetbaar.

Gemeente Velsen
Levendige havens met industrie, brede duinen met daarachter de zee, veelzijdige kunst en cultuur, groene parken en landgoederen, een druk bevaren Noordzeekanaal, zeven woonkernen met ieder een eigen identiteit: Velsen biedt veel afwisseling op het gebied van wonen, werken, ondernemen en ontspannen. De gemeente is de thuishaven van Tata Steel, een grote zee- en energiehaven, een cruiseterminal en een uitgestrekt en Natura 2000 duingebied. Én Velsen maakt deel uit van de bruisende metropool regio Amsterdam. Velsen heeft het allemaal. En daardoor staat de gemeente ook voor een aantal bijzondere uitdagingen. Ruim 500 medewerkers van de gemeente dragen met veel enthousiasme en plezier dagelijks hun steentje bij om al het moois in de gemeente te behouden en verder te ontwikkelen.

Jouw plek in de organisatie
Als beleidsadviseur Fysieke Leefomgeving/Mobiliteit werk je binnen het team Regie & Ontwikkeling in het domein Fysieke Leefomgeving samen met de Strategisch Adviseur Mobiliteit. Het hele team Regie & Ontwikkeling bestaat uit 35 andere collega’s (beleidsmedewerkers van verschillende vakdisciplines en projectleiders). Medewerkers in het domein Fysieke Leefomgeving richten zich op het ontwikkelen, behouden en versterken van onze leefomgeving. Dit gaat over gebiedsontwikkeling, het beheer en onderhoud van de openbare ruimten, het verlenen van vergunningen en het toezicht houden op en handhaving in de leefomgeving. Daarnaast zorgt het domein Fysieke Leefomgeving voor beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Het Domein Fysieke Leefomgeving heeft enthousiaste, ervaren collega’s. De lijnen binnen het domein zijn kort en collega’s werken echt met elkaar samen om elkaar verder te helpen. Het team Regie & Ontwikkeling is een hechte en warme groep en heeft de juiste energie om alle uitdagingen met elkaar aan te gaan.

Wat breng je mee?
Je beweegt je soepel in het politiek-bestuurlijke en ambtelijke samenspel en je kunt beïnvloeden vanuit je natuurlijk gezag en organisatievermogen. Je overziet het hele speelveld en bent in staat om overzicht te bewaren en zelf te zien waar werk of losse eindjes liggen. Je werkt oplossingsgericht en voortvarend, en draagt dit ook uit naar anderen. Je bent initiatiefrijk en positief ingesteld. Je durft nieuwe ideeën of werkwijzen naar eigen inzicht toe te passen. Je kunt goed samenwerken, bent verbindend en communicatief vaardig. Op die manier neem je iedereen mee in de keuzes die vandaag en morgen gemaakt moeten worden om nu en in de toekomst duurzame resultaten te bereiken. En verder:

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Kennis van het fysieke domein, bij voorkeur op het gebied van mobiliteit;
 • Ervaring met beleidsadvisering in een politieke/bestuurlijke context;
 • Een brede blik en je bent creatief en samenwerkingsgericht;

Wat krijg je daarvoor terug?
Gemeente Velsen is een overzichtelijke organisatie, daardoor zijn de lijnen kort, ook naar het college en het bestuur. Jouw bijdrage wordt dus gezien en gehoord en je krijgt daarbij alle vertrouwen. Gecombineerd met de veelzijdige vraagstukken en de persoonlijke, prettige sfeer in het team levert dat jou een interessante en verantwoordelijke functie op.

Waar kun je verder op rekenen?
En verder:

 • Een salaris van maximaal €5.247,- bruto per maand (schaal 10) bij een 36-urige werkweek;
 • een dienstverband voor de duur van een jaar dat bij goed functioneren wordt omgezet in een vaste aanstelling;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, naar eigen behoefte te besteden;
 • een hybride manier van werken: je bepaalt zelf voor een groot deel waar, wanneer en hoe je je werk doet;
 • vergoedingen voor reiskosten en thuiswerken, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen;
 • opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want we vinden het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

De werving en selectie voor deze vacature is uitbesteed aan Publiek Netwerk en wordt begeleid door Elsemieke van der Net. Is jouw interesse gewekt? Stuur dan je sollicitatie (cv en brief) via deze link. Tot 9 juni kun je voor meer informatie contact opnemen met Erik Baars via erikbaars@publieknetwerk.nl of op 06- 19104963. Buiten die periode neem je voor vragen contact op met Elsemieke van der Net via elsemiekevandernet@publieknetwerk.nl of op 06-11081758.

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 Gemeente Velsen
Senior Projectleider Planvorming

Als senior Projectleider Planvorming zie je de complexiteit van een vraagstuk als een uitdaging. Jij bent in staat om water gerelateerde ontwikkelingen te signaleren en dit te combineren met het waterbelang van Delfland. Eerste schetslijnen van een initiatief in de fysieke leefomgeving weet jij te verbinden aan de Delflandse opgaven en te brengen naar een integraal en uitvoerbaar plan, met bijbehorende bestuurlijk besluitvorming.

In jouw rol als senior ben je breed inzetbaar, zowel qua type werk als qua inhoud van de vraagstukken waar je je mee bezig houdt. Je werkt zowel zelfstandig maar geeft daarbij ook sturing aan projectteams. Verder draag je bij aan de ontwikkeling van je collega’s en de afdeling. Voor jouw projecten ben jij eerste aanspreekpunt voor de verantwoordelijk bestuurder, ambtelijk opdrachtgever en ambtelijk opdrachtnemer. De complexiteit van jouw projecten, is vaak het op één lijn brengen van de verschillende- en soms tegenstrijdige waterbelangen op gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid en dat verbinden met de opgaven in het gebied.

Daarnaast zet je samen met collega’s je tanden in de inspanningen van Delfland in de Glastuinbouw-sector in ons gebied. Je wordt trekker van de Werkgroep Glastuinbouw onder aansturing van het programma Waterkwaliteit. Deze werkgroep werkt aan het verminderen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar het oppervlaktewater o.a. door een samenhangende aanpak van meer meten, toezicht & handhaving en beïnvloeding. Je trekt de regionale samenwerking met gebiedspartners in de Emissieloze Kas. Daarnaast zorg je als coördinator Glastuinbouw voor heel Delfland voor integrale samenhang, visie en strategie over de beïnvloeding van de Glastuinbouw en de sector.

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 Hoogheemraadschap van Delfland
Consulent Sociaal Domein, expertise Werk en Inkomen

Ben jij geïnteresseerd in een uitdagende vacature waarbij je cliënten helpt die een beroep op ons doen voor ondersteuning bij werk en inkomen en heb je affiniteit met cijfers? Lees dan snel verder! Als consulent sociaal domein met expertise werk en inkomen, zorg je voor een integrale, zorgvuldige en foutloze afhandeling van meldingen en aanvragen voor een uitkering.

Wat ga je doen?
Als consulent expertise werk en inkomen beoordeel je meldingen en aanvragen op het gebied van werk en inkomen. Je houdt je bezig met diverse taken, waaronder:

 • Inkomsten verrekenen.

Samen met een collega draag je de verantwoordelijkheid voor het verrekenen van inkomsten. Dit vormt de helft van je functie.

 • Beoordelen van (complexe) aanvragen

Je beoordeelt aanvragen voor uitkering op basis van de Participatiewet en IOAW. Hierbij houd je rekening met zowel wet- en regelgeving als de persoonlijke situatie van de cliënt.

 • Financiële zelfredzaamheid

Bij aanvragen voor een uitkering voer je een onderzoek uit naar de financiële zelfredzaamheid van de cliënt en je bekijkt ook of er gebruik kan worden gemaakt van voorliggende voorzieningen.

 • Arbeidsmarktbegeleiding

Je beoordeelt per cliënt in hoeverre hij/zij in staat is om zelfstandig werk te vinden;
Samen met de cliënt stel je een plan van aanpak op. Dit evalueer je periodiek en pas je zo nodig aan en
Je begeleidt, motiveert en stimuleert cliënten in hun traject naar werk en zo nodig speel je in op belemmerende factoren

 • Samenwerking

Je werkt nauw samen met de werkgeversadviseurs van het WSP en consulenten werk.

 • Dossiervorming en administratie

Je zorgt ervoor dat alle benodigde documenten voor de beoordeling van een uitkering aanwezig is en handelt aanvragen af.
Je beheert je eigen caseload en voert bestandsbeheer uit (aanvragen, mutaties, heronderzoeken, intrekkingen en terugvorderingen).

 • Collegiale toetsing

Voor kwaliteitsverbetering draag je bij aan collegiale toetsing.

 • Fraudepreventie

Je bent alert op signalen van fraude.
Je legt maatregelen op volgens de afstemmingsverordening.

Met wie ga je werken?
Binnen de Gemeente Gouda werken we met een integrale uitvoeringsorganisatie waarbij verschillende afdelingen samenwerken over de grenzen van wetgevingsdomeinen heen. Deze integrale aanpak wordt gevormd door de afdelingen door de afdelingen Opgroeien en Start Arbeidsmarkt, Werk en Financiën en Zorg en Ondersteuning. Een boeiende en dynamische omgeving waarin je als consulent een waardevolle rol kunt spelen!

Als consulent sociaal domein expertise werk en inkomen ga je aan de slag in het team Werk en Inkomen (W&I) op de afdeling Werk en Financiën. Het team W&I bestaat uit collega’s met verschillende functies: expertise werk en inkomen, expertise inkomen, expertise werk, financieel medewerkers, contractbeheerder re-integratie en ondernemen vanuit de bijstand en verbinder Statushouders aan het werk.

Wat heb jij in huis?

 • Je hebt minimaal HBO werk en denkniveau. Je opleidingsniveau is HBO-niveau of hoger;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring binnen het sociaal domein. Je bent bekend met de ontwikkelingen in dit vakgebied en hebt specifieke ervaring met integraal werken binnen het Sociaal Domein;
 • Je hebt enkele jaren ervaring in het begeleiden van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen;
 • Je kunt maatwerk toepassen en denkt in mogelijkheden en oplossingen;
 • Je bent nieuwgierig naar de situatie van cliënten en hebt geduld in het begeleidingsproces;
 • Je kunt zelfstandig werken en hebt een professionele houding. Daarnaast ben je een teamspeler en werk je uitstekend in teamverband en
 • Je bent goed op de hoogte van de Participatiewet en andere relevante regelgeving.

Dit bieden wij:
Gouda is van oudsher de stad van kaas en stroopwafels. Smaakvol en divers! Een leuke, middelgrote stad met grootstedelijke uitdagingen; want Gouda ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Daarom zijn we ook zoek naar #smaakmakers, want jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken! Welke smaak voeg jij toe aan Gouda?

Wat bieden wij naast smaak?

 • Als je werk het toelaat behoort hybride werken tot de mogelijkheden, waarbij we een goede werk-privé balans centraal stellen;
 • Ons Huis van de Stad met #smaakvol bedrijfsrestaurant en pal naast het treinstation;
 • Goede ICT voorzieningen met o.a. een keuze in smartphones die je voor werk en privé mag gebruiken;
 • Een duurzame reiskostenvergoeding waarbij we stimuleren om op een duurzame manier naar kantoor te reizen;
 • Platte organisatie met veel ruimte voor eigen inbreng;
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 %, inzetbaar voor bijvoorbeeld een opleiding, extra salaris of verlof;
 • Een eigen ontwikkelbudget om jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren/vorm te geven;
 • Groot aanbod op het gebied van jouw ontwikkeling en vitaliteit via de GoudAcademie, zoals opleidingen, (online)trainingen, e-learnings, webinars, masterclasses en e-books;
 • < 35 jaar? Sluit je aan bij ‘Jong Goud’ voor persoonlijke ontwikkeling en netwerkborrels.

Wil je graag sfeerproeven? Kijk dan op www.werkenvoorgouda.nl

Salaris en contract
Het gaat om een functie voor 32 tot 36 uur, waarbij we altijd met een contract voor een jaar starten. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en betreft maximaal € 4.752,-- bruto per maand op basis van 36 uur per week (schaal 9). Voor een uitgebreide toelichting op ons ruime aanbod arbeidsvoorwaarden klik hier. Wil je graag sfeerproeven? Kijk dan op www.werkenvoorgouda.nl

Enthousiast?
Wil je ook als #smaakmaker bij ons aan de slag? Solliciteer dan meteen via de button of het onderstaande sollicitatieformulier. Dit kan tot en met 10 juni 2024. De gesprekken zijn op 19 juni

Heb je vragen over de functie, wil je eens bellen of koffie drinken met een toekomstige collega? Neem dan contact op met Femke Kerstiens-de Hertogh, teamleider Werk en Inkomen, afdeling Werk en Financiën via 06-43 38 56 90. Voor meer informatie over het werken bij de gemeente Gouda of de wervingsprocedure kun je contact opnemen met Janine van der Vlist, afdeling HRM, via 0182-588739.

Sollicitatieprocedure:
Na de sluitingstermijn van de vacature krijg je zo snel mogelijk een reactie op jouw sollicitatie. Na een eerste selectie benaderen we de kandidaten voor een sollicitatiegesprek. We houden maximaal 3 sollicitatiegesprekken, deze gesprekken kunnen zowel fysiek als via Teams plaatsvinden. Eventueel maken we gebruik van een referentieonderzoek en/of (online) assessment. Ben jij onze #smaakmaker, dan krijg je nog een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek. Van al onze nieuwe collega’s vragen we een verklaring omtrent gedrag (VOG).

0 sollicitaties
0 views


27-05-2024 Gemeente Gouda
Casemanager Vergunningen

36 uur per week
Ben jij zo’n casemanager die creatief denkt, lekker samenwerkt met collega’s uit verschillende vakgebieden, de omgevingswet goed kent en zorgvuldig werk aflevert? En de inwoners van Velsen zoveel als mogelijk de ruimte geeft om hun wensen te realiseren? Dan zoeken we jou!

Wat ga je doen?
Je hebt de regie over het volledige proces van de omgevingsaanvraag. Voor zowel reguliere, uitgebreide (complexe) aanvragen als omgevingsaanvragen met een uitgebreide procedure. Je zorgt voor de beoordeling van aanvragen en verzoeken en toetst deze aan de hand van beleid, wet- en regelgeving. Je neemt deel aan de intake-/omgevingstafels met projectleiders over complexe aanvragen. Je levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en je haalt plezier uit het begeleiden en coachen van collega’s. Je zit regelmatig aan tafel bij welstand, de omgevingsdienst en soms bij de wethouder. En natuurlijk blijf je op de hoogte van nieuwe wet- en regelgeving en van jurisprudentie.

Het zou mooi zijn als je:

 • Beschikt over HBO werk- en denkniveau (liefst AWB-2) en als je al ervaring hebt in advisering van het openbaar bestuur is dat een pré.
 • Specialist bent op het gebied van het omgevingsrecht en in staat bent om juridische regels te vertalen naar een besluit. Ruim kijkend naar wat mogelijk is binnen de regelgeving.
 • Rekening houdt met trends en ontwikkelingen en boven de casuïstiek uit kan stijgen. Je houdt daarbij het overzicht, neemt de regie en verliest de details niet uit het oog (helikopterview).
 • Analytisch denkvermogen hebt in combinatie met overtuigingskracht, proactief gedrag en gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen
 • Je in een krachtenveld van diverse belangen goed kunt opereren en in kan spelen op onverwachte invalshoeken. Daarbij houd je rekening met ontwikkelingen en gevoeligheden binnen en buiten het eigen werkveld.
 • Oog hebt voor diverse belangen in de samenleving voor de langere termijn. Je doet ongevraagd voorstellen om te komen tot verbeteringen of vernieuwingen. Daarbij gaat het geven en ontvangen van feedback jou gemakkelijk af.
 • Je minimaal 3 jaar werkervaring op dit vakgebied hebt.

Het team
Gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken wij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente.

Als Casemanager Vergunningen kom je te werken in team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dit team bestaat globaal uit vergunningverleners (voor bouwen, evenementen, APV en bijzondere wetten), bouwinspecteurs, juristen en BOA’s. Alles bij elkaar een divers team met zo’n 50 collega’s. Het team is onderdeel van het domein Fysieke Leefomgeving. De andere teams in dit domein zijn: Regie & Ontwikkeling, Vastgoed & Ondersteuning en Beheer & Onderhoud. Met al deze teams zorgen we voor een schone en veilige leefomgeving voor Velsenaren. Alles wat je buiten ziet, of het nu groen is, bestrating, asfalt, speeltuinen, huizen, bedrijven of straatverlichting…. Wij van fysiek hebben eraan bijgedragen. Door integraal met elkaar samen te werken, in contact te staan met inwoners en het bestuur tijdig te adviseren.

Wat bieden we jou?

 • Een salaris van maximaal € 5.247,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 10).
 • Een arbeidsovereenkomst voor één jaar, die we daarna, bij goed functioneren, graag omzetten in een vast dienstverband.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden.
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel kunt bepalen waar, wanneer en hoe je je werk doet.
 • Vergoedingen voor reiskosten, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen.
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want we vinden het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Inlichtingen en solliciteren
Heb je vragen? Bel dan gerust even met Marianne de Graaf, manager Vergunningen, toezicht en handhaving (06-23245213). Ben jij onze nieuwe collega? Laat ons weten waarom via de sollicitatiebutton vóór 9 juni a.s. De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 13 of 18 juni, dus houdt hier alvast een plekje vrij in je agenda.

Een door de afdeling HR afgenomen e-assessment kan deel uitmaken van de procedure.

0 sollicitaties
0 views


27-05-2024 Gemeente Velsen
Beleidsadviseur Erfgoed en Ruimte

Wij zoeken een enthousiaste Beleidsadviseur Erfgoed en Ruimte

Wil je werken aan gebiedsgerichte monumentenzorg en heb je een brede blik op cultuurhistorie? Zie je het belang van cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen en weet je mensen hiervan te overtuigen? Krijg je energie van samenwerken met andere erfgoedprofessionals en disciplines zoals stedenbouwers, ruimtelijke ordening en stadsbeheer? Dan is deze functie iets voor jou.

Waar kom je werken?
Hoorn behoort tot de grote monumentengemeenten van Nederland. De rijke historie van Hoorn, Zwaag en Blokker is terug te vinden in de vele monumenten en archeologische vindplaatsen. Naast de historische binnenstad en dorpslinten kent Hoorn een aantal jongere uitbreidingswijken waarvan de cultuurhistorische waarden nog bepaald moeten worden.

Team Erfgoed bestaat uit de clusters Monumenten en Archeologie en hoort bij het Domein Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Binnen dit domein is de deskundigheid op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en de leefomgeving gebundeld. Team Erfgoed is het aanspreekpunt op het gebied van cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie, zowel extern als intern. Erfgoed en Ruimte vormt daarbij een nieuwe discipline.

Wat ga je doen?
We bieden een aantrekkelijke functie op het snijvlak van erfgoed, ruimte en stedenbouw, waarin je de kans krijgt om je verder in je vakgebied te ontwikkelen en met ons mee te bouwen aan een toekomstgerichte erfgoedzorg. Daarbij is het de uitdaging om erfgoed te behouden, te ontsluiten en te versterken in een stad die groeit en hoge ambities heeft ten aanzien van groei en duurzaamheid en de energietransitie. Jouw opgave is cultuurhistorie en erfgoed een relevante en betekenisvolle plek te laten innemen bij deze transformatieopgaven.

Als beleidsadviseur erfgoed en ruimte ga je ons helpen het erfgoed nog beter te verankeren in het ruimtelijke domein. Met een evenwichtig en gemotiveerd oordeel over de cultuurhistorische waarden draag je bij aan ontwikkelingen met cultuurhistorie als belangrijke drager van ruimtelijke kwaliteit.

Je geeft aan welke omgevingsaspecten van belang zijn voor een goede zorg van onze monumenten en landelijke en stedelijke structuren. Hoewel het ruimtelijk domein het zwaartepunt van je werkzaamheden vormt, werk je binnen het team samen aan het uitvoeren van erfgoedzorg. Dat betekent veel diversiteit en een breed werkveld.

Wat zijn je werkzaamheden?
Je werkpakket omvat een brede combinatie van taken op het gebied van ruimtelijk erfgoed:

 • Je onderzoekt de cultuurhistorische waarden van gebieden en borgt ze in een te ontwikkelen kwaliteitskader Erfgoed en Ruimte.
 • Je participeert en adviseert actief bij onder meer bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen.
 • Je hebt een verbindende rol bij het zorgen voor gebiedsgerichte monumentenzorg en laat zien dat cultuurhistorie wezenlijk bijdraagt aan ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Je denkt actief mee over de rol van erfgoed binnen de uitwerking van het Omgevingsplan.
 • Je bent als adviseur Erfgoed en Ruimte aanspreekpunt voor collega’s van beleidsvelden als stedenbouw, planologie, verkeer, groen, en vastgoed.
 • Je ontwikkelt en implementeert beleid op het gebied van erfgoed.
 • Je werkt samen aan de diverse vormen van erfgoedzorg zoals het maken van kwaliteitskaarten en activiteiten zoals de Open Monumentendag.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je hebt een relevante opleiding op Hbo-niveau gericht op cultuurhistorie, Stedenbouw, Erfgoed en Ruimte of relevante ervaring in een functie waarbij genoemde aspecten samenkomen.
 • Je hebt aantoonbaar affiniteit met erfgoed.
 • Je hebt kennis van de erfgoedaspecten binnen de omgevingswet.
 • Je hebt ervaring met ruimtelijke plannen en procedures.
 • Interesse voor 20e-eeuwse stedenbouw en de naoorlogse stad is een pré.
 • Je anticipeert op trends en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van erfgoed en signaleert koppelkansen tussen erfgoed en andere opgaven.

Wie ben jij?

 • Je hebt een stevige persoonlijkheid, bent communicatief vaardig en je hebt een grote mate van overtuigingskracht.
 • Je beschikt over een politieke antenne en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken en creatieve oplossingen te bedenken.
 • Je hebt een brede blik, bent gericht op samenwerking en initiatiefrijk.
 • Je bent proactief met een open houding naar burgers, collega’s en management.
 • Je hebt goede contactuele eigenschappen en een positieve instelling.

Wat bieden wij?

 • Een baan voor 32 uur per week.
 • Salaris maximaal € 5247,- bruto per maand (schaal 10) op basis van 36 uur, exclusief 17,05% keuzebudget. Afhankelijk van ervaring en opleiding is aanstelling in schaal 10A mogelijk, maximaal € 5621,- bruto per maand.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Hiermee kun je trainingen volgen, extra vrije dagen kopen of dit laten uitbetalen.
 • Een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per dag.
 • Reiskostenvergoeding van € 0,23 per kilometer of volledige OV-vergoeding.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden om tijd- en plaats onafhankelijk te werken wat je werk-privé balans ten goede komt.
 • Jaaraanstelling met de intentie om deze aansluitend om te zetten in een vaste aanstelling.
 • Een laptop en smartphone om hybride te werken.
 • Ruimte voor ontwikkeling, eigen initiatief en zelfstandigheid vinden we belangrijk. Via de West Friesland Academie kun je trainingen en cursussen volgen.

Kom jij ons team versterken?
Reageer vóór 17 juni a.s. met jouw motivatie en cv via onderstaand formulier
(werkeninnoordhollandnoord.nl).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pieter Meijers, telefoonnummer 06-44926306 of emailadres p.meijers@hoorn.nl
Benieuwd naar Hoorn als werkgever? Kijk op www.werkeninnoordhollandnoord.nl

Save the date!
De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken. In week 26 zullen de eerste gesprekken plaatsvinden.

0 sollicitaties
0 views


23-05-2024 Gemeente Hoorn