Logo Gemeente Rotterdam

Vacatures geplaatst door Gemeente Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Rotterdam.

Laatste vacatures

Juridisch medewerker

Heb jij affiniteit met bestuursrechtelijke procedures en lijkt het je leuk om juridisch adviseurs te ondersteunen, dan is deze functie van juridisch medewerker echt iets voor jou! De juridisch medewerker ondersteunt de juristen bij voorbereidende werkzaamheden van de bestuursrechtelijke procedures. Van de juridisch medewerker wordt verwacht dat je goed ingevoerd bent in het bestuursrecht en dat je affiniteit hebt met het voeren van bestuursrechtelijke procedures.

Taken van de juridisch medewerker:

 • Samenstellen van het procesdossier en het bewaken van de termijnen;
 • Begeleiden van de stagiaire(s); denk hierbij aan sollicitatie-, evaluatie- en eindgesprekken;
 • Voorbereiden (en uitwerken) van de diverse jurisprudentie overleggen;
 • Bijhouden van de gegronde uitspraken en de resultaten daarvan terugkoppelen aan de operational coach;
 • Incidenteel eenvoudige bestuursrechtelijke procedures behandelen, inclusief vertegenwoordiging ter zitting;
 • Verzoeken om voorlopige voorziening beoordelen op spoedeisend belang, en de communicatie daarover verzorgen met de rechtbank;
 • Eenvoudige vragen van gerechtelijke instanties in overleg met de juridisch adviseur beantwoorden;
 • Op verzoek van de juridisch adviseur samenvatten van de beroepsgronden;
 • Op verzoek van de juridisch adviseur jurisprudentie zoeken bij beroepsgronden.

10 sollicitaties
0 views


08-12-2023 Gemeente Rotterdam
Archeoloog

Als archeoloog ‘Onderzoek en rapportage’ bij de gemeente Rotterdam verricht en coördineer je archeologisch vooronderzoek in stadskernen en in landelijke gebieden. Je bent goed op de hoogte van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie en draagt bij aan kennisvermeerdering en communicatie over archeologie in Rotterdam. Behalve het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van veldwerkzaamheden, voer je bureauonderzoeken uit en rapporteer je de onderzoeksresultaten. Ook adviseer je jouw collega’s ‘Beheer en beleid’, bewaak je de voortgang van projecten en onderhoud je contacten met opdrachtgevers.

De afdeling
Als archeoloog bij de gemeente Rotterdam ’Onderzoek en rapportage’ kom je te werken in een leuk team bij Archeologie Rotterdam (ook bekend onder de naam Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR)) dat deel uitmaakt van het cluster Stadsbeheer.

Archeologie Rotterdam kent 15 enthousiaste medewerkers verdeelt over twee teams: ‘Beheer en beleid’ en ‘Onderzoek en rapportage’.

Het cluster Stadsbeheer bestaat uit drie sectoren: Schone Stad, Openbare Werken en Toezicht & Handhaving. De sector Openbare Werken bestaat uit de afdelingen Gebiedsbeheer, Uitvoering Werken en Stedelijk Beheer. Archeologie Rotterdam (BOOR) maakt deel uit van laatstgenoemde afdeling.

Stadsbeheer houdt de Rotterdamse buitenruimte in vorm. Met ruim 3000 collega’s zorgen we ervoor dat Rotterdam een fijne, veilige en schone stad is om in te wonen, werken en recreëren. Vakmanschap staat bij ons hoog in het vaandel. We zoeken altijd de verbinding met de behoefte van burgers, bedrijven en bezoekers.

5 sollicitaties
0 views


08-12-2023 Gemeente Rotterdam
Teammanager Elektrotechnische Dienst

Wij zijn op zoek naar een Teammanager die van de inhoud is. Een Teammanager die specialisten weet te motiveren en weet te verleiden om hun vakmanschap te onderhouden, hun persoonlijkheid te versterken en de samenwerking weet te bevorderen. Je managet vanuit hoofdlijnen en je geeft de specialisten de vrijheid, zelfstandigheid en het vertrouwen om optimaal te kunnen functioneren. Aan micro-management hebben ze niets.

Jouw team bestaat uit vakspecialisten en het is jouw taak om te zorgen dat het team op koers is en blijft en er geen eilandjes ontstaan en iedereen zich gehoord voelt. Je faciliteert hierbij je collega’s, door leren en ontwikkelen, om hun talent(en) te ontdekken en benutten. Op deze manier zorg je er samen met hen voor dat ze effectief zijn in hun werk. Je voert het goede gesprek en maakt samen afspraken over professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Je daagt collega’s uit en je geeft je visie om tevredenheid, arbeidsproductiviteit en bevlogenheid van de medewerkers te optimaliseren.

De Elektrotechnische Dienst heeft in de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt waaraan een gedeelde visie per team ten grondslag ligt. De visie wordt gedragen door het hele team en het is aan jou om deze doorontwikkeling op het gebied van vak specialisme door te zetten. Dit doe je, onder andere, door (nog meer) de samenwerking met Stedelijk Beheer, onze contractpartij en het Ingenieursbureau op te zoeken.

De afdeling
De afdeling “Uitvoering Werken” verzorgt met zo’n 400 vakmannen de integrale uitvoering van het jaarlijkse, (projectmatige) onderhoud van objecten in de buitenruimte én het begraven en cremeren voor de stad Rotterdam.

Uitvoering Werken heeft vier afdelingen:

 • De Gebiedsteams
 • De Specialistische Teams
 • Projectvoorbereiding
 • Begraafplaatsen & Crematorium

Jij zal terecht komen bij “De Specialistische Teams” die vanwege hun specifieke vakkennis stad breed werken voor de uitvoering van onderhoud.

Als Teammanager Elektrotechnische Dienst maak je deel uit van het Managementteam van afdeling Specialistische Teams. De teams kennen de disciplines Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties.
We bieden jou een interessante en relevante functie bij een afdeling met hardwerkende professionals. Dit allemaal in een werkomgeving voor iemand die de uitdaging niet schuwt, zich graag wil ontwikkelen en die mee wil bouwen aan de verdere professionalisering van het team.

6 sollicitaties
0 views


08-12-2023 Gemeente Rotterdam
Beleidsadviseur Maatschappelijke opvang Gezinnen

Heb jij een duidelijke visie hoe we binnen Rotterdam de begeleiding en maatschappelijke opvang voor dak- en thuisloze gezinnen moeten inrichten en begrijp je wat daarin de rol van de gemeente is? Ben jij die creatieve geest die altijd op zoek is naar wat wel mogelijk is? Voel jij je thuis in een complex politiek bestuurlijk speelveld? Heb jij ervaring in het vertalen van trends en ontwikkelingen naar beleid? Draai jij je hand niet om voor het opstellen van beleidsvisies en -strategieën en vind je het daarnaast ook leuk deze beleidsprocessen in te bedden? Pas jij je snel aan bij veranderende omstandigheden? Ben jij een natuurlijke verbinder en netwerker die complexe vraagstukken actief oppakt en daarbij beleid, praktijk en wetenschap goed aan elkaar kan verbinden? Sta je stevig in je schoenen en ben je een ervaren gesprekspartner op verschillende niveaus tussen bestuurders, professionals en maatschappelijke partners? Zeg jij hier volmondig ja op? Dan zoeken we jou!

Als beleidsadviseur heb je een beleidsvormende rol, maar ben je ook bewust van de vertaling van het beleid naar de uitvoering. Je monitort de inhoudelijke (landelijke, regionale en lokale) ontwikkelingen en het speelveld van de Maatschappelijke Opvang voor gezinnen. Je beoordeelt deze op waarde en vertaalt nieuwe inzichten naar beleid. Je levert vanuit deskundigheid een aandeel aan de ontwikkeling en bewaking van beleidskaders.
Je opereert zelfstandig in interne en externe overlegverbanden waarbij politiek gevoelige onderwerpen besproken worden en waarbij consequenties voor andere beleidsvelden aan de orde kunnen zijn. Belangrijke taken zijn het adviseren en ondersteunen van het gemeentebestuur en de (cluster)directie en het systematisch verbinden met en faciliteren van de uitvoering.
In een klein en betrokken team werk je nauw samen om het beleid voor dak- en thuisloze gezinnen vorm te geven.

De nadere inhoud van de portefeuille bespreken we bij start en kan na verloop van tijd veranderen, bijvoorbeeld door verschuivingen in prioriteiten. Er gebeurt veel op het beleidsterrein. Op dit moment zijn de specifieke beleidsonderwerpen/taken binnen het dossier o.m.: het voorkomen van dakloosheid en verblijf in de opvang, het bieden van passende ondersteuning aan kinderen en zwangeren in de opvang, het opstellen visiedocument zodat er ook in de toekomst voldoende geschikte opvangplekken zijn voor gezinnen, het opstellen van een nieuw subsidiekader en nieuwe beleidsregels voor Maatschappelijke Opvang.

De afdeling
De afdeling Zorg & Bescherming bestaat uit drie teams, die gericht zijn op het ontwikkelen van beleid voor kwetsbare Rotterdammers. Eén van de taken het team Zorg voor Kwetsbare Gezinnen en Huiselijk Geweld is de ontwikkeling van beleid met betrekking tot dak- en thuisloze gezinnen.

Samen met ketenpartners werken we aan het voorkomen van dakloosheid van gezinnen. Als een gezin toch dakloos raakt, kan binnen de kaders van de Wmo 2015 een gezin worden opgevangen in de maatschappelijke opvang voor dakloze gezinnen. We streven, in het belang van het kind, naar een zo kort mogelijk verblijf in de opvang, beperken het aantal verhuisbewegingen en dat het gezin zo snel mogelijk naar een passende thuissituatie uitstroomt.
De keten Dakloze Gezinnen is constant in beweging, omdat de keten betrokken is bij de ontwikkelingen binnen de Wmo2015 en de Jeugdhulp.

Het team
Het team vindt elkaar op vaste plekken op Het Timmerhuis, bij voorkeur voor minimaal 2 dagen per week. Eens in de 2 weken, vaak de maandag, vindt het (fysieke) teamoverleg plaats.

3 sollicitaties
0 views


07-12-2023 Gemeente Rotterdam
Inbouwtechnicus modulaire bedrijfswageninrichting

De afdeling Vervoer en Materieel van Stadsbeheer beheert, repareert en onderhoudt bestel- en personenwagens en vooral talloze specialistische voertuigen, zoals reinigingsvoertuigen, huisvuilophaalwagens, rioolkolkenzuigers, hoogwerkers, winterdienstmaterieel, enzovoorts. Ook buiten de regio Rotterdam beheert Vervoer en Materieel verschillende wagenparken met een grote diversiteit aan voertuigen en ander specialistisch materieel.

De afdeling is onderverdeeld in een subafdeling Verkoop en Beheer, Werkplaatsen, opleidingscentrum en een afdeling Digitalisering & Advies.

Voor de werkplaats zoeken wij een Inbouwtechnicus.
Als Inbouwtechnicus ben je verantwoordelijk voor het inbouwen van diverse (elektrische) componenten zoals volgsystemen, zwaailampen, omvormers en bedrijfswageninrichtingen in bedrijfs- en personenvoertuigen en specialistische voertuigen. Hierbij kan je denken aan veegmachines, huisvuilwagens en vrachtauto’s eventueel voorzien van een autolaadkraan.

Je vervaardigt, modificeert en repareert inrichtingen voor bedrijfswagens volgens specificaties van de klant. Ook houd je je bezig met het vervaardigen en repareren van klein constructiewerk aan specialistische bedrijfsvoertuigen.

Uiteraard werk je volgens vastgestelde werkafspraken en procedures en denkt mee in verbeteringen.
En, op termijn zou je kunnen doorontwikkelen naar diverse andere specialistische functies. Denk bijvoorbeeld aan technisch specialist, leermeester e.d.

0 sollicitaties
0 views


06-12-2023 Gemeente Rotterdam