Logo Gemeente Rotterdam

Vacatures geplaatst door Gemeente Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Rotterdam.

Laatste vacatures

Senior Technisch Beheerder - IAM

Maar liefst 20.000 collega’s bouwen op onze complexe systemen. Jij draagt als Senior technisch Beheerder Identity & Acces Management bij aan belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen van de IAM systemen. Deze systemen zorgen ervoor dat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste systemen en op het juiste niveau. Een rol met de nodige verantwoordelijkheden, waar je terecht trots op mag zijn!

Met diverse ICT-producten in huis, krijg je overal wel wat van mee. Wat dacht je van onder andere (Azure) Active Directory, Multi Factor Authentication, Privileged Access Management en Role Based Access? Daarnaast denk je mee met onze 900 verschillende applicaties en ben je de IAM vraagbaak waar iedereen op kan rekenen. Je draait gevraagd mee in (een) projectteam(s) en past ook hier je relevante kennis van IAM systemen toe.

De kern van je verantwoordelijkheid is het technisch beheren en (door)ontwikkelen van IAM systemen. Dit betekent concreet:

 • Het beheren en onderhouden van de verschillende IAM componenten;
 • Het uitvoeren van verschillende projecten zoals diverse cloudtransities, aanbesteding anti-malware oplossing, datacenter migraties;
 • Het samenwerken met, en ondersteunen van, collega’s;
 • Het afstemmen met collega’s om risico’s te voorkomen;
 • Het delegeren van taken richting junior en medior Technisch Beheerders;
 • Het oplossen van technische problemen;
 • Het implementeren van, en meedenken over, de beveiliging van de systemen.

0 sollicitaties
0 views


29-05-2024 Gemeente Rotterdam
Medewerker Uitvoering

Je voert zelfstandig specialistische werkzaamheden uit binnen de afdeling Parkeren, om te komen tot oplossingen in de uitvoering met een korte tot middellange doorlooptijd.

Je begeleidt de werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd zelfstandig onder het toeziend oog van een projectleider.

Kerntaken:

 • Binnen de ruim gestelde opdrachten voer je zelfstandig specialistische werkzaamheden uit binnen het vakgebied;
 • Je begeleidt projectmatige werkzaamheden onder verantwoording van de projectleider;
 • Je werkt offerte aanvragen uit en doet zelfstandig offerte aanvragen voor kleinere projecten bij contractpartijen;
 • Je controleert de uitgevoerde werkzaamheden op kwaliteit en de het volgen van gemaakte afspraken aan de hand van de goedgekeurde offertes;
 • Je geeft in voorkomende gevallen advies en voorlichting aan direct betrokkenen;
 • Je onderzoekt, interpreteert de vraagstukken en de problemen binnen deelopdrachten of deelgebieden waarvoor theoretische achtergrondkennis vereist is;
 • Je voert ingekaderde analyses uit;
 • Je maakt gebruik van zowel standaard als nieuwe methoden en technieken;
 • Je signaleert en beoordeelt afwijkingen en draagt oplossingen aan met afgewogen toepassingsmogelijkheden.
 • Je doet verbetervoorstellen binnen de speelruimte van je vakgebied;
 • Je rapporteert bevindingen op basis van interpretatie van gegevens, binnen de gestelde richtlijnen.

Contactpatroon:

 • Je onderhoudt intern contact met collega’s over instructies en afspraken om te informeren en af te stemmen;
 • Je onderhoudt extern contact met organisaties, diensten en burgers over de werkzaamheden om te informeren en vragen te beantwoorden;
 • Je onderhoudt contacten met contractpartijen over de voortgang van werkzaamheden.

Afdeling:
De afdeling Parkeren beheert en exploiteert alle parkeerassets van de Gemeente Rotterdam zoals de parkeerautomaten op straat, fietstrommels, de openbare parkeergarages en wijkgarages, P&R terreinen en fietsenstallingen. Het team Uitvoering lost technische storingen op, zorgt ervoor dat alles technisch in goede staat van onderhoud is, dat alle parkeerfaciliteiten schoon en netjes zijn en dat de burgers en bezoekers van Rotterdam gemakkelijk en zo goed mogelijk kunnen parkeren.

Het cluster Stadsbeheer
Je werkt binnen het cluster Stadsbeheer. Stadsbeheer heeft één doel nl: "Het dagelijks de handen uit de mouwen steken voor een verzorgd Rotterdam. Omdat het altijd beter kan!"

De collega`s die wij zoeken zijn allereerst enthousiaste medewerkers die graag in een gezellig en goed ingewerkt team willen werken van mensen die wat voor elkaar over hebben en die graag willen leren.

5 sollicitaties
0 views


28-05-2024 Gemeente Rotterdam
Managementassistent

We bieden je een uitdagende functie met een breed takenpakket. Je biedt ondersteuning aan afdelingsmanagers op de vakgebieden: secretarieel, organisatorisch en administratief met als doel werkprocessen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Hoe doe je dit, wat zijn zoal je werkzaamheden?

Voor het afdelingshoofd:

 • Ben je sparringpartner, je ontzorgt en denkt proactief mee;
 • Houd je de agenda op orde, bij het plannen van afspraken weet je te prioriteren en zorg je voor (digitaal) documentenbeheer;
 • Plan je vergaderingen in en zet je stukken uit ter voorbereiding van vergaderingen;
 • Zorg je voor verslaglegging en actielijsten van het teamoverleg;
 • Organiseer je voor de afdeling werkbezoeken en bijeenkomsten en zoek je hiervoor geschikte locaties;
 • Bestel je in het inkoopsysteem de geschenken.

Voor het centrale team:

 • Werk je nauw samen met de collega’s binnen het team en vervang je elkaar bij afwezigheid;
 • Signaleer je tijdig problemen op gebied van ondersteuning en processen en stel je oplossingen voor binnen het team, waarbij je het overzicht hebt over de teambreed ondersteunende taken;
 • Voer je afdeling overstijgende taken uit zoals bijvoorbeeld het verzorgen van het eindejaarsgeschenk;
 • Vind je het heerlijk om in contact te zijn met je collega’s en zie je het als een uitdaging om alles op rolletjes te laten lopen;
 • Draag je bij aan de resultaten van het team.

Het betreft een vacature voor maximaal 32 upw voor de duur van een jaar.

11 sollicitaties
0 views


27-05-2024 Gemeente Rotterdam
Financieel Administrateur

Als financieel administrateur ben je werkzaam binnen het team debiteuren.

Je houdt je o.a. bezig met:

 • Zorgdragen voor een juiste en tijdige registratie/vastlegging van alle transacties en gegevensstromen (o.a. aanmaken debiteurenfacturen en vastleggen van stamgegevens);
 • Controle en afletteren van de tussenrekening;
 • Werkzaamheden rondom betaalopdrachten;
 • Werkzaamheden rondom het afrekenproces deurwaarder;
 • Opstellen managementrapportages;
 • Je beantwoord dagelijkse vragen m.b.t. administratieve zaken en procedures;
 • Je signaleert knelpunten en ontwikkelingen en doet voorstellen met als doel kwaliteitsverbetering door te voeren.

Samen met de collega’s en adviseurs ben je verantwoordelijk voor een juiste, volledige en actuele financiële administratie die voldoet aan de gestelde kaders en richtlijnen.

De afdeling
Het team debiteuren bestaat uit twee teams (team stamgegevens en facturatie en team beheer) waar 29 collega’s werkzaam zijn in verschillende functies, zoals financieel administrateurs, financieel adviseurs en een teamleider. Je bent een belangrijke steunpilaar voor je collega’s, de adviseurs en de teamleider.

De afdeling Accounting, onderdeel van de directie Financiën, Juridisch en Inkoop (FJINK), richt zich op de registratie van alle financiële basisinformatie in de financiële administratie. Het gaat hier om transactie verwerkende processen die gestandaardiseerd worden uitgevoerd binnen de concernadministratie. De afdeling bestaat uit de onderdelen debiteuren, crediteuren, grootboek, liquide middelen, projecten en subsidies. Primaire doelstelling van de afdeling is te zorgen voor een financiële administratie die op orde is en daarmee het fundament van de financiële huishouding van het concern.

10 sollicitaties
0 views


24-05-2024 Gemeente Rotterdam
Bestekschrijver RAW

Je gaat werken voor Rotterdam, dus met jouw ambitie om te werken aan technische topprojecten zit je hier al goed! Als RAW-Bestekschrijver heb je ervaring op het gebied van civiele constructies. Met jouw kennis en ervaring zorg jij voor goed uitgewerkte bestekken voor bijvoorbeeld onderhoud of realisatie van betonnen of stalen constructies zoals tunnels, bruggen, kademuren. Maar soms ook voor het slopen/demonteren van gebouwen. Uiteraard mag je daarbij uitgaan van een definitief- of uitvoeringsontwerp, maar we rekenen ook op jouw inbreng en kritisch vermogen. Onderdeel daarvan kan zijn het bepalen van hoeveelheden.

Daarnaast ben je met je sociale vaardigheden in staat om op natuurlijke wijze mensen met elkaar te verbinden. Je bent een echte teamspeler. Te denken valt hierbij aan de afstemming met onze dienst aanbestedingszaken en het maken van de nota’s van inlichtingen. Als bestekschrijver ben je bij voorkeur ook in staat om te adviseren en bij te dragen op gebied van andere aanbestedingsvormen zoals bijvoorbeeld bouwteam overeenkomsten of geïntegreerde contracten.

7 sollicitaties
0 views


23-05-2024 Gemeente Rotterdam