Gemeente Alphen aan den Rijn

Vacatures geplaatst door Gemeente Alphen aan den Rijn

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Alphen aan den Rijn.

Laatste vacatures

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Een stevige adviseur voor het college en een verbindende, koersvaste leider van de ambtelijke organisatie met hart voor Alphen aan den Rijn.

Alphen aan den Rijn behoort met haar ca. 115.000 inwoners tot de dertig grootste gemeenten van Nederland. De kernen – Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam – hebben elk hun eigen identiteit en hebben zowel landelijke als stedelijke elementen in zich. Dit zorgt voor een uitdagende context met zowel landelijke uitdagingen en vraagstukken als (groot)stedelijke opgaven en problematiek.

Sinds de fusie is de gemeente gegroeid naar een 100.000+ gemeente. Dit vraagt andere manieren van denken en handelen van zowel de organisatie als het bestuur, waarbij zowel de grootstedelijke problematiek als de kleine kernen aandacht vragen. De uitdaging is dat de organisatie op beide aspecten kan anticiperen. Zo is Alphen aan den Rijn ‘groot geworden door klein te blijven.’

Over het bestuur en de organisatie
De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden, verdeeld over dertien fracties. Het college wordt gevormd door de burgemeester en vijf wethouders uit een coalitie van Nieuw Elan, VVD, D66 en CDA. Met het coalitieakkoord wil het bestuur verder bouwen aan een duurzame en vitale gemeente waar het goed leven, wonen en werken is. Het coalitieakkoord is door het College van B&W vertaald in een uitvoeringsprogramma voor deze bestuursperiode wat in 2024 ‘Mid Term’ wordt geëvalueerd.

De gemeente kent vanwege haar ligging vele bestuurlijke samenwerkingsverbanden, zowel op lokaal als provinciaal en landelijk niveau. Zo werkt Alphen aan den Rijn onder andere samen in Holland Rijnland, is er een nauwe samenwerking met de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem en is er de netwerk-samenwerking binnen het Groene Hart met Gouda en Woerden.

De gemeentelijke organisatie (ca. 1000 medewerkers) wordt aangestuurd door de directie, die bestaat uit drie concerndirecteuren en de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De directeur van het sociaal ontwikkelbedrijf Rijnvicus (ca. 500 medewerkers) valt rechtstreeks onder de algemeen directeur. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben hun krachten gebundeld op het gebied van Informatisering & Automatisering in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem.

De organisatie wordt gekenmerkt door ambitie en een pragmatische instelling; de lijnen naar het bestuur zijn kort en er heerst van oudsher een doeners-mentaliteit. Medewerkers zijn gedreven, werken hard en tonen lef om steeds weer te vernieuwen. Altijd met het doel om het beste resultaat te behalen voor de inwoners. In het gemeentehuis heerst een open en informele sfeer. Men loopt makkelijk bij elkaar langs.

Voor welke opgaven sta jij aan de lat?
Alphen aan den Rijn is volop in beweging. De maatschappelijke opgaven en de schaalsprong vragen om doorontwikkeling op verschillende vlakken. Als gemeentesecretaris heb jij hier een visie op en draag je actief bij aan deze doorontwikkeling. De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Door ontwikkelen ambtelijke organisatie

Een goed lopende bedrijfsvoering is cruciaal om bestuurlijke doelen te behalen. Jij zorgt daarom dat de basis op orde is en stuurt op verdere professionalisering van de organisatie, op heldere rollen, het goed inbedden van opdrachtgever-opdrachtgeverschap, meer procesmatig werken, resultaatgerichtheid en borging. Door ontwikkelen van leiderschap op alle niveaus binnen de organisatie is voorwaardelijk. Jij levert hier een stevige bijdrage aan vanuit jouw visie op en ervaring met het leiden van organisatie ontwikkelingsvraagstukken.

Om de aansluiting tussen de directie en de organisatie te optimaliseren en beter te kunnen sturen op integrale vraagstukken – met oog voor strategie, uitvoering én medewerkers – vindt op dit moment een aanpassing van het besturingsmodel plaats. Vanwege de groei van de gemeente is de organisatie-inrichting herijkt. Als gemeentesecretaris vervul je een belangrijke rol in de implementatie hiervan. Met de directie zorg je dat het management en medewerkers goed in positie worden gebracht.

Bouwen aan een collegiaal DT
Als gemeentesecretaris geef je – samen met de andere directieleden – koersvast richting en sturing aan de organisatie en draag je eenzelfde visie en boodschap uit. Tegelijkertijd is de directie ook nog in ontwikkeling. Op dit moment zijn een aantal functies interim ingevuld. Jij bouwt aan een stabiele en collegiale concerndirectie. Jij investeert in onderlinge verbinding en teamspirit. Je levert een verbindende bijdrage, onderkent ieders talenten en bouwt aan een stevig collectief. Je fungeert als bruggenbouwer binnen en tussen het bestuur en de verschillende lagen in de organisatie.

Verbinding bestuur en organisatie
Als eerste adviseur van het college ben je een vertrouwde sparringpartner voor het college en de individuele collegeleden. Je adviseert het college proactief en bent een stevige anticiperende gesprekspartner. Strategie, integraliteit en collectieve besluitvorming zijn kernwoorden. Jij toont je - samen met je collega-directeuren - een verbinder tussen het college en de ambtelijke organisatie. In deze rol ben je zichtbaar naar en in de organisatie. Je helpt telkens weer de balans te vinden tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke mogelijkheden. Je managet verwachtingen en bent scherp op ieders positie en rol, zowel binnen het bestuur als de organisatie, en spreekt hierop aan indien nodig.

Vertegenwoordiging in de netwerken
Om de bestuurlijke ambities te kunnen realiseren en grote, complexe opgaven het hoofd te kunnen bieden, is regionale samenwerking cruciaal. Daarom ga jij als gemeentesecretaris met open vizier op pad om de samenwerking met partners in de regio te versterken. Dit doe je met focus op resultaat en slim samen(-net)werken. Je toont je een gezaghebbende gesprekspartner, behartigt de lokale belangen en onderhoudt de gemeentelijke netwerken. Je vertegenwoordigt de gemeente in de regio, de Kring van 100.000+ gemeenten, bij de Provincie en het Rijk. Je stuurt in de organisatie op een externe focus via een sterk netwerk, lobby en samenwerking met een voortrekkersrol in de regio.

Jouw rollen
Als algemeen directeur ben je eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Je levert een proactieve en verbindende bijdrage aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier. Verder vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en ben je namens de werkgever adviseur in het Lokaal Overleg. Je werkt aan een constructieve relatie met de medezeggenschap, waarin je uitgaat van partnerschap. Jij stelt je hierin proactief en transparant op.

Wie zoeken wij?
Je hebt academisch werk- en denkniveau en relevante meerjarige concern- en/of eindverantwoordelijke managementervaring in een politiek-bestuurlijke context. Je hebt plezier in het politiek-bestuurlijke en ambtelijke samenspel en hebt ervaring met organisatieontwikkeling.

Je hebt hart voor Alphen aan den Rijn en kiest daarom bewust voor het werken bij deze gemeente. Bekendheid met de regio is een pre. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

Je zoekt proactief de verbinding met anderen, gaat uit van gezamenlijkheid en stuurt op samenhang en de bedoeling vanuit de leefwereld. Je staat stevig in je schoenen, je spiegelt anderen en geeft tegenspraak. Je bent sensitief, zowel richting het bestuur als de organisatie en omgeving; je weet wat er speelt, ziet wat nodig is en maakt onderwerpen aan de juiste tafel bespreekbaar. Je bent toegankelijk en kunt schakelen op alle niveaus (van operatie tot strategie); niet alleen intern, maar ook op (boven)regionaal niveau. Je bent extern gericht, beweegt je soepel in (regionale) netwerken en bent alert op kansen voor de organisatie. Als boegbeeld van de organisatie weet je te enthousiasmeren en te inspireren. Je hebt een coachende, mensgerichte houding en bent zichtbaar, zowel intern als extern. Je bent open, communiceert helder en bent koersvast. Jij zorgt voor rust, ruimte en focus en bent besluitvaardig. Je bent hoeder en toonbeeld van integriteit. Met jouw relativeringsvermogen en humor zorg je voor wat luchtigheid.

Wie zijn wij?
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Wat bieden wij?
Bij Gemeente Alphen aan den Rijn kom je terecht in een hecht en ondersteunend team waar open communicatie en samenwerking centraal staan. Onze collega's zijn niet alleen toegankelijk, maar ook enthousiast om hun kennis te delen en met jou te sparren over uitdagende vraagstukken. We geloven in een cultuur van vertrouwen en moedigen een positieve werkomgeving aan waar ruimte is voor humor en een glimlach. We streven ernaar om elkaar te inspireren en te ondersteunen, in een hybride werkomgeving.

Wij leren door te doen. Dat geldt dus ook voor jou, je krijgt bij ons de ruimte om te proberen, leren en je verder te ontwikkelen. Wij durven vernieuwend te zijn, jij ook?

Verder bieden we je:

 • Salaris in schaal 18 CAO Gemeenten max.€11.018,- o.b.v. 36 uur;
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en financiering van een (elektrische) fiets;
 • Een pensioenregeling via het ABP, waarbij gemeente Alphen aan den Rijn het grootste deel betaalt;
 • Flexibele werktijden en alle faciliteiten om hybride te werken, waaronder een smartphone en een laptop;
 • Diverse opleidingsmogelijkheden zodat je jouw potentie verder kunt ontwikkelen;
 • Een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof;

Onze visie en cultuur zie je terug in onze manier van werken, ons transparante gemeentehuis en dynamische werkomgeving. We hebben flexibele werkplekken en een werkcafé; dé plek voor een inspirerend werkoverleg en toevallige ontmoetingen.

Kijk voor meer informatie over onze secundaire arbeidsvoorwaarden op www.werkenbijalphenaandenrijn.nl/arbeidsvoorwaarden.

Meer weten?
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wilma Atsma of José Brus via 073 – 612 06 55.

Wegens de kerstperiode hanteren we een verlengde reactietermijn. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 7 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/alphen-aan-den-rijn. We zijn benieuwd naar wie je bent, wat je drijft en wat je kunt.

Deze vacature staat gelijktijdig in- en extern open. Het college heeft een interne kandidaat uitgenodigd om te solliciteren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Week 2 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
16 januari 2024 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
31 januari 2024 persoonlijke presentatie (door kandidaten)
5 februari 2024 1e gespreksronde
7 februari 2024 2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

3 sollicitaties
96 views


08-12-2023 Gemeente Alphen aan den Rijn
Recruitment Medewerker

Word jij onze onmisbare Recruitment Medewerker bij Gemeente Alphen aan den Rijn?

Ben jij de administratieve duizendpoot die ons team komt versterken? Als Recruitment Medewerker speel je een essentiële rol in het soepel laten verlopen van ons wervingsproces. Daarnaast draag je Recruitment een warm hart toe en dit straal je uit als ambassadeur.

In het hart van Advies en Ontwikkeling bevindt zich ons enthousiaste Recruitment Team, bestaande uit twee ervaren recruiters. Als gedreven Recruitment Medewerker zou jij een onschatbare bijdrage leveren aan dit dynamische team. Samen vormen we een hechte eenheid die gedreven wordt door passie voor het vinden van de juiste talenten.

Met meer dan 250 vacatures per jaar staan we voor een uitdagende taak. Hier komt jouw ondersteuning in beeld. Jouw bijdrage aan het administratieve aspect van onze wervingsinspanningen is van onschatbare waarde. Als team streven we ernaar om niet alleen te voldoen aan de verwachtingen, maar deze te overtreffen. En daar hebben we jou bij nodig!

Word onderdeel van ons Recruitment Team en draag bij aan het succes van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Samen maken we het verschil in het vinden van de juiste match voor elke vacature.

Wat ga je doen:

 • Administratieve ondersteuning aan recruiters: Als beheerder van ons Excel-bestand zorg je ervoor dat alle lopende vacatures nauwkeurig worden bijgehouden. Samen met de recruiters bewaak je de doorlooptijd en zorg je dat gestelde deadlines worden gehaald. Je houdt proactief alle statussen van vacatures en kandidaten up-to-date in Varbi.
 • Vacaturebeheer en samenwerking: Jij bent de rechterhand van onze recruiters. Alle administratieve verantwoordelijkheden van de recruiters worden door jou overgenomen. Jij plaatst alle vacatures in samenwerking met de medewerker P&O en jullie vormen een sterk team.
 • LinkedIn en social media: Je hebt een neus voor het vinden van de juiste kandidaten op LinkedIn en weet precies hoe je vacatures optimaal plaatst op diverse sociale-mediaplatforms.
 • Evenementenondersteuning: Als spin in het web ben jij verantwoordelijk voor de planning van onze aanwezigheid bij evenementen. Van agendaplanning tot het beheren van goodies, jij zorgt ervoor dat alles vlekkeloos verloopt.
 • Eerste contact met kandidaten: Jouw sensitieve aanpak maakt het mogelijk om het eerste contact met kandidaten soepel te laten verlopen. Het opnemen van talenten en contact onderhouden in onze pool is voor jou een mooie toevoeging.
 • Inzicht dankzij cijfers: jij zorgt voor actuele cijfers en inzicht in hoe recruitment loopt (o.b.v. aangereikte KPI’s).

Wat zoeken we in jou als Recruitment Medewerker:

 • Geordend: Jouw administratieve skills zijn ongeëvenaard. Je houdt moeiteloos overzicht in een dynamische omgeving.
 • Communicatief vaardig: Zowel mondeling als schriftelijk weet jij je uitstekend uit te drukken.
 • Samenwerken: Je bent een teamspeler die goed kan schakelen met verschillende stakeholders.
 • Sensitiviteit: Je begrijpt de behoeften van zowel het team als de kandidaten en weet hierop in te spelen.
 • Je beschikt over minimaal mbo 4 werk- en denkniveau.
 • Je hebt een warm hart voor Recruitment en bent een grote fan en ambassadeur van onze gemeente.

Dus, ben jij klaar voor een veelzijdige rol waarin je jouw organisatietalent en communicatieve vaardigheden kunt laten schitteren? Solliciteer nu en wordt Recruitment Medewerker bij Gemeente Alphen aan den Rijn!

Het Team Recruitment
Het Recruitment team bij de gemeente Alphen aan den Rijn, onderdeel van Team Advies en Ontwikkeling, bestaat uit een ervaren Corporate Recruiter en een Coördinerend Corporate Recruiter. Samen beheren zij een jaarlijks aantal van meer dan 250 vacatures, waarbij een nauwe samenwerking en open communicatie binnen het team essentieel zijn voor succesvolle werving en selectie.

Wie zijn wij?
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Wat bieden wij?
Bij Gemeente Alphen aan den Rijn kom je terecht in een hecht en ondersteunend team waar open communicatie en samenwerking centraal staan. Onze collega's zijn niet alleen toegankelijk, maar ook enthousiast om hun kennis te delen en met jou te sparren over uitdagende vraagstukken. We geloven in een cultuur van vertrouwen en moedigen een positieve werkomgeving aan waar ruimte is voor humor en een glimlach. We streven ernaar om elkaar te inspireren en te ondersteunen, in een hybride werkomgeving.

Wij leren door te doen. Dat geldt dus ook voor jou, je krijgt bij ons de ruimte om te proberen, leren en je verder te ontwikkelen. Wij durven vernieuwend te zijn, jij ook?

Verder bieden we je:

 • Salaris in schaal 7 CAO Gemeenten max. €3612,- o.b.v. 36 uur;
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets;
 • Een pensioenregeling via het ABP, waarbij Gemeente Alphen aan den Rijn het grootste deel betaalt;
 • Flexibele werktijden en alle faciliteiten om hybride te werken, waaronder een smartphone en een laptop;
 • Diverse opleidingsmogelijkheden zodat je jouw potentie verder kunt ontwikkelen;
 • Een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en zelfs gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof;

Onze visie en cultuur zie je terug in onze manier van werken, ons transparante gemeentehuis en dynamische werkomgeving. We hebben flexibele werkplekken en een werkcafé; dé plek voor een inspirerend werkoverleg en toevallige ontmoetingen.

Kijk voor meer informatie over onze secundaire arbeidsvoorwaarden op www.werkenbijalphenaandenrijn.nl/arbeidsvoorwaarden.

Meer weten?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Dorien van de Streek, Coördinerend Corporate Recruiter, bereikbaar via 06-29001896.

Interesse?
Voel jij je aangesproken? Dan zien we je korte motivatie en cv graag tegemoet. Solliciteren kan via de solliciteerknop bovenaan deze webpagina. Wij vragen je om in je motivatie aan te geven over welke competenties jij beschikt en hoe die een verschil gaan maken binnen onze organisatie.

Wacht niet tot de sluitingsdatum met reageren, bij geschikte reacties gaan wij eerder in gesprek.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

7 sollicitaties
119 views


05-12-2023 Gemeente Alphen aan den Rijn
Strategisch Adviseur Sociaal Domein

Ben jij op zoek naar een betekenisvolle baan waarin je het verschil kunt maken voor een toekomstbestendig sociaal domein in Alphen aan den Rijn? Wil jij voor de inwoners die dat nodig hebben werken aan toegankelijke en laagdrempelige zorg en ondersteuning? Dan nodigen wij jou uit om te reageren op de vacature van:

Strategisch adviseur sociaal domein
32-36 uur per week

Wie zijn wij?
Binnen het sociaal domein staan we voor grote maatschappelijke opgaven die gemeente Alphen aan den Rijn heeft ondergebracht in verschillende opgaven op het gebied van Bestaanszekerheid, Gezond Leven en Gelijke Kansen. Je wordt lid van ons team Maatschappelijke ontwikkeling. Een team dat constant passende sociale faciliteiten wil bieden aan de inwoners van onze verschillende kernen. Binnen en buiten de regio worden we geregeld gevraagd door andere gemeenten naar onze aanpak als voorbeeld binnen het sociaal domein. We staan nauw in contact met onze inwoners en onze integrale aanpak zorgt ervoor dat we thema-overschrijdend werken. Je past bij ons als je houdt van inhoudelijke afwisseling en verantwoordelijkheden.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We bewegen mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en vernieuwen continu. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Wat ga je doen?
Je werkt aan de transformatie-opgave in het sociaal domein. Je kent het sociaal domein goed, maar bent geen inhoudelijke specialist. Je bent degene die alles en iedereen bij elkaar brengt om een ontwikkeling te ‘tackelen’. Je haalt buiten naar binnen. Je kunt co-creëren en netwerken met uiteenlopende partners: andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Je vindt het een uitdaging om in complexe situaties verbindingen te leggen en de besluitvorming en samenwerking te ondersteunen.

 • Je analyseert ontwikkelingen en verkent trends. Je vertaalt deze naar kansen en keuzes binnen het sociaal domein van Alphen aan den Rijn;
 • Je adviseert het bestuur, het management en collega’s gevraagd en ongevraagd over de visie, de strategie en de ontwikkelingen in het sociaal domein, en ontwikkelt strategische beleidskaders op het sociaal domein en onderdelen hierbinnen;
 • Je neemt deel in landelijke, (sub)regionale en lokale netwerken en behartigt daarbinnen de belangen van Alphen aan den Rijn;
 • Je ondersteunt het bestuur en het management actief bij complexe onderwerpen en besluitvormingstrajecten.

Je werkt nauw samen met het bestuur, het management van het sociaal domein, beleidsadviseurs en andere collega’s op de verschillende sociaal-maatschappelijke thema’s en met collega’s uit het fysieke domein. Ook trek je intensief samen op met de opgavemanagers sociaal domein. Tot slot werk je samen met diverse externe partners om te komen tot een integrale afweging en aanpak.

Wie ben je?

 • Je hebt een WO denk- en werkniveau;
 • Je hebt ruime beleidsmatige ervaring binnen het gemeentelijk sociaal domein en de thema’s die hierin actueel zijn;
 • Je hebt kennis van en ervaring met innovatie- en veranderprocessen;
 • Je bent bekwaam in het ontwikkelen van visie en strategische plannen;
 • Je hebt ruime ervaring met het leiden van complexe en weerbarstige beleids- en besluitvormingstrajecten en -programma’s;
 • Je weet je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uit te drukken;
 • Je maakt verbinding tussen mensen en processen. Je weet anderen te enthousiasmeren, te inspireren en mee te nemen in jouw visie en adviezen;
 • Je bent een stevige, pro-actieve persoonlijkheid die makkelijk samenwerkt en natuurlijk leiderschap toont, en je bent bestuurlijk sensitief;
 • Jouw maatschappelijke betrokkenheid weet je te combineren met een zakelijke inslag.

Wat bieden wij?
Door deze functie krijg je de mogelijkheid deel uit te maken van onze innovatieve organisatie en een gemotiveerd en vooruitstrevend team. Verder bieden we je:

 • Salaris in schaal 12 CAO Gemeenten max €6.470,- o.b.v. 36 uur per week
 • Diverse opleidingsmogelijkheden zodat je jouw potentie verder kunt ontwikkelen;
 • 17,05% financieel keuzebudget bovenop je salaris;
 • Flexibele werktijden en alle faciliteiten om hydride te werken, waaronder een smartphone en een laptop;
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Onze visie en cultuur zie je terug in onze manier van werken, ons transparante gemeentehuis en dynamische werkomgeving. We hebben flexibele werkplekken en een werkcafé: dé plek voor een inspirerend werkoverleg en toevallige ontmoetingen. Kijk voor meer informatie over onze secundaire arbeidsvoorwaarden op www.werkenbijalphenaandenrijn.nl/arbeidsvoorwaarden.

Meer weten?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Sijm, teammanager bij Maatschappelijke Ontwikkeling, bereikbaar op telefoonnummer 06-53647013.

Interesse?
Voel jij je aangesproken? Dan zien we je korte motivatie en cv graag tegemoet. Solliciteren kan via de sollicitatiebutton bovenaan deze webpagina. Wij vragen je om in je motivatie aan te geven over welke competenties jij beschikt en hoe die een verschil gaan maken binnen onze organisatie.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

4 sollicitaties
104 views


04-12-2023 Gemeente Alphen aan den Rijn
Technisch Beheerder Buitensport

Ben jij de gedreven beheerder buitensport die het beheer en onderhoud van sportaccommodaties van de gemeente Alphen aan den Rijn toekomstbestendig kan houden? Zet jouw talent in bij Alphen aan den Rijn en kom impact maken bij ons!

Het Team Vastgoed
Als Technisch Beheerder Buitensport word je onderdeel van Team Vastgoed. Ons team beheert en ontwikkelt het gemeentelijke vastgoed, in nauwe samenwerking met de teams Maatschappelijke Ontwikkeling, Beheer Openbare Ruimte en Beleid Openbare Ruimte. Het gemeentelijke vastgoed bestaat uit onder andere scholen, culturele- en welzijnsobjecten, sportaccommodaties, woningen, parkeergarages, gronden en concernhuisvesting. Onze kerntaak is om het vastgoed van de gemeente zowel financieel als functioneel optimaal te benutten, rekening houdend met belangrijke onderwerpen zoals de duurzaamheidsopgave. Wij faciliteren de huisvesting van maatschappelijk gewenste voorzieningen en zetten vastgoed onder andere in als sturingsmiddel voor gemeentelijke ontwikkelingen.

Wat ga je doen?
Als Technisch Beheerder Buitensport krijg je de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van sportaccommodaties in de gemeente. Dit doe je in nauwe samenwerking met de collega's van Langeroode, onze buitendienst. Jij bent zowel financieel als operationeel verantwoordelijk voor het deugdelijk beheer van sportaccommodaties. Daarbij ben je ook de gesprekspartner voor alle verenigingen zoals voetbal- en hockey clubs.

Je geeft uitvoering aan het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Je bereidt aanbestedingen en bestekken voor, zowel Europese aanbestedingen als meervoudig onderhandse aanbestedingen. Je draagt zorg voor het projectmatig vervangen van kunstgrasvelden, renovaties natuurgrasvelden, beregening en verlichting. Bovendien bestaan je werkzaamheden ook uit het beheer van mutaties en revisies.

Jij bent dé verbindende schakel tussen de gemeente, verenigingen en andere externe partijen.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar iemand die in staat is om in een dynamische omgeving te werken, waarin je diverse belangen met elkaar kunt verbinden. Je bent gericht op de samenwerkingen binnen en buiten het team en de organisatie, waarbij je projectmatig werkt en gericht bent op resultaat. Dankzij jouw uitstekende communicatieve vaardigheden ben je in staat om met de interne- en externe partners en sportverenigingen te communiceren. Je bent bekend met het werken met participatie en creëert draagvlak en begrip voor keuzes die je maakt naar verenigingen, collega’s en andere belanghebbenden.

Verder zien we graag:

 • Een relevante afgeronde hbo-opleiding;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied;
 • Vakinhoudelijke kennis van sportcomplexen;
 • Ervaring met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een pré.

Voldoe je niet aan bovenstaande wensen maar denk je toch een goede match te zijn? Dan ontvangen we graag ook jouw sollicitatie met een duidelijke motivatie.

Wie zijn wij?
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Gemeente Alphen aan den Rijn is eigenaar van een aanzienlijke hoeveelheid vastgoed. Vastgoed zoals scholen (eigendom of claimrecht), culturele- en welzijnsobjecten en sportaccommodaties, parkeergarages etc. De totale gemeentelijke portefeuille omvat ongeveer 230 objecten en 670 water- en grondstukken.

Wat bieden wij?
Bij Gemeente Alphen aan den Rijn kom je terecht in een hecht en ondersteunend team waar open communicatie en samenwerking centraal staan. Onze collega's zijn niet alleen toegankelijk, maar ook enthousiast om hun kennis te delen en met jou te sparren over uitdagende vraagstukken. We geloven in een cultuur van vertrouwen en moedigen een positieve werkomgeving aan waar ruimte is voor humor en een glimlach. We streven ernaar om elkaar te inspireren en te ondersteunen, in een hybride werkomgeving.

Wij leren door te doen. Dat geldt dus ook voor jou, je krijgt bij ons de ruimte om te proberen, leren en je verder te ontwikkelen. Wij durven vernieuwend te zijn, jij ook?

Verder bieden we je:

 • Salaris in schaal 10 CAO Gemeenten max. €5.009,- o.b.v. 36 uur;
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets;
 • Een pensioenregeling via het ABP, waarbij gemeente Alphen aan den Rijn het grootste deel betaalt;
 • Flexibele werktijden en alle faciliteiten om hybride te werken, waaronder een smartphone en een laptop;
 • Diverse opleidingsmogelijkheden zodat je jouw potentie verder kunt ontwikkelen;
 • Een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en zelfs gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof;

Onze visie en cultuur zie je terug in onze manier van werken, ons transparante gemeentehuis en dynamische werkomgeving. We hebben flexibele werkplekken en een werkcafé; dé plek voor een inspirerend werkoverleg en toevallige ontmoetingen.

Kijk voor meer informatie over onze secundaire arbeidsvoorwaarden op www.werkenbijalphenaandenrijn.nl/arbeidsvoorwaarden.

Meer weten?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Wendelien Tönjann-Levert, Teamleider Vastgoed, bereikbaar op 06-81827307.

Interesse?
Voel jij je aangesproken? Dan zien we je korte motivatie en cv graag tegemoet. Solliciteren kan via de solliciteerknop bovenaan deze webpagina. Wij vragen je om in je motivatie aan te geven over welke competenties jij beschikt en hoe die een verschil gaan maken binnen onze organisatie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Bij voldoende reacties kan de vacature eerder worden gesloten.

5 sollicitaties
70 views


01-12-2023 Gemeente Alphen aan den Rijn
Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Durf jij je grenzen te verleggen en ben je in staat om goed te schakelen? Kan jij ondanks conflicterende situaties een goede en wel overwogen beslissing nemen. Wil je werken in een omgeving waar je iedere dag op pad mag en nooit weet wat je dag gaat brengen en waardoor je veel ruimte krijgt voor zelfontwikkeling? Trek dan je stevige schoenen aan en meld je bij ons aan, we willen graag kennis met je maken!

Wat ga je doen?
Als Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ben je in de breedste zin van het woord aan het werk binnen gemeente Alphen aan den Rijn.

Je onderhoudt contacten met de burgers en met interne en externe partners en je geeft voorlichting en informatie over het gemeentelijk beleid. Je ziet er op toe dat wetgeving, waaronder de algemene plaatselijke verordening (APV), de wegenverkeerswet en reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) , afvalstoffenverordening (ASV), hondenbeleid en parkeerverordening in de openbare ruimte wordt nageleefd. Je treedt op tegen afwijkend verkeersgedrag en het niet naleven van regels en voorschriften uit de APV. Je handelt meldingen openbare ruimte (MOR) af die bij de gemeente worden ingediend. Daarnaast heb je een toezichthoudende taak bij evenementen. Als BOA werk je onregelmatig aan de hand van een maandelijks rooster.

Je kan tijdens een crisissituatie worden opgeroepen om een functie binnen de crisisorganisatie te vervullen. Dit betekent dat tijdens een crisis jouw reguliere werk ondergeschikt is aan het werk voor de crisis.

Voor een korte impressie van het team en het werk klik hier:
https://www.youtube.com/embed/Y0wwvmBsMSg

Het team
Als BOA werk je binnen het team Toezicht en Handhaving. Het team bestaat uit toezichthouders, handhavers die verantwoordelijk zijn voor een leefbare schone en veilige gemeente. Dit doen ze door onder andere toezicht te houden op de APV, RVV en parkeerverordeningen en daarnaast te handhaven op de Drank- en Horecawet (DHW) en mulderfeiten.

Wie zijn wij?
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Spreekt jou dat aan? Kom dan werken in Alphen aan den Rijn, een groene stad met lef. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Eén van de onderdelen is Rijnvicus, een zelfstandig leerwerkbedrijf. Rijnvicus ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk.

Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Wie ben je?
Je bent een BOA, startend of ervaren. Jouw vakkennis binnen dit domein zet je in om de collega’s binnen het team te helpen om het werk op straat nog beter te doen. Samen met je collega’s draag je bij aan de professionalisering van het team. Je hebt een diploma op MBO niveau en bent in het bezit van een getuigschrift BOA (of bereid deze te halen) en een rijbewijs B.

Je hebt ervaring in het vastleggen van je werkzaamheden en je werkt informatie gestuurd. Je bent daarnaast klantgericht, makkelijk aanspreekbaar, fit en graag in de buitenlucht werkzaam. Je werkt proactief en bent zelfverzekerd en stressbestendig. Verder ben je communicatief vaardig en een echte netwerker.
Als team vinden wij persoonlijke ontwikkeling én teamontwikkeling belangrijk. Reflecteren en samen sparren vind jij een prettige manier van werken.

Wat bieden wij?
Door deze functie krijg je de mogelijkheid deel uit te maken van onze innovatieve organisatie. De functie is gewaardeerd in schaal 7 CAO Gemeenten. Afhankelijk van competenties en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 3.612,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.

Tevens bieden wij een Individueel Keuze Budget van 17,05%. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen, vakantie uren van te kopen of in te zetten voor je eigen ontwikkeling.

Onze visie en cultuur zie je terug in onze manier van werken, ons transparante gemeentehuis en dynamische werkomgeving. We hebben flexibele werkplekken en een werkcafé; dé plek voor een inspirerend werkoverleg en toevallige ontmoetingen. Verder bieden we je diverse opleidingsmogelijkheden zodat je jouw potentie verder kunt ontwikkelen. Kijk voor meer informatie over onze secundaire arbeidsvoorwaarden op

https://www.werkenbijalphenaandenrijn.nl/arbeidsvoorwaarden

Meer weten?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Kees Post, teamleider van het team Toezicht en Handhaving. Bereikbaar op telefoonnummer: 06-13345044.

Interesse?
Voel jij je aangesproken? Dan zien we je korte motivatie en cv graag tegemoet. Een motivatie op een andere creatieve methode die bij jou past mag ook. Wij vragen je om in je motivatie aan te geven over welke competenties jij beschikt en hoe die een verschil gaan maken binnen onze organisatie.

Deze vacature is opengesteld voor externe kandidaten. Externe medewerkers die reeds bij ons werkzaam zijn krijgen voorrang in de wervingsprocedure.

Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

4 sollicitaties
38 views


30-11-2023 Gemeente Alphen aan den Rijn