Logo Provincie Noord-Brabant

Vacatures geplaatst door Provincie Noord-Brabant

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Provincie Noord-Brabant.

Laatste vacatures

Beleidsmedewerker Grondwater

Wil jij een cruciale rol spelen in het beschermen van de kostbare grondwatervoorraden van onze provincie Brabant? Ben je gepassioneerd over duurzaam waterbeheer en wil je bijdragen aan een gezonde toekomst voor onze gemeenschappen? Dan is dit jouw kans om deel uit te maken van ons toegewijde team! In deze rol krijg je de kans om te werken aan innovatieve oplossingen voor waterbeheer en grondwaterbescherming, terwijl je een directe impact hebt op het behoud van ons natuurlijk erfgoed en de drinkwatervoorziening voor de inwoners van Brabant.

Wat ga je doen?
Als Beleidsmedewerker Grondwater ben je de steun en toeverlaat voor onze 5 senior-beleidsmedewerkers in het Team Grondwater. Je hebt een leidende rol in het ontwikkelen en uitvoeren van waterbeleid en -strategieën met een beperkte complexiteit, en ondersteunt de senior collega’s bij de complexere projecten.
Naast het maken van beleid en het initiëren en begeleiden van onderzoeks-, planvormings- en uitvoeringsprojecten heeft het Team Grondwater de taak om grondwateronttrekkingsvergunningen te verlenen en daar vervolgens toezicht en handhaving op uit te oefenen. De provincie heeft de uitvoering van deze Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) taken gemandateerd aan de omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de samenwerking tussen provincie en de omgevingsdienst goed verloopt en los je eventuele knelpunten hierbij op.
Daarnaast heb je in jouw werkpakket ruimte voor projecten. Bijvoorbeeld om met bedrijven de mogelijkheden van waterbesparing en circulariteit te verkennen. Wanneer deze verkenning uiteindelijk wordt voorgelegd aan de gedeputeerde, heb je een adviserende rol. Dat mag best nieuw voor je zijn: er is veel ervaring in het team aanwezig om je hierbij te helpen.

Kortom, jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Ontwikkelen en implementeren van waterbeleid en -strategieën, met een speciale focus op grondwaterbescherming en circulair waterbeheer.
 • Leiden van waterprojecten van concept tot implementatie, waarbij je zorgt voor een effectieve projectplanning, budgetbeheer en rapportage.
 • Adviseren van het management en beleidsmakers over water gerelateerde vraagstukken en het ontwikkelen van beleidsvoorstellen en adviezen.
 • Fungeren als aanspreekpunt voor interne en externe stakeholders op het gebied van waterbeheer en het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling.

Zo lever jij jouw bijdrage aan Brabant!
Als Beleidsmedewerker Grondwater ben je een essentiële schakel in het streven naar een duurzame toekomst voor onze provincie Brabant. Door actief betrokken te zijn bij waterbeheer en grondwaterbescherming draag je direct bij aan het behoud van ons natuurlijk erfgoed en het waarborgen van de watervoorziening voor de verschillende gebruikers in Brabant. Je werkt samen met diverse stakeholders, van lokale overheden tot waterleidingbedrijven, ook over de grens met Limburg en Vlaanderen, om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die de kwaliteit en beschikbaarheid van ons water veiligstellen.

Met wie werk je samen?
Als Beleidsmedewerker Grondwater werk je samen met een breed scala aan stakeholders en partners, zowel intern als extern, om de doelstellingen van ons waterbeheerprogramma te realiseren. Je hebt regelmatig contact met lokale overheden, waterleidingbedrijven, omgevingsdiensten, natuur- en landbouworganisaties en andere belanghebbenden om samen te werken aan water gerelateerde vraagstukken en uitdagingen. Daarnaast werk je nauw samen met interne collega's van verschillende afdelingen, waaronder beleidsmakers, projectmanagers, technische experts en juridisch adviseurs, om beleid te ontwikkelen, projecten te coördineren en resultaten te behalen. Door effectieve samenwerking en afstemming zorg je ervoor dat alle betrokken partijen op één lijn liggen en gezamenlijk streven naar een duurzaam waterbeheer en een gezonde leefomgeving voor alle inwoners van Brabant.

Met je collega’s heb je regelmatig overleg en wordt er in overleg ook flexibel thuisgewerkt. Je komt terecht in het ervaren Team Grondwater met 8-12 collega’s, waar intensief wordt samengewerkt en waar ruimte is om te leren en ontwikkelen. Het Team Grondwater is onderdeel van het Programma Water en Bodem, met zo’n 60 collega’s.

Herken jij jezelf hierin?
Als Beleidsmedewerker Grondwater beschik jij over overtuigingskracht. Je bent in staat om anderen te inspireren en te motiveren, en om effectief te communiceren om je standpunten en ideeën over te brengen. Ook is het belangrijk om sterke analytische vaardigheden te hebben. Dit omvat het vermogen om complexe vraagstukken te begrijpen, data en informatie te analyseren, en weloverwogen beslissingen te nemen op basis van feiten en bewijs. Verder kun je open staan voor de input en ideeën van anderen, en ben je bereid om te delen en samen te werken. Door een sfeer van vertrouwen en respect te creëren, kun je effectief samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en uitdagingen overwinnen als een team.

Daarnaast worden wij enthousiast van iemand die deze competenties aanvult met de volgende kwaliteiten:

 • Een afgeronde HBO/WO-opleiding in een relevant vakgebied, zoals Watermanagement, Milieukunde, Hydrologie, Bestuurskunde of vergelijkbaar.
 • Ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur binnen de publieke sector, waterbeheerorganisaties of adviesbureaus.
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van waterbeheer, grondwaterbescherming en klimaatadaptatie.
 • Heb je deze kennis niet? Dan heb je in ieder geval interesse in het vakgebied en een sterk leervermogen om deze kennis je snel eigen te maken.
 • Ervaring met het leiden van projecten en het aansturen van een projectteam.

Herken jij jezelf hier (nog) niet helemaal in? Reageer dan alsnog! We staan open voor kandidaten van verschillende niveaus en zijn benieuwd naar jouw motivatie.

Wat bieden wij jou?
Er zijn weinig stereotypes over ambtenaren die waar zijn. Eentje is in ieder geval wél waar: goede arbeidsvoorwaarden en een werkgever om trots op te zijn. Van flexibele werktijden en hybride werken tot aan opleiding en Brabantse gezelligheid. Er zijn veel interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Bekijk ze hier allemaal. Je krijgt in ieder geval:

 • Een baan op schaalniveau 10 voor 32-36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal €3.385,- en maximaal €4.778,- bruto per maand bij een volledige werkweek (36 uur).
 • Een contract voor de duur van 1 jaar. Dit wordt daarna in principe omgezet in een vast contract.
 • Een individueel keuze budget van 22,3 procent van je jaarsalaris. Je kunt dit bijvoorbeeld laten uitbetalen of er extra vakantiedagen van kopen.
 • Een ontwikkelbudget van € 5.000,-.

Waarom is werken bij Provincie Noord-Brabant zo mooi?
Samen Brabant mooier maken: dat is onze opdracht. Maatschappelijke opgaven gaan ons aan het hart. Zoals het klimaat, de woningmarkt, de waterkwaliteit en mobiliteit. We sluiten aan bij wat er nu leeft. En kijken wat morgen en overmorgen nodig is. Dat doen we met inzet van al onze capaciteiten en talenten. Als een inclusieve, diverse en toekomstbestendige organisatie. Op de werkvloer, en in ons beleid. Gesteund door onze expertise, door nieuwe inbreng, door nieuwe collega’s. Uiteraard: niet alles gaat goed. Fouten maken mag. Met als resultaat dat we Brabant aantrekkelijker, bereikbaar, concurrerend en duurzaam maken en houden.

Word jij onze nieuwe collega?
Jij vindt maatschappelijk bijdragen belangrijk in je werk en je zoekt een werkgever die goed voor je zorgt. Werk je graag vol trots mee aan Brabant? Kom aan boord, dan maken we Brabant samen mooier!

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 Provincie Noord-Brabant
Projectleider beschermde natuurgebieden

Als Projectleider beschermde natuurgebieden bij de Provincie Noord-Brabant in Den Bosch, ook wel bekend als Projectleider beheerplannen Natura 2000, maak jij Brabant groener!

Jij bent de drijvende kracht achter het opstellen van de beheerplannen voor natuurherstel in de Natura 2000-gebieden. Bij natuurherstelmaatregelen kun je bijvoorbeeld denken aan het stuifzand-herstelplan in de Loonse en Drunense Duinen, de Leemkuilen en de Brand, of het herstel van de waterhuishouding (en kwaliteit) in het Leenderbos, Groote Heide & de Plateaux. In deze beschermde natuurgebieden werk jij aan de beheerplannen met Natura 2000-doelen ter bevordering van het herstel en behoud van dier- en plantensoorten.

Wat ga je doen?
Als Projectleider beschermde natuurgebieden bij de Provincie Noord-Brabant zorg je voor de uitvoering van de actualisatie van vijftien Natura 2000 beheerplannen waarvoor de provincie verantwoordelijk is. In Brabant liggen in totaal 21 Natura 2000-gebieden. De provincie is verantwoordelijk voor de beheerplannen van 15 van deze gebieden. Voor de overige plannen in Brabant zijn het Rijk en de provincies Gelderland en Limburg verantwoordelijk.

Je hebt als Projectleider beschermde natuurgebieden de leiding over het proces om te komen tot geactualiseerde beheerplannen. De actualisatie onderscheid de volgende fases: evaluatie en voorbereiding, opstellen beheerplan, ter inzage en vaststellen. Deze beheerplannen zijn enorme processen met een doorlooptijd van 2 tot 3 jaar, waarbij jij elk jaar een batch van 4-5 plannen opstart. Organisatorisch een complexe klus én een rol waarbij jij de verbindende factor bent tussen de provincie en de betrokken partners.

Een greep uit jouw taken:

 • Je stuurt meerdere teams aan (voor elk gebied een team).
 • Je zorgt voor een goede afstemming met de partners in het gebied en indien van toepassing voor de instemming vanuit andere provincies en het Rijk.
 • Je begeleidt het proces richting GS en PS en zorgt dat de procedure om te komen tot een vastgesteld beheerplan goed verloopt.

Stakeholdermanagement neemt een prominente plek in bij de uitvoering van deze rol. Zo werk je bij veel Natura 2000-gebieden in nauwe afstemming met andere provincies en/of het rijk. Daarnaast heb je te maken met een breed veld aan partners (terrein beherende organisaties, waterschappen, belangenorganisaties, etc.) die betrokken worden bij het opstellen van het beheerplan.

Per gebied werk je met een team van specialisten (ecoloog, hydroloog, jurist, communicatie, projectondersteuner, etc.) die vanuit de provincie, samen met het adviesbureau dat het beheerplan opstelt, een bijdrage levert aan de beheerplannen. Kortom een veelzijdige rol waarbij jij de stuwende kracht en de verbindende factor bent.

Bekijk hier om welke beschermde natuurgebieden het gaat en welke beheerplannen er liggen ter bevordering van natuurherstel:
https://www.brabant.nl/-/media/f823faa19fcf4c889470bca2ae61f794.pdf

Zo maak jij Brabant groener
Bij programma Natuur werken we actief aan het herstel van natuur in (de omgeving van) de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden om de instandhoudingsdoelen te behalen. De uitvoering hiervan doen we gebiedsgericht en zoveel mogelijk in samenhang met andere groene en blauwe opgaven. De opgaven worden uitnodigend en projectmatig aangepakt in nauwe samenwerking met externe partners. Dit zijn vooral de waterschappen en de terrein beherende organisaties, maar bijvoorbeeld ook gemeenten.

Ook werken we aan de verbetering van de biodiversiteit in Noord-Brabant; we zorgen ervoor dat er een robuust natuurnetwerk ontstaat, waardoor bedreigde planten- en diersoorten weer een geschikte leefomgeving krijgen.

Daarnaast zetten we in op een aantrekkelijk Brabants landschap en maken we Brabanders bewust van het belang hun eigen mogelijke bijdrage aan de Brabantse natuur en het landschap. We stimuleren natuurinclusief ondernemerschap. We dragen er op deze wijze tevens aan bij dat mensen graag in Noord-Brabant wonen, werken en recreëren en dat daarmee Noord-Brabant een top kennis- en innovatieregio blijft.

Met wie werk je samen?
Een van de 5 teams binnen het programma Natuur is het team ‘Beleid Natura 2000-gebieden’. Daarin werk je samen met 16 andere collega’s. Ons team zorgt onder andere voor het opstellen/actualiseren van de natuurdoelanalyses en de beheerplannen. De beheerplannen worden met instemming van eventuele andere betrokken provincies en/of het Rijk opgesteld. De beheerplannen worden samen met onze externe partners in de betreffende gebieden opgesteld. Wij zorgen vanuit het team voor een goede verbinding tussen bestuur en beleid, de daadwerkelijke uitvoering en de monitoring.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met projectleiding in een complexe omgeving.

Je hebt een streepje voor als je al kennis en ervaring hebt op het vlak van Nature 2000, beheerplannen en relevante juridische instrumenten.

Verder ben je bestuurlijk sensitief en kun je adviseren in complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen, processen met meerdere partners aanzwengelen en op gang houden en bruggen slaan bij belangentegenstellingen. Je kan strategisch inzicht en politiek-bestuurlijke sensitiviteit koppelen aan praktische resultaatgerichte oplossingen in het traject en weet deze over te brengen aan belanghebbenden, ook richting een bestuurder. Je kunt je adviezen helder verwoorden in gesprekken en op schrift. Je bent inzetbaar om een team te leiden.

Wat bieden wij jou?
Er zijn weinig stereotypes over ambtenaren die waar zijn. Eentje is in ieder geval wél waar: goede arbeidsvoorwaarden en een werkgever om trots op te zijn. Van flexibele werktijden en hybride werken tot aan opleiding en Brabantse gezelligheid. Er zijn veel interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Bekijk ze hier allemaal. Je krijgt in ieder geval:

 • Een baan op schaalniveau 12 voor 32-36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal €4466,- en maximaal €6323,- bruto per maand bij een volledige werkweek (36 uur).
 • Een contract voor de duur van 1 jaar. Dit wordt daarna in principe omgezet in een vast contract.
 • Een individueel keuze budget van 22,3 procent van je jaarsalaris. Je kunt dit bijvoorbeeld laten uitbetalen of er extra vakantiedagen van kopen.
 • Een ontwikkelbudget van € 5.000,-.

Waarom is werken bij Provincie Noord-Brabant zo mooi?
Samen Brabant mooier maken: dat is onze opdracht. Maatschappelijke opgaven gaan ons aan het hart. Zoals het klimaat, de woningmarkt, de waterkwaliteit en mobiliteit. We sluiten aan bij wat er nu leeft. En kijken wat morgen en overmorgen nodig is. Dat doen we met inzet van al onze capaciteiten en talenten. Als een inclusieve, diverse en toekomstbestendige organisatie. Op de werkvloer, en in ons beleid. Gesteund door onze expertise, door nieuwe inbreng, door nieuwe collega’s. Uiteraard: niet alles gaat goed. Fouten maken mag. Met als resultaat dat we Brabant aantrekkelijker, bereikbaar, concurrerend en duurzaam maken en houden.

Word jij onze nieuwe collega?
Jij vindt maatschappelijk bijdragen belangrijk in je werk en je zoekt een werkgever die goed voor je zorgt. Werk je graag vol trots mee aan Brabant? Kom aan boord, dan maken we Brabant samen mooier!

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 Provincie Noord-Brabant
Beleidsmedewerker Grondwater

Wil jij een cruciale rol spelen in het beschermen van de kostbare grondwatervoorraden van onze provincie Brabant? Ben je gepassioneerd over duurzaam waterbeheer en wil je bijdragen aan een gezonde toekomst voor onze gemeenschappen? Dan is dit jouw kans om deel uit te maken van ons toegewijde team! In deze rol krijg je de kans om te werken aan innovatieve oplossingen voor waterbeheer en grondwaterbescherming, terwijl je een directe impact hebt op het behoud van ons natuurlijk erfgoed en de drinkwatervoorziening voor de inwoners van Brabant.

Wat ga je doen?
Als Beleidsmedewerker Grondwater ben je de steun en toeverlaat voor onze 5 senior-beleidsmedewerkers in het Team Grondwater. Je hebt een leidende rol in het ontwikkelen en uitvoeren van waterbeleid en -strategieën met een beperkte complexiteit, en ondersteunt de senior collega’s bij de complexere projecten.
Naast het maken van beleid en het initiëren en begeleiden van onderzoeks-, planvormings- en uitvoeringsprojecten heeft het Team Grondwater de taak om grondwateronttrekkingsvergunningen te verlenen en daar vervolgens toezicht en handhaving op uit te oefenen. De provincie heeft de uitvoering van deze Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) taken gemandateerd aan de omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de samenwerking tussen provincie en de omgevingsdienst goed verloopt en los je eventuele knelpunten hierbij op.
Daarnaast heb je in jouw werkpakket ruimte voor projecten. Bijvoorbeeld om met bedrijven de mogelijkheden van waterbesparing en circulariteit te verkennen. Wanneer deze verkenning uiteindelijk wordt voorgelegd aan de gedeputeerde, heb je een adviserende rol. Dat mag best nieuw voor je zijn: er is veel ervaring in het team aanwezig om je hierbij te helpen.

Kortom, jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Ontwikkelen en implementeren van waterbeleid en -strategieën, met een speciale focus op grondwaterbescherming en circulair waterbeheer.
 • Leiden van waterprojecten van concept tot implementatie, waarbij je zorgt voor een effectieve projectplanning, budgetbeheer en rapportage.
 • Adviseren van het management en beleidsmakers over water gerelateerde vraagstukken en het ontwikkelen van beleidsvoorstellen en adviezen.
 • Fungeren als aanspreekpunt voor interne en externe stakeholders op het gebied van waterbeheer en het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling.

Zo lever jij jouw bijdrage aan Brabant!
Als Beleidsmedewerker Grondwater ben je een essentiële schakel in het streven naar een duurzame toekomst voor onze provincie Brabant. Door actief betrokken te zijn bij waterbeheer en grondwaterbescherming draag je direct bij aan het behoud van ons natuurlijk erfgoed en het waarborgen van de watervoorziening voor de verschillende gebruikers in Brabant. Je werkt samen met diverse stakeholders, van lokale overheden tot waterleidingbedrijven, ook over de grens met Limburg en Vlaanderen, om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die de kwaliteit en beschikbaarheid van ons water veiligstellen.

Met wie werk je samen?
Als Beleidsmedewerker Grondwater werk je samen met een breed scala aan stakeholders en partners, zowel intern als extern, om de doelstellingen van ons waterbeheerprogramma te realiseren. Je hebt regelmatig contact met lokale overheden, waterleidingbedrijven, omgevingsdiensten, natuur- en landbouworganisaties en andere belanghebbenden om samen te werken aan water gerelateerde vraagstukken en uitdagingen. Daarnaast werk je nauw samen met interne collega's van verschillende afdelingen, waaronder beleidsmakers, projectmanagers, technische experts en juridisch adviseurs, om beleid te ontwikkelen, projecten te coördineren en resultaten te behalen. Door effectieve samenwerking en afstemming zorg je ervoor dat alle betrokken partijen op één lijn liggen en gezamenlijk streven naar een duurzaam waterbeheer en een gezonde leefomgeving voor alle inwoners van Brabant.

Met je collega’s heb je regelmatig overleg en wordt er in overleg ook flexibel thuisgewerkt. Je komt terecht in het ervaren Team Grondwater met 8-12 collega’s, waar intensief wordt samengewerkt en waar ruimte is om te leren en ontwikkelen. Het Team Grondwater is onderdeel van het Programma Water en Bodem, met zo’n 60 collega’s.

Herken jij jezelf hierin?
Als Beleidsmedewerker Grondwater beschik jij over overtuigingskracht. Je bent in staat om anderen te inspireren en te motiveren, en om effectief te communiceren om je standpunten en ideeën over te brengen. Ook is het belangrijk om sterke analytische vaardigheden te hebben. Dit omvat het vermogen om complexe vraagstukken te begrijpen, data en informatie te analyseren, en weloverwogen beslissingen te nemen op basis van feiten en bewijs. Verder kun je open staan voor de input en ideeën van anderen, en ben je bereid om te delen en samen te werken. Door een sfeer van vertrouwen en respect te creëren, kun je effectief samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en uitdagingen overwinnen als een team.

Daarnaast worden wij enthousiast van iemand die deze competenties aanvult met de volgende kwaliteiten:

 • Een afgeronde HBO/WO-opleiding in een relevant vakgebied, zoals Watermanagement, Milieukunde, Hydrologie, Bestuurskunde of vergelijkbaar.
 • Ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur binnen de publieke sector, waterbeheerorganisaties of adviesbureaus.
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van waterbeheer, grondwaterbescherming en klimaatadaptatie.
 • Heb je deze kennis niet? Dan heb je in ieder geval interesse in het vakgebied en een sterk leervermogen om deze kennis je snel eigen te maken.
 • Ervaring met het leiden van projecten en het aansturen van een projectteam.

Herken jij jezelf hier (nog) niet helemaal in? Reageer dan alsnog! We staan open voor kandidaten van verschillende niveaus en zijn benieuwd naar jouw motivatie.

Wat bieden wij jou?
Er zijn weinig stereotypes over ambtenaren die waar zijn. Eentje is in ieder geval wél waar: goede arbeidsvoorwaarden en een werkgever om trots op te zijn. Van flexibele werktijden en hybride werken tot aan opleiding en Brabantse gezelligheid. Er zijn veel interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Bekijk ze hier allemaal. Je krijgt in ieder geval:

 • Een baan op schaalniveau 10 voor 32-36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal €3.385,- en maximaal €4.778,- bruto per maand bij een volledige werkweek (36 uur).
 • Een contract voor de duur van 1 jaar. Dit wordt daarna in principe omgezet in een vast contract.
 • Een individueel keuze budget van 22,3 procent van je jaarsalaris. Je kunt dit bijvoorbeeld laten uitbetalen of er extra vakantiedagen van kopen.
 • Een ontwikkelbudget van € 5.000,-.

Waarom is werken bij Provincie Noord-Brabant zo mooi?
Samen Brabant mooier maken: dat is onze opdracht. Maatschappelijke opgaven gaan ons aan het hart. Zoals het klimaat, de woningmarkt, de waterkwaliteit en mobiliteit. We sluiten aan bij wat er nu leeft. En kijken wat morgen en overmorgen nodig is. Dat doen we met inzet van al onze capaciteiten en talenten. Als een inclusieve, diverse en toekomstbestendige organisatie. Op de werkvloer, en in ons beleid. Gesteund door onze expertise, door nieuwe inbreng, door nieuwe collega’s. Uiteraard: niet alles gaat goed. Fouten maken mag. Met als resultaat dat we Brabant aantrekkelijker, bereikbaar, concurrerend en duurzaam maken en houden.

Word jij onze nieuwe collega?
Jij vindt maatschappelijk bijdragen belangrijk in je werk en je zoekt een werkgever die goed voor je zorgt. Werk je graag vol trots mee aan Brabant? Kom aan boord, dan maken we Brabant samen mooier!

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 Provincie Noord-Brabant
Projectleider beschermde natuurgebieden

Als Projectleider beschermde natuurgebieden bij de Provincie Noord-Brabant in Den Bosch, ook wel bekend als Projectleider beheerplannen Natura 2000, maak jij Brabant groener!

Jij bent de drijvende kracht achter het opstellen van de beheerplannen voor natuurherstel in de Natura 2000-gebieden. Bij natuurherstelmaatregelen kun je bijvoorbeeld denken aan het stuifzand-herstelplan in de Loonse en Drunense Duinen, de Leemkuilen en de Brand, of het herstel van de waterhuishouding (en kwaliteit) in het Leenderbos, Groote Heide & de Plateaux. In deze beschermde natuurgebieden werk jij aan de beheerplannen met Natura 2000-doelen ter bevordering van het herstel en behoud van dier- en plantensoorten.

Wat ga je doen?
Als Projectleider beschermde natuurgebieden bij de Provincie Noord-Brabant zorg je voor de uitvoering van de actualisatie van vijftien Natura 2000 beheerplannen waarvoor de provincie verantwoordelijk is. In Brabant liggen in totaal 21 Natura 2000-gebieden. De provincie is verantwoordelijk voor de beheerplannen van 15 van deze gebieden. Voor de overige plannen in Brabant zijn het Rijk en de provincies Gelderland en Limburg verantwoordelijk.

Je hebt als Projectleider beschermde natuurgebieden de leiding over het proces om te komen tot geactualiseerde beheerplannen. De actualisatie onderscheid de volgende fases: evaluatie en voorbereiding, opstellen beheerplan, ter inzage en vaststellen. Deze beheerplannen zijn enorme processen met een doorlooptijd van 2 tot 3 jaar, waarbij jij elk jaar een batch van 4-5 plannen opstart. Organisatorisch een complexe klus én een rol waarbij jij de verbindende factor bent tussen de provincie en de betrokken partners.

Een greep uit jouw taken:

 • Je stuurt meerdere teams aan (voor elk gebied een team).
 • Je zorgt voor een goede afstemming met de partners in het gebied en indien van toepassing voor de instemming vanuit andere provincies en het Rijk.
 • Je begeleidt het proces richting GS en PS en zorgt dat de procedure om te komen tot een vastgesteld beheerplan goed verloopt.

Stakeholdermanagement neemt een prominente plek in bij de uitvoering van deze rol. Zo werk je bij veel Natura 2000-gebieden in nauwe afstemming met andere provincies en/of het rijk. Daarnaast heb je te maken met een breed veld aan partners (terrein beherende organisaties, waterschappen, belangenorganisaties, etc.) die betrokken worden bij het opstellen van het beheerplan.

Per gebied werk je met een team van specialisten (ecoloog, hydroloog, jurist, communicatie, projectondersteuner, etc.) die vanuit de provincie, samen met het adviesbureau dat het beheerplan opstelt, een bijdrage levert aan de beheerplannen. Kortom een veelzijdige rol waarbij jij de stuwende kracht en de verbindende factor bent.

Bekijk hier om welke beschermde natuurgebieden het gaat en welke beheerplannen er liggen ter bevordering van natuurherstel:
https://www.brabant.nl/-/media/f823faa19fcf4c889470bca2ae61f794.pdf

Zo maak jij Brabant groener
Bij programma Natuur werken we actief aan het herstel van natuur in (de omgeving van) de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden om de instandhoudingsdoelen te behalen. De uitvoering hiervan doen we gebiedsgericht en zoveel mogelijk in samenhang met andere groene en blauwe opgaven. De opgaven worden uitnodigend en projectmatig aangepakt in nauwe samenwerking met externe partners. Dit zijn vooral de waterschappen en de terrein beherende organisaties, maar bijvoorbeeld ook gemeenten.

Ook werken we aan de verbetering van de biodiversiteit in Noord-Brabant; we zorgen ervoor dat er een robuust natuurnetwerk ontstaat, waardoor bedreigde planten- en diersoorten weer een geschikte leefomgeving krijgen.

Daarnaast zetten we in op een aantrekkelijk Brabants landschap en maken we Brabanders bewust van het belang hun eigen mogelijke bijdrage aan de Brabantse natuur en het landschap. We stimuleren natuurinclusief ondernemerschap. We dragen er op deze wijze tevens aan bij dat mensen graag in Noord-Brabant wonen, werken en recreëren en dat daarmee Noord-Brabant een top kennis- en innovatieregio blijft.

Met wie werk je samen?
Een van de 5 teams binnen het programma Natuur is het team ‘Beleid Natura 2000-gebieden’. Daarin werk je samen met 16 andere collega’s. Ons team zorgt onder andere voor het opstellen/actualiseren van de natuurdoelanalyses en de beheerplannen. De beheerplannen worden met instemming van eventuele andere betrokken provincies en/of het Rijk opgesteld. De beheerplannen worden samen met onze externe partners in de betreffende gebieden opgesteld. Wij zorgen vanuit het team voor een goede verbinding tussen bestuur en beleid, de daadwerkelijke uitvoering en de monitoring.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met projectleiding in een complexe omgeving.

Je hebt een streepje voor als je al kennis en ervaring hebt op het vlak van Nature 2000, beheerplannen en relevante juridische instrumenten.

Verder ben je bestuurlijk sensitief en kun je adviseren in complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen, processen met meerdere partners aanzwengelen en op gang houden en bruggen slaan bij belangentegenstellingen. Je kan strategisch inzicht en politiek-bestuurlijke sensitiviteit koppelen aan praktische resultaatgerichte oplossingen in het traject en weet deze over te brengen aan belanghebbenden, ook richting een bestuurder. Je kunt je adviezen helder verwoorden in gesprekken en op schrift. Je bent inzetbaar om een team te leiden.

Wat bieden wij jou?
Er zijn weinig stereotypes over ambtenaren die waar zijn. Eentje is in ieder geval wél waar: goede arbeidsvoorwaarden en een werkgever om trots op te zijn. Van flexibele werktijden en hybride werken tot aan opleiding en Brabantse gezelligheid. Er zijn veel interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Bekijk ze hier allemaal. Je krijgt in ieder geval:

 • Een baan op schaalniveau 12 voor 32-36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal €4466,- en maximaal €6323,- bruto per maand bij een volledige werkweek (36 uur).
 • Een contract voor de duur van 1 jaar. Dit wordt daarna in principe omgezet in een vast contract.
 • Een individueel keuze budget van 22,3 procent van je jaarsalaris. Je kunt dit bijvoorbeeld laten uitbetalen of er extra vakantiedagen van kopen.
 • Een ontwikkelbudget van € 5.000,-.

Waarom is werken bij Provincie Noord-Brabant zo mooi?
Samen Brabant mooier maken: dat is onze opdracht. Maatschappelijke opgaven gaan ons aan het hart. Zoals het klimaat, de woningmarkt, de waterkwaliteit en mobiliteit. We sluiten aan bij wat er nu leeft. En kijken wat morgen en overmorgen nodig is. Dat doen we met inzet van al onze capaciteiten en talenten. Als een inclusieve, diverse en toekomstbestendige organisatie. Op de werkvloer, en in ons beleid. Gesteund door onze expertise, door nieuwe inbreng, door nieuwe collega’s. Uiteraard: niet alles gaat goed. Fouten maken mag. Met als resultaat dat we Brabant aantrekkelijker, bereikbaar, concurrerend en duurzaam maken en houden.

Word jij onze nieuwe collega?
Jij vindt maatschappelijk bijdragen belangrijk in je werk en je zoekt een werkgever die goed voor je zorgt. Werk je graag vol trots mee aan Brabant? Kom aan boord, dan maken we Brabant samen mooier!

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 Provincie Noord-Brabant
Beleidsmedewerker Grondwater

Wil jij een cruciale rol spelen in het beschermen van de kostbare grondwatervoorraden van onze provincie Brabant? Ben je gepassioneerd over duurzaam waterbeheer en wil je bijdragen aan een gezonde toekomst voor onze gemeenschappen? Dan is dit jouw kans om deel uit te maken van ons toegewijde team! In deze rol krijg je de kans om te werken aan innovatieve oplossingen voor waterbeheer en grondwaterbescherming, terwijl je een directe impact hebt op het behoud van ons natuurlijk erfgoed en de drinkwatervoorziening voor de inwoners van Brabant.

Wat ga je doen?
Als Beleidsmedewerker Grondwater ben je de steun en toeverlaat voor onze 5 senior-beleidsmedewerkers in het Team Grondwater. Je hebt een leidende rol in het ontwikkelen en uitvoeren van waterbeleid en -strategieën met een beperkte complexiteit, en ondersteunt de senior collega’s bij de complexere projecten.
Naast het maken van beleid en het initiëren en begeleiden van onderzoeks-, planvormings- en uitvoeringsprojecten heeft het Team Grondwater de taak om grondwateronttrekkingsvergunningen te verlenen en daar vervolgens toezicht en handhaving op uit te oefenen. De provincie heeft de uitvoering van deze Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) taken gemandateerd aan de omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de samenwerking tussen provincie en de omgevingsdienst goed verloopt en los je eventuele knelpunten hierbij op.
Daarnaast heb je in jouw werkpakket ruimte voor projecten. Bijvoorbeeld om met bedrijven de mogelijkheden van waterbesparing en circulariteit te verkennen. Wanneer deze verkenning uiteindelijk wordt voorgelegd aan de gedeputeerde, heb je een adviserende rol. Dat mag best nieuw voor je zijn: er is veel ervaring in het team aanwezig om je hierbij te helpen.

Kortom, jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Ontwikkelen en implementeren van waterbeleid en -strategieën, met een speciale focus op grondwaterbescherming en circulair waterbeheer.
 • Leiden van waterprojecten van concept tot implementatie, waarbij je zorgt voor een effectieve projectplanning, budgetbeheer en rapportage.
 • Adviseren van het management en beleidsmakers over water gerelateerde vraagstukken en het ontwikkelen van beleidsvoorstellen en adviezen.
 • Fungeren als aanspreekpunt voor interne en externe stakeholders op het gebied van waterbeheer en het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling.

Zo lever jij jouw bijdrage aan Brabant!
Als Beleidsmedewerker Grondwater ben je een essentiële schakel in het streven naar een duurzame toekomst voor onze provincie Brabant. Door actief betrokken te zijn bij waterbeheer en grondwaterbescherming draag je direct bij aan het behoud van ons natuurlijk erfgoed en het waarborgen van de watervoorziening voor de verschillende gebruikers in Brabant. Je werkt samen met diverse stakeholders, van lokale overheden tot waterleidingbedrijven, ook over de grens met Limburg en Vlaanderen, om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die de kwaliteit en beschikbaarheid van ons water veiligstellen.

Met wie werk je samen?
Als Beleidsmedewerker Grondwater werk je samen met een breed scala aan stakeholders en partners, zowel intern als extern, om de doelstellingen van ons waterbeheerprogramma te realiseren. Je hebt regelmatig contact met lokale overheden, waterleidingbedrijven, omgevingsdiensten, natuur- en landbouworganisaties en andere belanghebbenden om samen te werken aan water gerelateerde vraagstukken en uitdagingen. Daarnaast werk je nauw samen met interne collega's van verschillende afdelingen, waaronder beleidsmakers, projectmanagers, technische experts en juridisch adviseurs, om beleid te ontwikkelen, projecten te coördineren en resultaten te behalen. Door effectieve samenwerking en afstemming zorg je ervoor dat alle betrokken partijen op één lijn liggen en gezamenlijk streven naar een duurzaam waterbeheer en een gezonde leefomgeving voor alle inwoners van Brabant.

Met je collega’s heb je regelmatig overleg en wordt er in overleg ook flexibel thuisgewerkt. Je komt terecht in het ervaren Team Grondwater met 8-12 collega’s, waar intensief wordt samengewerkt en waar ruimte is om te leren en ontwikkelen. Het Team Grondwater is onderdeel van het Programma Water en Bodem, met zo’n 60 collega’s.

Herken jij jezelf hierin?
Als Beleidsmedewerker Grondwater beschik jij over overtuigingskracht. Je bent in staat om anderen te inspireren en te motiveren, en om effectief te communiceren om je standpunten en ideeën over te brengen. Ook is het belangrijk om sterke analytische vaardigheden te hebben. Dit omvat het vermogen om complexe vraagstukken te begrijpen, data en informatie te analyseren, en weloverwogen beslissingen te nemen op basis van feiten en bewijs. Verder kun je open staan voor de input en ideeën van anderen, en ben je bereid om te delen en samen te werken. Door een sfeer van vertrouwen en respect te creëren, kun je effectief samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en uitdagingen overwinnen als een team.

Daarnaast worden wij enthousiast van iemand die deze competenties aanvult met de volgende kwaliteiten:

 • Een afgeronde HBO/WO-opleiding in een relevant vakgebied, zoals Watermanagement, Milieukunde, Hydrologie, Bestuurskunde of vergelijkbaar.
 • Ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur binnen de publieke sector, waterbeheerorganisaties of adviesbureaus.
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van waterbeheer, grondwaterbescherming en klimaatadaptatie.
 • Heb je deze kennis niet? Dan heb je in ieder geval interesse in het vakgebied en een sterk leervermogen om deze kennis je snel eigen te maken.
 • Ervaring met het leiden van projecten en het aansturen van een projectteam.

Herken jij jezelf hier (nog) niet helemaal in? Reageer dan alsnog! We staan open voor kandidaten van verschillende niveaus en zijn benieuwd naar jouw motivatie.

Wat bieden wij jou?
Er zijn weinig stereotypes over ambtenaren die waar zijn. Eentje is in ieder geval wél waar: goede arbeidsvoorwaarden en een werkgever om trots op te zijn. Van flexibele werktijden en hybride werken tot aan opleiding en Brabantse gezelligheid. Er zijn veel interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Bekijk ze hier allemaal. Je krijgt in ieder geval:

 • Een baan op schaalniveau 10 voor 32-36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal €3.385,- en maximaal €4.778,- bruto per maand bij een volledige werkweek (36 uur).
 • Een contract voor de duur van 1 jaar. Dit wordt daarna in principe omgezet in een vast contract.
 • Een individueel keuze budget van 22,3 procent van je jaarsalaris. Je kunt dit bijvoorbeeld laten uitbetalen of er extra vakantiedagen van kopen.
 • Een ontwikkelbudget van € 5.000,-.

Waarom is werken bij Provincie Noord-Brabant zo mooi?
Samen Brabant mooier maken: dat is onze opdracht. Maatschappelijke opgaven gaan ons aan het hart. Zoals het klimaat, de woningmarkt, de waterkwaliteit en mobiliteit. We sluiten aan bij wat er nu leeft. En kijken wat morgen en overmorgen nodig is. Dat doen we met inzet van al onze capaciteiten en talenten. Als een inclusieve, diverse en toekomstbestendige organisatie. Op de werkvloer, en in ons beleid. Gesteund door onze expertise, door nieuwe inbreng, door nieuwe collega’s. Uiteraard: niet alles gaat goed. Fouten maken mag. Met als resultaat dat we Brabant aantrekkelijker, bereikbaar, concurrerend en duurzaam maken en houden.

Word jij onze nieuwe collega?
Jij vindt maatschappelijk bijdragen belangrijk in je werk en je zoekt een werkgever die goed voor je zorgt. Werk je graag vol trots mee aan Brabant? Kom aan boord, dan maken we Brabant samen mooier!

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 Provincie Noord-Brabant