Logo Amsterdam UMC

Vacatures geplaatst door Amsterdam UMC

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Amsterdam UMC.

Laatste vacatures

Promovendus hergebruik zorgdata IC-registratie & Datamanager NICE

Als PhD student zal je samen met zorgprofessionals en je dagelijks begeleiders onderzoeken:

 • In welke mate de kwaliteit van de data, die geautomatiseerd en real-time vanuit de ziekenhuisbronsystemen wordt aangeleverd, toereikend is voor hergebruik in een landelijke kwaliteitsregistratie om de kwaliteit van zorg te evalueren;
 • Wat ervoor nodig is om een screeningsvragenlijst te standaardiseren en te implementeren in het elektronisch patiëntendossier, zodat ook patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) van de IC-populatie beschikbaar komen voor de kwaliteitsregistratie en evaluatie van zorg;
 • Wat ervoor nodig is om IC-gegevens uit de NICE-registratie te verrijken met data uit externe bronnen zoals LBZ-DHD en Vektis, zodat we beschikbare administratieve data beter benutten voor de kwaliteitsregistratie en meer inzicht krijgen in complicaties, kosten en patiëntuitkomsten van de IC-patiënten.

Je monitort hierbij eventuele belemmeringen en doet aanbevelingen om de gegevensaanlevering te optimaliseren. De onderzoeksresultaten beschrijf je in wetenschappelijke publicaties en presenteer je op (internationale) congressen en bijeenkomsten. Dit werk zal uitmonden in een proefschrift gebaseerd op internationale, peer-reviewed publicaties.

Als data analist/datamanager zal je een bijdrage leveren aan de NICE studie door:

 • Het verzamelen, controleren, analyseren en rapporteren van de data die door de IC’s wordt aangeleverd en die vervolgens gebruikt kunnen worden voor kwaliteitsverbeterprojecten, onderzoek en innovatie van IC-zorg;
 • Het uitvoeren van on-site controles bij de aanleverende IC's om de datakwaliteit te waarborgen;
 • Het beantwoorden van vragen vanuit onze deelnemers om hen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het juist registreren van de gegevens.

De taken als Data Analist voer je uit in samenwerking met je collega data analisten/datamanagers, data monitor en onze software engineers.

0 sollicitaties
0 views


19-06-2024 Amsterdam UMC
2 PhD Students | Hypertrophic Cardiomyopathy (36 hrs)

As a PhD student you will work in an internationally-orientated research environment, where your main tasks and responsibilities are:

 • Set-up, plan and conduct studies, often in collaboration with other researchers in the Department of Physiology and international partners
 • Collaborate with clinical partners to study disease mechanisms in explanted cardiac tissue;
 • Conduct studies in a recently developed mouse model of HCM;
 • Train MSc and BSc students who work with you on your project;
 • Writing and publishing scientific manuscripts and other reports on study results;
 • Present and disseminate research results at (international) conferences.

This work will result in a PhD thesis based in international, peer-reviewed publications. Training in research and transferable skills are part of the PhD trajectory.

0 sollicitaties
0 views


19-06-2024 Amsterdam UMC
Promovendus hergebruik zorgdata IC-registratie & Datamanager NICE

Als PhD student zal je samen met zorgprofessionals en je dagelijks begeleiders onderzoeken:

 • In welke mate de kwaliteit van de data, die geautomatiseerd en real-time vanuit de ziekenhuisbronsystemen wordt aangeleverd, toereikend is voor hergebruik in een landelijke kwaliteitsregistratie om de kwaliteit van zorg te evalueren;
 • Wat ervoor nodig is om een screeningsvragenlijst te standaardiseren en te implementeren in het elektronisch patiëntendossier, zodat ook patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) van de IC-populatie beschikbaar komen voor de kwaliteitsregistratie en evaluatie van zorg;
 • Wat ervoor nodig is om IC-gegevens uit de NICE-registratie te verrijken met data uit externe bronnen zoals LBZ-DHD en Vektis, zodat we beschikbare administratieve data beter benutten voor de kwaliteitsregistratie en meer inzicht krijgen in complicaties, kosten en patiëntuitkomsten van de IC-patiënten.

Je monitort hierbij eventuele belemmeringen en doet aanbevelingen om de gegevensaanlevering te optimaliseren. De onderzoeksresultaten beschrijf je in wetenschappelijke publicaties en presenteer je op (internationale) congressen en bijeenkomsten. Dit werk zal uitmonden in een proefschrift gebaseerd op internationale, peer-reviewed publicaties.

Als data analist/datamanager zal je een bijdrage leveren aan de NICE studie door:

 • Het verzamelen, controleren, analyseren en rapporteren van de data die door de IC’s wordt aangeleverd en die vervolgens gebruikt kunnen worden voor kwaliteitsverbeterprojecten, onderzoek en innovatie van IC-zorg;
 • Het uitvoeren van on-site controles bij de aanleverende IC's om de datakwaliteit te waarborgen;
 • Het beantwoorden van vragen vanuit onze deelnemers om hen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het juist registreren van de gegevens.

De taken als Data Analist voer je uit in samenwerking met je collega data analisten/datamanagers, data monitor en onze software engineers.

0 sollicitaties
0 views


19-06-2024 Amsterdam UMC
Zorgassistent polikliniek Kindergeneeskunde

Als zorgassistent op de Polikliniek Kindergeneeskunde ben je de ‘stille kracht’ van de afdeling. Je houdt je in eerste instantie bezig met het ondersteunen van de doktersassistenten, verpleegkundigen en artsen. Je hebt een belangrijke rol op onze afdeling en een breed takenpakket. Als zorgassistent draag je een sein op zak waarop verpleegkundigen en doktersassistenten je om hulp kunnen vragen en start je de dag met de ondersteuning op de polikliniek.

Daarnaast zorg jij ervoor dat alles op de polikliniek op rolletjes verloopt door het verrichten van verschillende hand- en spandiensten. Zo ben je o.a. verantwoordelijk voor het halen en brengen van materialen en andere spullen binnen het ziekenhuis. Je zorgt er ook voor dat de kamers netjes blijven, ruimt de kamers op en vult alle voorraden in de kamers aan. Ook ga je iedere ochtend om 09:30u langs alle collega's met koffie en thee. Jij zorgt ervoor dat de polikliniek er de hele dag netjes en verzorgd uitziet.

De diensten zijn op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08:30 - 17:00 uur.

0 sollicitaties
3 views


19-06-2024 Amsterdam UMC
Nieuwe aanpak van voorkomen van tweede hartinfarct: een multicenter onderzoek

Als arts-onderzoeker (promovendus) ben jij verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek, in samenwerking met het onderzoeksteam. Jouw kerntaken zijn: mede-ontwikkelen van digitaal medicatie beslishulpmateriaal, realiseren van koppelingen tussen bestaande landelijke databases, bezoeken van participerende centra en het schrijven van wetenschappelijke publicaties op het gebied van het verbeteren van secundaire preventie van hart- en vaatziekten.

0 sollicitaties
1 view


19-06-2024 Amsterdam UMC