Logo Waterschap Noorderzijlvest

Vacatures geplaatst door Waterschap Noorderzijlvest

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Waterschap Noorderzijlvest.

Laatste vacatures

Toekomstdenkers

Jouw rol als Toekomstdenker

Ambassadeur: Je beweegt binnen je organisatie en de sector waterschappen. Je weet mensen te betrekken en te bereiken. Je brengt nieuwe ideeën en inspiratie naar jouw organisatie.

Jouw stem laten horen: Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en de toekomst van werk.

Bewustwording creëren: Je hebt een continue dialoog met de jongeren in de sector waterschappen. Je organiseert bijeenkomsten voor jongeren en spiegelsessies met directeuren en HR-managers. Je stimuleert het delen van best practices.

Verbinding zoeken: Je stimuleert de sector waterschappen onderling best-practices te delen en jong en oud van elkaar te laten leren. Ook leg je contact met andere platformen en landelijke projecten.

Impact maken: Je hebt de kans om de toekomst van werk in de sector waterschappen aantrekkelijk te maken én te houden. Samen met andere jonge professionals werk je aan innovatieve oplossingen.

Waar ga je je als Toekomstdenker mee bezig houden?

Onboarding: Hoe zorgen we voor een goede start binnen de Waterschappen?
Loopbaanpaden: Hoe kunnen we groeien en ontwikkelen in onze carrière?

Personeelsbehoud: Hoe houden we niet alleen jongeren, maar ál het personeel gemotiveerd en toekomstproof?

0 sollicitaties
0 views


05-06-2024 Waterschap Noorderzijlvest
Medewerker onderhoud

Met jouw kennis en vaardigheden schakel je probleemloos tussen mechanische, elektronische en hydraulische onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Jouw inzet is medebepalend voor de veiligheid en het ongestoord rijden van het machinepark van onze medewerkers en daarmee voor het watersysteem. Hier ben je ongeveer de helft van je tijd mee bezig. Voor de andere helft van de tijd ga je aan de slag met alle voorkomende werkzaamheden op diverse machines om de watergangen te onderhouden.

En verder:

 • Met jouw kennis voer jij zelfstandig reparaties uit op de vestigingen in Onderdendam, Leek of in het veld.
 • Je stemt af met de chef werkplaats en de uitvoerders over de voortgang van de reparatie en de prioritering.
 • Je signaleert eventuele vervangingsvragen en geeft deze door aan de chef werkplaats.
 • Je onderhoudt de watergangen vanaf april t/m december met een maaiboot, trekker of kraan.
 • Je pakt handwerk op aan de watergangen en objecten.
 • Je doet kleinschalige 1e-lijns onderhoudswerkzaamheden aan materieel en materiaal.
 • In de wintermaanden pak je allerlei onderhoudswerkzaamheden op zoals snoeiwerk, duikers doorspuiten, beschoeiing plaatsen etc.
 • Je boekt je uren en onderdelen tijdig en correct in Ultimo.

3 sollicitaties
291 views


03-06-2024 Waterschap Noorderzijlvest
Medewerker onderhoud

Met jouw kennis en vaardigheden schakel je probleemloos tussen mechanische, elektronische en hydraulische onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Jouw inzet is medebepalend voor de veiligheid en het ongestoord rijden van het machinepark van onze medewerkers en daarmee voor het watersysteem. Hier ben je ongeveer de helft van je tijd mee bezig. Voor de andere helft van de tijd ga je aan de slag met alle voorkomende werkzaamheden op diverse machines om de watergangen te onderhouden.

En verder:

 • Met jouw kennis voer jij zelfstandig reparaties uit op de vestigingen in Onderdendam, Leek of in het veld.
 • Je stemt af met de chef werkplaats en de uitvoerders over de voortgang van de reparatie en de prioritering.
 • Je signaleert eventuele vervangingsvragen en geeft deze door aan de chef werkplaats.
 • Je onderhoudt de watergangen vanaf april t/m december met een maaiboot, trekker of kraan.
 • Je pakt handwerk op aan de watergangen en objecten.
 • Je doet kleinschalige 1e-lijns onderhoudswerkzaamheden aan materieel en materiaal.
 • In de wintermaanden pak je allerlei onderhoudswerkzaamheden op zoals snoeiwerk, duikers doorspuiten, beschoeiing plaatsen etc.
 • Je boekt je uren en onderdelen tijdig en correct in Ultimo.

0 sollicitaties
0 views


03-06-2024 Waterschap Noorderzijlvest
Procestechnoloog

Er zijn 13 zuiveringen in ons werkgebied, waar we verschillende technologieën toepassen. Als procestechnoloog sta je dagelijks in contact met de operators van zuivering en slibverwerking en hebt veel contact met de andere technologen binnen de afvalwaterketen. Ook ondersteun en begeleid je de procesoperators bij het uitvoeren van het zuiverings- en slibverwerkingsproces. Je rapporteert aan de teammanager over de prestaties en compliance.

En verder:

 • Je bewaakt de resultaten van het zuiverings- en slibverwerkingsproces. Dit beoordeel en evalueer je met de operators en/of teamleider om tot verbetering van de resultaten te komen en knelpunten op te lossen.
 • Je verzorgt de reguliere rapportage aan de toezichthouder over het voldoen aan de lozingsvergunningen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
 • Je voert onderzoek uit naar zowel het zuiverings- als ontwateringsproces gericht op kwaliteit en efficiëntie. Dit doe je o.a. door het uitvoeren van lab-proeven en microscopie.
 • Je zet voor het zuiverings- en slibverwerkingsproces massa- en energiebalansen op en helpt sturen op zuiveringsrendement.
 • Je bent een belangrijke schakel in de aanbesteding van chemicaliën doordat je (kwaliteit)eisen opstelt, proeven begeleidt en inschrijvingen beoordeelt.
 • Je verzamelt kennis en ervaringen vanuit binnen- en buitenland om (praktijk)innovaties op te doen en te beoordelen of deze toepasbaar zijn binnen het waterschap. Jouw netwerk speelt hierbij een belangrijke rol.
 • Je participeert in grote projecten en kunt zelfstandig kleine projecten/experimenten opzetten en begeleiden.
 • Je adviseert en ondersteunt bij calamiteiten.

5 sollicitaties
127 views


16-05-2024 Waterschap Noorderzijlvest
Technisch manager

Ter versterking van het team Plannen en Projecten zijn wij op zoek naar een enthousiaste en deskundige technisch manager.

Binnen het waterschap wordt het regulier onderhoud van alle installaties verricht vanuit de afdelingen Technisch onderhoud en Beheer. Groot onderhoud wordt gebundeld en pakken we projectmatig aan, waarbij de afdeling Projecten hierin het voortouw neemt.

Het groot onderhoud van onze rioolwaterzuiveringen, riool- en oppervlakte gemalen staat de komende jaren op het programma waaronder de rioolwaterzuivering op Garmerwolde. Hiervoor wordt een gezamenlijk projectteam ingericht volgens het Integraal Project Managementmodel (IPM).
Hierin wordt nauw samengewerkt tussen de afdelingen Beheer, Technisch onderhoud en Projecten. We werken met de systematiek van System Engineering en een eisen-bibliotheek, welke tot stand is gekomen in nauwe samenwerking tussen bovengenoemde afdelingen.

Wat ga je doen?

 • Als technisch manager ben je verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng: je verzorgt het ophalen van alle eisen die moeten worden gesteld en ben je verantwoordelijk voor de juiste ontwerpen en afwegingen daarin. In de uitvoeringsfase ben je verantwoordelijk voor de toetsing en uitvoering van alle ontwerpen.
 • Je levert de technische bijdrage aan de processen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de contractmanager, omgevingsmanager en projectbeheersing.
 • Als technisch manager krijg je ook een rol als “projectleider-light”. Je gaat namelijk nauw samenwerken met de afdelingen Beheer en Technisch Onderhoud.
 • Onze planning laat zien dat er de komende jaren meer grote onderhouds- en investeringsprojecten op de rol staan. Na afronding van het groot onderhoud op Garmerwolde zal de technisch manager een rol vervullen in toekomstige projecten.

8 sollicitaties
250 views


01-05-2024 Waterschap Noorderzijlvest