Logo Gemeente Zundert

Vacatures geplaatst door Gemeente Zundert

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Zundert.

Laatste vacatures

Vergunningverlener APV en bijzondere wetten

Je komt te werken in een dynamische werkomgeving waar geen dag hetzelfde is. Als vergunningverlener APV en bijzondere wetten behandel je aanvragen en meldingen op het gebied van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en bijzondere wetten. Denk hierbij aan een aanvraag voor een evenementenvergunning of een exploitatievergunning, maar ook standplaatsen en kansspelen vallen hieronder. Je werkt daarvoor samen met de organisatoren van de evenementen en de ondernemers, maar ook met verschillende ketenpartners, zoals adviseurs van de veiligheidsregio.

Daar waar je kansen ziet, doe je voorstellen om processen te verbeteren. Je vindt het leuk om samen te werken met collega’s, te bouwen aan het team en je vakinhoudelijke kennis te ontwikkelen. Als spin in het web ben je vanzelfsprekend oplossingsgericht, doortastend en beschik je over goede communicatieve vaardigheden. Het is een veelzijdige functie, waarbij het belangrijk is dat je overzicht behoud en prioriteiten kan stellen.

4 sollicitaties
61 views


23-02-2024 Gemeente Zundert
Buitengewoon opsporingsambtenaar

Wil jij Zundert veiliger en leefbaarder maken? Ben jij een flexibele teamplayer met een echte aanpakkersmentaliteit? De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zorgen samen met de ketenpartners voor een veilige en leefbare gemeente.

Je houd je bezig met toezicht en handhaving in de dorpen/kernen op het gebied van overlast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afval, honden, jongeren, verkeer en horeca. Je werkt daarbij informatie- en risicogestuurd. Je doet dit samen met je BOA collega’s, toezichthouders van de gemeente en soms ook alleen.

Geen dag is hetzelfde: je weet nooit wat je op een dag precies gaat doen. Als BOA pak je verschillende uitdagingen op in de kernen en in het uitgestrekte buitengebied. Je bent de oren en ogen in de dorpen en hebt voelsprieten voor zaken die niet in de haak zijn. Een belangrijk onderdeel van ons werk hangt ook samen met de vele evenementen die georganiseerd worden zoals de aardbeienfeesten, bloemencorso, oktoberfeesten e.d. Voor de horeca in de gehele gemeente geldt geen vaste sluitingstijd.

Je bouwt een netwerk op in de wijken en draagt zorg voor een goede informatiepositie. Daarbij ligt de focus op het in contact treden met inwoners en het onderhouden van contact met ketenpartners, verenigingen, horeca en andere bedrijven. De gemeente Zundert beslaat een groot landelijk gebied dat zorgt voor de nodige uitdagingen. Je denkt in creatieve oplossingen en organiseert samen met ketenpartners acties (repressief) en bijeenkomsten (preventief). Je aanpak is bij voorkeur preventief: je signaleert ongewenste situaties en bespreekt deze met betrokkenen.

Toezicht en handhaving behoren tot de kerntaken van de gemeente, maar zijn geen doel op zich. Het zijn instrumenten om spontane naleving van de regels te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan Zundert als veilige en prettige gemeente.

5 sollicitaties
109 views


05-02-2024 Gemeente Zundert
Administratief medewerker Informatie- en procesbeheer (32 uur per week)

Je staat midden in de organisatie en je bent vraagbaak voor alles omtrent informatiebeheer. Je ondersteunt medewerkers met betrekking tot het informatiebeheer en informatiegebruik. Ook verricht je reguliere archiveringswerkzaamheden waaronder informatieverstrekking en vernietiging in het systeem.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • het aannemen, sorteren, scan klaar maken en scannen van poststukken;
 • digitaal archiveren;
 • verzorgen en bewaken van ontsluiting van (digitale) documenten;
 • beoordelen en registreren van inkomende, uitgaande en interne informatie in de beschikbare systemen;
 • aanvullen van metagegevens in het documentmanagementsysteem en deze vastleggen;
 • digitaliseren van fysieke informatie in de beschikbare systemen;
 • archiveren van complexe dossiers;
 • adviseren van medewerkers met betrekking tot het plaatsen van documenten in het documentmanagementsysteem;
 • nieuwe medewerkers uitleg geven over werken met het documentmanagementsysteem.

Daarnaast denk je (pro)actief mee over het implementeren van vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen de organisatie. En pak je projecten mee op.

“Informatievoorziening in de juiste vorm en op het juiste moment. Dat is mooi werk!”

7 sollicitaties
220 views


20-12-2023 Gemeente Zundert
Leerplichtambtenaar (20 uur per week)

Als leerplichtambtenaar houd je toezicht op naleving van de Leerplichtwet waarbij je voornamelijk het recht op onderwijs bewaakt voor kinderen en jongeren. De methodische aanpak schoolverzuim (MAS) is hierbij de leidraad. Je draagt eraan bij dat kinderen en jongeren woonachtig in onze gemeente hun schooltijd doorlopen en een startkwalificatie behalen.

Als de schoolloopbaan van een jongere stagneert, grijp jij in. Je probeert te achterhalen waarom een kind of jongere niet naar school gaat. Dit doe je door soms te stimuleren, soms door ondersteuning te bieden en soms door handhavend op te treden tegen de jongere en/of de ouders. Bij diverse scholen houd je preventieve verzuimgesprekken. Indien nodig ga je op controlebezoek of huisbezoek.

Met jouw kennis van het onderwijsveld, de jeugdhulpverlening en de sociale kaart houd je jongeren op school, help je onze jongeren terug naar school of help je mee een goed alternatief voor ze te zoeken. Je werkt hierin samen met onze netwerkpartners (o.a. CJG, RSV, VT, RBL, het Doorstroompunt, de Kinderbescherming en de politie) en neemt hierin geregeld de regie.

Je geeft voorlichting over je vakgebied. Daarnaast behandel je beroepen op vrijstelling. In onze gemeente zijn dat voornamelijk beroepen op vrijstelling voor schoolbezoek in het buitenland.

Andere werkzaamheden in de rol van leerplichtambtenaar zijn:

 • Het adviseren van scholen en ouders op het terrein van leerplicht en het voorkomen van schoolverzuim of voortijdig schoolverlaten;
 • Het onderzoeken van verzuim en het nemen van passende maatregelen;
 • Het contact onderhouden met jongeren, ouders/verzorgers;
 • Het samenwerken met scholen;
 • Deelnemen aan MDO s en Zat Overleggen;
 • Het onderzoeken en beoordelen van verzuimmeldingen;
 • Handhavend optreden als dit nodig is;
 • (Creatief) meedenken in oplossingen;
 • Participeren in netwerken en als het kan het uitbreiden van je netwerk;
 • Meedenken of signaleren in bijbehorende beleidsvelden;
 • Het in behandeling nemen van aanvragen en beroep op vrijstellingen;
 • Actuele kennis bijhouden van de MAS en andere ontwikkelingen op dit vakgebied.

10 sollicitaties
194 views


30-11-2023 Gemeente Zundert