Logo Gemeente Zundert

Vacatures geplaatst door Gemeente Zundert

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Zundert.

Laatste vacatures

Senior beleidsmedewerker Onderwijs en Onderwijshuisvesting (36 uur per week)

Jouw focus als senior beleidsmedewerker ligt bij onderwijs en onderwijshuisvesting. Hiermee werk je mee aan een prachtig en leefbaar Zundert.

Je werkt integraal en samen met een team van collega’s en externe partijen aan de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting. Je zet op strategisch en tactisch niveau de beleidskaders uit. Je vertaalt wetgeving naar de Zundertse situatie. Bijvoorbeeld als het gaat om ons onderwijsbeleid.

Tevens ben je de spin in het web rond onderwerpen als leerplicht, leerlingenvervoer, bibliotheek, onderwijsachterstandenbeleid en beleid onderwijshuisvesting. Je bent het aanspreekpunt en tevens de duizendpoot voor de scholen en kinderopvang. Je neemt deel aan werkgroepen of zit deze voor. Je bent in overleg met de maatschappelijke partners met als doel om onderwijs kwalitatief op een hoog niveau te krijgen en te houden. Je doet dit niet alleen, maar met een enthousiast team.

Er vinden diverse ontwikkelingen plaats rond onderwijs in Zundert, met name onderwijshuisvesting. Ook binnen deze projecten breng jij je kennis en ervaring in zodat we mooie stappen kunnen maken.

Kortom, een veelzijdige, uitdagende maar bovenal hele toffe baan!

2 sollicitaties
46 views


15-05-2024 Gemeente Zundert
Beleidsadviseur Informatie (36 uur per week)

Binnen informatiemanagement is er niets zo constant als verandering. Met alle technologische ontwikkelingen is er continu ruimte voor verbetering en groei. Je volgt, beoordeeld en geeft advies ten aanzien van deze veranderingen. Je laat de vernieuwingen landen in beleid en beheerplannen.

Als beleidsadviseur doe je (zowel gevraagd als ongevraagd) verbetervoorstellen voor informatiebeheerprocedures- en processen. Je enthousiasmeert je collega’s voor nieuwe werkwijzen die aansluiten op nieuwe ontwikkelingen. Ook heb je een actieve rol in verschillende projectgroepen en ben je sparringpartner op het gebied van informatiemanagement.

Enkele voorbeelden van de werkzaamheden zijn:

  • Coördineren van de uitvoering van het verbeterplan Informatie- en archiefbeheer
  • Accounthouder voor de gemeenschappelijke regeling West-Brabant Archief (WBA)
  • Opstellen informatiebeleidsplan

1 sollicitatie
109 views


23-04-2024 Gemeente Zundert
Medewerker Servicedienst (32- 36 uur per week)

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Zundert wordt verzorgd vanuit het programma Beheer en Ontwikkeling Openbare Ruimte (BOOR). Het dagelijks onderhoud, de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte, onze gebouwen en de milieustraat worden verzorgd vanuit de Servicedienst.

Klantgerichtheid en een praktische (flexibele) instelling zijn hierbij van belang. Dit betreft onder andere de navolgende werkzaamheden:

  • Onderhoud verrichten aan ter beschikking gesteld materiaal en materieel;
  • Afhandelen meldingen over de openbare ruimte;
  • Overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van het team of de organisatie als geheel;
  • Werkzaamheden in het kader van het beheer van de milieustraat.

10 sollicitaties
141 views


23-04-2024 Gemeente Zundert
Juridisch beleidsadviseur omgevingsrecht (32 uur per week)

Als Juridisch beleidsmedewerker omgevingsrecht ben je een cruciale schakel in het beheren en verbeteren van de juridische aspecten van ons omgevingsbeleid. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en regelgeving. Je werkt aan de integratie van de nieuwe Omgevingswet binnen onze organisatie en zorgt voor de juridische borging van de fysieke leefomgeving in verordeningen en het omgevingsplan.

5 sollicitaties
71 views


16-04-2024 Gemeente Zundert
Projectleider Beheer en Ontwikkeling Openbare ruimte (36 uur per week, voorlopig voor de duur van 1 jaar)

Als Projectleider Beheer en Ontwikkeling Openbare Ruimte ken jij de leefomgeving in de gemeente Zundert op je duimpje. Je werkt integraal, projectmatig en samen in een team van adviseurs, projectleiders, uitvoerders en collega’s servicedienst aan de ontwikkeling en het beheer van onze openbare ruimte.

Je zorgt voor het opstellen en uitvoeren van projectplannen die gericht zijn op nieuwe aanleg, groot en dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Dit betreffen o.a. projecten die van uit BOOR geïnitieerd worden zoals onderhoudscyclussen, bestuursopdrachten, projecten vanuit Ruimtelijke Ordening (RO) en initiatieven vanuit inwoners. Daarnaast zal ook de energietransitie de komende jaren een actueel onderwerp zijn waar jij je mee bezig zal gaan houden.

Prioritering en planning van de projecten sluiten aan op het ambitieniveau van de gemeente en houden rekening met wensen uit de samenleving. Als projectleider ben je budgetverantwoordelijk en realiseer je jouw projecten binnen de gestelde kaders. Je bereidt voor en voert aanbestedingen voor de projectopgave uit. Je stemt hiervoor af met beleids- en inkoopadviseurs.

Je geeft leiding aan projecten, voert directie en bent aanspreekpunt voor de toezichthouder en beheerders. Je adviseert het college over de projectmatige aanpak en de uitvoering. Tevens ben je een vraagbaak en adviseur voor de collega’s, het bestuur en inwoners.

3 sollicitaties
67 views


16-04-2024 Gemeente Zundert