Logo Gemeente Zundert

Vacatures geplaatst door Gemeente Zundert

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Zundert.

Laatste vacatures

Adviseur Arbo en Verzuim

Draag jij graag bij aan belangrijke thema's als vitaliteit en gezondheid? Als arbo-adviseur krijg je bij ons de kans om jouw energie, expertise en organisatorische vaardigheden in te zetten om een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers te bevorderen. Een afwisselende en uitdagende functie!

In deze zelfstandige rol ben je onderdeel van het HR team. Dit team bestaat uit 2 HRM adviseurs, 1 HR medewerker en 1 salarisadministrateur.

Momenteel zijn wij bezig met de actualisatie van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie. In het vierde kwartaal van dit jaar ligt er een mooi plan van aanpak klaar. Dit plan van aanpak moet worden opgevolgd en geborgd binnen de organisatie. Je stapt dus in op een mooi moment!

Eén van jouw taken is de ontwikkeling en implementatie van het arbobeleid. Als drager van het arbobeleid zorg jij ervoor dat de diverse arboprojecten worden opgezet en uitgevoerd. Denk hierbij, naast de Risico-Inventarisatie en Evaluatie, aan een optimale BHV organisatie waarvan jij hoofd BHV bent. Je bent het aanspreekpunt voor de preventiemedewerkers en je adviseert medewerkers over de inrichting van hun (thuis)werkplek en de mogelijke hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn.

Je bent de verbinding tussen onze arbodienst en de organisatie en schakelt met het UWV.

Samen met de arbodienst en de programmacoördinatoren begeleid jij de collega’ s in hun verzuimproces met als doel onnodig ziekteverzuim zoveel mogelijk voorkomen en regulier ziekteverzuim zo goed mogelijk begeleiden. Je bekijkt met elkaar welke mogelijkheden er zijn in aangepaste werkzaamheden. Indien nodig zet je Poortwachter-interventies in. Maandelijks rapporteer je aan de directeur over de huidige stand van zaken en welke acties er volgens jou benodigd zijn in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

1 sollicitatie
42 views


10-07-2024 Gemeente Zundert
Programmacoördinator

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor een toekomstbestendige leefomgeving. Een leefomgeving waar het fijn wonen, werken, leven en verblijven is. Een leefomgeving waarbij er balans is en waar gezondheid en veiligheid centraal staat. Een leefomgeving die aansluit bij ons DNA: groen, gedreven en gemeenschapszin. De uitdagingen in wonen, energie, klimaat en een nieuwe Omgevingswet zien wij als kansen. Wij hebben één doel, één taak: ons inzetten voor een sterke toekomstbestendige leefomgeving.

Als programmacoördinator met het focusgebied Leefomgeving ben je, samen met je collega-programmacoördinatoren, verantwoordelijk voor het behalen van de strategische doelstellingen van het brede programma Zundert met de 6 dienstverleningsbeloftes.

Je geeft onder andere invulling aan de vraag welke formatie, expertise en drijfveren er nodig zijn om de doelstellingen te halen. Jij bent als programmacoördinator de spelverdeler, de inhoudelijke werkcoach. Je weet waar de collega’ s op inhoud mee bezig zijn en stuurt inhoudelijk op de resultaten.

Je werkt intensief samen met de programmamanager. Iedere maand ontmoet je directie, programmamanagers en programmacoördinatoren om integraal te werken aan de organisatie- en programmadoelstellingen.

Als coördinator heb jij het overzicht in het programma en vanuit daar bewaak je de middelen. Je draagt zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden en stelt bij wanneer dit nodig is. Je bewaakt en bevordert de integrale samenhang van de verschillende programma’s onderling en met de netwerkpartners. Je neemt deel aan verschillende overlegstructuren.

1 sollicitatie
66 views


10-07-2024 Gemeente Zundert
Beleidsmedewerker Beheer en Ontwikkeling Openbare Ruimte (BOOR) 36 uur per week

Ben jij een enthousiaste en gedreven beleidsmedewerker met een passie voor de openbare ruimte? Heb je ervaring met integraal beheer openbare ruimte en ben je in staat om beleidsmatige vraagstukken te vertalen naar praktische oplossingen? Dan is deze functie bij de Gemeente Zundert iets voor jou!

Als beleidsmedewerker BOOR ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op het gebied van Integraal beheer openbare ruimte.

Je werkt nauw samen met collega's binnen en buiten de organisatie, bewonersgroepen, en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte van de gemeente Zundert optimaal wordt beheerd en ingericht.

Wat ga je doen?

 • Ontwikkelen en implementeren van beleidsplannen voor BOOR, rekening houdend met duurzaamheid en leefbaarheid.
 • Analyseren van trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en deze vertalen naar concrete acties.
 • Adviseren van directie en bestuur over vraagstukken op het gebied van BOOR.
 • Samenwerken met interne en externe stakeholders.
 • Monitoren en evalueren van de uitvoering van het beleid en waar nodig bijsturen.

2 sollicitaties
55 views


04-07-2024 Gemeente Zundert
Programma ondersteuner Vergunningen (32 uur)

In de rol van programma ondersteuner Leefomgeving draag je bij aan de inrichting en het gebruik van de leefomgeving. Je werkt als procesondersteuner binnen de fysieke leefomgeving met het accent op het team vergunningen. Je bent, samen met je collega’s programmaondersteuner verantwoordelijk voor het administratief verwerken van aanvragen met betrekking tot vergunningen en meldingen van onze inwoners en bedrijven. Je voert administratieve taken uit op het gebied van de Omgevingswet. Je ondersteunt het programma bij de juiste , tijdige en volledige verwerking en verspreiding van gegevens en documenten.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Het verwerken van (concept) aanvragen omgevingsvergunningen en meldingen;
 • Je registreert op de juiste manier in Corsa en in de backoffice applicatie van vergunningen, ons VTH-programma CLO;
 • Je draagt aanvragen op een correcte wijze over aan de casemanagers;
 • Je ondersteunt de juristen en casemanagers bij de begeleiding en afhandeling van de verschillende procedures;
 • Je beheert de postbus in Corsa en in het VTH systeem CLO;
 • Je beheert de administratie van zaken die zijn uitgezet bij de OMWB;
 • Je verzorgt de administratie van de leges;
 • Je bereidt overleggen voor, zorgt voor de agenda en de verslaglegging;
 • Je beantwoordt informatie- en telefoonverzoeken;

6 sollicitaties
87 views


02-07-2024 Gemeente Zundert
Planoloog (24 - 36 uur)

Als planoloog bij Gemeente Zundert ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van ruimtelijke plannen en projecten. Je adviseert het bestuur en collega’s op het gebied van ruimtelijke ordening, en zorgt ervoor dat onze projecten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast werk je nauw samen met verschillende stakeholders, zoals burgers, bedrijven en andere overheden, om draagvlak te creëren en belangen te behartigen. Je kunt knopen doorhakken en beschikt over goede oordeelsvorming. Je zoekt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en bent bereid hiervoor de grenzen op te zoeken binnen gestelde kaders.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Het opstellen en actualiseren van het omgevingsplan, de omgevingsvisies en andere ruimtelijke documenten.
 • Het begeleiden van omgevingsplanwijzigingen en BOPA’s. Je schakelt hierbij met verschillende vakdisciplines en vraagt hen om advies en maakt een integrale overweging.
 • Je adviseert bestuur en collega’s over ruimtelijke vraagstukken en ontwikkelingen.
 • Je participeert actief in regionale samenwerkingsverbanden en netwerken.
 • Je adviseert projectleiders over ruimtelijke procedures bij grotere en complexere projecten, waaronder transformatie- en inbreidingsopgaven. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de beoordeling en het in procedure brengen van de omgevingsplanwijziging.

1 sollicitatie
79 views


30-05-2024 Gemeente Zundert