Logo iHUB

Vacatures geplaatst door iHUB

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor iHUB.

Laatste vacatures

Pleegzorgbegeleider regio Rijnmond gezocht!

Je stimuleert de veerkracht van jongeren met complexe gedragsproblematiek en geeft hun ouders/opvoeders de tools om de regie over hun leven te herpakken. Dat vergt passie, flexibiliteit, lef en doorzettingsvermogen. Jij geeft talent een kans! Je begeleidt procesmatig de jongere, de ouders, de pleegouders en eventuele andere kinderen in het gezin, voorafgaand aan en tijdens de gehele periode van plaatsing. Je neemt de verantwoordelijkheid voor het opstellen en tussentijds evalueren van pleegzorg- en pleeggezinplannen, waarbij jij ook de koers bepaalt. Met een gevarieerde caseload, van crisis-, tijdelijke, langdurige en deeltijdplaatsingen, staat maatwerk in zorgverlening centraal. Ook bestaat de mogelijkheid je functie als pleegzorgwerker te combineren met taken behorende tot het instroomteam zoals het uitvoeren van screeningen bij aangemelde netwerkgezinnen en het uitvoeren van netwerkonderzoek.

Pleegzorg, regio Zuid-Holland
iHub biedt pleegzorg door heel Zuid-Holland en is verdeeld in 3 regio's, met kantoren in Dordrecht, Gouda en Alphen aan den Rijn. Als medewerker kun je gezinnen bezoeken, werken op elk kantoor of zelfs vanuit huis. We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met je woonplaats bij het toewijzen van gezinnen die beoordeeld moeten worden. We zijn nu op zoek naar een medewerker voor het team Rijnmond, hun standplaats is het kantoor in Dordrecht. Word jij onderdeel van ons team en draag je bij aan de positieve ontwikkeling van jongeren in onze regio?

0 sollicitaties
0 views


18-07-2024 iHUB
Pleegzorgbegeleider regio Rijnmond gezocht!

Je stimuleert de veerkracht van jongeren met complexe gedragsproblematiek en geeft hun ouders/opvoeders de tools om de regie over hun leven te herpakken. Dat vergt passie, flexibiliteit, lef en doorzettingsvermogen. Jij geeft talent een kans! Je begeleidt procesmatig de jongere, de ouders, de pleegouders en eventuele andere kinderen in het gezin, voorafgaand aan en tijdens de gehele periode van plaatsing. Je neemt de verantwoordelijkheid voor het opstellen en tussentijds evalueren van pleegzorg- en pleeggezinplannen, waarbij jij ook de koers bepaalt. Met een gevarieerde caseload, van crisis-, tijdelijke, langdurige en deeltijdplaatsingen, staat maatwerk in zorgverlening centraal. Ook bestaat de mogelijkheid je functie als pleegzorgwerker te combineren met taken behorende tot het instroomteam zoals het uitvoeren van screeningen bij aangemelde netwerkgezinnen en het uitvoeren van netwerkonderzoek.

Pleegzorg, regio Zuid-Holland
iHub biedt pleegzorg door heel Zuid-Holland en is verdeeld in 3 regio's, met kantoren in Dordrecht, Gouda en Alphen aan den Rijn. Als medewerker kun je gezinnen bezoeken, werken op elk kantoor of zelfs vanuit huis. We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met je woonplaats bij het toewijzen van gezinnen die beoordeeld moeten worden. We zijn nu op zoek naar een medewerker voor het team Rijnmond, hun standplaats is het kantoor in Dordrecht. Word jij onderdeel van ons team en draag je bij aan de positieve ontwikkeling van jongeren in onze regio?

0 sollicitaties
2 views


18-07-2024 iHUB
Gymdocent

Als Gymdocent speel je een cruciale rol bij het geven van bewegingsonderwijs aan kinderen tussen 4 en 13 jaar. Je organiseert activiteiten zoals schoolkamp, sportdag en Koningsspelen naast het verzorgen van de lessen. De groepen die je gaat lesgeven bestaan uit maximaal 14 leerlingen. Het onderwijs voldoet aan de behoeften van de leerlingen. Als Gymdocent bouw je een band op met de kinderen en creëert een positieve sfeer in de lessen. Jij biedt ze houvast en structuur. (Verbaal) agressief gedrag weet je te de-escaleren en de hulpvraag van de leerling te herkennen. Je bent in staat een bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch en veilig klimaat waarin de leerlingen tot ontwikkeling kunnen komen. Tijdens de lessen zijn, wanneer nodig, de leerkracht en de onderwijsassistent aanwezig om ondersteuning te kunnen geven.

Je maakt direct deel uit van een dynamisch team waar een prettige en toegankelijke werksfeer is en waar samenwerking voorop staat. Ze kunnen niet wachten jou te ontmoeten!

We kunnen jouw kwaliteiten goed gebruiken op onze locatie Mr. Schats Zuid. Maar we kunnen eventueel ook een combinatie maken met een andere school. Dit zou in de praktijk kunnen betekenen dat je op Zuid 24 uur per week werkzaam bent en op een andere locatie 16 uur.

Bij Mr. Schats Zuid, dichtbij de Kuip, verzorgen we onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Er wordt veel aandacht besteedt aan pedagogische aspecten, waarbij onderwijs centraal staat. Veel van onze leerlingen kampen met gedrags- en persoonlijkheidsproblemen door angst of een onveilig gezinsleven. Dit uit zich vaak in overschrijding van de tolerantiegrens ten opzichte van de sociale omgeving. De sociaal- emotionele problematiek gaat vaak samen met minder goede schoolprestaties, motivatieproblemen en een slechte concentratie. Het zijn veelal kwetsbare kinderen met een negatief zelfbeeld. Onze school ziet het als haar opdracht om de in hun ontwikkeling bedreigde kinderen onderwijsleersituaties aan te bieden, dat de kinderen zich zowel emotioneel, sociaal en in cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen in een veilige leeromgeving. We hebben een ervaren team aan betrokken leerkrachten die de kinderen met problematieken als Autisme, ADHD en complexe diagnostiek en agressief gedrag onderwijst en pedagogisch begeleidt. Daarnaast heeft de school te maken met problemen van een achterstandswijk.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


09-07-2024 iHUB
Gedragswetenschapper Gezinshuizen

In de gezinshuizen verblijven kinderen en jongeren die niet thuis bij hun ouders op kunnen groeien maar ook niet in een pleeggezin wonen. In een gezinshuis kunnen deze kinderen in een gezinssituatie opgroeien onder professionele en liefdevolle begeleiding van één of meerdere gezinshuisouders. De problematiek van de kinderen vraagt professionele ondersteuning in een kleinschalige gezinssituatie door een professionele opvoeder met begeleiding van een multidisciplinair team.

De doelgroep van de gezinshuizen kenmerkt zich door jeugdigen (ca. 6- 18 jaar) met complexe leer- en gedragsproblemen, veelal in combinatie met psychiatrische aandoeningen.

Als Gedragswetenschapper ben jij een belangrijke schakel binnen de hulpverlening van het kind. Je ondersteunt, samen met de gezinshuiscoach, de gezinshuisouders die onze jeugdigen specialistische en professionele behandeling en begeleiding bieden op het gebied van opvoeding, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Samen met de gezinshuisouders en gezinshuiscoach zorg je ervoor dat de kinderen en jongeren in een passend en veilig opvoedklimaat kunnen opgroeien in het gezinshuis.

Samen met de gedragswetenschappers van de afdeling instroom, pleegzorg en gezinshuizen organiseer je methodiekbijeenkomsten en sector ochtenden voor de teams van pleegzorg, instroom en gezinshuisouders. Je denkt mee over de uitbreiding van de gezinshuizen. iHub werkt hierin samen met Gezinshuis.com.

Om dit goed te kunnen doen beschik je over uitstekende sociale vaardigheden en ben je in staat om (door gerichte vragen te stellen maar ook het aangeven van grenzen) de zorgvraag helder te krijgen zonder dat de jeugdige en zijn netwerk daarmee de eigen verantwoordelijkheid verliest. Je durft stelling in te nemen en bent initiatiefrijk.

Je komt te werken in een prettige en toegankelijke werksfeer in een dynamisch team waar samenwerking voorop staat.

0 sollicitaties
104 views
Bekijk vacature


05-07-2024 iHUB
Gedragswetenschapper Gezinshuizen

In de gezinshuizen verblijven kinderen en jongeren die niet thuis bij hun ouders op kunnen groeien maar ook niet in een pleeggezin wonen. In een gezinshuis kunnen deze kinderen in een gezinssituatie opgroeien onder professionele en liefdevolle begeleiding van één of meerdere gezinshuisouders. De problematiek van de kinderen vraagt professionele ondersteuning in een kleinschalige gezinssituatie door een professionele opvoeder met begeleiding van een multidisciplinair team.

De doelgroep van de gezinshuizen kenmerkt zich door jeugdigen (ca. 6- 18 jaar) met complexe leer- en gedragsproblemen, veelal in combinatie met psychiatrische aandoeningen.

Als Gedragswetenschapper ben jij een belangrijke schakel binnen de hulpverlening van het kind. Je ondersteunt, samen met de gezinshuiscoach, de gezinshuisouders die onze jeugdigen specialistische en professionele behandeling en begeleiding bieden op het gebied van opvoeding, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Samen met de gezinshuisouders en gezinshuiscoach zorg je ervoor dat de kinderen en jongeren in een passend en veilig opvoedklimaat kunnen opgroeien in het gezinshuis.

Samen met de gedragswetenschappers van de afdeling instroom, pleegzorg en gezinshuizen organiseer je methodiekbijeenkomsten en sector ochtenden voor de teams van pleegzorg, instroom en gezinshuisouders. Je denkt mee over de uitbreiding van de gezinshuizen. iHub werkt hierin samen met Gezinshuis.com.

Om dit goed te kunnen doen beschik je over uitstekende sociale vaardigheden en ben je in staat om (door gerichte vragen te stellen maar ook het aangeven van grenzen) de zorgvraag helder te krijgen zonder dat de jeugdige en zijn netwerk daarmee de eigen verantwoordelijkheid verliest. Je durft stelling in te nemen en bent initiatiefrijk.

Je komt te werken in een prettige en toegankelijke werksfeer in een dynamisch team waar samenwerking voorop staat.

0 sollicitaties
0 views


05-07-2024 iHUB