Logo Fontys Hogescholen

Vacatures geplaatst door Fontys Hogescholen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Fontys Hogescholen.

Laatste vacatures

Docent Drama

Help jij onze studenten in hun ontwikkeling naar het beroep van leerkracht basisonderwijs? Geloof jij in de kracht van leren vanuit de praktijk, heb je ervaring als docent drama/dans in het basisonderwijs én heb je ook aantoonbaar verstand van het vakgebied kunst en cultuuronderwijs in het basisonderwijs in het algemeen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd komen samen in de Nieuwste Pabo. Wij zijn ambitieus en werken hard aan steeds beter onderwijs. Gedij jij in een omgeving die in verandering is en heb je een sterke affiniteit met het basisonderwijs? Lees dan vooral verder!

Wij geloven dat leren vanuit de praktijkcontext het beste werkt. De leerdoelen van onze student zijn uitgangspunt van het leertraject en daar werk jij aan mee. Als docent met expertise op het gebied van drama, inspireer je onze studenten om hun leerlingen zich te laten verwonderen, presenteren en ontwikkelen. Je onderschrijft de toegevoegde waarde van kunst en cultuur in het leven van kinderen. Je werkt mee aan het profileren van ‘de kunsten’ in het onderwijs. Daarbij zet jij drama in als doel maar ook als middel. Je hebt een visie op het vak drama in relatie tot de professionele identiteit van onze studenten. Je werkt regelmatig intensief samen met collega’s vanuit eigen en andere vakgebieden.

Als docent bij de Nieuwste Pabo ben je bewust praktijkgericht met je vak bezig. Wij bewegen naar een meer vraaggericht onderwijsaanbod. Onze opleidingsvarianten bevinden zich in verschillende fasen binnen deze beweging. Je hanteert op diverse plekken binnen onze organisatie andere didactische werkvormen. Want zoals jouw studenten zich ontwikkelen, ontwikkel jij je ook graag: onderzoekend, experimenterend, gedreven en nieuwsgierig om nieuwe dingen te proberen die ons onderwijs en onze organisatie nóg beter maken!

Wat vragen wij van jou?
Als persoon:

 • Werk je graag samen met je collega’s binnen en buiten het domein;
 • Durf je in kansen te denken en te ontwikkelen, ben je flexibel en innovatief;
 • Ben je gericht op vooruitgang;
 • Kun je uitstekend luisteren en ben je een constructieve gespreks- en sparringpartner.

Qua opleiding en achtergrond:

 • Je bent opgeleid als dramadocent en hebt een pedagogische achtergrond;
 • Je hebt ervaring in het basisonderwijs;
 • Je weet op een inspirerende wijze je kennis en kunde over te dragen;
 • Je hebt een overtuigende visie op de toegevoegde waarde van de kunstvakken op de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren in het onderwijs. Je bent in staat om het vak ‘drama’ daarbinnen te positioneren en uit te diepen;
 • De landelijke kennisbasis pabo is uitgangspunt van je onderwijs.

Wat ga jij doen?

 • Je geeft onderwijs aan zowel voltijd als deeltijd. Dat betekent dat we op woensdagavond een beroep op je doen;
 • Je laat studenten groeien in hun vak, leerkracht basisonderwijs. Je bent vakdocent. Je begeleidt studenten vanuit die rol en zoekt samen met hen de verdieping op binnen jouw vakgebied;
 • Studenten nemen vanuit de stages leervragen mee naar de bijeenkomsten. Daarmee gaan we aan de slag op de opleiding. Ook zorg je voor de borging van de landelijke kennisbasis pabo in je onderwijsaanbod. Je laat zodoende onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten en elkaar versterken;
 • Wij zijn een dynamisch en betrokken team. We werken samen aan onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en innovaties. Er wordt hard gewerkt, waarbij er ook ruimte is voor humor en gezelligheid;
 • Als vakdocent blijf je graag bij en volg je de ontwikkelingen binnen je vak en op het gebied van onderwijsinnovatie op de voet.

Arbeidsvoorwaarden
Kies je voor Fontys, dan kies je vanzelfsprekend ook voor hele fijne primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een passend salaris. Een greep uit ons aanbod:

 • Dienstverband: tijdelijk met uitzicht op vast (tijdelijk 0.2 FTE van 5-feb t/m 19-apr, structureel voor 0.5 FTE per studiejaar 24-25)
 • Salaris in Schaal 11 (min € 4.234,28 - max € 5.936,77)
 • Eindejaarsuitkering van 8,3% in december
 • 8% vakantiegeld toeslag in mei
 • ca. 50 verlofdagen (waaronder feestdagen)
 • Een moderne thuiswerkregeling
 • Geniet van financieel voordeel met een aantal collectieve verzekeringen
 • Flexibele reiskostenregeling woon-werkverkeer
 • Een uitgebreid aanbod aan diensten voor een gezonde en actieve levenswijze (‘Fontys Vitaal’)

Kennismaken?
Spreekt het bovenstaande je aan en herken jij jouw talenten in onze beschrijving? Dan willen wij graag met je in contact komen. Reageer dan eenvoudig via de solliciteer-knop! In jouw motivatie lezen we graag hoe jij impact kunt komen maken bij Fontys. Daarnaast worden we er (werk)gelukkig van als jij ook aangeeft waarom de rollen kennisdeler, expert en inspirator die deze functie een bredere context geven op jouw lijf geschreven zijn.

Sluit deze vacature niet aan op jouw talenten, maar ken je iemand voor wie deze vacature op het lijf is geschreven? Tip hem of haar dan. Je maakt diegene én ons erg blij. Alvast bedankt.

Praktische informatie
We maken het je graag gemakkelijk, onderstaande gaat je daar absoluut bij helpen.

 • Wacht niet te lang met reageren, deze vacature sluit op: 18 december 2023
 • Richt jouw sollicitatie aan: Ilona Kacanic (opleidingsmanager)
 • Nog vragen over de vacature? Geen probleem. Stel ze aan Ilona Kacanic, 06-48115447, werkdagen tussen 16:00 en 17:00 uur.
 • Vragen over de procedure kun je stellen aan Team Recruitment (P&O), 08850 75366
 • Datum gesprekken: Ronde 1: 8 januari tussen 12:00 en 18:00 uur, ronde 2: 15 januari tussen 09:00 en 12:00 uur. Zorg er s.v.p. voor dat je op beide data en tijdstippen beschikbaar bent.
 • Zijn we beiden positief? 05-02-2024
 • Met ingang van 1 januari 2023 is binnen Fontys een verplicht toetsmoment ingevoerd voor iedereen die binnen Fontys werkzaamheden gaat verrichten, in de vorm van een VOG.

Waarom werken bij Fontys?
Bijdragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving. Dit is onze ambitie. En omdat die samenleving steeds in staat van verandering is, is onze hogeschool dat ook. Met onze strategie ‘Fontys for society’ spelen we hierop in; onze koers naar een talentgerichte, onderzoekende en zeker ook wendbare organisatie. Want wat vandaag tot vooruitgang leidt, is morgen achterhaald. Het is zaak dat we ons onderwijs continu vernieuwen, verrijken en verfrissen. Alleen zo weten onze maatschappelijke opdracht te vervullen. Samen. Met jou?
Lees meer over Fontys Hogeschool en onze koers op Fontys.nl.

De vacaturetekst wordt na de sluitingsdatum van de website verwijderd.
Alleen sollicitaties die online worden ingediend via het vacatureformulier nemen wij in behandeling.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


28-11-2023 Fontys Hogescholen
Lecturer Online Marketing

Can you cross borders? Fontys International Business Studies (FIBS) is an ambitious and intercultural team of driven professionals with various (marketing) disciplines. As a team, we do our utmost to provide our students with top-quality, future-oriented education. Our students come from all over the world; we have about 50 different nationalities of students studying with us. That means a lot of switching but also a lot of dynamics. And you feel that immediately when you open the doors of our modern campus!

This is how you make impact
Teaching and helping to develop the talent of young people is your core business, but there is so much more than that! You will be given all the space you need to think about educational innovation and to further develop your profession and the curriculum. For this, you actively seek cooperation, both within and outside your team. There is a lot of flexibility and personal responsibility when it comes to preparing and implementing the lessons. Besides providing and developing education, you are also closely involved with the professional field and practice. You have an active role in connecting the Dutch-German market. So that our students can have an impact, for the Netherlands and the Euregion. Are you interested in this job full of variety and flexibility

Your tasks will include facilitating students during their learning process. For this, you need to be able to fulfil different roles, such as coach, lecturer, guide, facilitator, supervisor, etc.

 • Teaching students in different courses in the field of digital business or online marketing depending on your expertise.
 • Supporting students in their personal and professional development as a study career coach
 • Supervising students during their workplacement and graduation assignment
 • Supervising groups of students during their mini companies
 • Contributing to the development of the curriculum Marketing Management

Depending on your expertise and interest, other (FIBS wide) tasks (e.g. in different committees) are possible.

Using your skills >for society?
We are looking for a motivated, self-driven lecturer who possesses the following qualifications:

 • Master degree in Marketing management / Economics or related area (must)
 • You have significant experience (min. 3 years) in the field of online marketing (e.g. design and creation of websites, search engine marketing, email marketing or social media marketing)
 • You have knowledge in the area of digitisation of business processes and the subject of Big Data.
 • Preferably teaching experience in the respective field (ideally in HBO)
 • Proof of didactical and or coaching skills
 • Fluent in two of the following languages: English, Dutch or German as the language of instruction is either English, Dutch or German

Besides you should be able to bring in the following:

 • Interest in 21st century skills and blended learning techniques
 • Interest and belief in student centred education
 • Ability and drive to collaborate (team player)
 • Ability to adapt to a fast changing environment
 • Intercultural skills
 • Open mindedness
 • Drive to improve yourself and the environment around you
 • Constructive attitude towards sharing knowledge

Get to know our team and your position
Fontys International Business Studies (FIBS) is an institute for business with bachelor and master courses in 3 programmes: Marketing Management, International Business and International Finance. At this moment FIBS has 2500 students (4000 on the total campus). FIBS is an organization where people from different countries are educated to become high-class bachelors, training them by using study programmes that offer good prospects to the Dutch and foreign job market. At the same time it is a community where students from various countries work with each other and learn from each other in international and euregional classrooms.

Employment conditions
If you choose Fontys, you will naturally choose very nice primary and secondary terms of employment and an appropriate salary. A selection from our offer:

 • Employment contract: temporary
 • Salary in scale 11 (min € 4,234.28 - max € 5,936.77)
 • End-of-year bonus of 8.3% in December
 • 8% holiday allowance in May
 • Around 50 days off (including public holidays)
 • A modern home working arrangement
 • Enjoy financial benefits with a number of collective insurances
 • Flexible commuting arrangement
 • An extensive range of services for a healthy and active lifestyle ('Fontys Vitaal')

Like to get acquainted?
Does the above appeal to you and do you recognise your talents in our description? Then we would like to get in touch with you. Simply respond via the application button! Your motivation will tell us how you can make an impact at Fontys.

Does this vacancy not match your talents, but do you know someone for whom this vacancy is tailor-made? Tip him or her. You will make them and us very happy. Thanks in advance.

Practical information
We like to make things easy for you, the below is definitely going to help you with that.

 • Do not wait too long to apply, this vacancy closes on: 17 December 2023
 • Address your application to: Nick Poeth (team leader)
 • Any questions about the vacancy? No problem. Ask them to Nick Poeth, 06 208 907 85
 • Questions about the procedure can be addressed to Team Recruitment (P&O), 08850 75366
 • Interview date: 20 December 2023
 • Are we both positive? Start date is as soon as possible
 • With effect from 1 January 2023, a mandatory test moment has been introduced within Fontys for everyone who is going to perform work within Fontys, in the form of a VOG.

Why work at Fontys?
Contributing to a sustainable, inclusive and vital society. This is our ambition. And because that society is always in a state of change, so is our college. With our 'Fontys for society' strategy, we are responding to this; our course towards a talent-focused, inquisitive and certainly also agile organisation. Because what leads to progress today is outdated tomorrow. We need to continuously renew, enrich and refresh our education. Only then will we know how to fulfil our social mission. Together. With you?

Read more about Fontys University of Applied Sciences and our course on Fontys.nl.

The vacancy text will be removed from the website after the closing date.

Only applications submitted online via the vacancy form will be processed.

Acquisition in response to this vacancy is not appreciated

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


27-11-2023 Fontys Hogescholen
Lecturer Marketing

Can you cross borders? Fontys International Business Studies (FIBS) is an ambitious and intercultural team of driven professionals with various (marketing) disciplines. As a team, we do our utmost to provide our students with top-quality, future-oriented education. Our students come from all over the world; we have about 50 different nationalities of students studying with us. That means a lot of switching but also a lot of dynamics. And you feel that immediately when you open the doors of our modern campus!

This is how you make impact
Teaching and helping to develop the talent of young people is your core business, but there is so much more than that! You will be given all the space you need to think about educational innovation and to further develop your profession and the curriculum. For this, you actively seek cooperation, both within and outside your team. There is a lot of flexibility and personal responsibility when it comes to preparing and implementing the lessons. Besides providing and developing education, you are also closely involved with the professional field and practice. You have an active role in connecting the Dutch-German market. So that our students can have an impact, for the Netherlands and the Euregion. Are you interested in this job full of variety and flexibility?

Your tasks will include facilitating students during their learning process. For this, you need to be able to fulfil different roles, such as coach, lecturer, guide, facilitator, supervisor, etc.

 • Teaching students in different courses in the field of marketing depending on your expertise
 • Supporting students in their personal and professional development as a study career coach
 • Supervising students during their workplacement and graduation assignment
 • Supervising groups of students during their project work
 • Contributing to the development of the curriculum Marketing Management

Depending on your expertise and interest, other (FIBS wide) tasks (e.g. in different committees) are possible.

Using your skills >for society?
We are looking for a motivated, self-driven lecturer who possesses the following qualifications:

 • Master degree in Marketing management / Economics or related area (must)
 • You have considerable experience (min. 5 years) in the field of strategic and/or operative marketing
 • You have innovative ideas, are entrepreneurial and always think ahead.
 • Preferably teaching experience in the respective field (ideally in HBO)
 • Proof of didactical and or coaching skills
 • Fluent in two of the following languages: English, Dutch or German as the language of instruction is either English, Dutch or German

Besides you should be able to bring in the following:

 • Interest in 21st century skills and blended learning techniques
 • Interest and belief in student centred education
 • Ability and drive to collaborate (team player)
 • Ability to adapt to a fast changing environment
 • Intercultural skills
 • Open mindedness
 • Drive to improve yourself and the environment around you
 • Constructive attitude towards sharing knowledge

Get to know our team and your position
Fontys International Business Studies (FIBS) is an institute for business with bachelor and master courses in 3 programmes: Marketing Management, International Business and International Finance. At this moment FIBS has 2500 students (4000 on the total campus). FIBS is an organization where people from different countries are educated to become high-class bachelors, training them by using study programmes that offer good prospects to the Dutch and foreign job market. At the same time it is a community where students from various countries work with each other and learn from each other in international and euregional classrooms.

Employment conditions
If you choose Fontys, you will naturally choose very nice primary and secondary terms of employment and an appropriate salary. A selection from our offer:

 • Employment contract: temporary
 • Salary in scale 11 (min € 4,234.28 - max € 5,936.77)
 • End-of-year bonus of 8.3% in December
 • 8% holiday allowance in May
 • Around 50 days off (including public holidays)
 • A modern home working arrangement
 • Enjoy financial benefits with a number of collective insurances
 • Flexible commuting arrangement
 • An extensive range of services for a healthy and active lifestyle ('Fontys Vitaal')

Like to get acquainted?
Does the above appeal to you and do you recognise your talents in our description? Then we would like to get in touch with you. Simply respond via the application button! Your motivation will tell us how you can make an impact at Fontys.

Does this vacancy not match your talents, but do you know someone for whom this vacancy is tailor-made? Tip him or her. You will make them and us very happy. Thanks in advance.

Practical information
We like to make things easy for you, the below is definitely going to help you with that.

 • Do not wait too long to apply, this vacancy closes on: 17 December 2023
 • Address your application to: Nick Poeth (team leader)
 • Any questions about the vacancy? No problem. Ask them to Nick Poeth, 06 208 907 85
 • Questions about the procedure can be addressed to Team Recruitment (P&O), 08850 75366
 • Interview date: 20 December 2023
 • Are we both positive? Start date is as soon as possible
 • With effect from 1 January 2023, a mandatory test moment has been introduced within Fontys for everyone who is going to perform work within Fontys, in the form of a VOG.

Why work at Fontys?
Contributing to a sustainable, inclusive and vital society. This is our ambition. And because that society is always in a state of change, so is our college. With our 'Fontys for society' strategy, we are responding to this; our course towards a talent-focused, inquisitive and certainly also agile organisation. Because what leads to progress today is outdated tomorrow. We need to continuously renew, enrich and refresh our education. Only then will we know how to fulfil our social mission. Together. With you?

Read more about Fontys University of Applied Sciences and our course on Fontys.nl.

The vacancy text will be removed from the website after the closing date.

Only applications submitted online via the vacancy form will be processed.

Acquisition in response to this vacancy is not appreciated

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


27-11-2023 Fontys Hogescholen
Lecturer Business Management

Fontys international business studies (FIBS) is looking for a new enthusiastic and experienced lecturer who enjoys supporting young professionals from different nationalities in their learning.
You will become part of a team which is diverse in terms of experience, age and nationality and which is confronted with a changing environment.

This is how you make impact
Your tasks will include facilitating students during their learning process. For this, you need to be able to fulfil different roles, such as coach, lecturer, guide, facilitator, supervisor, etc.

 • Teaching students in different courses in the field of international business depending on your expertise. This can be knowledge and skills related courses.
 • Guiding students as a coach in their semester projects.
 • Guiding students as a study career coach
 • Supervising students during their workplacement and graduation assignment
 • Supervising groups of students during their mini companies
 • Contributing to the development of a new curriculum

Depending on your expertise and interest, other (FIBS wide) tasks (e.g. in different committees) are possible.

Using your skills >for society?
We are looking for a motivated, self-driven lecturer who possesses the following qualifications:

 • Master degree in International Business / Management or related area (must)
 • Relevant industry experience in international business / economic background/ Human resources/ Project management
 • Teaching experience in the respective field (ideally in HBO and experienced with project based learning)
 • Proof of didactic skills
 • Fluent in English (C2 level) as the language of instruction is English
 • Fluent in one additional language (e.g. Dutch or German)

Besides you should be able to bring in the following:

 • Interest in 21st century skills and blended learning techniques
 • Interest and belief in student centred education
 • Ability and drive to collaborate (team player)
 • Ability to adapt to a fast changing environment
 • Intercultural skills
 • Open mindedness
 • Drive to improve yourself and the environment around you
 • Constructive attitude towards sharing knowledge

Get to know our team and your position
Fontys International Business Studies (FIBS) is an institute for business with bachelor and master courses in 3 programmes: Marketing Management, International Business and International Finance. At this moment FIBS has 2500 students (4000 on the total campus). FIBS is an organization where people from different countries are educated to become high-class bachelors, training them by using study programmes that offer good prospects to the Dutch and foreign job market. At the same time it is a community where students from various countries work with each other and learn from each other in international and euregional classrooms.

Employment conditions
If you choose Fontys, you will naturally choose very nice primary and secondary terms of employment and an appropriate salary. A selection from our offer:

 • Employment contract: temporary
 • Salary in scale 11 (min € 4,234.28 - max € 5,936.77)
 • End-of-year bonus of 8.3% in December
 • 8% holiday allowance in May
 • Around 50 days off (including public holidays)
 • A modern home working arrangement
 • Enjoy financial benefits with a number of collective insurances
 • Flexible commuting arrangement
 • An extensive range of services for a healthy and active lifestyle ('Fontys Vitaal')

Like to get acquainted?
Does the above appeal to you and do you recognise your talents in our description? Then we would like to get in touch with you. Simply respond via the application button! Your motivation will tell us how you can make an impact at Fontys.

Does this vacancy not match your talents, but do you know someone for whom this vacancy is tailor-made? Tip him or her. You will make them and us very happy. Thanks in advance.

Practical information
We like to make things easy for you, the below is definitely going to help you with that.

 • Do not wait too long to apply, this vacancy closes on: 17 December 2023
 • Address your application to: Chantal Teeuwen (education manager)
 • Any questions about the vacancy? No problem. Ask them to Chantal Teeuwen, +31 683644012
 • Questions about the procedure can be addressed to Team Recruitment (P&O), 08850 75366
 • Interview date: 20 December 2023
 • Are we both positive? Start date is as soon as possible
 • With effect from 1 January 2023, a mandatory test moment has been introduced within Fontys for everyone who is going to perform work within Fontys, in the form of a VOG.

Why work at Fontys?
Contributing to a sustainable, inclusive and vital society. This is our ambition. And because that society is always in a state of change, so is our college. With our 'Fontys for society' strategy, we are responding to this; our course towards a talent-focused, inquisitive and certainly also agile organisation. Because what leads to progress today is outdated tomorrow. We need to continuously renew, enrich and refresh our education. Only then will we know how to fulfil our social mission. Together. With you?

Read more about Fontys University of Applied Sciences and our course on Fontys.nl.

The vacancy text will be removed from the website after the closing date.

Only applications submitted online via the vacancy form will be processed.

Acquisition in response to this vacancy is not appreciated

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


27-11-2023 Fontys Hogescholen
Docent Engels

Help jij onze studenten in hun ontwikkeling naar het beroep van leerkracht basisonderwijs? Geloof jij in de kracht van leren vanuit de praktijk, heb je affiniteit met het basisonderwijs én heb je ook aantoonbaar verstand van het vakgebied Engels in het algemeen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Wij geloven dat leren vanuit de praktijkcontext het beste werkt. De leerdoelen van onze student zijn uitgangspunt van het leertraject en daar werk jij aan mee. Als docent met expertise op het gebied van Engels, inspireer je onze studenten om hun leerlingen zich te laten verwonderen, presenteren en ontwikkelen.

Als docent bij de Nieuwste Pabo ben je bewust praktijkgericht met je vak bezig. Wij bewegen naar een meer vraaggericht onderwijsaanbod. Onze opleidingsvarianten bevinden zich in verschillende fasen binnen deze beweging. Je hanteert op diverse plekken binnen onze organisatie andere didactische werkvormen. Want zoals jouw studenten zich ontwikkelen, ontwikkel jij je ook graag: onderzoekend, experimenterend, gedreven en nieuwsgierig om nieuwe dingen te proberen die ons onderwijs en onze organisatie nóg beter maken!

Wat ga je doen?

 • Je geeft onderwijs aan onze voltijd studenten;
 • Je laat studenten groeien in hun vak, leerkracht basisonderwijs. Je bent vakdocent. Je begeleidt studenten vanuit die rol en zoekt samen met hen de verdieping op binnen jouw vakgebied;
 • Studenten nemen vanuit de stages leervragen mee naar de bijeenkomsten. Daarmee gaan we aan de slag op de opleiding. Ook zorg je voor de borging van de landelijke kennisbasis pabo in je onderwijsaanbod;
 • Wij zijn een dynamisch en betrokken team. We werken samen aan onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en innovaties. Er wordt hard gewerkt, waarbij er ook ruimte is voor humor en gezelligheid;
 • Als vakdocent blijf je graag bij en volg je de ontwikkelingen binnen je vak en op het gebied van onderwijsinnovatie op de voet.

Jouw kwaliteiten inzetten >for society?
Om in de functie echt impact te kunnen maken, verwachten we op basis van (organisatie)kennis en ervaring dat je minimaal beschikt over 0-3 jaar werkervaring en opleidingsniveau: wo.

Wat vragen wij van jou?
Als persoon:

 • Werk je graag samen met je collega’s binnen en buiten het domein;
 • Ben je gericht op vooruitgang;
 • Kun je uitstekend luisteren en ben je een constructieve gespreks- en sparringpartner.

Qua opleiding en achtergrond:

 • Je hebt een afgeronde relevante masteropleiding (lerarenopleiding Engels of vergelijkbaar);
 • Je hebt ervaring in of kennis van het basisonderwijs;
 • Je weet op een inspirerende wijze je kennis en kunde over te dragen;
 • De landelijke kennisbasis pabo is uitgangspunt van je onderwijs;
 • Je beheerst Engels op C2 niveau of bent native speaker.

Arbeidsvoorwaarden
Kies je voor Fontys, dan kies je vanzelfsprekend ook voor hele fijne primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een passend salaris. Een greep uit ons aanbod:

 • Dienstverband: tijdelijk voor 0.2 fte een tijdelijke vervanging tot einde studiejaar 2023-2024
 • Salaris in Schaal 11 (min € 4.234,28 - max € 5.936,77)
 • Eindejaarsuitkering van 8,3% in december
 • 8% vakantiegeld toeslag in mei
 • ca. 50 verlofdagen (waaronder feestdagen)
 • Een moderne thuiswerkregeling
 • Geniet van financieel voordeel met een aantal collectieve verzekeringen
 • Flexibele reiskostenregeling woon-werkverkeer
 • Een uitgebreid aanbod aan diensten voor een gezonde en actieve levenswijze (‘Fontys Vitaal’)

Kennismaken?
Spreekt het bovenstaande je aan en herken jij jouw talenten in onze beschrijving? Dan willen wij graag met je in contact komen. Reageer dan eenvoudig via de solliciteer-knop! In jouw motivatie lezen we graag hoe jij impact kunt komen maken bij Fontys. Daarnaast worden we er (werk)gelukkig van als jij ook aangeeft waarom de rollen inspirator, kennisdeler en expert die deze functie een bredere context geven op jouw lijf geschreven zijn.

Sluit deze vacature niet aan op jouw talenten, maar ken je iemand voor wie deze vacature op het lijf is geschreven? Tip hem of haar dan. Je maakt diegene én ons erg blij. Alvast bedankt.

Praktische informatie
We maken het je graag gemakkelijk, onderstaande gaat je daar absoluut bij helpen.

 • Wacht niet te lang met reageren, deze vacature sluit op: 18 december 2023
 • Richt jouw sollicitatie aan: Ilona Kacanic (opleidingsmanager)
 • Nog vragen over de vacature? Geen probleem. Stel ze aan 06-48115447
 • Vragen over de procedure kun je stellen aan Team Recruitment (P&O), 08850 75366
 • Datum gesprekken: 8 januari 2024 tussen 14:00 en 18:00 uur
 • Zijn we beiden positief? Startdatum is zo snel mogelijk
 • Met ingang van 1 januari 2023 is binnen Fontys een verplicht toetsmoment ingevoerd voor iedereen die binnen Fontys werkzaamheden gaat verrichten, in de vorm van een VOG.

Waarom werken bij Fontys?
Bijdragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving. Dit is onze ambitie. En omdat die samenleving steeds in staat van verandering is, is onze hogeschool dat ook. Met onze strategie ‘Fontys for society’ spelen we hierop in; onze koers naar een talentgerichte, onderzoekende en zeker ook wendbare organisatie. Want wat vandaag tot vooruitgang leidt, is morgen achterhaald. Het is zaak dat we ons onderwijs continu vernieuwen, verrijken en verfrissen. Alleen zo weten onze maatschappelijke opdracht te vervullen. Samen. Met jou?
Lees meer over Fontys Hogeschool en onze koers op Fontys.nl.

De vacaturetekst wordt na de sluitingsdatum van de website verwijderd.
Alleen sollicitaties die online worden ingediend via het vacatureformulier nemen wij in behandeling.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


22-11-2023 Fontys Hogescholen