Logo Agristo

Vacatures geplaatst door Agristo

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Agristo.

Laatste vacatures

Tax Specialist

Als Tax Specialist bij Agristo zal je verantwoordelijk zijn voor:

 • Het ontwikkelen en implementeren van een belastingstrategie die in lijn ligt met de bedrijfsdoelstellingen, identificeren van mogelijkheden tot belastingbesparing of gebruik van subsidies in lijn met de geldende regelgevingen.
 • Het actief bijhouden en reageren op wijzigingen in belastingwetgeving en subsidiemogelijkheden (België, Nederland & Frankrijk).
 • Opvolgen van verplichtingen binnen verschillende fiscale subdomeinen zoals Transfer Pricing, Vennootschapsbelasting, BTW, investeringsaftrek, innovatie aftrek, …
 • Het coördineren van aangiftes en aanvragen, in nauwe samenwerking met interne medewerkers en/of externe specialisten.
 • Het actief zoeken naar subsidiemogelijkheden en het volledige proces overzien van aanvraag tot rapportage en de nodige ondersteuning bieden om verschillende interne afdelingen te ondersteunen bij specifieke aanvragen.
 • Het adviseren van projectmanagers over mogelijkheden rond belastingaftrekken en subsidies.
 • Het onderhouden van relaties met externe belastingadviseurs, subsidie-experts en overheidsinstanties.
 • Het delen van expertise en het trainen van collega's om het interne kennisniveau te verhogen.
 • Het coördineren van externe belastingcontroles en zorgen voor een vlot verloop van eventuele controles en audits.
 • Je rapporteert aan de CFO.

8 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

12 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


08-04-2024 Agristo
Strategic Project Manager Finance

Agristo Finance zet impactvolle projecten op om zijn ambitieuze strategische doelstellingen te realiseren. Als Project Manager leid je één of meerdere van onze Finance/Risk projecten in goede banen. Je doet dat niet alleen maar werkt hiervoor nauw samen met directieleden, managers, controllers, experten en medewerkers op verschillende niveaus. Een uitdaging van formaat dus!

 • Je werkt diverse strategische projecten uit. Je kadert het vraagstuk, schrijft de grote lijnen uit én je zorgt voor de uitvoering. Van A tot Z dus.
 • Je kent onze Finance afdeling als je broekzak en bent in staat om verbeteringstrajecten te implementeren waarbij je pijnpunten binnen de processen identificeert en wegwerkt. Dit omvat zowel projecten op vlak van optimalisering, automatisering als digitalisering.
 • Je bent gebeten door data en systemen. Je gaat hiermee graag aan de slag om nieuwe inzichten te verwerven, te visualiseren en te delen. Je combineert kwantitatieve en kwalitatieve analyses om dit te onderbouwen.
 • Je zorgt ervoor dat alle betrokkenen gemotiveerd zijn en dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Je denkt op lange termijn en stuurt bij wanneer nodig.
 • Je hebt een brede interesse binnen Finance en ziet de impact en de link naar andere functionele domeinen (bijvoorbeeld sales, supply chain en productie). Je duikt graag in uiteenlopende en overkoepelende projecten.
 • Je rapporteert aan de CFO.

Kortom: de mix van Finance, data analytics, samenwerken met mensen, systemen en optimalisaties brengen het beste in je naar boven. Uiteenlopende Finance projecten zijn je ding!

8 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

19 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


08-04-2024 Agristo
Quality Engineer

Als Quality Engineer ga je actief op zoek naar kwaliteit gerelateerde verbeterpunten binnen de verschillende afdelingen van de plant (productie, inpak, supply chain, kwaliteit, enz).

 • Je bent in staat om rond deze punten zelfstandig een project op te zetten, uit te werken en acties te ondernemen.
 • Instructies en opleidingen worden door jou helder opgemaakt en uitgelegd aan collega’s.
 • Je geeft kwaliteitsopleidingen aan nieuwe medewerkers.
 • Bij het opstarten van een nieuwe lijn of wijziging van proces ben je actief betrokken om dit te valideren.
 • Je voert interne audits uit in andere plants van Agristo en begeleidt ook externe audits (BRC, IFS, klantaudits, RSPO, SKAL, Halal).

Actiepunten die voortkomen uit deze audits pak je op structurele en efficiënte wijze aan samen met de betrokken afdelingen.

 • Je vormt je tot expert in het uitvoeren van traceeroefeningen.
 • Je analyseert klachten en niet-conformiteiten om van hieruit verbeterprojecten te initiëren.
 • Administratieve taken zijn part of the job maar vormen een uitdaging om deze te reduceren.

Jouw team
Je komt te werken in het kwaliteitsteam bij Agristo in Tilburg.

16 sollicitaties
0 views


08-04-2024 Agristo
HR Business Partner HQ

Wij zijn op zoek naar een energieke collega die zijn/haar ervaring als HR-professional wil inzetten in een dynamisch, groeiend team. Je gaat bij ons aan de slag als HR Business Partner op ons hoofdkantoor voor onze bediendenpopulatie.

Specifiek kan je jouw rol in verschillende luiken opdelen:

Operationeel:

 • Als HR Business Partner fungeer je als het 1ste aanspreekpunt voor zowel leidinggevenden als medewerkers, dit voor de afdelingen die je ondersteunt (ca. 100 bedienden).
 • Door je frequente aanwezigheid in de afdelingen zorg je voor een laagdrempelige en toegankelijke HR-ondersteuning.
 • Je ondersteunt de leidinggevenden op vlak van begeleiding en opvolging van hun medewerkers en treedt waar nodig op als bemiddelaar.
 • Je staat ook in voor retentie-, verzuim- en exitgesprekken, performance dossiers, conflicthantering, etc.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de leidinggevenden inzake verandertrajecten en denkt mee over de communicatie en implementatie van deze projecten.
 • Je laat onze Agristo cultuur en waarden op de werkvloer leven en stimuleert de samenwerking en communicatie binnen de teams.
 • Onder onze waarde ‘We Cultivate Growth’, breng je het talent van de afdeling in kaart, je capteert ontwikkelingsnoden en je begeleidt de doorgroei van collega’s.
 • Je ondersteunt leidinggevenden om te groeien in leiderschaps- en People managementvaardigheden.

Strategisch:

 • Je werkt nauw samen met de collega’s binnen de HR-expertisedomeinen en bent mee verantwoordelijk voor de implementatie van HR policies, initiatieven en projecten.
 • Je detecteert noden en behoeften van onze business en geeft daarbij jouw strategisch advies. Je treedt op als sparringpartner in de strategische beslissingen die binnen de afdelingen gemaakt worden en impact hebben op onze medewerkers.
 • Je draagt bij tot een maximale HR-efficiëntie en speelt een actieve rol bij de evaluatie en optimalisatie van de employee experience.
 • Je denkt mee met afdelingsverantwoordelijken over het plan van aanpak om bedrijfsambities te realiseren.

Vanuit jouw rol werk je nauw samen met de Groep Recruiters, HR Manager, Payroll Specialists en ons HR Center of Excellence.

16 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

21 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


05-04-2024 Agristo
Logistiek operator

Als logistiek operator ben je verantwoordelijk voor volgende taken:

 • het oplossen van technische storingen die voorkomen in het automatisch vrieshuis zodat de in-& uitvoer van goederen optimaal verloopt
 • het laden / lossen van de vrachtwagens met de juiste producten zodat de vooropgestelde laadplanning correct wordt opgevolgd en deze ook administratief verwerken
 • inventariseren van de uitgevoerde acties naar voorraadbeheer en instaan voor het in- & uitscannen van voorraden.
 • Het oplossen van “foutlocaties” in de automatische vrieshuizen.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


05-04-2024 Agristo