Logo HZ University of Applied Sciences

Vacatures geplaatst door HZ University of Applied Sciences

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor HZ University of Applied Sciences.

Laatste vacatures

(Kern) Docent Food, Business & Innovation

Omvang: 0,4 fte
Standplaats: Vlissingen

Zorg jij voor de verdere ontwikkeling van onze deeltijd Food, Business & Innovatie Associate Degree opleiding en maak jij deze tot een succes?

Kerndocent Deeltijd Food, Business & Innovation word je niet, dat bén je. Jouw wil om te innoveren, liefde voor je vak en betrokkenheid bij deeltijdstudenten kunnen we je namelijk niet aanleren. Die bevlogenheid vinden wij het allerbelangrijkst. Geniet jij ervan om jouw kennis en kunde over te brengen bij studenten die zelf al werkzaam zijn in het beroepenveld en heb je affiniteit met onderzoek? Solliciteer dan op de vacature van Kerndocent Deeltijd Food, Business & Innovation van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen.

Jouw werk als Kerndocent Deeltijd Food, Business & Innovation

Van het meebouwen aan de toekomst van onze associate degree deeltijdopleiding Food, Business en Innovation en het succesvol vormgeven van deze deeltijdopleiding krijg jij energie. De opleiding is net van start gegaan in het huidige studiejaar. Je hoofdtaak is coördineren, maar om dit goed vorm te kunnen geven vinden we het belangrijk dat je ook een les- en coachtaak hebt, zodat je doorleeft hoe het deeltijdconcept is. Je houdt je samen met het docententeam bezig met onder andere marketing, de onderwijslogistiek en het wegzetten van een passend curriculum. Onder verantwoordelijkheid van de opleidingsmanager ontwikkel je de koers van de deeltijdopleiding en daarbuiten en zoek je de interne samenwerking op met andere deeltijdopleidingen zodat je hun kennis en kunde kan inzetten om van de deeltijdopleiding een succes te maken. Jij begrijpt wat studenten nodig hebben die een deeltijdstudie gaan volgen en bent het eerste aanspreekpunt voor de manager en de docenten. Je bent een bruggenbouwer, kunt omgaan met onzekerheden, maakt dilemma’s bespreekbaar en zorgt ervoor dat de kwaliteit en het niveau van de opleiding helemaal top is en blijft.

Dit vind je leuk om te doen

 • Een nieuwe opleiding vormgeven;
 • Coördineren van de opleiding waarbij intensief samengewerkt wordt met andere opleidingen;
 • De ontwikkelingen die in de markt zichtbaar zijn vertalen naar het onderwijs en onderzoeksprojecten;
 • Coachen van studerenden;
 • De verbinding zoeken met andere opleidingen, onderzoeksgroepen en bedrijven in de regio;
 • Deeltijdonderwijs verzorgen door de samenwerking te zoeken met het beroepenveld.

Organiseren gaat jou goed af en je hebt een duidelijk beeld van de ontwikkelingen in de markt. Jij bent een pionier, organisator, coördinator en je krijgt er energie van om samen te werken met andere opleidingen, onderzoeksgroepen en bedrijven in de regio. Met andere opleidingen en onderzoeksgroepen werken we samen aan diverse HZ-thema’s.

Er spelen op dit moment veel food gerelateerde ontwikkelingen binnen HZ en in de regio, zoals de ontwikkeling van Delta Climate Center en het project New Waves. Dat maakt dat wij de mogelijkheid bieden om, afhankelijk van jouw profiel, de reeds beschikbare formatie uit te breiden van 0,4 fte naar 0,8 fte door inzet op diverse HZ brede, strategische foodprojecten binnen en buiten de HZ. Als je hiervoor relevante kennis, ervaring, een breed netwerk van stakeholders binnen het food-domein hebt en reeds betrokken bent bij mogelijke projecten, nodigen wij je nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Het team

Je komt terecht in een jong en dynamisch team. We streven naar een inclusief team waar iedereen zich kan ontplooien. Openheid en vertrouwen zijn de woorden die ons team kenmerken.

Het zit in je

Studenten zijn bij jou geen nummers. Jij zorgt ervoor dat deeltijdstudenten goed worden opgeleid en dat zij direct onderdelen van hun studie in de eigen beroepspraktijk kunnen toepassen. Jij bent een klankbord, coach en motivator voor de studenten. En samen met de student en de collega’s van het team, bepalen jullie het leerpad, hierin is innovatie en maatwerk belangrijk. Wil je in een professionele omgeving ervoor zorgen dat Food & Business zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen kunnen maken? Spreekt het jou aan om met ons deze nieuwe opleiding te verder te ontwikkelen? Versterk jij ons team?

Daarnaast:

 • Heb je minimaal een relevante afgeronde HBO/Master-opleiding;
 • Heb je affiniteit met en een netwerk in het relevante beroepenveld;
 • Heb je grote affiniteit met of ervaring in het (deeltijd) hbo-onderwijs;
 • Heb je goede coaching- en communicatie skills;
 • Ben je een teamspeler gericht op samenwerken.

Groei met ons mee

We geloven dat toekomstbestendig onderwijs begint bij onze medewerkers. Daarom bieden we je naast een levendige werkomgeving ook:

 • Een tijdelijke aanstelling voor een jaar in de functie van Docent. Verlenging van deze aanstelling is afhankelijk van persoonlijk functioneren en formatieve ruimte;
 • Een bruto maandsalaris in schaal 11 tussen de € 3.896,- en € 5.937,- conform CAO HBO bij een fulltime dienstverband;
 • Inschaling in schaal 12 (€ 4.901,- en € 6.698,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband) kan tot de mogelijkheden behoren als ook de hiervoor genoemde strategische food-ontwikkelingen/projecten binnen en buiten de HZ bij jou belegd kunnen worden en je beschikt over relevante ervaring, kennis, skills en een netwerk m.b.t. food;
 • 8,3% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld én mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten en/of thuiswerkvergoeding;
 • Ongeveer 53 vrije dagen als je fulltime werkt;
 • Alle kans om aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken;
 • Vrijheid en zelfstandigheid in je werk;
 • Leuke activiteiten vanuit HZ Fun, HZ Sport en HZ Cult én gratis toegang tot HZ Vitality Center.

Werken bij HZ University of Applied Sciences: de persoonlijke hogeschool
Samen met zo’n 600 medewerkers en 5000 studenten zetten we ons, met vernieuwend onderwijs en onderzoek, dagelijks in voor onze missie; bijdragen aan een betere wereld.

Werken bij de HZ betekent werken in een bruisende community waar alle ruimte is voor unieke ideeën en de ontwikkeling van jouw talenten, zodat jij kunt groeien. Overal staat de deur altijd open, dus je kan zo binnenlopen bij collega’s. Want uiteindelijk, doen we het samen. Of je nu werkt als docent, conciërge, marketingmedewerker, ICT’er, P&O-adviseur of financieel manager: samen dragen we bij aan een betere, duurzame wereld. Dat is de kracht van onze persoonlijke hogeschool.

Solliciteren

Ben jij ondernemend en enthousiasmerend? En is de ontwikkeling van deze deeltijdopleiding aan jou besteed? Solliciteer dan direct, maar vóór 11 december as via de sollicitatiebutton hieronder. Toch liever eerst wat meer informatie? Martijn Ruissen, opleidingsmanager, kan je alles vertellen over deze functie. Martijn is te bereiken via martijn.ruissen@hz.nl of 06-51360198.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 13 december en donderdag 14 december in de middag. Hou je deze data alvast vrij?

Zijn we beiden overtuigd dat we bij elkaar passen? Dan begin je zo spoedig mogelijk in jouw nieuwe functie van docent voor de deeltijd opleiding Food, Business & Innovation.

Wij werven bij de HZ University of Applied Sciences zelf onze nieuwe collega’s.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature

4 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

3 sollicitaties
0 views


28-11-2023 HZ University of Applied Sciences
Lecturer International Business

Location: Vlissingen, The Netherlands
Size: 0.6 – 1.0 fte

Teaching is your passion, not just your job. We simply cannot teach you the will to innovate, love for your profession and commitment to students, this comes naturally to you. Do you enjoy bringing your knowledge and skills across? Are you the kind of teacher that helps our students and the study programme develop further? Are you the right fit? Then apply for the vacancy of Lecturer International Business at HZ University of Applied Sciences.

Your work as a Lecturer International Business
From day one, you will be part of an ambitious and innovative team. With your team, you know how to upskill and achieve your potential. Coaching students and helping them with their professional development, is just the challenge for you, for instance by designing education in a practice-oriented way. You have an eye for social trends and an innovative and inquisitive attitude. You are a team-player, committed and have an open style of communication. Passion for education, teaching and coaching young full-time students is what drives you. This manifests itself in a student-focused, collaborative and positive attitude.

International Business is part of the Business, Vitality & Hospitality domain. The International Business programme has a broad curriculum, taught in English, with a strong international focus having many nationalities in both the student and staff community.

Are you the right fit?

You see students as individuals and realise that it is important to understand their personal needs and interests. You ensure that this generation is well-prepared and that they can put their knowledge into practice. Maintaining contacts with the professional field is also part of your job. You coach and motivate your students. And you determine the learning pathway together with the student. In short; inspire, excite and challenge the new generation. In addition:

 • You have a completed Bachelor's or Master's degree and work experience in a relevant field;
 • You have extensive experience in higher education and have been involved in building curricula;
 • You can coach well and communicate clearly and your command of Dutch and English is excellent;
 • You have good planning and organisational skills and are result-oriented;
 • You have well-developed teaching and coaching skills;

Grow with us
We believe that future-proof education starts with our employees. Therefore, in addition to a pleasant, vibrant and informal working environment, we offer you:

 • A temporary appointment for one year in the position of Lecturer. Renewal of this appointment is subject to personal performance and formative space;
 • A gross monthly salary between €3,370 and €5,936.77 for full-time employment (scale 10 or 11 CAO hbo);
 • Support in obtaining a basic qualification in didactical competence if you do not have one already;
 • 8.3% end-of-year bonus, 8% holiday allowance and possibly an allowance for travel expenses and/or allowance when working remotely;
 • About 53 days off if you work full-time;
 • Every opportunity to work on your personal and professional development;
 • Freedom and independence in your work;
 • Fun activities organized by HZ Fun, HZ Sport and HZ Cult as well as free access to HZ Vitality Center.

Working at HZ University of Applied Sciences: the personal university of applied sciences

Together with about 600 staff members and 5,000 students, we dedicate ourselves daily, with innovative education and research, to our mission; contributing to a better world.

Working at HZ means working in a vibrant community where there is plenty of room for unique ideas and the development of your talents so that you can grow. Doors are always open, so you can drop in on colleagues just like that. Because at the end of the day, we do it together. Whether you work as a lecturer, caretaker, marketing officer, ICT specialist, HR advisor or financial manager: together we contribute to a better, sustainable world. That is the strength of our personal University of Applied Sciences.

Apply

Are you the enthusiastic Lecturer International Business we are looking for? Then apply before December 14, 2023 via the application button below. Would you like more information first? Paul van ‘t Veer, manager of the study programme, to be reached at+31 6 30 07 64 35, can tell you all about this position.

Interviews will take place at December 18, 2023 in the afternoon. After the first interview providing a guest lesson, possible online, is part of the procedure.

At HZ University of Applied Sciences, we recruit our new colleagues ourselves

5 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views


22-11-2023 HZ University of Applied Sciences
Projectleider Energy Campus

Standplaats: Middelburg
Omvang 0,8-1,0 fte

Water, energie en voedsel zijn dé kennisthema’s waarmee Zeeland zich onderscheidt. Binnen de Stichting Innovatiecluster Campus Zeeland werken de HZ, Scalda en het UCR als partners samen in onderwijs en onderzoek. Daarnaast werken zij met andere publieke en private partijen nauw samen in transities naar een duurzame Zuidwestelijke Delta. Daarbij heeft de HZ, in het instellingsplan 2020-2027 ‘Bijdragen aan een betere wereld’, de ambitie geformuleerd om dé innovatiemotor van de regio te zijn en met publiek-private samenwerkingen (pps) hieraan bij te dragen. HZ- studerenden dragen via onderzoek en onderwijs bij aan maatschappelijke vraagstukken in actuele beroepssituaties. HZ lectoren zijn juist op deze terreinen actief.

De Zuidwestelijke Delta staat gesteld voor een complexe opgave van energietransitie. Als HZ nemen wij daarbinnen een bijzondere positie in als kennisinstelling. Wij willen en kunnen bijdragen aan deze maatschappelijke opgave. Dit ook omdat wij de technologische, maar ook de sociale en andere expertise in huis hebben en daarin nauw samenwerken met partners. In samenwerking met de andere onderwijsinstellingen hebben wij veel te bieden, maar willen wij ons ook verder ontwikkelen en profileren. Voor deze ontwikkeling en uitbouw van kennis, kunde en vaardigheden en het benutten daarvan in de praktijk zijn wij samenwerkingsverbanden aangegaan door het gezamenlijk aanvragen van subsidies en fondsen.

Deze middelen helpen de deelnemende partijen om de gestelde resultaten te behalen, ontwikkelingen te versnellen en bepaald gedrag of bepaalde activiteiten te stimuleren. Voor een aantal activiteiten is er voor gekozen voor een financiering van projecten door meerdere subsidieverstrekkers en/of fondsen. Zo vormen subsidies vanuit het Europese Just Transition Fund, en de aanvraag Energy Campus in het bijzonder, de spil. Het Just Transition Fund (JTF): Fonds voor een rechtvaardige transitie, draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. JTF financiert innovatie van de regionale economie en vermindert de negatieve gevolgen als gevolg van deze transitie. Lees hier meer informatie over JTF.

Het project Energy Campus omvat de volgende resultaten:

 • Verhogen van de innovatiekracht van ondernemers gevestigd in de regio van de Kanaalzone;
 • Realisatie van gemoderniseerde en duurzame onderwijsvoorzieningen binnen het kenniscluster Vlissingen t.b.v. de energietransitie;
 • Praktijkgericht onderzoek als katalysator laten fungeren voor de ontwikkeling van kennis en inzichten;
 • Organisatie en scholingsaanbod ontwikkelen t.b.v. Leven Lang Ontwikkelen.

Daarbij gaat de Energy Campus steeds over de technologische, maar ook de sociale kant van de energietransitie.

Jouw werk als Projectleider
Voor dit project zoeken wij een projectleider met een integrale verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke realisatie in verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk door middel van publiek-private samenwerking op het gebied van de energietransitie. Je hebt de HZ als basis, maar werkt samen het hele Innovatiecluster Campus Zeeland (HZ, Scalda en UCR), met projectleiders van andere projecten op het gebied van de energietransitie, en vooral vóór en met de publieke en private partners en partijen in de regio. Je opdrachtgever is een BDT-lid van HZ.

Je voert het integraal projectleiderschap met resultaatverantwoording uit voor HZ als deelnemende organisatie, in afstemming met Scalda (de regiehouder en penvoerder van het project) en andere partners en het budgetbeheer voor het HZ-deel;

Je zorgt vanuit Energy campus voor een optimale aansluiting tussen onderwijs en onderzoek binnen HZ en tussen verschillende pps-en met partners en partijen, waaronder Scalda, UCR Dockwize en de relevante pps-en en private partners;

Je levert als deelnemende partner input voor de ontwikkeling van gezamenlijk te gebruiken faciliteiten (o.a. labs) op de Kenniswerf op het gebied van de energietransitie in Vlissingen en ook voor de ‘makelaarsfunctie’. Hiervoor draag je met partners en partijen bij aan de ontwikkeling van een visie op de fysieke infrastructuur, governance en financiën van pps-en;

Je werkt nauw samen met de HZ directies en managers voor zowel bedrijfsvoering als onderwijs en onderzoek;

Je coördineert in het bijzonder de specifieke HZ-activiteiten op het gebied van kennismanagement en de ontwikkeling van onderzoeksgroepen en het portfolio met aandacht voor interdisciplinariteit;

Je coördineert promotie en publiciteit, in de eerste instantie met de dienst DCMI, maar ook in combinatie met Scalda en Dockwize;

Je zorgt ervoor dat onderzoekers, in overleg met lectoren, werken aan het ophalen en organiseren van real-life casuïstiek voor het onderwijs en het directe contact met de praktijk.

Samen verder komen
Samen verder komen en meer impact maken voor Zeeland zijn doelen van het de projectpartners en van Energy Campus. Je werkt binnen HZ natuurlijk nauw samen met alle betrokken onderwijs/onderzoeksteams, HZ Nexus, het dienstenapparaat en met de penvoerder Scalda. Daarnaast werk je nauw samen met de partners binnen het Innovatiecluster Campus Zeeland en met de partijen in Energy Campus, waaronder onder meer Dockwize en met een veelheid aan publieke en private partijen in de praktijk.

Het zit in je
Je bent in staat om de verantwoordelijkheid te dragen voor de realisatie en begeleiding van projecten, diverse betrokkenen aan te sturen en resultaat gerichte samenwerkingen in gang kunt zetten;

 • Je hebt een afgeronde (master)opleiding;
 • Je bent een mensgerichte leider en je creëert een open cultuur en een fijne werksfeer in de netwerken waarin je acteert en je stuurt op prestaties;
 • Je bent duidelijk en transparant over richting, kaders en besluiten;
 • Je ruime ervaring met agile werken is basis voor jouw integrale verantwoordelijk voor de realisatie van het HZ- deel van Energy Campus en je bent in staat impact van resultaten zichtbaar te maken. Eventuele ervaring met Europese subsidies is een pré;
 • Je bent bekend met HBO- onderwijs, onderzoek en valorisatie. Bij voorkeur binnen HZ en het netwerk van Zeeuwse partners;
 • Je bent stressbestendig en hebt doorzettingsvermogen.

Groei met ons mee
We geloven dat toekomstbestendig onderwijs begint bij onze medewerkers. Daarom bieden we je naast een inspirerende, levendige en internationale werkomgeving:

 • Een aanstellingsomvang tussen 0,8 fte en 1,0 fte in de functie van Projectleider.
 • De aanstellingsomvang is mede afhankelijk van de werkafspraken en mogelijke andere werkzaamheden binnen of buiten HZ;
 • Een bruto maandsalaris tussen € 5.122,09 en € 6.698,86 bij een fulltime aanstelling (schaal 12; cao-hbo 2023-2024);
 • Werving extern: Een tijdelijke aanstelling voor één jaar. Verlenging van deze aanstelling is afhankelijk van persoonlijk functioneren en formatieve ruimte.
 • Werving intern: Een tijdelijke plaatsing voor de duur van één jaar, met een evaluatiemoment inclusief afspraken over een mogelijke voortzetting;
 • 8,3% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld en mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten en/of thuiswerkvergoeding;
 • Mogelijkheden om aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken.

Werken bij HZ University of Applied Sciences: de persoonlijke hogeschool
Samen met zo’n 600 medewerkers en 5000 studenten zetten we ons, met vernieuwend onderwijs en onderzoek, dagelijks in voor onze missie; bijdragen aan een betere wereld. Werken bij de HZ betekent werken in een bruisende community waar alle ruimte is voor unieke ideeën en de ontwikkeling van jouw talenten, zodat jij kunt groeien. Overal staat de deur altijd open, dus je kan zo binnenlopen bij collega’s. Want uiteindelijk, doen we het samen. Of je nu werkt als docent, conciërge, marketingmedewerker, ICT’er, P&O-adviseur of financieel manager: samen dragen we bij aan een betere, duurzame wereld. Dat is de kracht van onze persoonlijke hogeschool.

Solliciteren
Ben jij degene die Energy Campus tot een succes gaat brengen? Solliciteer dan uiterlijk vrijdag 8 december a.s., via de sollicitatiebutton hieronder. Toch liever eerst wat meer informatie? Walter Roovers (Domeindirecteur) kan je per mail (w.roovers@hz.nl) of telefonisch (06-23226672) alles vertellen over deze functie. Als we samen tot de conclusie komen dat we bij elkaar passen, dan begin je zo spoedig mogelijk in je nieuwe functie.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 15 december a.s.

Wij werven bij de HZ University of Applied Sciences zelf onze nieuwe collega’s.

3 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
0 views


16-11-2023 HZ University of Applied Sciences
Projectleider Vastgoed

Standplaats: Vlissingen

Omvang: 0,8 - 1,0 fte


Een nieuwe campus bouwen voor ons toekomstgericht onderwijs, is dat iets voor jou?
Bij HZ werken we aan een beter wereld, dit doen we door het opleiden van meer dan 5000 professionals voor de beroepspraktijk. Met meer dan 25 HBO- en Masteropleidingen, Associate Degrees, in zowel fulltime als parttime varianten, is de kwaliteit van onze gebouwen en terreinen van groot belang om toekomstbestendig onderwijs te kunnen blijven bieden. In de afgelopen jaren is het deel van de HZ-campus in Middelburg ontwikkeld en verbeterd. In de komende jaren zal het campus gedeelte in Vlissingen ingrijpend worden gemoderniseerd. Ben jij de projectleider vastgoed die zelfstandig zorg draagt voor de vernieuwing van onze campus en diverse andere complexe verbouwingsprojecten? Werk jij mee aan de betere wereld door ook duurzaamheid als leidraad in je werk te integreren? Zo ja, solliciteer dan op onze vacature projectleider vastgoed bij HZ University of Applied Sciences te Vlissingen.

Jouw functie
De functie van projectleider vastgoed is een nieuwe functie. Je wordt direct onder de directeur Bedrijfsvoering gepositioneerd waar ook de Teamleider Campusvoorzieningen aan rapporteert.
Vanuit je positie als projectleider fungeer je als spin in het web binnen de organisatie, houd jij het overzicht in de diverse huisvestingsvraagstukken en geef jij sturing aan de uitvoering van projecten.

Jouw werk als projectleider vastgoedVan initiatieffase tot en met inbedding in de beheersorganisatie speel jij een cruciale rol in het realiseren van diverse huisvestingsprojecten op onze campussen in zowel Middelburg als Vlissingen. Hierbij zoek je draagvlak en beoordeel je verzoeken vanuit de organisatie. Dit doen we gezamenlijk vanuit het strategisch vastgoedplan, waarbij duurzaamheid vanzelfsprekend een centraal thema is.

Het maken van een projectplan, periodieke voortgangsrapportage en businesscase zijn bij jou in goede handen. Daar waar nodig werk je samen met Planning en Control en andere in- en externe stakeholders. Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe projectorganisatie, coördinatie, eventuele vergunningen en contractmanagement. Je hebt daarbij oog voor budgetbewaking, kwaliteit, risicobeheersing en planning. Kortom, je brengt projecten binnen de gestelde kaders tot een goed einde.

Jouw profielAls geschikte kandidaat heb je ruime werkervaring in vastgoedontwikkeling en beheer. Projectmatig werken is voor jou een vanzelfsprekendheid en je hebt kennis van wet- en regelgeving. Je beweegt je soepel door de organisatie waarbij je anderen meeneemt in je plannen, maar kan ook sturing geven aan de voortgang van de onder handen zijnde projecten. Je bent in staat om overzicht te houden over diverse lopende projecten en kunt flexibel reageren op veranderingen.

We zoeken een kandidaat met:

 • Relevante en aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Minimaal een afgeronde Bacheloropleiding op een relevant werkgebied;
 • Ervaring en kennis van projectmatig werken;
 • Een prettige communicatiestijl zowel mondeling als schriftelijk;
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen opereren;
 • Organisatiesensitiviteit.

Wat wij bieden
Bij HZ University of Applied Sciences geloven we dat toekomstbestendig onderwijs begint bij onze medewerkers. Naast een levendige werkomgeving bieden we je:

 • Een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar. Verlenging van deze aanstelling behoort tot de mogelijkheden en hangt af van persoonlijk functioneren en formatieve ruimte;
 • Een aantrekkelijk bruto maandsalaris in schaal 12 tussen de € 5.122,09 en € 6.698,86 bij een fulltime dienstverband (conform CAO HBO);
 • 8,3% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld én mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten en/of thuiswerkvergoeding;
 • Ongeveer 53 vrije dagen als je fulltime werkt;
 • Alle kans om aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken;
 • Vrijheid en zelfstandigheid in je werk;
 • Leuke activiteiten vanuit HZ Fun, HZ Sport en HZ Cult én gratis toegang tot HZ Vitality Center.

Werken bij HZ University of Applied Sciences: de persoonlijke hogeschoolSamen met zo'n 600 medewerkers en 5000 studenten zetten we ons, met vernieuwend onderwijs en onderzoek, dagelijks in voor onze missie; bijdragen aan een betere wereld.

Werken bij de HZ betekent werken in een bruisende community waar alle ruimte is voor unieke ideeën en de ontwikkeling van jouw talenten, zodat jij kunt groeien. Overal staat de deur altijd open, dus je kan zo binnenlopen bij collega's. Want uiteindelijk doen we het samen. Of je nu werkt als docent, conciërge, marketingmedewerker, ICT'er, P&O-adviseur of financieel manager: samen dragen we bij aan een betere, duurzame wereld. Dat is de kracht van onze persoonlijke hogeschool.

Solliciteer nu en maak deel uit van ons team van inspirerende medewerkers bij HZ University of Applied Sciences!

Solliciteren
Geloof jij ook dat toekomstbestendig onderwijs begint bij jou? Solliciteer dan direct, maar uiterlijk 26 november a.s. via de sollicitatiebutton hieronder. Toch liever eerst wat meer informatie? Directeur Bedrijfsvoering, Antoine Kunst, kan je alles vertellen over deze functie. Je kunt hem bereiken via 06-41294162.

Houd woensdag 6 december 2023 vrij in je agenda. We plannen op die dag de eerste sollicitatiegesprekken.


Wij werven bij de HZ University of Applied Sciences zelf onze nieuwe collega’s.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

3 sollicitaties
0 views


14-11-2023 HZ University of Applied Sciences
Junior Onderzoeker Aquacultuur

Omvang: 0.8-1,0 fte

Standplaats: Vlissingen

Ben jij een proactieve junior onderzoeker die passie heeft voor aquacultuur?

Wil je werken aan projecten op het gebied van aquacultuur waaronder die met schelpdieren en zeewier in Deltagebieden? Werk je graag buiten, ben je een aanpakker en wil je betrokken zijn bij het vakgebied én bij onze studenten? Is het doen van praktijkgericht onderzoek iets voor jou en heb je technisch inzicht? Solliciteer dan op de vacature van Junior Onderzoeker bij de onderzoeksgroep Aquacultuur bij HZ University of Applied Sciences.

Jouw werk als junior onderzoeker
Als junior onderzoeker ga je deel uitmaken van ons team dat bestaat uit 8 collega’s, zowel senior als junior onderzoekers. Een open en gemoedelijk sfeer is wat je kunt verwachten in ons team. Bij de onderzoeksgroep Aquacultuur in Deltagebieden pakken we, in samenwerking met (Zeeuwse) ondernemers, met andere organisaties in de aquacultuursector én met studenten, vraagstukken uit de praktijk aan door middel van het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Met je onderzoekende, communicatief sterke en proactieve werkhouding ga je een bijdrage leveren aan deze projecten. Voorbeelden van projecten zijn het onderzoek voor de oestersector naar het verbeteren van invang van oesterlarven, een verkennende studie naar de mogelijkheden van mosselhangcultuur in nieuwe gebieden en de combinatieteelt van zeewier en mosselen.

Voor jou staat het opzetten, uitvoeren en (eventueel) aansturen of coördineren van praktijkgericht onderzoek centraal. Samen met collega’s en met behulp van studenten voer je jouw werk uit en lever je een bijdrage aan een duurzame wereld. Je denkt mee met het opzetten van veld- en lab experimenten en voert deze zelfstandig uit, zo nodig ook buiten kantooruren. De door jou verzamelde data werk je uit tot grafieken, waarbij nauwkeurigheid belangrijk is. Je verwerkt en analyseert de resultaten en deze bespreek je met de projectleider. Daarna rapporteer je de resultaten. Tijdens het onderzoek begeleid je ook studenten. Technisch inzicht is jou niet vreemd, je zult werken met verschillende apparaten en experimenten zelfstandig opbouwen. Ook zorg je dat alles draaiend blijft door het uitvoeren van kleine reparaties in en rond het Sea Lab wanneer nodig. Binnen deze functie kun je elke dag jouw talenten ontdekken en verder ontwikkelen!

Het zit in jeSamenwerken en op een open wijze communiceren is voor jou vanzelfsprekend. Diversiteit in werkzaamheden en snel schakelen tussen verschillende taken is precies wat je zoekt. Of het nu praktische- of bureauwerkzaamheden betreft, jij gaat op een pragmatische manier te werk en organiseren gaat je goed af. Heb je ervaring in de schelpdier- en/of zeewiersector? En ben je in het bezit van een vaarbewijs of E-rijbewijs? Dat is een pré want dan ben je nog breder inzetbaar. Daarnaast is er binnen het team behoefte aan een communicatietalent om het onderzoek dat we doen goed en duidelijk voor het voetlicht te brengen, aan ondersteuning bij data-analyse, modelleren en bij het schrijven van rapporten en onderzoeksvoorstellen. Als je een van deze talenten bezit dan is dat voor ons een interessante aanvulling op de bestaande kennis in ons team. Daarnaast heb je:

 • Minimaal een afgeronde relevante bacheloropleiding in biologie of watermanagement;
 • Kennis en ervaring op het gebied van aquacultuur en biologisch onderzoek;
 • B-rijbewijs.

Groei met ons mee
We geloven dat toekomstbestendig onderwijs begint bij onze medewerkers. Daarom bieden we je naast een levendige werkomgeving ook:

 • Een tijdelijke aanstelling voor een jaar in de functie van onderzoeksmedewerker. Verlenging van deze aanstelling is afhankelijk van persoonlijk functioneren en formatieve ruimte;
 • Een bruto maandsalaris in schaal 8 of 9 (tussen € 3018,24 en € 4582,91 op fulltime basis), conform cao hbo; je inschaling is afhankelijk van je werkervaring, skills en opleiding;
 • 8,3% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld en mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten en/of thuiswerkvergoeding;
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime dienstverband én een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 53,5 vakantiedagen;
 • Vrijheid en zelfstandigheid in je werk;
 • Alle kans om aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken;
 • Een prettige en informele werksfeer, bij dé persoonlijke hogeschool;
 • Leuke activiteiten vanuit HZ Fun, HZ Sport en HZ Cult én gratis toegang tot HZ Vitality Center.

Werken bij HZ University of Applied Sciences: De persoonlijke hogeschoolSamen met zo’n 600 medewerkers en 5000 studenten zetten we ons, met vernieuwend onderwijs en onderzoek, dagelijks in voor onze missie; bijdragen aan een betere wereld.

Werken bij de HZ betekent werken in een bruisende community waar alle ruimte is voor unieke ideeën en de ontwikkeling van jouw talenten, zodat jij kunt groeien. Overal staat de deur altijd open, dus je kan zo binnenlopen bij collega’s. Want uiteindelijk doen we het samen. Of je nu werkt als docent, onderzoeker, marketeer, conciërge, P&O-adviseur of financieel manager: samen dragen we bij aan een betere, duurzame wereld. Dat is de kracht van onze persoonlijke hogeschool.

SolliciterenSchrikt het jou niet af om mee het veld in te gaan? En ben je communicatief sterk in het contact met ondernemers? Solliciteer dan vóór 30 november a.s. via de sollicitatiebutton. Toch liever eerst wat meer informatie? Stel je vraag aan Pascalle Jacobs, (Onderzoeksgroep Coördinator Aquacultuur) via 06-14293996 of Eva Hartog (Senior Onderzoeker Aquacultuur) via 06-47816426.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 december in de middag en/of 8 december in de ochtend. Houd je deze alvast vrij in je agenda?

Wij werven bij de HZ University of Applied Sciences zelf onze nieuwe collega’s!

3 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

6 sollicitaties
0 views


14-11-2023 HZ University of Applied Sciences