Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Projectleider C

Projecten die jij leidt, zijn van een beperkte complexiteit maar wel divers van aard. Bijvoorbeeld de renovatie of nieuwbouw van (riool)gemalen en stuwen, baggeren of het aanleggen van vispassages. Afhankelijk van je interesses en ervaring kun je ook worden ingezet voor organisatieprojecten, zoals het implementeren van nieuwe software. Je leidt deze projecten vooral vanuit je projectmanagementvaardigheden en hebt meerdere projecten gelijktijdig in portefeuille. Hierbij:

 • Stuur je een projectteam met inhoudelijk specialisten aan;
 • Vertaal je de projectopdracht naar een helder programma van eisen;
 • Ben je verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van het werk, vanaf de start van het project t/m de overdracht van het resultaat;
 • Zorg je voor passende oplossingen bij knelpunten;
 • Bewaak je de scope van het project, rapporteer je over de voortgang van o.a. planning, budget en risico’s en waar nodig stuur je bij.

0 sollicitaties
100 views


07-12-2023 Vechtstromen
Applicatiespecialist Operationele Techniek (OT)

Het team Techniek en Onderhoud zorgt voor technisch beheer, onderhoud, renovatie, vervanging en nieuwbouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties, stuwen, gemalen, gebouwen en rollend- en varend materieel. Onderdeel van het takenpakket is het beheren en onderhouden van de technische infrastructuur en installaties. Het team staat de komende jaren voor de uitdaging om verder te bouwen aan Procesautomatisering en Operationele Techniek dat staat als een huis. Hierdoor is behoefte aan een applicatiespecialist OT.

Je richt je in deze functie op de ontwikkelingen van PA/OT in zowel watersysteem als waterketen. Je spreekt de taal van procesautomatisering, hebt affiniteit met ICT, maar weet dit ook te vertalen naar collega’s en zorgt voor verbinding tussen verschillende partijen. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • werkt aan de (technische infra) structuur en standaardisatie/harmonisatie van de OT;
 • optreedt als (applicatie)specialist OT bij nieuwbouw, vervanging van en onderhoud aan PLC, SCADA, DCS en telemetriesystemen en met ons team verantwoordelijk bent voor het beheer van OT;
 • samen met de collega’s van procesautomatisering en ICT adviseert en concepten bedenkt / realiseert betreffende (veilige) technische infrastructuur & informatiebeveiliging;
 • deelneemt aan de beheergroep Cluster OT en je er samen met collega’s voor zorgt dat er een gestructureerde (op ITIL gebaseerde) werkwijze ontstaat, volgens de principes van assetmanagement. Hiermee wordt beheer, onderhoud en ontwikkeling geborgd.

2 sollicitaties
70 views


05-12-2023 Vechtstromen
Business informatie analist (Informatiespecialist)

Als business informatie analist draag je bij aan het effectiever en efficiënter maken van onze informatievoorziening. Dit doe je altijd in samenwerking met de collega’s uit de betreffende bedrijfs- en werkprocessen . Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Bedrijfs- en/of werkprocessen (incl. de informatiebehoefte en informatievoorziening) in onze organisatie onderzoekt en komt met verbetervoorstellen om deze effectiever en efficiënter te organiseren;
 • De organisatie adviseert over wijzigingen aan de informatievoorziening op basis van vakinhoudelijke en bedrijfsmatige argumenten die terugkomen in uitgewerkte business analyses en/of business cases;
 • De vertaalslag maakt van een business vraagstuk naar een (ICT-)oplossing.

Naast de collega’s binnen het team Informatievoorziening werk je nauw samen met de eigenaar van de informatievoorziening waarvoor je de informatie analyse uitvoert.

2 sollicitaties
168 views


05-12-2023 Vechtstromen
Senior beleidsadviseur waterkwaliteit

Als senior beleidsadviseur waterkwaliteit pak je de uitdagingen met beide handen aan. Je adviseert je collega’s, externe partijen en bestuur over de koers om onze waterkwaliteitsdoelen en ambities te bereiken: van visie naar concrete maatregelen. Je doet dit vanuit een gedegen inhoudelijke ervaring en achtergrond en met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Onze koers raakt niet alleen onze hele organisatie, maar ook de lokale overheden. Dit zorgt ervoor dat jij altijd voor verbinding zorgt tussen alle betrokken partijen. Deze verbinding zie je terug in jouw werk, waarbij je:

 • het waterschap vertegenwoordigt in complexe samenwerkingsverbanden, waarbij meerdere (gebieds)partners aan tafel zitten met verschillende belangen. Voorbeelden zijn de gebiedsprocessen rond het Nationaal Programma Landelijk Gebied en samenwerkingsprojecten met de drinkwaterbedrijven. Ook neem je deel aan landelijke en regionale werkgroepen rond waterkwaliteit;
 • meedenkt in oplossingen bij complexe vraagstukken en deze vertaalt naar bestuursvoorstellen en beleid voor het waterschap. Denk hierbij aan de vertaling van de nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater naar eisen voor onze rioolwaterzuiveringsinstallaties, of maatregelen om de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen in het landelijk gebied;
 • kunt schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau, waarbij je boven de materie kunt staan, verbindingen kunt leggen en consequenties kunt nemen. Het gaat bijvoorbeeld om de advisering van inhoudelijk complexe vraagstukken over aanwezigheid van stoffen en de wijze van meten en monitoren. Hierin ben je een schakel tussen je collega’s van het Expertisecentrum en het team Strategie en Omgeving.
 • meedenkt in het verder optimaliseren en actualiseren van het waterkwaliteitsmeetnet en de waterkwaliteitsmonitoring.
 • een relevant netwerk meebrengt op het raakvlak van inhoud en beleidsontwikkeling.

2 sollicitaties
51 views


04-12-2023 Vechtstromen
Coördinator communicatie

Politiek staat in de schijnwerpers. Daarbij spelen de afgelopen jaren emoties een steeds prominentere rol in de samenleving en het publiek debat. Meer mensen voelen zich ongehoord en daardoor onvoldoende vertegenwoordigd. Ook ons waterschap wil hiermee aan de slag. De waterschapsverkiezingen zijn achter de rug en veel nieuwe algemeen bestuursleden zijn begonnen. Samen gaan we werken aan ‘Noaberschap verbindt’ uit het bestuursakkoord. Dit gaat erover dat het waterschap goed met de omgeving in gesprek wilt zijn en met elkaar in verbinding wilt staan. ‘Noaberschap Verbindt’ gaat over vertrouwen geven én vertrouwen krijgen. Het gaat over wederkerigheid want dit schept verplichtingen en vraagt om samenwerken.

Het team communicatie adviseert bestuursleden, directie en collega’s bij het aangaan van het gesprek met de omgeving. Ze voert de regie over de interne en externe communicatie van Vechtstromen. Als coördinator communicatie ben jij eerste aanspreekpunt voor communicatie vraagstukken vanuit de organisatie en de communicatie collega’s. Jij maakt de communicatiejaarplanning en werkverdeling voor het teamonderdeel communicatie. Jij zorgt dat de communicatievisie wordt gemaakt, wordt uitgedragen en actueel blijft. Jij coacht jouw communicatie collega’s om de onderliggende communicatiestrategieën op te stellen en door te vertalen in de communicatieplannen.

Het werken binnen onze dynamische, complexe omgeving maakt jouw vak interessant en uitdagend. De verbinding met de omgeving zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • het als een uitdaging ziet om jouw collega’s op een aantrekkelijke manier te informeren en ook het dialoog te voeren over de interne of externe ontwikkelingen;
 • het vanzelfsprekend vindt om je werk aan te vliegen vanuit de visie en strategie van de organisatie;
 • bij communicatieopdrachten stevige verbinding maakt met de opdrachtgevers;
 • sparringpartner bent van het bestuur, de directie en het middenkader;
 • uitstekend in staat bent om samen met je collega voor de media de woordvoering te doen, waarbij je zicht hebt op de bestuurlijke dynamiek in ons werk(gebied);
 • in projectteams focus houdt op de communicatietaken.

Daarnaast vervul je een belangrijke rol in de crisisorganisatie tijdens een eventuele calamiteit en bij oefeningen. Ook draai je mee in het piket.

4 sollicitaties
343 views


27-11-2023 Vechtstromen