Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Maintenance Engineer

Als Maintenance Engineer ben je verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling, het beheer en de optimalisatie van ons onderhoudsbeleid in lijn met de organisatievisie, bedrijfsdoelstellingen en assetmanagement. Vanuit het onderhoudsbeleid stel je onderhoudsconcepten op waarbij je de vertaling maakt naar optimale beschikbaarheid van installaties, op beheersing van risico’s en op uitvoering van onderhoud tegen de laagst mogelijke kosten. Je weet al deze data te vertalen naar bruikbare informatie (denk bijvoorbeeld aan Power BI). Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • analyses maakt naar aanleiding van storingen en daarmee voortdurend werkt aan structurele verbeteringen van de prestaties van installaties;
 • je houdt je bezig met het ontwikkelen, optimaliseren en implementeren van onderhoudsplannen en processen;
 • het correct vastleggen, bepalen, opvolgen en verbeteren van preventief onderhoud voor alle installaties en machines binnen jouw verantwoordelijkheidsgebied;
 • het formuleren, uitwerken en uitvoeren van verbeteringsvoorstellen, en het voeren van het projectmanagement;
 • bijdraagt aan de ontwikkeling van een methodiek voor risicomanagement en risico-inventarisaties uitvoert volgens deze methodiek;
 • vanuit je werk een bijdrage levert aan de totstandkoming van de meerjarenbegroting;
 • vanuit je expertise een adviserende rol hebt binnen assetmanagement en in projecten.

2 sollicitaties
94 views


09-04-2024 Vechtstromen
Functioneel applicatiebeheerder financiën

Jij bent degene die ervoor zorgt dat Vechtstromen het financiële systeem efficiënt en effectief kan gebruiken. Je zorgt dat data actueel, snel en zo gebruiksvriendelijk mogelijk beschikbaar is. Daarbij beheer je de inrichting en stamgegevens binnen het financiële systeem. Ook zie en pak je verbeteringen op en onderneem je actie om het systeem verder te optimaliseren. Daardoor kan het systeem goed voor stuurinformatie en onze Planning & Control cyclus worden ingezet.

Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Financiële werkprocessen optimaliseert en adviseert bij inrichtingskeuzes;
 • Rapportages maakt, beschikbaar stelt en onderhoudt;
 • De vraagbaak bent voor wensen en behoeften en andere applicatie-gerelateerde vragen voor het financiële bronsysteem en deze na goede afweging implementeert in het systeem;
 • Gebruikers instrueert voor het gebruik van het financiële systeem;
 • Goede contacten onderhoudt met ICT en de leverancier.

5 sollicitaties
151 views


27-03-2024 Vechtstromen
Bestuursondersteuner - 20 uur per week

Als bestuursondersteuner ben jij dé kracht achter de bestuurlijke besluitvormingsstroom van ons waterschap. Zonder jou zou ons dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en daarmee het waterschap, niet zo soepel kunnen functioneren. Samen met een andere collega-bestuursondersteuner werk je nauw samen binnen de bestuurlijke besluitvormingsstroom. Dit betekent onder andere dat je samen met je collega:

 • de bestuurssecretarissen ondersteunt bij het opstellen van de agenda’s, het bijvoegen van de stukken,

het uitnodigen van de juiste collega’s voor de portefeuillehouderoverleggen, de dagelijkse
bestuursvergaderingen, de commissievergaderingen en algemeen bestuursvergaderingen;

 • zorgt voor de afhandeling van de vergaderstukken (ondertekening en archivering);
 • de bestuurders ondersteunt door de stukken van de commissievergaderingen van de Unie van

Waterschappen klaar te zetten en te zorgen dat de annotatie wordt voorbereid;

 • interne en externe bestuurlijke bijeenkomsten organiseert. Hierbij zorg je voor de planning, regel je

locaties, reserveer je vergaderruimtes en heb je oog voor het budgetbeheer;

 • vergaderingen van de commissies en het algemeen bestuur ondersteunt bij livestreaming.

Er wordt van je verwacht dat je ‘s avonds aanwezig bent bij de vergaderingen van het algemeen bestuur, volgens een rooster.

3 sollicitaties
401 views


26-03-2024 Vechtstromen
Systeembeheerder netwerk/infra

Als systeembeheerder netwerk/infra ben jij degene die ervoor zorgt dat alle systemen, netwerken en servers soepel draaien. Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot netwerken en servers. Daarnaast ben je betrokken bij het beantwoorden van tweede- en derdelijns vragen vanuit de organisatie of applicatiebeheerders. Geplande updates en problemen aanpakken? Dat is jouw specialiteit, liefst nog voordat ze zich voordoen. Jij voert impactanalyses uit en komt met slimme verbetervoorstellen. Zelfstandig voer je operaties uit, zoals bijvoorbeeld het implementeren van een monitoringsomgeving. En als open source oplossingen, Docker, Elasticsearch & Grafana jou aanspreken, ben jij helemaal in je element.

De betekenis en uitdaging zie je terug in jouw werk, waarbij je:

 • Verantwoordelijk bent voor het beheren en toezien op alle aspecten van het operationeel houden van de betreffende IT-componenten;
 • Zorgt voor upgrade/update processen van netwerkinfrastructuurcomponenten;
 • De overeengekomen serviceniveaus bewaakt en nadenkt over monitoringsmogelijkheden;
 • Installaties en wijzigingen uitvoert als gevolg van functionele wensen en technologische ontwikkelingen;
 • Snel inspeelt op afwijkingen in de huidige situatie ten opzichte van de gewenste dienstverlening;
 • Actief betrokken bent bij preventief en correctief onderhoud, zowel in beheer als in projecten;
 • Technische projectresultaten controleert en accepteert;

De bereidheid hebt om mee te draaien in de storing/wachtdienst.

3 sollicitaties
112 views


20-03-2024 Vechtstromen
Senior Procesoperator Zuiveren

Jij zorgt ervoor dat zuiveringsinstallaties, slibverwerking en rioolgemalen goed blijven functioneren. Je signaleert storingen en afwijkingen en helpt mee om het zuiveringsproces continu te verbeteren. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • samenwerkt met je collega’s en in samenhang met moderne techniek, biologie en chemie het proces monitort, analyseert en bijstuurt;
 • procesvoortgang-rapportages, incidentenformulieren en verbetervoorstellen kunt opstellen;
 • acties uitvoert voor een goede procesgang en het voldoen aan alle wettelijke eisen;
 • de juiste voorbereidingen treft voor planmatig onderhoud en projecten;
 • zorg draagt voor het dagelijks onderhoud van installaties;
 • gegevens en documenten beheert;
 • een belangrijke rol vervult bij het oplossen van calamiteiten en storingen op de zuiveringen vanuit de storingswachtdienstorganisatie.

4 sollicitaties
94 views


19-03-2024 Vechtstromen