Logo Zorginstituut Nederland

Vacatures geplaatst door Zorginstituut Nederland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Zorginstituut Nederland.

Laatste vacatures

Managementondersteuner

Als managementassistent ben je cruciaal voor ons succes en wij weten dat de juiste persoon het verschil kan maken. Je biedt ondersteuning aan de directeur Fondsen & Informatiemanagement. Je gaat aan de slag met verschillende secretariële werkzaamheden, zoals verslaglegging, het organiseren van afspraken en bijeenkomsten. Daarnaast ben je betrokken bij het contractbeheer en draag je zorg voor de juiste en tijdige verwerking van informatie in onze systemen. Bovendien sta je als managementassistent volop in verbinding met verschillende interne en externe secretariaten in het zorgveld.

6 sollicitaties
0 views


28-02-2024 Zorginstituut Nederland
Adviseur kwaliteit

As adviseur kwaliteit werk je nauw samen met collega’s en voer je gesprekken met zorgprofessionals, zorgkantoren, cliëntvertegenwoordigers en burgers. Je houdt je bezig met:

 • Transparantie; je bespreekt welke gegevens relevant zijn voor cliëntkeuze, zorginkoop of toezicht.
 • Het bevorderen van data gedreven werken
 • Kwaliteitsbeleid in de langdurige zorg

Afhankelijk van jouw ervaring en ambities richt je je meer op transparantie en het bevorderen van data gedreven werken of meer op kwaliteitsbeleid in de langdurige zorg in het algemeen. Een voorbeeld van een project is de kennisinfrastructuur langdurige zorg. We stimuleren binnen dat project dat partijen richtlijnen ontwikkelen en daarin opnemen welke data ze gebruiken om te leren en verbeteren. Jouw rol is om richtlijnontwikkelaars te adviseren hoe ze te werk kunnen gaan; of om met ze te bespreken welke kansen je ziet om aan de hand van data te evalueren of de nieuwe kennis in praktijk het gewenste effect heeft.

0 sollicitaties
0 views


26-02-2024 Zorginstituut Nederland
Directiesecretaris Zorg

Als directiesecretaris Zorg fungeer je als de rechterhand van de directeur Zorg en vervul jij een cruciale rol in de besturing van deze directie waarbij strategie en uitvoering samenkomt. Met je veerkrachtige houding, inhoudelijke kennis, analytische blik en gestructureerde aanpak denk je graag twee stappen vooruit. Op deze wijze ondersteun je zowel inhoudelijk als procesmatig de directeur op circa 200 uiteenlopende dossiers binnen de directie. Je weet hierbij gemakkelijk verbinding (binnen én buiten het Zorginstituut) te leggen tussen mensen en/of dossiers waardoor je de directeur optimaal kan adviseren.

Je primaire verantwoordelijkheid is de ondersteuning van de directeur Zorg. Door de politieke context en dynamiek betekent dit dat iedere dag er anders uit ziet en dat je dit niet altijd van tevoren kan inschatten. Dit maakt je werk dan ook leuk en afwisselend.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die in ieder geval bij de rol van directiesecretaris horen, zijn:

 • Het strategisch gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur Zorg en het Management Team over vraagstukken die er spelen op basis van gesignaleerde kansen en risico’s intern en extern.
 • Het zorgvuldig voorbereiden van (MT-)vergaderingen en het opstellen van annotaties voor de directeur waarbij nauw wordt samengewerkt met de directiesecretaresse.
 • Inhoudelijke denkkracht en verbeeldingskracht zodat sturing kan worden gegeven aan dossiers.
 • Het bieden en bewaken van de directiestructuur, het genereren van overzicht en inzicht voor een adequate sturing van de dossiers binnen de Directie Zorg. Je bent uitstekend in staat om diverse directiethema’s met elkaar te verbinden en daar adequaat op te reageren. Waar nodig ondersteunen bij het opstellen van strategische plannen en rapportages van de Directie Zorg.
 • Het Aanspreekpunt zijn binnen de Directie Zorg voor bestuurlijke of organisatorische vragen, waarbij je weet naar wie te verwijzen waar nodig. In deze functie heb je nauwe afstemming met de bestuurssecretaris van de Raad van Bestuur en directiesecretaris van het Directie Team.

Hoe kan een werkweek als directiesecretaris eruitzien?
Op een maandagochtend begin je met een structureel overleg met de directeur Zorg om recente ontwikkelingen te bespreken en het MT-overleg van die ochtend voor te bereiden. Hierbij signaleer je politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de buitenwereld en adviseert hierover in samenhang met beslisonderwerpen en de positie van het Zorginstituut. Na een succesvol MT-overleg zetten we de verschillende acties uit, zoals het afstemmen van agendapunten voor bestuurlijk overleg.

In de middag nemen we de agenda voor de komende weken door en bespreken we actuele onderwerpen en dossiers. Je sluit de dag af met het bijwerken van mails en annotaties voor de directeur.

Op dinsdagochtend werken we aan het jaarplan van de directie, waarbij we de strategie van de organisatie vertalen naar concrete beleidslijnen en acties. We overleggen met het management en stellen een concept jaarplan op voor het volgende MT. Tussendoor bied je inhoudelijke ondersteuning aan de directeur en bereid je belangrijke externe bijeenkomsten voor, zodat deze effectief kunnen worden bijgewoond en er verbindingen kunnen worden gelegd met relevante dossiers.

De rest van de week staat in het teken van adviesverlening, procescoördinatie en strategisch denken. In onze omgeving dien je als directiesecretaris het verhaal van het Zorginstituut op een consistente manier te verspreiden bij onze stakeholders (bijv. VWS en publieke partners), Dit draagt bij aan een coherent beeld van het Zorginstituut naar de buitenwereld toe.

Je blijft flexibel en geniet van de hectiek, wetende dat ons werk een waardevolle bijdrage levert aan de passende zorg en de impact die het Zorginstituut wil maken.

0 sollicitaties
0 views


20-02-2024 Zorginstituut Nederland
Managementondersteuner

VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

Wij zoeken een Managementondersteuner
Het team Procesondersteuning zoekt een nieuwe collega! Ben jij een klantgerichte en representatieve managementondersteuner die ervaring heeft met administratief en secretarieel werk? Wil jij eraan bijdragen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot goede passende zorg, nu en in de toekomst? Dan maken we graag kennis met je.

“Er is een goede sfeer waar je jezelf kunt zijn en je krijgt ruimte om jezelf te ontwikkelen!” – Mary, managementondersteuner

Wij bieden jou

 • Een afwisselende en maatschappelijk waardevolle functie voor 32-36 uur per week met een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar. Als het je bevalt bij het Zorginstituut en je naar tevredenheid functioneert, dan krijg je daarna een vast dienstverband.
 • Een salaris tussen €2.595,43 en € 3.238,72 bruto per maand (schaal 6 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring en opleiding.
 • Flexibele werktijden voor een goede werk-privé balans, 28 vakantiedagen, aantrekkelijke verlofregelingen en een ABP-pensioenvoorziening.
 • Hybride werken, waarbij ons werk leidend is. Hierover ga je in gesprek met jouw team.

Wat ga je doen?
Mede dankzij goede managementondersteuners kan het Zorginstituut een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg van morgen. Daarom hebben we jou nodig! Want als we willen dat de zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk blijft, moet er nu iets veranderen.

Als managementondersteuner word je het eerste aanspreekpunt voor één van de managers van de afdeling Zorg. Bij ons hebben alle collega’s van het secretariaat een standaard takenpakket en daarnaast wisselende (zorg)projecten waaraan we secretariële ondersteuning bieden. Als managementondersteuners hebben we daardoor veel afwisseling in ons werk! Je gaat aan de slag met verschillende secretariële werkzaamheden, zoals verslaglegging, notuleren en het organiseren van afspraken en bijeenkomsten. Daarnaast draag je er zorg voor dat informatie juist en tijdig verwerkt wordt in onze systemen en worden dankzij jou telefoon, e-mail en digitale post ook netjes afgehandeld. Bovendien sta je als managementondersteuner volop in verbinding met verschillende interne en externe secretariaten in het zorgveld, zoals de NZa, Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland.

Wat ga je doen?
Mede dankzij goede managementondersteuners kan het Zorginstituut een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg van morgen. Daarom hebben we jou nodig! Want als we willen dat de zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk blijft, moet er nu iets veranderen.

Als managementondersteuner word je het eerste aanspreekpunt voor één van de managers van de afdeling Zorg. Bij ons hebben alle collega’s van het secretariaat een standaard takenpakket en daarnaast wisselende (zorg)projecten waaraan we secretariële ondersteuning bieden. Als managementondersteuners hebben we daardoor veel afwisseling in ons werk! Je gaat aan de slag met verschillende secretariële werkzaamheden, zoals verslaglegging, notuleren en het organiseren van afspraken en bijeenkomsten. Daarnaast draag je er zorg voor dat informatie juist en tijdig verwerkt wordt in onze systemen en worden dankzij jou telefoon, e-mail en digitale post ook netjes afgehandeld. Bovendien sta je als managementondersteuner volop in verbinding met verschillende interne en externe secretariaten in het zorgveld, zoals de NZa, Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland.

Over het team
Het team Procesondersteuning werkt in subteams aan 3 kerntaken van het Zorginstituut: adviseren over geschillen, vragen beantwoorden van burgers en professionals en het transparant maken van kwaliteitsinformatie. Daarnaast ondersteunen we de directie Zorg secretarieel en op bedrijfsvoeringvraagstukken over procesoptimalisatie, stuurinformatie en periodieke rapportages. Het team bestaat uit een diverse club collega’s met verschillende expertises, zoals business analisten, lean consultants, juristen en secretaresses. Wat ons als team bindt? We vragen ons continu af hoe we de dingen die we doen organisatie breed nóg beter kunnen doen. Ons doel is om onze impact steeds meer te vergroten, door signalen uit de praktijk terug te koppelen aan de organisatie en onze dienstverlening aan de maatschappij te blijven verbeteren. Je komt binnen in een collegiaal en divers team dat jou en je expertise snel omarmt. We werken hard, hebben aandacht voor elkaar en zorgen ervoor dat we ons samen én individueel blijven ontwikkelen.

0 sollicitaties
0 views


16-02-2024 Zorginstituut Nederland
Lid Adviescommissie Pakket van Zorginstituut Nederland

...

0 sollicitaties
0 views


12-02-2024 Zorginstituut Nederland