Logo Zorginstituut Nederland

Vacatures geplaatst door Zorginstituut Nederland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Zorginstituut Nederland.

Laatste vacatures

Junior financieel analist

VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

(Junior) financieel analist
Het team Fondsbeheer en analyse zorgkostenontwikkeling zoekt een nieuwe collega! Maak jij graag rapportages met behulp van complexe datasets? Ben je analytisch ingesteld en programmeer je graag of wil je dit graag leren? Vind je het belangrijk om werk te doen waarmee je een bijdrage levert aan het inzichtelijk maken van de kosten van de gezondheidszorg in Nederland? Dan maken wij graag kennis met je.

Wat ga je doen?
Je werkt samen met je collega’s (voertaal Nederlands) aan het opstellen van kwartaal- en jaarrapportages over zorglasten voor VWS en andere overheidsorganisaties. Je analyseert aangeleverde (declaratie) data en signaleert en verklaart afwijkingen en ontwikkelingen. Dit doe je onder andere via het verder uitwerken van dashboards voor externe partijen en voor de interne afdeling Zorg. Zo is er bijvoorbeeld een dashboard voor VWS over de ontwikkelingen van de lasten en het gebruik van zorg binnen de verschillende sectoren en zijn er interne dashboards, bijvoorbeeld over de mondzorg. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel kinderen naar de tandarts zijn geweest. Ook schrijf je mee aan de nieuwsberichten waarin wij het brede publiek informeren over de kostenontwikkelingen in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, deze publiceren we op onze website www.zorgcijfersdatabank.nl. Verder vertaal je beleidswijzigingen en nieuwe informatiebehoeften in nieuwe Hierbij werk je nauw samen met collega’s binnen en buiten het cluster en onderhoud je contact met partijen die de informatie aanleveren en afnemen.

0 sollicitaties
0 views


24-11-2023 Zorginstituut Nederland
Adviseur informatiebeheer

VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

Adviseur informatiebeheer
Het Servicecentrum zoekt een ambitieuze collega in het team Documentaire Informatievoorziening (DIV). Ben jij de adviseur op het gebied van informatiehuishouding? Heb jij een passie voor gegevens, innovatie en vooruitgang en wil jij eraan bijdragen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot goede passende zorg, nu en in de toekomst? Dan maken we graag kennis met je.

Wat ga je doen?
Samen met je collega's zet jij jouw expertise in om de informatie binnen het Zorginstituut niet alleen betrouwbaar te maken, maar ook duurzaam toegankelijk te houden. Als adviseur informatiebeheer neem jij de leiding in het organiseren, transformeren en moderniseren van onze digitale informatie. Je adviseert, coacht en ondersteunt medewerkers over de borging van informatie en ben je projectleider bij omvangrijke en complexe projecten. Je implementeert beleid aan de hand van door jouw opgestelde implementatieplannen en je implementeert nieuwe processen, controleert en borgt hierbij de kwaliteit van de informatiehuishouding.

Ook speel je een actieve rol in de uitvoering van diverse (interdepartementale) verbeterplannen, projecten en programma's. Denk hierbij aan belangrijke initiatieven zoals:

  • het programma Informatie op Orde;
  • de Wet Open Overheid.

Binnen deze trajecten draag je bij aan het vormgeven van het beleid voor het archiveren van chatberichten en sociale media berichten, het opstellen van procedures voor het detecteren van hotspots, het maken van afspraken met het Nationaal Archief over gegevensoverdracht, en het leveren van input aan het proces en platform voor het publiekelijk beschikbaar maken van informatie.

6 sollicitaties
0 views


22-11-2023 Zorginstituut Nederland
Adviesmedewerker Risicoverevening

VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

Adviesmedewerker Risicoverevening
Het team Risicoverevening, Beheerskosten en Subsidies (RB&S) zoekt een nieuwe collega! Ben jij cijfermatig ingesteld, communicatief en houd je er van om processen te optimaliseren? Vind je het belangrijk om werk te doen waarmee je een bijdrage levert aan het verbeteren van de financiering van de gezondheidszorg in Nederland? Dan maken wij graag kennis met je.

Wat ga je doen?
Je werkt samen met je collega’s aan het op tijd en juist vaststellen van de risicovereveningsbijdragen, subsidieregelingen en beheerskosten Wlz. Je zorgt bijvoorbeeld dat de benodigde declaratiegegevens voor het team beschikbaar zijn. Ook zorg je er voor dat onderzoeksbureaus aan de slag kunnen met data van het Zorginstituut voor de onderzoeken die zij doen. Je controleert en verstuurt beschikkingen en beleidsregels. Je ondersteunt de adviseurs bij hun werkzaamheden, verricht kwaliteitscontroles en optimaliseert de processen. Samen met je collega adviesmedewerkers maak je alle processen en beschikkingen van het team RB&S zoveel mogelijk aan elkaar gelijk. En bij afwezigheid vervangen jullie elkaar.

Een voorbeeld van een werkdag: Je start de dag met het verzamelen van alle informatie die wordt gebruikt voor het versturen van de beschikkingen. Met deze beschikkingen worden zorgverzekeraars geïnformeerd over hun verwachte budget voor het komende jaar. Je toetst of alle bewerkingsstappen adequaat zijn verlopen en of de juiste kwaliteitscontroles zijn uitgevoerd. Daarna zorg je dat de informatie samengevoegd wordt en dat de brieven definitief zijn. Je vraagt een collega om een laatste controle te doen en te toetsen of de juiste informatie aan de juiste verzekeraar verstuurd wordt. Aan het eind van de dag ga je tevreden naar huis: de brieven zijn verstuurd en daarmee zijn de verzekeraars geïnformeerd over hun verwachte budget voor het komende jaar.

2 sollicitaties
0 views


16-11-2023 Zorginstituut Nederland
Bestuurssecretaresse

VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

Bestuurssecretaresse
Het team Bestuursondersteuning zoekt een nieuwe collega! Ben jij een mensgerichte ondersteuner en heb jij ervaring met secretarieel werk op bestuurlijk niveau? Wil jij eraan bijdragen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot goede passende zorg, nu en in de toekomst? Dan maken wij graag kennis met je.

Wat ga je doen?
Als bestuurssecretaresse start je bijvoorbeeld je dag met een overleg met de bestuurder over de agenda van die week: hoe ziet de week eruit en wat heeft prioriteit. Vervolgens heb je contact met het secretariaat van Zorgverzekeraars Nederland of het Ministerie om een bestuurlijk overleg te plannen. Daarna ga je samen met een collega aan de slag met de voorbereiding van de besluitvorming van de RvB en verwerk je alle uitnodigingen, brieven en ingekomen stukken. Tussendoor kan je gebeld worden met verzoeken voor afspraken en vragen. Je werkt afwisselend op kantoor en thuis. Op de maandag lunch je samen met je collega’s en praten we bij over alles wat er speelt binnen het team.

0 sollicitaties
0 views


16-11-2023 Zorginstituut Nederland
Projectmedewerker Sustain Health Technology Assessment

Je werkt mee aan een groot door de Europese Commissie gefinancierd project: SUSTAIN-HTA. Dit project is gericht op het afstemmen tussen de methodologische behoeften van HTA-organisaties en de methoden die ontwikkeld worden in (Europese) onderzoeksprojecten.

Het doel is om het kennisniveau van het personeel bij de verschillende Europese HTA-organisaties te harmoniseren via een onderwijs- en opleidingskader dat zorgt voor een continue acceptatie van nieuwe, op behoeften gebaseerde HTA-methoden. Het project bestaat uit verschillende deelprogramma’s (Work Packages) waaraan partners uit diverse Europese landen samenwerken. Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor deelprogramma (WP) 2 van het project en werkt ook mee aan andere deelprogramma’s. Het deelprogramma waar het Zorginstituut verantwoordelijk voor is, is gericht op de implementatie van de nieuwe methoden bij HTA organisaties en het opzetten van een continue dialoog tussen academici en HTA organisaties. Jij gaat meewerken aan dit specifieke deelprogramma.

Als projectmedewerker SUSTAIN-HTA:

  • Werk je onder leiding van de projectleider mee aan de door het Zorginstituut op te leveren inhoudelijke producten in WP2;
  • Ondersteun je het opzetten en organiseren van het SUSTAIN-HTA netwerk bestaande uit Europese HTA organisaties, niet-Europese HTA organisaties en internationale organisaties netwerken
  • Inventariseer je de barrières en facilitators bij HTA organisaties binnen en buiten het SUSTAIN-HTA consortium voor het implementeren van nieuwe HTA methoden;
  • Ondersteun je het opzetten van een structurele dialoog tussen academici en HTA organisaties
  • Draag je zorg voor een goede coördinatie en administratie van de activiteiten van de verschillende deelnemers aan WP2;
  • Bewaak je de deadlines voor deliverables van de deelnemers in WP2 en onderhoud je contact met de deelnemers over inhoud en voortgang van hun bijdrage;
  • Bereid je samen met de projectleider intern en extern overleg voor binnen het project, zorgt voor een goede verslaglegging en opvolging van gemaakte afspraken.

0 sollicitaties
0 views


15-11-2023 Zorginstituut Nederland