Logo Waterschap Drents Overijsselse Delta

Jobs posted by Waterschap Drents Overijsselse Delta

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Latest jobs

Adviseur Technisch Management

De functie

Als adviseur technisch management lever je een bijdrage aan projecten voor waterketen. Concreet gaat het hierbij om de renovatie en nieuwbouw van rioolgemalen en delen van rioolwaterzuiveringen.
Je bent bij de projecten betrokken van begin tot eind: verkenningsfase, scopefase, ontwerpfase, inkoopfase, uitvoeringsfase en opleveringsfase. Op vaste dagen werken wij in groepsverband samen aan de projecten. Je bent de sparringpartner van de technisch manager en de ontwerpleiders en zorgt dat projecten verder komen in het proces. Je hebt daarin een coördinerende rol en zorg je dat informatie geborgd wordt in de projectdocumenten. Het is een startersfunctie, waarin je met allerlei technische vraagstukken en projectthema’s in aanraking komt en je jezelf hierbinnen verder kunt ontwikkelen.
Het is een echte teambaan dus goed kunnen samenwerken en goed kunnen communiceren is erg belangrijk.

Over het team

Team Waterketen is een productieteam wat projecten uitvoert voor waterketen verdeeld over clusters Zuiveren, Rioolgemalen, Transportleidingen en Proces automatisering. Team waterketen bestaat uit specialisten, adviseurs en een IPM team. Het cluster zuiveren werkt aan de renovatie en nieuwbouw van rioolwaterzuiveringen. De projecten worden uitgevoerd van begin tot eind: van verkenning, planuitwerking tot realisatie. De verkenningsfase is in ontwikkeling en wordt sinds dit jaar voor het eerst door het team uitgevoerd.

0 applications
42 views

0 applications
1 view


12-07-2024 Waterschap Drents Overijsselse Delta
Adviseur Contractmanagement

De functie
Als adviseur Contractmanagement ben je een belangrijke speler voor zowel de inkoop als de contractbeheersing van maatschappelijk relevante en in het oog springende projecten.

Binnen deze rol ondersteun je de contractmanager tijdens de uitvoering van een project en bij het beheersen van het contract. Samen spelen jullie het spel met onze partners als het gaat om het handelen en beweging binnen het contract. Of het nou gaat om de contractafweging en aanbesteding met bijbehorende stukken of het bewaken van de voortgang van onze eigen werkzaamheden en de werkzaamheden van adviesbureau’s en aannemers conform de contractuele afspraken. Jij houdt zowel het projectteam als de samenwerkende partijen scherp.

Deze functie is zowel geschikt voor een starter als iemand met al enige ervaring op het gebied van contractmanagement. In de rol van Adviseur Contractmanagement kom je in aanraking met diverse projecten, van omvangrijke dijkversterkingen tot kleinere ruimtelijke projecten. We werken met innovatieve aanbestedings- en contractvormen, zoals het 2-fasencontract en we zijn altijd op zoek naar optimale samenwerking met aannemers. We leren van elkaar en streven naar efficiënte processen. Bij WDODelta vinden we kennisdeling belangrijk, en daarom hebben we de vakgroep Contractmanagement waar contractmanagers samenkomen, ontwikkelingen bespreken, elkaar helpen met vraagstukken en standaarden opstellen.

Over het team
Je start binnen het Team Integrale Watersysteem Projecten (IWP). Team IWP realiseert het programma aan projecten in het watersysteem om wateroverlast en verdroging tegen te gaan en de ecologie te verbeteren. De projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd door drie gebiedsteams. Elk gebiedsteam heeft ca. 5 tot 7 projecten gelijktijdig in uitvoering. De projecten worden in verbinding met het bestuur en de omgeving ontworpen en uitgevoerd. De gebiedsteams bestaan uit verschillende disciplines, o.a.: technisch management, omgevingsmanagement, contractmanagement, projectbeheersing, projectmanagement en diverse specialisten. Samen zorgen jullie voor het proces van ontwerp tot uitvoering. Als adviseur Contractmanagement verzorg jij, in afstemming met de contractmanager, het contractmanagement binnen de gebiedsteams.

1 application
86 views

0 applications
5 views

6 applications
0 views

6 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job


05-07-2024 Waterschap Drents Overijsselse Delta
Zuiveringstechnicus

De functie
Als zuiveringstechnicus voor de locatie RWZI Meppel ben je verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel beheer van de technische installaties van onze zuiveringen en rioolgemalen. Daarnaast draag je zorg voor een optimaal rendement van het zuiverings- en slibverwerkingsproces. Dit doe je door de processen te monitoren, procesgegevens te registreren en water/slibmonsters te analyseren. Je signaleert storingen of afwijkingen in de procesvoering en lost deze op in nauwe samenwerking met directe collega’s en het procesteam. Je bent verantwoordelijk voor de orde, netheid en veiligheid op de locatie en het naleven van de vergunningen.

2 applications
109 views

0 applications
2 views

4 applications
3 views

3 applications
3 views

4 applications
4 views

9 applications
193 views

7 applications
19 views


01-07-2024 Waterschap Drents Overijsselse Delta