Logo Buro Nexus

Vacatures geplaatst door Buro Nexus

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Buro Nexus.

Laatste vacatures

Milieurcoördinator

Als Milieucoördinator (niveau A) ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van je wettelijke taken in samenwerking met de milieuverantwoordelijke op Koepelniveau. Bovendien omvat je rol:

 • Ondersteunen van de directie en het projectmanagement bij het realiseren van het milieubeleid.
 • Verstrekken van input bij het opzetten en in stand houden van het ISO 14001-managementsysteem.
 • Voorbereiden van communicatie naar toezichthoudende overheden.
 • Actief bijdragen aan vereiste rapporteringen, zowel naar klanten als overheidsinstanties.
 • Onderzoeken van milieu-incidenten.
 • Verstrekken van advies over milieugerelateerde onderwerpen.

6 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


08-12-2023 Buro Nexus
Support Engineer PLC & Robotics

Taken:

 • Oplossen van mogelijke storingen aan apparatuur en proactief passende maatregelen nemen om problemen te voorkomen, en interne partners informeren;
 • Leveren van uitstekende en professionele service, op afstand of ter plaatse, voor gepland onderhoud, reparaties, uitbreidingen, upgrades, retrofits, end-of-life services en vervangingen;
 • Ondersteuning bieden bij inbedrijfstelling (dwz de definitieve bewerking van as-built projectbestanden, bewerking en testen van procedures) en het uitvoeren van test- en verificatieactiviteiten voor nieuwe projecten;
 • Verkoopondersteuning bieden voor wijzigingsverzoeken op basis van kennis van klantspecificaties, prijzen en eventuele planning;
 • Een week per maand 24/7 beschikbaar zijn als eerstelijnsondersteuning voor klanten met problemen (via telefoon, modemverbinding en/of ter plaatse interventie);
 • Product- en procesverbeteringen voorstellen om de bedrijfsvoering en klantenservice te optimaliseren.

4 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


08-12-2023 Buro Nexus
Senior Manager Hardware Engineering

Belangrijkste taken

 • Leiding geven aan een groep hoog presterende engineeringteams, waaronder mechanische, elektrische en besturingsontwerp engineering;
 • Ondersteuning bieden bij product- en procesontwerp om zeer betrouwbare, eenvoudig te monteren, kosteneffectieve automatiseringsoplossingen te leveren die wereldwijd kunnen worden geschaald voor de bedrijfsactiviteiten;
 • Zorgen dat alle belangrijke opleveringen de deadlines halen en van hoge kwaliteit zijn, waardoor aan de programmateisen wordt voldaan of deze worden overtroffen;
 • Samenwerken met belangrijke belanghebbendengroepen (zowel lokaal als wereldwijd), waaronder strategische inkoop, productie, financiën, ondersteuning en kwaliteitsteams om mechatronisch-oplossingen te leveren die de kosten verlagen en de klantervaring verbeteren.

1 sollicitatie
0 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


06-12-2023 Buro Nexus
Safety Design Hardware Engineer

Belangrijkste verantwoordelijkheden in de functie:

 • Ontwerprisicobeoordeling en maatregelen voor risicoreductie;
 • Interface risicobeoordeling en maatregelen voor risicoreductie;
 • Beoordeling van beveiligingsberekeningen;
 • Beoordeling van berekeningen voor aanwezigheidsdetectiebeveiliging;
 • Beoordeling van specificaties voor veiligheidseisen;
 • SISTEMA-berekeningen;
 • Beoordeling van ergonomische beoordeling;
 • Beoordeling van voltooide veiligheid functionele verificatie- en validatieplannen.

1 sollicitatie
0 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


06-12-2023 Buro Nexus
Project Technieker Mechanica

Verantwoordelijkheden:

 • Voer grondige voorstudies uit en bereid projecten voor om ervoor te zorgen dat ze efficiënt en effectief worden uitgevoerd.
 • Houd toezicht op de uitvoering van projecten, waarbij je ervoor zorgt dat ze voldoen aan de gestelde normen en specificaties.
 • Zorg voor de noodzakelijke nazorg na de voltooiing van projecten, inclusief evaluaties en het vastleggen van leermomenten.
 • Neem diverse administratieve taken op je, zoals het opstellen van risicoanalyses, beheren van inbeslagnames, verkrijgen van werk- en vuurvergunningen, documentatie en het plaatsen van bestellingen.

6 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


06-12-2023 Buro Nexus