Logo Gemeente Maastricht

Vacatures geplaatst door Gemeente Maastricht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Maastricht.

Laatste vacatures

Medewerker Beleidsondersteuning, 1 fte structureel

 • Je verricht voorbereidende werkzaamheden voor de beleidsadviseurs/- medewerkers en projectleider zoals voorbereidend onderzoek, inventarisatie en verzamelen van gegevens en analyses;
 • Je stelt afgebakende en meer gestandaardiseerde voorstellen op;
 • Je ondersteunt bij o.a. portefeuillehouders-, beleids- en projectoverleggen en draagt zorg voor de correspondentie, rapportages, planningen en overige praktische afstemming.
 • Het beheer van de digitale sociale kaart;
 • Je zorgt voor verslaglegging en termijnbewaking en je beheert (project)dossiers.
 • Je geeft vakgerichte ondersteuning en je verspreidt publicaties en nieuwsbrieven;
 • Je organiseert bijeenkomsten en activiteiten.

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 Gemeente Maastricht
Medewerker Beleidsondersteuning, 1 fte structureel

 • Je verricht voorbereidende werkzaamheden voor de beleidsadviseurs/- medewerkers en projectleider zoals voorbereidend onderzoek, inventarisatie en verzamelen van gegevens en analyses;
 • Je stelt afgebakende en meer gestandaardiseerde voorstellen op;
 • Je ondersteunt bij o.a. portefeuillehouders-, beleids- en projectoverleggen en draagt zorg voor de correspondentie, rapportages, planningen en overige praktische afstemming.
 • Het beheer van de digitale sociale kaart;
 • Je zorgt voor verslaglegging en termijnbewaking en je beheert (project)dossiers.
 • Je geeft vakgerichte ondersteuning en je verspreidt publicaties en nieuwsbrieven;
 • Je organiseert bijeenkomsten en activiteiten.

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 Gemeente Maastricht
Medewerker postkamer en bode

Je verricht logistieke en administratieve activiteiten in het kader van analoge postbezorging, pakketten en aangetekende stukken waaronder:

 • Het ('s ochtends) in ontvangst nemen van de externe analoge post en pakketten.
 • Het registreren en verspreiden van deze post en pakketten.
 • Ophalen, behandeling en afhandeling van interne post.
 • Het aanvullen van papier en enveloppen in de decentrale printers en in de serviceruimtes.
 • Het besturen van de postauto om zo de poststroom tussen de verschillende locaties te verzorgen.
 • Het verzendklaar maken van uitgaande analoge post waaronder het afdrukken, registreren, afhandeling van kopieën en afschriften.
 • Het verzendklaar maken van poststukken en - indien nodig - de administratieve afhandeling bij aangetekende stukken.
 • Het in de middag overhandigen van de post aan de chauffeur van het externe postbedrijf.

0 sollicitaties
8 views


28-05-2024 Gemeente Maastricht
Medewerker Beleidsondersteuning, 1 fte structureel

 • Je verricht voorbereidende werkzaamheden voor de beleidsadviseurs/- medewerkers en projectleider zoals voorbereidend onderzoek, inventarisatie en verzamelen van gegevens en analyses;
 • Je stelt afgebakende en meer gestandaardiseerde voorstellen op;
 • Je ondersteunt bij o.a. portefeuillehouders-, beleids- en projectoverleggen en draagt zorg voor de correspondentie, rapportages, planningen en overige praktische afstemming.
 • Het beheer van de digitale sociale kaart;
 • Je zorgt voor verslaglegging en termijnbewaking en je beheert (project)dossiers.
 • Je geeft vakgerichte ondersteuning en je verspreidt publicaties en nieuwsbrieven;
 • Je organiseert bijeenkomsten en activiteiten.

1 sollicitatie
153 views


28-05-2024 Gemeente Maastricht
Regievoerder Bebouwde omgeving en wonen

Je vervult een verbindende rol, zowel intern als extern, tussen gemeente en relevante maatschappelijke professionals. Dit doe je voor het beleid en werkveld Gebouwde Omgeving en Wonen. Je bent het eerste aanspreekpunt en daarbij een toegankelijk contactpunt voor al deze stakeholders. Jij krijgt energie van het opbouwen en onderhouden van een netwerk van relevante samenwerkingspartners (professioneel en maatschappelijk, ambtelijk en bestuurlijk). Vanuit dit netwerk voer jij regie op de casussen, ontwikkelingen, wensen en aandachtspunten en initieer/ coördineer je daarbij de noodzakelijke afstemming. Ook bewaak en waar nodig coördineer je de implementatie/uitvoering hiervan binnen Veiligheid en Leefbaarheid, dan wel organisatieonderdeel overstijgend.

Tevens adviseer je over de ontwikkeling van beleid en heb je speciale aandacht voor de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen en opgaven die voortkomen uit het klimaatakkoord. Concreet betekent dit het hebben van de regie binnen V&L op zaken als (ver)bouwregelgeving, vergunningprocedures en handhaving t.b.v. de verduurzaming van de gebouwde omgeving (woningen, bedrijven etc.).

0 sollicitaties
0 views


27-05-2024 Gemeente Maastricht