Logo Radboudumc

Vacatures geplaatst door Radboudumc

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Radboudumc.

Laatste vacatures

Research Software Engineer for Real-World Data

Join the forefront of healthcare innovation at Radboudumc as a research software engineer! We are seeking a passionate and driven individual to contribute to our strategic focus on data-driven healthcare. As a research software engineer, you will have the opportunity to work alongside AI specialists working with AI techniques applied to longitudinal medical and real-world data from a variety of sources, both structured and unstructured.

We have a vacancy for research software engineer to work on a campus-wide project focusing on the development and application of advanced statistical and machine learning methods for the analysis of real-world data. The project is hosted by the Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior at the Radboud University Medical Center (Cognitive Neuroscience department) under the supervision of Prof. Andre Marquand, embedded within the broader sector plan team (‘Data driven innovation’). The position also interfaces with the Technical Group at the Donders Centre for Cognitive Neuroimaging and integrated into the wider academic research environment at Radboudumc.

Your responsibilities will include developing software to support the analysis of real-world data, including questionnaire data, text, wearables, smartphone monitoring and imaging data using AI techniques. This will require expertise in diverse data storage techniques (e.g. relational data, image data, tabular data, cloud storage) and in different cloud-based computing technologies (e.g. containers, cluster computing and GPU technology). This will also involve interfacing with back-end systems of data providers (e.g. for the acquisition, processing and storage of real-time wearable and smartphone monitoring data) and cloud-based computing platforms (e.g. Amazon Web Services).

A key objective of this position, and the sector plan more generally, is to facilitate collaborations between research and clinical departments at Radboudumc in order to strengthen our portfolio in AI in healthcare. Therefore, it is also expected that the successful candidate will participate in collaborative projects that bridge research groups. Finally, you will also train end users in the use of AI tools to structure data and contribute to the Radboud Healthy Data program, which aims to unlock data from primary sources for research and health innovation.

If you are passionate about healthcare innovation, have experience in software development, and are excited about the potential of AI in transforming patient care, then we encourage you to apply for this exciting opportunity to make a meaningful impact on the future of healthcare.

Please upload a motivation letter, your curriculum vitae and the sectorplan application form that applies to your position. This form will guide you through some questions that are relevant for the selection.

4 sollicitaties
0 views


13-06-2024 Radboudumc
Ambtelijk secretaris examencommissie opleiding Mechanisms of Disease

Voor de examencommissie van de masteropleiding Molecular Mechanisms of Disease (MMD) zoeken we een ambtelijk secretaris. Wil jij de examencommissie optimaal ondersteunen, wettelijke kaders bewaken en de procesgang rondom diplomering efficiënt organiseren? Dan maken we graag kennis met je.

MMD is een kleinschalige Engelstalige masteropleiding, waarin de student centraal staat en er korte lijnen zijn tussen de verschillende betrokkenen bij de opleiding. Als ambtelijk secretaris zorg je voor een optimale ondersteuning van de examencommissie op secretarieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied, binnen de kaders die door de wet en organisatie aangegeven zijn. Je faciliteert proactief het optimaal functioneren van de commissie, bewaakt de wettelijke kaders en bent verantwoordelijk voor de procesgang rondom diplomering.

Je stemt af met de voorzitter en de leden van de examencommissie. Je onderhoudt nauw contact met de coördinator en opleidingsdirecteur MMD, zonder daarbij de onafhankelijke positie van de examencommissie uit het oog te verliezen. Je levert bovendien (juridische) input voor de regels en richtlijnen, beroepszaken en gevallen van fraude.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Opstellen van en voorlichten over Regels en Richtlijnen.
 • Verdiepen in inspectierapporten, juridische ontwikkelingen en andere beleidszaken die van belang zijn voor het functioneren van de examencommissie.
 • Accurate vastlegging van studie- en stageplannen, beoordelingsformulieren en beoordelingen.
 • Accurate archivering van verslagen en scripties.
 • Voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen examencommissie.
 • Correspondentie met onder andere studenten, examinatoren, beoordelaars, voorzitter en leden examencommissie.
 • Controlerende taken met betrekking tot kwaliteitsborging (bijvoorbeeld: kwalificaties examinatoren, onafhankelijkheid beoordelaars, kwaliteit tentamens, naleving reglementen).
 • Schrijven van het opleidingsjaarverslag.
 • Uitwerken en uitvoeren van het borgingsplan.
 • Bijhouden en agenderen van het rooster van aantreden en aftreden van de leden van de examencommissie.
 • Uitvoering fraudeprotocol.
 • Organisatie diplomering.
 • Afstemmen met secretarissen van andere examencommissies.

0 sollicitaties
0 views


12-06-2024 Radboudumc
Community manager Data-driven innovations

Radboudumc has ambitions to become even stronger in data-driven work in research, patient care, and education. We use and reuse data and develop innovative artificial intelligence (AI) methods focused on applications with impact. Several programs have been initiated in this area at Radboudumc and with our partners such as Radboud University. Will you join our Data-driven Innovation team of the Sector Plan Medical Sciences to bring together Data & AI experts in an active and motivating community, in coordination with other initiatives in this area such as Radboud Healthy Data, Radboud AI, and the Health-RI node in Nijmegen?

As a community manager for Data-driven innovation, you are responsible for organizing meetings in the field of Data & AI for coordination, inspiration, and further education for professionals. You will also contribute to Radboudumc-wide communication about our Data & AI ambitions and results. This role will also involve searching for and identifying suitable research funding for Data & AI innovations. The intended outcome is improved awareness and accessibility of our expertise for Radboudumc researchers and external networks, supported by new research funding.

Tasks and Responsibilities

 • Actively contribute to the formation of a Radboudumc Data & AI community.
 • Mapping and organizing relevant expertise aimed at knowledge sharing and advice for Radboudumc researchers.
 • Increasing the visibility of our Data & AI expertise in external networks.
 • Organizing meetings in the field of Data & AI.
 • Interact with similar Data-driven innovation communities in other UMC’s to align activities and plans.
 • Contributing to educational meetings for various target groups in the field of Data & AI.
 • Identifying opportunities for suitable research funding and facilitating its acquisition by Radboudumc researchers.

Please upload a motivation letter, your curriculum vitae and the sectorplan application form that applies to your position. This form will guide you through some questions that are relevant for the selection.

2 sollicitaties
0 views


11-06-2024 Radboudumc
(Junior) Projectleider Inrichting en Design

Zie jij jezelf als een gedreven en enthousiaste projectleider of startende projectleider en wil je je door ontwikkelen als projectleider? Ben je graag in contact met andere mensen, een echte verbinder, een doorpakker en krijg je energie van projectmatig werken? Dan zijn we op zoek naar jou!

Als projectleider Inrichting en Design werk je op het gebied van inrichting mee aan het realiseren van nieuwbouw, verbouw- en verhuisprojecten. Je bent de spin in het web om samen met de gebruikers en andere interne en externe stakeholders de juiste inrichting te realiseren, rekening houdend met de geldende regels en richtlijnen.

Hierin werk je nauw samen met een interieurarchitect. Je bent in staat om overzicht te behouden en allerhande werkzaamheden zo te coördineren dat het project binnen de gestelde tijd en het door jou vooraf berekende budget gerealiseerd wordt. Je draagt zorg voor een adequate en voortdurende informatievoorziening naar gebruikers, projectleider bouwzaken, huisvestingsadviseur en de interne dienstverleners gedurende het gehele project. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd adviezen in je vakgebied en waar nodig stel je oplossingsalternatieven voor.

Je belangrijkste taken zijn:

 • Opstellen en bewaken van een plan van aanpak voor het project, inclusief budgettering, fasering en doorlooptijd.
 • Bewaken van de demarcatie tussen verschillende soorten inrichting, onder andere medisch, meubilair, ICT.
 • In kaart brengen van (medische) werkprocessen en uitwerken naar een goede functionele inrichting in samenspraak met de gebruikers en andere stakeholders.
 • Maken van ruimte-inventarisatielijsten ten behoeve van een complete inrichting.
 • Zorg dragen voor het plannen en verdelen van werkzaamheden binnen het project, inclusief bewaking van de voortgang en kwaliteit.
 • Geeft leiding aan het projectteam (bestaande uit experts op het gebied van inrichting) en is tevens het aanspreekpunt. Daarnaast draag je zorg voor afstemming met het bouwteam.
 • Rapporteert en legt verantwoording af over planning, budget, risico’s en resultaten aan de manager Vastgoedmanagement.
 • Voorzitten van integrale overleggen om samen met de interieurarchitect te komen tot een gedragen oplossing voor complexe inrichtingsvraagstukken en standaardisatie.
 • Bewaken van inkoop-, lever- en plaatsingsproces.
 • Neemt beslissingen over de realisatie van het project en het inschakelen van derden.
 • Bewaakt de afstemming van werkzaamheden binnen het project en met andere projecten en stuurt bij.
 • Realiseert en evalueert de projectdoelstellingen en draagt aan het einde van het project over aan de organisatie.

Overige taken en verantwoordelijkheden

 • Relaties onderhouden met in- en externe stakeholders (leveranciers, collega medewerkers van andere afdelingen en gebruikers)
 • Deelnemen aan projecten en overleggen binnen en buiten de werkeenheid.
 • Bijdragen aan de standaardisatie van functionele ruimten qua inrichting (van meubilair tot losse inrichtingsitems).
 • Bijdragen aan oplossingen voor een duurzamer Radboudumc in het vakgebied inrichting.
 • Organiseren van functionele tests voor meubilair.
 • Bijdragen aan het ontwikkelen, implementeren en borgen van inrichtingsbeleid en de manager Vastgoedmanagement adviseren over beleidskeuzes.
 • Beoordelen, voorbereiden en afstemmen met aanvrager van inrichtingsvraagstukken en zo nodig inbrengen in afstemmingsoverleggen.

0 sollicitaties
0 views


11-06-2024 Radboudumc
Psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog kinderen en jeugdigen

Per januari 2025 bieden wij een uitdagende opleidingsplek voor een psycholoog in opleiding (PIOG) binnen de sectie Kind en Jeugd van de afdeling Medische Psychologie in samenwerking met Karakter kinderpsychiatrie.

Binnen de dynamische omgeving van het Radboudumc werk je in de sectie Kinderen en Jeugdigen van de afdeling Medische Psychologie. Vanuit deze afdeling ben je primair werkzaam in de patiëntenzorg in het Amalia kinderziekenhuis. Je krijgt te maken met een grote diversiteit aan problemen die specialistische zorg vragen als GZ-psycholoog in opleiding. Je draagt bij aan psychologische diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met geslacht en gender problematiek en van kinderen met ingrijpende somatische aandoeningen.

Je werkt in een multidisciplinair team samen met artsen, verpleegkundigen, en andere professionals aan de beste persoonsgerichte zorg voor patiënten. Binnen de klinische afdelingen neem je deel aan multidisciplinair overleggen. Verder neem je binnen de afdeling Medische Psychologie deel aan de patiëntenbespreking, het sectieoverleg en het afdelingsoverleg. Naast de werkzaamheden in de patiëntenzorg kun je ook participeren in het geven van onderwijs en ontwikkeling-/innovatie trajecten.

Binnen deze opleidingsplek ga je ook een jaar werken bij Karakter. Karakter is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Er wordt een combinatie van klinische en poliklinische zorg geboden op twaalf locaties, met name in Gelderland en Overijssel. De cliënten variëren in leeftijd van 0 tot 18 jaar. Op alle locaties van Karakter zijn er poliklinische teams van verschillende omvang, intensieve ambulante (gezins)behandeling (IPG/IHT), dagklinische behandelmogelijkheden en HIC's.

Binnen Karakter zijn er verschillende speerpunten in de zorg voor kinderen met psychiatrische problematiek en hun systemen, denk hierbij aan IMH, LVB en MDFT. Daarnaast zijn er consultatieve taken, bijvoorbeeld als POH-GGZ bij de huisarts.

Bij Karakter ga je als PIOG aan de slag op een poliklinische afdeling, waarbij je je ontwikkelt in brede diagnostiek en behandeling. Afhankelijk van je interesses en de mogelijkheden op jouw locatie verdiep je je in een bepaalde behandelstroming (bijvoorbeeld de CGT), in samenhang met het onderwijs dat je krijgt op de GZ opleiding.

1 sollicitatie
0 views


11-06-2024 Radboudumc