Logo Hogeschool Utrecht

Vacatures geplaatst door Hogeschool Utrecht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hogeschool Utrecht.

Laatste vacatures

Hoofddocent Leren voor Duurzame Ontwikkeling

Onze samenleving staat voor urgente duurzaamheidsuitdagingen en jongeren van nu worden dagelijks geconfronteerd met zorgwekkend nieuws over de toestand van planeet en samenleving. Het maatschappelijk debat is regelmatig fel en polariserend. Veel jongeren zijn bezorgd maar voelen zich ook machteloos; velen vermijden het onderwerp liever. Dat stelt ook het onderwijs voor uitdagingen: Hoe informeer je leerlingen als de feiten betwist worden? Hoe ga je om met emoties als boosheid en verdriet, of juist onverschilligheid en afweer? Hoe kun je met leerlingen een hoopvol (handelings)perspectief ontwikkelen en hoe verbind je dat met het overige onderwijs in de school?

Veel leraren en schoolleiders zoeken naar manieren om Leren voor Duurzame Ontwikkeling een plaats te geven in de organisatie van hun school, in de pedagogische omgeving en in het curriculum. Vanuit bijna alle leergebieden zijn er relevante verbindingen met duurzaamheidsvraagstukken, maar veel leraren vinden het moeilijk om hier binnen de bestaande kaders invulling aan te geven. Projecten en challenges in samenwerking met maatschappelijke partijen of instellingen uit de regio bieden rijke mogelijkheden om aan duurzaamheidsvraagstukken werken, maar de verbinding met het reguliere curriculum ontbreekt nog vaak.

Wat je gaat doen
Als hoofddocent Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) vorm jij een brug tussen onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaamheid in het funderend onderwijs en in de lerarenopleidingen. De opgave is om een sterke themagroep te vormen op het gebied van duurzaamheidsonderwijs, waarin onderzoekers, opleiders en externe partners samenwerken aan kennis- en praktijkontwikkeling rond LvDO in de educatieve opleidingen van de Hogeschool Utrecht. Je taken bestaan uit het:

 • Initiëren, uitvoeren en begeleiden van onderzoeksprojecten op het gebied van Leren voor Duurzame Ontwikkeling in het funderend onderwijs en in de lerarenopleidingen;
 • Bijdragen aan gedeelde expertise- en visieontwikkeling samen met collega’s van de lerarenopleidingen, betrokken onderzoekers vanuit diverse lectoraten en kenniscentra, en externe samenwerkingspartners vanuit scholen en organisaties.
 • Ontwikkelen, coördineren en implementeren van onderwijs gericht op duurzaamheid en leren voor duurzame ontwikkeling in lerarenopleidingen en minoren;
 • Participeren in landelijke en internationale netwerken en samenwerkingsverbanden op het gebied van leren voor duurzame ontwikkeling;
 • Ontwikkelen van trainingen en professionaliseringstrajecten voor leraren, schoolleiders en andere onderwijsbetrokkenen;
 • Dissemineren van onderzoeksresultaten en bevindingen via publicaties, presentaties en bijdragen aan conferenties en symposia.

Wat wij jou bieden
Behalve een stabiele werkgever met prachtige ambities, bieden wij goede voorwaarden om te komen werken bij de HU:

 • Wij bieden een arbeidsovereenkomst van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4) inclusief de mogelijkheid van een vast dienstverband op termijn, met een omvang tussen de 0,6 en 0,8 fte in de functie van senior onderzoeker (hogeschoolhoofddocent 2 in ons functiehuis);
 • Afhankelijk van je kennis en vaardigheden zullen je verantwoordelijkheden en takenpakket worden bepaald. Op basis hiervan vindt inschaling plaats in schaal 13, minimaal € 5.745,15 en maximaal € 6.997,66 bij een voltijd-aanstelling.
 • Een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de zorgverzekering van € 300,00 bruto per jaar bij een voltijd-aanstelling.
 • Een maandelijkse onkostenvergoeding voor je internetverbinding van €37,50.
 • Daarboven ontvang je een vakantietoeslag van 8% en bovendien een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Wij bieden je uitstekende studie en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Bij een fulltime dienstbetrekking heb je recht op 428 uur verlof per jaar.
 • We bieden je de mogelijkheid om te kiezen voor een volledig vergoed OV-abonnement, waarmee je zowel woon-werkreizen als privéreizen mag maken met het openbaar vervoer. Je hebt hiermee recht vrij reizen met de trein, bus, tram en metro binnen Nederland.

Natuurlijk krijg je van ons ook een laptop en een smartphone in bruikleen om locatie-ongebonden te kunnen werken en bieden wij je ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve ziektekostenverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en leuke extra's zoals ons fietsplan, kortingen bij verzekeringen, software en fitness. Samen met de sociale partners streven we naar afspraken die echt werken en uitgaan van goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Jouw profiel
Een hoofddocent LvDO brengt ervaring met, en een visie op, duurzaamheid in het onderwijs in het team. Verder is het van belang dat:

 • Je in staat bent om op een open en inspirerende manier het gesprek over jouw visie op duurzaamheid in het onderwijs aan te gaan met een gevarieerde doelgroep aan collega’s en studenten.
 • Je gepromoveerd bent op een relevant onderwerp en ervaring hebt met curriculumontwikkeling in een relevant inhoudsgebied. Ook heb je gepubliceerd in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.
 • Je de Nederlandse en de Engelse taal beheerst in woord en geschrift.
 • Eerder junior-collega’s hebt begeleid.
 • Je beschikt over een goed netwerk voor acquisitie en kenniscirculatie. Je hebt ervaring met succesvolle projectacquisitie en het schrijven van onderzoeksvoorstellen.
 • Gericht bent op samenwerking en in staat bent om in diverse teams te opereren, je kunt goed schakelen en bent in staat om in een complexe omgeving te werken met diverse stakeholders.
 • Tot slot: een onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring in het basisonderwijs en/of in een lerarenopleiding zijn gewenst. Als je nog niet in het bezit bent van een didactische aantekening en BKE, ben je bereid deze te behalen.

Professionele omgeving
Je thuisbasis is bij het lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend onderwijs. Het lectoraat is ingesteld in 2021 en telt nu ongeveer 15 onderzoekers vanuit diverse vak-achtergronden. Wij onderzoeken hoe het curriculum van het funderend onderwijs zich moet ontwikkelen om kinderen en pubers een goede start te geven in onze complexe samenleving. Welke kennis en competenties hebben zij daarvoor nodig, hoe kunnen ze deze ontwikkelen, en hoe kunnen we in de opleiding leraren toerusten om het gewenste curriculum goed vorm te geven? We richten ons daarbij vooral op de curricula van de wereld-oriënterende vakken, taal/Nederlands en digitale geletterdheid, en interdisciplinaire samenhangen tussen die gebieden. Lopende projecten vind je op de website van het lectoraat.

Gezien de opgave wordt nauw samengewerkt met de lerarenopleidingen van het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek (primair onderwijs) en Instituut Archimedes (voortgezet onderwijs), een deel van je tijd zul je dan ook voor een (of beide) van die instituten werkzaam zijn.

Samen Duurzaam is één van de vier expertisegebieden waarmee de HU zich profileert. Wij willen studenten opleiden tot kritisch denkende wereldburgers die – zoals we in onze missie beschrijven – kunnen bijdragen aan een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. Om deze missie vorm te geven is een HU-breed kernterm gevormd waarin de hoofddocenten duurzaamheid uit de verschillende sectoren samenwerken. Het lectoraat Curriculumvraagstukken en de lerarenopleidingen van de HU werken nauw samen met de opleidingen van de Universiteit Utrecht, zowel in onderwijs als in onderzoek op dit terrein. Zo was Instituut Archimedes onlangs medeorganisator en gastheer van de eerste landelijke Conferentie over Duurzaamheidsdidactiek.

Samen met tien andere lectoraten, vormt Curriculumvraagstukken van Funderend Onderwijs het Kenniscentrum Leren en Innoveren – een van de vier kenniscentra van de HU.

Meer dan 37.000 studenten, 4.300 medewerkers en 580 onderzoekers verspreid over instituten, kenniscentra en diensten vormen samen de HU - al vier keer uitgeroepen tot meest duurzame hogeschool.

Solliciteren
Hogeschool Utrecht haalt ontwikkeling en inspiratie uit verscheidenheid aan gender, kleuren en culturen. Iedereen die zich herkent in het profiel en graag deze rol zou komen vervullen, is van harte welkom om te reageren. Solliciteren kan direct (en uitsluitend online) tot en met 26 juni

Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met dr. Elwin Savelsbergh, lector Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs (030 2538214, elwin.savelsbergh@hu.nl). Met algemene vragen, bijvoorbeeld over de procedure, kun je contact opnemen met recruiter Dino Duarte (0643221641. d.dierksduarte@hu.nl).

We hebben de eerste gesprekken gepland in de eerste week van juli (week 27).

De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op HU.nl/werkenbij/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de cao hbo te vinden.

Een referentie, digitale check op diploma en identiteitsbewijs en de aanvraag van een VOG maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


13-06-2024 Hogeschool Utrecht
Medewerker Praktijkbureau

Wat je gaat doen bij Hogeschool Utrecht

Praktijkbureau
Het praktijkbureau van Hogeschool Utrecht valt binnen de afdeling Onderwijslogistiek. Deze afdeling werkt centraal in drie thema’s (Studentinformatie, Onderwijsplanning en Toetsen, Waarderen & Certificeren) aan wendbare en studentgerichte dienstverlening. Het Praktijkbureau maakt onderdeel uit van het thema Toetsen, Waarderen & Certificeren.
Als medewerker van het Praktijkbureau ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de ondersteuning van stage- en afstudeerprocessen van onze 40.000 studenten en heb je een verbindende rol tussen onderwijs, werkveld en student. We staan aan het begin van de inrichting en professionalisering van de thema’s en werken samen om te komen tot een zo optimaal mogelijke informatievoorziening aan studenten. We nemen hierbij steeds het studentperspectief als uitgangspunt.

Je concrete werkzaamheden als medewerker van het praktijkbureau omvatten het up-do-date houden van de digitale stage- en afstudeerdossiers; het signaleren van knelpunten in de voortgang en het adviseren van de stage- en afstudeercoördinatoren over structurele verbetering van deze processen. Zo bouw je samen met opleiding(en) aan een constructieve samenwerking. Je regelt, houdt bij, lost op, plant, adviseert… Alles voor een soepel stage- en afstudeertraject voor de student.

Het is belangrijk dat onze studenten altijd en overal op dezelfde dienstverlening kunnen rekenen. Daarom zorgen we er bij het praktijkbureau voor dat we elkaars werk over kunnen nemen én optimaliseren we samen met alle betrokkenen de ketenprocessen stage- en afstuderen. Naast jouw primaire aandachtsgebied, verdiep je je dus ook in het werk van je collega’s en neem je dit geregeld over en draag je bij aan projecten en werkgroepen binnen het praktijkbureau, het thema, onderwijslogistiek of HU-breed.

In het kort…

 • Verantwoordelijk voor een goede dienstverlening aan de student;
 • Het up-to-date houden van stage- en afstudeerdossiers;
 • Plannen van afstudeerzittingen
 • In een verbindende en adviserende rol met de opleidingen en praktijk voor de student;
 • Het leveren van een algemene bijdrage aan praktijkbureau projecten of HU brede werkgroepen;
 • Bijdrage leveren aan zelforganisatie en continu optimaliseren van onze processen voor beste dienstverlening voor student;
 • Samenwerken met professionele collega’s in een gezellige sfeer.

Wij bieden jou
Bij ons krijg je de mogelijkheid om te werken aan studentsucces en een voortrekkersrol te pakken bij de aanpak van maatschappelijke opgaven in de regio. Daarnaast bieden wij goede arbeidsvoorwaarden om te komen werken bij de HU:

 • Je krijgt een D4 jaarcontract met een omvang van 0,8 fte. Interne sollicitanten behouden hun huidige contractvorm;
 • Afhankelijk van je kennis en vaardigheden zullen je verantwoordelijkheden en takenpakket worden bepaald. Op basis hiervan vindt inschaling plaats in schaal 7, met een minimum salaris van € 2.724,20 en een maximum van € 3.631,83 bij een voltijd-aanstelling.
 • Daarboven ontvang je een vakantietoeslag van 8% en bovendien een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de zorgverzekering van € 300,00 bruto per jaar en een internet vergoeding van €37,50 netto bij een voltijd-aanstelling.
 • Een NS Business Card zodat al je OV-reizen (voor werk en privé) kosteloos zijn. Kom je toch liever met de auto of de fiets? Dan krijg je een uitstekende kilometervergoeding.
 • Wij bieden je uitstekende studie en ontwikkelingsmogelijkheden via het eigen HU Ontwikkelportaal;
 • Bij een fulltime dienstbetrekking bestaat de mogelijkheid tot wel 428 uur verlof per jaar en 45 duurzame inzetbaarheidsuren.

Natuurlijk krijg je van ons ook een laptop en een smartphone in bruikleen om locatie-ongebonden te kunnen werken en bieden wij je ook de mogelijkheid om gebruik te maken van leuke extra's zoals ons fietsplan, kortingen bij verzekeringen, software en fitness. Samen met de sociale partners streven we naar afspraken die echt werken en uitgaan van goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Jouw profiel
Wij willen natuurlijk graag dat jij bij ons succesvol wordt in jouw nieuwe baan. We ontvangen van jou graag jouw motivatie en een overzicht van je ervaring. In jouw cv lezen we in ieder geval dat jij:

 • Beschikt over aantoonbaar minimaal MBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring hebt met administratieve processen en het monitoren van deze processen;
 • Ervaring hebt in een aan veranderingen onderhevige organisatie;
 • Ervaring met Excel is een pré.

Voor deze functie is het van belang dat je beschikbaar bent op woensdag en/of vrijdag.

Naast de kennis en ervaring die je in huis hebt, vinden wij het minstens zo belangrijk wie je bent. Als wij met elkaar in gesprek gaan, dan wordt ons uit jouw voorbeelden duidelijk dat jij de volgende competenties meebrengt:

 • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engels taal in woord en geschrift;
 • Je bent digitaal en administratief vaardig;
 • Je bent een teamplayer, communicatief vaardig en kunt op alle niveaus samenwerken;
 • Je neemt je verantwoordelijkheid, gaat proactief te werk en bewaakt de grenzen;
 • Je hebt uitstekende planningsvaardigheden en weet prioriteiten te stellen.

Jouw ontwikkelingsperspectief
Bij Hogeschool Utrecht zijn er heel veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en door te groeien. Wij helpen je bij jouw ontwikkeling; of dit nu gaat om kennisuitbreiding, coaching of om de volgende stap in je carrière. Bij ons kun je jezelf blijven ontwikkelen in een uitdagende en maatschappelijk georiënteerde omgeving waarbij plezier centraal staat. Kansen zijn er altijd. Het is aan jou om deze kansen te pakken.

Jij komt werken bij Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht (HU) is een grote gemeenschap van bijna 40.000 studenten en ruim 4.000 docenten, onderzoekers en medewerkers. Wij werken intensief samen met de beroepspraktijk en met elkaar. Hier komt alles samen. Want hoe meer wij samen optrekken, hoe beter we in staat zijn om onze studenten en professionals te leren werken aan oplossingen voor de vraagstukken van nu. De HU-gemeenschap is open, rechtvaardig en duurzaam en zo geven we vorm aan de beroepspraktijk, de maatschappij en de professionals van de toekomst.

De HU is gevestigd op het Utrecht Science Park en in Amersfoort. We bieden hoger beroepsonderwijs aan op drie niveaus: associate degree, bachelor en master. En recent is daar een niveau bijgekomen, namelijk dat van het professional doctorate. Met ons onderzoek hebben we (regionale) impact én creëren we een omgeving waarin we studenten opleiden tot professionals die in staat zijn hun beroepspraktijk te innoveren.

Werkomgeving
Werken bij praktijkbureau betekent dynamiek: veel telefonisch en mailcontact met studenten, onderwijscoördinatoren, docenten en organisaties. Daarnaast staat praktijkbureau nooit stil. Voortdurend zijn we op zoek naar hoe we de student nog beter kunnen ondersteunen. Dit betekent voortdurende veranderingen in processen, systemen en organisatie. Je uitvalsbasis is het Utrecht Science Park waar je nauw samenwerkt met z’n 35 collega’s vanaf onze standplaats. Tot slot geloven we bij het praktijkbureau in de professionaliteit van onze medewerkers, samen werken we aan het verbeteren van onze processen.

Solliciteren
Hogeschool Utrecht haalt ontwikkeling en inspiratie uit verscheidenheid aan gender, kleuren en culturen. Iedereen die zich herkent in het profiel en graag deze rol zou komen vervullen, is van harte welkom om te reageren. Solliciteren kan uitsluitend online tot en met 30 juni 2024.

Ben je enthousiast maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met Anita Terpstra (Teamleider), 06- 81142150 of via Anita.Terpstra@hu.nl

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jacqueline de Moor (corporate recruiter), 06-14328234 en via jacqueline.demoor@hu.nl.

We hebben onze eerste gesprekken gepland op 9 en 10 juli 2024. Als we samen besluiten dat we een vervolggesprek gaan voeren, dan kijken wij samen naar de mogelijkheden om dat gesprek te plannen. Wat ons betreft kun je direct starten, we bepalen samen wat jouw startdatum wordt.

De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site https://www.hu.nl/werkenbij/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de cao hbo te vinden.

Een referentie, digitale check op diploma en identiteitsbewijs en de aanvraag van een VOG maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


13-06-2024 Hogeschool Utrecht
Docent HRM bij het Instituut voor Associate Degrees

Wat je gaat doen bij het Instituut voor Associate degrees

Samen met je teamleden ben je altijd bezig met het doorontwikkelen van het curriculum en alle aanverwante zaken. Je coördineert en verzorgt inhoudelijke lessen en begeleiding, en je geeft feedback aan studenten. Dat doe je zowel op de door hun ontwikkelde beroepsproducten als op hun aandeel in het proces. Je vervult hierin een voorbeeldrol voor de studenten en je bent onderdeel van een integraal (leer)team.

Voor deze functie geldt dat nauwe aansluiting met de beroepspraktijk onmisbaar is. Daarom zoek je altijd de samenwerking en co-creatie met jouw netwerk in het bedrijfsleven, de HU kenniscentra, practoraten (mbo) en externe deskundigen.

Tot slot: het Instituut voor Associate degrees zit volop in groei en ontwikkeling. Vanwege deze groei is het ook mogelijk om in de breedte van de opleiding werkzaam te zijn. Denk bijvoorbeeld voor rollen in de examencommissie, medezeggenschap en toetscommissie. Klinkt dit als jouw nieuwe baan? Solliciteer dan nu!

Wij bieden jou
Natuurlijk bieden wij je een goed salaris én de mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen. Een greep uit onze voorwaarden:

 • Je kunt kiezen voor een NS Business Card, zodat al je OV-reizen (voor werk en privé) kosteloos zijn. Kom je toch liever met de auto of de fiets? Dan krijg je een uitstekende kilometervergoeding.
 • Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract (D4) met een omvang van 0,8 fte.
 • Afhankelijk van je kennis en vaardigheden bepalen we samen jouw verantwoordelijkheden en takenpakket. Op basis hiervan vindt inschaling plaats in schaal 10 of schaal 11, met een maximum salaris van € 5.936,77 bij een voltijd-aanstelling in schaal 11.
 • Daarboven ontvang je een vakantietoeslag van 8% en bovendien een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Wij betalen je € 300,00 bruto per jaar bij voltijd, als tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de zorgverzekering. Daarnaast ontvang je ook nog een internetvergoeding van €37,50 netto bij een voltijd-aanstelling.
 • Wij bieden je uitstekende studie en ontwikkelingsmogelijkheden via het eigen HU Ontwikkelportaal, gericht op ontplooiing als onderzoeker en als docent;
 • Bij een fulltime dienstbetrekking bestaat de mogelijkheid tot wel 428 uur verlof per jaar en 45 duurzame inzetbaarheidsuren.

Natuurlijk krijg je van ons ook een laptop en een smartphone in bruikleen om locatie-ongebonden te kunnen werken en bieden wij je ook de mogelijkheid om gebruik te maken van leuke extra's zoals ons fietsplan, kortingen bij verzekeringen, software en fitness. Samen met de sociale partners streven we naar afspraken die echt werken en uitgaan van goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Jouw profiel
Wij willen graag dat jij bij ons succesvol wordt in jouw nieuwe baan. Daarom lezen wij in jouw korte brief graag meer over jouw motivatie. In jouw cv lezen we in ieder geval dat jij

 • Beschikt over een afgeronde hoger onderwijsopleiding en bij voorkeur hbo/academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring hebt als docent in het hbo, of als trainer ervaring hebt in het ontwikkelen verzorgen en toetsen van cursussen.
 • Werkervaring hebt in een of meer van de vakgebieden binnen het werkveld HRM.
 • Omdat ons deeltijdonderwijs op woensdagavond wordt verzorgd, moet je op de woensdagavond beschikbaar zijn.

Naast de kennis en ervaring die je in huis hebt, vinden wij het minstens zo belangrijk wie je bent. Als wij met elkaar in gesprek gaan, dan wordt ons uit jouw voorbeelden duidelijk dat jij:

 • Beschikt over het vermogen om te schakelen in rollen en stijlen, zodat jij jouw doelen weet te bereiken.
 • Studenten stimuleert en motiveert gericht op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling in lijn met de doelen van de opleiding.
 • Met oorspronkelijke toepassingen en oplossingen komt en nieuwe methoden en processen bedenkt ter vervanging van bestaande.
 • Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenspel, tegenslag en teleurstelling.
 • Luistert naar studenten en collega’s, helder krijgt wat er bij hen speelt en hun gevoelens en behoeften onderkent. Je toont je bewust van je werkomgeving en jouw eigen invloed daarop.

Ontwikkelingsperspectief
Bij Hogeschool Utrecht zijn er heel veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en door te groeien. Wij helpen je bij jouw ontwikkeling; of dit nu gaat om kennisuitbreiding, coaching of om de volgende stap in je carrière. Bij ons kun je jezelf blijven ontwikkelen in een uitdagende en maatschappelijk georiënteerde omgeving waarbij plezier centraal staat. Kansen zijn er altijd, het is aan jou om deze kansen te pakken.

Jij komt werken bij Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht (HU) is een grote gemeenschap van bijna 40.000 studenten en ruim 4.000 docenten, onderzoekers en medewerkers. Wij werken intensief samen met de beroepspraktijk en met elkaar. Hier komt alles samen. Want hoe meer wij samen optrekken, hoe beter we in staat zijn om onze studenten en professionals te leren werken aan oplossingen voor de vraagstukken van nu.

De HU-gemeenschap is open, rechtvaardig en duurzaam en zo geven we vorm aan de beroepspraktijk, de maatschappij en de professionals van de toekomst. De HU is gevestigd op het Utrecht Science Park en in Amersfoort. We bieden hoger beroepsonderwijs aan op drie niveaus: associate degree, bachelor en master. En recent is daar een niveau bijgekomen, namelijk dat van het professional doctorate. Met ons onderzoek hebben we (regionale) impact én creëren we een omgeving waarin we studenten opleiden tot professionals die in staat zijn hun beroepspraktijk te innoveren. Het Instituut voor Associate degrees (IAd) van Hogeschool Utrecht is per 1 september 2018 gestart met het aanbieden van tweejarige hbo-opleidingen op locatie Amersfoort. Onze Ad-opleidingen zijn praktijkgerichte hbo-opleidingen van 120 studiepunten (EC). De opleidingen hebben een eigen positie en zijn relevant voor de arbeidsmarkt. Bij het leren staat de student centraal en wordt altijd gewerkt vanuit de werkelijke beroepssituatie. Een Ad is daarmee een uitstekende vervolgopleiding voor mbo'ers en voor praktisch ingestelde havisten. Wil je meer weten, kijk op Associate degree (Ad) | tweejarige hbo-opleiding | Hogeschool Utrecht (hu.nl).

Je wordt lid van een gemeenschap waarin we elkaar binnen en buiten het werk ontmoeten op allerlei verschillende plekken en manieren. Bijvoorbeeld bij de community van de HU Alumni, het Netwerk Diversiteit & Inclusie, het Programma Gelijke Stagekansen of tijdens een festival als het Voel je Thuis Festival.

Solliciteren
Hogeschool Utrecht haalt ontwikkeling en inspiratie uit verscheidenheid aan gender, kleuren en culturen. Iedereen die zich herkent in het profiel en graag deze rol zou komen vervullen, is van harte welkom om te reageren. Als je al eerder op deze vacature hebt gereageerd, is het niet nodig nogmaals te reageren.

Ben je enthousiast maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze recruiter Michel van den Berg, bereikbaar via 06 206 000 19. Solliciteren kan tot en met 19 juni.

Kort nadat je hebt gesolliciteerd, kijken we of we verwachten jou een bij jou passende baan te kunnen aanbieden. Als we denken dat dat het geval is, nodigen we je uit voor een eerste gesprek op 24 juni aanstaande. Wat ons betreft kun je per 19 augustus starten, maar we bepalen samen wat jouw startdatum wordt.

De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site https://www.hu.nl/werkenbij/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de cao hbo te vinden.

Een referentie, digitale check op diploma en identiteitsbewijs en de aanvraag van een VOG maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


12-06-2024 Hogeschool Utrecht
Opleidingsmanager Instituut voor Associate Degrees

Opleidingsmanager

Als ervaren opleidingsmanager geef je direct leiding aan verschillende opleidingsteams binnen het domein Management (Finance and Control / E-commerce) en het domein Techniek (Engineering / Bouwmanagement) binnen het IAd. Voor zowel studenten als medewerkers ben je zichtbaar en aanspreekbaar. Je faciliteert medewerkers in hun ontwikkeling en je stimuleert de teamontwikkeling binnen en tussen de verschillende teams.

Je werkt samen in een integraal managementteam bestaand uit 7 opleidingsmanagers, een manager support en de directeur. Vanuit dit IMT draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategische koers in zowel de eigen teams als binnen het instituut.

Als manager bezit je de onderwijsinhoudelijke, didactische, financiële en bedrijfsmatige kennis en ervaring die nodig is om ons onderwijs dagelijks goed te laten draaien en te laten doorontwikkelen. Dat doe je altijd in verbinding met het werkveld. Je staat met twee benen in het heden en denkt ook strategisch vooruit over invulling en uitvoering van onderwijs-, team- en organisatieontwikkeling. Je staat voor een cultuur met waarden waarin vertrouwen, transparantie en feedback centraal staan.

Wij bieden jou
Bij ons krijg je de mogelijkheid om te werken aan studentsucces en een voortrekkersrol te pakken bij de aanpak van maatschappelijke opgaven in de regio. En dat binnen de context van een groeiend instituut. Daarnaast bieden wij goede arbeidsvoorwaarden om te komen werken bij de HU:

 • Je kunt kiezen voor een NS Business Card, zodat al je OV-reizen in heel Nederland (voor werk en privé) kosteloos zijn. Kom je toch liever met de auto of de fiets? Dan krijg je een uitstekende kilometervergoeding.
 • Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract (D3) met een omvang van 0,8 fte tot 1,0 fte. Interne sollicitanten behouden hun huidige contractvorm.
 • Afhankelijk van je kennis en vaardigheden zullen je verantwoordelijkheden en takenpakket worden bepaald. Op basis hiervan vindt inschaling plaats in schaal 13, met een maximum salaris van € 6.997,66 bij een voltijd-aanstelling.
 • Daarboven ontvang je een vakantietoeslag van 8% en bovendien een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de zorgverzekering van € 300,00 bruto per jaar en een internet vergoeding van €37,50 netto bij een voltijd-aanstelling.
 • Wij bieden je uitstekende studie en ontwikkelingsmogelijkheden via het eigen HU Ontwikkelportaal, gericht op ontplooiing als onderzoeker en als docent.
 • Bij een fulltime dienstbetrekking bestaat de mogelijkheid tot wel 428 uur verlof per jaar en 45 duurzame inzetbaarheidsuren.

Natuurlijk krijg je van ons ook een laptop en een smartphone in bruikleen om locatie-ongebonden te kunnen werken en bieden wij je ook de mogelijkheid om gebruik te maken van leuke extra's zoals ons fietsplan, kortingen bij verzekeringen, software en fitness. Samen met de sociale partners streven we naar afspraken die echt werken en uitgaan van goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Jouw profiel
Wij willen natuurlijk graag dat jij bij ons succesvol wordt in jouw nieuwe baan. We ontvangen van jou graag jouw motivatie en een overzicht van je ervaring.

In jouw cv lezen we in ieder geval dat jij:

 • Beschikt over een relevante, afgeronde master-opleiding.
 • Ervaring hebt met het begeleiden van een team gedurende een complex verandertraject.
 • Affiniteit hebt met (onderwijs)processen en het hoger beroepsonderwijs.

Naast de kennis en ervaring die je in huis hebt, vinden wij het minstens zo belangrijk wie je bent. Als wij met elkaar in gesprek gaan, dan wordt ons uit jouw voorbeelden duidelijk dat jij de volgende competenties meebrengt:

 • Je bent een daadkrachtige leidinggevende die medewerkers stimuleert in de eigen ontwikkeling, teamontwikkeling, zelforganisatie en professionaliteit en je gaat moeilijke gesprekken niet uit de weg;
 • Je bent iemand die collega’s mee weet te nemen, te enthousiasmeren en onderdeel te laten zijn van de vernieuwing, uitdagingen en opdrachten die we met elkaar aangaan;
 • Je bent een verbinder die gemakkelijk samenwerkt zowel binnen de opleidingen als binnen het instituut en de HU diensten. Je verliest het studentperspectief niet uit het oog en krijgt mensen in beweging;
 • Je bent een flexibele en ervaren leidinggevende bent die snel kan opstarten en schakelen.

Jouw ontwikkelingsperspectief
Bij Hogeschool Utrecht zijn er heel veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en door te groeien. Wij helpen je bij jouw ontwikkeling; of dit nu gaat om kennisuitbreiding, coaching of om de volgende stap in je carrière. Bij ons kun je jezelf blijven ontwikkelen in een uitdagende en maatschappelijk georiënteerde omgeving waarbij plezier centraal staat. Kansen zijn er altijd. Het is aan jou om deze kansen te pakken.

Je komt werken bij Hogeschool Utrecht
Het Instituut voor Associate degrees (IAd) van Hogeschool Utrecht is per 1 september 2018 gestart met het aanbieden van tweejarige hbo-opleidingen op locatie Amersfoort. Onze Ad-opleidingen zijn praktijkgerichte hbo-opleidingen van 120 studiepunten (EC). De opleidingen hebben een eigen positie en zijn relevant voor de arbeidsmarkt. Bij het leren staat de student centraal en wordt altijd gewerkt vanuit de werkelijke beroepssituatie. Een Ad is daarmee een uitstekende vervolgopleiding voor mbo'ers en voor praktisch ingestelde havisten. Wil je meer weten, kijk op Associate degree (Ad) | tweejarige hbo-opleiding | Hogeschool Utrecht (hu.nl).

Hogeschool Utrecht (HU) is een grote gemeenschap van bijna 40.000 studenten en ruim 4.000 docenten, onderzoekers en medewerkers. Wij werken intensief samen met de beroepspraktijk en met elkaar. Hier komt alles samen. Want hoe meer wij samen optrekken, hoe beter we in staat zijn om onze studenten en professionals te leren werken aan oplossingen voor de vraagstukken van nu. De HU-gemeenschap is open, rechtvaardig en duurzaam en zo geven we vorm aan de beroepspraktijk, de maatschappij en de professionals van de toekomst.

De HU is gevestigd in Amersfoort en op het Utrecht Science Park. We bieden hoger beroepsonderwijs aan op drie niveaus: associate degree, bachelor en master. En recent is daar een niveau bijgekomen, namelijk dat van het professional doctorate. Met ons onderzoek hebben we (regionale) impact én creëren we een omgeving waarin we studenten opleiden tot professionals die in staat zijn hun beroepspraktijk te innoveren.

Je wordt lid van een gemeenschap waarin we elkaar binnen en buiten het werk ontmoeten op allerlei verschillende plekken en manieren. Bijvoorbeeld bij de community van de HU Alumni, het Netwerk Diversiteit & Inclusie, het Programma Gelijke Stagekansen of tijdens een festival als het Voel je Thuis Festival.

Solliciteren
Hogeschool Utrecht haalt ontwikkeling en inspiratie uit verscheidenheid aan gender, kleuren en culturen. Iedereen die zich herkent in het profiel en graag deze rol zou komen vervullen, is van harte welkom om te reageren. Solliciteren kan uitsluitend online tot en met dinsdag 25 juni 2024.

Ben je enthousiast maar heb je nog vragen inhoudelijk of over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Michel van den Berg (recruiter) via telefoonnummer 06 206 000 19

We hebben onze eerste gesprekken gepland op 1 juli en 5 juli. Als we samen besluiten dat we een vervolggesprek gaan voeren, dan hebben wij voor dat gesprek tijd gereserveerd op 8 juli of 9 juli aanstaande.

De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site https://www.hu.nl/werkenbij/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de cao hbo te vinden.

Een referentie, digitale check op diploma en identiteitsbewijs en de aanvraag van een VOG maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


12-06-2024 Hogeschool Utrecht
Opleidingsmanager Instituut voor Veiligheid

Het Instituut voor Veiligheid (IvV) professionaliseert de beroepspraktijk met trendsettend veiligheidsonderwijs en -onderzoek. Het instituut heeft in de afgelopen jaren stappen gezet in het verbinden van het onderwijs met de beroepspraktijk en is in omvang gegroeid. Binnen het instituut wordt intensief samengewerkt met verschillende lectoraten en start per september 2024 de master digital security. Belangrijke opdracht voor de toekomst is het kiezen en creëren van een duidelijk(er) profiel op integrale veiligheid dat gestoeld is op de laatste inzichten over de veiligheidsvraagstukken in de beroepspraktijk en de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen. Hierbij sluit IvV aan en draagt bij aan de ambities van de hogeschool door haar expertise te verbinden met andere opleidingen en activiteiten.

Wat ga je doen?
Als opleidingsmanager ben je medeverantwoordelijk voor de positionering, financiën, inhoud, kwaliteit en uitvoering van de opleiding. Je geeft leiding aan en werkt nauw samen met een dynamisch, autonoom en goed functionerend docentteam. Je weet hoe je talenten van mensen inzet. Je kunt daarnaast goed organiseren, samenwerken en netwerken. De bacheloropleiding (voltijd en deeltijd) leidt op tot brede, integraal veiligheidskundigen in specifieke gebieden. Het beroepenveld vraagt daarnaast om (nog meer) mogelijkheden tot specialisatie.

De organisatie van ons instituut bevindt zich in een transitie. Wij werken aan een weerbare en wendbare professionals en organisatie, professionaliseren onze besluitvorming en processen, werken aan kortere lijnen en goede communicatie. Dit vraagt de nodige flexibiliteit bij de start maar betekent ook de mogelijkheid om mee te bouwen aan de organisatie en werkwijze waar je zelf deel van gaat uitmaken.

Je zet de student centraal bij de continue verbetering van onderwijs en bedrijfsvoering. Je hebt een spilfunctie tussen onderwijs, onderzoek, diensten en beroepspraktijk en zoekt doorlopend naar verdere optimalisatie van studentsucces en studentwelzijn. Je vertegenwoordigt de opleiding binnen en buiten de Hogeschool Utrecht en bent in staat om maatschappelijke ontwikkelingen in te bedden in het onderwijs.

Je zoekt en vindt mogelijkheden om te beantwoorden aan de vraag in de markt en de vertaalslag te maken naar het assortiment van IvV en ook het ontwikkelen van uiteindelijk een (nieuw) curriculum). Inhoudelijk is er veel potentie die kansen bieden, je hebt daarbij oog voor multidisciplinaire verbreding van onderdelen van de opleiding. Je draagt bij aan het geven van een duurzame plek van het instituut binnen de HU en in het veld. Je levert een bijdrage aan het positioneren van de beroepsgroep en legt gemakkelijk contacten met (nieuwe) stakeholders. Een netwerk in de sector is dan ook een pre.

Hiërarchisch val je onder de directeur van het instituut IvV. Samen met de directeur en je collega’s in het instituutsbrede managementteam draag je zorg voor de realisatie van opleidingsdoelstellingen conform hogeschool- en instituutsbeleid, jaarplan en overeenkomstig toegekend budget. Daarnaast heb je de verantwoordelijkheid voor een aantal instituutsbrede portefeuilles.

Wat wij je bieden
We hebben voor jou een uitdagende baan met veel ruimte en vrijheid. Je krijgt de kans het Instituut voor Veiligheid en de Hogeschool Utrecht verder mee te ontwikkelen én ook om jezelf te ontwikkelen. We nodigen je van harte uit om die kansen te grijpen!

 • Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract (D3), waarbij de intentie is om na het eerste jaar een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden, met een omvang tussen de 0,8 en 1,0 fte;
 • Bij een voltijdaanstelling als opleidingsmanager (2) bedraagt het brutosalaris minimaal € 5.745,15 en maximaal € 6.997,66 (schaal 13);
 • Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Een smartphone en laptop, zodat je ook locatie-onafhankelijk kunt werken;
 • Binnen Hogeschool Utrecht heb je uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Wij bieden aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals de mogelijkheid voor een NS Businesskaart, korting op diverse verzekeringen, op de aanschaf van IT-producten via Surfspot en op sportfaciliteiten van Olympos Sportcentrum Utrecht.

Jouw profiel
Wij willen natuurlijk graag dat jij bij ons succesvol wordt in jouw nieuwe baan. We ontvangen van jou graag jouw motivatie en een overzicht van je ervaring. In jouw cv lezen we in ieder geval dat jij:

 • In bezit bent van een (relevante) masteropleiding;
 • 5 - 10 jaar ervaring hebt met leidinggeven aan professionals in een complexe omgeving;
 • Een mens- en ontwikkelgerichte leiderschapsstijl hebt;
 • Ervaring met het waarborgen van kwaliteit (van onderwijs);
 • Affiniteit hebt met de HU-expertisegebieden Zorg en Veiligheid en Samen Digitaal;

Naast de kennis en ervaring die je in huis hebt, vinden wij het minstens zo belangrijk wie je bent. Als wij met elkaar in gesprek gaan, dan wordt ons uit jouw voorbeelden duidelijk dat jij:

 • De mens- en resultaatgerichte manager bent die we zoeken;
 • veranderingen realiseert in een complexe en continu veranderende omgeving;
 • Kansen aangrijpt en kunt samenwerken in netwerken;
 • prioriteit stelt en keuzes maakt en de opleiding rustig meeneemt in de koers die je vaart;
 • In staat bent om ontwikkelingen uit onderzoek en werkveld samen met docenten te integreren in het onderwijs;
 • Een flexibele en ter zake kundige gesprekspartner bent voor directeuren, opleidingsmanagers, docenten, examencommissies en studenten;
 • Excelleert in een dynamische werkomgeving, snel kunt schakelen en houdt van (onverwachte) uitdagingen;

Jouw ontwikkelingsperspectief
Bij Hogeschool Utrecht zijn er heel veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en door te groeien. Wij helpen je bij jouw ontwikkeling, of dit nu gaat om kennisuitbreiding, coaching of om de volgende stap in je carrière. Bij ons kun je jezelf blijven ontwikkelen in een uitdagende en maatschappelijk georiënteerde omgeving waarbij plezier centraal staat. Kansen zijn er altijd. Het is aan jou om deze kansen te pakken.

Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht (HU) is een grote gemeenschap van bijna 40.000 studenten en ruim 4.000 docenten, onderzoekers en medewerkers. Wij werken intensief samen met de beroepspraktijk en met elkaar. Hier komt alles samen. Want hoe meer wij samen optrekken, hoe beter we in staat zijn om onze studenten en professionals te leren werken aan oplossingen voor de vraagstukken van nu. De HU-gemeenschap is open, rechtvaardig en duurzaam en zo geven we vorm aan de beroepspraktijk, de maatschappij en de professionals van de toekomst.

De HU is gevestigd op het Utrecht Science Park en in Amersfoort. Het Instituut is gevestigd in Utrecht. We bieden hoger beroepsonderwijs aan op drie niveaus: associate degree, bachelor en master. En recent is daar een niveau bijgekomen, namelijk dat van het professional doctorate. Met ons onderzoek hebben we (regionale) impact én creëren we een omgeving waarin we studenten opleiden tot professionals die in staat zijn hun beroepspraktijk te innoveren.

Solliciteren
Hogeschool Utrecht haalt ontwikkeling en inspiratie uit verscheidenheid aan gender, kleuren en culturen. Iedereen die zich herkent in het profiel en graag deze rol zou komen vervullen, is van harte welkom om te reageren. Solliciteren kan uitsluitend online tot en met 26 juni 2024.

Ben je enthousiast maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met Astrid Nienhuis, Instituutsdirecteur, via astrid.nienhuis@hu.nl of 0681142156 voor het maken van een belafspraak.

We hebben gesprekken gepland op 5 juli 2024 en eventueel 11 juli 2024. Wat ons betreft kun je direct starten, we bepalen samen wat jouw startdatum wordt.

De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site https://www.hu.nl/werkenbij/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de cao hbo te vinden.

Een referentie, digitale check op diploma en identiteitsbewijs en de aanvraag van een VOG maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


12-06-2024 Hogeschool Utrecht