Logo Hogeschool Van Hall Larenstein

Vacatures geplaatst door Hogeschool Van Hall Larenstein

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hogeschool Van Hall Larenstein.

Laatste vacatures

Contentmanager / webredacteur

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is de duurzaamste hogeschool van Nederland met een internationale focus. Als kennisinstituut combineert de hogeschool onderwijs met toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten. HVHL leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame wereld.

Met het Instellingsplan ‘Groeien als experts in transitie’ geven we voor de periode 2022-2025 richting aan ons onderwijs en onderzoek. Het is de verwoording van de ambities en vormt de basis voor beleidsplannen en jaarlijkse evaluaties. Kom jij meebouwen aan een toekomstbestendige wereld?

Ben jij die bouwer die graag werkt op het snijvlak van content en systemen? Dit is je kans om bij de meest duurzame hogeschool van Nederland te komen werken!

De afdeling
Marketing & Communicatie is verantwoordelijk voor alle marketing en communicatie activiteiten voor zowel de locatie Leeuwarden als Velp. In totaal bestaat de afdeling uit ongeveer 15 collega’s, verdeeld over beide locaties. Belangrijke aandachtsgebieden voor M&C zijn de studentinstroom op basis van onze student journey en de positionering van onze kennisinstelling zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


24-11-2023 Hogeschool Van Hall Larenstein
Onderwijskundige

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is de duurzaamste hogeschool van Nederland met een internationale focus. Als kennisinstituut combineert de hogeschool onderwijs met toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten. HVHL leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame wereld.

Met het Instellingsplan ‘Groeien als experts in transitie’ geven we voor de periode 2022-2025 richting aan ons onderwijs en onderzoek. Het is de verwoording van de ambities en vormt de basis voor beleidsplannen en jaarlijkse evaluaties. Kom jij meebouwen aan een toekomstbestendige wereld?

Ben jij een ervaren onderwijskundige die wil bijdragen aan de verbeteringen van ons onderwijs en onderwijsaanbod? Dit is je kans om bij de meest duurzame hogeschool van Nederland te komen werken!

De afdeling Onderwijs & Onderzoek (O&O)
De opleidingen op onze hogeschool worden ondersteund door verschillende stafafdelingen, waaronder Onderwijs & Onderzoek. De afdeling ondersteunt op het gebied van kwaliteit en innovatie in het onderwijs en onderzoek en werkt locatie-overstijgend. De afdeling bestaat uit 3 teams: de mediatheek, een locatieteam Velp en een locatieteam Leeuwarden. Elk locatieteam bestaat uit onder andere studentdecanen, onderwijskundigen, kwaliteitszorgmedewerkers, beleidsmedewerkers en ambtelijk secretarissen examencommissies.

3 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


17-11-2023 Hogeschool Van Hall Larenstein
Teamleider Financiële Administratie

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is de duurzaamste hogeschool van Nederland met een internationale focus. Als kennisinstituut combineert de hogeschool onderwijs met toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten. HVHL leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame wereld.

Met het Instellingsplan ‘Groeien als experts in transitie’ geven we voor de periode 2022-2025 richting aan ons onderwijs en onderzoek. Het is de verwoording van de ambities en vormt de basis voor beleidsplannen en jaarlijkse evaluaties. Kom jij meebouwen aan een toekomstbestendige wereld?

Ben jij inhoudelijk sterk op financieel administratief gebied, heb je een visie en kan je mensen aansturen en coachen? Dit is je kans om bij de meest duurzame hogeschool van Nederland te komen werken!

De afdeling
Finance & Control (F&C) is de financiële stafafdeling van HVHL. F&C is verantwoordelijk voor de financiële, project- en salarisadministratie van de diverse stafafdelingen en onderwijslocaties. Tevens is de afdeling verantwoordelijk voor de voorbereiding van de maandrapportages, begrotingen en de jaarrekening. Ook is inkoop en aanbestedingen onderdeel van F&C.

In totaal zijn er circa 20 medewerkers werkzaam binnen de afdeling, verdeeld over de locaties Velp en Leeuwarden. De afdeling financiële administratie bestaat uit 5 medewerkers, grotendeels werkzaam in Velp.

Jij bent de ideale kandidaat!
Met jouw mensgerichte stijl van leidinggeven ben jij overtuigend en krijg jij mensen in beweging. Je bent een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden, bouwt relaties en je weet draagvlak te creëren. Je hebt ruime ervaring binnen de financiële administratie en hebt een goede beheersing van de P&C cyclus.

Je weet adequaat om te gaan met deadlines en bent analytisch en initiatiefrijk. Je hebt hbo werk,- en denkniveau en je hebt ervaring met Exact en Microsoft Office.

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


14-11-2023 Hogeschool Van Hall Larenstein
Secretaresse

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is de duurzaamste hogeschool van Nederland met een internationale focus. Als kennisinstituut combineert de hogeschool onderwijs met toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten. HVHL leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame wereld. Met het Instellingsplan ‘Groeien als experts in transitie’ geven we voor de periode 2022-2025 richting aan ons onderwijs en onderzoek. Het is de verwoording van de ambities en vormt de basis voor beleidsplannen en jaarlijkse evaluaties. Kom jij meebouwen aan een toekomstbestendige wereld?

Ben jij organisatorisch sterk en heb je een goed gevoel voor taal? Dit is je kans om bij de meest duurzame hogeschool van Nederland te komen werken!

Jij bent de ideale kandidaat!
Jij hebt al de nodige ervaring als secretaresse of managementondersteuner en een afgeronde secretariële opleiding. MS Office kent voor jou geen geheimen en uiteraard ben jij een kei in notuleren. Je bent foutloos in de toepassing van de Nederlandse taal en je hebt een goede beheersing van de Engelse taal.

Je werkt zelfstandig, bent accuraat en je stemt regelmatig af met je collega-secretaresses. Een proactieve houding en eigen initiatief is voor jou hierin vanzelfsprekend. Je bent van nature servicegericht en flexibel en hebt daarbij een klantvriendelijke werkhouding. Heb je daarbij ook nog ervaring in het hoger onderwijs, dan worden we extra blij.

5 sollicitaties
0 views


06-11-2023 Hogeschool Van Hall Larenstein
Lector Coastal and Marine Systems

Inleiding

Circa 40% van de wereldbevolking leeft, woont en werkt in kustregio’s en delta’s en is afhankelijk van maritieme activiteiten en producten. Hierdoor is er veel dynamiek als gevolg van economische ontwikkelingen, die een directe relatie hebben met het leefmilieu en de natuur. Dit speelt zich af in een domein met een breed scala aan nationale en internationale wetgeving, verdragen, waarden en statussen. De vraagstukken zijn hierdoor vaak complex en trans-disciplinair.

Hogeschool van Hall Larenstein (HVHL) draagt bij aan transities. In ons instellingplan hebben we vier transities centraal gezet die allen een plek hebben in dit lectoraat. In het lectoraat geven we invulling aan de klimaattransitie (naar adaptatie), toekomstbestendige landbouw en voedseltransitie, watertransitie en de transitie naar een duurzame en gezonde leefomgeving.

Om inzicht te krijgen in de inhoudelijke uitdagingen die samenhangen met de verschillende opgaven, is het van belang kennis te hebben over de dynamiek van diverse ecosystemen (delta, rivier, kust en zee), de veerkracht van deze ecosystemen en op welke manier deze ecosystemen kunnen worden hersteld. Naast kennis van het functioneren van ecosystemen is het cruciaal om effectieve en legitieme beleidsoplossingen voor de verschillende opgaven te formuleren. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van overheden, maar ook van economische en maatschappelijke actoren. Echter de formulering wat de beleidsproblemen zijn, welke transities nodig zijn, hoe die te implementeren en te handhaven, wordt belemmerd door institutionele fragmentering en gefragmenteerde verantwoordelijkheden.

Het Lectoraat Coastal and Marine Systems (CMS) combineert ecologische, sociaalwetenschappelijke, economische en governance inzichten om een bijdragen te kunnen leveren aan bijvoorbeeld de klimaatopgave, de economische ontwikkeling, de biodiversiteitsopgave en de energieopgave voor duurzame transities in de delta, kustregio’s en op en in zee.

De functie omvat:

 • het ontwikkelen van nieuwe kennis, producten, processen en diensten leidend tot beroepsinnovatie, curriculumvernieuwing, verder onderzoek, publicaties, presentaties en strategische positionering van het lectoraat;
 • het leveren van een bijdrage aan het onderwijs; bijvoorbeeld het geven van colleges en het begeleiden van afstudeerders;
 • het verrichten van onderzoek binnen de kaders die gesteld zijn in de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit;
 • het leiding geven aan een groep onderzoekers en een te vormen kenniskring;
 • het begeleiden van promovendi/postdocs;
 • het verwerven van onderzoeksopdrachten;
 • het onderhouden en uitbreiden van een relevant netwerk;
 • het meewerken aan processen en systemen t.b.v. de verdere verbetering van onderzoek- en onderwijskwaliteit;
 • een spilfunctie binnen de driehoek onderzoek, onderwijs en (beroeps)praktijk.

De lector die wij zoeken:

 • is verbindend (onderzoeksteam, werkveld en onderwijs);
 • is zichtbaar (onderzoeksteam, werkveld en onderwijs);
 • focust op trans-disciplinair onderzoek en geeft graag invulling aan transities.

Daarnaast van belang:

 • is sterk in het ontwikkelen van een samenhangend onderzoeksprogramma in kust- en zeesystemen;
 • heeft ervaringen met trans-disciplinair onderzoek en kan leidend bijdragen aan transities in kust- en zeesystemen;
 • is gepromoveerd en heeft affiniteit en ervaring met praktijkgericht onderzoek in de quadrupel helix;
 • heeft ervaring in het op een inspirerende wijze leidinggeven aan een onderzoeksgroep en heeft ervaring met het betrekken van studenten bij onderzoek;
 • heeft ervaring om senior onderzoekers te faciliteren in hun onderzoekslijnen en die onderzoekslijnen samen met hen te verbeteren;
 • kan opgaven op maat vertalen naar werkpakketten voor onderzoekers en studenten;
 • is in staat om als boegbeeld op te treden binnen en buiten de organisatie;
 • weet verbindingen te leggen met mensen en disciplines, naar buiten te treden en contact te leggen met de samenleving en het werkveld om de benodigde impact te creëren;
 • heeft ervaring met regionale, nationale en internationale netwerken en met relevante kennisagenda’s;
 • kan op een inspirerende wijze kennis overbrengen op studenten en heeft bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten;
 • faciliteert docenten en docent-onderzoekers om zich te professionaliseren en te ontwikkelen;
 • heeft een doordachte visie over praktijkgericht onderzoek in het hbo;
 • is aantoonbaar in staat om met zijn kenniskring externe middelen te verwerven;
 • heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, waardoor netwerken worden verbonden en resultaten en gedachtegoed uniek worden neergezet;
 • is resultaatgericht, omgevingsbewust en sensitief.

2 sollicitaties
0 views


03-11-2023 Hogeschool Van Hall Larenstein