Logo Meerinzicht

Vacatures geplaatst door Meerinzicht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Meerinzicht.

Laatste vacatures

Teammanager Dienstverlening

Ben jij een inspirerende leider die 40 medewerkers naar succes kan coachen? Als teammanager dienstverlening zorg jij ervoor dat je team alle randvoorwaarden heeft om optimaal te presteren, van financiën tot IT. Jij bent de verbindende schakel tussen het team en de directie, en adviseert over toekomstige ontwikkelingen met praktische oplossingen. Hoewel je geen super specialist bent, heb je een scherp inzicht in het specialistische werk van je team. Met jouw faciliterende en coachende aanpak, creëer je een omgeving waarin iedereen kan groeien en excelleren. Sluit je aan bij ons dynamische team en maak het verschil!

Taken waar jij voor verantwoordelijk bent:

 • Individuele en teamgerichte coaching om de prestaties en ontwikkeling van medewerkers te bevorderen.
 • Identificeren en verbeteren van de werkwijze en processen.
 • Proactief adviseren over toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op het team en de organisatie.
 • Analyseren van trends en data om strategisch advies te geven aan zowel directie als bestuur.
 • Bevorderen van samenwerking en kennisdeling binnen het team en met andere afdelingen.
 • Zorgdragen voor een evenwichtige werkverdeling op basis van vaardigheden en capaciteiten, met als doel het tijdig behalen van deadlines.
 • Zorgen voor de juiste middelen en ondersteuning op het gebied van financiën, facilitaire zaken, en IT,

0 sollicitaties
63 views


18-06-2024 Meerinzicht
Medewerker Salarisadministratie

In deze functie wordt een beroep gedaan op jouw cijfermatige, administratieve en dienstverlenende vaardigheden. Je werkt nauw samen met de collega’s van de HR-administratie en de HR-adviseurs.

In de frontoffice beantwoord je salarisgerelateerde eerstelijns vragen.
Je verwerkt en controleert diverse mutaties om tot een juiste maandelijkse salarisbetaling te komen, bijvoorbeeld een urenwijzing, salarisverhoging, afrekening bij ontslag, vaste reiskostenvergoeding, uitruil IKB etc.
Je maakt werkgeversverklaringen en je doet diverse administratieve handelingen rondom de salarisadministratie.

Je werkt zelfstandig én samen. Je draait je hand niet om voor een diversiteit aan vragen. Je vindt het leuk om de collega’s die jou een vraag stellen écht verder te helpen. Je kijkt verder dan de vraag en je kunt je verplaatsen in de vraagsteller. Je vindt het werken met cijfers leuk en biedt maatwerk binnen de kaders van de CAO en de personeelsregeling. Je werkt gemakkelijk in een digitale werkomgeving en je schrikt er niet van als het een keer wat drukker is.

0 sollicitaties
77 views


18-06-2024 Meerinzicht
Juridisch Administratief Medewerker

 • Je verleent administratieve ondersteuning bij de bezwaarschriftencommissie (registratie, 1e beoordeling ontvankelijkheid bezwaarschrift, opstellen van ontvangstbevestigingen en het voorbereiden en plannen van hoorzittingen).
 • Je bewaakt de termijnen over het gehele proces van de afhandeling van bezwaarschriften.
 • Je onderhoudt contact met de vertegenwoordigers van de colleges, bezwaarden en gemachtigden.
 • Je verzorgt de betalingen van de presentiegelden van de commissieleden.
 • Je verleent administratieve ondersteuning bij de behandeling van beroepschriften en klachten.
 • Daarnaast hou je je bezig met overige administratieve werkzaamheden binnen het team, zoals bijvoorbeeld het plannen van de vergaderingen.

0 sollicitaties
81 views


11-06-2024 Meerinzicht
Bouwtoezichthouder (36 uur)

Als bouwtoezichthouder bezoek je regelmatig de diverse bouw- en sloopprojecten. Dit maakt jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden heel afwisselend; Het uitvoeren van technische controles bij bouw- en sloopprojecten hoort bij jouw takenpakket, maar ook het opsporen en rapporteren van overtredingen binnen bouw- en bestemmingsplanregelgeving. Als adviseur geef je advies over bouw- en sloopvergunningen en bouwplaats inrichtingen. Met jouw communicatieve vaardigheden houdt je contact met uitvoerende partijen, opdrachtgevers en jouw directe collega’s.

Kern van de functie:

 • Je voert toezicht uit aan de hand van vergunningstekeningen, voorwaarden en geldende planologische regels;
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van de bouw en sloopwerkzaamheden (exclusief asbest)met inachtneming van de geldende veiligheids- en brandvoorschriften;
 • Je houdt toezicht op andere Wabo-gerelateerde vergunningen en meldingen;
 • Je houdt toezicht op het gebruik van gronden en gebouwen;
 • Je handhaaft bij overtredingen, rapporteert bevindingen, meldt overtredingen, treedt op en maakt (ambtelijke) vooraankondigingen;
 • Je verzorgt de gereedmelding van aanleg, bouw, sloop, e.d. Behandelt ongewone voorvallen, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaving.

1 sollicitatie
53 views


06-06-2024 Meerinzicht
Beleidsadviseur/Projectleider Ruimtelijke ontwikkeling ( 36 uur )

Ermelo werkt aan verschillende gebiedsontwikkelingen en heeft flinke ambities op het terrein van wonen, milieu, economie, onderwijs, leefbaarheid, welzijn en zorg, recreatie, duurzaamheid, mobiliteit. Bovendien treedt in 2024 de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving makkelijker en toegankelijker maken voor iedereen. Dit vraagt om een andere manier van werken met elkaar. Meer samenwerking, vertrouwen, integraliteit, participatie en ruimte voor maatwerk zijn onderwerpen die daarbij horen.
Als senior beleidsadviseur Ruimtelijke ontwikkeling ga je aan de slag met complexe gebiedsontwikkelingsprojecten die politiek en in de samenleving volop in de belangstelling staan. Als ervaren projectleider loop jij voorop om samen met een team van collega’s bestuurlijke doelen te bereiken. Ook werk je, vanuit de invalshoek ruimtelijke ontwikkeling, mee aan de ontwikkeling van beleid voor meerdere samenhangende beleidsterreinen. Je hebt er daarbij plezier in om de kennis en ervaring die je in de afgelopen jaren hebt opgedaan met anderen te delen. Om je werk met voldoening te kunnen doen volg je relevante ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening op de voet. Je zoekt actief verbinding met collega’s vanuit verschillende beleidsterreinen en partners uit de samenleving, ook als sprake is van tegenstrijdige belangen.

3 sollicitaties
46 views


06-06-2024 Meerinzicht