Logo Meerinzicht

Vacatures geplaatst door Meerinzicht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Meerinzicht.

Laatste vacatures

Juridisch Administratief Medewerker

 • Je verleent administratieve ondersteuning bij de bezwaarschriftencommissie (registratie, 1e beoordeling ontvankelijkheid bezwaarschrift, opstellen van ontvangstbevestigingen en het voorbereiden en plannen van hoorzittingen).
 • Je bewaakt de termijnen over het gehele proces van de afhandeling van bezwaarschriften.
 • Je onderhoudt contact met de vertegenwoordigers van de colleges, bezwaarden en gemachtigden.
 • Je verzorgt de betalingen van de presentiegelden van de commissieleden.
 • Je verleent administratieve ondersteuning bij de behandeling van beroepschriften en klachten.
 • Daarnaast hou je je bezig met overige administratieve werkzaamheden binnen het team, zoals bijvoorbeeld het plannen van de vergaderingen.

0 sollicitaties
65 views


11-06-2024 Meerinzicht
Bouwtoezichthouder (36 uur)

Als bouwtoezichthouder bezoek je regelmatig de diverse bouw- en sloopprojecten. Dit maakt jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden heel afwisselend; Het uitvoeren van technische controles bij bouw- en sloopprojecten hoort bij jouw takenpakket, maar ook het opsporen en rapporteren van overtredingen binnen bouw- en bestemmingsplanregelgeving. Als adviseur geef je advies over bouw- en sloopvergunningen en bouwplaats inrichtingen. Met jouw communicatieve vaardigheden houdt je contact met uitvoerende partijen, opdrachtgevers en jouw directe collega’s.

Kern van de functie:

 • Je voert toezicht uit aan de hand van vergunningstekeningen, voorwaarden en geldende planologische regels;
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van de bouw en sloopwerkzaamheden (exclusief asbest)met inachtneming van de geldende veiligheids- en brandvoorschriften;
 • Je houdt toezicht op andere Wabo-gerelateerde vergunningen en meldingen;
 • Je houdt toezicht op het gebruik van gronden en gebouwen;
 • Je handhaaft bij overtredingen, rapporteert bevindingen, meldt overtredingen, treedt op en maakt (ambtelijke) vooraankondigingen;
 • Je verzorgt de gereedmelding van aanleg, bouw, sloop, e.d. Behandelt ongewone voorvallen, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaving.

1 sollicitatie
45 views


06-06-2024 Meerinzicht
Beleidsadviseur/Projectleider Ruimtelijke ontwikkeling ( 36 uur )

Ermelo werkt aan verschillende gebiedsontwikkelingen en heeft flinke ambities op het terrein van wonen, milieu, economie, onderwijs, leefbaarheid, welzijn en zorg, recreatie, duurzaamheid, mobiliteit. Bovendien treedt in 2024 de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving makkelijker en toegankelijker maken voor iedereen. Dit vraagt om een andere manier van werken met elkaar. Meer samenwerking, vertrouwen, integraliteit, participatie en ruimte voor maatwerk zijn onderwerpen die daarbij horen.
Als senior beleidsadviseur Ruimtelijke ontwikkeling ga je aan de slag met complexe gebiedsontwikkelingsprojecten die politiek en in de samenleving volop in de belangstelling staan. Als ervaren projectleider loop jij voorop om samen met een team van collega’s bestuurlijke doelen te bereiken. Ook werk je, vanuit de invalshoek ruimtelijke ontwikkeling, mee aan de ontwikkeling van beleid voor meerdere samenhangende beleidsterreinen. Je hebt er daarbij plezier in om de kennis en ervaring die je in de afgelopen jaren hebt opgedaan met anderen te delen. Om je werk met voldoening te kunnen doen volg je relevante ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening op de voet. Je zoekt actief verbinding met collega’s vanuit verschillende beleidsterreinen en partners uit de samenleving, ook als sprake is van tegenstrijdige belangen.

3 sollicitaties
45 views


06-06-2024 Meerinzicht
Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Ermelo werkt aan verschillende gebiedsontwikkelingen en heeft flinke ambities op het terrein van wonen, milieu, economie, onderwijs, leefbaarheid, welzijn en zorg, recreatie, duurzaamheid, mobiliteit. Bovendien treedt in 2024 de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving makkelijker en toegankelijker maken voor iedereen. Dit vraagt om een andere manier van werken met elkaar. Meer samenwerking, vertrouwen, integraliteit, participatie en ruimte voor maatwerk zijn onderwerpen die daarbij horen.

Als beleidsadviseur Ruimtelijke ontwikkeling ga je aan de slag met diverse ruimtelijke projecten die politiek en in de samenleving volop in de belangstelling staan. Je adviseert het college actief over een groot aantal aan ruimtelijke onderwerpen. Ook werk je, vanuit de invalshoek ruimtelijke ontwikkeling, mee aan de ontwikkeling van beleid voor meerdere samenhangende beleidsterreinen. Wij zoeken drie enthousiaste adviseurs voor de volgende focusgebieden: versnellen woningbouw, vitale vakantieparken en gebiedsontwikkeling landelijk gebied.
Als beleidsadviseur Ruimtelijke ontwikkeling vertaal je de doelstellingen van het bestuur in concrete ruimtelijke projecten, gebiedsvisies en beleid. Om je werk met voldoening te kunnen doen volg je relevante ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening op de voet. Je zoekt actief verbinding met collega’s vanuit verschillende beleidsterreinen, zoals: wonen, duurzaamheid, vastgoed, mobiliteit en natuur en partners uit de samenleving.

1 sollicitatie
35 views


06-06-2024 Meerinzicht
Adviseur Belastingen

 • Adviseren aan bestuur over uitvoering van beleid waaronder het redigeren van belastingverordeningen.
 • Optreden als deskundige op het vakgebied, zowel binnen het team als teamoverschrijdend waar de onderwerpen of processen samenwerking met andere teams nodig maken.
 • Vertalen van ontwikkelingen naar concreet beleid of toepassingen in proces en werkwijze.
 • Zorgen voor afstemming en samenhang op en tussen tactisch en operationeel niveau
 • Redigeren van uitspraken en verweerschriften in bezwaar- en beroepsprocedures.
 • Inrichten en verzorgen hoorzittingen.
 • Bijdragen aan ontwikkeling van inhoudelijke visie en beleid op het vakgebied Belastingen en de toepassing daarvan.
 • Signaleren van risico’s en verbeterpunten, zowel ad hoc als op basis van gericht onderzoek.
 • Volgen van ontwikkelingen op het vakgebied en aanpalende beleidsterreinen.
 • Onderhouden van contacten / werken aan samenwerking met andere belanghebbenden

binnen en buiten het team en de eigen organisatie of bronorganisaties Ermelo, Harderwijk of Zeewolde.

1 sollicitatie
49 views


06-06-2024 Meerinzicht