Logo Gemeente Ouder-Amstel

Vacatures geplaatst door Gemeente Ouder-Amstel

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Ouder-Amstel.

Laatste vacatures

Afdelingshoofd Samenlevingszaken

Gemeente Ouder-Amstel zoekt voor 36 uur per week een inspirerend Afdelingshoofd Samenlevingszaken die het college ondersteunt. En de medewerkers weet te motiveren in het streven naar een inclusieve en bloeiende gemeenschap. In een periode van 20 jaar realiseert de gemeente een verdubbeling van haar inwoners. Dit vraagt om een goede balans tussen investeren in uitbreiding van medewerkers en deze groei. De uitdaging hierin ligt om als gemeente ons unieke karakter van wendbaarheid, verbinding en diversiteit te behouden.

Je plek in de organisatie
In je functie maak je onderdeel uit van het managementteam samen met het afdelingshoofd Ruimte, het afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling, het afdelingshoofd Bedrijfsvoering, de strategisch adviseur bestuur en directie en de gemeentesecretaris.

De ambtelijke organisatie is georganiseerd vanuit een regiemodel. Samen met de gemeenten Diemen en Uithoorn vormt Ouder-Amstel de gemeenschappelijke regeling Duo+, onze uitvoeringsorganisatie. Naast alle bedrijfsvoeringstaken heeft Ouder-Amstel de uitvoering van de dienstverlening, waaronder die van het sociaal domein en de uitvoering van het beheer en onderhoud van het openbaar gebied, ondergebracht in deze gemeenschappelijke regeling.

Je werkzaamheden
Als Afdelingshoofd Samenlevingszaken ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op het gebied van het maatschappelijk en sociaal domein. Je geeft leiding aan een team van professionals en creëert een werkomgeving waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en excelleren. Daarnaast ben je een bruggenbouwer tussen verschillende stakeholders, zowel intern als extern, en zet je je in voor een optimale samenwerking.
Je hebt ervaring met het opstellen van integraal beleid en ondersteunt het team om dit de komende periode vorm te geven. Je overlegt met en adviseert het bestuur, je bent opdrachtgever van de uitvoeringsorganisatie Duo+ en werkt daar intensief mee samen, je werkt samen met anderen gemeenten en organisaties in de regio, woont raads- en commissievergaderingen bij en adviseert en coacht je directe collega’s.
Kortom, je bent een veelzijdige manager die er voor de medewerkers is en het beste in hen naar boven haalt in een dynamische omgeving.

Je bent samen met je team verantwoordelijk voor de volle breedte aan beleidsonderdelen binnen het maatschappelijk en sociaal domein: Wmo, Jeugd, Participatiewet, Schuldhulpverlening, Inburgering, Onderwijs, Gezondheidszorg, (Jeugd-)Veiligheid, Sport, Spelen en Cultuur. Daarnaast is ook het cluster Vluchtelingen ondergebracht in de afdeling.

Verder:

 • Geef je direct leiding aan zo’n 18 medewerkers;
 • Ben je opdrachtgever voor onze uitvoeringsorganisatie Duo+;
 • Ben je verantwoordelijk voor de producten die Duo+ voor de gemeente Ouder-Amstel realiseert;
 • Ben je integraal verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten uit het collegeprogramma;
 • Ben je verantwoordelijk voor de producten die je afdeling realiseert;
 • Ben je verantwoordelijk voor de budgetten die binnen je afdeling vallen;
 • Ben je verantwoordelijk voor de producten die externe opdrachtnemers voor de afdeling realiseren;
 • Adviseer je het college en de afzonderlijke portefeuillehouders hierover;
 • Maak je onderdeel uit van het managementteam;
 • Heb je een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Vervul je een rol in de rampen- en crisisorganisatie.

Je profiel
Voor deze functie heb jij leidinggevende ervaring bij voorkeur in een gemeentelijke omgeving, waarmee je in staat bent om medewerkers te stimuleren en te coachen. Dit doe je met een positieve energie, enthousiasme en relativeringsvermogen. Daarnaast heb je voldoende kennis en affiniteit met de beleidsterreinen binnen de afdeling Samenlevingszaken. Bovendien ben je digitaal vaardig en heb je ervaring en het leveren van een bijdrage aan de producten van de planning & control cyclus en met financiën, zoals budgetbewaking. Je bent immers verantwoordelijk voor de budgetten binnen het sociaal domein.

Je beschikt verder over het volgende profiel:

 • Je beschikt over minimaal hbo maar het liefst academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt kennis en/of ervaring in het Sociaal Domein;
 • Je politieke sensitiviteit in een ambtelijke omgeving is goed ontwikkeld;
 • Je bent tactisch en strategisch onderlegd en weet goed te manoeuvreren tussen verschillende belangen;
 • Je bent in staat om in een werksituatie overzicht te houden over het geheel en de details (helikopterview);

Ons aanbod
De gemeente Ouder-Amstel biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 12, maximaal € 6.777,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Verder bieden wij jou:

 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP-keuzepensioen, reiskostenvergoeding en een goede verlofregeling.
 • Een contract voor een jaar welke bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast contract;
 • Een vrij besteedbaar Individueel Keuzebudget van 17,05% (IKB) en € 500,00 bruto per jaar dat je kunt inzetten voor doelen die passen bij jouw levensfase en persoonlijke wensen, bijvoorbeeld een opleiding of de aanschaf van extra verlof;
 • Wij vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk, dit stimuleren wij door flexibele werktijden;
 • De flexibiliteit om hybride te werken;
 • Een laptop en mobiele telefoon;
 • Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding

Over de gemeente Ouder-Amstel
Gemeente Ouder-Amstel is een ambitieuze gemeente naast Amsterdam. Het bestaat uit de dorpen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel en het buitengebied met het buurtschap Waver. Belangrijke nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen waar we samen met onze partners in totaal 9.000 nieuwe woningen en extra werkfuncties willen creëren, geven onze gemeente een belangrijke impuls voor de toekomst en vragen om een stevige economische input.

We staan voor onze kernwaarden, die inwoners en de ambtelijke organisatie samen hebben bepaald: verbindend, uniek en divers. In de praktijk geven we die vorm door dichtbij inwoners, partners en ondernemers te staan. We geven in ons contact de voorkeur aan de warme, persoonlijke benadering boven de zakelijke benadering. Uniek en divers staat voor de verschillen in identiteit van de kernen (dorps én stedelijk) en de verschillende leefstijlen en ondernemersvormen. We zijn trots op ons unieke en diverse karakter en die trots willen we ook uitdragen.

Past dit helemaal bij jouw manier van werken? Dan verwelkomen we je graag in onze organisatie.

Interesse?
Herken je jezelf hierin en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 3 juni 2024, een eerste gesprek zal plaatsvinden op donderdagmiddag 6 juni vanaf 13 uur, een tweede gesprek zal zijn op vrijdag 14 juni 2024.

Voor alle functies binnen de DUO-organisaties is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. De kosten worden door ons vergoed.
Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Annette van der Werf, gemeentesecretaris op het telefoonnummer 06 30600782.

Een assessment kan onderdeel van de procedure uitmaken

1 sollicitatie
116 views


15-05-2024 Gemeente Ouder-Amstel
Beleidsmedewerker Gemeentelijk Vastgoed

Over de gemeente Ouder-Amstel
De gemeente Ouder-Amstel is een ambitieuze gemeente onder de rook van Amsterdam. Het bestaat uit de dorpen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel en het buitengebied met het buurtschap Waver. Belangrijke nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van Werkstad Over-Amstel, Entrada en De Nieuwe Kern, nieuwe wijken waar we samen met onze partners circa 8.500 nieuwe woningen en extra werkfuncties willen creëren, geven onze gemeente een belangrijke impuls voor de toekomst.

Als gemeente Ouder-Amstel streven we ernaar dat het beeld dat inwoners, organisaties en partners van ons hebben klopt met waar we voor staan en wat we beloven. Dit betekent dat we aandacht hebben voor wat er leeft en speelt in de binnen- en buitenwereld en beloftes waarmaken. Ouder-Amstel is een gemeente die samenwerken hoog in het vaandel heeft staan. Dat doen we dan ook op allerlei manieren en met verschillende doelgroepen, zoals ondernemers, inwoners, buurgemeenten, veiligheidsregio en Metroolpoolregio Amsterdam.

We staan voor onze kernwaarden, die inwoners en de ambtelijke organisatie samen hebben bepaald: verbindend, uniek en divers. In de praktijk geven we die vorm door dichtbij inwoners, partners en ondernemers te staan. We geven in ons contact de voorkeur aan de warme, persoonlijke benadering boven de zakelijke benadering. Uniek en divers staat voor de verschillen in identiteit van de kernen (dorps én stedelijk) en de verschillende leefstijlen en ondernemersvormen. We zijn trots op ons unieke en diverse karakter en die trots willen we ook uitdragen.

De functie
Je adviseert het gemeentebestuur en het afdelingshoofd bedrijfsvoering op het gebied van sport en accommodaties. Daaronder vallen ook zaken als verbouw/onderhoud of nieuwbouwplannen van accommodaties en bezuinigingen op de diverse terreinen. Je onderhoudt de relaties met aanbieders van accommodaties en sportverenigingen. We vinden het daarbij van belang dat het accommodatiebeleid in goed overleg met gebruikers en aanbieders tot stand komt en uitgevoerd wordt. Je zorgt ervoor dat de gemeente prestatieafspraken maakt met de verschillende partners en fungeert als opdrachtgever aan Duo+. Ook verzorg je het volledige traject van subsidieverlening en verantwoording.

Integraal accommodatiebeleid
De gemeente heeft de ambitie om tot een integraal (voorzieningen- en) accommodatiebeleid te komen. Daarvoor is een beleidsmedewerker Gemeentelijk Vastgoed nodig. De opdracht voor deze beleidsmedewerker is om tot een heldere opdrachtomschrijving te komen, dit proces te implementeren en de integraliteit én het intern proces te borgen binnen de ambtelijke en de uitvoeringsorganisatie. Onderdeel daarvan zijn – in ieder geval – de portefeuilles/ beleidsvelden maatschappelijke accommodaties, sportaccommodaties, onderwijshuisvesting en gemeentelijk vastgoed. Het doel van de opdracht is een tot stand komen van een integraal en toekomstbestendig accommodatiebeleid op te stellen dat voorziet in de behoefte aan wijk- en sport- en onderwijsfuncties.

Jouw Profiel
Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als gemeentelijk beleidsmedewerker op het gebied van sport en accommodatie op tactisch/strategisch niveau. Je bent bekend met en je hebt gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen en je hebt aantoonbaar een scherpe en frisse blik naar externe partners en relaties. Je bent bekend met juridische procedures (o.a. bezwaarschriften). Je hebt kennis van financiën en bent in staat een proces/opdracht eigen te maken.

Jouw competenties

 • Initiatief nemen
 • Tactisch en zakelijk invoelingsvermogen
 • Verbinden en netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken

Je beschikt daarnaast over een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid. De mogelijkheid en de bereidheid om gedurende een aantal maanden acht extra uren te werken op andere beleidsterreinen, is een pré.

Wat krijg je terug?
Naast een open sfeer met korte lijnen, afwisselend werk en de mogelijkheid om je werk in te richten zoals jij dat wilt, bieden we jou het volgende:

 • Een salaris van maximaal € 5.247,- bruto per maand op basis van 36 uur (schaal 10). Een aanloopschaal kan van toepassing zijn.
 • Daarbovenop krijg je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto maandsalaris, dat je kunt inzetten voor bijvoorbeeld extra salaris, vakantiedagen of deelname aan ons fietsplan.
 • Een contract voor 12 maanden, dat we bij tevredenheid over en weer graag omzetten in een vast contract.
 • De mogelijkheid om te werken waar en wanneer jij dat wilt. We bieden jou daarvoor thuiswerkvoorzieningen, een laptop en smartphone, een reiskostenvergoeding en een thuiswerkvergoeding.
 • Aandacht voor jouw persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling en een ruim opleidingsbudget.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals ruim ouderschapsverlof en een ABP-keuzepensioen.

Reageren en solliciteren
Via de website www.werkenvoordeduogemeenten.nl kan je solliciteren. Heb je vragen of wil je meer informatie over de vacature neem contact op met Kimber van Ruitenbeek Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Ouder-Amstel, telefoonnummer: 0625661208 of mail naar: k.van.ruitenbeek@ouder-amstel.nl.

Voor alle functies binnen de DUO-organisaties is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. De kosten worden door ons vergoed.
Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie op de vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
52 views


13-05-2024 Gemeente Ouder-Amstel
Beleidsmedewerker Wonen

Ben jij een betrokken vakspecialist met visie op het gebied van volkshuisvesting en wonen? Ben je op zoek naar een dynamische baan, met veel eigen verantwoordelijkheid? En werk jij graag in een kleine en informele organisatie met korte lijnen? Dan is deze functie precies wat voor jou!

Voor de uitbreiding van ons team Ruimte zijn wij voor 36 uur per week op zoek naar een gedreven beleidsmedewerker wonen. We staan namelijk voor een grote uitdaging want de gemeente Ouder-Amstel gaat in de komende jaren circa 8.500 nieuwe woningen bouwen. Dit betekent een verdubbeling van ons inwonersaantal. De grootste ruimtelijke ontwikkelingen zijn ondergebracht in drie projecten, namelijk:

 • Werkstad OverAmstel;
 • De Nieuwe Kern;
 • Entrada.

We zijn ambitieus en zoeken een collega die zich helemaal thuis voelt in deze groeidynamiek, die kansen ziet, oppakt en hiernaar handelt en daarbij verantwoorde risico’s durft te nemen. Dit doe je samen met 14 professionals in het team die zich bezighouden met ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie, mobiliteit, duurzaamheid en de openbare ruimte en veiligheid. Ga jij de uitdaging aan?

Je werkzaamheden
In je functie van beleidsmedewerker wonen ben je een generalist van A-Z. Het ene moment ben je in gesprek met de wethouder wonen en het andere moment werk je aan het tegengaan van illegale bewoning. Je bent met de provincie in gesprek over de voortgang van projecten binnen de gemeente, je gaat in gesprek met ontwikkelaars, woningcorporaties en de huurdersvereniging en vervolgens stem je in de regio af hoe we onze inspanningsverplichting uit de woondeal MRA kunnen waarmaken. Uiteraard zorg je dat het beleid aansluit bij al deze en andere ontwikkelingen. Ook adviseer je collega’s van zowel de projecten als de collega’s die het beleid uitvoeren. Dit vraagt iemand die snel kan schakelen en op alle niveaus kan communiceren.

Je werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit:

 • Actueel houden van het woonzorgbeleid en dit vastleggen in verordeningen
 • Het implementeren van de woonzorgvisie, waaronder het uitzoeken van sociale koop in onze gemeente
 • Adviseren over woningbouwprogramma’s
 • Meldpunt goed verhuurderschap evalueren
 • Inhoudelijke afstemming met de regio (Amstelland-Meerlanden en de MRA)
 • Tegengaan van leegstand

Ons aanbod
De gemeente Ouder-Amstel biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid
gewaardeerd worden. De functie is gewaardeerd op schaalniveau 10, maximaal € 5.247,- bruto per
maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Afhankelijk van opleiding en werkervaring is een
arbeidsmarkttoelage bespreekbaar.

Verder bieden wij jou:

 • Een contract voor een jaar dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast contract;
 • Een vrij besteedbaar Individueel Keuzebudget van 17,05% (IKB) dat je kunt inzetten voor doelen die passen bij jouw levensfase en persoonlijke wensen, bijvoorbeeld een opleiding of de aanschaf van extra verlof;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP-keuzepensioen, reiskostenvergoeding en een goede verlofregeling, conform de Cao SGO (www.wsgo.nl);

Je profiel
Je beschikt over het volgende profiel:

 • Hbo/wo werk- en denk niveau;
 • Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie, dit is echt een eis i.v.m. de werkzaamheden.
 • Je beschikt over een grote mate van zelfstandigheid;
 • Je werkt graag in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Je bent een verbinder;
 • Je kunt snel knopen doorhakken;
 • Je bent proactief;
 • Je bent omgevingssensitief.

Over de gemeente Ouder-Amstel
De gemeente Ouder-Amstel is een ambitieuze gemeente onder de rook van Amsterdam. Het bestaat uit de dorpen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel en het buitengebied met het buurtschap Waver. Belangrijke nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van Werkstad Over-Amstel, Entrada en De Nieuwe Kern, nieuwe wijken waar we samen met onze partners circa 8.500 nieuwe woningen en extra werkfuncties willen creëren, geven onze gemeente een belangrijke impuls voor de toekomst.
Als gemeente Ouder-Amstel streven we ernaar dat het beeld dat inwoners, organisaties en partners van ons hebben klopt met waar we voor staan en wat we beloven. Dit betekent dat we aandacht hebben voor wat er leeft en speelt in de binnen- en buitenwereld en beloftes waarmaken. Ouder-Amstel is een gemeente die samenwerken hoog in het vaandel heeft staan. Dat doen we dan ook op allerlei manieren en met verschillende doelgroepen, zoals ondernemers, inwoners, buurgemeenten, veiligheidsregio en Metroolpoolregio Amsterdam.
We staan voor onze kernwaarden, die inwoners en de ambtelijke organisatie samen hebben bepaald: verbindend, uniek en divers. In de praktijk geven we die vorm door dichtbij inwoners, partners en ondernemers te staan. We geven in ons contact de voorkeur aan de warme, persoonlijke benadering boven de zakelijke benadering. Uniek en divers staat voor de verschillen in identiteit van de kernen (dorps én stedelijk) en de verschillende leefstijlen en ondernemersvormen. We zijn trots op ons unieke en diverse karakter en die trots willen we ook uitdragen.

Interesse?
Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan via www.werkenvoordeduogemeenten.nl

Voor alle functies binnen de DUO-organisaties is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. De kosten worden door ons vergoed.
Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Judith Gelmers, afdelingshoofd Ruimte, op het telefoonnummer (06) 25 59 32 16 of (06) 28 99 53 84.

Acquisitie stellen we niet op prijs!

0 sollicitaties
21 views


08-05-2024 Gemeente Ouder-Amstel
Strategisch Financieel Adviseur

Gemeente Ouder-Amstel heeft ambitie! De gemeente Ouder-Amstel groeit de komende jaren tot een gemeente van rond de 30.000 inwoners. Een plek op de grens tussen stad en platteland met uitstekende verbindingen. Durf jij je tanden te zetten in de uitdagende financiële vraagstukken van een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland? Dan gaan we graag met jou in gesprek!

Wat doe je?
Als strategisch financieel adviseur adviseer je collega’s bij complexe financiële vraagstukken. Je overziet de meerjarige financiële gevolgen van beleidsontwikkelingen en de bijbehorende bestuurlijke opgaven. Een uitdagende job voor een ervaren, gemeentelijk financieel adviseur!
Lastige casussen kun je in de juiste (politieke) context plaatsen en je bent in staat deze in concrete voorstellen te vertalen. Je zorgt ervoor dat wij grip houden op onze uitgaven. Dat is een interessante en uitdagende taak, omdat de omgeving waarin wij opereren steeds vaker onvoorspelbaar, onzeker, veranderlijk en ingewikkeld is. Je hebt een inhoudelijke adviseursrol en draagt bij aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van het team en de samenwerking binnen en buiten het aandachtsgebied.

Jouw takenpakket ziet er als volgt uit

 • Je coördineert de planning-en-controlcyclus, bijvoorbeeld het opstellen van de kadernota, begroting, tussentijdse bestuursrapportages en jaarrekening.
 • Je adviseert management, directie en het bestuur over complexe (strategische) financiële vraagstukken, waaronder de uitkomst van de berekening van de algemene uitkering.
 • Je volgt en anticipeert op ontwikkelingen die impact hebben op de strategie en financiële positie van de gemeente en vertaalt deze, in overleg met je collega’s zo nodig naar (meerjarig) financieel beleid, kaders, maatregelen en/of wijzigingen in de financiële verordeningen.
 • Je adviseert bij het opstellen van college- en raadsvoorstellen, samenwerkingsvoorstellen voor verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen en projecten en je bewaakt de financiële onderbouwing en het voldoen aan concernspelregels.
 • Je hebt een actieve rol bij de doorontwikkeling van de producten van de planning en control cyclus.

Met wie ga je werken?
Samen met het team Financieel advies bij Duo+ maakt jij onderdeel uit van het aandachtsgebied Bedrijfsvoering. Je werkt samen met professionele collega’s die een ambitieuze organisatie op financieel gebied ondersteunen en adviseren. Zo dragen we bij aan een gezonde financiële basis van onze gemeente.

Wat krijg je terug?
Naast een open sfeer met korte lijnen, afwisselend werk en de mogelijkheid om je werk in te richten zoals jij dat wilt, bieden we jou het volgende:

 • Een salaris van maximaal € 5.997,- bruto per maand op basis van 36 uur (schaal 11). Een aanloopschaal kan van toepassing zijn.
 • Daarbovenop krijg je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto maandsalaris, dat je kunt inzetten voor bijvoorbeeld extra salaris, vakantiedagen of deelname aan ons fietsplan.
 • Een contract voor 12 maanden, dat we bij tevredenheid over en weer graag omzetten in een vast contract.
 • De mogelijkheid om te werken waar en wanneer jij dat wilt. We bieden jou daarvoor thuiswerkvoorzieningen, een laptop en smartphone, een reiskostenvergoeding en een thuiswerkvergoeding.
 • Aandacht voor jouw persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling en een ruim opleidingsbudget.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals ruim ouderschapsverlof en een ABP-keuzepensioen.

Wie ben je?
Met jouw analytisch vermogen kom je snel tot de kern van de zaak. Tegelijkertijd kun jij als geen ander de volledige breedte van onze financiën overzien en bewaken. Door jouw nieuwsgierigheid en politieke sensitiviteit weet je wat er écht speelt bij je gesprekspartners. Je denkt op creatieve wijze mee in oplossingen voor (complexe) financiële vraagstukken. Je bent evenwichtig, stressbestendig, dienstverlenend ingesteld en een echte verbinder én coördinator.

Verder vragen wij

 • Minimaal een hbo- of wo-opleiding in financiële of bedrijfskundige richting.
 • Meerjarige ervaring met financiële advisering en met het (coördineren van het) opstellen van (delen van) planning en control producten.
 • Actuele praktijkkennis van de op gemeentefinanciën van toepassing zijnde voorschriften (o.a. het Besluit Begroten en Verantwoorden).
 • Voor alle functies binnen de DUO-organisaties is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. De kosten worden door ons vergoed.

Reageren en solliciteren
Via de button kan je solliciteren. Heb je vragen of wil je meer informatie over de vacature neem contact op met Kimber van Ruitenbeek Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Ouder-Amstel, telefoonnummer: 0625661208 of mail naar: k.van.ruitenbeek@ouder-amstel.nl

Voor alle functies binnen de DUO-organisaties is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. De kosten worden door ons vergoed.
Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie op de vacature wordt niet op prijs gesteld.

1 sollicitatie
69 views


01-05-2024 Gemeente Ouder-Amstel
Beleidsmedewerker / bestuursadviseur vluchtelingen, OO en veiligheid

Beleidsmedewerker/bestuursadviseur vluchtelingen en openbare orde en veiligheid

32-36 uur per week, start zo mogelijk zo spoedig mogelijk tijdelijk contract met de eventuele mogelijkheid op vast dienstverband.

Binnen de gemeente Ouder-Amstel wordt gewerkt aan opvang voor asielzoekers en aan openbare orde en veiligheid. Binnen deze taakvelden is er veel te doen en de werkzaamheden breiden uit. Daarom zoeken we tijdelijke versterking om de collega’s te ontlasten, met name als het gaat om de bestuurlijke processen en stukken die onderdeel uitmaken van de taken.

In de gemeente loopt nu een zoektocht naar een asielzoekerscentrum, met een raadsbesluit na de zomer. Daarnaast werkt Ouder-Amstel aan de huisvesting voor statushouders (in flexwoningen), alleenstaande minderjarige vluchtelingen en voor 220 vluchtelingen uit Oekraïne. Je werkt veel samen met programmamanager vluchtelingen, de strategisch communicatieadviseur, collega’s van openbare orde en veiligheid en daarnaast met verschillende collega’s zoals van de afdelingen Ruimte en Gebiedsontwikkeling en de uitvoeringsorganisatie DUO+. Ook zijn er samenwerkingspartners buiten de gemeente, zoals het COA, de gemeente Amsterdam, de regio Amsterdam-Amstelland en verschillende maatschappelijke organisaties.

Op het gebied van openbare orde en veiligheid en deze werkzaamheden nemen alleen maar toe. De gemeente heeft de nodige taken te doen in samenwerking met andere gemeenten, binnen de Veiligheidsregio en de politie. Geregeld is het nodig annotaties te maken, (intern)n overleggen voor te bereiden en raadsstukken te maken. Uiteraard werk je ook intern samen met collega’s van zowel ruimte als samenlevingszaken, maar ook met juristen en handhaving van onze uitvoeringsorganisatie DUO+.

Bij zowel het programma vluchtelingen als bij openbare orde en veiligheid is er behoefte aan tijdelijke collega die goed is in het schrijven van bestuurlijke stukken. Stukken voor college en gemeenteraad, voorbereiden van vergaderingen van de Veiligheidsregio, slimme processen weet te formuleren, kan plannen en overzicht kan houden. Ben jij goed in deze werkzaamheden en vind je het leuk deze te doen? Reageer dan op deze interessante functie!

Ons aanbod
De gemeente Ouder-Amstel biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. De functie is gewaardeerd op schaalniveau 10, maximaal € 5.247,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Verder bieden wij jou:

 • Een contract voor een jaar dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast contract;
 • Een vrij besteedbaar Individueel Keuzebudget van 17,05% (IKB) dat je kunt inzetten voor doelen die passen bij jouw levensfase en persoonlijke wensen, bijvoorbeeld een opleiding of de aanschaf van extra verlof;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP-keuzepensioen, reiskostenvergoeding en een goede verlofregeling, conform de Cao SGO (www.wsgo.nl);

Je profiel

 • HBO / WO werk- en denkniveau
 • Ervaring met werken voor een gemeente
 • Politiek-bestuurlijk sensitief
 • Gericht op samenwerken
 • Goed in schrijven van bestuurlijke teksten
 • Goed in plannen en het bewaren van het overzicht
 • Hands-on

Over de gemeente Ouder-Amstel
De gemeente Ouder-Amstel is een ambitieuze gemeente onder de rook van Amsterdam. Het bestaat uit de dorpen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel en het buitengebied met het buurtschap Waver. Belangrijke nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van Werkstad Over-Amstel, Entrada en De Nieuwe Kern, nieuwe wijken waar we samen met onze partners circa 8.500 nieuwe woningen en extra werkfuncties willen creëren, geven onze gemeente een belangrijke impuls voor de toekomst.

Als gemeente Ouder-Amstel streven we ernaar dat het beeld dat inwoners, organisaties en partners van ons hebben klopt met waar we voor staan en wat we beloven. Dit betekent dat we aandacht hebben voor wat er leeft en speelt in de binnen- en buitenwereld en beloftes waarmaken. Ouder-Amstel is een gemeente die samenwerken hoog in het vaandel heeft staan. Dat doen we dan ook op allerlei manieren en met verschillende doelgroepen, zoals ondernemers, inwoners, buurgemeenten, veiligheidsregio en Metroolpoolregio Amsterdam.

We staan voor onze kernwaarden, die inwoners en de ambtelijke organisatie samen hebben bepaald: verbindend, uniek en divers. In de praktijk geven we die vorm door dichtbij inwoners, partners en ondernemers te staan. We geven in ons contact de voorkeur aan de warme, persoonlijke benadering boven de zakelijke benadering. Uniek en divers staat voor de verschillen in identiteit van de kernen
(dorps én stedelijk) en de verschillende leefstijlen en ondernemersvormen. We zijn trots op ons unieke en diverse karakter en die trots willen we ook uitdragen.

Interesse?
Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan via www.werkenvoordeduogemeenten.nl

Voor alle functies binnen de DUO-organisaties is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. De kosten worden door ons vergoed.
Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Annette van der Werf, gemeentesecretaris, op het telefoonnummer 0204962105 of 0630600782.

5 sollicitaties
224 views


30-04-2024 Gemeente Ouder-Amstel