Logo Gemeente Breda

Jobs posted by Gemeente Breda

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Breda.

Latest jobs

Kwaliteitsmanager Stedelijk Beleid

 • Je zorgt voor eenduidigheid in (verantwoordings)documenten en rapporten voor de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de directie en het managementteam, wat betreft proces, kwaliteit en inhoud.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de in-control rapportages van de afdeling, waarmee je zorgt voor een goed fundament van basisorde.
 • Je ontwikkelt, implementeert en monitort inhoudelijke procesverbeteringen binnen de afdeling Stedelijk Beleid. Je bewaakt de gemaakte afspraken van de afdeling zoals vastgelegd in het afdelingshandboek en het afdelingsverhaal.
 • Je geeft advies op het proces, en waar dat nodig is, over beleidsstukken van de verschillende teams binnen het Stedelijk Beleid.
 • Je zorgt voor een goed overzicht tijdens de ontwikkeling van deze proces-en beleidsstukken en waarborgt deze binnen de ambtelijke en bestuurlijke processen.
 • Je bent een aanspreekpunt, sparringpartner en aanjager voor het managementteam en de medewerkers binnen de afdeling.

Je stuurt op integrale samenwerking binnen de gemeente om processen te integreren en informatie te delen. Zo coördineer je het verzamelen en analyseren van data voor de afdeling dat vertaald wordt naar informatie, kennis en inzicht.

0 applications
0 views
Check job


01-03-2024 Gemeente Breda
Beleidsadviseur Sociaal Domein met aandacht voor arbeidsmarktbeleid

Je bent een ambassadeur die de vertaling en borging van papieren oplossingen naar de praktijk realiseert. Oplossingen die aansluiten bij de realiteit en behoefte van onze inwoners en organisaties. Dat doe en kun je natuurlijk niet alleen, daarvoor zoek je de samenwerking op. Je vindt gesprekspartners in werkgevers, opleiders en (toekomstige) waardenetwerken waarin kennisuitwisseling, innovatie en inspiratie centraal staan. Hun behoeftes en wensen vertaal je naar constructief beleid. Binnen de muren van het stadskantoor werk je nauw samen met onze bestuurders, je collega beleidsadviseurs, teamleiders en uitvoerende collega’s.

Concreet ga je je voornamelijk bezighouden met het (lokale en regionale) arbeidsmarktbeleid. Hiertoe werk je nauw samen met de interne partners in het stadskantoor. Maar je onderhoudt ook intensieve contacten met externe partners en organisaties. Je gaat concreet onder andere aan de slag met de banenafspraak, beschut werk en de doorontwikkeling van het Werkgeversservicepunt.

Je werkzaamheden zijn als volgt te omschrijven:

 • Je ontwikkelt strategisch en tactisch beleid op het gebied van de Participatiewet, armoede- en minimabeleid en/of schuldhulpverlening.
 • Je draagt zorg voor de implementatie en evaluatie van het beleid in de uitvoeringspraktijk.
 • Je vertaalt maatschappelijke en politieke ontwikkelingen door in lokaal beleid en zorgt daarbij voor vernieuwende ideeën en oplossingen.
 • Je verbindt je eigen beleidsdossiers met die van je collega adviseurs binnen en buiten de afdeling.
 • Je geeft samen met je collega’s richting aan de opgaves op het gebied van bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid.
 • Je bent aanspreekpunt voor bestuur (college en raad) en verzorgt het traject van bestuurlijke besluitvorming.
 • Je voert gesprekken met (regionale) samenwerkingspartners.

0 applications
0 views
Check job


29-02-2024 Gemeente Breda
Medewerker Financiële Administratie

 • Beoordelen, verwerken en archiveren van geaccordeerde informatie volgens procedures en SLA's.
 • Afhandelen van inkomende en uitgaande documenten, inclusief communicatie en oplossen van fouten.
 • Opstellen en bijhouden van overzichten, inclusief relevante informatie zoals budgetten en planningen.
 • Assistentie verlenen bij dagelijks budgetbeheer en verzamelen van gegevens.
 • Aanvullen van informatie door overleg met andere afdelingen en verstrekken aan interne belanghebbenden.
 • Afhandelen van verzoeken, verstrekken van informatie en opstellen van rapportages.
 • Communicatie met leidinggevenden, medewerkers en derden voor uitvoering van taken en informatie-uitwisseling.
 • Correct gebruik van systemen, getoetste gegevens volgens criteria en juiste archivering.
 • Actuele overzichten, tijdig beschikbare informatie en correct afgehandelde vragen en verzoeken.
 • Tijdig gesignaleerde mogelijkheden voor verbeteringen in werkprocessen.

9 applications
0 views
Check job


29-02-2024 Gemeente Breda
Jeugdboa preventie met gezag

In je functie als Jeugdboa binnen het Schakelteam Preventie met Gezag in Breda, ligt je voornaamste werkgebied in een van de focuswijken. Hier richt je je specifiek op de jeugd en werk je intensief samen met andere professionals. Wat houdt dit praktisch in?

 • Je maakt deel uit van het Schakelteam Preventie met Gezag, een samenwerkingsverband waar alle professionals betrokken bij jeugdzaken samenkomen en gezamenlijk actief zijn in de wijk, vooral in de nabijheid van scholen.
 • Gedurende de dag ben je zichtbaar aanwezig op of rondom scholen en in de wijk, waar je samen met andere professionals signalen en specifieke situaties met betrekking tot jeugd(overlast) oppikt.
 • Je participeert in ontmoetingsplekken voor jongeren, zoals (sport)evenementen en dergelijke.
 • Tijdens de avonduren ben je aanwezig in de wijk, vooral daar waar de doelgroep van het programma Preventie met Gezag actief is.
 • Samen met de jeugdagent heb je gedegen kennis van de jongeren in de wijk, en in overleg met partners bepaal je waar de focus nodig is en welke aanpak het geschiktst is.
 • Als Jeugdboa ben je verantwoordelijk voor handhaving van wet- en regelgeving, gericht op het bevorderen van veiligheid en leefbaarheid.
 • Je voert diverse boa-taken uit, waaronder afvalcontrole, parkeeroverlast, handhaving van alcoholwetgeving, toezicht bij evenementen, aanpak van dak- en thuislozenoverlast, omgang met verwarde personen, en beheer van overlastgevend gedrag.
 • In het Schakelteam ligt de focus op het signaleren van ongewenste situaties, overleg met betrokkenen en, indien nodig, handhaving, met ondersteuning van professionele uitrusting.
 • Als Jeugdboa concentreer je je specifiek op de (potentiële) jonge doelgroep, waarbij samenwerking met de politie centraal staat.
 • De rol van de Jeugdboa evolueert naar meer betrokkenheid bij complexe leefbaarheidsvraagstukken, waarbij gelijkwaardige samenwerking met de politie wordt benadrukt.

0 applications
0 views
Check job


29-02-2024 Gemeente Breda
Medewerker onderhoud buitensport

 • Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van verschillende sportvelden (bijv. voetbal, honkbal en tennis) met verschillende ondergronden.
 • Je bent verantwoordelijk voor de werkomstandigheden en de veiligheid. Niet alleen van jezelf maar ook van collega’s en passanten/gebruikers.
 • Je werkt met landbouwmachines, zoals kunstmeststrooier, vertidrain, armmaaier, kunstgrasreiniger, drainlegger etc.
 • Je voert cultuurtechnische werkzaamheden uit waarbij je werkt met motorkettingzaag, heggenschaar, bosmaaiers en bladblazers.
 • Je verricht herstelwerkzaamheden aan hekwerken, ballenvangers en diverse speeltoestellen.
 • Je draagt verbetervoorstellen aan op het werkgebied Sport en Recreatie aan de direct leidinggevende.

2 applications
0 views
Check job


27-02-2024 Gemeente Breda