Logo Ubeeo

Mimir and Ubeeo

Ubeeo ATS wordt zo ingericht dat het het wervingsproces van de klant perfect ondersteunt. Je ziet in één oogopslag hoeveel kandidaten in welke processtap zitten, je zet kandidaten direct door naar een volgende processtap of je wijst ze af (eventueel in bulk). En de processtappen…die bepaal je natuurlijk zelf!