Logo Hoogheemraadschap van Rijnland

Jobs posted by Hoogheemraadschap van Rijnland

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Hoogheemraadschap van Rijnland.

Latest jobs

Teamleider Documentaire en Historische Informatievoorziening (DHI)

Wat ga je doen als teamleider documentaire en historische informatievoorziening (DHI)?
Onze archieven beslaan meer dan 750 jaar geschiedenis en hebben een publieke functie. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil een transparante overheid zijn en blijven en daarvoor is een goed beheer van digitale informatiesystemen noodzakelijk. We werken met een centraal DMS, met vele koppelingen naar andere digitale informatiesystemen. Team DHI beheert en adviseert de gehele organisatie hoe hiermee om te gaan, zodat we compliant zijn en (blijven) voldoen aan de archiefwet. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat je het team daarin meeneemt en begeleidt. Waar vul je dan zoal je dagen mee als teamleider?

 • Je ondersteunt het team bij het beheren van digitale informatie in het centrale DMS en vanuit de verschillende bedrijfsprocessen;
 • Je geeft leiding aan onze bibliotheek, waar diverse bezoekers (waaronder veel studenten) informatie komen zoeken;
 • Je coacht en begeleidt het team van taakgericht werken naar een meer adviserende rol;
 • Je ondersteunt het team bij het adviseren en beheren van nieuwe applicaties voor het digitaal informatiebeheer, zoals bijvoorbeeld de adoptie van Sharepoint/Teams, het Zaaksysteem, een anonimiseringstool, etc.;
 • Samen met de archivaris geef je vorm aan het e-depot;
 • Je zet het DHI-team intern op de kaart en profileert je team als partner in informatiebeheer.

Uiteraard stimuleer en coach je als ervaren leidinggevende je teamleden in hun eigen ontwikkeling en bied je ze de ruimte en vertrouwen. Je werkt als teamleider intensief samen met de collega’s van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waar met dezelfde digitale informatiesystemen gewerkt wordt.

Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. Vanuit Leiden werken we met zo’n 800 medewerkers elke dag aan droge voeten en schoon water en in alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Op www.rijnland.net/wat-doet-rijnland kun je daar alles over lezen. Ons moderne en lichte kantoor in Leiden is een heerlijke werkplek met een uitstekend bedrijfsrestaurant. Goed bereikbaar met het OV en er is gratis parkeergelegenheid voor de deur als je verder weg woont.

0 applications
0 views


28-11-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Medewerker Informatiebeheer

Wat ga je doen als medewerker Documentaire Informatievoorziening (DIV)/Informatiebeheer?
Als medewerker DIV/Informatiebeheer maak je deel uit van het team DHI (Documentaire en Historische Informatievoorziening). Het team heeft als doelstelling het ontsluiten, beheren en beschikbaar stellen van documenten, boeken en rapporten, multimedia, archieven en collecties. Wat doe je dan zoal binnen dit team?

 • Je voert accountgesprekken met collega’s om het werken met informatie te verbeteren en om te toetsen of het informatiebeheer voldoet aan de normen van het kwaliteitssysteem;
 • Je geeft individuele en groepstrainingen en instructie over het gebruik van applicaties waarin documenten worden beheerd;
 • Je verzorgt en bewaakt de toegankelijkheid van digitale documenten en dossiers;
 • Je signaleert onjuist en/of onvolledig gebruik van het DMS en gaat hierover in gesprek met gebruikers en gebruikersgroepen;
 • Je participeert in projecten op het gebied van documentaire informatievoorziening;
 • Je doet voorstellen voor communicatie over documentbeheer, bijvoorbeeld berichten op intranet of het maken van instructies;
 • Je doet het dagelijks beheer en de registratie van digitale documenten en dossiers;
 • Je levert een actieve bijdrage aan werkplannen van het team.

Daarnaast is het functioneel beheer van onze verschillende systemen waarin documenten worden beheerd, een verantwoordelijkheid van ons. Met MAIS-Flexis participeert Rijnland in www.archieven.nl. Ook verzorgen we rondleidingen in de archiefbewaarplaats, schrijven we artikelen, geven lezingen en verlenen medewerking aan publicaties over de historische achtergrond van hedendaagse gebeurtenissen.

Daphne Martin (medewerker DHI): “De kracht van het team is samenwerking en klantgerichtheid. Wij zorgen ervoor dat zoeken vinden wordt en daarmee dragen we vanuit ons vakgebied bij aan de maatschappelijke opgaven die wij als waterschap hebben”.
Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. We werken elke dag aan droge voeten en schoon water, voor iedereen en met oog voor natuur en landschap. In alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Onze belangrijkste taken zijn: zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en gezond water, voor voldoende water en waterzuivering.

0 applications
0 views


23-11-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Technisch Manager Zuiveren

Wat ga je doen als technisch manager?
Technisch managers (TM) binnen het Projectencentrum werken aan afvalwaterzuiveringen, regionale keringen, watergangen, gemalen en aan waterkwaliteit van oppervlaktewater. Als TM ben je verantwoordelijk voor de techniek binnen het project en stuur je adviseurs-TM aan.
Jouw takenpakket:

 • IPM-rolhouder TM in het projectteam;
 • Technische vraagstukken in de definitie en ontwerpfase, de vertaling naar de contractstukken en begeleiding van technische vragen tijdens realisatie van de plannen;
 • Eisen vanuit de interne en -externe stakeholders opstellen en volgen;
 • Kwaliteit borgen van het eindresultaat en van een goede overdracht van de assets naar de beheerorganisatie;
 • Werken op basis van systems engineering met o.a. de tooling Relatics;
 • Integraal samenwerken met de andere projectteamleden. Binnen het technisch team onderhoud je de contacten met vakspecialisten van Onderhoud en collega’s van andere interne afdelingen die zich met zuiveren bezighouden.

Je komt in dienst als TM algemeen (je bent inzetbaar voor alle projecten), maar op dit moment zoeken we specifiek een TM voor zuiveringstechnische werken.

Technisch manager voor de waterketen
De technisch manager zuiveringstechnische werken is eindverantwoordelijk voor de technische inbreng om de afgesproken projectmijlpalen voor de waterketen te behalen. De TM draagt vanuit het technisch perspectief bij aan een zorgvuldig, herleidbaar en vlot proces om de zuiveringsprojecten uit te voeren. De TM draagt bij aan circulair werken met alle bouwmaterialen, biodiversiteit op de zuiveringsterreinen en een zo energiezuinig mogelijk zuiveringsproces.

Kijk op onze website met meer info over onze zuiveringsprojecten:
https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland.

2 applications
31 views


23-11-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Gegevenscoördinator onderhoud

Wat ga je doen als gegevenscoördinator onderhoud?
Als gegevens coördinator kom je terecht in het team Bedrijfsbureau Onderhoud. Samen met de functioneel beheerder haal jij de behoeftes van de afdeling op zodat je weet welke gegevens je nodig hebt. Zo kun je denken aan metadata uit Ultimo en koppelingen maken met GIS. Uit die gegevens bouw jij rapportages met PowerBI. Die maak je voor management en de assetmanagers, die op basis daarvan beslissingen nemen hoe onze assets onderhouden moeten worden. Het spreekt voor zich dat je dit systeem zo inricht en beheert dat gebruikers zelf gegevens kunnen ophalen. Hebben zij toch vragen? Dan sta je met raad én daad voor hen klaar.

Jouw 3 belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Het ophalen en beschrijven van metadata voor een eenduidige registratie, effectief beheer en gegevensintegratie;
 • Bijdragen aan het verbeteren van de data beheersprocessen om de organisatie data gedreven te laten werken;
 • Samenwerken met verschillende afdelingen binnen de organisatie om ervoor te zorgen dat de gegevens correct worden verzameld, opgeslagen en gedeeld.

Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. Vanuit Leiden werken we met zo’n 800 medewerkers elke dag aan droge voeten en schoon water en in alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Op www.rijnland.net/wat-doet-rijnland kun je daar alles over lezen. Ons moderne en lichte kantoor in Leiden is een heerlijke werkplek met een uitstekend bedrijfsrestaurant, is goed bereikbaar met het OV en er is gratis parkeergelegenheid voor de deur als je verder weg woont.

0 applications
0 views


21-11-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Junior Adviseur en Vergunningverlener

Wat ga je doen als adviseur en vergunningverlener?
Je adviseert mensen, organisaties en gemeenten bij het ontwikkelen van hun plannen tot uitvoerbare projecten. Die projecten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor onze sloten, meren en kanalen en de veiligheid van onze dijken mag niet in het geding komen. Regelmatig lukt het je om via deze projecten voor verbeteringen te zorgen. Dan worden dijken veiliger, het risico op wateroverlast of -schaarste kleiner of de beleving van het water mooier. Dat maakt je trots op je werk.

Adviseur & Vergunningverlener Iris Zeilmaker: “De combinatie van het contact met de mensen, het geven van adviezen en het af en toe gewoon lekker schrijven is top.” (Lees het verhaal van Iris hier.)

Je bent soms betrokken bij grote en complexe projecten, zoals de ontwikkeling van een nieuwe woningwijk, maar evengoed begeleid je een brug in de polder, een woning bij een dijk of een terras aan het water. Je werk wordt steeds belangrijker, we hoeven maar termen als ‘klimaatverandering’ of ‘Omgevingswet’ te roepen en je begrijpt waarom. Je belangrijkste werkzaamheden zullen zijn:

 • Initiatiefnemers (bv gemeenten, inwoners en projectontwikkelaars) adviseren hoe ze hun plannen klimaatrobuust kunnen realiseren. Vervolgens toets je de plannen aan beleid en regelgeving;
 • Plannen uitvoerbaar maken door het geven van goed onderbouwde (water-)adviezen en het verlenen van heldere watervergunningen met duidelijke voorschriften;
 • Voor één of meerdere gemeenten fungeren als contactpersoon. Dit doe je onder andere door periodiek ‘waterspreekuren’ bij de gemeente te organiseren;
 • Onze expertgroepen ‘Peilafwijkingen’ en ‘Kabels en Leidingen’ versterken. Collega’s uit een expertgroep pakken specialistische projecten en vergunningaanvragen op. Dit zijn bijvoorbeeld projecten waarbij complexe leidingentracés worden aangelegd of waterpeilen worden veranderd.

Het maakt ons niet uit of je je liever bezighoudt met eenvoudigere projecten of dat je al wat meer in je mars hebt en ons gaat helpen met de complexere projecten. We zoeken een leuk en passend werkpakket voor je, zodat jij een leuke, afwisselende en uitdagende baan hebt en verder kunt groeien.

Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. We werken elke dag aan droge voeten en schoon water, voor iedereen en met oog voor natuur en landschap. In alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Onze belangrijkste taken zijn: zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en gezond water, voor voldoende water en waterzuivering. Alles voor een duurzaam, waterrijk leefgebied, waar we ook in de toekomst nog kunnen wonen, werken en genieten. Je maakt met zo’n 30 collega’s deel uit van het team Vergunningverlening onder leiding van Siegfried Veldkamp.

4 applications
0 views


17-11-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland