Logo Hoogheemraadschap van Rijnland

Vacatures geplaatst door Hoogheemraadschap van Rijnland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hoogheemraadschap van Rijnland.

Laatste vacatures

Medewerker Informatiebeheer

Wat ga je doen als medewerker Documentaire Informatievoorziening (DIV)/Informatiebeheer?
Als medewerker DIV/Informatiebeheer maak je deel uit van het team DHI (Documentaire en Historische Informatievoorziening). Het team heeft als doelstelling het ontsluiten, beheren en beschikbaar stellen van documenten, boeken en rapporten, multimedia, archieven en collecties. Wat doe je dan zoal binnen dit team?

 • Je voert accountgesprekken met collega’s om het werken met informatie te verbeteren en om te toetsen of het informatiebeheer voldoet aan de normen van het kwaliteitssysteem;
 • Je geeft individuele en groepstrainingen en instructie over het gebruik van applicaties waarin documenten worden beheerd;
 • Je verzorgt en bewaakt de toegankelijkheid van digitale documenten en dossiers;
 • Je signaleert onjuist en/of onvolledig gebruik van het DMS en gaat hierover in gesprek met gebruikers en gebruikersgroepen;
 • Je participeert in projecten op het gebied van documentaire informatievoorziening;
 • Je doet voorstellen voor communicatie over documentbeheer, bijvoorbeeld berichten op intranet of het maken van instructies;
 • Je doet het dagelijks beheer en de registratie van digitale documenten en dossiers;
 • Je levert een actieve bijdrage aan werkplannen van het team.

Daarnaast is het functioneel beheer van onze verschillende systemen waarin documenten worden beheerd, een verantwoordelijkheid van ons. Met MAIS-Flexis participeert Rijnland in www.archieven.nl. Ook verzorgen we rondleidingen in de archiefbewaarplaats, schrijven we artikelen, geven lezingen en verlenen medewerking aan publicaties over de historische achtergrond van hedendaagse gebeurtenissen.

Daphne Martin (medewerker DHI): “De kracht van het team is samenwerking en klantgerichtheid. Wij zorgen ervoor dat zoeken vinden wordt en daarmee dragen we vanuit ons vakgebied bij aan de maatschappelijke opgaven die wij als waterschap hebben”.
Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. We werken elke dag aan droge voeten en schoon water, voor iedereen en met oog voor natuur en landschap. In alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Onze belangrijkste taken zijn: zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en gezond water, voor voldoende water en waterzuivering.

0 sollicitaties
0 views


08-12-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Adviseur waterkwantiteit

Wat ga je doen als adviseur waterkwantiteit?
Als adviseur waterkwantiteit heb je een trekkersrol en coördineer je inhoudelijke watervraagstukken voor onze bijdrage aan de gebiedsprocessen van het Nationaal Programma Landelijke Gebied (NPLG). Deze gebiedsprocessen spelen zich af in 1 of meerdere polders met stakeholders zoals de provincie, gemeente én grondeigenaren. Jouw rol als trekker van de inhoud is dat je onze eigen opgaven van het watersysteem het gebiedsproces inbrengt. Je benoemt, kwantificeert en legt uit. Maar ook de andere kant op: zaken die uit het gebiedsproces komen die het watersysteem raken, laat jij uitzoeken waarna je deze weer terug inbrengt.

Inhoudelijk hoef je niet alles weten, daar heb je collega’s voor. Onderwerpen waar je mee te maken krijgt zijn waterbeschikbaarheid, wateroverlast, droogte, verzilting, bodemdaling en grondwater, maar ook waterkwaliteit en -veiligheid. Een functie waar je met veel onderwerpen in aanraking gaat komen, waar je bij collega’s van je eigen team en andere teams informatie ophaalt en deelt.

Jouw 3 belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Analyseren en door laten rekenen van het watersysteem: alle verschillende experts vragen wat zij zien in het gebied, dat bij elkaar brengen en samenvoegen tot een rapportage over de wateropgaven;
 • De wateropgaven presenteren en toelichten in het gebiedsproces, samen met de procesleider;
 • Ideeën en wensen van andere partijen in het gebiedsproces terugbrengen naar de interne organisatie van Rijnland, samen met de procesleider, en zorgen voor een reactie daarop.

Het team
Je komt te werken in een team van 18 collega’s die zich allemaal bezighouden met de waterkwantiteit en -veiligheid in ons werkgebied. Collegialiteit en toewijding aan het werk van Rijnland staan voorop! Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het beleid van de programma’s voldoende water en waterveiligheid. Jullie adviseren de Rijnlandse teams inhoudelijk en vertalen het landelijke beleid naar Rijnlands beleid. Ook stellen jullie beleid op en houden deze actueel. Ook richting het bestuur geven jullie gevraagd en ongevraagd advies over deze programma’s. Door klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen komen de grenzen van het watersysteem in beeld. Maatwerk wordt daardoor steeds belangrijker.

De betrokkenheid en het enthousiasme van collega’s geeft me energie. Samen doen we betekenisvol werk, dat is belangrijk voor me. Van de technische maatregel tot het abstracte vergezicht, bij ons komt alles langs. Dat maakt het werk uitdagend en divers. In dit team heb ik veel vrijheid in hoe ik mijn werk uitvoer, daaruit spreekt vertrouwen.
Sander van Rooij - Adviseur Waterkwantiteit

Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. Vanuit Leiden werken we met zo’n 800 medewerkers elke dag aan droge voeten en schoon water en in alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Op www.rijnland.net/wat-doet-rijnland kun je daar alles over lezen. Ons moderne en lichte kantoor in Leiden is een heerlijke werkplek met een uitstekend bedrijfsrestaurant, is goed bereikbaar met het OV en er is gratis parkeergelegenheid voor de deur als je verder weg woont.

3 sollicitaties
25 views


01-12-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Teamleider Documentaire en Historische Informatievoorziening (DHI)

Wat ga je doen als teamleider documentaire en historische informatievoorziening (DHI)?
Onze archieven beslaan meer dan 750 jaar geschiedenis en hebben een publieke functie. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil een transparante overheid zijn en blijven en daarvoor is een goed beheer van digitale informatiesystemen noodzakelijk. We werken met een centraal DMS, met vele koppelingen naar andere digitale informatiesystemen. Team DHI beheert en adviseert de gehele organisatie hoe hiermee om te gaan, zodat we compliant zijn en (blijven) voldoen aan de archiefwet. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat je het team daarin meeneemt en begeleidt. Waar vul je dan zoal je dagen mee als teamleider?

 • Je ondersteunt het team bij het beheren van digitale informatie in het centrale DMS en vanuit de verschillende bedrijfsprocessen;
 • Je geeft leiding aan onze bibliotheek, waar diverse bezoekers (waaronder veel studenten) informatie komen zoeken;
 • Je coacht en begeleidt het team van taakgericht werken naar een meer adviserende rol;
 • Je ondersteunt het team bij het adviseren en beheren van nieuwe applicaties voor het digitaal informatiebeheer, zoals bijvoorbeeld de adoptie van Sharepoint/Teams, het Zaaksysteem, een anonimiseringstool, etc.;
 • Samen met de archivaris geef je vorm aan het e-depot;
 • Je zet het DHI-team intern op de kaart en profileert je team als partner in informatiebeheer.

Uiteraard stimuleer en coach je als ervaren leidinggevende je teamleden in hun eigen ontwikkeling en bied je ze de ruimte en vertrouwen. Je werkt als teamleider intensief samen met de collega’s van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waar met dezelfde digitale informatiesystemen gewerkt wordt.

Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. Vanuit Leiden werken we met zo’n 800 medewerkers elke dag aan droge voeten en schoon water en in alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Op www.rijnland.net/wat-doet-rijnland kun je daar alles over lezen. Ons moderne en lichte kantoor in Leiden is een heerlijke werkplek met een uitstekend bedrijfsrestaurant. Goed bereikbaar met het OV en er is gratis parkeergelegenheid voor de deur als je verder weg woont.

0 sollicitaties
0 views


28-11-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Medewerker Informatiebeheer

Wat ga je doen als medewerker Documentaire Informatievoorziening (DIV)/Informatiebeheer?
Als medewerker DIV/Informatiebeheer maak je deel uit van het team DHI (Documentaire en Historische Informatievoorziening). Het team heeft als doelstelling het ontsluiten, beheren en beschikbaar stellen van documenten, boeken en rapporten, multimedia, archieven en collecties. Wat doe je dan zoal binnen dit team?

 • Je voert accountgesprekken met collega’s om het werken met informatie te verbeteren en om te toetsen of het informatiebeheer voldoet aan de normen van het kwaliteitssysteem;
 • Je geeft individuele en groepstrainingen en instructie over het gebruik van applicaties waarin documenten worden beheerd;
 • Je verzorgt en bewaakt de toegankelijkheid van digitale documenten en dossiers;
 • Je signaleert onjuist en/of onvolledig gebruik van het DMS en gaat hierover in gesprek met gebruikers en gebruikersgroepen;
 • Je participeert in projecten op het gebied van documentaire informatievoorziening;
 • Je doet voorstellen voor communicatie over documentbeheer, bijvoorbeeld berichten op intranet of het maken van instructies;
 • Je doet het dagelijks beheer en de registratie van digitale documenten en dossiers;
 • Je levert een actieve bijdrage aan werkplannen van het team.

Daarnaast is het functioneel beheer van onze verschillende systemen waarin documenten worden beheerd, een verantwoordelijkheid van ons. Met MAIS-Flexis participeert Rijnland in www.archieven.nl. Ook verzorgen we rondleidingen in de archiefbewaarplaats, schrijven we artikelen, geven lezingen en verlenen medewerking aan publicaties over de historische achtergrond van hedendaagse gebeurtenissen.

Daphne Martin (medewerker DHI): “De kracht van het team is samenwerking en klantgerichtheid. Wij zorgen ervoor dat zoeken vinden wordt en daarmee dragen we vanuit ons vakgebied bij aan de maatschappelijke opgaven die wij als waterschap hebben”.
Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. We werken elke dag aan droge voeten en schoon water, voor iedereen en met oog voor natuur en landschap. In alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Onze belangrijkste taken zijn: zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en gezond water, voor voldoende water en waterzuivering.

0 sollicitaties
0 views


23-11-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Technisch Manager Zuiveren

Wat ga je doen als technisch manager?
Technisch managers (TM) binnen het Projectencentrum werken aan afvalwaterzuiveringen, regionale keringen, watergangen, gemalen en aan waterkwaliteit van oppervlaktewater. Als TM ben je verantwoordelijk voor de techniek binnen het project en stuur je adviseurs-TM aan.
Jouw takenpakket:

 • IPM-rolhouder TM in het projectteam;
 • Technische vraagstukken in de definitie en ontwerpfase, de vertaling naar de contractstukken en begeleiding van technische vragen tijdens realisatie van de plannen;
 • Eisen vanuit de interne en -externe stakeholders opstellen en volgen;
 • Kwaliteit borgen van het eindresultaat en van een goede overdracht van de assets naar de beheerorganisatie;
 • Werken op basis van systems engineering met o.a. de tooling Relatics;
 • Integraal samenwerken met de andere projectteamleden. Binnen het technisch team onderhoud je de contacten met vakspecialisten van Onderhoud en collega’s van andere interne afdelingen die zich met zuiveren bezighouden.

Je komt in dienst als TM algemeen (je bent inzetbaar voor alle projecten), maar op dit moment zoeken we specifiek een TM voor zuiveringstechnische werken.

Technisch manager voor de waterketen
De technisch manager zuiveringstechnische werken is eindverantwoordelijk voor de technische inbreng om de afgesproken projectmijlpalen voor de waterketen te behalen. De TM draagt vanuit het technisch perspectief bij aan een zorgvuldig, herleidbaar en vlot proces om de zuiveringsprojecten uit te voeren. De TM draagt bij aan circulair werken met alle bouwmaterialen, biodiversiteit op de zuiveringsterreinen en een zo energiezuinig mogelijk zuiveringsproces.

Kijk op onze website met meer info over onze zuiveringsprojecten:
https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland.

10 sollicitaties
114 views


23-11-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland