Logo Haaglanden Medisch Centrum

Vacatures geplaatst door Haaglanden Medisch Centrum

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Haaglanden Medisch Centrum.

Laatste vacatures

ANIOS met interesse in opleidingsplaats Cardiologie

Pak jij deze kans?
Ben jij een enthousiaste beginnend basisarts met interesse in de cardiologie? Dan is HMC dé plek om te werken, verder te leren en je te ontwikkelen zowel op persoonlijk vlak als en als dokter. Je krijgt een persoonlijke coach die jou in je loopbaan begeleidt en aandacht heeft voor jouw werk-privé balans en je persoonlijke doelen. Samen met onze partners in de regio, het HagaZiekenhuis en het LUMC, heeft HMC een traject ontwikkeld van een 1 jaar waarbij je de mogelijkheid krijgt om bij geschiktheid door te stromen naar een vervolgplek in het HagaZiekenhuis of LUMC.
Als je wenst kan, ter ondersteuning van het monitoren van jouw functioneren, gebruik gemaakt worden van een elektronisch portfolio met een persoonlijk opleidingsplan. Dit portfolio, dat door alle AIOS ook wordt gebruikt, zal door de HMC-opleider worden overgedragen aan de opleidingskliniek.
Wij bieden jou bij HMC o.a.:

  • In house basis echocardiografie cursus;
  • Diversiteit: In een groot, divers en betrokken team-arts assistenten, physician assistants, cardiologen, verpleegkundigen en functie assistenten die laagdrempelig met elkaar samenwerken;
  • Gezelligheid: Er zijn geregeld events zoals een strandfeest, borrels en etentjes;
  • Exposure aan een goed bezochte EHH en SEH, veel cardiovasculaire ziektebeelden en dus de mogelijkheid om in korte tijd veel vakinhoudelijke bagage te verzamelen;
  • Exposure aan acute interventies en verrichtingen (hartkatheterisaties, (biventriculaire) ICD en pacemakerimplantaties, PCI's, cardiale MRI- en CT-onderzoeken); we vinden het leuk om je veel te laten zien;
  • Laagdrempelige en veilige supervisie;
  • Een gedegen portfolio systeem;
  • Regelmatig voortgangsgesprekken en structurele feedback;
  • Loopbaan coaching;
  • Aansluiten onderwijs AIOS/ ESC training.

De afdeling Cardiologie heeft 44 reguliere bedden, 8 Shortstay bedden, 10 Eerste Hart Hulp bedden en 8 CCU bedden en bevindt zich op HMC Westeinde in Den Haag. Naast de toestroom van acute patiënten via de SEH en Eerste Hart Hulp heeft de Cardiologie vele verrichtingen: hartkatheterisaties, (biventriculaire) ICD en pacemakerimplantaties, PCI's, cardiale MRI- en CT-onderzoeken.

0 sollicitaties
0 views


07-12-2023 Haaglanden Medisch Centrum
ANIOS Cardiologie

Tijdens dag-, avond- en nachtdiensten werk je als zaal, CCU- en poortarts voor het specialisme Cardiologie. De multiculturele patiëntenpopulatie in ons ziekenhuis wordt gekenmerkt door een breed spectrum aan vaak ernstige cardiovasculaire aandoeningen, waardoor je in korte tijd veel vakinhoudelijke bagage kunt verzamelen. Daarnaast ben je in de gelegenheid te participeren in het onderwijs van de opleidingsassistenten en krijg je loopbaancoaching.

Er is een hecht samenwerkingsverband met het LUMC in Leiden. De cardiologen verzorgen perifere stages voor de opleiding Cardiologie van het LUMC en het HAGA ziekenhuis voor de duur van maximaal 1,5 jaar. We verzorgen daarnaast opleidingsstages voor de opleidingen Interne Geneeskunde, Sportgeneeskunde en SEH geneeskunde. De anios doen mee in de onderwijscyclus, beoordelingscyclus, coaching naar opleidingsplekken. Meerdere van onze anios zijn inmiddels doorgestroomd naar opleidingsplekken cardiologie, sportgeneeskunde, SEH, huisartsgeneeskunde, anesthesie en promotieplaatsen in het LUMC, Erasmus MC en elders in het land.

De afdeling Cardiologie heeft 44 reguliere bedden, 8 Shortstay bedden, 10 Eerste Hart Hulp bedden en 8 CCU bedden en bevindt zich op HMC Westeinde in Den Haag. Naast de toestroom van acute patiënten via de SEH en Eerste Hart Hulp heeft de Cardiologie een breed spectrum aan verrichtingen: hartkatheterisaties, (biventriculaire) ICD en pacemakerimplantaties, PCI's, cardiale MRI- en CT-onderzoeken.

Je komt te werken in een team van rond de 15 a(n)ios. We dragen als cardiologen zorg voor een goede en veilige supervisie en begeleiding van onze anios.

0 sollicitaties
0 views


07-12-2023 Haaglanden Medisch Centrum
Senior zorgmanager Radiotherapie

Ons Radiotherapiecentrum is gevestigd in HMC Antoniushove te Leidschendam. In deze locatie is alle oncologische zorg van HMC samengebracht. Hier werkt een team van ca. 80 medewerkers bestaande uit radiotherapeuten, klinisch fysici en klinisch fysisch medewerkers, Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB’ers), polikliniekmedewerkers en secretaresses. Zij werken samen, om zowel de in- als uitwendige bestralingen toe te kunnen dienen aan circa 1800 patiënten per jaar. Voor de meeste tumorsoorten werken we via zorgpaden nauw samen met onze verwijzers en blijven we onze zorg optimaliseren. Recent hebben we voor onze hoofdhalsoncologie STZ erkenning ontvangen, waarbij innovatie een belangrijke rol speelt.

Radiotherapie is een vakgebied waar nieuwe technieken en behandelmethodes elkaar in een hoog tempo opvolgen. Binnen ons centrum wordt projectmatig aan deze innovaties gewerkt. Jij gaat ondersteunen bij de uitvoering van projecten en zal complexe projecten zelf leiden. Ook heb je een aandeel bij het optimaliseren van de werkprocessen. Samenwerking speelt een grote rol in jouw functie. De samenwerking met je collega zorgmanagers, medisch specialisten en regionale radiotherapiecentra is voor jou belangrijk. Je bent samen met je directe collega zorgmanager klinische fysica verantwoordelijk voor het opstellen van de exploitatie- en investeringsbegroting, nauw betrokken bij aanschaf modaliteiten (inkoop en leverancier) en de bouw en realisatie daarvan. Tevens ben je integraal verantwoordelijk voor financiën en eindverantwoordelijk voor alle andere thema’s binnen de afdeling.

Het is aan jou om de medewerkers zodanig te ondersteunen, dat ze hun werkzaamheden op een kwalitatief hoogstaand niveau kunnen blijven verrichten. Dit op een resultaatgerichte manier, met een zo optimaal mogelijke zorg- en dienstverlening. Jij stuurt voornamelijk op processen en kwaliteit.
Jij bevordert een veilig leerklimaat, waarin je medewerkers zelfstandigheid ontwikkelen en op de juiste wijze met elkaar samenwerken. Je begeleidt, coacht en stimuleert hen om actief te blijven in vakinhoudelijke ontwikkeling en bij het verbeteren van processen.
Je gaat leiding geven aan de Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB’ers), de datamanager, R&D-medewerker, kwaliteitsfunctionaris, de polikliniekmedewerkers en het secretariaat, totaal 55 medewerkers. Je bent voorzitter van het MT Radiotherapie. Zelf ontvang je leiding van Jacomine van Rijn, Clustermanager Oncologie.

0 sollicitaties
0 views


07-12-2023 Haaglanden Medisch Centrum
Traineeship IC voor MBO-V

HMC is een echt stadsziekenhuis én continue in ontwikkeling. Één van onze speerpunten is met trots ons (Level 1) Traumacentrum. Onze SEH is qua vernieuwing en ontwikkeling een mooie voorloper. Zij hebben onlangs een prachtige nieuwe SEH gerealiseerd dat zich de drukstbezochte van Nederland mag noemen. Nu is onze IC aan de beurt. We zijn met de gehele IC-afdeling (HMC Antoniushove en HMC Westeinde) zeer enthousiast dat de IC omgebouwd gaat worden tot een innovatieve en state of the art afdeling waar niet alleen onze medewerkers heel blij van gaan worden maar ook onze patiënten, de familie en de naasten maar ook jij als onze nieuwe collega!

Op onze IC is er sprake van een hecht team waarin multidisciplinair samenwerken vanzelfsprekend is. Iedere medewerker op de IC heeft en kent zijn eigen professionele verantwoordelijkheid. De intensivist is eindverantwoordelijk voor het beleid van de patiënt en is daarbij afhankelijk van de input van de arts-assistent en de IC- en MC verpleegkundigen.

Zorgen doen we hier echt samen. Eigen inbreng en meedenken, zelfstandigheid (‘baas op eigen box’) en de nieuwsgierigheid meer te willen weten over de patiënt wordt zeer gewaardeerd. De collega’s verwachten dit onderling van elkaar en durven elkaar daarover aan te spreken.

Wij bieden een uniek traineeship aan waarbij je een traject van twee maal negen maanden werkt op de twee verschillende verpleegafdelingen waarna je doorstroomt naar de afdeling Intensive Care. Doordat je deze werkervaring al hebt opgedaan kan je na drie maanden voorwerken beginnen met de opleiding tot IC-verpleegkundige. De verpleegafdelingen die deze traineeplekken bieden zijn neurochirurgie, neurologie, heelkunde, de acute opname afdeling en de longgeneeskunde. Door dit ruime aanbod is het mogelijk om een traineeship aan te passen aan jouw vooropleiding, kennis en ervaring.

Naast het harde werken gaat het team ook buiten het ziekenhuis met elkaar om. Denk hierbij aan een drankje op de Grote Markt of het strand, BBQ-en, naar het theater of een weekendje weg (uiteraard wanneer dit weer kan). Werk je op de IC dan zijn je collega’s meer dan alleen collega’s. Medewerkers op de IC staan voor hun werk, voor de patiënt én voor elkaar.

De opleiding
De opleiding tot IC-verpleegkundige duurt 18 maanden, waarbij je 37 dagen les hebt en daarnaast je praktijkuren behaald door bij ons te werken. De studiebelasting is 10 uur per week. Klik hier voor meer informatie over de opleiding. Tijdens de opleiding werk je op beide IC-locaties (Antoniushove en Westeinde) van HMC. De opleiding wordt verzorgd door het LUMC en is CZO gecertificeerd.

0 sollicitaties
0 views


07-12-2023 Haaglanden Medisch Centrum
Traineeship IC voor MBO-V

HMC is een echt stadsziekenhuis én continue in ontwikkeling. Één van onze speerpunten is met trots ons (Level 1) Traumacentrum. Onze SEH is qua vernieuwing en ontwikkeling een mooie voorloper. Zij hebben onlangs een prachtige nieuwe SEH gerealiseerd dat zich de drukstbezochte van Nederland mag noemen. Nu is onze IC aan de beurt. We zijn met de gehele IC-afdeling (HMC Antoniushove en HMC Westeinde) zeer enthousiast dat de IC omgebouwd gaat worden tot een innovatieve en state of the art afdeling waar niet alleen onze medewerkers heel blij van gaan worden maar ook onze patiënten, de familie en de naasten maar ook jij als onze nieuwe collega!

Op onze IC is er sprake van een hecht team waarin multidisciplinair samenwerken vanzelfsprekend is. Iedere medewerker op de IC heeft en kent zijn eigen professionele verantwoordelijkheid. De intensivist is eindverantwoordelijk voor het beleid van de patiënt en is daarbij afhankelijk van de input van de arts-assistent en de IC- en MC verpleegkundigen.

Zorgen doen we hier echt samen. Eigen inbreng en meedenken, zelfstandigheid (‘baas op eigen box’) en de nieuwsgierigheid meer te willen weten over de patiënt wordt zeer gewaardeerd. De collega’s verwachten dit onderling van elkaar en durven elkaar daarover aan te spreken.

Wij bieden een uniek traineeship aan waarbij je een traject van twee maal negen maanden werkt op de twee verschillende verpleegafdelingen waarna je doorstroomt naar de afdeling Intensive Care. Doordat je deze werkervaring al hebt opgedaan kan je na drie maanden voorwerken beginnen met de opleiding tot IC-verpleegkundige. De verpleegafdelingen die deze traineeplekken bieden zijn neurochirurgie, neurologie, heelkunde, de acute opname afdeling en de longgeneeskunde. Door dit ruime aanbod is het mogelijk om een traineeship aan te passen aan jouw vooropleiding, kennis en ervaring.

Naast het harde werken gaat het team ook buiten het ziekenhuis met elkaar om. Denk hierbij aan een drankje op de Grote Markt of het strand, BBQ-en, naar het theater of een weekendje weg (uiteraard wanneer dit weer kan). Werk je op de IC dan zijn je collega’s meer dan alleen collega’s. Medewerkers op de IC staan voor hun werk, voor de patiënt én voor elkaar.

De opleiding
De opleiding tot IC-verpleegkundige duurt 18 maanden, waarbij je 37 dagen les hebt en daarnaast je praktijkuren behaald door bij ons te werken. De studiebelasting is 10 uur per week. Klik hier voor meer informatie over de opleiding. Tijdens de opleiding werk je op beide IC-locaties (Antoniushove en Westeinde) van HMC. De opleiding wordt verzorgd door het LUMC en is CZO gecertificeerd.

0 sollicitaties
7 views
Bekijk vacature


07-12-2023 Haaglanden Medisch Centrum