Logo Haaglanden Medisch Centrum

Vacatures geplaatst door Haaglanden Medisch Centrum

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Haaglanden Medisch Centrum.

Laatste vacatures

Verloskundige eerstelijns

Als verloskundige (eerstelijns) bied je complete prenatale, natale en postnatale verloskundige zorg aan vrouwen uit de regio Den Haag, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg.

Jouw verantwoordelijkheden:

 • Spreekuur op een van de HMC locaties, waarbij je ondersteund wordt door een van onze enthousiaste spreekuurassistentes;
 • Naast het verlenen van eerstelijns zorg, begeleid je ook, in overleg met de HMC artsen, zogenaamde single risk indicaties met CTG monitoring. Hieronder vallen de cliënten uit de eigen verloskundigenpraktijk die in het Sara de Bronovo Moeder- en Kindcentrum bevallen met meconium houdend vruchtwater, bijstimulatie of epidurale pijnstilling;
 • Kraamvisites aan huis;
 • Echospreekuur voor vitaliteit, termijn en groei;
 • Maandelijks organiseert HMC twee informatieavonden, één over bevallen en één over borstvoeding. Als verloskundige draag je regelmatig bij aan deze bijeenkomsten in het Nederlands en een aantal keer in het Engels;
 • Je hebt als Verloskundige niet alleen een signalerende functie, maar je laat kansen ter verbetering niet liggen;
 • Het begeleiden van stagiaires.

Meer informatie over onze verloskundigenpraktijk vind je op:
https://www.haaglandenmc.nl/afdeling/hmc-verloskundigen/

Jouw werkplek
Onze verloskundige praktijk bij HMC bestaat uit een flexibel en enthousiast team van tien verloskundigen en drie praktijkassistentes.
Wij bieden deskundige begeleiding aan cliënten en hun partners tijdens de zwangerschap, bevalling en de kraamtijd. Daarbij vinden wij persoonlijke aandacht, kwaliteit, zorgvuldigheid en betrokken zorg erg belangrijk

We zijn een zelfstandige praktijk die een onderdeel is van het HMC. Wij zijn op dit moment gevestigd in het gezondheidscentrum Hubertusduin (direct naast HMC Bronovo) en op de poli gynaecologie locatie HMC Westeinde.
De spreekuren vinden plaats op zowel de locatie HMC Bronovo als HMC Westeinde. Wij werken met 12 uurs diensten (slaapplek beschikbaar) en begeleiden geen thuisbevallingen. Vanwege onze locatie in het ziekenhuis kunnen wij onze cliënten als enige praktijk in de regio Den Haag een verloskamer garanderen in het Sara de Bronovo Moeder- en Kindcentrum op onze locatie HMC Westeinde. Een uniek concept!

Sara de Bronovo Moeder- en Kindcentrum
In het Sara de Bronovo Moeder- en Kindcentrum bieden wij gespecialiseerde zorg aan (aanstaande) moeders, vroeggeboren baby’s en kinderen volgens het family integrated care principe wat staat voor nauwe betrokkenheid van het (hele) gezin bij de zorg en behandeling. Het Moeder- en Kindcentrum heeft een moderne en grote verloskundeafdeling met 14 verloskamers (waarvan 6 met een bevalbad) en 7 triagekamers. Daarnaast zijn er in het MKC modern ingerichte gezinssuites beschikbaar waar moeder, kind en partner samen kunnen verblijven.

0 sollicitaties
0 views


19-07-2024 Haaglanden Medisch Centrum
Verloskundige eerstelijns

Als verloskundige (eerstelijns) bied je complete prenatale, natale en postnatale verloskundige zorg aan vrouwen uit de regio Den Haag, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg.

Jouw verantwoordelijkheden:

 • Spreekuur op een van de HMC locaties, waarbij je ondersteund wordt door een van onze enthousiaste spreekuurassistentes;
 • Naast het verlenen van eerstelijns zorg, begeleid je ook, in overleg met de HMC artsen, zogenaamde single risk indicaties met CTG monitoring. Hieronder vallen de cliënten uit de eigen verloskundigenpraktijk die in het Sara de Bronovo Moeder- en Kindcentrum bevallen met meconium houdend vruchtwater, bijstimulatie of epidurale pijnstilling;
 • Kraamvisites aan huis;
 • Echospreekuur voor vitaliteit, termijn en groei;
 • Maandelijks organiseert HMC twee informatieavonden, één over bevallen en één over borstvoeding. Als verloskundige draag je regelmatig bij aan deze bijeenkomsten in het Nederlands en een aantal keer in het Engels;
 • Je hebt als Verloskundige niet alleen een signalerende functie, maar je laat kansen ter verbetering niet liggen;
 • Het begeleiden van stagiaires.

Meer informatie over onze verloskundigenpraktijk vind je op:
https://www.haaglandenmc.nl/afdeling/hmc-verloskundigen/

Jouw werkplek
Onze verloskundige praktijk bij HMC bestaat uit een flexibel en enthousiast team van tien verloskundigen en drie praktijkassistentes.
Wij bieden deskundige begeleiding aan cliënten en hun partners tijdens de zwangerschap, bevalling en de kraamtijd. Daarbij vinden wij persoonlijke aandacht, kwaliteit, zorgvuldigheid en betrokken zorg erg belangrijk

We zijn een zelfstandige praktijk die een onderdeel is van het HMC. Wij zijn op dit moment gevestigd in het gezondheidscentrum Hubertusduin (direct naast HMC Bronovo) en op de poli gynaecologie locatie HMC Westeinde.
De spreekuren vinden plaats op zowel de locatie HMC Bronovo als HMC Westeinde. Wij werken met 12 uurs diensten (slaapplek beschikbaar) en begeleiden geen thuisbevallingen. Vanwege onze locatie in het ziekenhuis kunnen wij onze cliënten als enige praktijk in de regio Den Haag een verloskamer garanderen in het Sara de Bronovo Moeder- en Kindcentrum op onze locatie HMC Westeinde. Een uniek concept!

Sara de Bronovo Moeder- en Kindcentrum
In het Sara de Bronovo Moeder- en Kindcentrum bieden wij gespecialiseerde zorg aan (aanstaande) moeders, vroeggeboren baby’s en kinderen volgens het family integrated care principe wat staat voor nauwe betrokkenheid van het (hele) gezin bij de zorg en behandeling. Het Moeder- en Kindcentrum heeft een moderne en grote verloskundeafdeling met 14 verloskamers (waarvan 6 met een bevalbad) en 7 triagekamers. Daarnaast zijn er in het MKC modern ingerichte gezinssuites beschikbaar waar moeder, kind en partner samen kunnen verblijven.

0 sollicitaties
5 views


19-07-2024 Haaglanden Medisch Centrum
Verloskundige eerstelijns

Als verloskundige (eerstelijns) bied je complete prenatale, natale en postnatale verloskundige zorg aan vrouwen uit de regio Den Haag, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg.

Jouw verantwoordelijkheden:

 • Spreekuur op een van de HMC locaties, waarbij je ondersteund wordt door een van onze enthousiaste spreekuurassistentes;
 • Naast het verlenen van eerstelijns zorg, begeleid je ook, in overleg met de HMC artsen, zogenaamde single risk indicaties met CTG monitoring. Hieronder vallen de cliënten uit de eigen verloskundigenpraktijk die in het Sara de Bronovo Moeder- en Kindcentrum bevallen met meconium houdend vruchtwater, bijstimulatie of epidurale pijnstilling;
 • Kraamvisites aan huis;
 • Echospreekuur voor vitaliteit, termijn en groei;
 • Maandelijks organiseert HMC twee informatieavonden, één over bevallen en één over borstvoeding. Als verloskundige draag je regelmatig bij aan deze bijeenkomsten in het Nederlands en een aantal keer in het Engels;
 • Je hebt als Verloskundige niet alleen een signalerende functie, maar je laat kansen ter verbetering niet liggen;
 • Het begeleiden van stagiaires.

Meer informatie over onze verloskundigenpraktijk vind je op:
https://www.haaglandenmc.nl/afdeling/hmc-verloskundigen/

Jouw werkplek
Onze verloskundige praktijk bij HMC bestaat uit een flexibel en enthousiast team van tien verloskundigen en drie praktijkassistentes.
Wij bieden deskundige begeleiding aan cliënten en hun partners tijdens de zwangerschap, bevalling en de kraamtijd. Daarbij vinden wij persoonlijke aandacht, kwaliteit, zorgvuldigheid en betrokken zorg erg belangrijk

We zijn een zelfstandige praktijk die een onderdeel is van het HMC. Wij zijn op dit moment gevestigd in het gezondheidscentrum Hubertusduin (direct naast HMC Bronovo) en op de poli gynaecologie locatie HMC Westeinde.
De spreekuren vinden plaats op zowel de locatie HMC Bronovo als HMC Westeinde. Wij werken met 12 uurs diensten (slaapplek beschikbaar) en begeleiden geen thuisbevallingen. Vanwege onze locatie in het ziekenhuis kunnen wij onze cliënten als enige praktijk in de regio Den Haag een verloskamer garanderen in het Sara de Bronovo Moeder- en Kindcentrum op onze locatie HMC Westeinde. Een uniek concept!

Sara de Bronovo Moeder- en Kindcentrum
In het Sara de Bronovo Moeder- en Kindcentrum bieden wij gespecialiseerde zorg aan (aanstaande) moeders, vroeggeboren baby’s en kinderen volgens het family integrated care principe wat staat voor nauwe betrokkenheid van het (hele) gezin bij de zorg en behandeling. Het Moeder- en Kindcentrum heeft een moderne en grote verloskundeafdeling met 14 verloskamers (waarvan 6 met een bevalbad) en 7 triagekamers. Daarnaast zijn er in het MKC modern ingerichte gezinssuites beschikbaar waar moeder, kind en partner samen kunnen verblijven.

0 sollicitaties
7 views
Bekijk vacature


19-07-2024 Haaglanden Medisch Centrum
Clustermanager Snijdend

Jouw verantwoordelijkheden:
Samen met de medisch clustermanager ben je integraal verantwoordelijk voor het management en de organisatie binnen het cluster. Gezamenlijk leg je verantwoording af richting de Raad van Bestuur van HMC, bestaande uit een voorzitter en twee leden. Je geeft direct leiding aan circa 13 zorgmanagers en indirect aan circa 500 fte. Samen met de medisch manager voer je frequent overleg met de zorgmanagers. Je bent tevens verantwoordelijk voor goed contact met de voorzitters en gemandateerden van de verschillende vakgroepen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het geven van advies en het leveren van diensten aan de Raad van Bestuur en het lijnmanagement van de totale organisatie. Er is een duidelijke samenwerkingsstructuur tussen RvB, clustermanagement en de medisch specialisten. Deze samenwerking biedt stabiliteit en continuïteit en ondersteunt de focus op kwaliteit van zorg.
In jouw rol als Clustermanager Snijdend heb je ook clusteroverstijgende taken. Zo geef jij, samen met je collega clustermanagers, richting aan de (verdere) ontwikkeling van zorgprocessen binnen de organisatie. Concreet zorg je ervoor dat innovatie actief wordt doorgevoerd en bijdraagt aan de strategie van HMC. Je vormt daarbij een verbindende schakel, kennisbron, sparringpartner en een waardige gesprekspartner voor het management van HMC.

De komende jaren ligt de focus op het behalen van de volgende ambities:

 • Het cluster Snijdend kan zich (nog) verder ontwikkelen door een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit door gebruik te maken van de meest vooruitstrevende technologie;
 • Op de korte en lange termijn is het belangrijk om het cluster de juiste aandacht en waardering te geven, kijkend naar de structuur, het aansturingsmodel en de personele component;
 • Het verzuim is op veel afdelingen nog te hoog, waar echt aandacht en verandering zal moeten worden gebracht. Ieder van de afdelingen binnen het cluster kent haar eigen specifieke uitdagingen en projecten;
 • Het verder versterken van de samenwerking met de 1ste en de 1.5-lijns zorg;
 • De ziekenhuiszorg zo efficiënt mogelijk inrichten door (ook in regionaal verband) in te zetten op het beperken van de instroom en het bespoedigen van de door- en uitstroom van de patiënt in het ziekenhuis;
 • Voor de lange termijn zal het implementeren van de nieuwe strategie (2025-2030) tijd en aandacht vragen van de Clustermanager Snijdend.

0 sollicitaties
0 views


19-07-2024 Haaglanden Medisch Centrum
Clustermanager Snijdend

Jouw verantwoordelijkheden:
Samen met de medisch clustermanager ben je integraal verantwoordelijk voor het management en de organisatie binnen het cluster. Gezamenlijk leg je verantwoording af richting de Raad van Bestuur van HMC, bestaande uit een voorzitter en twee leden. Je geeft direct leiding aan circa 13 zorgmanagers en indirect aan circa 500 fte. Samen met de medisch manager voer je frequent overleg met de zorgmanagers. Je bent tevens verantwoordelijk voor goed contact met de voorzitters en gemandateerden van de verschillende vakgroepen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het geven van advies en het leveren van diensten aan de Raad van Bestuur en het lijnmanagement van de totale organisatie. Er is een duidelijke samenwerkingsstructuur tussen RvB, clustermanagement en de medisch specialisten. Deze samenwerking biedt stabiliteit en continuïteit en ondersteunt de focus op kwaliteit van zorg.
In jouw rol als Clustermanager Snijdend heb je ook clusteroverstijgende taken. Zo geef jij, samen met je collega clustermanagers, richting aan de (verdere) ontwikkeling van zorgprocessen binnen de organisatie. Concreet zorg je ervoor dat innovatie actief wordt doorgevoerd en bijdraagt aan de strategie van HMC. Je vormt daarbij een verbindende schakel, kennisbron, sparringpartner en een waardige gesprekspartner voor het management van HMC.

De komende jaren ligt de focus op het behalen van de volgende ambities:

 • Het cluster Snijdend kan zich (nog) verder ontwikkelen door een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit door gebruik te maken van de meest vooruitstrevende technologie;
 • Op de korte en lange termijn is het belangrijk om het cluster de juiste aandacht en waardering te geven, kijkend naar de structuur, het aansturingsmodel en de personele component;
 • Het verzuim is op veel afdelingen nog te hoog, waar echt aandacht en verandering zal moeten worden gebracht. Ieder van de afdelingen binnen het cluster kent haar eigen specifieke uitdagingen en projecten;
 • Het verder versterken van de samenwerking met de 1ste en de 1.5-lijns zorg;
 • De ziekenhuiszorg zo efficiënt mogelijk inrichten door (ook in regionaal verband) in te zetten op het beperken van de instroom en het bespoedigen van de door- en uitstroom van de patiënt in het ziekenhuis;
 • Voor de lange termijn zal het implementeren van de nieuwe strategie (2025-2030) tijd en aandacht vragen van de Clustermanager Snijdend.

0 sollicitaties
24 views


19-07-2024 Haaglanden Medisch Centrum