Logo Hogeschool Rotterdam

Vacatures geplaatst door Hogeschool Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hogeschool Rotterdam.

Laatste vacatures

Lerarenopleider Bewegingsonderwijs PABO (0,8 fte)

In een afwisselende werkomgeving geef je samen met collega’s vorm en inhoud aan het onderwijs binnen de pabo. Je blijft je ontwikkelen en dit vertaalt zich in hoe jij leraren opleidt voor het basisonderwijs (in een grootstedelijke context).

Als lerarenopleider bij de Pabo heb je een breed takenpakket. Enerzijds begeleid je studenten individueel in de stage en tijdens de studie. Anderzijds verzorg je lessen vakdidactiek voor het bewegingsonderwijs aan zowel voltijd- als deeltijdstudenten. Daarnaast neem je actief deel aan de onderwijsvernieuwing vanuit jouw vakgebied.

Het team en de werkplek
Je bent onderdeel van de PABO binnen het Instituut voor Lerarenopleidingen.

Het team bestaat uit 90 collega’s verdeeld over 12 secties. Iedere collega heeft zijn eigen aandachtsgebied. Er wordt intensief samengewerkt binnen het team en de secties.

Docenten bij IvL zijn leraar én lerarenopleider en het motto ‘practice what you preach’ is daarom extra belangrijk.

Bij Hogeschool Rotterdam is iedereen welkom. We zien talent als basis, en diversiteit als kracht. Het instituut biedt daarom een inclusieve leer- en werkomgeving, waarin studenten en medewerkers succesvol kunnen leren en werken. Diverse teams presteren beter. Wij vinden diversiteit in de samenstelling van onze teams belangrijk. We houden hier dan ook rekening mee tijdens de selectieprocedure.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


29-05-2024 Hogeschool Rotterdam
Voorzitter examencommissiekamer (0,6 fte)

De voorzitter is het boegbeeld van de examencommissie en is eindverantwoordelijk voor het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie en is daarop aanspreekbaar. Hij/zij geeft leiding aan de uitvoering van de wettelijke taken én leden van de examencommissiekamer RBS-EN.

We zijn op zoek naar een stevige onderwijsprofessional die zijn/haar sporen heeft verdiend. Hij/zij is in staat zich snel in te werken in de bijzondere en complexe opgaven die deze opleidingen soms stelt. De voorzitter staat boven de partijen en schakelt makkelijk in communicatie met de directie, het instituutsmanagement en het CvB.

 • Zorgt voor het gezamenlijk opstellen van een jaarplan (incl. jaarcyclus), monitort de uitvoering van deelactiviteiten t.b.v. het wettelijk kader, definieert en deelt de specifieke portefeuilles toe en ziet toe op een adequate uitvoering en verslaglegging van de uit het jaarplan voortvloeiende activiteiten (incl. toetscommissies).
 • Geeft samen met het management, en met respect voor ieders rol, vorm aan hoge kwaliteit van de opleidingen.
 • Is medeverantwoordelijk voor en verantwoordt en verdedigt het beleid en de genomen besluiten tegenover interne en externe partijen.
 • Is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden van de examencommissie.
 • Is eindverantwoordelijk voor de borging door middel van periodiek onderzoek of het totale pakket van tentamens de vereiste eindkwalificaties toetst.
 • Adviseert namens de examencommissie het management over de benoeming van de leden van de examencommissie.
 • Wijst namens de examencommissie examinatoren aan en zorgt (via mandatering naar de toetscommissie) voor richtlijnen voor de constructie van tentamens.
 • Is eindverantwoordelijk voor het houden van toezicht op de naleving van richtlijnen en regelingen over fraude.
 • Is eindverantwoordelijk voor de door de examencommissie genomen beslissingen.
 • Is eindverantwoordelijk voor het op orde zijn van de ‘boekhoudkundige taken’ zoals het verlenen van vrijstellingen en kan hierover verantwoording afleggen.
 • Ondertekent het getuigschrift en het diplomasupplement.
 • Is medeverantwoordelijk voor de beslissingen, binnen de bij de hogeschool vigerende regelgeving, ten aanzien van maatregelen die de opleiding moet nemen voor studenten met een functiebeperking.
 • Draagt zorg voor voortdurende professionalisering van de leden en werkwijzen.
 • Bereidt samen met de ambtelijk secretaris de vergaderingen voor en leidt de vergaderingen van de examencommissie.
 • Zorgt voor een gedifferentieerde jaarverslaglegging zodat opleidingsclusters herkenbaar blijven en bouwt de jaarverslaglegging op uit een viertal deel-kwartaalrapportages.
 • Rapporteert aan het CvB en informeert directie en IMT.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


29-05-2024 Hogeschool Rotterdam
Kerndocent Engels Ondernemerschap en Retailmanagement (0,8 fte)

Je verzorgt, als docent Engels, onderwijs aan studenten uit het eerste en tweede leerjaar van de community Entrepreneurship en de community Managing New Retail. Daarnaast voer je ook coördinerende taken uit in de jaarteams 1 en 2 en/of in de vakgroep Engels en help je mee aan de ontwikkeling van de vakken Engels. Ook kan jij je collega’s trainen op het gebied van onderwijs of de Engelse taal.

Studenten krijgen in leerjaar 1 van de community Entrepreneurship binnen de intrapreneur rol een groot project aangeboden in samenwerking met echte Rotterdamse ondernemers. Ook gaan studenten in dit jaar zelf ook echt ondernemen, door in een groep een product/dienst aan de man te brengen. Deze projecten worden ondersteund met kennisvakken, skills, Engels en talentontwikkeling. De laatste weken van het collegejaar staan in het teken van een korte stageperiode waar studenten de intrapreneur rol daadwerkelijk gaan doorleven.

Het tweede leerjaar van de community Entrepreneurship staat volledig in het teken van de startup context. De studenten zetten wij, met de propedeuse op zak, een jaar lang in “ontdekkingsmodus” in de wondere wereld die startup heet. Dit jaar gaat het om het vaak en snel testen van ideeën, om te kunnen leren en verder te ontwikkelen tot een haalbaar en schaalbaar businessmodel. Dit project wordt ondersteund met kennisvakken, skills, Engels en talentontwikkeling.

Bij Managing New Retail gaan studenten in zowel jaar 1 als in jaar 2 stage lopen. In jaar 1 staat de winkelvloer centraal, in jaar 2 het hoofdkantoor. In beide jaren worden studenten uitgedaagd om de retailomgeving te veranderen en mede vorm te geven. “Change the Face of Business” noemen we dat. Hier komen interessante uitdagende retailproblemen naar voren, waarbij het ook belangrijk is dat studenten de Engelse taal machtig zijn. Hier ga jij een bijdrage aan leveren.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


28-05-2024 Hogeschool Rotterdam
Trainee-docent Ergotherapie / Coach LFB STERKplaats (0,8 - 1,0 fte)

Als Trainee docent en coach word je de verbindende schakel tussen de zorgopleidingen en de STERKplaats. Drie dagen per week coach je de STERK studenten bij het volgen van de STERKopleiding en andere activiteiten van de STERKplaats. Twee dagen per week begeleid je studenten uit jaar 1 en 2 van de opleiding Ergotherapie. Je maakt onderdeel uit van zowel de LFB als het docententeam Ergotherapie.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


27-05-2024 Hogeschool Rotterdam
Docent Communicatieve vaardigheden opleiding Vastgoedkunde gezocht (0,6-1,0 fte)

Als docent communicatievaardigheden ben je verantwoordelijk voor het lesgeven en begeleiden van studenten bij het ontwikkelen van hun professionele communicatievaardigheden passend bij hun toekomstige rol in de vastgoedsector. Je verwerkt daarbij zowel de theorie als de (vastgoed)praktijk in het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs gericht op communicatie in zowel woord en geschrift als in houding en gedrag. Je zoekt de praktijk vaak op en werkt samen met studenten projectmatig aan echte casussen in de stad. Het is dan ook belangrijk dat jij je thuis voelt in het geven van projectmatig onderwijs gezien het feit dat ons communicatieonderwijs onderdeel is van grotere onderwijseenheden.

We vinden achtergrond, ervaring en opleiding belangrijk, maar ook je motivatie om over te stappen. Je zal vanaf het begin van je carrière als docent bij Vastgoedkunde worden uitgedaagd en gefaciliteerd om je vakkennis en je didactische vaardigheden te blijven ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat je op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen en trends in communicatie en vastgoed zodat je optimaal kan bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum en het verbeteren van het onderwijsprogramma. Je zult daarin samenwerken met andere docenten en onderzoekers binnen en buiten de opleiding om multidisciplinair onderwijs en onderzoek te bevorderen.

Opleiding en team
Je wordt onderdeel van een team van ongeveer 60 professionals die gezamenlijk ruim 1100 studenten opleiden. Daarnaast kenmerkt het team van Vastgoedkunde zich als een professioneel, gezellig team dat dicht bij de student staat. We vinden het van groot belang om onszelf als team te blijven ontwikkelen en aan te sluiten bij de grootstedelijke opgaven die voor ons liggen: klimaatadaptatie, circulariteit, energietransitie, leefbaarheid en inclusie, huisvesting en digitalisering. Het team bestaat uit een gezelschap van mensen met verschillende achtergronden, maar met een gemeenschappelijk doel: studenten zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst in het vastgoed.

Je werkt in het hart van de stad waar het allemaal gebeurt als het gaat om vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Nergens anders zijn de veranderingen en verbeteringen zo snel zichtbaar als hier. Onze studenten werken elke dag aan vraagstukken met actuele en relevante onderwerpen, veelal in de regio Rotterdam. Duik jij graag in die materie en help jij onze studenten succesvol naar de eindstreep? Dan is deze baan echt iets voor jou!

6 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


24-05-2024 Hogeschool Rotterdam