Logo Gemeente Bergen op Zoom

Vacatures geplaatst door Gemeente Bergen op Zoom

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Bergen op Zoom.

Laatste vacatures

Beoogd Concern Controller

Als beoogd Concern Controller ben je een belangrijke schakel in het waarborgen van de effectieve bedrijfsvoering en interne beheersing van onze gemeente. Je werkt intensief samen met het management en het bestuur om strategische beslissingen te ondersteunen en te adviseren over diverse bedrijfsvoeringsaspecten.

Je krijgt bij deze functie een begeleidingstraject aangeboden, waarin je de mogelijkheid krijgt om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen en je kunt doorgroeien naar de Concern Controller.

Wat ga je doen?

 • Je adviseert het bestuur en de directie, gevraagd en ongevraagd, over de kwaliteit en de doelmatigheid van bedrijfsprocessen en de effectiviteit van de gemeentelijke producten.
 • Je adviseert het bestuur en de directie over de vormgeving en naleving van kaders en richtlijnen en de kwaliteit van de overgelegde informatie in de p&c cyclus.
 • Je houdt toezicht op de administratieve organisatie en de werking van de interne controle.
 • Je zorgt ervoor dat risico’s en beheersmaatregelen periodiek in beeld worden gebracht en gemanaged
 • Je houdt toezicht op en adviseert over de projecten van de gemeente met consequenties voor het weerstandsvermogen van de gemeente.
 • Je zorgt voor de integrale toetsing van college- en raadsvoorstellen op financiële en beheersmatige aspecten en risico’s en je adviseert over de kwaliteitsverbetering van deze stukken in zijn algemeenheid.
 • Als meewerkend voorman/-vrouw van het team Control en Audits ben je tevens het 1e aanspreekpunt voor bestuur en directie.

0 sollicitaties
55 views


05-04-2024 Gemeente Bergen op Zoom
Strategisch Beleidsadviseur Economie

Als Strategisch Beleidsadviseur Economie ben je verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van beleid op gebied van economie. Zoals in veel gemeenten is de (be)leefbaarheid van het stedelijk gebied een fikse uitdaging. Bergen op Zoom heeft de term (Be)leefstad dan ook als primair speerpunt omarmd. Jouw focus komt te liggen op het vlak van ontwikkelingen in de stedelijke gebieden, zoals in de prachtige historische binnenstad en rondom de Binnenschelde. Omdat je in staat bent om snel een relevant netwerk op te bouwen draag je bij aan de ontwikkelkansen van onze gemeente.

Wat ga je doen?

 • Je geeft strategisch advies aan het bestuur
 • Je maakt beleid over stedelijke economische thema’s met grote bestuurlijke en maatschappelijke impact;
 • Je maakt een integrale verbinding tussen de diverse dossiers en opgaves binnen de organisatie en team;
 • Je zorgt voor draagvlak voor beleid en presenteert de effecten, strategieën en doelstellingen;
 • Je voert de regie over beleidsprogramma’s en projecten;
 • Je bent regionaal actief in verschillende relevante netwerken;
 • Je bent sparringpartner van je manager en adviseert inhoudelijk op diverse dossiers;
 • Je bewaakt doelen en resultaten, stuurt op samenhang en coördinatie in de activiteiten en monitort en rapporteert de voortgang, o.a. ook bij de P&C-cyclus

0 sollicitaties
90 views


04-04-2024 Gemeente Bergen op Zoom
Adviseur Binnenstad

Als Adviseur Binnenstad speel je een belangrijke rol bij het realiseren van een leefbare, aantrekkelijke en bloeiende binnenstad, maar ook bij de ontwikkeling van het stedelijke gebied hieromheen. Binnen het team Stedelijke Economie (verder bestaande uit een Strategisch Adviseur en een Beleidsadviseur) draag je bij aan het behalen van de integrale doelstellingen van het team, maar heb je ook je eigen verantwoordelijkheden en taken. Daarnaast sla jij als adviseur een brug tussen de verschillende belanghebbenden en zorg je voor een optimale samenwerking. Samen met hen realiseer je de gemeenschappelijke doelen in de binnenstad.

Wat ga je doen?

 • Adviseren over projecten in de stedelijke omgeving van de gemeente;
 • Uitvoeren van beleid en projecten die bijdragen aan een leefbare, aantrekkelijke en economisch vitale binnenstad.
 • Je bent aanspreekpunt voor ondernemers die betrokken zijn bij bijvoorbeeld de BIZ en de weekmarkt en staat hen bij met raad en daad.
 • Je coördineert diverse projecten, van concept tot uitvoering, in samenwerking met interne en externe partijen.
 • Je signaleert kansen en knelpunten en doet concrete voorstellen ter verbetering.
 • Je stelt rapportages, beleidsadviezen en evaluaties op.

0 sollicitaties
206 views


03-04-2024 Gemeente Bergen op Zoom
Regisseur Handhaving & Toezicht

Als Regisseur Handhaving & Toezicht houd jij je bezig met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid met betrekking tot handhaving en toezicht binnen onze gemeente. Je werkt hierbij samen met verschillende afdelingen binnen de gemeente en externe partners om een effectief en efficiënt handhaving en toezicht beleid te waarborgen. Je neemt de dagelijkse coördinatie op de inzet van de BOA’s voor je rekening en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van wijkgericht werken. Ook adviseer je het bestuur en het management over (strategische) vraagstukken op het gebied van handhaving en toezicht en draag je bij aan de verdere professionalisering van het handhavingsapparaat.

Wat ga je doen?

 • Je ontwikkelt en implementeert beleid met betrekking tot handhaving en toezicht.
 • Je analyseert de relevante wet- en regelgeving en vertaalt dit naar beleid en praktijk.
 • Je coördineert handhavings- en toezichtsactiviteiten binnen de gemeente, onder andere de inzet van onze BOA’s.
 • Je adviseert het bestuur en management over handhavings- en toezichtsbeleid en gerelateerde vraagstukken.
 • Je werkt samen met interne en externe stakeholders, zoals andere gemeentelijke afdelingen, politie en maatschappelijke organisaties.
 • Je monitort en evalueert de effectiviteit van het handhavings- en toezichtsbeleid en waar nodig stel je aanpassingen voor.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze samenwerkingspartners waar het gaat om de strafrechtelijke handhavingstaken, waaronder de contacten met de direct toezichthouder op de BOA’s.

0 sollicitaties
196 views


29-03-2024 Gemeente Bergen op Zoom
Beleidsadviseur Participatie en Werk

Als beleidsadviseur Participatie en Werk zoek je verbinding en werk je samen met collega’s binnen de ISD, de aangesloten gemeentes en in de regio. Het werk van de beleidsadviseur participatie en werk is uitdagend en gevarieerd. Voor ons team beleid zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega.

Wat ga je doen?

 • Je acteert op het terrein van inkomen, werk, inburgering en schuldhulpverlening. In overeenstemming met jouw collega’s zullen de werkzaamheden op deze terreinen met elkaar worden verdeeld.
 • Je stelt verordeningen, beleids- en verbeterplannen op en zorgt dat deze actueel blijven zowel op gebied van regionale als landelijke ontwikkelingen.
 • Je bent de verbindende schakel tussen beleid en uitvoering, maar ook een aanspreekpunt of sparringpartner voor de andere beleidsmedewerkers in je team en je werkt samen of stemt af met collega’s van de aangesloten gemeentes.
 • Je vertaalt bestuurlijke doelen naar beleid in concrete projectplannen en zorgt dat de projecten worden gestart.
 • Je zet een netwerk op en onderhoudt dit om draagvlak en inzet te creëren bij partners.
 • Je bent een regisseur bij de inhoudelijke vraagstukken en je bent in staat om complexe vraagstukken aan te pakken.
 • Je adviseert (pro)actief het management en het bestuur.

0 sollicitaties
181 views


22-03-2024 Gemeente Bergen op Zoom