Logo Gemeente Bergen op Zoom

Vacatures geplaatst door Gemeente Bergen op Zoom

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Bergen op Zoom.

Laatste vacatures

Accountmanager Vastgoed

Als Accountmanager Vastgoed lever jij een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van onze vastgoedportefeuille. Huisvestingsvragen en beleidswensen worden door jou vertaald naar een vastgoedstrategie of naar concrete oplossingen. Je hebt daarbij oog voor de maatschappelijke en financiële meerwaarde van het vastgoed en de gekozen oplossing.

Je adviseert en ondersteunt bestuurders, directeuren, projectleiders, planeconomen en andere collega’s bij vraagstukken waar vastgoed een rol speelt. Het opstellen van adviezen en voorstellen gaat jou goed af. In projectteams wordt jouw inhoudelijke inbreng op waarde geschat. Je bent niet bang om een standpunt in te nemen en te adviseren vanuit jouw professionele rol.

Wat ga je doen?

 • Accountmanagement met betrekking tot bepaalde vastgoedobjecten. Je bent het aanspreekpunt voor huurders en/of gebruikers.
 • Opstellen/actualiseren van huurcontracten.
 • Verkoop van verhandelbaar vastgoed vanuit een regisserende rol.
 • Vertegenwoordigen van de gemeente in verschillende VVE’s.
 • Leveren van een bijdrage aan de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.
 • Het ondersteunen en adviseren van betrokken professionals zoals planeconomen, projectleiders en andere accountmanagers.
 • Het schrijven en begeleiden van bestuurlijke (besluit) voorstellen met betrekking tot het vakgebied vastgoed.

Wil jij onderdeel zijn van een leuk team en graag een bijdrage leveren aan deze uitdaging in de rol van Accountmanager Vastgoed? Dan is deze vacature iets voor jou!

0 sollicitaties
28 views


05-12-2023 Gemeente Bergen op Zoom
Procesregisseur

...

0 sollicitaties
121 views


29-11-2023 Gemeente Bergen op Zoom
Senior Business Intelligence Analist

Als Senior Business Intelligence Analist heb je de uitdaging om samen met het team de visie op en de technologische ontwikkeling van Business Intelligence verder vorm te geven en te bewaken. Je gebruikt je expertise om informatiebehoeften van de gemeente op te halen, te begrijpen, rapportages te ontwikkelen en te zorgen voor een effectieve inzet van data om operationele processen te optimaliseren.

Kortom, je bent de sleutel tot het benutten van data voor het verbeteren van gemeentelijke processen en beslissingen.

Wat ga je doen?

 • Je levert heldere stuurinformatie, zowel financieel als niet-financieel en je voert data-analyses uit op strategische, tactische en operationele vraagstukken.
 • Je ondersteunt en begeleidt het management met het bereiken van hun doelen door optimale inzet van dataverwerkingssystemen.
 • Je lost complexe vraagstukken op, je prioriteert de taken en je behoudt het overzicht.

0 sollicitaties
101 views


20-11-2023 Gemeente Bergen op Zoom
Adviseur Zorg en Veiligheid, taakaccent Zorg

Als Adviseur Zorg en Veiligheid ben je een belangrijke schakel in het ontwikkelen van beleid met een focus op zorg. Je werkt nauw samen met de Adviseur Veiligheid en Zorg (met de focus op veiligheid), omdat we geloven dat integraliteit leidt tot duurzame oplossingen. Dit betekent dat je te maken krijgt met complexe vraagstukken zoals geweld in afhankelijkheidsrelaties, kindermishandeling en huiselijk geweld. Jouw werk draait om goede contacten met zorginstellingen en om advisering over dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, personen met verward gedrag, personen met ernstige psychiatrische aandoeningen, overlast gevende jeugd en andere complexe situaties. Bergen op Zoom vervult een centrale rol voor zes gemeenten op dit gebied, waarbij jij de regie hebt bij multi-probleemcasuïstiek als dat nodig is.

Kortom, als je dit alles ziet dan weet je dat je gaat opereren in een dynamische en veranderlijke omgeving.

Wat ga je doen?

 • Je werkt intensief samen met collega's en partners om tot een breed gedragen aanpak te komen.
 • Je adviseert het gemeentebestuur over onderwerpen die op dat moment de aandacht vragen.
 • Je leidt het regio-overleg met de portefeuillehouders (zorg) over het beleid en de financiering van verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg.
 • Je werkt aan complexe beleidsthema's zoals de aanpak van verward gedrag en de verdere implementatie van de Wet Verplichte GGZ.

0 sollicitaties
114 views


09-11-2023 Gemeente Bergen op Zoom
Beheerder Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties

Als Beheerder van de Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties ben jij van onschatbare waarde voor de veiligheid en efficiëntie van ons verkeer. Je werkt nauw samen met aannemers en collega's met als doel om de integrale beheersdoelen van de openbare ruimte te waarborgen. Je bent contractmanager richting aannemers. Je stelt opdrachten op en zorgt voor de kwaliteitsbewaking van de uitvoering.

Wat ga je doen?

 • Meerjarige onderhoudsplannen opstellen
 • Meldingen van inwoners behandelen en het analyseren. Nagaan of deze ingevoerd kunnen worden als verbetervoorstellen in de onderhoudsplannen
 • Zorgen voor een goede communicatie met inwoners en belangenverenigingen
 • Adviseren van collega’s binnen de vakgroep en richting stakeholders
 • Een bijdrage leveren aan organisatorische vraagstukken binnen het vakgebied
 • Inspectie-, onderhouds-, reparatie- en vervangingswerkzaamheden aan de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties plannen en coördineren.
 • Directievoeren door het toetsen van kwaliteit en kwantiteit van het uitvoerend werk van aannemers.

Wanneer ga je dit doen?

Omdat wij de dienstverlening richting inwoners belangrijk vinden worden de 18 uur verdeeld over de maandag, dinsdag en/of woensdag.

0 sollicitaties
229 views


02-11-2023 Gemeente Bergen op Zoom