Logo Gemeente Bergen op Zoom

Vacatures geplaatst door Gemeente Bergen op Zoom

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Bergen op Zoom.

Laatste vacatures

Adviseur regionale samenwerking

Als adviseur regionale samenwerking ben je de vooruitgeschoven pion namens Bergen op Zoom in diverse overleggremia. Je vertegenwoordigt en behartigt de belangen van onze gemeente en probeert optimaal samen te werken met partners in de regio, zoals andere gemeenten, maar ook met de Provincie Noord-Brabant. Je signaleert kansen op het gebied van samenwerking en bent in staat om een netwerk te onderhouden, maar zeker ook uit te breiden.

Wat ga je doen?

 • Je geeft strategisch advies aan de ambtelijke organisatie en het bestuur op verschillende onderwerpen en thema’s gerelateerd aan regionale samenwerkingen
 • Je neemt deel aan verschillende overleggremia, zoals de Stedelijke Regio West-Brabant West (SRWBW), Middelgrote gemeenten in Brabant (M7) en samenwerking binnen o.a. de Brabantse Wal
 • Je bent voor de interne organisatie het eerste aanspreekpunt voor bovenlokale samenwerking en adviseert proactief collega’s over kansen en risico’s
 • Je bent lid van het interne kernteam SRWBW waarin alle relevante zaken worden afgestemd rondom dit samenwerkingsverband
 • Je legt verbinding met collega’s van andere gemeenten om actuele thema’s en onderwerpen door te kunnen vertalen naar de situatie van Bergen op Zoom
 • Je ondersteunt de directie en het bestuur bij hun regionale overleggen en bereidt deze bijeenkomsten gedegen voor
 • Je bent sparringpartner van de directie en je manager en adviseert inhoudelijk op diverse dossiers
 • Je bewaakt doelen en resultaten, stuurt op samenhang en coördinatie in de activiteiten en monitort en rapporteert de voortgang, o.a. ook bij de P&C-cyclus

0 sollicitaties
76 views


19-07-2024 Gemeente Bergen op Zoom
Adviseur Contractmanagement

Als adviseur contractmanagement ben je verantwoordelijk voor het centraal contractbeheer en het verder professionaliseren van contractmanagement binnen onze organisatie. Dit doe je niet alleen, want in jouw collega’s van Aanbesteden en Contractmanagement vind je ideale sparringpartners.

Wat ga je doen?

 • Samen met de teamondersteuner zorg je voor een up-to-date contractbeheer in de contractbeheerapplicatie van ERPx. Je bent de specialist én vraagbaak voor de decentrale contractmanagers van de afdelingen. Vaak zijn dit beleidsmedewerkers die contractmanagement uitvoeren voor een of meerdere contracten. Ze hebben behoefte aan jouw hulp, begeleiding en advies over een goed contractmanagement.
 • Je vindt het een mooie uitdaging om deze contractmanagement community te activeren en te voorzien van (juridisch) advies, modeldocumenten, trainingen en ondersteuning bij contractmanagementgesprekken. Je voert daarbij zelf de contracten in het ERPx systeem in en weet vervolgens de juiste data en informatie beschikbaar te maken. De contracteigenaren vinden in jou een vaste waarde als het aankomt op advies, contractanalyses en financiële rapportages.
 • Je zorgt voor de doorontwikkeling van het contractmanagement-beleid en de handreikingen en trainingen. Ook vind jij je weg (natuurlijk na een goede training) in ons financiële pakket waardoor je met één druk op de knop financiële overzichten aan belanghebbenden kunt geven. Je bent mede verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het contractbeheersysteem en het opstellen van een organisatie-brede spend-analyse. Tot slot draag je ook de verantwoordelijkheid voor enkele organisatie-brede overeenkomsten.

Zo biedt deze functie een mooie mix van hands-on contractbeheer en tactische en strategische werkzaamheden. Met jouw inzet word jij onmisbaar voor een toekomstbestendig contractbeheer en contractmanagement!

0 sollicitaties
20 views


17-07-2024 Gemeente Bergen op Zoom
Coördinator kabels en leidingen

Als Coördinator kabels en leidingen heb je een belangrijke rol in de coördinatie van werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur door de diverse beheerders binnen onze gemeente. Jouw taak is om ervoor te zorgen dat alle projecten tijdig en volgens de juiste procedures worden uitgevoerd. Deelname aan de storingsdienst is een vast onderdeel van deze functie.

Wat ga je doen?

 • Je coördineert de werkzaamheden rondom kabels en leidingen tussen diverse partijen, zoals nuts- telecombedrijven, aannemers en interne afdelingen.
 • Je actualiseert het beleid (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren), contracten en adviseert hierover in- en extern.
 • Je zorgt voor het tijdig verstrekken van instemmingsbesluiten en het (laten) bewaken van de naleving van wet- en regelgeving.
 • Je coördineert projecten van netbeheerders in relatie tot de energietransitie.
 • Je zorgt ervoor dat de partijen die het graafwerk verrichten op een juiste manier communiceren en de omgevingsdialoog voeren.
 • Je initieert en zit periodiek nutsoverleg voor waarin de meerjaren-programmering van de uitvoering van de projecten in de openbare ruimte afgestemd wordt met de nuts- telecombedrijven en de woningstichting.
 • Je bent verantwoordelijk voor het programma Moor waarin de vergunningverlening, de facturatie en de programmering georganiseerd is.
 • Je bent verantwoordelijk voor de integrale project-afstemming met netbeheerders en stakeholders. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor burgers, bedrijvencollega’s en de toezichthouder kabels en leidingen betreffende werkzaamheden aan kabels en leidingen.

0 sollicitaties
53 views


09-07-2024 Gemeente Bergen op Zoom
Accountmanager Stedelijke & Vrijetijdseconomie

Ondernemers zien jou als eerste aanspreekpunt, je vormt een brug tussen de ondernemers en de ambtelijke organisatie en je weet wat er speelt in de stad en dorpen. Als accountmanager Stedelijke & Vrijetijdseconomie ben je continu alert op kansen voor het bedrijfsleven in de stedelijke omgevingen van de gemeente Bergen op Zoom en binnen de sector vrijetijdseconomie en recreatie. Je hebt inzicht in de algehele en branche specifieke economische ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar uitdagingen die passen binnen het gemeentelijk beleid.. Hierbij deel je cruciale informatie met betreffende ondernemers en stimuleer je de onderlinge samenwerking.

Wat ga je doen?

 • Je bezoekt bedrijven, netwerkbijeenkomsten en bent verantwoordelijk voor het relatiebeheer vanuit de gemeente
 • Je bent voor de interne organisatie het eerste aanspreekpunt voor de aangewezen ondernemers en adviseert proactief collega’s over kansen en risico’s.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor ondernemersverenigingen en aanverwante instanties en probeert je netwerk altijd te verbreden en te vergroten
 • Je geeft advies aan de ambtelijke organisatie en het bestuur op relevante thema’s voor de lokale ondernemers
 • Je bent sparringpartner van je manager en de teams Stedelijke Economie én Vrijetijdseconomie & Recreatie en adviseert inhoudelijk op diverse dossiers
 • Je bewaakt doelen en resultaten, stuurt op samenhang en coördinatie in de activiteiten en monitort en rapporteert de voortgang, o.a. ook bij de P&C-cyclus

0 sollicitaties
112 views


02-07-2024 Gemeente Bergen op Zoom
Accountmanager Bedrijven

Als Accountmanager Bedrijven ben je hét aanspreekpunt voor het bedrijfsleven en vertaal je ondernemersvraagstukken naar de gemeentelijke organisatie. Je weet wat er speelt op de aan jou toegewezen bedrijventerreinen en bent continu alert op kansen. Je hebt inzicht in de algehele en branche-specifieke economische ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar economische kansen uitdagingen die passen binnen het gemeentelijk beleid. Hiervoor deel je cruciale informatie met ondernemers, stimuleer je de samenwerking en zorg je voor de economische profilering van onze gemeente.

Wat ga je doen?

 • Je bezoekt bedrijven, netwerkbijeenkomsten en bent verantwoordelijk voor het relatiebeheer vanuit de gemeente.
 • Je bent voor de organisatie het eerste aanspreekpunt richting de jouw aangewezen ondernemers en adviseert collega’s over kansen en risico’s.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor bedrijventerreinverenigingen en aanverwante instanties en werkt continu aan het verbreden en vergroten van je netwerk.
 • Je adviseert de ambtelijke organisatie en het bestuur over relevante thema’s voor de lokale ondernemers.
 • Je bent sparringpartner van je manager en de teams Werklocaties & Duurzame Economie en adviseert inhoudelijk op diverse dossiers.
 • Je bewaakt doelen en resultaten, stuurt op samenhang en coördinatie in de activiteiten en monitort en rapporteert de voortgang, o.a. ook bij de Planning &Control-cyclus.

0 sollicitaties
185 views


02-07-2024 Gemeente Bergen op Zoom