Logo Hogeschool Inholland

Vacatures geplaatst door Hogeschool Inholland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hogeschool Inholland.

Laatste vacatures

Docent Professionele Geletterdheid en Didactiek Taal

In jouw nieuwe baan als docent ga je het Taal onderwijs verzorgen voor onze studenten van de Ad PEP in Den Haag. Als Ad PEP-docent houd je je bezig met het verzorgen van het vak Professionele geletterdheid en didactiek Taal. Jij begeleidt onze studenten bij het ontwikkelen van de taalvaardigheden die nodig zijn voor het schrijven van bijvoorbeeld mails, een informatiebrief, een flyer aan ouders en het schrijven van de portfolio voor de studie. Deel gerust je creativiteit vanuit jouw gevoel voor taal en kinderboeken waarmee je onze studenten kunt inspireren.

Tijdens deze lessen maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, voor een goede interactie tussen jou en de student. Naast de bijeenkomsten stuur je het leerproces aan via onze online leeromgeving Moodle.

Je gaat deel uitmaken van het kernteam van de Ad PEP waarin je samen met je collega’s het curriculum innoveert. Samen met het werkveld bepalen we de inhoud, wat de student moet kunnen en weten en om relevante vraaggestuurde opdrachten te creëren. Dus jouw praktijkervaring en liefde voor taal komt hier goed van pas en ook de manier waarop je een proactief met het werkveld, basisscholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en IKC’s samenwerkt.

Je bent ook leercoach en praktijkbeoordelaar bij de Ad PEP waarin je begeleiding en hulp biedt bij het zelfstandig formuleren van leervragen van (jouw) studenten. Zo heb je minimaal vier keer per studiejaar een individueel gesprek met hen over de studievoortgang. Jij legt de verbinding tussen de persoonlijke ontwikkeling van de student en de beoogde leerresultaten van de opleiding en differentieert door in de begeleiding aan te sluiten bij de behoeften van de student. Daarnaast ben je praktijkbeoordelaar van een andere groep studenten. Je beoordeelt hen op het handelen in de praktijk, op basis van vastgestelde richtlijnen en randvoorwaarden, waarbij je de input van de begeleider op de werkplek natuurlijk meeweegt.

Belangrijk om te weten
De lessen van de opleiding Ad PEP worden verzorgd op dinsdag en woensdag. Als onze nieuwe docent Professionele geletterdheid en didactiek Taal én leercoach moet je dus op die dagen beschikbaar zijn. De overige gevraagde/aangeboden rollen kunnen in overleg uitgevoerd worden op andere dagen

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


19-06-2024 Hogeschool Inholland
Docent Informatica

In deze functie ben je docent in het vakgebied Technische Informatica. Je hebt een divers takenpakket waar je naast het lesgeven ook verantwoordelijk bent voor de coaching en begeleiding van studenten. Je komt in een team terecht van gemotiveerde collega’s. Je bent hierin een zelfstandige professional die proactief aansluiting zoekt op de inzet van de andere teamleden in het verwezenlijken van de opleidingsvisie.

Samen met je collega’s lever je een bijdrage aan de onderwijsvernieuwing Iedere dag is anders, de ene dag zal je met je team in overleg zijn over de ontwikkelingen, vernieuwingen en de koers van de opleiding, de andere dag staat er een les programmeren op het programma en aantal afspraken met studenten over de begeleiding van een projectopdracht. De lijntjes binnen deze opleiding zijn kort waardoor jij alle studenten kent en weet waar zij staan in hun ontwikkeling of waar zij tegenaan lopen.

Docent
Je geeft les binnen het brede vakgebied Technische informatica. Bij Inholland zijn de lessen zijn interactieve contactmomenten tussen jou als docent en jouw studenten. Met wisselende werkvormen, practica en projecten zorg je ervoor dat de studenten de innovaties in informatica leren kennen en uitgedaagd worden de veranderingen met open blik te onderzoeken en eigen te maken. We zoeken niet zomaar een docent, maar een gepassioneerde techneut die enthousiast wordt van het delen van kennis en vaardigheden. Onze ideale kandidaat begrijpt de snelle evolutie van de informaticasector en ziet het belang van het inspireren van toekomstige tech-professionals. Daarom ben je samen met de studenten zelf ook veel aan het onderzoeken. Studenten leren vooral door zelf te doen en te ondervinden. Het is de bedoeling dat je als docent deze ontdekkingstocht actief faciliteert en helpt sturen. De faciliteiten zoals techniek labs, werkplaatsen, samenwerkingspartners in het bedrijfsleven en onze onderzoekafdeling heb je hierbij tot je beschikking.

Docent Onderzoeker
Het is mogelijk om je rol als docent te combineren met de rol van docent onderzoeker. De docent-onderzoeker voert zelfstandig onderzoek uit (in de vorm van een onderzoekslijn) binnen het kader van een lectoraat, begeleidt en coacht studenten hierbij en deelt actief kennis binnen en buiten de hogeschool. De studenten werken niet zelfstandig aan onderzoek, maar doen dit onder toeziend oog van een (docent-) onderzoeker, waarbij ze werken aan hun onderzoekend vermogen De docent-onderzoeker vertaalt waar mogelijk de onderzoekslijn (gerelateerd aan een lector) naar onderwijsonderdelen van de opleiding.

Coach en begeleider
Zodra jouw studenten aan de slag gaan met projecten, zal jij hen begeleiden en coachen op projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent voor hen de vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun studie, hun stage en afstuderen. Een student die problemen heeft met de studie, kan bij jou terecht als eerste aanspreekpunt.

Netwerker en onderzoeker
Studenten leren zowel door theoretische kennis op te doen alsmede door met de praktijk van het werkveld aan de slag te gaan. Als docent zet jij je didactische vaardigheden in om jouw studenten op het werkveld voor te bereiden. Dit gaat stapsgewijs door eerst met onderwijsprojecten aan de slag te gaan die de studenten vervolgens weer voorbereiden op de beroepsproducten. Een belangrijke ontwikkeling binnen ons onderwijs is de unieke wisselwerking en samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk aan maatschappelijke uitdagingen. Deze samenwerkingsvorm wordt beproefd binnen Kenniscentra (kenniswerkplaatsen & living labs). Binnen deze samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld ons Innovatie Lab) werken lectoren, ondernemers, onderzoekers uit publieke en private instellingen, docenten en studenten steeds vaker en intensiever samen. Op deze manier zorg jij dat onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Vanuit het onderwijs zoek je de verbinding met de beroepspraktijk op

Goed om te weten
Geen onderwijsbevoegdheid? Geen probleem!

Bij aanvang van deze functie is het hebben van lesbevoegdheid (nog) niet nodig. Wel verwachten we affiniteit met coaching. Wij begeleiden onze docenten in hun eerste jaar en faciliteren ze, bij uitzicht op een vast dienstverband, in het tweede jaar van hun aanstelling in tijd en middelen om de onderwijsbevoegdheid te halen.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


19-06-2024 Hogeschool Inholland
Docent Technische Informatica

In deze functie ben je docent in het vakgebied Technische Informatica met een veelzijdig takenpakket. Naast het geven van lessen, ben je ook verantwoordelijk voor de coaching en begeleiding van studenten. Je werkt in een team van gemotiveerde collega's, waarbij je als zelfstandige professional proactief samenwerkt om de opleidingsvisie te realiseren.

Je draagt samen met je collega's bij aan onderwijsvernieuwing. Geen dag is hetzelfde: de ene dag overleg je met je team over ontwikkelingen, vernieuwingen en de koers van de opleiding, en de volgende dag geef je een programmeer les en heb je afspraken met studenten over de begeleiding van projectopdrachten. De lijnen binnen deze opleiding zijn kort, waardoor je alle studenten goed kent en weet waar zij staan in hun ontwikkeling en welke uitdagingen zij tegenkomen.

Docent
Als Docent Technische Informatica geef je les in vakken zoals basis digitale techniek, embedded security, computerarchitectuur, computer vision en technische projectbegeleiding. Bij Inholland zijn de lessen interactieve contactmomenten tussen jou en je studenten. Door gebruik te maken van diverse werkvormen, practica en projecten zorg je ervoor dat studenten kennismaken met innovaties in de techniek en worden uitgedaagd om veranderingen met een open blik te onderzoeken en zich eigen te maken.

Als docent ontwikkel je zowel je inhoudelijke, technische expertise als je didactische vaardigheden, met als doel de ontwikkeling van toekomstige professionals te sturen. Je bent daarom, samen met de studenten, actief bezig met onderzoek. Studenten leren vooral door zelf te doen en te ervaren, en het is jouw taak om deze ontdekkingstocht actief te faciliteren en te begeleiden. Je hebt toegang tot uitstekende faciliteiten, zoals technieklabs, werkplaatsen, samenwerkingspartners in het bedrijfsleven en onze onderzoekafdeling, om dit proces te ondersteunen.

Docent Onderzoeker
Het is mogelijk om je rol als docent te combineren met de rol van docent onderzoeker. De docent-onderzoeker voert zelfstandig onderzoek uit (in de vorm van een onderzoekslijn) binnen het kader van een lectoraat, begeleidt en coacht studenten hierbij en deelt actief kennis binnen en buiten de hogeschool. De studenten werken niet zelfstandig aan onderzoek, maar doen dit onder toeziend oog van een (docent-) onderzoeker, waarbij ze werken aan hun onderzoekend vermogen De docent-onderzoeker vertaalt waar mogelijk de onderzoekslijn (gerelateerd aan een lector) naar onderwijsonderdelen van de opleiding.

Coach en begeleider
Zodra jouw studenten aan de slag gaan met projecten, zal jij hen begeleiden en coachen op projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent voor hen de vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun studie, hun stage en afstuderen. Een student die problemen heeft met de studie, kan bij jou terecht als eerste aanspreekpunt.

Netwerker en onderzoeker
Studenten leren zowel door theoretische kennis op te doen als door praktische ervaring in het werkveld op te doen. Als docent zet jij je didactische vaardigheden in om je studenten stapsgewijs voor te bereiden op hun toekomstige beroep. Dit begint met onderwijsprojecten die studenten voorbereiden op het creëren van beroepsproducten.

Een belangrijke ontwikkeling binnen ons onderwijs is de unieke wisselwerking en samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Deze samenwerkingsvormen worden getest en verfijnd binnen Kenniscentra, zoals kenniswerkplaatsen en living labs. Binnen deze structuren, bijvoorbeeld ons Innovatie Lab, werken lectoren, ondernemers, onderzoekers uit publieke en private instellingen, docenten en studenten steeds intensiever samen. Zo zorg jij ervoor dat onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Vanuit het onderwijs zoek je actief de verbinding met de beroepspraktijk op.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


19-06-2024 Hogeschool Inholland
Docent duurzame leefomgeving

 • Voor het thema duurzaamheid zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die de volgende thema’s verder wil (mee) ontwikkelen en begeleiden:
 • milieu en compartimenten lucht, geluid, bodem en water
 • ruimtelijke ordening en duurzame mobiliteit
 • milieubeleid
 • energietransitie
 • duurzame gebiedsontwikkeling (wijken/bedrijventerreinen) in de Randstedelijke omgeving
 • klimaat in de stad/klimaatadaptatie
 • circulaire stad.

De focus ligt in deze functie op het doceren en het ontwikkelen van het nieuwe LEM curriculum. Dit gebeurt vanuit en met ons werkveld en waar mogelijk ook met andere domeinen van de hogeschool. Op deze manier zorg jij ervoor dat onderwijs en de beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten en elkaar ook versterken.

Jouw rollen

 • Je bent inhoudelijk docent – je houdt je bezig met het ontwikkelen en verzorgen van lessen en trainingen aan de voltijd Bacheloropleiding Landscape and Environment Management. Je geeft hoorcolleges en werkcolleges. Tijdens deze colleges maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen.
 • Je bent coach en (project)begeleider – je coacht en begeleidt onze studenten bij de projecten. Partners uit het werkveld zijn veelal de opdrachtgever voor de projecten en leveren de vraagstukken uit de praktijk. Deze projecten bevinden zich in alle vier de leerjaren. Daarnaast begeleid je ook studenten tijdens hun stage en-of afstuderen.
 • Je bent inhoudsdeskundige– je brengt je kennis, ervaring en netwerk in om samen met collega’s en het werkveld, ons nieuwe curriculum te ontwikkelen.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


17-06-2024 Hogeschool Inholland
Management assistent stafafdelingen FB&C & CHR

In jouw baan als managementassistent ondersteun en ontlast je 2 stafdirecteuren en het managementteam van de Stafafdeling Communicatie & HRM en de Stafafdeling Financiën, Business Control & Centrale Studenten Administratie (CSA). Doordat jij secretariële, administratieve en logistieke taken uit handen neemt, kunnen zij zich focussen op andere zaken.

 • Agendabeheer: Je plant afspraken zoals in de agenda's van de MT leden, ook voor vergaderingen en evenementen. Mogelijk kun je gevraagd worden om agenda’s van enkele MT leden te beheren. Dan let je goed op of collega’s efficiënt werken en denk je aan volle office dagen met fysiek overleg en ook thuiswerkdagen waarbij de vergaderingen via teams verlopen.
 • Correspondentie: Je verwerkt inkomende en uitgaande communicatie, inclusief e-mails, brieven en telefoongesprekken. Daarbij zorg je voor een professionele en tijdige reactie op verzoeken.
 • Documentbeheer: Je beheert en organiseert documenten, rapporten, presentaties en andere zakelijke materialen. Met zorg regel je nauwkeurige opslag en gemakkelijke toegankelijkheid van informatie.
 • Reizen en accommodatie: Je coördineert reisarrangementen, inclusief vluchten, accommodaties en transport voor het managementteam. Al komt dit beperkt voor, jij zorgt voor een soepel reisproces rekening houdende met de voorkeuren van het team.
 • Vergaderbeheer: Je organiseert en faciliteert interne en externe vergaderingen, inclusief het opstellen van agenda's, het notuleren van besprekingen en het opvolgen van actiepunten binnen het team. Daarnaast bewaak je actiepunten van en voor de stafhoofden. Kortom met jou aan boord is er een efficiënte vergaderervaring.

Verder vind je het leuk om bij projecten te assisteren door het verstrekken van administratieve ondersteuning, het bijhouden van projectvoortgang en het coördineren van communicatie tussen teamleden. Binnen onze afdelingen werken we veel samen met andere afdelingen en teamleden om informatie uit te wisselen, processen te stroomlijnen en samenwerking te bevorderen. Daarin pak jij de interne coördinatie en kun je ook goed schakelen tussen ad hoc klussen.

Goed om te weten
Als collega’s werken we voor en samen met alle locaties van Inholland. Overleggen doen we meestal op kantoor in Haarlem, en ook via Teams. Om je werk optimaal uit te voeren verwachten we duidelijke aanwezigheid op kantoor (minimaal 2-3 dagen per week, afhankelijk van je werkweek).

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


17-06-2024 Hogeschool Inholland