Logo Hogeschool Inholland

Vacatures geplaatst door Hogeschool Inholland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hogeschool Inholland.

Laatste vacatures

Docent Elektrotechniek (met affiniteit voor Energie)

In deze functie ben je docent in het vakgebied engineering. Je hebt een divers takenpakket waar je naast het lesgeven in vakken op het gebied van elektrotechniek. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de coaching en begeleiding van studenten en lever je een bijdrage aan onderwijsvernieuwing. Iedere dag is anders, de ene dag zal je met je team in overleg zijn over de ontwikkelingen, vernieuwingen en de koers van de opleiding, de andere dag staat er een les hoogspanningstechniek op het programma en afspraken met studenten over de begeleiding van een projectopdracht. De lijntjes binnen deze opleiding zijn kort waardoor jij alle studenten kent en weet waar zij staan in hun ontwikkeling of waar zij tegenaan lopen.

Docent
Naast vakken powergrids, smartgrids en aandrijftechniek, geef je les binnen het brede vakgebied elektrotechniek. Tijdens de lessen is interactie tussen jou en de student belangrijk. Met wisselende werkvormen, practica en projecten zorg je ervoor dat de studenten de innovaties in de techniek leren kennen en uitgedaagd worden de veranderingen met open blik te onderzoeken en eigen te maken. Daarom ben je samen met de studenten zelf ook veel aan het onderzoeken. Studenten leren vooral door zelf te doen en te ondervinden.

Coach en begeleider
Zodra jouw studenten aan de slag gaan met projecten, zal jij hen begeleiden en coachen op projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent voor hen de vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun studie, hun stage en afstuderen. Een student die problemen heeft met de studie, kan bij jou terecht als eerste aanspreekpunt.

Netwerker en onderzoeker
De praktijk van het werkveld staat centraal vanaf dag één. Een belangrijke ontwikkeling binnen ons onderwijs is de unieke wisselwerking en samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk aan maatschappelijke uitdagingen. Deze samenwerkingsvorm wordt beproefd binnen Kenniscentra (kenniswerkplaatsen & living labs). Binnen deze samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld het Innovatie Lab) werken lectoren, ondernemers, onderzoekers uit publieke en private instellingen, docenten en studenten steeds vaker en intensiever samen. Op deze manier zorg jij dat onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Je bent proactief, de verbinding met de beroepspraktijk zoek je op.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


13-06-2024 Hogeschool Inholland
Praktijkinstructeur verpleegkunde

Je wordt verantwoordelijk voor de praktische onderwijsondersteuning en onderwijsbegeleiding van zowel studenten als docenten van de opleiding Verpleegkunde. Je bent werkzaam op de locatie Amsterdam.

Je ondersteunt in de praktijklokalen bij het onderwijs over verpleegtechnische vaardigheden. Ook ondersteun je bij de uitgifte van (bescherm)materialen, magazijnbeheer, o.a. bestellingen, voorraadbeheer, op orde brengen van de lokalen incl. het schoonhouden van materialen.

Je ondersteunt het docententeam bij administratieve taken zoals het plannen en organiseren van de toets-momenten en het regelen van de trainingsacteurs voor assessments.

Naast deze werkzaamheden ga je ook:

  • Instructie geven aan studenten over de werking van eenvoudige technieken en/of apparatuur;
  • Individueel oefenen met studenten van specifieke vaardigheden in de simulatie ruimte.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


13-06-2024 Hogeschool Inholland
Promotiemedewerker Onderwijsvoorlichting & Aansluiting

Je bent straks onderdeel van het team Werving, Instroom en Relatiebeheer (WIR). Alles staat in het teken van onze (toekomstige) student in Delft, de opleidingen die wij hier bieden en het bijhorende relatiebeheer. We borgen samen de kwaliteit van de verschillende activiteiten en zetten daarbij zoveel mogelijk onze eigen studenten als rolmodel in.

Binnen ons team werken we goed samen en helpen we elkaar indien nodig. Vanuit jouw rol werk je zeer zelfstandig en brengt eigen initiatief en zelfregie mee. Je durft proactief te handelen. Uiteraard kun je altijd terecht bij je collega’s van het WIR-team voor ondersteuning of advies.

Jij bent zelfstandig in de lead bij het organiseren van de kennismakingsactiviteiten voor aankomende studenten. Je geeft voorlichtingen aan diverse doelgroepen zoals middelbare scholieren, mbo-studenten, decanen en ouders en je onderhoudt de operationele, bestaande relaties met toeleverende scholen (vo en mbo). Je bereidt alles goed voor, zorgt voor een goed verloop van de activiteit en handelt zelf de acties af die hieruit voortkomen. Je bent je bewust van je verbindende rol bij alles wat je doet.

We maken binnen de afdeling veel gebruik van studenten van onze eigen hogeschool. Je bent daarom ook het aanspreekpunt voor de studenten. Samen zorg je voor voldoende inzet van promo-studenten ten behoeve van de voorlichtingsactiviteiten en de daarbij horende marketing- en communicatieaspecten. Het werven van nieuwe promo-studenten hoort ook bij je taken.

De focus ligt bij al jouw werkzaamheden op:

  • duurzame en kwalitatieve instroom van nieuwe studenten;
  • organiseren van wervings- en voorlichtingsactiviteiten in samenwerking met de opleidingen;
  • contacten met relaties van toeleverende scholen..

Goed om te weten:
Voor deze functie moet je de mogelijkheid hebben om flexibel inzetbaar te zijn. Activiteiten zijn vaak in de (na-)middag of avonden en soms ook in het weekend. Ook ben je in het bezit van een rijbewijs, omdat jij altijd op tijd aanwezig moet zijn. Ook voor het vervoeren van promotiemateriaal is dit praktisch.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


12-06-2024 Hogeschool Inholland
Docent Social Work met expertise sociologie

Als docent houd je je bezig met het verzorgen van vakdidactische lessen en trainingen aan de voltijd- en flexibele deeltijd van de opleiding Social Work Rotterdam en Den Haag. Je geeft hoorcolleges en trainingen. Tijdens deze colleges en trainingen maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, waarbij interactie tussen jou en student belangrijk is. De inzet varieert per periode.

Je bent een leercoach en begeleider. Zodra jouw studenten aan de slag gaan met vraag gestuurde opdrachten zal jij hen begeleiden en coachen op projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent voor hen de vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun stage en afstuderen en bij het valideren van leeruitkomsten (assessments, portfolio’s).

Samen ontwikkelen we het onderwijs. In het dynamische werkveld van Social Work is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: Wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit de praktijk zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


12-06-2024 Hogeschool Inholland
Teamleider Technische Bedrijfskunde

Algemeen

Als betrokken teamleider ben je (resultaat)verantwoordelijk voor het team Technische Bedrijfskunde dat bestaat uit ongeveer 20 medewerkers. Samen met het team ga je verder doorbouwen aan de onderwijsvernieuwing en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Je verbindt de beschikbare kennis en expertise in het team en je zorgt ervoor dat je de docenten in hun kracht zet. Je stimuleert eigenaarschap van ieder lid om verantwoordelijkheid te nemen bij bijvoorbeeld het door-ontwikkelen van blended learning en het werken in de quadruple helix van onderwijs, onderzoek, overheden en de beroepspraktijk. Jij zorgt ervoor dat kwaliteitsafspraken van Inholland in het onderwijs worden ingebed. Samen met je team ga je werken met activerende werkvormen; het creëren van leergemeenschappen, beroepsproducten en je zorgt voor goede en duurzame contacten in de regio met het beroepenveld, kennisinstellingen, alumni, etc. Je stuurt hierbij zowel op onderwijskundige- als inhoudelijke aspecten en zoekt hierbij de verbinding met de onderzoeksgroep van TOI.

Schakelen tussen het operationele, tactische en strategische zaken is voor jou niet onbekend. Je weet wat er leeft en speelt binnen je eigen team, op domeinniveau en je stimuleert de samenwerking met andere opleidingsteams binnen je domein, maar ook domein overstijgend. Je kan de ontwikkelingen vertalen naar de dagelijkse werkzaamheden. Bij alle ontwikkelingen en besluiten van de opleidingen staat studentparticipatie bij jou hoog in het vaandel. Je bent medeverantwoordelijk voor de formulering, vormgeving en realisatie van het beleid van het onderwijsdomein en je maakt onderdeel uit van het MT van ons onderwijscluster.

Ben jij klaar voor deze ontzettend mooie en diverse rol waarbij de samenwerking in het team en het samen bouwen aan de onderwijsvernieuwing centraal staan? Solliciteer dan direct.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


10-06-2024 Hogeschool Inholland