Logo Hogeschool Inholland

Vacatures geplaatst door Hogeschool Inholland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hogeschool Inholland.

Laatste vacatures

Docent Pedagogiek

Als docent ga je je allereerst bezighouden met het geven van onderwijs, in allerlei vormen. Leeractiviteiten zoals vaardigheidstrainingen, kennisoverdracht d.m.v. weblectures of het aanbieden van verdiepende werkcolleges. Hier houd je je mee bezig in zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding bij Inholland Amsterdam.

Je bent ook een leercoach, stagebegeleider en/of afstudeerbegeleider. Je begeleidt groepen bij hun studievoortgang, geeft intervisie aan tweedejaars studenten, begeleidt afstudeertrajecten en bezoekt studenten op hun beroepsstage. Ook zijn er veel andere taken mogelijk, zoals deelname aan commissies en onderzoek doen bij ons lectoraat Jeugd en Samenleving.

Naast docent zijn, ben je ook collega en inhoudsdeskundige. Samen ontwikkelen we het onderwijs. In het dynamische werkveld van Pedagogiek is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit de praktijk zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

Kortom: je werkdag is heel afwisselend, met lesgeven, ontwikkelen, coördineren, maar uiteraard ook met het geven van feedback op het van werk van studenten. Tussendoor is er uiteraard ook ruimte voor overleg en afstemming met collega’s.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


08-12-2023 Hogeschool Inholland
Senior Onderzoeker Lectoraat Toegankelijkheid van het recht

In jouw nieuwe veelzijdige baan als senior onderzoeker ben je goed bekend met kwalitatieve onderzoeksmethoden en de standaarden van academisch onderzoek. Je werkt nauw samen met de associate lector zoals in de vertaling van vraagstukken naar praktijkgerichte onderzoeksprojecten en de vertegenwoordiging van het lectoraat.

Je gaat praktijkgericht en onderscheidend onderzoek doen naar verschillende doelgroepen van kwetsbare mensen die problemen hebben of ervaren met basis voorzieningen en hoe je dan bij rechtsbescherming komt. Naast de opstart, help je mee bij de uitvoering en coördineer je onderzoeksprojecten. Je coacht en begeleid onze studenten, junior en docent-onderzoekers op hun onderzoeksvaardigheden.

Verder schrijf je subsidievoorstellen om 2e en 3e geldstromen te verwerven. Je neemt mensen mee in het onderzoek door te publiceren in wetenschappelijke of vaktijdschriften, presentaties en workshops te verzorgen.

Als bevlogen onderzoeker onderhoud je contact met de opdrachtgever voor vraaggestuurde onderzoeken in opdracht van partners. Je ondersteunt bij de acquisitie van onderzoek uit het regionale beroepenveld van Recht en Veiligheid. Je vormt een actief relatienetwerk binnen en buiten Inholland met relevante onderzoekers en samenwerkingspartners.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


06-12-2023 Hogeschool Inholland
Docent Social Work

Als docent houd jij je bezig met het verzorgen van vakdidactische lessen, trainingen, methodiek en studentbegeleiding aan de voltijd- en flexibele deeltijd van de opleiding Social Work Amsterdam. Je geeft hoor- en werkcolleges, trainingen en begeleidt studenten tijdens de Leerwerkplaats. Tijdens deze colleges en trainingen maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, waarbij interactie tussen jou en student belangrijk is. De inzet varieert per periode.

Je bent een leercoach en (praktijk)begeleider. Zodra jouw studenten aan de slag gaan met vraag gestuurde opdrachten zal jij hen begeleiden en coachen op projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent voor hen de vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun stage en afstuderen

Goed om te weten
Medio 2024 gaat de Inholland locatie in Amsterdam verhuizen naar een nieuw gebouw in de Sluisbuurt.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


06-12-2023 Hogeschool Inholland
Coördinator Onderwijsplanning (Alkmaar)

Je gaat functioneel en operationeel leidinggeven aan een team van 4 collega’s. Ook jij gaat voor een opleiding zelf de planning en roostering doen. Zo blijf je goed op de hoogte en weet je wat er speelt. Als functioneel leidinggevende vertrouw je op de kennis en kunde van je collega’s. Maar jij brengt zelf ook ervaringen mee die je kunt inzetten om processen te verbeteren en je collega’s met positieve voorbeelden in beweging te krijgen. Je staat stevig in je schoenen en weet balans en daadkracht te brengen in het team. Je neemt coachende vaardigheden mee, weet hoe je het team meekrijgt in verandering, en hoe je op een duidelijke manier richting aan je team geeft. Daarnaast help je je collega’s om zich als team verder te ontwikkelen.

Het ketenproces plannen en roosteren
Je bent in alle opzichten eigenaar van het ketenproces plannen en roosteren voor de locatie Alkmaar. Onze hogeschool heeft onlangs een nieuw roostersysteem geïmplementeerd: Xedule. Met dit systeem zijn wij in staat om zowel de inzetplanning van onze docenten, de reserveringen van de ruimtes/lokalen en de roosters voor studenten te maken. Jij speelt als procescoördinator in Alkmaar een belangrijke rol om deze dienstverlening verder te bestendigen en te optimaliseren. Je signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen, hierbij constateer je wat er moet gebeuren en blijf je je altijd bewust van je taken en verantwoordelijkheden. Je schakelt met het grootste gemak op alle niveaus en bent sterk gericht op samenwerken, zowel binnen als buiten de afdeling.

Jouw rol is in ontwikkeling. Samen met het team ga je onderwijsteams begeleiden in het optimaal werken met Xedule. Daarnaast professionaliseer je het roosterbureau in de dienstverlening en (werk)processen. Ook zoek je de verbinding en afstemming met de procescoördinatoren van andere locaties voor locatie overstijgende samenwerking, zoals bijvoorbeeld uniforme werkprocessen en dienstverlening. Je bent vanzelfsprekend ook aanspreekpunt voor het roosterbureau van ISO Alkmaar.

Samenwerking
Jij bent samenwerkingsgericht en weet anderen binnen de keten te enthousiasmeren en mee te nemen, altijd met een positieve houding gericht op ‘samen en niet alleen’. Je hebt elkaar nodig voor een optimale dienstverlening. Je gaat het goede gesprek aan om te snappen wat er misgaat in het proces. Dit stelt je in staat om de wenselijke verbeteringen door te voeren waardoor de dienstverlening naar een hoger niveau getild kan worden. Je begrijpt wat de probleemfactoren zijn en wat dit betekent voor het proces in de keten.

Jij bent de bruggenbouwer tussen onderwijs en het roosterbureau. Waar onderwijsteams zelf verantwoordelijk zijn voor de invoer van hun roosterwensen (denk hierbij aan vrije dagen, voorkeur lokalen, voorkeur tijden, doorgeven parttime-dagen, zwangerschapsverlof, etc.) is het roosterbureau verantwoordelijk om alles te verwerken en tot een definitief rooster te komen. Hierbij is het belangrijk dat het onderwijs en het roosterbureau niet tegenover elkaar staan, maar juist met elkaar samenwerken en meedenken. Waar liggen er mogelijkheden om wensen en voorkeuren door te voeren? Regels zijn er voor standaardisering. Empathie is er voor de uitzonderingen & flexibiliteit.

0 sollicitaties
0 views


01-12-2023 Hogeschool Inholland
Lerarenopleider met specialisatie Aardrijkskunde

Naast liefde voor en kennis over aardrijkskunde beschik je over de benodigde vakdidactische kennis en ervaring om onze studenten goed voor te bereiden op het lesgeven in het primair onderwijs. Je wordt naast lerarenopleider en vakexpert ook coach en (afstudeer)begeleider. Je ontwikkelt en verzorgt inspirerende bijeenkomsten en activiteiten met betrekking tot lesgeven aan het oudere en het jonge kind. Daarnaast maak je deel uit van de locatie-overstijgende expertisegroep wereldoriëntatie. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding wordt: wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit de praktijk is in dit traject van grote meerwaarde. Je blijft dus nauw betrokken bij de praktijk in het primair onderwijs en creëert relevante opdrachten. Ook kan je jouw contacten goed gebruiken om praktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar te verbinden.

Goed om te weten
Je bent bereid om zowel in de voltijd- als in de deeltijdopleiding actief te zijn en verzorgt ook lessen op donderdagavond in het deeltijdprogramma.

5 sollicitaties
230 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


30-11-2023 Hogeschool Inholland