Logo Máxima MC

Vacatures geplaatst door Máxima MC

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Máxima MC.

Laatste vacatures

Vrijwilliger Intensive Care

Als vrijwilliger van de Intensive Care van het Máxima MC ontvang en verwijs je familieleden en bezoek door van patiënten op de I.C. en serveer je eventueel koffie en thee in de familiekamer.
Je legt de regels van de I.C. uit zoals bijvoorbeeld het gebruik van een kluisje of een mobiele telefoon.
Soms fungeer je ook als luisterend oor mocht daar behoefte aan zijn.

In overleg met de Coördinator Vrijwilligers word je één of twee dagdelen ingepland.
Je geeft zelf aan welke dagdelen je beschikbaar bent. De dagdelen zijn van:
maandag t/m zondag van 13.30 Tm 16.00 uur
maandag t/m zondag van 18.00 Tm 20.00 uur
Afdeling Intensive Care
De Intensive Care is te vinden op route 123 en is een gesloten afdeling met 13 bedden, allen met mogelijkheid tot beademen.

De bezoektijden zijn van:

 • 13:30-16:00 uur
 • 18:00-20:00 uur

Tijdens de bezoekuren is er een vrijwilliger aanwezig, die de bezoekers ontvangt en begeleidt naar de betreffende patiënt. Maximaal 2 bezoekers per patiënt.

De hoofdbehandelaars op de IC zijn de intensivisten, die nauw samenwerken met de arts-assistenten, Physician-Assistants (PA-ers), IC-verpleegkundigen en uiteraard de overige specialisten uit het huis.

0 sollicitaties
0 views


21-05-2024 Máxima MC
Vrijwilliger Intensive Care

Als vrijwilliger van de Intensive Care van het Máxima MC ontvang en verwijs je familieleden en bezoek door van patiënten op de I.C. en serveer je eventueel koffie en thee in de familiekamer.
Je legt de regels van de I.C. uit zoals bijvoorbeeld het gebruik van een kluisje of een mobiele telefoon.
Soms fungeer je ook als luisterend oor mocht daar behoefte aan zijn.

In overleg met de Coördinator Vrijwilligers word je één of twee dagdelen ingepland.
Je geeft zelf aan welke dagdelen je beschikbaar bent. De dagdelen zijn van:
maandag t/m zondag van 13.30 Tm 16.00 uur
maandag t/m zondag van 18.00 Tm 20.00 uur
Afdeling Intensive Care
De Intensive Care is te vinden op route 123 en is een gesloten afdeling met 13 bedden, allen met mogelijkheid tot beademen.

De bezoektijden zijn van:

 • 13:30-16:00 uur
 • 18:00-20:00 uur

Tijdens de bezoekuren is er een vrijwilliger aanwezig, die de bezoekers ontvangt en begeleidt naar de betreffende patiënt. Maximaal 2 bezoekers per patiënt.

De hoofdbehandelaars op de IC zijn de intensivisten, die nauw samenwerken met de arts-assistenten, Physician-Assistants (PA-ers), IC-verpleegkundigen en uiteraard de overige specialisten uit het huis.

0 sollicitaties
8 views
Bekijk vacature


21-05-2024 Máxima MC
Personeelsplanningsfunctionaris (24-36 uur)

 • Op een efficiënte en effectieve wijze plannen en coördineren van personele inzet voor verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis
 • Je haalt proactief informatie op bij de leidinggevenden van de afdelingen waar jij voor plant. Je hebt bijvoorbeeld maandelijks een overleg waarin je de ontwikkelingen bespreekt die van invloed zijn op de planning, zoals productieplannen en personele ontwikkelingen.
 • Het maken van analyses op basis van de verkregen informatie, ontwerpt verschillende personele behoeftescenario’s ten behoeve van het opvangen van verwachte pieken en dalen, en legt deze voor aan de leidinggevende.
 • Gevraag en ongevraagd advies uitbrengen aan leidinggevenden en management over onder andere de omvang van de personele inzet, de verdeling van de formatie over het jaar of kwartaal en de inzet van vast dan wel flexibel personeel.
 • Het opstellen van dienstroosters op conform CAO/ATW en conform de door de organisatie vastgestelde kaders. In het rooster verwerk je vaste en variabele gegevens op basis van de actuele zorgvraag, productie en bedrijfsvoering.
 • Tijdige signalering van (toekomstige) hiaten in de planning, maar ook structurele planningsproblemen, je onderneemt actie hierop door concrete oplossingen te bedenken, maar ook leidinggevenden te adviseren op tactisch niveau.
 • De verwerking van mutaties en diensten in opdracht van de leidinggevenden, verzorgt vervolgens de maandafsluiting van de roosters en stelt de bijbehorende rapportages op.
 • Bijdrage aan de kwaliteit van capaciteitsplanning.
 • Het initiëren, leiden en realiseren van verbeterprojecten in relatie tot (capaciteits)planning.
 • Je gaat op zoek naar best practices in het netwerk binnen en buiten de zorg

9 sollicitaties
0 views


17-05-2024 Máxima MC
Personeelsplanningsfunctionaris (24-36 uur)

 • Op een efficiënte en effectieve wijze plannen en coördineren van personele inzet voor verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis
 • Je haalt proactief informatie op bij de leidinggevenden van de afdelingen waar jij voor plant. Je hebt bijvoorbeeld maandelijks een overleg waarin je de ontwikkelingen bespreekt die van invloed zijn op de planning, zoals productieplannen en personele ontwikkelingen.
 • Het maken van analyses op basis van de verkregen informatie, ontwerpt verschillende personele behoeftescenario’s ten behoeve van het opvangen van verwachte pieken en dalen, en legt deze voor aan de leidinggevende.
 • Gevraag en ongevraagd advies uitbrengen aan leidinggevenden en management over onder andere de omvang van de personele inzet, de verdeling van de formatie over het jaar of kwartaal en de inzet van vast dan wel flexibel personeel.
 • Het opstellen van dienstroosters op conform CAO/ATW en conform de door de organisatie vastgestelde kaders. In het rooster verwerk je vaste en variabele gegevens op basis van de actuele zorgvraag, productie en bedrijfsvoering.
 • Tijdige signalering van (toekomstige) hiaten in de planning, maar ook structurele planningsproblemen, je onderneemt actie hierop door concrete oplossingen te bedenken, maar ook leidinggevenden te adviseren op tactisch niveau.
 • De verwerking van mutaties en diensten in opdracht van de leidinggevenden, verzorgt vervolgens de maandafsluiting van de roosters en stelt de bijbehorende rapportages op.
 • Bijdrage aan de kwaliteit van capaciteitsplanning.
 • Het initiëren, leiden en realiseren van verbeterprojecten in relatie tot (capaciteits)planning.
 • Je gaat op zoek naar best practices in het netwerk binnen en buiten de zorg

0 sollicitaties
72 views
Bekijk vacature


17-05-2024 Máxima MC
ANIOS chirurgie (38 uur per week)

 • Patiënten met chirurgische problemen
 • Patiënten op de zaal
 • Assistentie tijdens operaties
 • Consulten

Als ANIOS chirurgie ben je primair werkzaam op de verpleegafdelingen en Acute Opname Afdeling. Je werkt ook op de polikliniek en assisteert op de operatiekamer. Daarnaast word je ingewerkt tot het zelfstandig kunnen verrichten van (kleine) chirurgische ingrepen, zoals het verwijderen van lipomen en het plaatsen van picc lijnen. Tevens word je ingezet tijdens diensten, waardoor je ook ervaring krijgt op de spoedeisende hulp. Dit zorgt ervoor dat je een leerzame, gevarieerde en uitdagende baan krijgt op een van de meest breed georiënteerde afdelingen van het ziekenhuis.
Je neemt deel aan het onderwijs aan de AIOS. Ook het volgen van verschillende basiscursussen zoals ATLS behoort tot de mogelijkheden.
Je krijgt alle gelegenheid om klinische en wetenschappelijke ervaring op te doen en daarmee een stevig fundament te leggen voor je verdere carrière.
Bij goed functioneren zullen wij je steunen bij het vinden van een opleidingsplaats chirurgie of een ander specialisme.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit als ANIOS chirurgie in MMC?
“Iedere ochtend begint met een overdracht om 07.45 uur. Hierna wordt visite gelopen door de ANIOS, met supervisie van een AIOS of chirurgen, op een van de chirurgische afdelingen. Na het uitwerken van de visite gaan de werkzaamheden verder op de polikliniek en de (poliklinische) operatiekamer. Om 16.30 volgt de middagoverdracht, waarna de dag wordt afgesloten met verschillende besprekingen/MDO’s.”

6 sollicitaties
0 views


17-05-2024 Máxima MC