Logo Gemeente Peel en Maas

Vacatures geplaatst door Gemeente Peel en Maas

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Peel en Maas.

Laatste vacatures

Adviseur Erfgoed en Archeologie

Gemeente Peel en Maas is op zoek naar een

Adviseur Erfgoed en Archeologie
Onderdeel van team Maatschappelijke Ontwikkeling

28-36 uur per week

Wat ga je doen?
Als adviseur erfgoed en archeologie ben jij het aanspreekpunt voor alles dat met o.a. erfgoed, monumenten en archeologie te maken heeft binnen de gemeente Peel en Maas. Hierin ben jij het eerste aanspreekpunt voor collega’s, ons bestuur, én natuurlijk voor inwoners, vrijwilligers en maatschappelijke partners. Een belangrijke opgave waar jij aan gaat werken, is het aanwijzen van gemeentelijk erfgoed.

 • Je adviseert de wethouder, stelt collegeadviezen op en bereidt besluitvorming voor college en raad voor. Het aandachtspunt ligt momenteel op het aanwijzen van gemeentelijk erfgoed;
 • Je gaat over het aanwijzen van gemeentelijk erfgoed in gesprek met betreffende eigenaren;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt relaties met inwoners en lokale partijen, zoals heemkundeverenigingen en stichtingen die zich richten op het behoud van erfgoed en cultuurhistorie;
 • Je hebt een goed gevoel bij de verschillende rollen die wij als lokale overheid hebben en hoe we ons daarin verhouden tot onze gemeenschappen. Op deze manier dragen wij bij aan het goede leven in Peel en Maas.
 • Je begeleidt en faciliteert daar waar nodig initiatieven uit de gemeenschappen op het gebied van erfgoed en archeologie;
 • Je ontwikkelt op termijn beleid aan de hand van de programmadoelen uit de kaderstelling, vertaalt dit naar de praktijk, en toetst en evalueert de uitvoering. Ook signaleer je knelpunten en adviseer je hierover;
 • Je werkt nauw samen met je collega’s van onder andere kunst en cultuur, openbare ruimte, omgevingsontwikkeling en vergunningen, toezicht en handhaving;

Ben jij onze ideale kandidaat?

 • Heeft affiniteit met of een relevante opleiding op het gebied van erfgoed en archeologie;
 • Heeft zicht op (besluitvormings)processen binnen een gemeente;
 • Werkt gestructureerd, secuur en planmatig;
 • Is proactief en weet van aanpakken, zowel op beleid als uitvoerend niveau;
 • Blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied;
 • Is communicatief sterk: je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, maar weet ook een eigen visie uit te dragen;
 • Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, speelt hierop in, en vertaalt deze naar het eigen werkgebied;
 • Zoekt actief de samenwerking op en is een verbindende factor zowel binnen als buiten onze organisatie;
 • Heeft een HBO werk- en denkniveau.

Over het team:
Het team Maatschappelijke Ontwikkeling is je thuisbasis. Het team van ruim 25 collega’s bestaat uit beleidsadviseurs en die een bijdrage leveren aan de programma’s Gemeenschapsontwikkeling, Kunst en Cultuur, Sport en Bewegen, Zorg en Ondersteuning, Jeugd en Onderwijs, en Werk en Inkomen. Samen met je collega’s heb je een adviserende rol richting college, inwoners, maatschappelijke partijen en onze eigen organisatie. De functie van Adviseur Erfgoed en Archeologie is onderdeel van het cluster Kunst en Cultuur.

Werken bij gemeente Peel en Maas:
Gemeente Peel en Maas is en plattelandsgemeente tussen De Peel en de Maas. We vinden het belangrijk dat onze inwoners zo veel mogelijk zelf vorm en inhoud geven aan hun woon-, werk- en leefomgeving. Daar waar het kan. Vanuit de kernwaarden zelfsturing, diversiteit en duurzaamheid wordt strategie, beleid en uitvoering bepaald.
Onze medewerkers krijgen veel ruimte en verantwoordelijkheid bij het invullen van hun werkzaamheden. Samen met goede arbeidsvoorwaarden, een informele sfeer en prettige werkplek werken we samen met en voor de gemeenschap.

Ons aanbod
Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring. We hanteren maximaal € 5.247,- bruto per maand (functieschaal 10, salarispeil 1 januari 2024) bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Na één jaar goed functioneren krijg je een vast dienstverband.

In Peel en Maas geven we graag ruimte en verantwoordelijkheid aan onze medewerkers. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden, een goede sfeer én een mooie werkplek in ons Huis van de Gemeente bij.

Flexibel werken

 • Je bepaalt zelf, in overleg met je collega's, wanneer je werkdag begint en eindigt.
 • Het Huis van de Gemeente is hiervoor open van 07.00 uur tot 22.00 uur.
 • Thuiswerken kan en mag als je werk dit toelaat.

Ook voor medewerker geldt: Beleef de ruimte!

Wij geven onze medewerkers veel ruimte in hun werk want:

 • Medewerkers hebben een grote eigen verantwoordelijkheid.
 • We zijn een lerende organisatie waar fouten maken mag.

Lerende organisatie

Als organisatie vinden we het belangrijk dat onze medewerkers blijven ontwikkelen. Persoonlijk, in teamverband om organisatiebreed. De Peel en Maas Academie biedt daarvoor een breed aanbod aan cursussen en workshops. En collega's van Leren en Ontwikkelen denken graag met je mee over jouw ontwikkelwensen, ambities en mogelijkheden.

Nog enkele plussen

 • Je ontvangt naast het salaris ook een Individueel Keuze Budget van 17,05%. Het IKB geeft je de mogelijkheid om geld op door jou gekozen tijdstippen uit te laten betalen. Ook heb je mogelijkheid om maximaal 187 extra vakantie uren (o.b.v. een fulltime dienstverband) te kopen via het IKB. Het IKB is volledig pensioengevend.
 • Je pensioen via het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland.
 • Je krijgt een thuiswerkvergoeding van € 3,00 per dag.
 • Je krijgt een telefoon (IPhone 14 of Samsung S23) en laptop, die je ook privé mag gebruiken.
 • Vakantie uren zijn 144 uren wettelijke verlofuren en 50,4 bovenwettelijke verlofuren per jaar bij een fulltime dienstverband.
 • We geven een tegemoetkoming woon- werkverkeer van € 0,23 netto per kilometer. De maximale reisafstand is 75 kilometer enkele reis.
 • We faciliteren gebruik van duurzaam deelvervoer, elektrische fietsen, eersteklas reizen met openbaar vervoer voor dienstreizen.
 • Jaarlijks ontvang je een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.
 • We bieden een aanvullende ouderschapsverlofregeling.
 • Je ontvangt een vitaliteitsbudget à € 150,- netto op basis van een fulltime dienstverband. Wij betalen de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Je kunt deelnemen aan gratis hardloop-/wandeltrainingen onder deskundige begeleiding op maandagavond.
 • En elke dag kun je genieten van gratis fruit en verse soep.

Ben jij enthousiast over de functie? Dan ontvangen we graag je sollicitatie.
Solliciteren kan tot en met zondag 11 augustus 2024 via Banenplein Limburg.

Je krijgt uiterlijk maandag 12 augustus 2024 een reactie per e-mail op jouw sollicitatie.
Zijn wij net zo enthousiast en word je uitgenodigd voor het eerste gesprek, dan vindt deze plaats op donderdagmiddag 15 augustus 2024. De tweede gespreksronde is op donderdagmiddag 22 augustus 2024.

Heb je nog vragen of wil je meer weten?

0 sollicitaties
49 views


16-07-2024 Gemeente Peel en Maas
Voorzitter commissie voor bezwaren en klachten

De gemeente Peel en Maas zoekt voor haar commissie voor bezwaren en klachten een :

Voorzitter

Wat gaat u doen?

 • U zorgt ervoor dat de feiten op tafel komen en dat er voor duidelijkheid wordt gezorgd over de inhoudelijke en procedurele context van de besluiten;
 • U draagt bij aan het verhelderen van standpunten en argumenten van het bestuursorgaan en de belanghebbende(n);
 • U toetst bestuurlijke besluiten aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid.

De commissie
De commissie bestaat uit een voorzitter en vijf leden. Eén van de leden is ook plaatsvervangend voorzitter. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De stukken voor de hoorzitting worden digitaal aangeboden. Afhankelijk van het aantal bezwaarschriften heeft de commissie gemiddeld tweemaal per maand een hoorzitting op maandagavond. Het streven is per vergadering maximaal drie zaken te behandelen. De data voor de hoorzittingen worden jaarlijks vooruit gepland. Het horen en adviseren gebeurt steeds door een wisselend samengestelde commissie van twee leden en de (plaatsvervangend) voorzitter.

De commissie behandelt bezwaarschriften op het gebied van onder meer de Participatiewet/WMO 2015/Jeugdwet, Schuldhulpverlening, Omgevingswet, Wegenverkeerswet, de Algemene plaatselijke verordening en de Wet open overheid. Alleen bezwaarschriften op het gebied van belastingen worden niet door de commissie behandeld.

De commissie kan gevraagd worden om te adviseren over ingediende klachten. Klachten gaan bijvoorbeeld over onheuse bejegening of onvoldoende informatieverstrekking van medewerkers van de Gemeente Peel en Maas.

In gesprek
We vinden het belangrijk om in gesprek te gaan en te blijven met onze inwoners. Daarom onderzoeken we bij elk bezwaar en bij elke klacht eerst of deze buiten de formele procedure kan worden opgelost. Dat gebeurt al voordat de commissie een rol in het geschil heeft. We vragen echter ook de commissie om hier aandacht voor te behouden en waar mogelijk steeds te blijven onderzoeken of een gezamenlijke oplossing voor de partijen mogelijk is.

Wat verwachten we van u?

 • een juridische opleiding met kennis van algemeen bestuursrechtelijke aangelegenheden, dan wel brede werkervaring binnen de (gemeentelijke) overheid;
 • kennis van en ervaring op minimaal één rechtsgebied, bij voorkeur Ruimtelijk Domein;
 • ervaring en affiniteit met het functioneren van het openbaar bestuur;
 • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden in woord en geschrift;
 • ervaring met het leiden van vergaderingen en/of hoorzittingen en het vermogen om bemiddelend op te treden;
 • mediationvaardigheden worden op prijs gesteld;
 • juiste communicatieve vaardigheden die ervoor zorgen dat alle betrokken partijen zich gehoord voelen;
 • kritische blik, maar ook tactvolle en oplossingsgerichte instelling;
 • een onafhankelijke oordeelsvorming;
 • geen betrokkenheid bij de bestuursorganen van de gemeente Peel en Maas.

Dit bieden wij u
De kans bij te dragen aan de verbetering van het openbaar bestuur en een “kijkje in de keuken” van de gemeente Peel en Maas. U wordt als lid benoemd voor een periode van vier jaar. Deze benoeming kan eenmaal verlengd worden met vier jaar. De vergoeding voor voorzitter bedraagt per bijgewoonde vergadering/zitting € 246,61. Ook worden de reiskosten vergoed op basis van € 0,37 bruto per gereden kilometer, gerekend vanaf het woonadres.

Solliciteren en dan…..
Solliciteren kan tot en met zondag 25 augustus 2024.
U krijgt op uiterlijk donderdag 29 augustus een e-mail of we u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Deze gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 4 september tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

Meer info
Kijk voor meer informatie over werken bij Peel en Maas op https://www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/werken-bij-de-gemeente/
Wilt u meer weten over de inhoud van deze vacature? Neem dan contact op met Karin Scholtes, secretaris commissie via karin.scholtes@peelenmaas.nl of 077-306 66 66.
Wilt u meer weten over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Rie-Anne Berben, Adviseur P&O via rie-anne.berben@peelenmaas.nl, 0654 26 16 04 (parttime/vakantie van 22 juli tm 9 augustus)

Wie zijn wij?
Wij zijn jong, ambitieus en vernieuwend. Zelfsturing is hier zo ongeveer uitgevonden en daar zijn we trots op. Onze inwoners en ondernemers denken zelf na over de toekomst van hun dorp en weten elkaar te vinden. Peel en Maas geeft ruimte en inwoners en ondernemers beleven die ruimte!

We koesteren de kleinschaligheid en de menselijke maat die past bij een plattelandsgemeente. Die sfeer van ambitie, vernieuwing maar ook nuchterheid vindt u terug in onze organisatie. Openheid, vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken zijn kenmerkend voor ons. Hiërarchie vinden we niet zo belangrijk. Het Huis van de Gemeente is een werkomgeving die dit letterlijk mogelijk maakt.

0 sollicitaties
39 views


11-07-2024 Gemeente Peel en Maas
Adviseur Verkeer en Vervoer

Gemeente Peel en Maas is op zoek naar een

Adviseur verkeer en vervoer

“Een bijdrage leveren aan een verkeersveilig en bereikbaar Peel en Maas.”
36 uur per week

Wat ga je doen?

 • Je bent belast met het uitvoeren van tactisch en operationeel beleid op het gebied van verkeer, mobiliteit en vervoer;
 • je werkzaamheden bestaan uit het adviseren over diverse verkeerskundige thema’s als verkeersveiligheid en gedrag, parkeren, duurzame mobiliteit, wegontwerp, verkeersmaatregelen, meldingen en klachten;
 • je initieert, begeleidt en coördineert werkzaamheden / projecten. En voert deze uit of laat deze uitvoeren;
 • je adviseert in ruimtelijke en infrastructurele projecten;
 • je vertegenwoordigt de gemeente in diverse samenwerkingsverbanden;
 • je beoordeelt verkeersaspecten in ruimtelijke plannen en adviseert daarover;
 • je draagt zorg voor kennisoverdracht van het vakgebied binnen het team en fungeert als vraagbaak voor collega’s en maatschappelijke partners;
 • je bent aanspreekpunt en gesprekspartner van onze burger, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;
 • Dit alles doe je in samenwerking met een collega-adviseurs verkeer en vervoer.

Ben jij onze ideale kandidaat?

 • Je bent enthousiast en werkt graag samen
 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding verkeerskunde of mobiliteit (of rondt deze binnenkort af).
 • Je hebt enige aantoonbare (stage)ervaring op het gebied van verkeer, mobiliteit en vervoer.
 • Je beschikt over een goed analytisch inzicht.
 • Je bent communicatief sterk en gaat graag het gesprek aan met onze burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Over het team
Als adviseur verkeer en vervoer maak je deel uit van het team Openbare Ruimte. Een team van 23 professionals dat verantwoordelijk is voor een duurzame, veilig ingerichte en goed onderhouden openbare ruimte. Het team bestaat uit verschillende adviseurs, projectleiders, toezichthouders, projectondersteuners en technisch medewerkers.

Werken bij gemeente Peel en Maas:
Gemeente Peel en Maas is en plattelandsgemeente tussen De Peel en de Maas. We vinden het belangrijk dat onze inwoners zo veel mogelijk zelf vorm en inhoud geven aan hun woon-, werk- en leefomgeving. Daar waar het kan. Vanuit de kernwaarden zelfsturing, diversiteit en duurzaamheid wordt strategie, beleid en uitvoering bepaald.

Onze medewerkers krijgen veel ruimte en verantwoordelijkheid bij het invullen van hun werkzaamheden. Samen met goede arbeidsvoorwaarden, een informele sfeer en prettige werkplek werken we samen met en voor de gemeenschap.

Ons aanbod
Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring. We hanteren maximaal € 5247,- bruto per maand (functieschaal 10, salarispeil 1 januari 2024) bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Na één jaar goed functioneren krijg je een vast dienstverband.

In Peel en Maas geven we graag ruimte en verantwoordelijkheid aan onze medewerkers. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden, een goede sfeer én een mooie werkplek in ons Huis van de Gemeente bij.

Flexibel werken

 • Je bepaalt zelf, in overleg met je collega's, wanneer je werkdag begint en eindigt.
 • Het Huis van de Gemeente is hiervoor open van 07.00 uur tot 22.00 uur.
 • Thuiswerken kan en mag als je werk dit toelaat.

Ook voor medewerker geldt: Beleef de ruimte!

Wij geven onze medewerkers veel ruimte in hun werk want:

 • Medewerkers hebben een grote eigen verantwoordelijkheid.
 • We zijn een lerende organisatie waar fouten maken mag.

Lerende organisatie

Als organisatie vinden we het belangrijk dat onze medewerkers blijven ontwikkelen. Persoonlijk, in teamverband om organisatiebreed. De Peel en Maas Academie biedt daarvoor een breed aanbod aan cursussen en workshops. En collega's van Leren en Ontwikkelen denken graag met je mee over jouw ontwikkelwensen, ambities en mogelijkheden.

Nog enkele plussen

 • Je ontvangt naast het salaris ook een Individueel Keuze Budget van 17,05%. Het IKB geeft je de mogelijkheid om geld op door jou gekozen tijdstippen uit te laten betalen. Ook heb je mogelijkheid om maximaal 187 extra vakantie uren (o.b.v. een fulltime dienstverband) te kopen via het IKB. Het IKB is volledig pensioengevend.
 • Je pensioen via het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland.
 • Je krijgt een thuiswerkvergoeding van € 3,00 per dag.
 • Je krijgt een telefoon (IPhone 14 of Samsung S23) en laptop, die je ook privé mag gebruiken.
 • Vakantie uren zijn 144 uren wettelijke verlofuren en 50,4 bovenwettelijke verlofuren per jaar bij een fulltime dienstverband.
 • We geven een tegemoetkoming woon- werkverkeer van € 0,23 netto per kilometer. De maximale reisafstand is 75 kilometer enkele reis.
 • We faciliteren gebruik van duurzaam deelvervoer, elektrische fietsen, eersteklas reizen met openbaar vervoer voor dienstreizen.
 • Jaarlijks ontvang je een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.
 • We bieden een aanvullende ouderschapsverlofregeling.
 • Je ontvangt een vitaliteitsbudget à € 150,- netto op basis van een fulltime dienstverband. Wij betalen de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Je kunt deelnemen aan gratis hardloop-/wandeltrainingen onder deskundige begeleiding op maandagavond.
 • En elke dag kun je genieten van gratis fruit en verse soep.

Ben jij enthousiast over de functie? Dan ontvangen we graag je sollicitatie.
Solliciteren kan tot en met donderdag 27 juni 2024 via Banenplein Limburg.

Je krijgt uiterlijk vrijdag 28 juni een reactie per e-mail op jouw sollicitatie.
Zijn wij net zo enthousiast en word je uitgenodigd voor het eerste gesprek, dan vindt deze plaats op donderdagmiddag 4 juli .

Heb je nog vragen of wil je meer weten?

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Steven Duerink (Adviseur Verkeer en Vervoer) via steven.duerink@peelenmaas.nl of via 077-3066666
 • Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Yvonne Bosch, yvonne.bosch@peelenmaas.nl of via 06-37353418
 • Meer informatie over werken bij Peel en Maas vind je op https://www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/werken-bij-de-gemeente/
 • Deze vacature wordt intern en extern gelijk opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur naar de interne kandidaat.

0 sollicitaties
60 views


07-06-2024 Gemeente Peel en Maas
Adviseur Verkeer en Vervoer

Gemeente Peel en Maas is op zoek naar een

Adviseur verkeer en vervoer

“Een bijdrage leveren aan een verkeersveilig en bereikbaar Peel en Maas.”
36 uur per week

Wat ga je doen?

 • Je bent belast met het uitvoeren van tactisch en operationeel beleid op het gebied van verkeer, mobiliteit en vervoer;
 • je werkzaamheden bestaan uit het adviseren over diverse verkeerskundige thema’s als verkeersveiligheid en gedrag, parkeren, duurzame mobiliteit, wegontwerp, verkeersmaatregelen, meldingen en klachten;
 • je initieert, begeleidt en coördineert werkzaamheden / projecten. En voert deze uit of laat deze uitvoeren;
 • je adviseert in ruimtelijke en infrastructurele projecten;
 • je vertegenwoordigt de gemeente in diverse samenwerkingsverbanden;
 • je beoordeelt verkeersaspecten in ruimtelijke plannen en adviseert daarover;
 • je draagt zorg voor kennisoverdracht van het vakgebied binnen het team en fungeert als vraagbaak voor collega’s en maatschappelijke partners;
 • je bent aanspreekpunt en gesprekspartner van onze burger, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;
 • Dit alles doe je in samenwerking met een collega-adviseurs verkeer en vervoer.

Ben jij onze ideale kandidaat?

 • Je bent enthousiast en werkt graag samen
 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding verkeerskunde of mobiliteit (of rondt deze binnenkort af).
 • Je hebt enige aantoonbare (stage)ervaring op het gebied van verkeer, mobiliteit en vervoer.
 • Je beschikt over een goed analytisch inzicht.
 • Je bent communicatief sterk en gaat graag het gesprek aan met onze burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Over het team
Als adviseur verkeer en vervoer maak je deel uit van het team Openbare Ruimte. Een team van 23 professionals dat verantwoordelijk is voor een duurzame, veilig ingerichte en goed onderhouden openbare ruimte. Het team bestaat uit verschillende adviseurs, projectleiders, toezichthouders, projectondersteuners en technisch medewerkers.

Werken bij gemeente Peel en Maas:
Gemeente Peel en Maas is en plattelandsgemeente tussen De Peel en de Maas. We vinden het belangrijk dat onze inwoners zo veel mogelijk zelf vorm en inhoud geven aan hun woon-, werk- en leefomgeving. Daar waar het kan. Vanuit de kernwaarden zelfsturing, diversiteit en duurzaamheid wordt strategie, beleid en uitvoering bepaald.

Onze medewerkers krijgen veel ruimte en verantwoordelijkheid bij het invullen van hun werkzaamheden. Samen met goede arbeidsvoorwaarden, een informele sfeer en prettige werkplek werken we samen met en voor de gemeenschap.

Ons aanbod
Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring. We hanteren maximaal € 5247,- bruto per maand (functieschaal 10, salarispeil 1 januari 2024) bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Na één jaar goed functioneren krijg je een vast dienstverband.

In Peel en Maas geven we graag ruimte en verantwoordelijkheid aan onze medewerkers. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden, een goede sfeer én een mooie werkplek in ons Huis van de Gemeente bij.

Flexibel werken

 • Je bepaalt zelf, in overleg met je collega's, wanneer je werkdag begint en eindigt.
 • Het Huis van de Gemeente is hiervoor open van 07.00 uur tot 22.00 uur.
 • Thuiswerken kan en mag als je werk dit toelaat.

Ook voor medewerker geldt: Beleef de ruimte!

Wij geven onze medewerkers veel ruimte in hun werk want:

 • Medewerkers hebben een grote eigen verantwoordelijkheid.
 • We zijn een lerende organisatie waar fouten maken mag.

Lerende organisatie

Als organisatie vinden we het belangrijk dat onze medewerkers blijven ontwikkelen. Persoonlijk, in teamverband om organisatiebreed. De Peel en Maas Academie biedt daarvoor een breed aanbod aan cursussen en workshops. En collega's van Leren en Ontwikkelen denken graag met je mee over jouw ontwikkelwensen, ambities en mogelijkheden.

Nog enkele plussen

 • Je ontvangt naast het salaris ook een Individueel Keuze Budget van 17,05%. Het IKB geeft je de mogelijkheid om geld op door jou gekozen tijdstippen uit te laten betalen. Ook heb je mogelijkheid om maximaal 187 extra vakantie uren (o.b.v. een fulltime dienstverband) te kopen via het IKB. Het IKB is volledig pensioengevend.
 • Je pensioen via het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland.
 • Je krijgt een thuiswerkvergoeding van € 3,00 per dag.
 • Je krijgt een telefoon (IPhone 14 of Samsung S23) en laptop, die je ook privé mag gebruiken.
 • Vakantie uren zijn 144 uren wettelijke verlofuren en 50,4 bovenwettelijke verlofuren per jaar bij een fulltime dienstverband.
 • We geven een tegemoetkoming woon- werkverkeer van € 0,23 netto per kilometer. De maximale reisafstand is 75 kilometer enkele reis.
 • We faciliteren gebruik van duurzaam deelvervoer, elektrische fietsen, eersteklas reizen met openbaar vervoer voor dienstreizen.
 • Jaarlijks ontvang je een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.
 • We bieden een aanvullende ouderschapsverlofregeling.
 • Je ontvangt een vitaliteitsbudget à € 150,- netto op basis van een fulltime dienstverband. Wij betalen de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Je kunt deelnemen aan gratis hardloop-/wandeltrainingen onder deskundige begeleiding op maandagavond.
 • En elke dag kun je genieten van gratis fruit en verse soep.

Ben jij enthousiast over de functie? Dan ontvangen we graag je sollicitatie.
Solliciteren kan tot en met donderdag 27 juni 2024 via Banenplein Limburg.

Je krijgt uiterlijk vrijdag 28 juni een reactie per e-mail op jouw sollicitatie.
Zijn wij net zo enthousiast en word je uitgenodigd voor het eerste gesprek, dan vindt deze plaats op donderdagmiddag 4 juli .

Heb je nog vragen of wil je meer weten?

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Steven Duerink (Adviseur Verkeer en Vervoer) via steven.duerink@peelenmaas.nl of via 077-3066666
 • Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Yvonne Bosch, yvonne.bosch@peelenmaas.nl of via 06-37353418
 • Meer informatie over werken bij Peel en Maas vind je op https://www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/werken-bij-de-gemeente/
 • Deze vacature wordt intern en extern gelijk opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur naar de interne kandidaat.

0 sollicitaties
205 views


07-06-2024 Gemeente Peel en Maas
Beheerder Sportaccommodaties

De Gemeente Peel en Maas is op zoek naar een

Beheerder Sportaccommodaties
Zorg jij goed voor de sporthallen in onze gemeente?


20 uur per week

Wat ga je doen?

 • Je beheert zelfstandig sportaccommodaties.
 • Je houdt toezicht op (on)eigenlijk gebruik van de accommodatie.
 • Samen met de andere beheerders maak je het gebruiksrooster op en houdt dit bij in het geautomatiseerde systeem.
 • Je regelt zelfstandig incidentele verhuur en zorgt voor de planning hiervan.
 • Jij houdt de accommodatie schoon.
 • Je verricht zelf eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en hebt een signaleringsfunctie voor het planmatige onderhoud.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt in het kader van de bedrijfshulpverlening.

Onze ideale kandidaat:

 • Heeft MBO werk- en denkniveau.
 • Is een teamplayer en aanpakker met een sociaal karakter.
 • Voelt zich prettig in een sportieve omgeving waar verenigingen, maar bijvoorbeeld ook scholen komen sporten.
 • Is bereid (jaarlijks) trainingen te volgen op het gebied van reanimatie en BHV-certificering
 • Heeft computerervaring (o.a. met Word, Excel).
 • Werkt in roosterdienst, samen met de collega-beheerders, afwisselend in dag- en avonddiensten en weekenddiensten.
 • Heeft een pré als hij/zij ervaring heeft met het onderhoudswerkzaamheden van gebouwen.

Over de Gemeente Peel en Maas:
Wij, als gemeente Peel en Maas, zijn een plattelandsgemeente tussen de Peel en de Maas en tellen ruim 45.000 inwoners. Onze inwoners geven met trots vorm en inhoud aan hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Ons werk voeren we uit volgens drie kernwaarden: zelfsturing, diversiteit en duurzaamheid. Deze kernwaarden bepalen strategie en beleid. Als gemeente staan we voortdurend in verbinding met onze gemeenschap.

Over het team:
Het team van medewerkers werkzaam voor de sporthallen in de gemeente Peel en Maas bestaat op dit moment uit een groep van 8 personen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het beheer van onze sporthallen in Kessel, Meijel, Panningen, Baarlo en Maasbree.

Ons aanbod
Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en is maximaal € 3.327,- bruto per maand (functieschaal 5, salarispeil 1 januari 2024), bij een fulltime dienstverband van 36 uur.
Na één jaar goed functioneren krijg je een vast dienstverband.

In Peel en Maas geven we graag ruimte en verantwoordelijkheid aan onze medewerkers. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden, een goede sfeer én een mooie werkplek in ons Huis van de Gemeente bij.

Beleef de ruimte!

Wij geven onze medewerkers veel ruimte in hun werk want:

 • we hebben vertrouwen in onze medewerkers.
 • medewerkers hebben een grote eigen verantwoordelijkheid.
 • we zijn een lerende organisatie waar fouten maken mag.

Lerende organisatie

Collega’s van Leren en Ontwikkelen denken graag mee over jouw ontwikkelwensen, ambities en mogelijkheden. Dit kan persoonlijk, in teamverband of zelfs organisatie breed zijn. In onze eigen Peel en Maas Academie staat een breed aanbod aan cursussen en workshops. Deze worden bijna allemaal door collega’s verzorgd.

Nog enkele plussen

 • Je ontvangt naast het salaris ook een Individueel Keuze Budget van 17,05%. Het IKB geeft je de mogelijkheid om geld op door jou gekozen tijdstippen uit te laten betalen. Ook heb je mogelijkheid om maximaal 187 extra vakantie uren (o.b.v. een fulltime dienstverband) te kopen via het IKB. Het IKB is volledig pensioengevend.
 • Pensioen via het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland.
 • Een telefoon (IPhone 14 of Samsung S23) die je ook privé mag gebruiken.
 • Vakantie uren zijn 144 uren wettelijke verlofuren en 50,4 bovenwettelijke verlofuren per jaar bij een fulltime dienstverband.
 • Tegemoetkoming woon- werkverkeer à € 0,23 netto per kilometer. Maximale reisafstand is 75 kilometer enkele reis.
 • Gebruik maken van duurzaam deelvervoer, elektrische fietsen, eersteklas reizen met openbaar vervoer voor dienstreizen.
 • Jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.
 • Aanvullende ouderschapsverlofregeling.
 • Een vitaliteitsbudget à 150,- netto op basis van een fulltime dienstverband.
 • Wij betalen de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Je kunt deelnemen aan de gratis handloop/wandeltrainingen onder deskundige begeleiding.

Solliciteren en dan…
Solliciteren kan tot en met zondag 16 juni 2024 via Banenplein Limburg.

Je krijgt uiterlijk dinsdag 18 juni 2024 een reactie per e-mail op jouw sollicitatie.
Deze eerste gespreksronde is op donderdagmiddag 20 juni 2024.
De tweede gespreksronde is op maandagochtend 24 juni 2024.
Gelieve hier rekening mee te houden in de agenda.

Meer weten?

0 sollicitaties
96 views


31-05-2024 Gemeente Peel en Maas