Logo Gemeente 's-Hertogenbosch

Vacatures geplaatst door Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente 's-Hertogenbosch.

Laatste vacatures

Teamleider Opvang Oekraine

Integraal management

 • Jij bent aanwezig voor de dagelijkste aansturing op de werkvloer en bent aanspreekpunt voor de woonbegeleiders voor de adhoc zaken
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en de resultaten van de medewerkers
 • Je stuurt op het optimaal benutten van kennis en kwaliteiten van de medewerkers.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het creëren van een prettig en veilig leefklimaat voor de bewoners.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het managen van de organisatie en uitvoering van taken op locatie.
 • Je legt periodiek verantwoording af aan de Hoofd uitvoering over bereikte resultaten en inzet van middelen.
 • Je geeft inhoud aan het vastgestelde personeels-, organisatie- en arbo- en veiligheidsbeleid binnen het team en locaties.
 • Je draagt de organisatiecultuur uit, vertoont voorbeeldgedrag en zorgt voor naleving van de integriteitsregels en gedragscode.
 • Je ziet toe op de uitvoering en kwaliteit van werkzaamheden van ingehuurde diensten.
 • Je stelt kaders rondom de inzet van mensen en middelen zodanig dat er sprake is van een effectieve en efficiënte bezetting.
 • Je coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers, fungeert als eerste aanspreekpunt, signaleert problemen en knelpunten en ondersteunt bij het oplossen van conflicten.
 • Je voert gestructureerd werkoverleg met medewerkers en draagt zorg voor een goede communicatie.

Communicatie en netwerken

 • Actief onderhouden en uitbreiden van contacten intern op operationeel niveau. Denk daarbij aan collega’s intern, ketenpartners uitvoering, buurtbewoners. Eindverantwoordelijkheid hiervan ligt bij Hoofd Opvang Ontheemden.
 • Contacten met medewerkers werkzaam op de locatie.
 • Ondersteunt casemanagement wanneer de medewerker er niet uit komt.
 • Evalueert het functioneren van opvang en begeleiding.
 • De teamleider heeft een signaalfunctie. Je doet voorstellen ter verbetering aan Hoofd uitvoering Ontheemden.

14 sollicitaties
0 views


13-06-2024 Gemeente 's-Hertogenbosch
Teamleider Opvang Oekraine

Integraal management

 • Jij bent aanwezig voor de dagelijkste aansturing op de werkvloer en bent aanspreekpunt voor de woonbegeleiders voor de adhoc zaken
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en de resultaten van de medewerkers
 • Je stuurt op het optimaal benutten van kennis en kwaliteiten van de medewerkers.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het creëren van een prettig en veilig leefklimaat voor de bewoners.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het managen van de organisatie en uitvoering van taken op locatie.
 • Je legt periodiek verantwoording af aan de Hoofd uitvoering over bereikte resultaten en inzet van middelen.
 • Je geeft inhoud aan het vastgestelde personeels-, organisatie- en arbo- en veiligheidsbeleid binnen het team en locaties.
 • Je draagt de organisatiecultuur uit, vertoont voorbeeldgedrag en zorgt voor naleving van de integriteitsregels en gedragscode.
 • Je ziet toe op de uitvoering en kwaliteit van werkzaamheden van ingehuurde diensten.
 • Je stelt kaders rondom de inzet van mensen en middelen zodanig dat er sprake is van een effectieve en efficiënte bezetting.
 • Je coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers, fungeert als eerste aanspreekpunt, signaleert problemen en knelpunten en ondersteunt bij het oplossen van conflicten.
 • Je voert gestructureerd werkoverleg met medewerkers en draagt zorg voor een goede communicatie.

Communicatie en netwerken

 • Actief onderhouden en uitbreiden van contacten intern op operationeel niveau. Denk daarbij aan collega’s intern, ketenpartners uitvoering, buurtbewoners. Eindverantwoordelijkheid hiervan ligt bij Hoofd Opvang Ontheemden.
 • Contacten met medewerkers werkzaam op de locatie.
 • Ondersteunt casemanagement wanneer de medewerker er niet uit komt.
 • Evalueert het functioneren van opvang en begeleiding.
 • De teamleider heeft een signaalfunctie. Je doet voorstellen ter verbetering aan Hoofd uitvoering Ontheemden.

2 sollicitaties
0 views


13-06-2024 Gemeente 's-Hertogenbosch
Teamleider Opvang Oekraine

Integraal management

 • Jij bent aanwezig voor de dagelijkste aansturing op de werkvloer en bent aanspreekpunt voor de woonbegeleiders voor de adhoc zaken
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en de resultaten van de medewerkers
 • Je stuurt op het optimaal benutten van kennis en kwaliteiten van de medewerkers.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het creëren van een prettig en veilig leefklimaat voor de bewoners.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het managen van de organisatie en uitvoering van taken op locatie.
 • Je legt periodiek verantwoording af aan de Hoofd uitvoering over bereikte resultaten en inzet van middelen.
 • Je geeft inhoud aan het vastgestelde personeels-, organisatie- en arbo- en veiligheidsbeleid binnen het team en locaties.
 • Je draagt de organisatiecultuur uit, vertoont voorbeeldgedrag en zorgt voor naleving van de integriteitsregels en gedragscode.
 • Je ziet toe op de uitvoering en kwaliteit van werkzaamheden van ingehuurde diensten.
 • Je stelt kaders rondom de inzet van mensen en middelen zodanig dat er sprake is van een effectieve en efficiënte bezetting.
 • Je coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers, fungeert als eerste aanspreekpunt, signaleert problemen en knelpunten en ondersteunt bij het oplossen van conflicten.
 • Je voert gestructureerd werkoverleg met medewerkers en draagt zorg voor een goede communicatie.

Communicatie en netwerken

 • Actief onderhouden en uitbreiden van contacten intern op operationeel niveau. Denk daarbij aan collega’s intern, ketenpartners uitvoering, buurtbewoners. Eindverantwoordelijkheid hiervan ligt bij Hoofd Opvang Ontheemden.
 • Contacten met medewerkers werkzaam op de locatie.
 • Ondersteunt casemanagement wanneer de medewerker er niet uit komt.
 • Evalueert het functioneren van opvang en begeleiding.
 • De teamleider heeft een signaalfunctie. Je doet voorstellen ter verbetering aan Hoofd uitvoering Ontheemden.

0 sollicitaties
82 views


13-06-2024 Gemeente 's-Hertogenbosch
Jurist bezwaar, beroep en klachtenafhandeling

Als jurist bezwaar, en beroep behartig je de belangen van de gemeente ’s-Hertogenbosch in juridische procedures. Daarnaast ben je er als klachtenbehandelaar voor de inwoner, zodat zij zich gehoord en geholpen voelen.

Dit maak jij waar
Samen met je collega’s behandel jij bezwaar- en beroepschriften binnen de sector Maatschappelijke Ontwikkeling (met name WMO, Jeugdwet, Participatiewet, WOO). Je schrijft processtukken, gaat naar zitting, interpreteert uitspraken en adviseert/informeert de sector in het kader van procedures. Daarnaast behandel je klachten die door inwoners ingediend worden bij de sector. Je zorgt dat de inwoner zich gehoord voelt, gaat in gesprek met de inwoner en betrokken medewerker en komt tot een oplossing van de klacht.

De hoogtepunten van jouw verhaal

 • Het schrijven van processtukken
 • Het bijwonen van hoorzittingen
 • Het adviseren/informeren van de gemeente in het kader van procedures
 • Het verhogen van kwaliteit om de instroom van bezwaren en beroepen te verminderen.
 • Het behandelen van klachten van inwoners

0 sollicitaties
0 views


11-06-2024 Gemeente 's-Hertogenbosch
Jurist bezwaar, beroep en klachtenafhandeling

 • Het schrijven van processtukken
 • Het bijwonen van hoorzittingen
 • Het adviseren/informeren van de gemeente in het kader van procedures
 • Het verhogen van kwaliteit om de instroom van bezwaren en beroepen te verminderen.
 • Het behandelen van klachten van inwoners

2 sollicitaties
0 views


11-06-2024 Gemeente 's-Hertogenbosch