Logo Gemeente 's-Hertogenbosch

Vacatures geplaatst door Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente 's-Hertogenbosch.

Laatste vacatures

Technisch beheerder duurzaamheid maatschappelijk vastgoed

Jij helpt huurders van maatschappelijk vastgoed om zo min mogelijk energie te verbruiken door installaties optimaal af te stellen.

Dit maak jij waar
Installaties zó afstellen dat het energieverbruik daalt. Jij doet het als technisch beheerder. En het leuke is: je doet het overal in de stad. Van theater tot vluchtelingenopvang, jij bent straks hét vertrouwde gezicht voor huurders.

Met jouw technische inzicht en slimme tips help je huurders op diverse locaties naar een energiezuinige en circulaire toekomst. Een unieke rol, want je combineert techniek met echt mensenwerk. Zo kan het gebeuren dat je ‘s ochtends om tafel zit met een schooldirecteur die even 10 minuutjes tijd heeft, en ‘s middags luistert naar het verhaal van een vrijwilliger die het buurthuis onderhoudt. En natuurlijk kom je in de meest bijzondere panden: van historisch erfgoed tot het gloednieuwe houtskeletbouw-pand van Weener XL.

De hoogtepunten van jouw verhaal

 • Je stelt installaties af in onze uiteenlopende panden – van sportfaciliteiten tot culturele centra – om energieverbruik te minimaliseren.
 • Dankzij jou voldoet elke locatie aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden, hiervoor gebruik je onder meer de Erkende Maatregelenlijst.
 • Je leert gebruikers hoe zij controlepanelen effectief kunnen gebruiken, waardoor iedereen een rol speelt in energiebesparing.
 • Volop aandacht voor duurzaamheid in meerjaren-onderhoudsplannen, daarin speel jij een sleutelrol.
 • Je deelt jouw kennis over circulair gebruikersonderhoud en inspireert andere technisch beheerders om alle gebouwen in 's-Hertogenbosch nog duurzamer te beheren.

0 sollicitaties
0 views


01-03-2024 Gemeente 's-Hertogenbosch
Technisch beheerder duurzaamheid maatschappelijk vastgoed

 • Je stelt installaties af in onze uiteenlopende panden – van sportfaciliteiten tot culturele centra – om energieverbruik te minimaliseren.
 • Dankzij jou voldoet elke locatie aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden, hiervoor gebruik je onder meer de Erkende Maatregelenlijst.
 • Je leert gebruikers hoe zij controlepanelen effectief kunnen gebruiken, waardoor iedereen een rol speelt in energiebesparing.
 • Volop aandacht voor duurzaamheid in meerjaren-onderhoudsplannen, daarin speel jij een sleutelrol.
 • Je deelt jouw kennis over circulair gebruikersonderhoud en inspireert andere technisch beheerders om alle gebouwen in 's-Hertogenbosch nog duurzamer te beheren.

1 sollicitatie
0 views


01-03-2024 Gemeente 's-Hertogenbosch
Technisch beheerder duurzaamheid maatschappelijk vastgoed

 • Je stelt installaties af in onze uiteenlopende panden – van sportfaciliteiten tot culturele centra – om energieverbruik te minimaliseren.
 • Dankzij jou voldoet elke locatie aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden, hiervoor gebruik je onder meer de Erkende Maatregelenlijst.
 • Je leert gebruikers hoe zij controlepanelen effectief kunnen gebruiken, waardoor iedereen een rol speelt in energiebesparing.
 • Volop aandacht voor duurzaamheid in meerjaren-onderhoudsplannen, daarin speel jij een sleutelrol.
 • Je deelt jouw kennis over circulair gebruikersonderhoud en inspireert andere technisch beheerders om alle gebouwen in 's-Hertogenbosch nog duurzamer te beheren.

0 sollicitaties
4 views


01-03-2024 Gemeente 's-Hertogenbosch
Allround projectmanager Gebiedsontwikkeling

Wil jij als “operationele baas” concrete resultaten boeken en bebouwing realiseren in een stad met ambitie? Heb jij passie voor en kennis van gebiedsontwikkeling en wil je je zelf verder ontwikkelen in een professioneel team? Reageer dan nu!

Dit maak jij waar
Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de projectdoelstellingen (resultaat in de stad) van complexe projecten- op het terrein van gebiedsontwikkeling. Hiervoor werk je intensief samen met een groot aantal disciplines binnen en buiten de sector stadsontwikkeling / organisatie. Je formuleert afspraken over de in het project/programma te realiseren resultaten. Je doet dat in termen van tijd, capaciteit, organisatie, kwaliteit, informatie & communicatie, participatie met inwoners, risico en geld. Daarbij stem je af met je opdrachtgevers (bestuurlijk en ambtelijk) en werk je samen met initiatiefnemers/partners. Je adviseert vanuit je eigen verantwoordelijkheid en kennis van gebiedsontwikkeling over besluitvorming aan college en gemeenteraad op basis van integraal gewogen documenten. Je draagt bij aan de organisatieontwikkeling en de professionalisering van processen via kennisdeling .

De hoogtepunten van jouw verhaal

 • Zelfstandig leidinggeven aan projecten.
 • Met gezag functioneel leidinggeven aan de projectmedewerkers (juristen ,beleidsmedewerkers etc.).
 • Het bewaken van afspraken en zo nodig nemen van maatregelen om een en ander in goede banen te leiden.
 • Strategisch sturen op alle, voor de realisering van het project benodigde, activiteiten.
 • Het tijdig signaleren en oplossen van knelpunten die zich gedurende het project (kunnen) voordoen;
 • (Strategisch) bestuurlijke advisering.
 • Het functioneren als aanspreekpunt voor het project en onderhandelen met externe partijen waarmee wordt samengewerkt.
 • Rapportage en budgetbewaking.

0 sollicitaties
0 views


27-02-2024 Gemeente 's-Hertogenbosch
Teamcoördinator Verwerving en Beheer

Als coördinator geef je op inspirerende en coachende wijze leiding aan een team van 6 professionals. Naast je coördinerende taak werk je als senior adviseur vastgoed aan het beheer en de verwerving van vastgoed in vooral het binnenstedelijke gebied van 's-Hertogenbosch.

Dit maak jij waar
De gemeente ‘s-Hertogenbosch is permanent in ontwikkeling. Er is een forse (en groeiende) taakstelling in de woningbouw, werkgelegenheid en andere ruimtelijke functies. Ter wille van die ruimtevraag wordt door het gemeentelijk grondbedrijf actief vastgoed aan- en verkocht en worden er samenwerkingsverbanden gezocht met marktpartijen. Zowel in het buitengebied en de tot de gemeente behorende kernen, als in het stedelijk gebied. Een belangrijk deel van de groei in het aantal woningen vindt plaats door inbreiding en verdichting.

De gemeente is voor het team Verwerving en Beheer van de afdeling Wonen en Grondzaken op zoek naar een teamcoördinator met ruime ervaring in het vakgebied. Je coacht de leden van je team en helpt hen hun verantwoordelijkheid waar te maken, onder andere door het maken van een evenwichtige planning en verdeling van taken. Je bent geen hiërarchisch leidinggevende. Die taak berust formeel bij het afdelingshoofd, maar je krijgt alle ruimte je coördinerende rol in te vullen. Je maakt als coördinator ook deel uit van het teamcoördinatoren overleg van de afdeling Wonen en Grondzaken. Naast je coördinerende taak werk je als senior adviseur vastgoed aan het beheer en de verwerving van vastgoed in vooral het binnenstedelijke gebied. Je werkt deels in een aantal projecten en bent voor andere onderdelen van de gemeente het eerste aanspreekpunt op het gebied van grondverwerving. Doordat je letterlijk en figuurlijk aanwezig bent, weten collega’s jou gemakkelijk te vinden.

De hoogtepunten van jouw verhaal

 • Het optreden als mentor en coach van de collega’s binnen het team;
 • Het participeren in projecten, uitzetten van ontwikkelstrategieën en het voeren van onderhandelingen met ontwikkelaars, bouwers en grondeigenaren met daarbij het nader uitwerken van samenwerkingsvormen en overeenkomsten;
 • Het deelnemen en leveren van inhoudelijke input aan ruimtelijke (deel-)projecten.
 • Het voeren van onderhandelingen over aan- en verkoop van onroerend goed, inclusief het opmaken van overeenkomsten en de voorbereiding van de bestuurlijke en notariële afwikkeling;
 • Het redigeren van voorstellen voor – en vragen van politiek, bestuur en/of directie;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van pacht-, gebruiks- en/of huurcontracten binnen het team;
 • Het vormen van een klankbord voor de collega’s die zich bezighouden met het beheren van winkels, woningen, bedrijfsgebouwen, gronden, enz. die zijn ingebracht in het grondbedrijf en bijspringen bij complexe vraagstukken op dit gebied, zowel binnen als buiten de afdeling;
 • Het op hoofdlijnen aansturen op gestructureerd onderhoud en gebruik op basis van de beoogde toekomstige aanwending;
 • Het voeren van de regie bij de verkoop van overtollig vastgoed;
 • Samen met het afdelingshoofd en de drie andere teamcoördinatoren bepaal je de koers van de afdeling.

0 sollicitaties
0 views


27-02-2024 Gemeente 's-Hertogenbosch