Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vacatures geplaatst door Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Laatste vacatures

IT Service Manager

De afdeling Informatisering is gestart met de voorbereidingen voor de ICT aanbestedingen van Werkplek/M365, Azure Cloud en Connectiviteit. Hierbij is voor een multi sourcingsstrategie gekozen. Eind juni 2025 is deze transitie afgerond, waardoor we nu op zoek zijn naar een IT Service Manager die mee kan denken over de invulling van regie, service integratie en de inrichting van gebruikersondersteuning. Daarnaast initieer je leveranciersmanagement gesprekken met applicatie eigenaren van de afdeling Inkoop. Voor de leveranciers van met name SaaS en Cloud diensten ben je eerste aanspreekpunt voor het doorontwikkelen van de te leveren diensten.

Jouw ambitie is om de IT dienstverlening zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten voor onze organisatie.

Je past de uitgangspunten van de afdeling Informatisering op het gebied van Informatiebeveiliging en opvolging van de Baseline Informatiebeveiliging (BIO), SaaS tenzij en Microsoft (365 en Azure) tenzij, de referentiearchitectuur van de Veiligheidsregio’s (VeRa), BiSL en de omgang met persoonsgegevens (AVG) toe op IT diensten.

Taken die horen bij deze functie zijn onder andere:

 • Gedurende aanbestedingstrajecten geef je input over regie, service integratie en de beoogde leveranciersrelatie, signaleer je verbeterpunten ten aanzien van de huidige situatie en beoordeel je SLA’s van inschrijvende partijen.
 • In afstemming met vertegenwoordigers van de afdeling Inkoop en Informatisering stel je beleid op rondom contract- en leveranciersbeleid. Evaluatie en reflectie zorgt ervoor dat het contract- en leveranciersbeleid ook aangepast wordt.
 • Als IT Service Manager adviseer je over complexe I-onderwerpen op tactisch en/of operationeel niveau. Je houdt hier rekening met de informatiebeveiliging en architectuur zoals die bij de VRMWB wordt gehanteerd.
 • In je functie van IT Service Manager voer je samen met de applicatie-eigenaar, functioneel beheerder en de afdeling Inkoop de contract- en leveranciersgesprekken. Je onderhoudt relaties en controleert of wat is afgesproken ook wordt opgeleverd.
 • Je bewaakt de kwaliteit van dienstverlening. Als IT Service Manager weet je wanneer afspraken en SLA’s over de te leveren dienstverlening aangepast moeten worden zodat ze optimaal blijven aansluiten op de behoefte van de VRMWB organisatie. Je evalueert de vaak langdurige relaties met IT leveranciers en bouwt aan partnership.
 • Je escaleert op tactisch niveau richting IT leverancier, op het moment dat de IT dienstverlening niet naar behoren fungeert of incidenten niet tijdig opgelost worden.
 • Samen met de collega’s van de afdeling Informatisering bespreek je nieuwe ontwikkelingen en zorg je ervoor dat bestaande en nieuwe SaaS of Cloud diensten optimaal aansluiten bij de architectuur en het informatiebeveiligingsbeleid. Je werkt intensief samen in adviestrajecten of projecten.

Je komt te werken op de afdeling Informatisering. We zijn een hecht en enthousiast team van 16 fte met een Afdelingshoofd, Strategisch Adviseur, CISO, Solution Architecten, Projectleiders en Adviseurs, Developers, I-coach en Functioneel Beheer. Onze verantwoordelijkheid is de regie over de Informatievoorziening. Dit doen we samen met het Programma Informatiepositie en de afdeling Informatie, Onderzoek en Analyse (IOA) in een development- en data-analyseteam. We werken aan een wendbare en duurzame Veiligheidsregio.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


16-05-2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
ADVISEUR RISICOBEHEERSING (Specialist Brandveiligheid)

Je treedt op als adviseur in het vooroverleg bij de ontwikkeling van bouwprojecten, adviseert bij de vergunningverlening, voert inspecties uit op de bouwplaats en controleert in de gebruiksfase op de brandveiligheid van gebouwen. Je deelt je kennis van het gebied en je projecten om je collega’s voor te bereiden op de bestrijding van incidenten en het beheersen van crises. Op deze manier zorgen we ervoor dat het buiten veiliger wordt en dat onze collega's slagvaardig op kunnen treden.

De adviezen die je geeft, zijn risicogericht. Dit betekent dat je in staat bent de brandrisico’s te duiden en weet te beoordelen of er nog extra maatregelen genomen moeten worden om de risico’s te beperken of weg te nemen.

Daarnaast zet je jouw kennis en ervaring in om de samenleving redzaam te maken. Dit kan op vele manieren. Van het aanhaken bij ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en bouw ontwikkelingen tot instructie in het vakonderwijs. Ook voor ons is deze manier van werken nieuw, er liggen dus nog een hoop kansen!

Je werkt zelfstandig aan je eigen dossiers. Toch ben je onderdeel van een team en gebruik je jouw collega’s voor kennis, overleg en om te sparren. Natuurlijk zijn ze er ook voor een gezellig praatje bij de koffie. In dit geval behoor je tot de sector Risicobeheersing, team Baronie. Je standplaats is Oosterhout. Als het nodig is, ben je regio breed in Midden- en West-Brabant inzetbaar. Eventueel ook op andere werkvelden zoals bewustwording of evenementenadvisering.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


15-05-2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Medewerker Verbindingen en Warme ICT

Als medewerker verbindingen en warme ICT sta je klaar om alle medewerkers van VRMWB verder te helpen met de uitgifte van hardware (laptops en IPads) vanuit het TFL-centraal loket in Bergen op Zoom. De verzoeken om hardware komen telefonisch, via TOPdesk of je mail binnen. De hardware beheer je via Mobile Device Management (Micrososft Intune).

Daarnaast ben jij de specialist in het functioneel beheer van TOPdesk, ons facilitair managementsysteem. Je kunt hierbij denken aan het inrichten van nieuwe processen in TOPdesk, het autoriseren van medewerkers, het optimaliseren van bestaande processen en het beantwoorden van gebruikersvragen over TOPdesk.

Onderstaand wat voorbeelden van meldingen waar je mee aan de slag zou mogen:

 • Kan je een nieuwe laptop leveren aan een nieuwe medewerker?
 • Ik kan niet meer inloggen in TOPdesk. Kan je me hierbij helpen?
 • Zou je het proces van incidentmeldingen kunnen optimaliseren in TOPdesk?
 • Er is geen muis op de werkplek bij het raam in ruimte 1.76 in Breda. Kan je zorgen dat de werkplek weer compleet wordt?

Je werkt intensief samen met een andere collega, de afdeling TFL-centraal, de afdeling Informatisering, de skilled servicedesk van ICT dienstverlener Dustin en de on-site engineer van Dustin die op locatie aanwezig is.

Je komt te werken op de afdeling TFL-centraal in district Markiezaten. De locatie van waaruit je werkt is de brandweerkazerne in Bergen op Zoom. Vanuit TFL wordt gezorgd voor activiteiten, diensten en voorzieningen die ondersteunend zijn aan de kerntaken, missie en visie van VRMWB. We waarborgen de bedrijfscontinuïteit en veiligheid op het vlak van Techniek, Facilitaire dienstverlening en Logistiek. Hierbij staan vakmanschap, samenwerking, kwaliteit, ontzorgen en het verlenen van service voorop.

9 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


08-05-2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Projectleider /Adviseur Informatisering

Als projectleider / adviseur informatisering zorg je ervoor dat IT-projecten van de sector Strategie & Bedrijfsvoering geïmplementeerd worden en ook organisatorisch goed landen in de organisatie. Je bent projectleider van verschillende complexe IT gerelateerde projecten, zoals bijvoorbeeld het inrichten van de Microsoft365 omgeving ten behoeve van archiefwaardig werken en de adoptie daarvan, of de uitrol van de nieuwe werkplek met nieuwe hardware, een nieuw besturingssysteem en Autopilot uitrol faciliteiten. Je past de uitgangspunten van de afdeling Informatisering op het gebied van Informatiebeveiliging en opvolging van de Baseline Informatiebeveiliging (BIO), SaaS tenzij en Microsoft (365 en Azure) tenzij, de referentiearchitectuur van de Veiligheidsregio’s (VeRa), BiSL en de omgang met persoonsgegevens (AVG) toe bij het uitvoeren van deze projecten.

 • Leidt verschillende complexe projecten van uiteenlopende IT gerelateerde onderwerpen tegelijk. Stelt benodigde projectdocumenten (zoals Project initiatie document, Canvas, Business Case, Implementatieplan, User Stories) op, met als doel projecten binnen scope, budget en capaciteit uit te kunnen laten voeren. Bewaakt de voortgang en kwaliteit van het project.
 • Maakt de keuze tussen verschillende projectmethodieken, draagt zorg voor samenstelling van de projectteams en zorgt dat het project succesvol gerealiseerd wordt met toepassing van de methodiek. Signaleert knelpunten en rapporteert deze richting stuurgroep of ander besluitvormingsorgaan.
 • Besteedt complete projecten aan conform aanbestedingsregels in samenwerking met afdeling Inkoop.
 • Bekend met de methoden voor projectmanagement (Prince2, Agile / Scrum), verbetering van bedrijfsprocessen en datakwaliteit. Is goed bekend met informatieveiligheid en persoonsgegevensbehandeling.
 • Beschikt over een goede algemene kennis van informatica. Heeft kennis van en ervaring met ICT-technologieën en -methodologieën.
 • Je werkt actief samen met collega’s van verschillende afdelingen en kan verwachtingen en behoeften op elkaar afstemmen.

Je komt te werken op de afdeling Informatisering. We zijn een hecht en enthousiast team van 14 fte met een afdelingshoofd, strategisch adviseur, CISO, IT Architect, Adviseurs, IT Service Manager, Developers, I-coach en Functioneel Beheer. Onze verantwoordelijkheid is de regie over de Informatievoorziening. Dit doen we samen met het Programma Informatiepositie en de afdeling Informatie, Onderzoek en Analyse (IOA) in een development- en data-analyse team. We werken aan een wendbare en duurzame Veiligheidsregio. In deze functie werk je ook veel samen met de collega’s van de sector Strategie & Bedrijfsvoering.

6 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


02-05-2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Medewerker Risk Factory

Voordat we je vertellen wat je gaat doen, wil je misschien wel weten wat de Risk Factory nu eigenlijk is.

Wat is de Risk Factory?

In de Risk Factory worden werken we aan bewustwording van de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Dit doen we door het nabootsen van praktijksituaties. We richting ons op basisschoolleerlingen en op korte termijn willen we ons ook gaan inzetten voor senioren. De bezoekers leren op interactieve wijze hoe ze in verschillende situaties moeten handelen. Daarbij kun je denken aan brandgevaar, risico’s van internetgebruik, verkeersveiligheid, het effect van pesten en groepsdruk, 112 bellen en hygiëne. De Risk Factory bevindt zich op een unieke locatie, namelijk de Dongecentrale in Geertruidenberg.

De Risk Factory is een initiatief van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en wordt mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking met diverse partners, zoals de GGD, politie, brandweer, het waterschap, de ambulancedienst en de Provincie Noord-Brabant. Het concept is samengesteld in samenwerking met gemeenten, docenten en schoolbesturen. Zo zorgen wij ervoor dat de activiteiten aansluiten bij de kerndoelen van het primair onderwijs en van gemeenten. Risk Factory Midden- en West-Brabant is de derde in Nederland. In Twente en Venlo gingen ze ons voor.

Wat ga jij doen bij de Risk Factory?

Als rechterhand van de coördinator van de Risk Factory draag je bij aan twee belangrijke pijlers: het operationeel draaien van de Risk Factory en de bedrijfsvoering. Concreet betekent dit het volgende:

 • Zodra de deuren van de Risk Factory opengaan draag jij bij aan de unieke ervaring van de bezoekers. Samen met de coördinator zorg je voor een goede ontvangst en dat de begeleiders van de Risk Factory weten wat hen te doen staat. Mocht een van de begeleiders onverhoopt niet aanwezig zijn, dan kun je diens rol overnemen.
 • Je zorgt ervoor dat de reserveringen van de scholen, inclusief het vervoer van en naar de Risk Factory, zijn geregeld en administratief vastgelegd. Ook draag je bij aan het binden en boeien van de begeleiders. Je draagt dus in belangrijke mate bij aan de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • Je zet de Risk Factory communicatief en marketinggericht in de markt. Dat doe je in nauwe samenspraak met de communicatie collega’s van de Veiligheidsregio en de partners van de Risk Factory. Je geeft uitvoering aan communicatieactiviteiten die bijdragen aan de bekendheid van de Risk Factory. Van input voor de social media kanalen van de VRMWB en nieuwsbrieven tot het ontvangen en te woord staan van partners en andere belanghebbende partijen.

18 sollicitaties
0 views


19-04-2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant