Logo Vrije Universiteit Amsterdam

Vacatures geplaatst door Vrije Universiteit Amsterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vrije Universiteit Amsterdam.

Laatste vacatures

Docent(en) Taal en Communicatie (0,6 fte)

Wij zoeken een of twee collega’s voor het versterken van de leerstoel Taal en Communicatie. Vanuit deze leerstoel verzorgen en ontwikkelen we in samenwerking met collega’s uit andere leerstoelen het onderwijs binnen de bachelor- en masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen. Als docent lever je een bijdrage aan vakken binnen de bachelorspecialisaties Language & Media en Media & Journalistiek, en binnen de masterspecialisaties Multimodal Communication, Schrijven & Vertalen en Journalistiek. Naast het verzorgen van hoor- en werkcolleges valt ook scriptiebegeleiding onder je takenpakket.

De te verzorgen vakken richten zich op de rol van taal in communicatie binnen organisaties en in communicatie over maatschappelijke thema’s zoals gezondheid en klimaat. We maken studenten wegwijs in verschillende methoden van onderzoek, waaronder discourse- en conversatieanalyse, en leren hen vanuit die perspectieven te onderzoeken welke rol traditionele en nieuwe media spelen in taalgebruik in persoonlijke, professionele en publieke communicatie.

Bij voorkeur ben je breed inzetbaar om, alleen of in samenwerking met collega’s, uiteenlopende vakken te verzorgen binnen de opleiding. We verwachten een gedreven en proactieve houding en zoeken iemand met hart voor onderwijs die studenten op inspirerende wijze kan opleiden.

Ingangsdatum is uiterlijk 15 augustus 2024.

Jouw taken

 • verzorgen van onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen Communicatie- en Informatiewetenschappen
 • begeleiden van bachelor- en masterscripties
 • creëren van een stimulerende onderwijsomgeving voor studenten van alle niveaus (bachelor, master)
 • samen met collega’s bouwen aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs vanuit de leerstoelgroep Taal & Communicatie

0 sollicitaties
0 views


21-05-2024 Vrije Universiteit Amsterdam
Tandarts- onderwijsassistent Orale Radiologie

De sectie Orale Radiologie verzorgt onderwijs, verleent zorg en doet onderzoek. Op de kliniek worden röntgenopnamen vervaardigd van ACTA-patiënten en patiënten die door externe tandartsen worden verwezen. Tevens dient de kliniek als onderwijs- en stageplek voor studenten tandheelkunde en mondzorgkunde.

In onze radiologie kliniek werk je samen met collega’s en studenten aan optimale zorg voor onze patiënten. Je begeleidt studenten die bij ons stagelopen en maakt zelfstandig röntgenopnamen. Samen met je collega en de chef de clinique ben je verantwoordelijk voor alle processen in onze kliniek.
Heb je verantwoordelijkheidsgevoel en overzicht en hou je van samenwerken? Dan zijn we naar jou op zoek!

Jouw taken

 • begeleiden van klinisch (studenten) onderwijs
 • vervaardigen van röntgenopnamen onder toezicht van de tandarts-radioloog
 • ontvangst en begeleiding patiënten
 • administratieve verwerking van gemaakte opnamen
 • beheren, onderhouden, schoonhouden van en toezicht houden op de kliniek
 • technische ondersteuning
 • voorraad beheer

0 sollicitaties
0 views


21-05-2024 Vrije Universiteit Amsterdam
Student Assistent AI

Generatieve AI is een hot topic in het onderwijs. Het VU Education Lab houdt de laatste ontwikkelingen in de gaten op het gebied van AI en onderzoekt eventuele toepassingen van AI in het onderwijs. Onze student-assistenten geven workshops aan docenten, denken mee in een AI-taskforce en helpen bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen in het onderwijs.

Jouw taken

 • je legt aan docenten uit hoe ze het best om kunnen gaan met chatbots en hoe ze kunnen prompten
 • je geeft workshops waarin je het gesprek voert over de manier waarop AI het best in onderwijs kan worden geïntegreerd
 • je maakt eenvoudige websites of chatbots, bijvoorbeeld op WordPress of eventueel met Microsoft Azure AI Studio
 • je maakt kennisclips met AI Avatars met eenvoudige online editing software

0 sollicitaties
0 views


17-05-2024 Vrije Universiteit Amsterdam
Portfoliomanager

Als portfoliomanager in onze projectorganisatie ben je verantwoordelijk voor het beheer van het IT-projectportfolio, inclusief planning, budgettering, prioritering en resource toewijzing. Je zorgt ervoor dat het portfolio van onze IT-projecten in lijn is met de strategische doelstellingen van de VU en de behoeften van onze faculteiten en diensten. Je weet van het portfolio de knelpunten, keuzes en relevantie van individuele projecten goed te verwoorden in tactische en strategische gremia.

Recent is het portfoliomanagement van VU-IT versterkt door implementatie van nieuwe tooling (Thinking Portfolio) en een nieuwe methodiek (JigsEye). We zoeken een gedreven en ervaren portfoliomanager die de ingezette verbetering kan dragen en door ontwikkelen.

Wat zijn jouw taken?

 • zorgen voor de juiste afstemming van projecten op de korte en lange termijn doelstellingen en strategie van de organisatie; daarbij de staande besluitvormingsgremia binnen de VU betrekken en draagvlak creëren
 • coördineren van de planning en uitvoering van de projecten binnen het portfolio, zodat projecten en programma's voldoen aan de vereiste kwaliteits-, tijd-, proces-, registratie- en budgetvereisten
 • rapporteren aan het management over de voortgang van de projecten en programma's en het geven van aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling, optimalisatie, prioritering en benutting van resources van het projectportfolio
 • uitwerken en verfijnen van beleid, processen en procedures voor het beheer van het projectportfolio om ervoor te zorgen dat projecten en programma’s integraal worden beheerd op een consistente en gestructureerde manier
 • monitoren van de projecten en programma's om te borgen dat deze beheersbaar en binnen kaders verlopen, risico’s worden gemitigeerd, doelstellingen worden behaald en overdracht is geborgd
 • evalueren van IT-projecten en zorgdragen voor continu verbeteren

0 sollicitaties
0 views


17-05-2024 Vrije Universiteit Amsterdam
Docent-Onderzoeker Criminologie - Daders van ex-partner stalking

Als docent-onderzoeker werk je aan een wetenschappelijk promotieonderzoek én verzorg je onderwijs in de bacheloropleiding Criminologie of de bachelor Law in Society, elk voor de helft van de werktijd. In het onderzoeksdeel van de aanstelling voer je een criminologisch onderzoek uit waarover je een proefschrift schrijft dat je tegen of na afloop aan de aanstelling met succes verdedigt om de graad van doctor te verkrijgen. Let op: er zijn 5 verschillende promotieonderzoeken waar je op kan reageren.

In het docentdeel van de aanstelling verzorg je onderwijs voor studenten in de bacheloropleidingen Criminologie of Law in Society. Je begeleidt ze bij het maken van opdrachten en beoordeelt gemaakt werk en geeft feedback. Je leidt werkgroepen en practica en je zorgt met het docenten team voor actueel en uitdagend onderwijsmateriaal.

Het promotieonderzoek: De kenmerken en aanpak van daders van ex-partner stalking

Stalking is het stelselmatig lastigvallen van iemand waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt. In de meerderheid van de stalkingszaken is het slachtoffer een ex-partner van de pleger, en in dergelijke zaken is er, in vergelijking met andere stalkingszaken, een groter risico op een ernstig verloop van stalking en op geweld. Om ex-partner stalking en de gevolgen ervan te voorkomen en verminderen, is het van belang dat de politie en andere relevante organisaties stalking juist en tijdig herkennen en effectief kunnen ingrijpen. Het doel van dit onderzoek is daarom enerzijds om het inzicht in de kenmerken en (criminele) voorgeschiedenis van plegers van ex-partner stalking te vergroten, en anderzijds om te onderzoeken hoe de politie en ketenpartners effectief kunnen ingrijpen bij stalkingszaken door middel van een strafrechtelijke aanpak en/of behandelinterventies. De docent-onderzoeker heeft de ruimte om de onderzoeksvragen verder uit te werken en te bepalen op welke onderdelen van het onderzoek de nadruk wordt gelegd. Afhankelijk van de precieze onderzoeksvragen kan voor dit onderzoek gebruikt worden gemaakt van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals het uitvoeren van interviews met politieagenten en behandelaars en het analyseren van dossiers van de politie, de reclassering en forensische behandelinstellingen.

1 sollicitatie
0 views


17-05-2024 Vrije Universiteit Amsterdam