Logo Erasmus University Rotterdam

Vacatures geplaatst door Erasmus University Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Erasmus University Rotterdam.

Laatste vacatures

PhD student Gedeeld Leiderschap in de Zorg, responsief besturen

PhD positie 2: responsief besturen

Bestuurders en professionals hebben een sleutelrol in de beschreven transitie van de zorg. (Samen)werken vanuit gedeeld leiderschap vraagt van beide groepen een andere – meer horizontale – gerichtheid dan zij gewend zijn, die grenzen tussen organisaties en functies overstijgen. Van bestuurders vraagt het een vorm van responsief besturen, waarbij er sprake is van circulariteit tussen praktijk en beleid, het voortdurend afstemmen van korte termijn doelen (gericht op verbetering van bestaande praktijken) en lange termijn doelen (gericht op transitie), er samengewerkt wordt vanuit een meervoudige verantwoordelijkheid en er gezocht wordt naar vormen van besturing, coördinatie en verantwoording die de veranderende relatie tussen burgers en zorgorganisaties, patiënten en professionals ondersteunen en faciliteren. Hoe kan dit proces van responsief besturen invulling krijgen? Tot welke nieuwe bestuurlijke aanpakken, werk- en omgangsvormen leidt dit? Welk leiderschap, welk bestuurlijk en institutioneel werk zijn er nodig om dit mogelijk te maken? Hoe kunnen we deze beweging conceptueel duiden?

In het onderzoek kan gebruik gemaakt worden van diverse onderzoeksmethoden. Gezien het verkennende karakter heeft een aanpak via kwalitatieve case-studies de voorkeur. Er is een voorkeur voor casuïstiek uit het sociaal domein en de langdurige zorg (jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg), omdat in deze domeinen al veel beweging is in de beschreven richting.

Theoretisch wordt het onderzoek geïnspireerd door theorieën over shared leadership (distributed leadership, horizontal leadership), governance (reflexive governance, network governance) en instituties (institutional work, institutional layerdness).

Begeleiding
De begeleiding van de onderzoeken is in handen van dr. Jan-Willem Weenink, Oemar van der Woerd, Msc. en prof. dr. Wilma van der Scheer.

Naast de individuele begeleiding trekken de beide onderzoeksteams ook gezamenlijk op en leren met en van elkaar.

1 sollicitatie
0 views


01-03-2024 Erasmus University Rotterdam
PhD student Gedeeld Leiderschap in de Zorg, nieuwe vormen van professioneel werk

PhD positie 1: nieuwe vormen van professioneel werk
Bestuurders en professionals hebben een sleutelrol in de beschreven transitie van de zorg. (Samen)werken vanuit gedeeld leiderschap vraagt van beide groepen een andere – meer horizontale – gerichtheid dan zij gewend zijn, die grenzen tussen organisaties en functies overstijgen.

Van professionals vraagt het een vorm van re-professionaliseren: versterking van professionele vaardigheden die bijdragen aan samenwerken over de grenzen van de eigen beroepsgroep heen, die aansluiten op het leven van cliënten, dat leven ondersteunen, met gebruikmaking van nieuwe kennisbronnen en technologieën. Hoe kan dit proces van reprofessionaliseren vorm en betekenis krijgen? Tot welke nieuwe vormen van zorg en (samen)werken leidt dit? Welke organisatorische en institutionele randvoorwaarden zijn er nodig om dit mogelijk te maken? Hoe kunnen we deze beweging conceptueel duiden?

In het onderzoek kan gebruik gemaakt worden van diverse onderzoeksmethoden. Gezien het verkennende karakter heeft een aanpak via kwalitatieve case-studies de voorkeur. Er is een voorkeur voor casuïstiek uit het sociaal domein en de langdurige zorg, omdat in deze domeinen al veel beweging is in de beschreven richting.

Theoretisch wordt het onderzoek geïnspireerd door theorieën over shared leadership (distributed leadership, horizontal leadership), (new) professionalism en leren (systems learning, learning cultures).

Begeleiding
De begeleiding van de onderzoeken is in handen van dr. Martijn Felder, dr. Relinde de Koeijer-Gorissen en prof. dr. Wilma van der Scheer.

Naast de individuele begeleiding trekken de beide onderzoeksteams ook gezamenlijk op en leren met en van elkaar.

0 sollicitaties
0 views


01-03-2024 Erasmus University Rotterdam
Programmacontroller Bestuursakkoord (0,8 - 1,0 fte)

De beleidsregels van het Bestuursakkoord (starters- en stimuleringsbeurzen, sectorplannen en overige onderwerpen) zijn in grote lijnen bekend. We staan echter nog aan het begin van de implementatie van beleidsregels en monitoring. Hiervoor moet het rapportage- en monitoringsproces nog verder ingericht worden en gecommuniceerd worden met de stakeholders. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen Finance, Corporate Planning & Control, Academische zaken en de faculteiten om het proces verder uit te werken. De samenwerking met deze afdelingen en de inhoudelijke kant maakt het werk uitdagend en afwisselend.

In de beginfase werk je mee aan de opbouw, het inrichten van het proces en het signaleren van mogelijke bottlenecks. In een latere fase houd je je meer bezig met de monitoring en rapportage. Dit doe je in nauwe samenwerking met de manager Programma- en projectcontrol. De belangrijkste activiteiten zijn:

  • Opstellen van een jaarlijkse rapportageplanning
  • Voeren van periodieke voortgangsgesprekken met de faculteiten
  • Opstellen van periodieke rapportage aan Corporate Planning en Control
  • Meelezen op beleidsdocumenten
  • Meedenken hoe het proces sneller en slimmer kan worden ingericht
  • Werken aan geautomatiseerde rapportages in samenwerking met onze Data Competence Hub

0 sollicitaties
0 views


29-02-2024 Erasmus University Rotterdam
Vacature tutoren (wetenschappelijk docenten)

Als tutor begeleid je studenten in een onderwijsgroep over criminologische vraagstukken op een breed sociaalwetenschappelijk terrein. In de kleinschalige onderwijsmethode probleemgestuurd leren (PGL) wordt kennis actief door studenten verworven door met elkaar in discussie te gaan over de stof. Wil je meer weten over PGL? Bekijk dan deze animatie. Als tutor zorg je ervoor dat de discussie voldoende diepgang bereikt, waar nodig stuur je bij met prikkelende vragen en voorbeelden. Je bewaakt de kwaliteit van de bespreking en zorgt ervoor dat alle relevante stof wordt besproken, begrepen en toegepast. Dit doe je op enthousiaste en inspirerende wijze, waarbij je het academisch denkniveau van studenten stimuleert. Meer informatie over wat het zijn van tutor precies inhoudt en waarom het zo leuk is om tutor te zijn vind je in dit filmpje.

Als tutor ben je een wetenschappelijk docent die dicht bij de studenten staat. Onze tutorpool, waar je deel van uit zal maken, bestaat uit een team van leuke, enthousiaste collega’s met passie voor onderwijs en de criminologie. We organiseren regelmatig borrels en teambuildingsactiviteiten. Daarnaast bieden we diverse (didactische) trainingen aan onze tutoren aan. We vinden het namelijk belangrijk dat je je kunt ontwikkelen als tutor. Je blijft op de hoogte van de laatste criminologische ontwikkelingen doordat je als tutor verschillende vakken begeleidt. Naast de tutortraining aan het begin van je loopbaan, coachen we je on-the-job. Je kunt gebruik maken van het ontwikkeltraject, met een ruime keuze aan diverse opleidingen, workshops en trainingen, waarbij je kunt denken aan de basiskwalificatie onderwijs (BKO) of een training in mediation of coaching.

Tutortraining in PGL
Om je goed voor te bereiden op de rol van tutor bieden we je een tutortraining aan in PGL. In deze training leer je op praktische wijze hoe je groepen kunt begeleiden en hen tot het beste resultaat laat komen – een handige vaardigheid waar je ook in toekomstige banen baat bij zal hebben!

0 sollicitaties
0 views


29-02-2024 Erasmus University Rotterdam
Financieel beleidsmedewerker (0,8 - 1,0 fte)

Als financieel beleidsmedewerker draag je bij aan het ontwikkelen van nieuw financieel beleid en het actueel houden daarvan. Je duikt in verschillende vraagstukken die betrekking hebben op onze financiën en komt met concrete oplossingsrichtingen.

Je zal veel samenwerken met collega’s binnen en buiten de afdeling. Je werkt bijvoorbeeld samen met collega’s van Academische Zaken, Juridische Zaken en controllers vanuit faculteiten en ondersteunende diensten. Ook in landelijk verband wordt er samengewerkt, dus je zal regelmatig aansluiten bij de overleggen die gevoerd worden tussen de Nederlandse universiteiten.

Naast de dossiers waar je zelfstandig aan werkt, werkt je samen met een senior beleidsmedewerker aan complexe dossiers. Je werkzaamheden zien er als volgt uit:

  • Jij weet wat zowel binnen als buiten de organisatie speelt en helpt de organisatie om in te spelen op relevante ontwikkelingen. Je volgt (inter)nationale ontwikkelingen in de sector en relevante wet- en regelgeving en houdt contact met het landelijke netwerk van universiteiten.
  • Je stelt nieuw beleid op en actualiseert het huidig beleid. Dit doe je vanuit je financiële achtergrond in samenwerking met beleidsmedewerkers op andere gebieden.
  • Je geeft helder, gevraagd en ongevraagd, advies aan de directeur CPC en het College van Bestuur over uiteenlopende vraagstukken. Hierbij maak je gebruik van financiële scenario’s.
  • Samen met de collega’s van andere afdelingen werk je aan (de implementatie van) verbetertrajecten.

0 sollicitaties
0 views


29-02-2024 Erasmus University Rotterdam