Logo Erasmus University Rotterdam

Vacatures geplaatst door Erasmus University Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Erasmus University Rotterdam.

Laatste vacatures

Educational Executive Tinbergen Institute 0,8 fte

Jouw werkzaamheden zullen divers zijn. Je moet hierbij denken aan het ondersteunen bij de selectie en toelating van studenten, organiseren van accreditaties en reviews, het ondersteunen van de examencommissie, het aansturen van onderwijsondersteunende diensten, het organiseren van bijeenkomsten voor docenten en studenten, het organiseren van Summer Schools en Lectures, het uitvoeren van het fellowshipprogramma, etcetera. Binnen het ondersteunende team wordt nauw samengewerkt en worden taken onderling verdeeld.

Het Tinbergen Instituut heeft locaties in Rotterdam en Amsterdam en je wordt geacht regelmatig op beide locaties aanwezig te zijn. De omvang van het ondersteunende team is ongeveer 6 personen. Daarnaast zijn er nog twee onderwijsdirecteuren en een algemeen directeur. Ons team is klein en de sfeer is informeel. In jouw functie zal je ook contact hebben met de onderwijsondersteunende diensten van de EUR, studenten en promovendi, en docenten en onderzoekers van de EUR, UvA en VU. Er komen ook vaak wetenschappers van buitenlandse universiteiten voor seminars, workshops en congressen.

Je belangrijkste werkzaamheden op een rijtje:

 • Actief en zelfstandig participeren in het team dat ervoor zorgt dat alle onderwijs- en onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd;
 • Contact onderhouden met docent, studenten en ondersteunende diensten bij de participerende universiteiten;
 • Meedenken over hoe processen kunnen worden verbeterd en moeten worden geïmplementeerd;
 • Ondersteunen van de twee programmadirecteuren en de algemeen directeur.

0 sollicitaties
0 views


26-02-2024 Erasmus University Rotterdam
Secretaris Examencommissie van de (post-)initiële opleidingen van RSM

Als secretaris ondersteun je de Examencommissie RSM bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. In afstemming met de voorzitter van de Examencommissie zet je de lijnen van de kwaliteitsborgingsstrategie uit. Je onderhoudt contacten met de diverse stakeholders en je draagt bij aan innovatieve processen om de taken van de Examencommissie zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Je zorgt voor goede afstemming met collega’s binnen de faculteit (bijvoorbeeld studieadviseurs en programma managers) maar ook met collega-secretarissen binnen de Erasmus Universiteit. Je geeft leiding aan een professioneel supportteam van de Examencommissie en geeft richting en invulling aan de afzonderlijke takenpakketten binnen het team. Je krijgt de kans jezelf en je team verder te ontwikkelen met betrekking tot het takenpakket van de Examencommissie. Er is veel ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling.

0 sollicitaties
0 views


26-02-2024 Erasmus University Rotterdam
postdoc researcher Link4Skills

The postdoctoral researcher will develop and carry out an online survey among medium and high skilled migrant workers who work in four destination countries (Austria, Germany, Poland and the Netherlands). The main objective of the survey is to study the intentions and expectations of migrants to come to the four destinations, the conditions under which they want to stay (the issue of retention) or want to return. The survey also investigates the relevance of EU skills partnerships. The postdoc will be responsible for (1) developing the questionnaire for the online survey, (2) coordinating the research activities of the partners in Austria, Germany and Poland who are responsible for the fieldwork for the survey in their own countries, and (3) the fieldwork for the survey in the Netherlands. The latter requires cooperation with employers, migrant organisations and other institutions that are in contact with skilled migrant workers in the Netherlands. Next, to the survey the postdoc will be responsible for a scoping study about migration corridors between the Netherlands and Ghana, India, Morocco, Nigeria, Philippines, and Ukraine, and for contributing to the conceptualization of migration skill corridors.

Methodologies and Activities

 • Develop and carry out an online survey;
 • Desk research about migration corridors, aspirations and return intentions of skilled migrant workers;
 • Conduct fieldwork among labour migrants in the Netherlands;
 • Coordinate the research activities of partner institutes in Austria, Germany, and Poland;
 • Publish and present research results on workshops and conferences;
 • Communicate research findings to a broader audience.

0 sollicitaties
0 views


26-02-2024 Erasmus University Rotterdam
Educational Executive Tinbergen Institute 0,8 fte

Your tasks will be diverse including the admission process of new students, organizing accreditations and quality reviews, supporting the examination board, managing educational support services, organizing meetings for teachers and students, organizing Summer schools and lectures, executing the fellowship program, etc. Within the support teams, there is close collaboration and tasks are shared among members.

Tinbergen Institute has locations in Rotterdam and Amsterdam, and you are required to be regularly present at both locations. Our support team comprises approximately six people, in addition to two director of graduate students and a general director. The atmosphere in our team is information and you will have autonomy and responsibility in performing your tasks. In your role, you will also interact with the educational support services of EUR, students and PhD candidates, and teachers and researchers from EUR, UvA and VU. We often host scholars from prestigious universities abroad for seminars, workshops and conferences.

Your main responsibilities

 • Actively and autonomously participating in the team responsible for carrying out all education and research responsibilities;
 • Keeping contact with teachers, students and support services at the participating universities;
 • Contributing on how processes can be improved and should be implemented;
 • Supporting the two director of graduate studies and the general director.

1 sollicitatie
0 views


26-02-2024 Erasmus University Rotterdam
Medewerker IT Workplace Services

Als medewerker IT Workplace Services verzorg jij samen met je collega’s de 2e-lijns ondersteuning binnen Erasmus Universiteit. Je hebt op hoofdlijnen drie taken:

 1. ICT-componenten installeren, configureren en onderhouden op de werkplek. Je zorgt ervoor dat alle workstations, bekabeling, monitors, etc., klaarstaan en werken;
 2. Zorgen dat alles technisch goed functioneert voor de digitale examens van onze studenten, en technisch ondersteunen tijdens de examens;
 3. Technische vraagstukken van medewerkers oplossen.

De combinatie van deze drie taken zorgt voor een afwisselende functie, met een mooie balans tussen werken vanuit huis en op de campus. Je leert de hele universiteit kennen, en met dank aan jou kunnen zowel onze medewerkers hun werk en onze studenten hun examens goed doen. Je gaat op klantgerichte en collegiale wijze aan de slag, en denkt proactief mee over zaken die beter kunnen. Innovatieve ideeën zijn van harte welkom – lees ook hoe onze IT Manager Onderwijs dit ervaart!

Benieuwd hoe jouw werkweek eruit zal zien?

Maandag:
Je start de week vanuit huis. Met een kop koffie erbij sta je een aantal medewerkers te woord die vragen hebben over hun laptops. Je helpt ze hun problemen op te lossen, checkt dat alles weer werkt en geeft ze tips mee voor een volgende keer. Na de lunch heb je een aantal overleggen voor examens die eraan komen, waarvoor jij verantwoordelijk bent voor de digitale setup. Je vertelt de docenten hoe je alles in gaat richten en waar ze rekening mee moeten houden.

Dinsdag:
’s ochtends werk je op onze campus in Rotterdam, waar je een nieuwe afdeling aansluit en voorziet van alle hardware die zij nodig hebben. Je haalt wat te eten bij de Food Court en bent ’s middags bij het University College, onze locatie in Rotterdam Centrum. Hier pak je het onderhoud van alle hardware van de Finance-afdeling op.

Woensdag:
Projectoverleg! Je hebt opgemerkt dat X beter kon, bent daarmee aan de slag gegaan, en inmiddels loopt het project volop. Je bespreekt met de andere projectleden de voortgang en wat er de komende weken op de planning staat. In de middag zorg je dat een aantal PhD-studenten, die tijdelijk in het buitenland zijn, ook daar bij hun bestanden kunnen.

Donderdag:
Vandaag hebben 1000 studenten examen – en jij zorgt ervoor dat alles goed loopt. Je bent vanaf ’s ochtends vroeg bezig om alles in te richten en met de docent af te stemmen. Tijdens het examen ben je aanwezig en help je de studenten bij wie de software minder goed meewerkt. Een lange dag, maar een heel mooi resultaat.

Vrijdag:
’s ochtends ga je aan de slag met technische vragen vanuit de organisatie. Na de lunch installeer je samen met een collega enkele nieuwe workstations, zodat de medewerkers weer aan de slag kunnen. En omdat je gisteren iets langer gewerkt hebt, ga je om 2 uur naar huis. Tijd voor weekend, tot volgende week!

0 sollicitaties
0 views


26-02-2024 Erasmus University Rotterdam