Logo Gemeente Zuidplas

Vacatures geplaatst door Gemeente Zuidplas

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Zuidplas.

Laatste vacatures

Medewerker Beheer en Onderhoud Riolering

Als Medewerker Beheer en Onderhoud Riolering ben je breed inzetbaar bij het operationeel beheren van de riolering, gemalen en watergangen. Je primaire taken liggen bij het verrichten van correctief en preventief onderhoud van de druk- en vacuüm rioolgemalen en rioolstelsel. Ook ben je verantwoordelijk voor de BRL-keuringen van de mini-gemalen. Om je werkzaamheden goed te verrichten, maken wij gebruik van de volgende applicaties: XDM, Aquaview, Obsurv.
Als Medewerker Beheer en Onderhoud Riolering van de gemeente Zuidplas herken je jezelf in onze kernwaarden; verbindend, open, energiek en heb je lef.

De volgende kwaliteiten passen dan ook goed bij jou:

 • Je bent energiek en houdt van in beweging zijn;
 • Je bent proactief, want je houdt van aanpakken;
 • Je bent resultaatgericht en maakt dingen graag af;
 • Je bent kwaliteitsbewust want wat je doet doe je goed;
 • Samenwerken in een team is voor jou geen probleem;
 • Je bent flexibel en staat open voor weekend- en storingsdiensten;
 • Je bent betrokken bij de gemeente en het woon- en leefplezier van de inwoners.

0 sollicitaties
29 views


23-02-2024 Gemeente Zuidplas
Adviseur Leren en Ontwikkelen

Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers meegroeien met de doorontwikkeling van onze organisatie? Welk beleid nemen wij aan omtrent leren en ontwikkelen en hoe houden we deze actueel? Zomaar een paar belangrijke vragen waar we bij de gemeente Zuidplas een antwoord op moeten vinden.

 • Je bent dé adviseur voor leren en ontwikkelen en daardoor het klankbord en vraagbaak voor de organisatie op deze onderwerpen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het organisatiebrede leer- en ontwikkelprogramma dat wordt aangeboden op ons digitale leerplatform, de Zuidplas Academie.
 • Je bent verantwoordelijk voor een actueel en passend beleid voor Zuidplas op leren en ontwikkelen.
 • Je bent (deels) verantwoordelijk om organisatieontwikkeling te kunnen vertalen naar leer en ontwikkelvragen, dit doe je samen met de organisatieadviseur.

Je (dagelijkse) activiteiten bestaan onder meer uit:

 • Je adviseert management over leer- en ontwikkelvraagstukken en over teamontwikkeling. Je bent hierover ook dé gesprekspartner van je HR-collega’s.
 • Je werkt nauw samen met de organisatieadviseur aan organisatiebrede ontwikkelvraagstukken voor de doorontwikkeling van onze organisatie.
 • Er zijn leerpaden per functiegroep ontwikkeld als aanvulling op de onboarding, om alle medewerkers te faciliteren in de benodigde kennis en kunde om hun functie te kunnen uitvoeren. De leerpaden worden dit jaar geïmplementeerd. Deze worden door jou actueel gehouden in samenwerking met de organisatie.
 • Je gaat het beleid rondom leren en ontwikkelen actualiseren naar een beleid dat aansluit op onze organisatieontwikkeling en missie en visie.
 • Je zorgt dat al ons leer en ontwikkelaanbod actueel wordt aangeboden op ons digitale leerplatform, de Zuidplas Academie. Je werkt hierop nauw samen met de collega die uitvoerende werkzaamheden verzorgd voor de Zuidplas Academie.
 • Je zorgt voor een goede contractering met trainingsbureaus. Je neemt daarin mee wat de gestelde leerdoelen zijn. Met de trainers en ook de deelnemers evalueer je of de leerdoelen voor de organisatie behaald zijn. Deze trainingen koop jij in en worden gefinancierd met het centraal opleidingsbudget dat jij beheert.

11 sollicitaties
152 views


08-02-2024 Gemeente Zuidplas
Adviseur Interne Controle Gemeente Zuidplas

Samen met je collega-adviseurs interne controle fungeer je als sparringpartner voor het management en je bent een belangrijke ondersteuning bij de accountantscontrole. Je signaleert in- en externe ontwikkelingen en weet deze ontwikkelingen door te vertalen naar de administratieve organisatie en (verbijzonderde) interne controles.

Jij hebt passie voor het vak en dankzij jouw expertise weet je dit over te brengen naar anderen. Jouw adviesrol is van groot belang binnen de projecten en onze organisatie. Ook vind je het leuk om je bezig te houden met de inrichting, aanpassing en verbetering van de processen. Het is een baan met veel ruimte voor eigen inbreng, waarin je veel kunt leren.

Je (dagelijkse) activiteiten bestaan onder meer uit:

 • Voor 2024 is het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording een belangrijke opgave. Je gaat zelf aan de slag met het doen van controlewerkzaamheden die nodig zijn om tot de rechtmatigheidsverklaring te komen. Voorbeelden zijn SiSa, risicoanalyses en de specifieke criteria voor de rechtmatigheidsverantwoording.
 • Een specifiek onderdeel van jouw portefeuille is het opstellen van het (fraude)risicomanagementbeleid en het continu laten aansluiten van dit beleid aan actuele ontwikkelingen. Het verder ontwikkelen van risicobewustzijn in de organisatie is daarvan een onderdeel.
 • Proactief adviseren over de te nemen beheersmaatregelen in de processen zelf en (periodiek) door de vakafdeling zelf uit te voeren kwaliteitscontroles;
 • Meedenken en uitvoering geven aan het convenant Doorontwikkeling Horizontaal toezicht van de Belastingdienst;
 • Je voert werkzaamheden uit t.b.v. de gehele organisatie voor ondersteuning en toetsing om te komen tot een rechtmatigheidsverklaring.

5 sollicitaties
62 views


08-02-2024 Gemeente Zuidplas
Bestuursadviseur

Jouw Rol als Bestuursadviseur
Als Bestuursadviseur ben je dé verbindende schakel tussen het bestuur en de organisatie. Je maakt strategische afwegingen, sparrend met de bestuurder, om de (midden)lange termijn doelen te bereiken.

Jouw rol als sparringpartner omvat integraliteit, politiek-bestuurlijke haalbaarheid en het besluitvormingsproces. Je zorgt hierin voor het goede gesprek tussen de bestuurder en de inhoudelijke beleidsadviseurs. Ook draag je zorg voor regelmatige reflectie op de scherpte van de portefeuille van jouw bestuurder.

Het is belangrijk dat je zichtbaar en benaderbaar bent. Collega’s stappen gemakkelijk op je af zodat je vaak vooraan in processen betrokken wordt.

Naast deze belangrijke rol ben je samen met de andere bestuursadviseurs verantwoordelijk voor een aantal specifieke taken (zoals het bewaken van de voortgang van het coalitieprogramma en de voorbereidingen van de agenda’s van het college) en pak je waar nodig inhoudelijke projecten met hoog afbreukrisico op.

7 sollicitaties
141 views


08-02-2024 Gemeente Zuidplas
Controller/procesbegeleider Planning & Control

Hoe zorg je als controller dat de organisatie een doorontwikkeling maakt richting een doelgerichte (public value) en datagestuurde organisatie? Hoe begeleid je de organisatie zodat zij op de processen in control is, op basis van betrouwbare informatie?

Gemeente Zuidplas staat voor een stevige financiële uitdaging, het ravijnjaar 2026 nadert snel. Jij krijgt de kans om met jouw goede ideeën mee te denken over de financiële toekomst van de gemeente! Samen met de concerncontroller en andere bevlogen collega’s lever je een bijdrage om tot een structureel herstel van de financiële huishouding te komen.

Naast de rol van controller ben je procesbegeleider voor de Planning & Control Cyclus (P&C). Dit behelst een groot deel van je dagelijkse taken. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en doorontwikkeling van de P&C en het eerste aanspreekpunt voor college en organisatie. Samen met de organisatie stel je de kadernota, de begroting, de tussentijdse rapportages en de jaarstukken op.

4 sollicitaties
74 views


08-02-2024 Gemeente Zuidplas