Logo Gemeente Zuidplas

Vacatures geplaatst door Gemeente Zuidplas

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Zuidplas.

Laatste vacatures

Medewerker Beheer en Onderhoud Riolering

Als Medewerker Beheer en Onderhoud Riolering ben je breed inzetbaar bij het operationeel beheren van de riolering, gemalen en watergangen. Je primaire taken liggen bij het verrichten van correctief en preventief onderhoud van de druk- en vacuüm rioolgemalen en rioolstelsel. Ook ben je verantwoordelijk voor de BRL-keuringen van de mini-gemalen. Om je werkzaamheden goed te verrichten, maken wij gebruik van de volgende applicaties: XDM, Aquaview, Obsurv.
Als Medewerker Beheer en Onderhoud Riolering van de gemeente Zuidplas herken je jezelf in onze kernwaarden; verbindend, open, energiek en heb je lef.

De volgende kwaliteiten passen dan ook goed bij jou:

 • Je bent energiek en houdt van in beweging zijn;
 • Je bent proactief, want je houdt van aanpakken;
 • Je bent resultaatgericht en maakt dingen graag af;
 • Je bent kwaliteitsbewust want wat je doet doe je goed;
 • Samenwerken in een team is voor jou geen probleem;
 • Je bent flexibel en staat open voor weekend- en storingsdiensten;
 • Je bent betrokken bij de gemeente en het woon- en leefplezier van de inwoners.

0 sollicitaties
1 view


29-05-2024 Gemeente Zuidplas
Medewerker Buitendienst / Wijkteam

Als Medewerker buitendienst ben jij onmisbaar voor de inwoners van de gemeente Zuidplas! In deze functie zal je breed worden ingezet als operationeel beheerder van de openbare ruimtes. Geen dag is hetzelfde en samen met je team ga je zorgdragen voor het behoud en beheer van gemeente Zuidplas.

Hoe lever je samen met je team een bijdrage aan een optimale leefomgeving van de inwoners van de gemeente Zuidplas? Hoe houd je hierover goed contact met de inwoners? Als medewerker buitendienst ben je een belangrijke speler voor de gemeente! Samen met jouw collega’s mag jij jouw ideeën gaan uitvoeren naar operationele werkzaamheden.

Je gaat werken in de buitenruimte van de gemeente Zuidplas. Samen met je collega’s zijn jullie verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer. Je verricht onder andere technische handelingen als reparaties en onderhoud aan straatmeubilair (stoeptegels, paaltjes, borden, etc.). Dit kan aan de hand van meldingen van inwoners, maar ook omdat je zelf hebt gesignaleerd dat dit nodig is. Verder houd je je bezig met afvalinzameling. Hierbij kan je denken aan het inzamelen van plastic en grofvuil. Je levert minicontainers aan (nieuwe) inwoners en je leegt de openbare prullenbakken.

Naast het onderhoud van de openbare ruimte ondersteun je collega’s bij de werkzaamheden van o.a. speeltoestellen, begraafplaatsen en riolering en draai je periodiek storingsdiensten.

0 sollicitaties
88 views


17-05-2024 Gemeente Zuidplas
Privacy Officer

Hoe zorg jij er als Privacy Officer voor dat we in de toekomst voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van privacy en de AVG? Hoe organiseren we dat en wat is daarvoor nodig? Zomaar een paar belangrijke vragen waar jij als adviseur mee aan de slag gaat.

Gemeente Zuidplas heeft de bescherming van de persoonsgegevens van haar inwoners en medewerkers hoog in het vaandel staan. We zijn op zoek naar een Privacy Officer, die ons ondersteunt en scherp houdt in de bescherming van persoonsgegevens.

Als Privacy Officer adviseer jij bestuur, directie en collega’s over de toepassing van privacy wet- en regelgeving en aanverwante regelgeving, zoals bij verwerking en omgang van persoonsgegevens. Je zorgt voor en adviseert over de borging van privacy in werkprocessen. Jij bent ook het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie op het gebied van privacy.

Je werkt mee aan het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens en bent onze vraagbaak voor privacyvraagstukken en –wetgeving. Daarnaast werk je nauw samen met de collega’s uit het team Informatievoorziening (en –beveiliging), regionale collega’s en de Functionaris Gegevensbescherming.

Als Privacy Officer sta je samen met de clustermanagers en de directie opgesteld voor de implementatie en doorontwikkeling van normen en maatregelen van de AVG en Wpg (Wet politiegegevens).

Je (dagelijkse) activiteiten bestaan onder meer uit:

 • Je formuleert, beheert, evalueert en monitort (uitvoerings)beleid en procedures;
 • Je stelt (meerjaren)plannen op over onder andere bewustwording rondom informatieveiligheid, communicatie naar betrokkenen en voor opleiding management en medewerkers;
 • Je monitort en evalueert de uitvoering van (meerjaren)plannen;
 • Je informeert en adviseert het bestuur en jouw collega’s over de naleving van de wettelijke verplichtingen in de dagelijkse praktijk;
 • Je hebt ervaring opgedaan met multidisciplinair samenwerken met IV, informatiebeveiliging, inkoop en juridische zaken;
 • Je maakt en beoordeelt verwerkersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten met (keten) partners. Verder draag je bij aan de totstandkoming van andere overeenkomsten waarbij privacy en gegevensbescherming relevant is of kan zijn;
 • Je houdt de registers van verwerkingen bij (AVG en Wpg);
 • Je handelt datalekken af;
 • Je initieert Data Protection Impact Assessments (DPIA’S) en begeleidt deze tot en met een verslag;
 • Je draagt bij aan het verder bevorderen van de rechten van betrokkenen en ondersteunt JZ bij het afhandelen van AVG-verzoeken;
 • Je signaleert, analyseert en adviseert (gevraagd en ongevraagd) over risico’s, trends en ontwikkelingen op gebied van privacy;
 • Je controleert en evalueert de naleving van wet- en regelgeving;
 • Je stelt procedures op ten behoeve van de inbedding van privacy in de organisatie en vraagt hierover, indien nodig, advies aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG);
 • Je vraagt zonodig advies aan de FG en geeft de FG de door hem gewenste informatie.

2 sollicitaties
109 views


08-05-2024 Gemeente Zuidplas
Strategisch beleidsadviseur Maatschappelijk Vastgoed

Wat ga je doen als strategisch beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed?

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het gemeentelijk vastgoedbeleid en de bijbehorende budgetten en adviseert het college van b&w en de gemeenteraad hierover;
 • Als expert op het terrein van vastgoed adviseer je intern pro-actief en draag je bij aan ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het gebiedspaspoort of het middengebied;
 • Samen met je collega’s draag je zorg voor het beheer en de ontwikkeling van de gehele vastgoedportefeuille. Je bent verantwoordelijk voor huisvestingsvraagstukken en het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed;
 • Je voert het asset-management uit en maakt met betrekking tot ons vastgoed de juiste strategische keuzes;
 • Je stelt de begroting op en bewaakt deze. Je verzorgt de planningen zoals bijvoorbeeld voor het onderhoud;
 • Je gaat huur- en gebruiksovereenkomsten aan met commerciële huurders en stichtingen/verenigingen en beheert deze.

0 sollicitaties
48 views


03-05-2024 Gemeente Zuidplas
Beleidsadviseur Sport & Sportaccommodaties

Wat ga je doen als beleidsadviseur sport & sportaccommodaties?

 • Je implementeert en geeft vorm aan de toekomstbestendige keuzes van onze Sport- en accommodatievisie (2020);
 • Je stemt af met je collega beleidsadviseur over de invulling van het accounthouderschap van de Sportstichting Zuidplas en begeleidt en stimuleert de verdere ontwikkeling van de Sportstichting Zuidplas;
 • Samen met jouw collega-adviseur maatschappelijke voorzieningen geef je invulling en ondersteuning aan het accounthouderschap van de gemeentelijke multifunctionele dorpshuizen;
 • Samen met de collega’s van het cluster Ruimte heb je een creatieve en initiërende rol ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen voor de sportparken;
 • Je brengt de toekomstige behoefte aan sportaccommodaties in kaart en begeleidt indien nodig diverse haalbaarheidsonderzoeken;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de verplaatsing van buitensportcomplexen en aanpassing van bestaande buitensportcomplexen;
 • Je bent kredietbewaker van je accounts en bent betrokken bij opgaven zoals bezuinigingen en financiële verantwoordingen. Je bent actief betrokken bij het opstellen van sturingsinformatie.

1 sollicitatie
109 views


03-05-2024 Gemeente Zuidplas